Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Herkes için Finans? Herkes İçin Finans? Erişimin Genişletilmesindeki Politikalar ve Zorluklar Aslı Demirgüç-Kunt Ekim 2008 Dünya Bankası Politika Araştırma.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Herkes için Finans? Herkes İçin Finans? Erişimin Genişletilmesindeki Politikalar ve Zorluklar Aslı Demirgüç-Kunt Ekim 2008 Dünya Bankası Politika Araştırma."— Sunum transkripti:

1 Herkes için Finans? Herkes İçin Finans? Erişimin Genişletilmesindeki Politikalar ve Zorluklar Aslı Demirgüç-Kunt Ekim 2008 Dünya Bankası Politika Araştırma Raporu Kalkınma Araştırma Grubu (DECRG)

2 2 Erişimle neden ilgileniyoruz? Finansal dışlanma, kalkınma için bir frenleme rolü üstlenmektedir. –Teorik modeller, finansal piyasa anlaşmazlıklarının, yoksulluk tuzakları oluşturma ve daha yavaş büyümede en önemli mekanizma olabileceğini göstermiştir. –Finansal gelişim ve büyüme arasındaki bağlantıları gösteren kapsamlı ampirik literatür mevcuttur. Ancak, yeterli veri bulunmaması nedeniyle finansal hizmetlere erişimi sonuçları ile bağdaştıran bulgular sınırlıdır.

3 3 Bu Politika Araştırma Raporunda ele alınan sorular Finansal erişim dünya genelinde ne kadar sınırlı? Daha geniş kapsamlı erişimin önündeki ana engeller ve bariyerler nelerdir? Büyümenin ve yoksulluğun azaltılmasının önündeki engel olarak finansmana erişim ne kadar önemlidir? Kapsamlı finans sistemleri oluşturulmasında hükümetin rolü nedir?

4 Banka Hesabı bulunan hane halkı oranı

5 5... bölgelere göre farklılık gösterir.. 0 20 40 60 80 100 Sahra Çölünün Güneyindeki Afrika Ülkeleri Doğu Asya Avrupa ve Orta Asya Latin Amerika ve Karayib Orta Doğu ve Kuzey Afrika Güney Asya Yüzde Yüksek 75 ci yüzde birlik 25 ci yüzde birlik Düşük Orta

6 6... ve gelirle birlikte artar 0 20 40 60 80 100 Finansal hizmetleri kullanan hane halkları (yüzde) 01020304050 Kişi başına GSYİH ($2000 USD x bin)

7 7 Firmaların dış finans kullanımı büyüklüğe göre değişim gösterir... 0 10 20 30 40 Büyük firmalar Orta büyüklükteki firmalar Küçük firmalar Dış sermaye kullanan firmalar (yüzde)

8 8... ve bölge ile gelire göre değişir 020406080 Yeni yatırımlar için toplam sermaye yüzdesi olarak dış finans Sahara Çölünün Güneyindeki Afrika Ülkeleri Güney Asya Orta Doğu ve Kuzey Afrika Latin Amerika ve Karayibler Yüksek gelir Avrupa ve Orta Asya Doğu Asya ve Pasifik

9 9... ve erişim bir sorun olarak görülmektedir Finans maliyeti/erişimini bildiren firmaların oranı (yüzde) 010203040506070 Yüksek gelir Doğu Asya ve Pasifik Avrupa ve Orta Asya Latin Amerika ve Karayibler Orta Doğu ve Kuzey Afrika Güney Asya Sahara Çölünün Güneyindeki Afrika Ülkeleri Finansa erişim Finans maliyeti

10 10 "Erişim"i tanımlamak kolay değildir Kullanım ve erişim Kullanımın ölçülmesi çok daha kolaydır. Bununla birlikte erişim çok daha geniş olabilmektedir - bazıları erişime sahip olduğu halde henüz hizmetleri kullanmak istememiş olabilir. Kullanımın anlaşılması hem arz hem de talep hakkında bilgi sahibi olmayı gerektirir. Böylece her ikisini de ölçen göstergeler toplamak gerekir: –Çeşitli hizmetlerin gerçek kullanımı (tasarruf, ödemeler, kredi) –Erişimin önündeki engeller, sınırların ve dışlanma nedenlerinin belirlenmesi

11 11 Kullanım ve erişim Finansal hizmetleri kullananlar Finansal hizmetleri kullanmayanlar Nüfus Kendi kendine gönüllü dışlanma İstemsiz dışlanma İhtiyacı yok Kültürel / dini sebepler / dolaylı erişim Yetersiz gelir / yüksek risk Kurumsal ve bilgi altyapisi Ayrımcılık Fiyat / ürün özellikleri Finansal hizmetlere erişim Finansa erişim yok

12 12 Erişimin önündeki engeller Banka anketleriyle aşağıdaki engelleri saptama: –Mevduat hesabı açma ve sürdürme –Başvuru/işlemleme, kredi alma –Faturaları ödeme, para transferleri yapma Farklı boyutlarda: –Fiziksel engeller: şubeler, ATM’ler, –Uygunluk: dokümantasyon, evrak işleri, prosedürler –Fiyat uygunluğu: faiz oranları, ücretler, minimum bakiyeler

13 13 Fiziksel erişim Şube ve ATM'ye erişim, beştebirlik gelir dağılımına göre 0 20 40 60 12345 Beştebirlik gelir dağılımı Her 100.000 kişiye göre sayı Banka şubelerini sayısı ATM’lerin sayısı

14 14 Uygunluk... dokümantasyon Bir mevduat hesabı açmak için gerekli olan evrak sayısı 1 evrak, %9%9 1 ila 2 evrak %27 2 ila 4 evrak %29 3 ila 4 evrak %24 4 evraktan fazla %11

15 15... ve işlem Danimarka İsrail İspanya Yunanistan Kore Cumhuriyeti İsviçre Slovak CumhuriyetiBelçika Brezilya Peru SlovenyaZimbabwe Güney Afrika Moldova TürkiyeHırvatistan GürcistanKenya Malta Belarus Avustralya Trinidad ve Tobago ErmenistanMacaristan Ürdün Kolombiya Zambiya Orta Değer (Medyan) 8.33 gün Litvanya Bosna-Hersek Kamerun Sierra Leone EndonezyaBolivya Meksika Fransa Sri Lanka Ortalama 10.69 gün Hindistan Çek Cumhuriyeti Nepal Dominik Cumhuriyeti Bulgaristan Şili Mısır, Arap Cumhuriyeti Arnavutluk Etyopya Madagaskar Lübnan Tayland Mozambik Gana Uruguay Filipinler Pakistan Bangladeş 0 10 20 30 40 50 KOBİ kredi başvurusunun işleme alınması için gereken gün sayısı

16 16 Fiyat uygunluğu... minimum bakiyeler Mevduat hesabı açmak için gerekli olan minimum bakiye (GSYİH/kişi yüzdesi) Minimum bakiye gerekli değil %32 %0-1 gerekli %19 %1-5 gerekli %17 %5-15 gerekli %12 %15-50 gerekli %10 %50'den fazlasının gerekli olması %10

17 17... ve ücretler Yurtdışına para transferi ücretleri (yüzde 250 $, örnek para havalesi) %5'ten azı %11 5 ile 12$ %27 12 ile 25$ %51 %25'ten fazlası %11

18 18 Engeller ve finansal dışlanma Mevduat hesabı ücretlerini karşılayamayan nüfus oranı 020406080100 Güney Afrika Gana Madagaskar Şili Kamerun Nepal Svaziland Kenya Sierra Leone Uganda Malavi Yüzde

19 19 Engeller aşağıdakileri içeren ülkelerde daha azdır: Yüksek gelir Daha iyi sözleşme/bilgi sistemleri Bankacılıkta daha fazla açıklık ve rekabet Daha yüksek şeffaflık standartları ve medya özgürlüğü Daha fazla piyasa disiplini

20 20 Etki: Finans firma büyümesini teşvik eder Özel kredi / GSYİH AUS AUT BEL CAN CHE DEU ESP FIN FRA GBR IND ITA JOR JPN KOR MEX MYS NLD NOR NZL PAK SGP SWE THA TUR USA ZAF ZWE 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 Dış finansman gerektiren oranlarda büyüyen firmaların oranı 0.00.51.01.5 DEU

21 21 Finansman kısıtlamaları firma büyümesine zarar verir Firma satışlarının artmasında bildirilen engellerin etkisi -0.1-0.08-0.06-0.04-0.020 Finansman engeli Yasal engel Yolsuzluk engeli Firma büyümesi oranında değişiklik

22 22.... özellikle küçük firmalar için -0.12 -0.1 -0.08-0.06-0.04-0.02 0 Finansman engeli Karşı teminat gereklilikleri Banka dokümantasyonu / bürokrasi Yüksek faiz oranları Bankalarla özel temas gerekiyor Bankalarda borç verecek para bulunmuyor Büyük firmalar Küçük firmalar

23 23 Finansa erişim kanalları Erişim farklı kanallar üzerinden etki ediyor: İşletmeye geçen firma sayısı, firma dinamizmi ve yenilik Çalışan firmaların daha yüksek denge büyüklüğü Kurumsallaşma (inkorporasyon) gibi daha etkili organizasyonel formlar

24 24 Finans aynı zamanda yoksulun yanındadır Finansman derinliği ve yoksulluğun azaltılması -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 -2012 özel kredi Kişi başına yoksullukta artış

25 25... belirgin dolaylı etkileri vardır Doğrudan erişimin yoksullar üzerindeki refah etkisi - karma sonuçlar. Toplu çalışmalar (taşma etkilerini göz önünde bulunduran) daha güçlü etkiye işaret eder. Genel denge modelleri ile doğal deneyler, finans gelişiminin dolaylı etkilerinin de yoksullar için önemli olabileceğine işaret etmektedir (örn. işi olanlar ve yüksek ücretle çalışanlar).  Yoksuldan yana gelişimin teşvik edilmesi için dışarıda bırakılanların tümü için (yalnızca yoksullar değil) erişimin iyileştirilmesi önemlidir.

26 26 Hükümetin rolü var mıdır? Evet: piyasalar erişimin tümünü sağlayamaz. ….ancak Gerçekçi hedeflere gerek vardır - herkes kredi kullanmamalıdır. Tüm hükümet politikaları erişimi genişletmede eşit derecede etkin değildir. Erişim politikaları ve finansal gelişim politikaları aynı değildir.

27 27 Kurumların oluşturulması Kurumlar önemlidir -mülkiyet haklarının korunması, sözleşme yapılması.. Öncelikler nasıl belirlenecek? Bilgi altyapıları (kredi kayıtları..) kredi veren haklarının yürütülmesine karşılık daha önemli Farklı alacaklılar arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde bireysel borç senetleri (borca karşılık gösterilen mülk) ile geri alma kolaylığı iflas kanunu reformlarına karşılık daha önemli Bazı politikalar leasing, faktöring, vb. mevzuatı kredi kayıtları, bireysel kimlik numaralarının verilmesi, kayıt yada borca karşılık verilen mülklerin yeniden geri alınması maliyetlerinin azaltılması yeniliğin teşvik edilmesi (e-finans, m-finans); yasal açıklık finansal eğitim

28 28 Rekabet ve istikrarı teşvik edecek politikalar -Yabancı girişi dahil olmak üzere, rekabetin zaman içinde erişimi iyileştirmesi beklenmektedir. Aynı zamanda yeni erişimi geliştirici teknolojilerinin uyarlanma hızını da artırmaktadır. Sağduyulu düzenlemelerin oluşturulması esastır. –örnek: Basel II gibi düzenlemeler KOBİ kredilerini cezalandırmamalıdır; kötü kredi kullanımına karşı koruma (faiz tavanlarının genellikle geri teptiğini göz önüne alınız; artan şeffaflık ve resmileştirme tercih edilen bir yaklaşımdır)

29 29 Doğrudan hükümet eylemi? Kapsam çoğu zaman sanılandan daha sınırlıdır. –Devlet bankalarındaki deneyim, doğrudan borçlandırma olumlu olmamıştır. –Tasarruflar ve ödeme hizmetleri konusunda sonuçlar daha karmaşıktır. –Kamu-özel sektör ortaklıkları bazı belli finans hizmetlerinin başlatılmasına yardımcı olabilecektir. –KOBİ’ler için kısmi kredi garantileri?

30 30 Yoksullar için finans ve dışarıda bırakılanlar için finans –Yoksullar için erişim desteklenmeli midir? Çabalara karşın, mikro finansın büyük bölümü - özellikle de yoksullar için olan bölümü- hibe ve devlet yardımına dayanmaktadır. Kredi yardımları erişimi genişleten yeniliklerin uygulanmasına yönelik teşvikleri baltalayabilir. Yoksul hane halkları için ihtiyaç duyulan tek (veya temel) hizmet kredi değildir, tasarruflar ve ödeme hizmetleri daha önemli olabilmektedir. –Siyasal ekonomi endişeleri Finansal erişim eksikliği yalnızca yoksullar için değil, yoksul olmayanların büyük bölümü için de geçerlidir. "Dışarıda bırakılanlar"a odaklanılması erişimin herkes için genişletilmesine yönelik reformların teşvik edilmesine yardımcı olabilecektir.

31 31 Yeni Mesajlar Finansa erişim tüm dünya genelinde sınırlıdır; engeller yoksulların yanı sıra yoksul olmayanların da dışarıda bırakılmasına neden olmaktadır. Finans yalnızca büyüme yanlısı değildir, aynı zamanda yoksulun da yanındadır. Ancak yoksulun yanında olan politika tamamen yoksullara odaklanmamalıdır: halen finansın taşma etkileri bulunmaktadır. Hükümetin politika gündemi oldukça uzundur (az miktarda çabuk çözüm içerir) ve şunları da kapsar: kurumların oluşturulması, reform önceliklerinin tanımlanması, teknolojik gelişmeleri kullanmak üzere altyapıların desteklenmesi, rekabetin teşvik edilmesi ve düzenlemelerin doğru teşvikleri sağlaması Çok yoksul olan kesimin finansal hizmetlere erişimi için devlet desteğine ihtiyaç duyması muhtemeldir. Ancak tasarruf ve ödemelerle ilgili destek krediden çok daha iyidir.


"Herkes için Finans? Herkes İçin Finans? Erişimin Genişletilmesindeki Politikalar ve Zorluklar Aslı Demirgüç-Kunt Ekim 2008 Dünya Bankası Politika Araştırma." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları