Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PYP “KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PYP “KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ”"— Sunum transkripti:

1 PYP “KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ”
OCAK – ŞUBAT BÜLTENİMİZ GEMS “KUTUPLAR” PYP “KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ”

2 OCAK-ŞUBAT AYI BÜLTENİMİZDE NELER VAR?
OCAK-ŞUBAT AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİMİZ OCAK-ŞUBAT AYI KAVRAMLARIMIZ OCAK-ŞUBAT AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ OCAK-ŞUBAT AYI PARTİMİZ OCAK-ŞUBAT AYI DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARIMIZ OCAK-ŞUBAT AYI GEZİMİZ OCAK-ŞUBAT AYI BRANŞ DERSLERİMİZ MART AYI MİNİ PROGRAMI MART AYI AİLE KATILIMI

3 KAVRAMLARIMIZ 1-10 ARASI SAYILARI DİĞER SAYILAR ARASINDAN AYIRT ETME
ALT-ÜST-ORTA İÇ-DIŞ İÇİNDE-DIŞINDA AY, GÜN, YIL, HAFTA ÖNCE-SONRA AÇIK-KAPALI AYNI-FARKLI-BENZER BAŞLANGIÇ-BİTİŞ ESKİ – YENİ HIZLI-YAVAŞ KOLAY-ZOR BÜYÜK-ORTA-KÜÇÜK PÜTÜRLÜ, SERT-YUMUŞAK ÜÇGEN, DAİRE, KARE AĞIR-HAFİF AZ- ÇOK BOŞ-DOLU PARÇA-BÜTÜN YARIM-TAM TEK-ÇİFT MOR TONLARI, SARI, MAVİ, YEŞİL, KIRMIZI 1-20 ARASI RİTMİK SAYMA SIRA SAYISI ÖNCEKİ-SONRAKİ

4 HEDEF VE GÖSTERLERİMİZ
BİLİŞSEL ALAN Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar. Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır. Kazanım 4. Nesneleri sayar. İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. Sıra bildiren sayıyı söyler. 10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı söyler. Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler. Göstergeleri: Nesne/varlığın adını, rengini, şeklini, tadını, büyüklüğünü, dokusunu, miktarını ve kullanım amaçlarını söyler. Nesne/varlığın sesini söyler. Nesne/varlığın kokusunu söyler. Nesne/varlığın yapıldığı malzemeyi söyler. Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. Nesne/varlıkları miktarına, rengine, şekline göre eşleştirir. Nesne/varlıkları birebir eşleştirir. Nesne/varlıkları gölgeleri ya da resimleriyle eşleştirir. Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. Nesne/varlıkları rengine göre gruplar

5 Kazanım 15. Parça-bütün ilişkisini kavrar.
Göstergeleri: Bir bütünün parçalarını söyler. Bütün ve yarımı gösterir. Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar. Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler. Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar. Olayları oluş zamanına göre sıralar. Zaman ile ilgili kavramları anlamına uygun şekilde açıklar. Zaman bildiren araçların işlevlerini açıklar. Kazanım 19. Problem durumlarına çözüm üretir. Problemi söyler. Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. Çözüm yollarından birini seçer. Seçtiği çözüm yolunun gerekçesini söyler. Seçtiği çözüm yolunu dener. Çözüme ulaşamadığı zaman yeni bir çözüm yolu seçer. Probleme yaratıcı çözüm yolları önerir. Kazanım 20. Nesne/sembollerle grafik hazırlar. Nesneleri kullanarak grafik oluşturur. Nesneleri sembollerle göstererek grafik oluşturur. Grafiği oluşturan nesneleri ya da sembolleri sayar. Grafiği inceleyerek sonuçları açıklar. Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. Göstergeleri: Nesne/varlıkların rengini, şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu, yapıldığı malzemeyi, miktarını ve kullanım amaçlarını ayırt eder, karşılaştırır. Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. Nesneni mekândaki konumunu söyler. Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir. Kazanım 11. Nesneleri ölçer. Ölçme sonucunu tahmin eder. Standart olmayan birimlerle ölçer. Ölçme sonucunu söyler. Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır. Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler. Geometrik şekillerin özelliklerini söyler. Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir. Kazanım 14. Nesnelerle örüntü oluşturur. Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur. En çok üç öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler. Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi söyler, tamamlar. Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur.

6 MOTOR ALAN Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar. Göstergeleri: Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Yönergeler doğrultusunda yürür. Yönergeler doğrultusunda koşar. Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Belirli bir mesafeyi sürünerek gider. Belirlenen mesafede yuvarlanır. Kayma adımı yaparak belirli mesafede ilerler. Belirlenen noktadan çift ayakla ileriye doğru atlar. Sekerek belirli mesafede ilerler. Öne yuvarlanır. Galop yaparak belirli mesafede ilerler. Kazanım 2: Denge hareketleri yapar. Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır. Atlama ile ilgili denge hareketlerini yapar. Konma ile ilgili denge hareketlerini yapar. Çizgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. Göstergeleri: Nesneleri değişik malzemelerle bağlar. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser, yapıştırır. Nesneleri toplar. Nesneleri kopartır/yırtar, sıkar, çeker/gerer, açar/kapar. Malzemelere elleriyle şekil verir. Nesneleri kaptan kaba boşaltır. Kalemi doğru tutar, kalem kontrolünü sağlar, çizgileri istenilen nitelikte çizer. Malzemeleri değişik şekillerde katlar. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. Malzemelere araç kullanarak şekil verir. Nesneleri döndürür. Kazanım 5. Ritim ve müzik eşliğinde hareket eder. Bedenini, nesneleri ve vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar. Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.

7 SOSYAL- DUYGUSAL ALAN Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur. Kazanım 8. Farklılıklara saygı gösterir. Etkinliklerde farklı özellikteki çocuklarla birlikte yer alır. Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir. Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler. Kazanım 15. Kendine güvenir. Grup önünde kendini ifade eder. Gerektiği durumlarda farklı görüşlerini söyler. Gerektiğinde liderliği üstlenir. Kazanım 16. Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar. Toplumda farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyler. Aynı kişinin farklı rol ve görevleri olduğunu söyler.

8 DİL ALANI Kazanım 1. Sesleri ayırt eder. Göstergeleri:
Sesin kaynağının ne olduğunu söyler. Sesler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyler. Verilen sese benzer sesler çıkarır. Kazanım 2. Sesini uygun kullanır. Göstergeleri Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu, hızını ve şiddetini ayarlar. Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. Düz cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi ve bileşik cümle kurar. Cümlelerinde öğeleri doğru kullanır. Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır. Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Konuşma sırasında göz teması kurar. Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler. Duygu ve düşüncelerinin nedenlerini söyler. Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler. Cümle kurarken çoğul ifadeler kullanır. Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar. Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlediklerini/izlediklerini açıklar. Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar. Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. Dinledikleri/izlediklerini resim yoluyla sergiler. Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla sergiler. Kazanım 10. Görsel materyalleri okur. Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.

9 ÖZBAKIM BECERİLERİ Kazanım 4: Yeterli ve dengeli beslenir.
Göstergeleri: Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer. Öğün zamanlarında yemek yemeye çaba gösterir. Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten/içmekten kaçınır. Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir. Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur. Tehlikeli olan durumları söyler. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri söyler. Temel güvenlik kurallarını bilir.

10 ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ

11 DÜNYA KÜRESİ ÜZERİNDE KUTUP BÖLGELERİ ARAŞTIRILDI…

12 EVDEN GETİRİLEN PÜTÜRLÜ VE KAYGAN NESNELER İNCELENDİ…

13 KUTUPLARDA YAŞAMI, KALIN VE TÜYLÜ GİYSİLER GİYEREK ESKİMOLARIN NASIL GİYİNDİĞİ ÖĞRENİLDİ…

14

15 SANAT ETKİNLİĞİNDE ŞİŞE MANTARLARINDAN PENGUEN YAPILDI…

16 MANTAR PENGUENLERLE BATMA ÇIKMA DENEYİ YAPILDI…

17 “İGLO NEDİR. ” ÖĞRENİLDİ
“İGLO NEDİR?” ÖĞRENİLDİ. KÜP ŞEKERLERLE İGLO YAPILARAK RENKLİ SULARLA ERİME DENEYİ YAPILDI…

18

19 SANAT ETKİNLİĞİNDE CD’DEN KUTUP AYILARI YAPILDI…

20

21 SÖMESTRİ TATİLİ DÖNÜŞÜNDE TATİLDE YAPILANLAR HAKKINDA KONUŞULDU, TATİL PROJELERİ PAYLAŞILDI…

22 DUYGULAR PANOMUZ…

23 PYP PROGRAMI KAPSAMINDA “KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZDAN” DUYGULAR KONUSU İLE İLGİLİ DUYGU MİNDERLERİ OYUNU OYNANDI…

24

25 “DUYGU SANDALYELERİ” İSİMLİ MÜZİKLİ OYUN OYNANDI…

26

27

28 SANAT ETKİNLİĞİNDE “DUYGULU KARAKTERLER” YAPILDI…

29

30 DUYGU PROFESÖRÜ İSİMLİ KİTAPTAN FARKLI GÜNLERDE
“MUTLU KELEBEK”, “ÜZGÜN TİMSAH”, “ŞAŞKIN ÖRDEK” VE “KIZGIN AHTAPOT” İSİMLİ KISA HİKAYELER OKUNDU.

31 DEĞERLER EĞİTİMİ KAPSAMINDA “İŞBİRLİĞİ” YAPILARAK KUTUP HAYVANLARI KONULU YAPBOZ TAMAMLANDI…

32

33

34 I. PORTFOLYO TOPLANTIMIZ

35 PORTFOLYO TOPLANTISI ÖNCESİ PROVA YAPILDI…

36

37

38

39 KARNE HEYECANIMIZ

40

41

42 OCAK – ŞUBAT AYI HİKAYELERİMİZ

43 ŞAŞKIN ÖRDEK MUTLU KELEBEK KIZGIN AHTAPOT ÜZGÜN TİMSAH

44 OCAK – ŞUBAT AYI ŞARKILARIMIZ

45 Biz kutuplarda yaşarız
KARDAN ADAM YAPALIM Kardan adam yapalım Burnuna havuç takalım, Üşüyor bu havada Boynuna atkı saralım Atkıyı ver, atkıyı al Süpürge nerde, süpürge burada, Atkıyı sar boynuna Koy süpürgeyi koluna Gözüne kömür takalım Şapkayı giydir başına. Şapka nerde, şapka burada Kömür nerde, kömür burada. Kömürü tak gözüne PENGUEN Biz kutuplarda yaşarız Penguendir adımız Paytak paytak yürürüz Sıcak tutar tüyümüz Balıkları çok severiz Lup lup lup hep yeriz.

46 OCAK – ŞUBAT AYI SİNEMAMIZ

47

48 OCAK – ŞUBAT AYI PARTİMİZ

49 SEVGİ GÜNÜ PARTİSİ

50 BİZCE SEVGİ… SEVGİ NEDİR? Herkese iyi davranmaktır. ARDA ÖNEY
Ben birisini sevince onunla hep oyun oynamak isterim. TUNA YAMAN SEVGİ NEDİR? Ben en çok Kerem’i severim. Kerem benim kardeşim. KAAN GAZİOĞLU SEVGİ NEDİR? Sevgi, yardım etmektir. Sevdiğimiz kişilere sarılmaktır, öpmektir. KEREM BAYINDIR SEVGİ NEDİR? Arkadaşlarını üzmemek, vurmamak. DEMİR ERCAN

51 Sevgi sevdiğin insanlara sarılmaktır.
SEVGİ NEDİR? Sevgi kalptir. YUSUF KARAYAKA SEVGİ NEDİR? Sevgi sevdiğin insanlara sarılmaktır. HASAN OZAN GÜNER SEVGİ NEDİR? Birbirlerini seven mutlu olur. ELİF KESKİN SEVGİ NEDİR? Birbirimizi üzmemek demektir. Annemizi, babamızı, öğretmenlerimizi sevmek ELA KARABATI SEVGİ NEDİR? Arkadaşımla güzel vakit geçirmek demek. ECE BULUT SEVGİ NEDİR? Birine sevdiği bir şey söylemek, “Seviyorum” demek. DORUK FIRAT ERDİNÇ

52 Sevdiğin arkadaşlarını çok istediği bir yere götürmektir.
SEVGİ NEDİR? Sevdiğin arkadaşlarını çok istediği bir yere götürmektir. L.DENİZ SOLGUN SEVGİ NEDİR? Sevgi insanı çok sevmektir, aşık olup evlenmektir. DEFNE DİNÇ SEVGİ NEDİR? Oyun oynarken kavga etmemek. EFE KURT SEVGİ NEDİR? Birbirimize saygı göstermektir. Evimize gelenlere iyi davranmaktır. CEM USAL SEVGİ NEDİR? Sevince sarılırım, oyuncaklarımı paylaşırım. DURU ERON

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62 OCAK – ŞUBAT AYI GEZİMİZ

63 İSTANBUL AKVARYUM

64

65

66

67 GEZİ SONRASI İZLENİMLERİN RESMİ YAPILDI…

68 GÖSTER - ANLAT

69 TUNA YAMAN, ARKADAŞLARINA FOTOĞRAF MAKİNASINI TANITTI VE NASIL KULLANILDIĞINI ANLATTI…

70 KAAN GAZİOĞLU, ARKADAŞLARINA OYUNCAĞINI TANITTI VE NASIL KULLANILDIĞINI ANLATTI…

71 KEREM BAYINDIR, ARKADAŞLARINA TELESKOP VE DÜRBÜNÜNÜ TANITTI
KEREM BAYINDIR, ARKADAŞLARINA TELESKOP VE DÜRBÜNÜNÜ TANITTI.NASIL KULLANILDIKLARINI VE NE İŞE YARADIKLARINI ANLATTI…

72 OCAK AYI DOĞUM GÜNÜ KUTLAMAMIZ

73

74 CEM USAL, YUSUF KARAYAKA,TUNA YAMAN,OZAN GÜNER VE ARDA ÖNEY’E MUTLU YILLAR DİLERİZ…

75 ŞUBAT AYI DOĞUM GÜNÜ KUTLAMAMIZ

76

77 BRANŞ DERSLERİMİZ

78 VE ÖNE TAKLA ÇALIŞMALARI YAPILDI
BEDEN EĞİTİMİ TOP YAKALAMA, TOP SÜRME VE ÖNE TAKLA ÇALIŞMALARI YAPILDI

79 KUTUPLAR VE DUYGULAR KONUSU İLE İLGİLİ EL GÖZ KOORDİNASYONUNU
BİLGİSAYAR KUTUPLAR VE DUYGULAR KONUSU İLE İLGİLİ EL GÖZ KOORDİNASYONUNU GELİŞTİRİCİ OYUNLAR OYNANDI

80 SENE SONU GÖSTERİSİ İÇİN KOREOGRAFİ ÇALIŞMASINA BAŞLANILDI
MODERN DANS SENE SONU GÖSTERİSİ İÇİN KOREOGRAFİ ÇALIŞMASINA BAŞLANILDI

81 İŞBİRLİĞİ NİN ÖNEMİ İLE İLGİLİ DRAMA ÇALIŞMASI YAPILDI

82 BİRİNCİ DÖNEM ÖĞRENİLEN HAREKETLERİN TEKRARI YAPILDI.
BALE BİRİNCİ DÖNEM ÖĞRENİLEN HAREKETLERİN TEKRARI YAPILDI. SENE SONU GÖSTERİSİ İÇİN KOREOGRAFİ ÇALIŞMASINA BAŞLANILDI.

83 ORFF VE RİTM ALETLERİ İLE RİTM
MÜZİK ORFF VE RİTM ALETLERİ İLE RİTM ÇALIŞMALARI YAPILDI

84 HAVA VE HAVANIN VARLIĞI İLE İLGİLİ
FEN LABORATUVARI HAVA VE HAVANIN VARLIĞI İLE İLGİLİ DENEYLER YAPILDI.

85 MART AYI MİNİ PROGRAMI

86 “EĞLENCELİ MATEMATİK” konumuza devam ediyoruz.
03 “EĞLENCELİ MATEMATİK” konumuza devam ediyoruz. Öğrendiğimiz sayıları kum havuzunda yazma çalışmaları yapıyoruz. 04 Sayı terazisinde sayıların büyüklüğünü ve küçüklüğünü karşılaştırıyoruz. 05 Top havuzuna saklanan sayıları buluyoruz. GÖSTER-ANLAT 5A Elif Keskin 5B Mehmet Ege Deveci 06 “Gizlenen Sayıyı Bul ve Yaz” oyunu oynuyoruz. Matematik merkezi kitabımızdan çalışmalara devam ediyoruz. 07 Sayılarla “Bom” oyunu oynuyoruz. “10 KÜÇÜK FARE” isimli hikayeyi dinliyoruz. 10 “En Sevdiğim Sayı” grafiği ile sınıfımızın en sevdiği sayıyı belirleyerek sanat etkinliği yapıyoruz. “Sırtımdaki Sayı” isimli okuma-yazmaya hazırlık etkinliğini yapıyoruz. 11 Işıklı masada kuru çay ile sayı yazma çalışmaları yapıyoruz. 12 Sayı halısında zıplayarak ritmik sayma çalışmaları yapıyoruz. 5A Cem Usal 5B Yaman Güven 13 Bir kısmı eksik olan sayıların ne olduğunu tahmin ediyoruz. Eksik olan sayıları tamamlıyoruz. Bahçede “SEK SEK” oynuyoruz. 14 “ÇILGIN SAYILAR PARTİSİ” ile sayılar ve matematik konumuzu tamamlıyoruz. NOT: Evden gelirken parti için üzerinde sayı yazan bir tişört giymeyi unutma! “AÇIK SINIF UYGULAMALARI” MART TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR. SINIF ÖĞRETMENLERİNE BİLDİREREK İSTEDİĞİNİZ DERSE KATILABİLİRSİNİZ.

87 proje konumuza başlıyoruz.
17 “TOPRAKTA NELER VAR?” proje konumuza başlıyoruz. Toprakta neler var konulu beyin fırtınası yapıyoruz. “Toprak Dede” isimli belgeseli seyrediyoruz. 18 Okulumuzun bahçesine çıkarak gözlem yapıyoruz ve toprağı inceliyoruz. Bugün saksılarımıza tohum ekiyoruz. NOT: Okula gelirken küçük bir saksı ve istediğin bir tohumu getirmeyi unutma! 19 “Bitkinin Büyümesi” posterlerini inceliyoruz. Bitkinin bölümlerini öğreniyoruz. GÖSTER-ANLAT 5A Defne Dinç 5B Ege Cemre Çakrak 20 “Toprak kayması nedir?” Toprak kaymasını önlemek için neler yapmalıyız? Konulu sohbet ediyoruz. “MİNİK TEMA” programı kapsamında “HAYDİ AĞAÇLAR TOPRAĞI TUTALIM” drama çalışmasını yapıyoruz. 21 “Benim Ağacım” isimli sanat etkinliğini yapıyoruz. NOT: Evden gelirken bir adet boş tuvalet kâğıdı rulosu getirmeyi unutma! “AİLE KATILIMI GÜNLERİ” MART TARİHLERİ ARASINDADIR. BELİRTİLEN TARİHLERDE ANNE-BABALAR İSTEDİĞİ BİR AKTİVİTEYLE ETKİNLİKLERE KATILABİLİR. (KİTAP OKUMA, MUTFAK ETKİNLİĞİ, MESLEK TANITIMI, HOBİ TANITIMI vb.) 24 “Toprağın altında hangi hayvanlar yaşar?” konulu beyin fırtınası yapıyoruz. Minik Tema programı kapsamında “Yer altı Sularımız” konulu deney yapıyoruz. 25 Sanat etkinliğinde toprakta yaşayan hayvanlar çalışması yapıyoruz. 26 Tiyatro Alkış’ın “OYUNCAKLAR” isimli oyununu izliyoruz. Ücretsiz İSTEK’li günler, programı bugün başlıyor. Çevrenizde okulumuzla ilgilenen aileleri programa yönlendirebilirsiniz. Program doğumlu öğrenciler için geçerlidir. 27 Mart ayında doğan öğrencilerimizin doğum günü kutlamasını yapıyoruz. Sınıfımızdaki ağacımıza çiçekler yaparak kış ağacımızı bahar ağacına dönüştürüyoruz. 28 Ağaç evimizde yaşayan hayvanları kış uykusundan uyandırıyoruz. “İKİ KAVGACI AĞAÇ” isimli hikayeyi dinliyoruz.

88 MART AYI AİLE KATILIMI

89 Çocuğunuzla ve tüm aile fertleri ile birlikte tombala oyunu oynayın.
03 Çocuğunuzla en çok hangi sayı bulunduğunu tespit edin ve bu sayının afişini hazırlayın. 04 Çocuğunuzla 1-20 arası sayı kartları hazırlayın. Kartları karıştırarak büyükten küçüğe ve küçükten büyüğe sıralamasını isteyin. 05 Çocuğunuzdan dergi ve gazetede gördüğü sayıları kesmesini isteyin. Ardından bu sayıları grafik haline getirmesi için çocuğunuza destek olun. 06 Çocuğunuzla beraber evde bulunan meyvelerin hepsini bir araya getirin. Çocuğunuzdan meyveleri türüne göre gruplayarak saymasını isteyin. 07 Çocuğunuzla internetten “On Küçük Şişe Sallanıyor” isimli parmak oyununu araştırın ve birlikte oynayın. 10 Çocuğunuzla ve tüm aile fertleri ile birlikte tombala oyunu oynayın. 11 Çocuğunuzla buğulanmış cam veya ayna üzerine sayı yazma çalışmaları yapın. 12 Çocuğunuzla daha önceden hazırladığınız sayı kartlarını yere koyun. Üzerinde zıplayarak sek sek oynayın. 13 Çocuğunuzla birlikte yarınki partide giymesi için giysi dolabından üzerinde sayı olan bir tişört seçin. 14 Çocuğunuzdan bugün okulda yapılan partiyi size anlatmasını isteyin.

90 Çocuğunuzdan bugün okulda izlediği tiyatroyu size anlatmasını isteyin.
17 Çocuğunuzla beraber bir market ya da çiçekçiye giderek yarınki etkinlik için çocuğunuzun seçeceği bir saksı ve tohum alın. 18 Çocuğunuzun bugün okulda ektiği tohumun ne şekilde büyüyeceğini hayal etmesini ve resmini yapmasını isteyin. 19 Çocuğunuza evdeki bitkilerden birinin sorumluluğunu verin ve sorumluluğunun ne olduğunu, neler yapması gerektiğini açıklayın. 20 Çocuğunuza yarın yapılacak olan etkinlik için boş bir tuvalet kağıdı rulosu vererek çantasına koymasını isteyin. 21 Çocuğunuzla beraber bir kitapçıya giderek doğa ve ağaçla ilgili bir kitap seçin ve eve döndüğünüzde bu kitabı çocuğunuza oynayın. 24 Çocuğunuzla birlikte internetten toprağın altında ve üstünde yaşayan hayvanları araştırın. 25 Çocuğunuzla beraber evde bulunan malzemeleri kullanarak toprağın altında yaşayan bir hayvan yapın. 26 Çocuğunuzdan bugün okulda izlediği tiyatroyu size anlatmasını isteyin. 27 Çocuğunuzla ilkbahar mevsiminin özelikleri hakkında sohbet edin. 28 Çocuğunuzla beraber hafta sonu ağaçlardaki değişikliği inceleyebileceğiniz bir gezi planlayın.


"PYP “KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları