Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEHB’Lİ ÖĞRENCİYİ TANIYALIM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEHB’Lİ ÖĞRENCİYİ TANIYALIM"— Sunum transkripti:

1 DEHB’Lİ ÖĞRENCİYİ TANIYALIM

2 SUNUM PLANI SINIFTA DEHB’Lİ ÖĞRENCİ DİKKAT NEDİR, DEHB NEDİR ?
DEHB’Lİ OLMAK NASIL BİR ŞEYDİR? GÜÇLÜK ALANLARI ÖĞRETMENLERE ÇÖZÜMLEYİCİ İPUÇLARI ÖDEV SİSTEMİMİZ

3 DİKKAT NEDİR? Uyanık kalma, aktif olma, Öz düzenleme yapabilme:
Belirli bir işe başlayabilme, Belirli bir işi sürdüürme konusunda kendini kontrol edebilme, Öncelik belirleme, Önemli olanı seççebilme, Sıraya koyma, Planlama, Zamanı ayarlama,

4 DEHB’de temel sorun tüm uyaranları açık olmak ve davranışları kontrol edememektir.
Bir şey yapmadan önce durup düşünmeyi sağlayan merkezler yeterince iyi çalışmazlar.

5 Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Nedir?
Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu bireyin yaş ve gelişim düzeyine uygun olmayan aşırı hareketlilik, istekleri erteleyememe (impulsivite) ve dikkat sorunlarıyla kendini gösteren bir öğrenme bozukluğudur. Bir duruma veya konuya yoğunlaşma ( konsantrasyon ) güçlüğü nedeniyle okulda öğrenilmesi gereken bilgiyi öğrenememe, verilen görevleri zamanında yapamama, organize olamama ve kendilerinden istenileni sırayla yapmada sabredememe durumudur. Başlangıcı genellikle 3 yaş dolaylarında olmakla birlikte, tanı düzenli öğrenim için gerekli dikkat süresi ve yoğunlaşmasının gelişmesinin beklendiği İlkokul yıllarında konulmaktadır. Erkek / Kız oranı 3/1 ‘dir.

6 Belirtileri Kısa dikkat süresi (poor attention span)
Yetersiz dürtü kontrolü (weak impulse control) Aşırı hareketlilik (hyperactivity)

7 DAVRANIŞ GÖSTERGELERİ İLE NASIL ÖN TANI KOYULUR.
(Bu belirtiler in en az 6 tanesi, 6 ay süreyle görülürse DEHB’dan şüphelenilerek gerekli yönlendirme yapılır.); Sık etkinlik değiştirme, Verilen ödevlerden çabuk sıkılma, Çevresel uyaranların varlığında dikkatin çabucak dağılması, Hayallere dalma (akademik ölçüt), Konu üzerinde belli bir süre çaba göstermeyi sürdürememe, Kuralları umursamama, Sırasını bekleyememe, Kıpır kıpır ve dürtüsellik, Aşırı hareketlilik ,yerinde oturmada güçlük, Çok konuşma, Huzursuzluk, Sırasını bekleyememe Dikkatini sürdürmede güçlük, Sıklıkla bir şeyler kaybetme, Sınıfta sorulara birden atlayıp cevap verme, Kurallı grup oyunları oynamada güçlük, Bir aktiviteden diğer aktiviteye kayma, Sıklıkla araya girme, sözünü kesme, Sıklıkla ne söylendiğini dinlememe, Sıklıkla tehlikeli aktivitelerle Genellikle yürüme gibi motor davranışları erken gelişirse de ince motor hareketlerinde geri oldukları görülür. Ör: Yazı yazmada zorlanma, ayakkabı bağlayamama, düğme ilikleyememe … Sakar ve beceriksiz çocuklar olarak tanımlandıkları görülür. Çok uyarı aldıklarından öz değer algıları olumsuz, başarma motivasyonları düşüktür. Küçük yaşlarda insan resmi çizmelerinde, geometrik şekilleri kopya etmede başarılı değillerdir, Arkadaşlarının onların beceriksizliğini anlayıp alay etmemesi için kendileri arkadaşları ile alay eder, İlerleyen yaşlarda sosyal becerilerde düşüş yaşanır. Kardeşleriyle olan ilişkilerinde incitici olabilirler.

8 Geçmişi göz önünde bulundurma Olaya bir bütün olarak bakabilme
Davranışlarımızı nasıl kontrol ederiz ? Geçmişi göz önünde bulundurma Geleceği ön görebilme Kendi kendine konuşma Olaya bir bütün olarak bakabilme

9 Beyinde dikkat ve davranış kontrolünü sağlayan sistemde sorun vardır.
Caudat Nukleus Prefrontal korteks Serebellum Dopamin üreten sinir hücresi Dopamin reseptörü Sinaps Serebellar vermis Beyinde dikkat ve davranış kontrolünü sağlayan sistemde sorun vardır.

10 DEHB olan biri olmak nasıl bir şey ?
Yağmurlu bir havada silecekler olmaksızın son sürat ilerlemek gibidir, Parazitlerle dolu bir radyoda bir programı dinlemeye çalışmak gibidir, Hem burada hem orada hem her yerde olmaktır...

11 DEHB basit bir sorun değildir
Davranışsal Hiperaktivite Dürtüsellik Bilişsel Dikkat Sorunları Bellek Sosyal İlişkilerde sorunlar Dışlanma Yalnızlık Duygusal Ani parlamalar Ani iniş çıkışlar Depresyon

12 Dürtüsellik Aniden karar verme

13 İşe Başlamada Güçlük Erteleme Sürüncemede bırakma

14 Farklı Olma Herkesin kullandığı yolları kullanmama
Problemleri farklı yoldan çözme

15 Risk Alma Yüksek uyarılma ihtiyacı Büyük heyecanlar peşinde koşma

16 Dağınıklık Eşya kaybetme, planlara uyamama, organize olamama
Bazen aşırı düzen takıntısı Plan değişikliklerinden rahatsız olma

17 Duygulanım Sorunları Çocukluktan beri aldığı olumsuz geri bildirimler sonucu var olan olumlu özellikleri görememe. Dışarıdan bakıldığında canlı, aktif içeride kendini yiyip bitirir Çabuk öfkelenme Çabuk ağlama Depresyona yatkınlı

18 BÜYÜDÜKÇE NELER OLUR ? 3 farklı gelişim
% Ergenlikte önemli düzelme Öğrencin durumu okul yaşamının başında (6-7 yaşlarında) farkedilirse akademik başarıda düşüş başlamadan engellenebilir. %60-70 Belirtiler devam eder % Daha ciddi problemler  (Madde kullanımı, okuldan ayrılma, Öfke Sorunları, Fazla İş değişikliği, Depresyon….)

19 Güçlü Özellikleri Enerjik olma Yaratıcılık
Sıcak kanlı ve cana yakın olma Kolay ilişki kurabilme Esneklik Hoşgörülü olma İyi bir espri yeteneğine sahip olma Risk alabilme (bazen gerekenden fazla oranda) İnsanlara kolaylıkla güvenebilme ( bazen gerekenden fazla oranda)

20 DEHB OLAN ÜNLÜLER Albert Einstein Galileo Mozart Leonardo da Vinci Tom Cruise Walt Disney John Lennon Winston Churchill Henry Ford Stephen Hawkings Jules Verne Sylvester Stallone Thomas Edison Agatha Christie John F. Kennedy Whoopi Goldberg Robin Williams Louis Pasteur Prince Charles Beethoven Carl Lewis "Magic" Johnson Alexander Graham Bell

21 Okulda gözlenen uyum ve davranış sorunları konusunda ailelerle işbirliği yapılabilmesi için önemli noktalar: Ailenin yıpranmışlığı gözönünde bulundurulmalı, sorunlar ana-babaya aktarılırken doğrudan suçlamalardan kaçınılmalıdır. Çocuğun davranışları ile ilgili genelleme ve olumsuz tanımlamalar kullanılmamalıdır. Sorun olan davranışı net olarak tanımlamalıdır.

22 ÖĞRETMEN VE DEHB’Lİ ÖĞRENCİ
DEHB ile Dost Olmayan Öğretmen DEHB ile Dost Olan Öğretmen: DEHB’na inanmaz ve gerekli yardımı reddeder. Esnek değildir. Yeniliklere açık değildir ya da sıkıcıdır. Düzenli değildir, ne beklediğini bilemezsiniz. Bireysel olarak yardımdan kaçınır. Cesaretlendirme ve övgü yerine eleştiri ve utandırma ile motive etmeye çalışır. Yenilikçidir ve konuya ilgi çekmek için farklı yöntemler kullanılır. Esnektir, değişmeyen katı kuralları yoktur. Zorlanma ve başarısızlıklarda azarlamak yerine desteklemeyi seçer. DEHB’na bağlı zorluklarını anlar. Düzenli ve tutarlıdır. Eğlencelidir, dersleri monoton işlemez.

23 ÖĞRETMENLER İÇİN DEHB KONUSUNDA ÖNEMLİ NOKTALAR
Çocuklarda görülen dikkat sorunları, hareketlilik ya da davranış sorunlarının tümünün nedeni DEHB değildir. Ana-babanın doğru, yeterli disiplin vermesi ya da vermemesi ile ilgisi yoktur. Çocuğun davranışları şımarıklıktan ve saygısızlıktan kaynaklanmaz. DEHB okul çağındaki çocukların %3-5 inde, yani her çocuktan birinde görülür.

24 ÖĞRETMENLER İÇİN DEHB KONUSUNDA ÖNEMLİ NOKTALAR
Akademik başarısızlığın nedeni tembellik ve ilgisizlik değildir. DEHB’nun zeka ile ilgisi yoktur. Çocuğun fazla ya da az zeki olması bu soruna neden olmaz. DEHB olan çocukların her biri diğerlerinden farklıdır. DEHB’nun pek çok olumlu yönü de vardır. Öğretmenin çocuğa yaklaşım ve öğretme tarzı başarı için en önemli faktördür.

25 DEHB’li öğrenciyle çalışırken yapılmaması gerekenler
«Yap, yapma» gibi otoriter, güç savaşı gerektiren yaklaşımlardan uzak durun. Çok ödev vermeyin ve ödevi anlayıp anlamadığını denetleyin. Verilen ödevi yapmadığı taktirde ödeyeceği bedeli birlikte tespit edin ancak ödev yapılmadıysa bunun gerçek nedenini anlamadan bedel konusunda ısrarcı olmayın.

26 Öğretmenler için ipuçları
Güçlük Alanı Çözüm Önerisi Yönergeyi takip etmede güçlük(büyük istekle başlayıp devam ettirememe) Geniş kapsamlı görevleri anlaşılabilir küçük parçalara ayırınız. Öğrenciye zaman zaman neye gereksinim duyduğunu sorun. Her bir basamağı başarıp geçmesi için gerekli zaman sınırını açıkça belirleyin, aldığı sonuçları takip edin

27 Öğretmenler için ipuçları
Güçlük Alanı Çözüm Önerisi Görevleri sıralama ve basamakları tamamlamada güçlük(Örneğin bir kitabın özetini çıkarma vb.) Görevi uygun ve çalışılabilir parçalara ayırınız. Görevi basamaklarına nasıl ayıracağına ilişkin örnek verin.

28 Öğretmenler için ipuçları
Güçlük Alanı Çözüm Önerisi Bir aktivite ya da ödevi tamamlamadan diğerine geçme Tamamlanmış bir işin ne demek olduğunu açıklayın (Matematik çalışman altı problemi eksiksiz ve doğru yaptığında bitecek, bunu bitirmeden diğerine başlama)

29 Öğretmenler için ipuçları
Güçlük Alanı Çözüm Önerisi Verilen yönergeleri izlemede güçlük Yönergeleri vermeden önce öğrencilerin dikkatini çekin, uyarıcı ipuçları verin, sözel yönergeleri yazılı olarak yazın. Bir defada tek yönerge verin, yönergeyi söyledikten sonra anlayıp anlamadıklarını kontrol için öğrenciye söylediğinizi tekrarlatın

30 Öğretmenler için ipuçları
Güçlük Alanı Çözüm Önerisi Önem sırasına koymada güçlük Ödev ve görevleri öncelik sırasına koymak üzere çalışma programlamayı öğretin. Öğrenciye yardımcı olacak program, çizelge hazırlayın. Evdeki çalışma alanını program ve hatırlatıcı notlarla düzenlemesini öğretin. Bir süre ev çalışmasında ona destek olacak, bir eğitimci önerin yada anne yada babanın işbirliğini önemle ve gecikmeden sağlayın.

31 Öğretmenler için ipuçları
Güçlük Alanı Çözüm Önerisi Ödevin miktardan çok kalitesine dikkat edin. Pozitif pekiştireçlerin sıklığını artırın, doğru yaptığında övücü sözlerle ona belirtin. İlerlemeleri aileyede her hafta belirtin. Zaman içinde dikkatini vermesinde ve sürdürmesinde azalma

32 Öğretmenler için ipuçları
Güçlük Alanı Çözüm Önerisi Sınıf içi bireysel çalışmaları tamamlamada güçlük Çalışmayı yeterli zamansal bölümlere ayırın. Ödevin ilerleyişini kontrol edinin.

33 Öğretmenler için ipuçları
Güçlük Alanı Çözüm Önerisi Bellek gerektiren görevlerde güçlük Yönergelerin söylenerek, yazılarak, gösterilerek ve yaptırılarak verilmesi. Hatırlaması için alçak sesle ipucu verin. Hatırlamayı artırıcı yöntemleri kullanın. Programlı ev çalışması, Haftaya dengeli dağıtılmış az ödev. Ödev kalitesinin öğrenciye göre ölçülmesi ve değerlendirilmesi. Konu tekrar ödevleri, Hatırlatıcı ipuçları (jingle kullanımı (melodik yapılandırma) Kodlama, imgeleme, özetleme, görselleştirme, Okuduğunu kendi kendine anlatma, 5 N 1K ile bilgiyi parçalama, ezbersiz anlamlandırma Çalışma Kağıtları düzenleme

34 Öğretmenler için ipuçları
Güçlük Alanı Çözüm Önerisi Test almada güçlük Test için ek zaman verin. Test tekniklerini öğretin. Sözlü sınavları da kullanın. Açık, okunabilir ve karmaşık olmayan yazılı sınav formları kullanın. Sorularda ifadeyi yalınlaştırın. Boşluk doldurma, çoktan seçme, açık uçlu soru, doğru olanı seçme gibi farklı soru tiplerini içeren sınavları tercih edin. Yazısını okuyamazsanız öğrenciden uygun koşullar altında sözlü bilgi alın. Optik formunu kontrol edin.

35 Öğretmenler için ipuçları
Güçlük Alanı Çözüm Önerisi Sözel olmayan uyaranları anlayamama(vücut dilini yanlış yorumlama vb.) Sözel olmayan ipuçlarının ne anlama geldiğini öğretin (Ör: susma işaretinin ne anlama geldiğini açıklayın, dikkatle dersi dinleyen bir kişinin nasıl göründüğünü gösterin vb)

36 Öğretmenler için ipuçları
Güçlük Alanı Çözüm Önerisi Yazılmış metinlerde kafasının karışması (paragrafın ana fikrini çıkarmada güçlük, küçük ayrıntılara daha fazla dikkat harcama, bilgiyi bütünleştirememe Okunan metnin ana fikrinin altını çizmesi veya renkli kalemle, asetatla boyayıp sonra çizili yerlerin deftere yazılmasını sağlayın. Ünitedeki önemli noktaların çalışma kağıdı, tablo olarak verilmesi Fazla dikteden kaçının. Defter eksikliklerini biriktirmeden tamamlamasını ağlayın. Anahat, anafikir, detay kavramlarını öğretin. Öğrencilere dersin kopyalarını arkadaşlarına dağıtması ve kendi notlarıyla arkadaşlarının tuttuğu notları karşılaştırmasını sağlayın. Önemli bilgileri gösteren görsel kavram haritaları hazırlamasını sağlayın. Anahtar kelimeleri öğretin ve vurgulayın (sonraki…, en önemli, benzer olarak, farklı olarak, ancak, genel olarak, sonuç olarak…. vb)

37 Öğretmenler için ipuçları
Güçlük Alanı Çözüm Önerisi Görev ya da etkinliklerde dikkati sürdürmede güçlük (dış uyaranlara dikkatini kolayca dağılması) Dikkatini verdiğinde ödüllendirin. Görevleri küçük parçalara bölün, zamanında bitirdiğinde ödüllendirin. Zamanı sınırlayın, zaman içindeki ilerleyişini farketmesini ve zaman ayarlaması yapmasını sağlayın.

38 Öğretmenler için ipuçları
Güçlük Alanı Çözüm Önerisi Düzenleme becerilerini öğretin. Öğrencinin gerekli çalışmalarını ve ödevlerini gösteren günlük, haftalık ve aylık tablolar hazırlayın. Bilgilere ulaşabilmesi için kaynakları kullanabilmesi için bilgilendirme , yönlendirme yapın. Dağınıklığı azaltma sorumluluğu verin, hatırlatın. Defter kontrolü yapın ve uygun sayfa düzenini gözmezden gelmeden ödüllendirin. Alışılır çalışma tabloları ve yazılı bilgilendirme sağlayın. Gönüllü ve hoşgörülü bir arkadaşını düzenlemede yardım etmek üzere görevlendirin. Öğrencinin isteği o yöndeyse yanına kimseyi oturtmayın. Arkadaş çatışmalarını minimize edecek düzenlemeleri yapın. Sınıfda şikayet edilmesini engelleyici sınıf kuralları koyun. Öğrencinin malzemelerini belirli yerlere koymasını sağlayın. Anneden yardım almadan sırasının altını düzenli tutmayı ödüllendirin. Dolabını kullanmayı öğretin. Düzenleyici Dosya kullanmasını öğretin. İstediğiniz davranışları sık sık hatırlatın. Bu amaçla sınıf içi görselleri kullanın. Dağınıklık,

39 Öğretmenler için ipuçları
Güçlük Alanı Çözüm Önerisi Kötü el yazısı El yazısı için cezalandırmayın, anne leri yazılanı silmeme konusunda bilgilendirin. Kullandığı herhangi yöntemi kabul edin. (Bilgi sayarda yapılmış ödev, ses kaydı…) Yazılı sınavlarda ek süre verin (!TEOG’da dikkat eksikliği tanısı taşıyan öğrenciye RAM dan aldığı rapor ile ek 15 dakika veriliyor.)

40 Öğretmenler için ipuçları
Güçlük Alanı Çözüm Önerisi Yetersiz kendini değerlendirme Ağzından çıkanı kulağın duyması için yöntemler kullanın (dur-bak-dinle) İşini bitirip dinlendikten sonra, yazdığını tekrar kontrol etmesini isteyin.

41 Öğretmenler için ipuçları
Güçlük Alanı Çözüm Önerisi Belirgin dikkatsizlik (başarısızlık, hayalcilik, orada yokmuşsunuz gibi davranma) Yönergeleri vermeden önce dikkatini çekin, nasıl dikkat edeceğini anlatın (Ben konuşurken bana bak, seninle konuşurken gözlerime bak vb). Yönergeleri tekrarlamasını isteyin. Öğrencinin derse aktif katılımını sağlayın

42 Öğretmenler için ipuçları
Güçlük Alanı Çözüm Önerisi Sessiz çalışmada güçlük, dersi bölmeden sürdürmede güçlük Uygunsuz dikkat çekme davranışında bulunma (sesli konuşma, abartılı davranışlar, arkadaşlarına sürekli “ama” söyleme, söz kesme, dürtükleme, diğer çocukları eleştirme, alay etme vb) En öne öğretmen masasına yakın oturtmaa Uygun davranışlarını yakalayın ve pekiştirin. Uygun davranışlar gün boyunca sıklaşırsa coolsis davranış puanını yükseltin. Uygun davranışlar hafta süresince istisnasız sıklaşırsa ödüllendirin. Birinin dikkatini nasıl çekebileceğini öğretin.

43 Öğretmenler için ipuçları
Güçlük Alanı Çözüm Önerisi Sıklıkla aşırı konuşma El işaretleri belirleyin ve konuşup konuşmayacağını el işaretleriyle ifade edin. Duyduğunda emin olun ve dinlemesini sessiz uyarıcı işaretle pekiştirin. Örneğin sınıf kuralları listesine, görsel bir uyarıcıya işaret ederek.

44 Öğretmenler için ipuçları
Güçlük Alanı Çözüm Önerisi Geçiş yapmada güçlük (vazgeçer, bir önceki işi bırakmayı reddeder, değişiklikler sırasında ajite görünür Çocuğu geçişlere hazırlayın, geçişin ne zaman olacağı konusunda (şimdi bu işi tamamlıyoruz, bundan sonra….)

45 Öğretmenler için ipuçları
Güçlük Alanı Çözüm Önerisi Gerekli yerlerde sabit kalamam Kalkıp dolaşmasına fırsatlar verin (tahtayı sildirin, öğretmeni karşılama görevi verin)

46 Öğretmenler için ipuçları
Güçlük Alanı Çözüm Önerisi Elleri ayakları kıpır kıpır olma, kıvranma veya durduğu yerde nesnelerle oynama Görevleri küçük bölümlere ayırın, başarıları için olumlu pekiştireçler verin(Bu davranışlar sıklıkla engellenme ve hayal kırıklığı sonucu olur). Sınırlı alternatif hareketlere izin verin.

47 Öğretmenler için ipuçları
Güçlük Alanı Çözüm Önerisi Öğrencinin davranışlarını yakından takip ve kontrolü için öğretmene yakın oturtun. İstediğiniz davranışları belirleyin(ona beklediğiniz davranışları anlatın) Soru tamamlanmadan cevap yapıştırma, diğerlerinin cevaplarına müdahale etme veya araya girme

48 Öğretmenler için ipuçları
Güçlük Alanı Çözüm Önerisi Olası sonuçları dikkate almadan fiziksel tehlikesi olan eylemlere sıklıkla girme Tehlikeli durumları sezip önleyici olun. Dur-bak-dinle davranış modelini uygulayın. Sorumluluk sahibi arkadaşlarıyla eşleştirin

49 Öğretmenler için ipuçları
Güçlük Alanı Çözüm Önerisi Kendini sık eleştirme, yetersiz kişisel bakım ve duruş, kendisi ve başkaları hakkında olumsuz yorumlar, düşük benlik algısı Kişinin kendisini izlemesini öğretin, düzeltmeleri pekiştirin, kendini sorgulayıcı yöntemler öğretin(ben ne yapıyorum,yaptığım şey başkalarını nasıl etkileyecek?) Güçlü olduğu yönlerini göstermesi için fırsatlar tanıyın. Olumlu tanınmasını sağlayın

50 Öğretmenler için ipuçları
Güçlük Alanı Çözüm Önerisi Zamanı kötü kullanma Hatırlatıcı ipuçlarını öğretin(omzuna nazikçe do kunun, el işaretleri vb) Dikkat eden kişinin nasıl göründüğünü anlatın(sen dikkat ettiğinde şöyle görünüyorsun) Küçük bir iş için yeterli zaman verin, kesin tamamlandıktan sonra olumlu tarzda pekiştirin. kendini gözlemlemesi için anlaşın, zamanlayıcı kullanın

51 Öğretmenler için ipuçları
Güçlük Alanı Çözüm Önerisi Kendini olumsuz değerleme Pes etmeye yatkınlık, çaresizliğe şartlanma Pedagojik rehberlik servisi desteği alın. Aileyi bireysel akademik destek almaya yönlendirin. Annenin yıpranmış olabileceğini dikkate alarak yargılayıcı olmaktan kaçının. Çocuğu yıkıcı anne-baba etkisinden koruyucu tutum geliştirin.

52 Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Olan Çocukların Hakları Beyannamesi
"Dikkatimi toplamama yardımcı olun" Beni ön sıralara oturtun. Benimle zaman zaman göz teması kurun. Anlatımınızı kısa periyodlara bölün. Özetleyerek diğer bölüme geçin. Lütfen "dokunarak" öğrenmeme izin verin, Sizi dinlerken karalamalar yapabilirim. "Bir dakika, hala düşünüyorum..." Lütfen kendinizi benim süratime göre ayarlayın. Eğer acele ettirilirsem, kafam karışır ve mutsuz olurum. "Unutmadım, duymamıştım ki!" Lütfen benden bir şey isterken teker teker söyleyin ve neler söylediğinizi bana tekrar ettirerek kontrol edin. "Ben saygısız değilim, düşünmeden eyleme geçmeyi ben de istemem. Lütfen bana DURUP, DÜŞÜNÜP sonra HAREKET ETMEM gerektiğini hatırlatın. "Artık bitti mi?" Lütfen bana kısa zamanda bitirebileceğim işler verip, kısa vadede ulaşılacak hedefler seçin. "Efendim? Anlamadım." Lütfen, bana "Bunu sana anlatmıştım." demeyin, Başka sözlerle bir daha anlatın. Gene de olmazsa, işaretlerle ya da çizerek anlatın. "HEPSİ yanlış değil mi?" Lütfen, ufak bile olsalar başarılarım için beni övün. Benden mükemmel işler beklemeyin, çabamı ödüllendirin. "Ama neden ben hep azarlanıyorum?" Lütfen beni doğru şeyler yaparken de farkedin ve övün. Kötü bir gün geçiriyorsam, bana (ve kendinize) iyi yanlarımı hatırlatın.

53 DEHB OLAN ÇOCUKLAR VE GENÇLERİN ÖĞRETMENLERİNE MESAJLARI
Dikkat eksikliğim gerçekten var. Bu benim sığındığım “mazeret değil” ve öğrenebilmemi etkiliyor. Bende bu sorunumun hiç olmamasını ve daha başarılı olmayı isterdim. Başarılı olmak için yardımınıza ihtiyacım var. Ama bunu istemek benim için kolay değil, beni desteklerseniz bunu daha kolay yapabilirim. Bana güvendiğinizi bilmek benim için önemlidir. Bazı şeyleri gerçekten unutabilirim. Kasıt ya da ihmal yok. Bana karşı sabırlı ve destekleyici olursanız daha kolay soru sorabilirim. Bazı şeyleri tekrar tekrar soruyorsam ilgi çekmek için değil, tam ve doğru anlamak içindir. Dikkatim ya da davranışlarımla ilgili uyarıları yalnızken yapın. Arkadaşlarımın önünde değil. Bana özel bazı uygulamaların olması benimde hoşuma gitmiyor. Bunlar gerekiyorsa da aramızda kalmasını tercih ederim. Lütfen bana çok farklıymışım gibi davranmayın.

54 Ödev Yaklaşımımız. Öğrenci zamanını ayarlama, bir programa bağlı çalışma becerisini kazandıracak çözümler geliştirilmelidir. Haftalık programlar günlük programlardan daha etkilidir. İndirgenmiş, etkin ödevlendirme DEHB’li öğrenciyi yetememe duygusundan ve boşvermişlikten korur. Öğrencinin ödevlerinde nicelik değil nitelik aranmalıdır. Ödevler sistemli olarak programlanmalıdır; kazanım pekiştirme, alıştırma, uygulama, tekrar, test çözümü ödevleri her ünite için sırasıyla uygulanmalıdır.

55 BİR ÇOCUK DEĞİŞİR, DÜNYA DEĞİŞİR. Sunum Sonu


"DEHB’Lİ ÖĞRENCİYİ TANIYALIM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları