Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SUNUM. ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARI SEÇİMLERİ YAKLAŞIRKEN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SUNUM. ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARI SEÇİMLERİ YAKLAŞIRKEN."— Sunum transkripti:

1 SUNUM

2 ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARI SEÇİMLERİ YAKLAŞIRKEN

3 1. GİRİŞ: Bilindiği gibi 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 42. maddesi gereğince; Oda genel kurulları Ocak, Şubat ve Mart aylarındaOda genel kurulları Ocak, Şubat ve Mart aylarında Birlik genel kurulları Mayıs ayında yapılır.Birlik genel kurulları Mayıs ayında yapılır. Çağımızda meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleri, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu tür örgütlerin sayıları ile ÜRETTİKLERİ FİKİR VE PROJE sayısı ne kadar fazla olursa, demokrasinin sağlığı da o kadar iyi olacaktır.

4 Üyeleri arasında DAYANIŞMAYI sağlamak, üyelerinin MESLEKİ GELİŞİMLERİNİ hızlandırmak ve İHTİYAÇLARINI karşılamak, MESLEKİ AHLÂKI sağlamlaştırmak, üyelerinin MESLEKİ FAALİYETLERİNİ kolaylaştırmak ve HALKLA İLİŞKİLER faaliyetlerini yürütmek gibi işlevleri üstlenen meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları, SİYASİ İRADE ÜZERİNDE de baskı mekanizmasını oluşturmak suretiyle HAK ARAMA ve ifade özgürlüğü kazanma konularında üyeleri için açılımlar sağlayabilmektedir. Esnaf ve sanatkâr odaları ve üst kuruluşları, bu amaçları gerçekleştirdikleri zaman, üyeleri daha güvenli ve daha etkili çalışabilme imkânına kavuşacaklardır.

5 İdeal durum bu iken, odaların ve üst kuruluşlarının üyelerinin beklentilerini karşılama konusunda ideal şartları sağlayıp sağlayamadıkları hakkında; ELAZIĞ – Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Fakülteye bağlı Meslek Yüksek Okulu, Elazığ Sanayici ve İş adamları Derneği gibi kuruluşların öğretim görevlileri ve iş adamları tarafından bilimsel olarak incelenerek, elde edilen bulgular sonucunda bir rapor hazırlanmıştır. Biz bu raporda sadece esnafların kendi meslek kuruluşlarına bakış açılarını yansıtacağız.

6 2. ARAŞTIRMANIN AMACI: Esnaf ve sanatkârların bağlı oldukları oda ile ilgili görüşleri, odalardan beklentileri, odalarla yaşadıkları problemler, odalarına bakış açılarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu çalışma ile esnaflara, esnafların bağlı bulundukları odaların yönetim kurullarına faydalı olmak hedeflenmiştir. Elde edilen sonuçlar özetle şöyledir: 2.1. Esnafın %80’i işletme sahibi, %7’si işletme ortağı, %13’ü sorumlu işletmecidir. Yani şahıs işletmelerinin ağırlıklı olduğu görülmektedir.

7 2.2. Her 100 kişiden %1’i okur-yazar %36’sı ilkokul %36’sı ilkokul %20’si ortaokul %20’si ortaokul %30’u lise %30’u lise %12’si üniversite eğitimine sahiptir. %12’si üniversite eğitimine sahiptir. 2.3. Esnafın % 63,1’inin ustalık belgesi vardır. %36,9’unun ustalık belgesi yoktur. %36,9’unun ustalık belgesi yoktur. 2.4. Esnafın faaliyet gösterdiği sektörler muhteliftir. 2.5. Esnafın %87,4’ü 5 yıl ve daha kısa sürede işletme sahibi olmuş, %12,6’sı 5 yıl üzeri işyeri sahibidir.

8 2.6. Esnaf ve sanatkâr odasına kayıtlı esnafın yüzdesi %64,4’tür. 2.7. Esnafın bağlı olduğu odadan memnuniyet durumları: Hiç memnun değilim %23,1 Memnun değilim%16,18 Kısmen memnunum%25,2 Memnunum%28 Çok memnunum%1,4 Fikir belirtmeyenler%5,6

9 Bu sonuç bize şunu gösteriyor ki; esnaf ve sanatkâr odalarının, kendilerine yüklenen görev ve sorumluluklar, üyelerini tatmin etme konusunda yetersiz kalmaktadır. Tabiidir ki her meslek dalının üyelerinin, odalarından memnuniyet oranları birbirinden farklıdır. Yukarıdaki tablo ortalamayı göstermektedir.

10 3. Esnaf ve sanatkârların odalarından memnun olmama nedenleri şöyle tespit edilmiştir: Esnafların %44’ünden fazlası tarafından odadan duyduğu memnuniyetsizlik, iletişim problemlerinden kaynaklandığı, yani kendileri ile odanın ilgilenmemesi şeklindedir. %11,8’i odanın aktivitelerinin olmamasını %10,8’i bilgilendirme eksikliğini %6,5’i odanın aidat toplamaktan başka ziyaretlerine gelenin olmadığını ifade etmişlerdir. Diğer memnuniyetsizliklerin oranları ise küçüktür.

11 Esnafların bağlı oldukları odadan istekleri ve beklentileri şöylece sıralanmaktadır: Kendileri ile ilgilenilmesiKendileri ile ilgilenilmesi BilgilendirilmeleriBilgilendirilmeleri Kredi yardımıKredi yardımı İşlerinin geliştirilmesiİşlerinin geliştirilmesi İletişim eksikliğinin giderilmesiİletişim eksikliğinin giderilmesi Çevre düzenlemelerinin yapılmasıÇevre düzenlemelerinin yapılması Rayiçlerde standartların sağlanmasıRayiçlerde standartların sağlanması Hukuki konularda destek sağlanmasıHukuki konularda destek sağlanması Uygun şartlarda kredi sağlanmasıUygun şartlarda kredi sağlanması Esnaf sorunlarını dinleyecek bir mekânın olmasıEsnaf sorunlarını dinleyecek bir mekânın olması Eğitim seminerlerinin yapılmasıEğitim seminerlerinin yapılması

12 Danışmanlık desteğinin verilmesiDanışmanlık desteğinin verilmesi Güvenlik ortamının sağlanmasıGüvenlik ortamının sağlanması Öncü olmalarıÖncü olmaları Problemlere çözüm üretmeleriProblemlere çözüm üretmeleri Faizsiz kredi sağlamalarıFaizsiz kredi sağlamaları Piyasa araştırmalarının yapılmasıPiyasa araştırmalarının yapılması Fuar organizasyonunun yapılmasıFuar organizasyonunun yapılması Denetimlerin yapılmasıDenetimlerin yapılması İyi bir yatırım ve imalat ortamının sağlanmasıİyi bir yatırım ve imalat ortamının sağlanması Görevlerini yerine getirmeleriGörevlerini yerine getirmeleri Eğitim eksikliğinin giderilmesiEğitim eksikliğinin giderilmesi Esnaflara tanıtım konusunda destek sağlanmasıEsnaflara tanıtım konusunda destek sağlanması Diğer isteklerDiğer istekler

13 Veriler değerlendirildiğinde; iletişim, eğitim, finansal destek, tanıtım, iş ortamının iyileştirilmesi konularında istek ve beklentilerinin ağırlıkta olduğu görülmüştür.

14 4. SONUÇ VE ÖNERİLER: Esnaf ve sanatkârların, odalarından memnun olmalarını sağlamak için; Daha yakın ilgilenilmeliDaha yakın ilgilenilmeli Sık yapılacak ziyaretlerle problemleri birebir dinlemeli ve bizzat yerinde tespit edilmeliSık yapılacak ziyaretlerle problemleri birebir dinlemeli ve bizzat yerinde tespit edilmeli Problemlerin çözümü için açıkça destek olunmalıProblemlerin çözümü için açıkça destek olunmalı Halkla ilişkiler birimleri kurulmalıHalkla ilişkiler birimleri kurulmalı Eğitim faaliyetlerine öncelik tanınmalıEğitim faaliyetlerine öncelik tanınmalı Uygun koşullarda kredi bulunmasına yardımcı olunmalıUygun koşullarda kredi bulunmasına yardımcı olunmalı Fuarlara katılım ve tanıtımlara destek verilmeliFuarlara katılım ve tanıtımlara destek verilmeli İş ortamlarının iyileştirilmesine ağırlık verilmeliİş ortamlarının iyileştirilmesine ağırlık verilmeli

15 Piyasa araştırması, AR-GE konularında açılım sağlanmalıPiyasa araştırması, AR-GE konularında açılım sağlanmalı Rayiçlerde standardizasyon çalışmaları yapılmalıRayiçlerde standardizasyon çalışmaları yapılmalı Her sektör için ayrı çalışma ve danışma gurupları oluşturulmalıHer sektör için ayrı çalışma ve danışma gurupları oluşturulmalı Denetime ciddiyetle yaklaşılmalıdır.Denetime ciddiyetle yaklaşılmalıdır. Bu rapordaki tespit ve sonuçlarının aşağı yukarı İstanbul esnaf ve sanatkârlarının sorun ve isteklerini kapsadığını söylemek yanlış olmaz kanaatindeyiz.

16 Meslek odalarımızın genel kurullarında sunacakları toplantı gündeminde, yeni çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan teorik ve pratik eğitim programları ve tahmini bütçenin görüşülmesi, kabulü veya reddi maddesinde yönetimden memnun olmalarını sağlayacak hususların mümkün olduğunca yer almasının, odadan memnuniyet konusunda ümit verici olacağını düşünmekteyiz. Başarılı bir genel kurul geçirilmesi dileklerimizle saygılarımızı sunarız. İSTESOB EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

17 Hazırlamış olduğumuz sunumları www.istesob.org web adresinden “Mesleki Eğitim” bölümüne girerek bilgisayarınıza indirebilirsiniz. www.istesob.org

18 TEŞEKKÜR EDERİZ İSTESOB EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Müdürü: Metin İÇTEM Eğitim Müd. Asistanı: Ahmet Z. GÜNDOĞDU


"SUNUM. ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARI SEÇİMLERİ YAKLAŞIRKEN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları