Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FEN VE TEKNOLOJİ EĞİTİMİNDE LABORATUVARIN ÖNEMİ VE DENEYLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FEN VE TEKNOLOJİ EĞİTİMİNDE LABORATUVARIN ÖNEMİ VE DENEYLER"— Sunum transkripti:

1 FEN VE TEKNOLOJİ EĞİTİMİNDE LABORATUVARIN ÖNEMİ VE DENEYLER

2 Bir liken bilmecesi…

3 Okudum unuttum, Gördüm hatırladım, Yaptım öğrendim. (Konfiçyüs)

4 Fen ve teknoloji öğretiminde laboratuvar çalışması
* Soru sormakla başlar ?????? *Araştırma yapma

5 Problem belirleme ve Gözlem yapma

6 Gözlem sonuçlarnı inceleme
Hipotez kurma

7 Deney yapma ve laboratuvar araç gereçlerini kullanma

8 Verileri toplayıp ,analiz etme

9 Analiz sonuçları ile Genellemelere varma

10 Laboratuvar çalışmasının amaçları

11 Doğrulama mantar Ca-sandoz tablet

12 Tümevarım becerileri

13 Teknik beceriler

14 Bilişsel süreç becerileri

15 Buluş,Yaratıcılık ,Psikomotor becerileri

16 Öğrencilerin Doğaya ve Canlılara karşı olumlu tutumlar geliştirmesini sağlamak

17 Günlük yaşamda kullanılabilirliği

18 İletişim ve interpersonel becerilerinin gelişimini sağlama

19 Laboratuvar güvenliği
Okul idaresi Öğretmen

20 Okul idaresinin sorumlulukları
Güvenli bir deneysel çalışmanın yapılabileceği laboratuarın sağlanması

21 Okul idaresinin sorumlulukları
Kimyasal maddelerin saklanacağı uygun depo,dolap sağlanması

22 Okul idaresinin sorumlulukları
Deneysel çalışmalar için gerekli donanımı sağlama;

23 Öğretmenin sorumlulukları
Yangın söndürme ve ilk yardım konularında yeterli bilgi ve donanıma sahip olmalı

24 Öğretmenin sorumlulukları
Öğrencilere laboratuvar çalışmalarında gerekli araç –gereç bilgisi verilmeli

25 Öğretmenin sorumlulukları
Kimyasal maddelerin kullanım sıralarına dikkat edilmeli

26 Öğretmenin sorumlulukları
Kimyasal maddelerin alev alma ve uçuculuk özelliklerine göre saklanması

27 Öğretmenin sorumlulukları
Kimyasal maddeleri depolanma koşulları

28 Öğretmenin sorumlulukları
Alev alabilen maddeleri ısıtma işlemlerinde dikkatli olma

29 Öğretmenin sorumlulukları
Deney başlamadan önce laboratuvar ve insan güvenliği açısından gerekli önlemleri alma

30 FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE DENEYLER

31 Deney : Bilinmeyen bir şeyi bulmak, bir varsayımı sınamak amacıyla yapılan işlemlere denir.

32 Deneylerle öğretim yapmanın amaçları
Deneyim kazandırmak Bilimsel süreçler geliştirmesini sağlamak Bilimin deneysel yöntemini öğretmek Deney becerilerini geliştirmek

33 Bilimsel Süreç Becerileri
TEMEL SÜREÇLER Gözlem Ölçme Sınıflama Verileri kaydetme Sayı ve uzay ilişkileri kurma

34 NEDENSEL SÜREÇLER Önceden kestirme Değişkenleri belirleme Verileri yorumlama Sonuç çıkarma

35 DENEYSEL SÜREÇLER Hipotez kurma Verileri kullanma ve model oluşturma Deney yapma Değişkenleri değiştirme ve kontrol etme Karar verme

36 Temel pire üzerinde bir deney yapmak için deney setini hazırlamıştır
Temel pire üzerinde bir deney yapmak için deney setini hazırlamıştır. Pireye zıpla diye komut verirken pirenin zıpladığını gözlemiş ve bazı notlar almıştır. Daha sonra pirenin bir bacağını koparmış ve pireye zıpla dediğinde pirenin zor da olsa zıpladığını görmüştür. Daha sonra Temel pirenin ikinci bacağını da koparmış ve pireye zıpla dediğinde pirenin zıplayamadığını gözlemlemiştir. Bunun üzerine temel deney sonucunu şöyle açıklamıştır:”Pirenin iki bacağı koparıldığında duyma duyusu kaybolur.”

37 İşleme özgü (operasyonel) tanımlama
Bir deneydeki belirli bir değişkenin ne olduğunu kesin olarak belirtmek çin kullanılır. Soru :Egzersiz kalp atış sayısını nasıl etkiler?

38 Değişkenleri Tanımlama ve Kontrol Etme
Değişkenleri tanımlamak, deneyi etkileyebilecek bütün etkenleri ifade etmektir.

39 ETKİNLİK:Hangisi önce iletir?
Araç ve Gereçler Metal kaşık, tahta kaşık ,cam çubuk Plastik çubuk veya kaşık Beherglas, sıcak su Termometre,katı yağ Boncuk

40 BAĞIMLI DEĞİŞKEN Isı iletimi BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN metal kaşık tahta kaşık cam çubuk plastik çubuk SABİT TUTULAN DEĞİŞKEN Sıcak su

41 DENEY TÜRLERİ Kapalı Deneyler (Tümdengelim Yaklaşımı)
Konu ile ilgili bilgi, kavram, teori ve yasaların önce derste öğretilip daha sonra bu bilgilerin deney yoluyla öğrenciye ispatlanması esasına dayanır.

42 ÜSTÜNLÜKLERİ Öğrencinin, bir deney yürütmede ihtiyaç duyduğu pratik ve becerilerin gelişmesine yardım eder. Öğrenci fen bilimlerinin temel prensip ve yasalarını deneyerek ispatlama olanağına sahip olur. Bilimsel süreç becerilerini kazanır.

43 SINIRLILIKLARI Öğrencilerin özel yeteneklerinin gelişmesini sınırlar.
Buluş yoluyla öğrenme yaklaşımına uygun değildir. Başarılı öğrenciler açısından sıkıcıdır. Araç gereç sıkıntısı yaşanır.

44 Problem :Kimyasal reaksiyonlarda kütlenin korunumu prensibi
ARAÇ GEREÇLER Erlen Ca sandoz tablet Mantar tıpa Terazi

45 Mantar tıpa Ca-san doz tablet

46 Kapalı uçlu deneyde yeni bir şey bulunmuş olmuyor
Kapalı uçlu deneyde yeni bir şey bulunmuş olmuyor. Bir şeyin genel kurala uygun olup olmadığı hakkında bir sonuca varılır.

47 AÇIK UÇLU DENEYLER

48 AÇIK UÇLU DENEYLER Bu tür deneylerde öğrenciye sadece deneyin amacı ve deneyde kullanılabilecek araç ve gereçler verilir.deneyin nasıl yapılacağı,verilerin kaydedilmesi,analizi ve sonucu öğrenciden istenir.

49 DENEY 1

50 DENEYİN ADI: sigaradaki zararlı maddeleri görmek ister misiniz?
DENEYİN AMACI: sigaradaki zararlı maddelerin gözlenmesi DENEYDE KULLANILACAK ARAÇ VE GEREÇLER:*Boş plastik şişe *yanan sigara *pipet *delikli mantar tıpa

51 SORU *** Egzersiz yaptıktan sonra kalp atışlarının normale dönmesi için geçen süreyi bulmak amacıyla bir deney yapacağınızı varsayın. Hangi materyalleri kullanırsınız ve nasıl bir yol izlersiniz?

52 DOGRU CEVAPLAR Biri (yada kendisi) normal kalp atışlarını ölçer(kronometre kullanarak) Denek egzersiz yapar. Deneğin egzersizi bittiği anda kalp atışları normale dönene kadar geçen zaman ölçülür.

53 GÜNDÜZLERİ GÖKYÜZÜNDEKİ MAVİLİK NEREDEN GELİR ?
KARANLIK MAVİLİĞE HAKİM GELDİĞİNDE ETRAFI AYDINLATAN O ŞEYLER DE NEYİNNESİ ? PEKİ YA ONLAR NASIL OLUYOR DA BOŞLUKTA TEPEMİZE DÜŞMEDEN DURABİLİYORLAR ? YOKSA YUKARILARDA BOŞLUĞU DOLDURAN BİR ŞEYLER Mİ VAR?

54 HİPOTEZ TESTİ DENEYLERİ

55 *Öğrenciler, kendi kurduğu veya kurulmuş olarak verilen hipotezin doğru olup olmadığını kontrol etmek için, *Deneyler tasarlar, *Bu deneyler için gerekli araç ve gereçleri sağlar,

56 * Düzenekleri kurar, deneyleri yapar.
* Gerekli gözlemleri ve ölçmeleri yaparak kaydeder; verileri işler; bulguları ortaya koyar ve yorumlar. * Deneylerin sonucuna göre hipotezin doğru veya yanlış olduğuna karar verirler

57 *Bu yaklaşım, Öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini etkili geliştirir.
*Ayrıca teknik becerilerin gelişimine de katkıda bulunur. *Bu yaklaşım, Bruner’in buluş yoluyla öğrenme teorisini temel almaktadır.

58 DENEY 1

59 1)Problemi Belirleme: Enzimler reaksiyon hızını nasıl etkiler?

60 2)Hipotez: Enzimlerin etki ettiği reaksiyon,enzimlerin olmadığı reaksiyona göre daha hızlı gerçekleşir.

61 3)Değişkenleri Belirleme ve Kontrol Etme:
Bağımlı değişken: enzimlerin etkisi ile tepkime hızı Bağımsız değişken: hidrojen peroksit

62 4)Verileri Düzenleme (tablo-grafik)
karaciğer patates havuç Parça hali Hızlı bir şekilde gerçekleşti Ciğere göre yavaş Reaksiyon çok yavaş Dövülmüş hali Daha hızlı gerçekleşti Parça haline göre hızlı ve uzun süreli Parça haline göre hızlı Haşlanmış hali Reaksiyon olmadı Reaksiyon yok

63 5)Sonuca Varma Deneyimizde karaciğerde tepkime patates ve havuca göre daha hızlı ve uzun süreli oldu.çünkü hidrojen peroksit karaciğerdeki katalaz enzimi ile kolay bir şekilde tepkimeye girer. Haşlanmış besinlerde enzimlerin yapısı yüksek sıcaklık nedeniyle bozulduğundan tepkime gerçekleşmedi,dövülmüşlerde ise yüzey arttığı için tepkime hızı da arttı.

64 karaciğer>patates>havuç
Sonuç olarak: karaciğer>patates>havuç

65 DENEY RAPORU YAZMA Başlık: enzimlerin tepkimeye etkisi
Soru:enzimler reaksiyon hızını nasıl etkiler Hipotez:enzimlerin etki ettiği reaksiyonlar,enzimlerin olmadığı reaksiyonlara göre daha hızlı gerçekleşir. Değişkenler: *bağımsız:hidrojen peroksit *bağımlı:enzimlerin etkisi ve tepkime hızı İşlem basamakları: 9 Tane deney tüpü alınır içlerine ilk önce parçalar halinde havuç,patates ve ciğer koyulur ardından dövülür ve dövülmüşleri koyulur ve son olarak da haşlanmış olanlar koyulur ve hepsinin üzerine hidrojen peroksit damlatılır..ve değişimler gözlemlenir.

66 Veriler ve bulgular: veriler tablo ile ifade edilmiştir.
Sonuç: Deneyimizde karaciğerde tepkime patates ve havuca göre daha hızlı ve uzun süreli oldu.çünkü hidrojen peroksit karaciğerdeki katalaz enzimi ile kolay bir şekilde tepkimeye girer. Haşlanmış besinlerde enzimlerin yapısı yüksek sıcaklık nedeniyle bozulduğundan tepkime gerçekleşmedi,dövülmüşlerde ise yüzey arttığı için tepkime hızı da arttı.

67 DENEY DEĞERLENDİRME RUBRİĞİ
KRİTER 1 2 3 4 ORGANİZASYON *çok sayıda eksik var *düzensiz *çoğu bölüm eksik (1 veya 2 bölüm). *bütün bölümler mevcut *uygun organize olmamış. *bütün bölümler mevcut ve uygun düzende VERİ VE GÖZLEMLER *Hiç veri yok *grafik tablo ve çizimler eksik *veriler mevcut fakat uygun değil veya anlaşılmaz *veriler eksik *bazı veriler eksik *grafik tablo ve çizimler zayıfça sunulmuş,eksik kısımlar var. *bütün veriler mevcut *birkaç yanlış etiketleme veya eksik etiketler *bazı verilerin sunumu açık değil *verilerin çoğu güvenilir. *bütün veriler mevcut veya uygun düzende.

68 ANALİZ (SONUÇLARIN TARTIŞILMASI) *analiz yok *veriler üzerinde düşünülmemiş *verilerle ilgili bilgi yok *sorular doğru olarak yanıtlanmamış *birkaç kelimelik veya bölük pörçük cevaplar var *analiz çok az, düşünce ürünü-verilerle çok az ilişkilendirilmiş. *soruların çoğu doğru olarak yanıtlanmış. *analizler biraz düşünce ürünü, verilerle ilişkisi az *soru tam ve kusursuz cevaplanmış ve tam cümleler şeklinde *analiz düşünce ürünü ve verilerle doğrudan alakalı SONUÇ *sonuç yok veya amaç veya hipotezle ilgili değil *öğrenci, verileri hiç kullanmamış **hipotez veya amaçla çok az alakalı. *verilerle çok az ilişkilendirilmiş *amaç veya hipotezle biraz ilgili *öğrenci verileri bir dereceye kadar kullanıyor ve onlara başvuruyo *tamamen hipotez veya amaçla ilişkilendirilmiş *veriler sonucun desteklenmesi için kullanılmış

69 DÜZENEĞİN KURULMASI VE ALETLERE GÖSTERİLEN DİKKAT
*düzeneğin kuruluşu yanlış, birçok konuda yardım gerekiyor *Gerekli araç gereçlerin çoğu çok geç hazırlanıyor *birkaç ufak düzeltme gerekmekle birlikte düzenek hazırlanması genellikle çalışılabilir durumda *bazı gerekli malzemenin uzun süre aranması gerekiyor *düzeneğin kurulması düzeltme gereken 1-2 ufak detay dışında genellikle doğru *bütün gerekli araç gereç el altında Bütün araç gereç doğru yerleştirilmiş *bütün gerekli malzeme el altında *bütün malzeme doğru yerine yerleştirilmiş *çok düzgün ve düzenli İŞLEM BASAMAKLARINI GERÇEKLEŞTİRME *deneyin işlem basamakları hakkında gerekli bilgiye sahip değil *en basit prosedürleri uygulamada bile öğretmenin yardımına ihtiyaç duyuyor *deneyin işlem basamakları genel olarak biliniyor *bazı işlem basamaklarında öğretmen yardımına ihtiyaç duyuyor *işlem basamaklarını iyi biliyor *problem olduğunda arkadaşlarından yardım istiyor. *bir basamağı uygulamadan bir sonraki basamağa geçmiyor *işlem basamaklarını oldukça iyi biliyor *işlem basamaklarını uygularken karşılaşılan problemleri çözmek için arkadaşlarıyla tartışıyor *her basamağı dikkatlice yerine getiriyor *işlem basamakları hakkında oldukça bilgili *diğer öğrencilere işlem basmaklarını uygulamada yardımcı oluyor *bir sonraki basamağa geçmeden önce her bir basamağı titizlikle ve dikkatle uyguluyor.

70 VERİ TOPLAMA *ölçümler tam değil, doğru değil ve hassas değil *gözlemler eksik veya belirtilmemiş *sembol irim ve anlamlı rakam ihtiva edilmemiş *ölçümlerin bir kısmı doğru değil ve oldukça hassasiyetsiz *gözlemler tam değil,eksik veya kafa karıştırıcı bir şekilde kaydedilmiş. *sembol ve birim kullanımında 3 veya daha fazla küçük hata;anlamlı rakamlarda 2 önemli hata *ölçümler çoğunlukla doğru *gözlemler genellikle doğru *iş organize edilmiş *sembol veya anlamlı rakamların kullanılmasında 2 veya 3 ufak hata var *makul hassasiyetle doğru ölçümler alınmış *gözlemler eksiksiz *yapılan iş genellikle düzenli ve organize *sembol,birim e anlamlı rakamlar kullanılmış *ölçümler doğru ve hassas *gözlemler kusursuz ve veri toplamadaki hataların nereden gelebileceği biliniyor. *yapılan iş titiz düzgün ve düzenli *uygun sembol,birim anlamlı rakamlar kullanılmış.

71 GÜVENLİK *uygun güvenlik önlemleri daima eksik *genellikle deney esnasında hatırlatılması gerekiyor *uygun güvenlik önlemleri genellikle eksik *deney esnasında birden çok defa hatırlatılması gerekiyor *uygun güvenlik önlemleri genellikle alınıyor *lab. Sırasında birkez hatırlatılması gerekebiliyor *uygun güvenlik tedbirleri genellikle alınıyor. *güvenli deney pratikleri genellikle bağımsız olarak kullanılıyor *uygun güvenlik önlemleri daima kullanılıyor *güvenliği sağlamak için daima bir sonraki basamak göz önüne alınarak hareket ediliyor *deneyi güvenli tamamlamak için diğer öğrencilere sık sık yardımcı olunuyor

72 TEMİZLİK *uygun temizleme yöntemleri çok seyrek kullanılıyor *sıklıkla temizliği bitirmekte yardıma ihtiyaç duyuluyor *3 veya daha çok madde deney masasında temizlenmeden kalıyor *Birden çok kez uygun prosedürleri kullanmasının hatırlatılması gerekiyor. *bir veya iki şey deney masasında temizlemeden bırakılıyor *uygun temizleme işlemleri genellikle kullanılıyor. *işlemleri bitirmede bazen yardıma ihtiyaç duyuluyor *deney masası genellikle temiz bırakılıyor. *sürekli olarak uygun temizleme prosedürleri kullanılıyor *deney masası genellikle temiz ve düzenli bırakılıyor Daima uygun temizlik prosedürleri kullanılıyor. *sıklıkla diğer öğrencilere işleri uygun şekilde tamamlamaları için yardım ediliyor. *deney masası daima temiz ve düzenli bırakılıyor

73 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NDA GÜVENLİK EĞİTİMİ

74 Öğretmenler,öğrencilerin gerekli bilgi ve becerileri kazanması amacıyla rehber rolündedir.

75

76

77

78 FEN LABORATUVARLARI GÜVENLİK SEMBOLLERİ

79 ELBİSENİN GÜVENLİĞİ AÇIK ALEV UYARISI DUMAN GÜVENLİĞİ

80 ELDİVEN ELEKTRİK GÜVENLİĞİ YANGIN GÜVENLİĞİ

81 PATLAMA (İNFİLAK) GÜVENLİĞİ
GÖZ GÜVENLİĞİ KESİCİ CİSİMLER GÜVENLİĞİ

82 BİYOLOJİK TEHLİKE ISI GÜVENLİĞİ KİMYASAL MADDE UYARISI

83 RADYOAKTİF GÜVENLİĞİ BİTKİ GÜVENLİĞİ HAYVAN GÜVENLİĞİ

84 TASARRUFLU KULLANIM UYARISI
ZEHİRLİ MADDE UYARISI KIRILABİLİR CAM UYARISI

85 GÜVENLİK SEMBOLLERİ İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

86 b.Dumanları nefes yollarını tahriş eder.
1.HİDROKLORİK ASİT Kimyasal deneylerde kullanılır. 1 litrelik renkli cam şişelerde bulunur. Kimyasal formülü: HCl Mol ağırılığı          :36,46 g/ mol Özgül ağırlığı        : 1,19 g / cm3 Risk: a.Yakıcıdır. b.Dumanları nefes yollarını tahriş eder.

87 2. NİTRİK ASİT Risk: 100 mililitrelik renkli cam şişelerde bulunur.
Kimyasal formülü:HNO3 Mol ağırlığı          : 63,01 g / mol Özgül ağırlığı       : 1,42 g / cm3 Risk: Şiddetli yanıklara sebep olur.

88 Yangını arttırıcı bir maddedir. 500 gramlık plastik şişelerde bulunur.
3.POTASYUM KLORAT Yangını arttırıcı bir maddedir. 500 gramlık plastik şişelerde bulunur. Kimyasal formülü:KClO3 Mol ağırlığı           :122,55 g / mol Risk: a.Yanıcı malzeme ile karıştığında patlayabilir. b.Yutulduğunda ve solunduğunda zararlıdır.

89 Çürütücü ve aşındırıcı maddedir. Kimya deneylerinde kullanılır.
4. GÜMÜŞ NİTRAT       Çürütücü ve aşındırıcı maddedir. Kimya deneylerinde kullanılır. 250 gramlık plastik şişelerde bulunur. Kimyasal formülü:AgNO3 Mol ağırlığı           :169,87 g/ mol Risk: a.Yanıcı malzemelerle teması  yangına sebep olabilir. b.Ciltte tahrişlere neden olabilir.

90 LABORATUVAR, PRATİK ÇALIŞMALAR VE ÇALIŞMA HAFIZASI KAPASİTESİ

91 Diğer tüm öğretim yaklaşımlarında olduğu gibi laboratuvarın da fen eğitimindeki merkezi rolüne, araç gereç ve personel için büyük masraflar yapılmasına rağmen, laboratuvar eğitiminin amaçlanan hedeflere ulaşmadığı ve önemli sorunların ortaya çıktığı çalışmalar vardır.

92

93 Öğrenciler laboratuar ortamında öğretmenlerin konuyu anlamada önemli olarak düşündüğü temel bilgilerle, konuyu anlamada fazla önemli olmayan yüzeysel bilgiler arasındaki farkı bilmedikleri için,çalışma belleği, yine taşıyabileceğinden fazla yüklenebilir.

94 Laboratuarda karşılaşılan olumsuzluklar nasıl minimuma indirgenebilir ve karşılaşılan problemler nasıl çözümlenebilir?

95 1.Laboratuvar kılavuzlarının gözden geçirilmesi
2.Ön lab hazırlığı

96 SONUÇ OLARAK; Genel anlamda son 30yıl içinde fen dersleriyle ilişkili geliştirilen tüm öğretim programlarında; 1.Öğrencileri hem zihnen hem de bedenen aktif olarak öğrenme sürecinin içinde düşünme, 2.Öğrencilere denemek, hipotez kurmak ve test etmek için fırsatlar tanımak, 3.Teknoloji toplum ve çevreye ilişkin anlayışlar kazanmak


"FEN VE TEKNOLOJİ EĞİTİMİNDE LABORATUVARIN ÖNEMİ VE DENEYLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları