Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

* Soru sormakla başlar ?????? *Araştırma yapma.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "* Soru sormakla başlar ?????? *Araştırma yapma."— Sunum transkripti:

1

2

3

4 * Soru sormakla başlar ?????? *Araştırma yapma

5

6 Gözlem sonuçlarnı inceleme Hipotez kurma

7

8

9

10

11 mantar Ca-sandoz tablet

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Güvenli bir deneysel çalışmanın yapılabileceği laboratuarın sağlanması

21 Kimyasal maddelerin saklanacağı uygun depo,dolap sağlanması

22 Deneysel çalışmalar için gerekli donanımı sağlama;

23 Yangın söndürme ve ilk yardım konularında yeterli bilgi ve donanıma sahip olmalı

24 Öğrencilere laboratuvar çalışmalarında gerekli araç –gereç bilgisi verilmeli

25 Kimyasal maddelerin kullanım sıralarına dikkat edilmeli

26 Kimyasal maddelerin alev alma ve uçuculuk özelliklerine göre saklanması

27 Kimyasal maddeleri depolanma koşulları

28 Alev alabilen maddeleri ısıtma işlemlerinde dikkatli olma

29 Deney başlamadan önce laboratuvar ve insan güvenliği açısından gerekli önlemleri alma

30 FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE DENEYLER

31 Deney : Bilinmeyen bir şeyi bulmak, bir varsayımı sınamak amacıyla yapılan işlemlere denir.

32 Deneylerle öğretim yapmanın amaçları Deneyim kazandırmak Bilimsel süreçler geliştirmesini sağlamak Bilimin deneysel yöntemini öğretmek Deney becerilerini geliştirmek

33 Bilimsel Süreç Becerileri TEMEL SÜREÇLER Gözlem Ölçme Sınıflama Verileri kaydetme Sayı ve uzay ilişkileri kurma

34 NEDENSEL SÜREÇLER Önceden kestirme Değişkenleri belirleme Verileri yorumlama Sonuç çıkarma

35 DENEYSEL SÜREÇLER Hipotez kurma Verileri kullanma ve model oluşturma Deney yapma Değişkenleri değiştirme ve kontrol etme Karar verme

36 Temel pire üzerinde bir deney yapmak için deney setini hazırlamıştır. Pireye zıpla diye komut verirken pirenin zıpladığını gözlemiş ve bazı notlar almıştır. Daha sonra pirenin bir bacağını koparmış ve pireye zıpla dediğinde pirenin zor da olsa zıpladığını görmüştür. Daha sonra Temel pirenin ikinci bacağını da koparmış ve pireye zıpla dediğinde pirenin zıplayamadığını gözlemlemiştir. Bunun üzerine temel deney sonucunu şöyle açıklamıştır:”Pirenin iki bacağı koparıldığında duyma duyusu kaybolur.”

37 İşleme özgü (operasyonel) tanımlama Bir deneydeki belirli bir değişkenin ne olduğunu kesin olarak belirtmek çin kullanılır. Soru :Egzersiz kalp atış sayısını nasıl etkiler?

38 Değişkenleri Tanımlama ve Kontrol Etme Değişkenleri tanımlamak, deneyi etkileyebilecek bütün etkenleri ifade etmektir.

39 ETKİNLİK:Hangisi önce iletir? Araç ve Gereçler Metal kaşık, tahta kaşık,cam çubuk Plastik çubuk veya kaşık Beherglas, sıcak su Termometre,katı yağ Boncuk

40 BAĞIMLI DEĞİŞKENIsı iletimi BAĞIMSIZ DEĞİŞKENmetal kaşık tahta kaşık cam çubuk plastik çubuk SABİT TUTULAN DEĞİŞKENSıcak su

41 DENEY TÜRLERİ Kapalı Deneyler (Tümdengelim Yaklaşımı) Konu ile ilgili bilgi, kavram, teori ve yasaların önce derste öğretilip daha sonra bu bilgilerin deney yoluyla öğrenciye ispatlanması esasına dayanır.

42 ÜSTÜNLÜKLERİ 1. Öğrencinin, bir deney yürütmede ihtiyaç duyduğu pratik ve becerilerin gelişmesine yardım eder. 2. Öğrenci fen bilimlerinin temel prensip ve yasalarını deneyerek ispatlama olanağına sahip olur. 3. Bilimsel süreç becerilerini kazanır.

43 SINIRLILIKLARI 1. Öğrencilerin özel yeteneklerinin gelişmesini sınırlar. 2. Buluş yoluyla öğrenme yaklaşımına uygun değildir. 3. Başarılı öğrenciler açısından sıkıcıdır. 4. Araç gereç sıkıntısı yaşanır.

44 Problem :Kimyasal reaksiyonlarda kütlenin korunumu prensibi ARAÇ GEREÇLER Erlen Ca sandoz tablet Mantar tıpa Terazi

45 Mantar tıpa Ca-san doz tablet

46 Kapalı uçlu deneyde yeni bir şey bulunmuş olmuyor. Bir şeyin genel kurala uygun olup olmadığı hakkında bir sonuca varılır.

47

48 AÇIK UÇLU DENEYLER Bu t ü r deneylerde ö ğrenciye sadece deneyin amacı ve deneyde kullanılabilecek ara ç ve gere ç ler verilir.deneyin nasıl yapılacağı,verilerin kaydedilmesi,analizi ve sonucu ö ğrenciden istenir.

49

50 DENEYİN ADI: sigaradaki zararlı maddeleri görmek ister misiniz? DENEYİN AMACI: sigaradaki zararlı maddelerin gözlenmesi DENEYDE KULLANILACAK ARAÇ VE GEREÇLER:*Boş plastik şişe *yanan sigara *pipet *delikli mantar tıpa

51 SORU *** Egzersiz yaptıktan sonra kalp atışlarının normale d ö nmesi i ç in ge ç en s ü reyi bulmak amacıyla bir deney yapacağınızı varsayın. Hangi materyalleri kullanırsınız ve nasıl bir yol izlersiniz? ***

52 DOGRU CEVAPLAR Biri (yada kendisi) normal kalp atışlarını ö l ç er(kronometre kullanarak) Denek egzersiz yapar. Deneğin egzersizi bittiği anda kalp atışları normale d ö nene kadar ge ç en zaman ö l çü l ü r.

53 GÜNDÜZLERİ GÖKYÜZÜNDEKİ MAVİLİK NEREDEN GELİR ? KARANLIK MAVİLİĞE HAKİM GELDİĞİNDE ETRAFI AYDINLATAN O ŞEYLER DE NEYİNNESİ ? PEKİ YA ONLAR NASIL OLUYOR DA BOŞLUKTA TEPEMİZE DÜŞMEDEN DURABİLİYORLAR ? YOKSA YUKARILARDA BOŞLUĞU DOLDURAN BİR ŞEYLER Mİ VAR?

54

55 *Öğrenciler, kendi kurduğu veya kurulmuş olarak verilen hipotezin doğru olup olmadığını kontrol etmek için, *Deneyler tasarlar, *Bu deneyler için gerekli araç ve gereçleri sağlar,

56 * Düzenekleri kurar, deneyleri yapar. * Gerekli gözlemleri ve ölçmeleri yaparak kaydeder; verileri işler; bulguları ortaya koyar ve yorumlar. * Deneylerin sonucuna göre hipotezin doğru veya yanlış olduğuna karar verirler

57 *Bu yaklaşım, Öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini etkili geliştirir. *Ayrıca teknik becerilerin gelişimine de katkıda bulunur. *Bu yaklaşım, Bruner’in buluş yoluyla öğrenme teorisini temel almaktadır.

58

59 1)Problemi Belirleme: Enzimler reaksiyon hızını nasıl etkiler?

60 2)Hipotez: Enzimlerin etki ettiği reaksiyon,enzimlerin olmadığı reaksiyona g ö re daha hızlı ger ç ekleşir.

61 3)Değişkenleri Belirleme ve Kontrol Etme: Bağımlı değişken: enzimlerin etkisi ile tepkime hızı Bağımsız değişken: hidrojen peroksit

62 4)Verileri D ü zenleme (tablo- grafik) karaciğerpatateshavu ç Par ç a haliHızlı bir şekilde ger ç ekleşti Ciğere g ö re yavaş Reaksiyon ç ok yavaş D ö v ü lm ü ş hali Daha hızlı ger ç ekleşti Par ç a haline g ö re hızlı ve uzun s ü reli Par ç a haline g ö re hızlı Haşlanmış hali Reaksiyon olmadı Reaksiyon yok

63 5)Sonuca Varma Deneyimizde karaciğerde tepkime patates ve havuca g ö re daha hızlı ve uzun s ü reli oldu. çü nk ü hidrojen peroksit karaciğerdeki katalaz enzimi ile kolay bir şekilde tepkimeye girer. Haşlanmış besinlerde enzimlerin yapısı y ü ksek sıcaklık nedeniyle bozulduğundan tepkime ger ç ekleşmedi,d ö v ü lm ü şlerde ise y ü zey arttığı i ç in tepkime hızı da arttı.

64 Sonu ç olarak: karaciğer>patates>havu ç

65 DENEY RAPORU YAZMA Başlık: enzimlerin tepkimeye etkisi Soru:enzimler reaksiyon hızını nasıl etkiler Hipotez:enzimlerin etki ettiği reaksiyonlar,enzimlerin olmadığı reaksiyonlara g ö re daha hızlı ger ç ekleşir. Değişkenler: *bağımsız:hidrojen peroksit *bağımlı:enzimlerin etkisi ve tepkime hızı İşlem basamakları: 9 Tane deney t ü p ü alınır i ç lerine ilk ö nce par ç alar halinde havu ç,patates ve ciğer koyulur ardından d ö v ü l ü r ve d ö v ü lm ü şleri koyulur ve son olarak da haşlanmış olanlar koyulur ve hepsinin ü zerine hidrojen peroksit damlatılır..ve değişimler g ö zlemlenir.

66 Veriler ve bulgular: veriler tablo ile ifade edilmiştir. Sonu ç : Deneyimizde karaciğerde tepkime patates ve havuca g ö re daha hızlı ve uzun s ü reli oldu. çü nk ü hidrojen peroksit karaciğerdeki katalaz enzimi ile kolay bir şekilde tepkimeye girer. Haşlanmış besinlerde enzimlerin yapısı y ü ksek sıcaklık nedeniyle bozulduğundan tepkime ger ç ekleşmedi,d ö v ü lm ü şlerde ise y ü zey arttığı i ç in tepkime hızı da arttı.

67 DENEY DEĞERLENDİRME RUBRİĞİ KRİTER1234 ORGANİZASYON*çok sayıda eksik var *düzensiz *çoğu bölüm eksik (1 veya 2 bölüm). *bütün bölümler mevcut *uygun organize olmamış. *bütün bölümler mevcut ve uygun düzende VERİ VE GÖZLEMLER*Hiç veri yok *grafik tablo ve çizimler eksik *veriler mevcut fakat uygun değil veya anlaşılma z *veriler eksik *bazı veriler eksik *grafik tablo ve çizimler zayıfça sunulmuş,e ksik kısımlar var. *bütün veriler mevcut *birkaç yanlış etiketleme veya eksik etiketler *bazı verilerin sunumu açık değil *verilerin çoğu güvenilir. *bütün veriler mevcut veya uygun düzende.

68 ANALİZ (SONU Ç LARIN TARTIŞILMASI) *analiz yok *veriler ü zerinde d ü ş ü n ü lme miş *verilerle ilgili bilgi yok *sorular doğru olarak yanıtlanmamı ş *birka ç kelimelik veya b ö l ü k p ö r çü k cevaplar var *analiz ç ok az, d ü ş ü nce ü r ü n ü - verilerle ç ok az ilişkilendiril miş. *soruların ç oğu doğru olarak yanıtlanmış. *analizler biraz d ü ş ü nce ü r ü n ü, verilerle ilişkisi az *soru tam ve kusursuz cevaplanmış ve tam c ü mleler şeklinde *analiz d ü ş ü nce ü r ü n ü ve verilerle doğrudan alakalı SONU Ç *sonu ç yok veya ama ç veya hipotezle ilgili değil * ö ğrenci, verileri hi ç kullanmam ış **hipotez veya ama ç la ç ok az alakalı. *verilerle ç ok az ilişkilendiril miş *ama ç veya hipotezle biraz ilgili * ö ğrenci verileri bir dereceye kadar kullanıyor ve onlara başvuruyo *tamamen hipotez veya ama ç la ilişkilendirilmiş *veriler sonucun desteklenmesi i ç in kullanılmış

69 D Ü ZENEĞİN KURULMASI VE ALETLERE G Ö STERİLEN DİKKAT *d ü zeneğin kuruluşu yanlış, bir ç ok konuda yardım gerekiyor *Gerekli ara ç gere ç lerin ç oğu ç ok ge ç hazırlanıyor *birka ç ufak d ü zeltme gerekmekle birlikte d ü zenek hazırlanması genellikle ç alışılabilir durumda *bazı gerekli malzemenin uzun s ü re aranması gerekiyor *d ü zeneğin kurulması d ü zeltme gereken 1-2 ufak detay dışında genellikle doğru *b ü t ü n gerekli ara ç gere ç el altında B ü t ü n ara ç gere ç doğru yerleştirilmi ş *b ü t ü n gerekli malzeme el altında *b ü t ü n malzeme doğru yerine yerleştirilmi ş *b ü t ü n gerekli malzeme el altında * ç ok d ü zg ü n ve d ü zenli İŞLEM BASAMAKLARINI GER Ç EKLEŞTİRME *deneyin işlem basamakları hakkında gerekli bilgiye sahip değil *en basit prosed ü rleri uygulamada bile ö ğretmenin yardımına ihtiya ç duyuyor *deneyin işlem basamakları genel olarak biliniyor *bazı işlem basamaklarınd a ö ğretmen yardımına ihtiya ç duyuyor *işlem basamaklarını iyi biliyor *problem olduğunda arkadaşlarınd an yardım istiyor. *bir basamağı uygulamadan bir sonraki basamağa ge ç miyor *işlem basamakları nı olduk ç a iyi biliyor *işlem basamakları nı uygularken karşılaşılan problemleri çö zmek i ç in arkadaşlarıy la tartışıyor *her basamağı dikkatlice yerine getiriyor *işlem basamakları hakkında olduk ç a bilgili *diğer ö ğrencilere işlem basmaklarını uygulamada yardımcı oluyor *bir sonraki basamağa ge ç meden ö nce her bir basamağı titizlikle ve dikkatle uyguluyor.

70 VERİ TOPLAMA * ö l çü mler tam değil, doğru değil ve hassas değil *g ö zlemler eksik veya belirtilme miş *sembol irim ve anlamlı rakam ihtiva edilmemiş * ö l çü mlerin bir kısmı doğru değil ve olduk ç a hassasiyetsiz *g ö zlemler tam değil,eksik veya kafa karıştırıcı bir şekilde kaydedilmiş. *sembol ve birim kullanımınd a 3 veya daha fazla k üçü k hata;anlamlı rakamlarda 2 ö nemli hata * ö l çü mler ç oğunlukla doğru *g ö zlemler genellikle doğru *iş organize edilmiş *sembol veya anlamlı rakamların kullanılması nda 2 veya 3 ufak hata var *makul hassasiyet le doğru ö l çü mler alınmış *g ö zlemler eksiksiz *yapılan iş genellikle d ü zenli ve organize *sembol,birim e anlamlı rakamlar kullanılmı ş * ö l çü mler doğru ve hassas *g ö zlemler kusursuz ve veri toplamada ki hataların nereden gelebilece ği biliniyor. *yapılan iş titiz d ü zg ü n ve d ü zenli *uygun sembol,bir im anlamlı rakamlar kullanılmış.

71 G Ü VENLİK*uygun g ü venlik ö nlemleri daima eksik *genellikle deney esnasında hatırlatılma sı gerekiyor *uygun g ü venlik ö nlemleri genellikle eksik *deney esnasında birden ç ok defa hatırlatılmas ı gerekiyor *uygun g ü venlik ö nlemleri genellikle alınıyor *lab. Sırasında birkez hatırlatılma sı gerekebiliy or *uygun g ü venlik tedbirleri genellikle alınıyor. *g ü venli deney pratikleri genellikle bağımsız olarak kullanılıy or *uygun g ü venlik ö nlemleri daima kullanılıyo r *g ü venliği sağlamak i ç in daima bir sonraki basamak g ö z ö n ü ne alınarak hareket ediliyor *deneyi g ü venli tamamlam ak i ç in diğer ö ğrenciler e sık sık yardımcı olunuyor

72 TEMİZLİK*uygun temizleme y ö ntemleri ç ok seyrek kullanılıyo r *sıklıkla temizliği bitirmekte yardıma ihtiya ç duyuluyor *3 veya daha ç ok madde deney masasında temizlenm eden kalıyor *Birden ç ok kez uygun prosed ü rleri kullanmasını n hatırlatılmas ı gerekiyor. *bir veya iki şey deney masasında temizlemede n bırakılıyor *uygun temizleme işlemleri genellikle kullanılıyor. *işlemleri bitirmede bazen yardıma ihtiya ç duyuluyor *deney masası genellikle temiz bırakılıyor. *s ü rekli olarak uygun temizleme prosed ü rle ri kullanılıy or *deney masası genellikle temiz ve d ü zenli bırakılıyor Daima uygun temizlik prosed ü rle ri kullanılıyo r. *sıklıkla diğer ö ğrenciler e işleri uygun şekilde tamamlam aları i ç in yardım ediliyor. *deney masası daima temiz ve d ü zenli bırakılıyor

73 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NDA GÜVENLİK EĞİTİMİ

74 Ö ğretmenler, ö ğrencilerin gerekli bilgi ve becerileri kazanması amacıyla rehber rol ü ndedir.

75

76

77

78 FEN LABORATUVARLARI GÜVENLİK SEMBOLLERİ

79 ELBİSENİN GÜVENLİĞİ AÇIK ALEV UYARISI DUMAN GÜVENLİĞİ

80 ELDİVEN ELEKTRİK GÜVENLİĞİ YANGIN GÜVENLİĞİ

81 PATLAMA (İNFİLAK) GÜVENLİĞİ GÖZ GÜVENLİĞİ KESİCİ CİSİMLER GÜVENLİĞİ

82 BİYOLOJİK TEHLİKE ISI GÜVENLİĞİ KİMYASAL MADDE UYARISI

83 RADYOAKTİF GÜVENLİĞİ BİTKİ GÜVENLİĞİ HAYVAN GÜVENLİĞİ

84 TASARRUFLU KULLANIM UYARISI ZEHİRLİ MADDE UYARISI KIRILABİLİR CAM UYARISI

85 GÜVENLİK SEMBOLLERİ İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

86 1.HİDROKLORİK ASİT Kimyasal deneylerde kullanılır. 1 litrelik renkli cam şişelerde bulunur. Kimyasal form ü l ü : HCl Mol ağırılığı :36,46 g/ mol Ö zg ü l ağırlığı : 1,19 g / cm 3 Risk: a.Yakıcıdır. b.Dumanları nefes yollarını tahriş eder.

87 2. NİTRİK ASİT 100 mililitrelik renkli cam şişelerde bulunur. Kimyasal form ü l ü :HNO 3 Mol ağırlığı : 63,01 g / mol Ö zg ü l ağırlığı : 1,42 g / cm 3 Risk: Şiddetli yanıklara sebep olur.

88 3.POTASYUM KLORAT Yangını arttırıcı bir maddedir. 500 gramlık plastik şişelerde bulunur. Kimyasal form ü l ü :KClO 3 Mol ağırlığı :122,55 g / mol Risk: a.Yanıcı malzeme ile karıştığında patlayabilir. b.Yutulduğunda ve solunduğunda zararlıdır.

89 4. G Ü M Ü Ş NİTRAT Çürütücü ve aşındırıcı maddedir. Kimya deneylerinde kullanılır. 250 gramlık plastik şişelerde bulunur. Kimyasal formülü:AgNO3 Mol ağırlığı :169,87 g/ mol Risk: a.Yanıcı malzemelerle teması yangına sebep olabilir. b.Ciltte tahrişlere neden olabilir.

90 LABORATUVAR, PRATİK ÇALIŞMALAR VE ÇALIŞMA HAFIZASI KAPASİTESİ

91 Diğer tüm öğretim yaklaşımlarında olduğu gibi laboratuvarın da fen eğitimindeki merkezi rolüne, araç gereç ve personel için büyük masraflar yapılmasına rağmen, laboratuvar eğitiminin amaçlanan hedeflere ulaşmadığı ve önemli sorunların ortaya çıktığı çalışmalar vardır.

92

93 Öğrenciler laboratuar ortamında öğretmenlerin konuyu anlamada önemli olarak düşündüğü temel bilgilerle, konuyu anlamada fazla önemli olmayan yüzeysel bilgiler arasındaki farkı bilmedikleri için,çalışma belleği, yine taşıyabileceğinden fazla yüklenebilir.

94 Laboratuarda karşılaşılan olumsuzluklar nasıl minimuma indirgenebilir ve karşılaşılan problemler nasıl çözümlenebilir?

95 1.Laboratuvar kılavuzlarının gözden geçirilmesi 2.Ön lab hazırlığı

96 SONUÇ OLARAK; Genel anlamda son 30yıl içinde fen dersleriyle ilişkili geliştirilen tüm öğretim programlarında; 1.Öğrencileri hem zihnen hem de bedenen aktif olarak öğrenme sürecinin içinde düşünme, 2.Öğrencilere denemek, hipotez kurmak ve test etmek için fırsatlar tanımak, 3.Teknoloji toplum ve çevreye ilişkin anlayışlar kazanmak


"* Soru sormakla başlar ?????? *Araştırma yapma." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları