Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Hüner Şencan / İstanbul Ticaret Üniversitesi İş Çözümlemesi İK Biriminin Faaliyet Alanıyla İlgili Altyapı Çalışmalarından En Önemlisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Hüner Şencan / İstanbul Ticaret Üniversitesi İş Çözümlemesi İK Biriminin Faaliyet Alanıyla İlgili Altyapı Çalışmalarından En Önemlisi."— Sunum transkripti:

1

2 Prof. Dr. Hüner Şencan / İstanbul Ticaret Üniversitesi İş Çözümlemesi İK Biriminin Faaliyet Alanıyla İlgili Altyapı Çalışmalarından En Önemlisi

3 Ders Planı I.İş Çözümlemesinin Niteliği Tanımı Kullanıldığı Alanlar İş Çözümlemesinin Adımları II.İş Çözümlemesi Yöntemleri Giriş Mülakat Anket Gözlem Günlük Tutma Sayısal İş Çözümlemesi Teknikleri Çok Kaynaktan Yararlanma 3-2

4 Ders Planı (Devamı) III.İş Tanımlarının Yazımı İşin Kimliği İşin Özeti İlişkiler (iç ilişkiler, dış ilişkiler) Sorumluluklar ve Görevler Başarı Standartları Çalışma Koşulları ve Fiziksel Çevre IV.İş Gereklerinin Eğitilmiş ve Eğitilmemiş Personelin Özellikleri Yargıya Dayalı İş Özellikleri İstatistiksel Analizi Dayalı İş Özellikleri V.İşsiz Dünyanın içinde iş çözümlemesi Genişletilmiş işlerde uzmanlaşma Niçin yöneticiler firmalarındaki iş sorumluluklarını genişletirler? 3-3

5 Prof. Dr. Hüner Şencan / İstanbul Ticaret Üniversitesi Dersin öğrenme çıktıları  İş çözümlemesinin niteliğini, ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını tartışabileceksiniz.  İş çözümlemesi yapabilmek için en azından üç yöntemi uygulayabileceksiniz.  Yaptığınız İş çözümlemesi sonucu elde ettiğiniz bilgilerden, internetten ve kurumdaki önceki iş tanımı formlarından yararlanarak iş tanımını yazabileceksiniz.  İnternetten, kendi çalışmanızın sonuçlarından yararlanarak iş gereklerini yazabileceksiniz.  İş çözümlemesinin “işsizleştirilmiş” iş dünyasında ne anlama geldiğini açıklayacak ve bu çerçevede iş çözümlemesinin nasıl yapılması gerektiğini tartışabileceksiniz.

6 Prof. Dr. Hüner Şencan / İstanbul Ticaret Üniversitesi İş Çözümlemesinin Niteliği  İş Çözümlemesinin Tanımı  İş Çözümlemesi Bilgilerinin Kullanımı  İş Çözümlemesinin Adımları

7 Prof. Dr. Hüner Şencan / İstanbul Ticaret Üniversitesi Hizmet Yönelimli Strateji  Personel seçimini, yeni anlayışla oluşturulan iş tanımları ve iş gerekleri çerçevesinde yapılandırmak  En üstten en alta kadar tüm iş tanımlarını değiştirmek  İşe eleman alma ve seçme prosedürünü değiştirmek  İş tanımlarımızı müşterilerimizi memnun edecek ve verdiğimiz her kararda hissedarlarımız için değer yaratacak şekilde yeniden oluşturmak.

8 Prof. Dr. Hüner Şencan / İstanbul Ticaret Üniversitesi Günümüzde çalışmanın anlamı Her çalışan, bireysel görevlerini en yüksek duyarlılık ve başarı ile yerine getirmeli, müşteri memnuniyeti sağlamada bireysel görev alanlarına çekilmek yerine ortak sorumlulukla hareket etmeli; müşterilere, şirkete, hissedarlara ve topluma karşı arzu edilen sonuçları yaratacak ve sağlayacak çalışma alışkanlığı kazanmalıdır.

9 Prof. Dr. Hüner Şencan / İstanbul Ticaret Üniversitesi Nedir? İş çözümlemesi, işin kapsamında yer alan görev ve sorumluluklar ile işi yapacak kişinin sahip olması gereken BYB’leri belirleme sürecidir.

10 Prof. Dr. Hüner Şencan / İstanbul Ticaret Üniversitesi  Örgüt ve iş yapısının oluşturulması için  İş tasarımı için  Personel Kadro planlaması için.  Personel Seçimi için  Performans değerlemesi için  İşgücü planlaması için  Ücret yönetimi için  Belirsizliklerin azaltılması için Kullanım Alanları

11 İncele, tanımla, sayısallaştır, önemli olanları belirle  Görevleri ve BYB’leri ham liste olarak çıkarma  Görevleri ve BYB’leri ölçeklerle derecelendirme  Önemli olan Görev ve BYB’leri seçme  İş tanımları ve iş gerekleri formunu oluşturma 3-10

12 Prof. Dr. Hüner Şencan / İstanbul Ticaret Üniversitesi İş çözümlemesiyle ilgili yasal zorunluluk var mı?  TÜRKİYEDE  İş kanununda zimnen ifade edilmiştir: Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. İş analizi sonucunda ‘işin gerekleri nedeniyle’ ihtiyaç fazlası personel olduğu tespit edilirse bu kişilerin iş sözleşmesi feshedilebilecektir. Çeşitli yönetmeliklerde kadro planlaması için öngörülmüştür. (Kadro ve pozisyon ihtiyacının kontrolünde iş analizi, iş ölçümlemesi gibi iş basitleştirilmesi tekniklerinden yararlanılır.)  Özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru istihdamı hakkında yönetmelik: Kurum, işyerinde yapılan işlerin, bir insanın hangi organlarıyla görülebileceğini belirlemek üzere, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üniversitelerle işbirliği yaparak, iş analizi yapabilir veya varsa işyerlerinden buna ilişkin rapor ve listeler isteyebilir.  Kurum; bu bilgilerle, özürlülerin çalışma güçlerini ve çalışabilecekleri işlerle ilgili diğer bilgileri, iş gücü arz ve talep karşılaştırma usullerine uygun biçimde formlara dökerek kayıt ve sıraya koyma işlemlerini yapar.

13 Prof. Dr. Hüner Şencan / İstanbul Ticaret Üniversitesi  AMERİKADA 1964 Medeni Haklar Yasasının 7.Başlığı (Eşit Fırsat İstihdamı-1972) Personel Seçme Usulleri Hakkında Üniforma Kuralları (1978) Amerika Engelliler Yasası (1990) Amerika’da 18 ve 18 yaşından büyük kişilerin mutlaka daha önceden belirlenen iş tanımı çerçevesinde çalışmaları gerekmemektedir. İşveren iş tanımının kapsamını genişletebilir. Fakat 18 yaşından küçük kişilere her iş ve görevin yaptırılamayacağı yönünde kısıtlamalar söz konusudur. İş tanımları 18 yaşından küçükler için daha belirleyicidir. İş çözümlemesiyle ilgili yasal zorunluluk var mı? 12

14 Prof. Dr. Hüner Şencan / İstanbul Ticaret Üniversitesi Hangi bilgileri toplamalıyım?  İş aktiviteleri  İnsan davranışları  Makineler, araç ve gereçler  Başarı standartları  İş çevresi  Bilgi, yetenek ve beceriler

15 İş aktiviteleri  Temizleme  Satış yapma  Öğretme  Boyama  Nasıl, niçin, ne zaman yapılıyor? 3-14

16 İnsan Davranışları  Zihinsel davranışlar Anlama Haberleşme Karar verme Yazma  Fiziksel davranışlar Kaldırma Yürüme Bağlama 3-15

17 Makineler, Araç ve Gereçler  İmal edilen ürünler  İşlenen malzemeler  Kullanılan araç ve gereçler  Yardımcı malzemeler  Kullanılan makineler 3-16

18 Prof. Dr. Hüner Şencan / İstanbul Ticaret Üniversitesi Başarı Standartları  Daha çok üretim işlerinde kullanılır. Normal bir tempoyla çalışarak günde, haftada, ayda kaç birim üretileceği (zaman etüdü, iş örneklemesi). Hata ve fire oranları Müşteri şikayetleri Planların zamanında yetiştirilmesi  Hizmet işlerinde başarı standartları?

19 İş Çevresi  Çalışma koşulları  Çalışma saatleri  Örgüt çevresi  Sosyal çevre 3-18

20 BYB Gerekleri  İşle ilgili Bilgi, Yetenek ve Beceriler Eğitim Yetişme gereği İş deneyimi  Kişisel özellikler Tutumlar Fiziksel özellikler Kişilik İlgiler 3-19

21 İş Çözümlemesi Bilgilerinin Kullanımı İş çözümlemesi Seçme ve yerleştirme kararları Başarı Değerlendirme İş değerlendirmesi ve ücret tespiti Eğitim ihtiyacının tespiti İş Tanımı ve İş Gerekleri

22 Prof. Dr. Hüner Şencan / İstanbul Ticaret Üniversitesi İş çözümlemesi bilgilerinin kullanımı  İşe eleman alma ve personel seçimi  Ücretlendirme  Başarı değerlendirme  Personelin hizmet içi eğitim uygulaması  Atama yapılmamış görevlerin tespiti  Norm kadro uygulaması

23 Prof. Dr. Hüner Şencan / İstanbul Ticaret Üniversitesi Eleman alma ve personel seçimi Yönetici seçimi – yönetilen seçimi Kuruma elektronik ortamda yapılan başvurulardan personel seçimi Kariyer siteleri Uluslararası nitelikte personelin bulunması İş tanımlarını inceleme ve kriterleri belirleme Başvuruları değerlendirme ve seçme

24 Ücretlendirme  İşlerin karşılaştırılması  İşlerin değerine veya zorluk derecelerine göre sıraya konularak “örgüt iş yapısının” ortaya çıkarılması  İş kapsamı ve iş değeri benzer olan işler  İş kapsamı ve iş değeri farklı olan işler  İş braketlerinin oluşturulması 3-23

25 Başarı Değerlendirme  Nasıl yapılır?  Başarı standartları  Öz değerlendirme  Müzakere  Amaçları belirleme  Nasıl yükselinebilir? 3-24

26 Yetiştirme İş tanımı; görev ve faaliyetler ile BYB’leri birlikte göstermelidir. Böylece deneyimsiz işgörenlerin hangi alanlarda yetiştirilmeleri gerektiği net bir şekilde görülebilmelidir. 3-25

27 Prof. Dr. Hüner Şencan / İstanbul Ticaret Üniversitesi Atama yapılmamış görevlerin bulunması İş analizi ayrıca ortada kalan, herhangi bir pozisyona atanmamış görevlerin bulunmasına ve ortaya çıkarılmasına da yardımcı olur.

28 Prof. Dr. Hüner Şencan / İstanbul Ticaret Üniversitesi İş Çözümlemesinde Adımlar 1.Amacınızı belirleyiniz. Bilgileri hangi amaçla kullanacaksınız? 2.İş çözümlemesini yapacak kişileri belirleyiniz. (İş yükümlüsü, dış uzman, yönetici veya İK personeli) 3.Özgün, anahtar işleri belirleyiniz. ( Temsil etme niteliğinde olan pozisyonlar. ) 4.Bilgi toplama yöntemini belirleyiniz. (Gözlem, anket, günlük tutma vb.) 5.Önceki bilgileri, iş tanımlarını ve İnterneti gözden geçiriniz. 6.İş unvanıyla ilgili olarak örneklem büyüklüğünü belirleyiniz. 7.Analizcileri eğitiniz. Duyuru yapınız ve malzemeleri hazırlayınız. 8.Verileri toplayınız, yönetici ve yükümlü ile görüşerek doğrulamasını yapınız. Hesaplamaları yapınız. Kesinleştiriniz. 9.İş tanımlarını ve iş gereklerini çıkarınız.

29 İlk Amir bilgileriİş yükümlüsü bilgileri İş unvanı iş incelemesi İlk amire geri besleme İş yükümlüsüne geri besleme İş Akış Şeması 3-28

30 Prof. Dr. Hüner Şencan / İstanbul Ticaret Üniversitesi Bilgi toplama yöntemleri  Mülakat  Anket  Gözlem  Günlük tutma  İnternetten yararlanma  Sayısal teknikler  Çoklu bilgi kaynağından yararlanma

31 İş çözümlemesi için bilgi toplama  İK sorumlusu, ilk amir ve iş yükümlüsünün ortak çaba göstermesi  KİU oluşturma (Konu İçeriği Uzmanları), Hakemler. 3-30

32 Prof. Dr. Hüner Şencan / İstanbul Ticaret Üniversitesi İşgörenler kaygılı olabilir, çünkü  Değişime her zaman direnç vardır  İşin yapısındaki görevlerde değişiklik olabilir  Ücret düzeyinde değişiklik olabilir  Sonuçlara güven duyulmayabilir  Analizciye güven duyulmayabilir  Aynı iş unvanı, farklı bölümlerde farklı sorumluluklara ve farklı ücret yapılarına sahip olabilir.

33 Prof. Dr. Hüner Şencan / İstanbul Ticaret Üniversitesi Yaygın kullanılan teknik: Mülakat  Her bir işgörenle tek tek görüşme yapılır  Aynı işi yapan kişilerle grup mülakatı yapılır  İşi iyi bilen bir veya birden fazla ilk amirle görüşme yapılarak işin kapsamı belirlenmeye çalışılır.

34 Prof. Dr. Hüner Şencan / İstanbul Ticaret Üniversitesi Örnek sorular s Pozisyonun başlıca görevleri ni ana kategoriler halinde ifade edebilir misiniz? s Görevlerinizi ve sorumluluklarınızı ayrıntılı olarak sayar mısınız? s Kimlerle ilişki kuruyorsunuz? s Hangi fiziksel ortamda çalışıyorsunuz? s Hangi makine, araç ve gereçleri kullanıyorsunuz? s Bu işte çalışacak kişinin eğitim, beceri, sertifika ve lisans durumu ne olmalıdır?

35 Prof. Dr. Hüner Şencan / İstanbul Ticaret Üniversitesi Örnek sorular -2 s İşinizde normal başarı standardı var mıdır ve nedir? s Çevre ve çalışma koşullarınız nedir? s Fiziksel gerekler nelerdir? Duygusal ve zihinsel gerekler nelerdir? s İş güvenliği ve iş sağlığı şartları nerdir? s Herhangi bir tehlike ve olağanüstü çalışma riskleri söz konusu mudur?

36 Mülakat rehberi 1.Analizci ve ilk amir işi en iyi bilen kişiyi birlikte tespit etmelidirler. 2.İşçiyle yapılan mülakata dayalı bir rapor oluşturmalı ve bu raporu birlikte gözden geçirmelidirler. 3.Mülakat soruları önceden belirlenmelidir. 4.Görevler önem ve sıklık yönünden derecelendirilmelidir. 5.Derecelendirme ayrıca ilk amir tarafından da yapılmalıdır. 6.Bilgiler birleştirilmeli, gözden geçirilmeli ve ilk amir tarafından doğrulanmalıdır. 3-35

37 Prof. Dr. Hüner Şencan / İstanbul Ticaret Üniversitesi Anket yöntemi  Hazırları kullanma. Onlardan yararlanarak kendi özel anket formunu kullan.  Sonuçlara dayalı olarak bir rapor oluştur  Literatürden yararlanarak yapısallaştırılmış bir yaklaşımı veya modeli takip et.  Önem ve sıklık derecesine göre görevlerin sıralamasını yap  Bilgileri gözden geçir ve doğrula

38 PORTLAND STATE UNIVERSITY DURUM TANIMI * * BU FORMU TAMAMLAMADAN ÖNCE LÜTFEN AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ * *( ) Yeni ( ) Revize edilmiş BÖLÜM 1-DURUM BİLGİLERİ a. Bölüm Başlığı: b. Bölüm Nosu.: c. Etkili Verimli Zaman: d. Durum No.: e. Çalışma Başlığı: f. İş Birimi: g. Birim No.: h. Personel Adı: i. İş Lokasyonu (Şehir-Ülke): _________________________________________________________________________________ j.Durum:( ) Devamlı( ) Sezonluk( ) Sınırlı Süre( ) Akademik Yıl ( ) Tam Zamanlı( ) Yarı Zamanlı( ) Aralıklı-Kesintili( ) İş Paylaşımlı _________________________________________________________________________________ k.FLSA: ( ) Muaf ( ) Muaf Değil l. Fazla Mesaiye Kalabilir: ( ) Evet ( ) Hayır _________________________________________________________________________________ BÖLÜM 2-PROGRAM DURUM BİLGİLERİ a.Program bu işin varoluşunu tanımlar. Programın amacını, kim etkilenmiş,boyutunu,kapsamını inceler.Bölümler arası görev bağlantılarını içerir. b.Bu pozisyonun amaçlarını ve raporları tamamlayarak bu programın içindeki fonksiyonlarını tanımlar. 3-37

39 BÖLÜM 3-GÖREV TANIMI Ana görevleri listele. Yapılan görevlerin yüzdelerini not et. Varolan pozisyon ise N işareti koy yeni görev veya gözden geçirilmiş görev için R işareti koy % of ZAMANN/R GÖREVLER _________________________________________________________________________________ BÖLÜM 4-İŞ BAĞLANTILARI Bu işin normal bir parçası olduğunu eğer varsa özel çalışma koşullarını açıklayınız.Bu koşullara maruz kalma sıklığınıda ekleyiniz. ________________________________________________________________________________ BÖLÜM 5-TALİMATLAR a. Bu işte yapılan yönetmelikleri listele mesela federal yasalar,yönetmelikler,politikalar,el kitabı veya masa prosedürleri. b. İşi geliştirmek için bu kurallar nasıl kullanılır? BÖLÜM 6-İŞ BAĞLANTILARI Bu iş biriminde işçiler dışında kiminle bu pozisyon için düzenli temas gerekir? Kim Bağlantı Kurdu Nasıl AmaçNe Sıklıkla? BÖLÜM 7-İŞLE BAĞLANTILI KARAR ALMA Bu pozisyon tarafından yapılacak kararların türünü açıklayınız.Mümkünse bu kararların etkisini belirtiniz. 3-38

40 BÖLÜM -8 İŞİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ Bu pozisyon işlerini kim gözden geçiriyor (Sınıflandırma başlığı ve durum numarası listele) Nasıl? Ne sıklıkla? Gözden geçirmenin amacı? BÖLÜM-9 DENETLEYİCİ GÖREVLERİ Yalnızca işletme servisi pozisyonunu için tamamlandı a. Bu pozisyon tarafından direk olarak kaç çalışan denetleniyor? _______ Denetleyicilerin emrindeki sayesinde? _______ b. Which of the following supervisory/management activities does this job perform? ( ) İş Planı( ) Şikayetleri Cevaplandırmak( ) İşe Almak/İşten Çıkarmak (Yada Etkin Biçimde Önermek) ( ) İş Atama( ) Cezalar/Ödüller( ) Performans Değerlendirmeleri Hazırla ve İmzala ( ) İş Onaylama BÖLÜM-10 İLAVE İŞ BAĞLANTI BİLGİLERİ Bu pozisyonun şartlarına eklemek istediğiniz diğer açıklamalar ÖZEL İSTENEN ŞARTLAR: Bu pozisyon için özel zorunlu askere alma gerekliliklerini listele: BÜTÇE YETKİSİ: Eğer bu pozisyon yetkiye sahipse para operasyonları birimi emanet ediliir, para kaynağının çeşidi ve ne kadar (iki yılda bir)ne alanda belirtiniz: _________________________________________________________________________________ BÖLÜM 11-ÖRGÜTSEL TABLO Mevcut örgütsel tabloya bağlanmak. Tablo üzerinde dahil edilmiş detaylar için yönergeler göster. _________________________________________________________________________________________________ Personel imza Tarih Denetmen imza Tarih _________________________________________________ Adli Amirlik imza Tarih 3-39

41 Gözlem  Gözlem mülakat tekniğiyle birlikte kullanılabilir  Gözlem sırasında notlar al  Gözlem yaparken ilgili kişiyle konuş, ne yaptığını, niçin yaptığını sor  Yanlış veya doğru yaptığını değerleme 3-40

42 Prof. Dr. Hüner Şencan / İstanbul Ticaret Üniversitesi Günlük Tutma  Zaman kaybettirici bir yöntem  Yükümlünün günlük tutmasını gerektirir  Daha önceden ne yaptığını hatırlaması gerekir  Belirli pozisyonlarda uygulanabilir  İş yükümlüsünün böyle bir çalışma yapmayı kabul etmesi gerekir.

43 Prof. Dr. Hüner Şencan / İstanbul Ticaret Üniversitesi İş Gerekleri 1.Eğitim düzeyi 2.Deneyim gereği 3.Yabancı dil gereği 4.Lisans ve sertifikalar 5.Mesleki bilgi gereği 6.Yetişim gerekleri 7.Yetenekler 8.Beceriler 9.Fiziksel özellikler 10.Kişilik özellikleri 11.İlgiler 12.Tutumlar

44 Prof. Dr. Hüner Şencan / İstanbul Ticaret Üniversitesi Sayısal iş çözümlemesi teknikleri  Pozisyon Analizi Anket Formu (PAQ) 194 maddeli anket formu  ABD Çalışma Bakanlığı Yaklaşımı (İşgören fonksiyonları: Veriler, Kişiler ve İşler. )  Fonksiyonel İş Analizi (Veriler, Kişiler ve İşler) Ayrıca diğer faktörler: 1. specific instructions 2. reasoning and judgment 3. mathematical ability 4. verbal and language facilities

45 Pozisyon Analizi Anket Formu Figure 3 - 4 3-44

46 Prof. Dr. Hüner Şencan / İstanbul Ticaret Üniversitesi PAQ Maddeleri  Bilgi Girdisi  Zihinsel Süreçler  İş çıktıları  Diğer kişilerle ilişkiler  İş çevresi  Diğer iş özellikleri

47 Prof. Dr. Hüner Şencan / İstanbul Ticaret Üniversitesi ABD Çalışma Bakanlığı Prosedürü  Veriler Sentezleme Kopyalama  Kişiler Eğitme İkna etme  İşler Düzenleme Bakım yapma

48 ABD Çalışma Bakanlığı Prosedürü VERİİNSANLARŞEYLER 0 Birleştirme0 Danışmanlık0 Kurmak 1 Koordine1 Müzakere1 Hassas Çalışma 2 Analiz2 Eğitme2 Çalışma—Kontrol 3 Derleme3 Denetleme3 Sürüş—Faaliyet Temel4 Programlama4 Yönlendirme4 Kurgulama Aktiviteler5 Kopyalama5 İkna5 Gözetme 6 Karşılaştırma 6 konuşma— sinyal 6 Besleme—Rulman 7 Sunum7 Kullanım 8 Kılavuz — Yardım 3-47

49 Prof. Dr. Hüner Şencan / İstanbul Ticaret Üniversitesi Fonksiyonel İş Analizi  1940’larda kullanılmaya başlanmıştır  İşgörenin faaliyetlerini belirlemek için 7 farklı ölçek kullanılmıştır. (1) İşler (2) Veriler (3) Kişiler (4) Talimatlar (5) Muhakeme (6) Matematik (7) Dil

50 Prof. Dr. Hüner Şencan / İstanbul Ticaret Üniversitesi İş tanımlarının yazımı 1.İşin kimliği 2.İş özeti 3.İlişkiler 4.Görev ve sorumluluklar 5.Başarı standartları 6.Çalışma koşulları ve fiziksel çevre

51 Örnek iş özeti Figure 3 - 7 3-50

52 Prof. Dr. Hüner Şencan / İstanbul Ticaret Üniversitesi İşin Kimliği  Unvan  Tarih  Onay  İlk amirin unvanı  Ücret grubu  Derecesi

53 Prof. Dr. Hüner Şencan / İstanbul Ticaret Üniversitesi İşin Özeti  Genel niteliği  Başlıca fonksiyonlar veya faaliyetler  Genel ifadelerle yazılması

54 İlişkiler 1.Kurum içinden hangi departmanlarla sürekli ilişki içinde çalışılıyor? 2.Kurum dışından hangi kurumlarla sürekli ilişki içinde çalışılıyor 3.İlişkilerin sıklığı ve önem derecesi 3-53

55 Prof. Dr. Hüner Şencan / İstanbul Ticaret Üniversitesi Görev ve sorumluluklar  Örnekler Pazarlama amaçlarını belirler ve piyasa payı ile ilgili tahminler yapar. Dengeli ve kontrollü bir stoklama politikası takip eder.  Yetki sınırları Satın alma yetkisi Disiplin yetkisi Mülakat ve işe alma yetkisi

56 Prof. Dr. Hüner Şencan / İstanbul Ticaret Üniversitesi Başarı standartları Günlük üretim ve faaliyet standardı Çalışma grubu günde 426’dan daha az birim üretemez. Bir sonraki istasyon, ürünlerin ortalama %2’den daha fazlasını ret edemez. Haftalık fazla çalışma ortalama %5’ten fazla olamaz.

57 Prof. Dr. Hüner Şencan / İstanbul Ticaret Üniversitesi İş Tanımları İnternet ortamından örnek bir iş tanımları bulunuz. Ne gibi eksiklikler buldunuz? Bu iş tanımını siz daha iyi hale getiriniz.

58 Prof. Dr. Hüner Şencan / İstanbul Ticaret Üniversitesi İnternetten iş tanımları O*NET veri tabanını inceleyiniz

59 Prof. Dr. Hüner Şencan / İstanbul Ticaret Üniversitesi İş gereklerinin yazımı  İşin iyi yapılması için birinci derecede önemli olan beşeri gereklilikler nelerdir? Eğitimli ve eğitimsiz kişiler için iş gerekleri Yargıya dayalı iş gerekleri İstatistiğe dayalı iş gerekleri

60 Prof. Dr. Hüner Şencan / İstanbul Ticaret Üniversitesi İşle ilgili davranışlar  Çalışkanlık  Mükemmeliyetçilik  Esneklik  Devamlılık  İlgisizlik  Dik başlılık  Hırsızlık  Eleştiricilik, alaysıcılık

61 İstatistik ve İş Analizi  İşi çözümle  Kişisel özellikleri belirle  Test uygula  İş başarılarını ölç  Kişisel özelliklerle iş başarısı arasındaki ilişkileri incele 3-60

62 Prof. Dr. Hüner Şencan / İstanbul Ticaret Üniversitesi Pratik bir yaklaşım 1.Bir plan üzerinde karar ver 2.Örgüt şemasını çiz 3.Bir anket formu kullan 4.O*Net’ten yararlanarak görevler listesini çıkar 5.Beşeri gerekler listesini oluştur 6.Sıklık ve önem ölçeklerini belirle 7.İş yükümlüsü ve ilk amire uygula 8.Sonuçları gözden geçir ve son halini ver

63 Prof. Dr. Hüner Şencan / İstanbul Ticaret Üniversitesi 1. adım: Plan geliştir  Geniş bir çerçeve belirle  Gelecek sene satış gelirlerinin ne olmasını arzu ediyorsun?  Hangi ürünleri önemsiyorsun?  Hangi ürünler işler genişletilmeli, hangileri daraltılmalı, hangileri birleştirilmeli veya ayrıştırılmalı?  Hangi pozisyonları birleştirmeli, hangilerini ayrıştırmalısın?

64 Prof. Dr. Hüner Şencan / İstanbul Ticaret Üniversitesi 2. adım: Örgüt şemasını yeniden çiz  Gereksiz pozisyon ve unvanları ortadan kaldır  Güçlendirme çerçevesinde iş kapsamlarını, işlerin sorumluluk alanlarını ve yetkilerini genişlet  Kademe sayısını azalt  Örgüt şemasını esnek tut, gelişmelere göre yeniden düzenle. Yürüyen örgüt şeması oluştur  Kişi faktörünü göz önünde bulundur.

65 Prof. Dr. Hüner Şencan / İstanbul Ticaret Üniversitesi 3. adım: İş anket formu kullan İŞ ANALİZİ İş Başlığı: İş Tanımı: Görevler Araçlar Kullanımı Performansİçi n Standartlar Performans İçin Koşullar

66 3. adım: Devamı İÇERİK ANALİZİ Konu Alan Başlığı: İçerik Tanımı ve Konuyla İlgili Açıklamalar: Görevler Araçların Kullanımı Performanİçin Standartlar Performans İçin Koşullar 3-65

67 Prof. Dr. Hüner Şencan / İstanbul Ticaret Üniversitesi 4. adım: Vazifeler ve görevler listesini oluştur  İnternetten, ilk amirden ve iş yükümlüsünden yararlan  Ölçek derecelendirmesi yap  En önemli görevleri belirle  Kontrol için tekrar iş yükümlüsü ve ilk amire ver. Görüşlerini al  Revizyonu yap ve kesinleştir.

68 Prof. Dr. Hüner Şencan / İstanbul Ticaret Üniversitesi 5. adım: ‘İşsizleşen’ dünyada iş analizi  Aşırı derecede uzmanlaşan iş yaklaşımından genişleyen iş anlayışına  Yöneticiler niçin işyerlerinde personeli “işsizleştiriyorlar?’ Veya onlara her türlü işi yaptırıyorlar?

69 Prof. Dr. Hüner Şencan / İstanbul Ticaret Üniversitesi Genişletilmiş işler  İş Genişletme= aynı düzeydeki ek faaliyetler  İş Rotasyonu= bir işten diğerine geçme  İş Zenginleştirme= kişiye daha fazla sorumluluk verme, başarısını ve kendisini gösterme fırsatı yaratma

70 Yeni Trendler ve İşsizleştirme Hızlı teknolojik değişikler Ürünlerde değişiklikler Rekabet Global değişiklikler Nüfus değişiklikleri Hizmet anlayışındaki değişiklikler İş alanının genişletilmesi 3-69

71 Geleneksel Örgüt Şeması 3-70

72 Yatay Örgüt Şeması 3-71

73 Prof. Dr. Hüner Şencan / İstanbul Ticaret Üniversitesi Örgütler nasıl cevap veriyorlar  Sınırsız örgütler  Değişim mühendisliği  Geniş bantlı iş tanımları  “Broadbanding” job descriptions  Başarı temelli iş tanımları  Çalışanların güçlendirilmesi  Yetenek matrisleri  Skills matrices

74 Yetenek matrisi HHHHHHH GGGGGGG FFFFFFF EEEEEEE DDDDDDD CCCCCCC BBBBBBB AAAAAAA Teknik uzmanlık İş bitirme ve kalite duyarlılığı İlişkiler ve iletişim becerisi Karar verme ve girişim Liderlik ve rehberlik Planlama ve örgütleme Problem çözme Kırmızı kutular belirlenen iş için minimum beceri seviyesini gösterir. 3-73


"Prof. Dr. Hüner Şencan / İstanbul Ticaret Üniversitesi İş Çözümlemesi İK Biriminin Faaliyet Alanıyla İlgili Altyapı Çalışmalarından En Önemlisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları