Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MAHALLİ İDARELER (Yerel Yönetimler) Doç.Dr. Ahmet MUTLU İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MAHALLİ İDARELER (Yerel Yönetimler) Doç.Dr. Ahmet MUTLU İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü"— Sunum transkripti:

1 MAHALLİ İDARELER (Yerel Yönetimler) Doç.Dr. Ahmet MUTLU İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ahmet.mutlu@omu.edu.tr

2 YÖNETİMLERARASI HİZMET BÖLÜŞÜMÜ Hizmet paylaşımı kıstasları: 1) İKTİSADİ KISTASLAR - Yerindenlik (subsidiarity) - Hizmetin Fayda ve maliyet Alanı -Dışsallıklar - Ölçek Ekonomileri 2) TARİHSEL-SİYASAL-SOSYAL KISTALAR

3 1) İKTİSADİ KISTASLAR - YERİNDENLİK ( SUBSİDİARİTY ) : Avrupa yerel yönetimler Özerklik şartının 4. Md.de kamusal mal ve hizmetlerin genel olarak ve tercihen halka en yakın yönetim birimleri tarafından yerine getirilmesi öngörülmektedir. - HİZMETİN FAYDA VE MALİYET ALANI : Mal ve hizmetin üretilmesinin/ üretilmemesinin yaratacağı faydaların ve maliyetlerin yayılma alanıdır. -Fayda ve maliyetlerin yayıldığı alan tüm ülke ise merkezi yönetimin, yerel sorumluluk alanı ise yerel yönetim biriminin ilgili mal ve hizmeti üretmesi söz konusudur.

4 1) İKTİSADİ KISTASLAR -DIŞSALLIKLAR : Dışsallıklar; bir mal veya hizmetin üretim veya tüketiminin üçüncü kişi, kurum veya bölgeler üzerinde olumlu veya olumsuz etkiler yaratması halidir. - ÖLÇEK EKONOMİLERİ : Hizmet üretiminin azalan maliyetler koşuluna göre yapıldığı durumda, yani toplam üretim ve toplam maliyetler artarken, ilave birim maliyet ve kişi başına hizmet maliyetleri düşmelidir. İlke; ölçek büyüdükçe idari yetki ve sorumluluk alanının veya üretim yetki düzeyinin de giderek büyümesi ve yükselmesidir.

5 Yönetimlerarası Hizmet Bölüşümünde Temel İlkeler Temel teorik ilkeler: 1- Hizmetin En uygun yönetime verilmesi 2- Hizmetlerin Hudutlarının Belirlenmesi 3- Hizmetlerde Tekrarın olmaması Bunlara göre uygulama ilkeleri: Ölçek ekonomilerinin ve fayda maliyet dışsallıklarının ağır bastığı hizmetler merkezi yönetimce, buna karşılık tüketiciye yakınlık boyutunun egemen olduğu hizmetler ise yerel yönetimlerce üretilmek durumundadır.

6 YEREL KISTASLARA GÖRE BAZI KAMUSAL HİZMETLERİN ÜRETİLDİKLERİ YÖNETİM DÜZEYLERİ B: BÖLGESEL Y: YEREL M: MERKEZİ itfaiye Y Y Y çöp toplama Y Y Y kanalizasyon Y Y Y park Y Y Y ilköğretim Y Y B şehiriçi ulaşım Y B Y şehirlerarası ulaşım M M B çevre kirililiği B/M B/M Y/B/M sağlık B B B savunma M M M dışişleri M M M

7 2) TARİHSEL-SİYASAL-SOSYAL KISTALAR Özellikle 20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren hemen her yerde bazı hizmetlerin giderek merkezileştiği görülmüştür. Bunun nedenleri; – gelirlerin merkezileşmesi, – teknoloji ve ulaştırmadaki gelişmeler – göçler – hizmetlerin alışılmış boyutlara erişerek, büyümesi. – yerel yönetimlerin eleman ve mali yetersizlik içinde olması

8 1- YEREL YÖNETİMLERİN MERKEZİ YÖNETİM İLE BİRLİKTE ÜRETTİKLERİ HİZMETLER A- SAĞLIK HİZMETLERİ : Yarı kamusal nitelikte toplumsal ve bölünmez faydalar ortaya çıkardığı esas görev olarak merkezi idareye düşmektedir. B- ÇEVRENİN KORUNMASI HİZMETLERİ : Çevre kirlenmesine yol açan üretici birimlere, bunları önleyecek yasal yükümlülükleri ve yaptırımlar getirme, bunların uygulanmasını denetlemek görevi de yerel yönetimlere düşmektedir. C- SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ : Özellikle merkezi yönetimin bölgeye veya yerel birime sunacağı yardımlarda aracılık etmek D- İMAR VE BAYINDIRLIK HİZMETLERİ : İmar ve bayındırlık faaliyetleri, merkezi yönetimin görevleri içindedir. Örneğin; şehirlerarası yol yapımı, liman yapımı vb. Belirli bir yere birimin veya yönetimin görev ve yetki alanı sınırları içindedir. Örneğin; yerel yönetim içinde bulunan yollar, köprüler ve meydanların yapım faaliyetleri Ayrıca nüfus yoğunluğu, şehir içi planlamada yerel yönetimlere önemli gerekçe doğrulabilir. E- EĞİTİM HİZMETLERİ: Eğitim hizmetleri, sağlık hizmetleri gibi yarı kamusal niteliktedir. Genellikle ilköğretim pek çok ülkede yerel yönetimlerin görev ve hizmet alanın içindedir.

9 2- DOĞRUDAN VE SADECE YEREL YÖNETİMLERİN GÖRDÜKLERİ HİZMETLER A- BÖLÜNMEZLİĞİ YEREL DERECEDEKİ KAMUSAL HİZMETLER: yangın, koruma, zabıta, saglık kontrolleri ve imar planlarının düzenlenmesi gibi B- YARI KAMUSAL VE ÖZEL HİZMETLER : temizlik ve kanalizasyon, su, mezbaha, fırın, şehiriçi ulaşım, süthane hizmetleri gibi

10 Ders bitti. İYİ AKŞAMLAR


"MAHALLİ İDARELER (Yerel Yönetimler) Doç.Dr. Ahmet MUTLU İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları