Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Merkez Strateji Enstitüsü MSE Sertifika Programları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Merkez Strateji Enstitüsü MSE Sertifika Programları."— Sunum transkripti:

1 Merkez Strateji Enstitüsü MSE Sertifika Programları

2 SERTİFİKA PROGRAMLARI
MSE SERTİFİKA PROGRAMLARI Küresel, bölgesel ve ülke bazlı, Politik, Askerî, Ekonomik, Sosyolojik, Kültürel, Demografik konularda, alanlarında temayüz etmiş bilim insanlarının katılımı ve ilgili kuruluşlar tarafından onaylanmış öğrenim belgesi sunan programlardır.

3 Sertifika Programları
Merkez Strateji Enstitüsü MSE Sertifika Programları Listesi 1

4 Sertifika Programları Listesi
MSE Sertifika Programları Listesi Millî Güvenlik Sertifika Programı Stratejik Planlama Sertifika Programı Kriz Yönetimi Sertifika Programı Uluslararası İlişkiler Kuramları Sertifika Programı Jeopolitik Kuramlar Sertifika Programı Küreselleşme Sertifika Programı Askerî ve Güvenlik Terminolojisi Sertifika Programı Stratejinin Temel Eserleri Sertifika Programı Birleşmiş Milletler Sertifika Programı NATO Sertifika Programı Avrupa Birliği Sertifika Programı Uluslararası Kuruluşlar Sertifika Programı Küresel Tehdit Değerlendirmesi (Çoklu Gelecek) Sertifika Programı Başarısız Devletler Sertifika Programı Barışı Destekleme Harekâtı Sertifika Programı Kuvvet Kullanma Sertifika Programı Türkiye’nin Dünya Barış ve Güvenliğine Devam Eden Katkıları  Sertifika Programı Çatışma Kavramı ve Çatışma Analizi Sertifika Programı Çatışma Yönetimi ve Çözümü Sertifika Programı 2

5 Sertifika Programları Listesi (Devamı)
MSE Sertifika Programları Listesi (Devamı) Terörizm Sertifika Programı – I (Terörizm Kavramı ve Terör örgütleri ) Terörizm Sertifika Programı – II (Terörizmin Finansmanı ve Lojistik Kaynakları) Terörizm Sertifika Programı – III (Terörizmle Mücadelenin Ulusal ve Uluslararası Yasal Çerçevesi ) Terörizm Sertifika Programı – IV (Terörizmle Mücadele ) Siber Güvenlik Sertifika Programı Barış Çalışmaları Sertifika Programı – I (Barış Kavramı, Teorisi, Felsefesi ) Barış Çalışmaları Sertifika Programı – II (Barışın; Dil, Medya, Sanat, Eğitim ve Kültür ile Etkileşimi) Barış Çalışmaları Sertifika Programı – III (Barış Altyapıları) Barış Çalışmaları Sertifika Programı – IV (Müzakere, Uzlaşma, Silahsızlanma, Topluma Kazandırma, Şiddetten Arınma) Orta Doğu Sertifika Programı Balkanlar Sertifika Programı Kafkaslar Sertifika Programı Karadeniz Güvenliği Sertifika Programı Afrika Sertifika Programı Liderlik Sertifika Programı I. Dünya Savaşı Sertifika Programı 3

6 Sertifika Programları
Merkez Strateji Enstitüsü MSE Sertifika Programları Konu-Kapsamları 4

7 Millî Güvenlik Sertifika Programı
MSE Millî Güvenlik Sertifika Programı (SrP 01) – 2 Gün Maksat ve Hedefler Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Giriş: - Millî güvenlik kavramının tanımı - Temel kavramları - Tarihsel gelişimi - Bileşenleri - Konsepti - İlke, yöntem ve vasıtaları 2 D/S Millî Güvenlik Tarihsel Gelişimi 1 D/S Millî Güvenlik Kavramına Kuramsal Yaklaşımlar Millî Güvenlik Kavramının Analizi Millî Güvenlikte Savunma Planlaması Soru-Cevap Millî güvenlik kavramı ve sistemi hakkında bilgi vermektir. Programın hedefleri: a. Bilgi düzeyinde, millî güvenlik kavramının tanımını, tarihsel gelişimini, analizini, bileşenlerini ve sistemini içeren bilgi alt yapısının oluşturulması. b. Kavram düzeyinde, millî güvenliğin kurumsal, araçsal ve işlevsel unsurlarının anlaşılması. c. Uygulama düzeyinde, millî güvenlik politikalarını analiz ve değerlendirebilme yeterliliğinin geliştirilmesi. Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre Millî Güvenliğin Kurumları ve Sistemi 2 D/S Millî Güvenlik Tarihsel Gelişimi 1 D/S Millî Güvenlik Kavramına Kuramsal Yaklaşımlar Millî Güvenlik Kavramının Analizi Millî Güvenlikte Savunma Planlaması Soru-Cevap 5

8 Stratejik Planlama Sertifika Programı
MSE Stratejik Planlama Sertifika Programı (SrP 02) – 2 Gün Maksat ve Hedefler Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Temel Kavramlar: Millî güvenlik, millî güç, millî menfaat, millî politika, millî strateji 2 D/S Tehdit Değerlendirmesi Millî Menfaat 1 D/S Millî Politika Belirleme Soru-Cevap Katılımcılara, millî güvenlik politikası ve stratejilerinin hazırlanmasında takip edilecek esasları hakkında bilgi vermektir. Programın hedefleri; a. Tehdit değerlendirmesi, b Millî politika oluşturma, c. Millî strateji geliştirme, ç. Stratejik seviyede kuvvet planlaması ve yapılanması konularını açıklamaktır. Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre Millî Strateji Geliştirme 2 D/S Millî Güvenlik Planlaması Millî Güç Yapılanması Kuvvet Planlaması 1 D/S Soru-Cevap Program için Ön Şart Katılımcıların “SrP 01-Millî Güvenlik Sertifika Programı” hakkında bilgi sahibi olmaları tavsiye olunur. . 6

9 Kriz Yönetimi Sertifika Programı
MSE Kriz Yönetimi Sertifika Programı (SrP 03) – 2 Gün Maksat ve Hedefler Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Giriş: Krizin tanımı ve çeşitleri, kriz yönetimi 2D/S Kriz Yönetimi Esasları 2 D/S Kriz Yönetimi Modelleri 1 D/S Güvenlik Tabanlı Krizler Durum Çalışması: Sığınmacı akını durumunda uygulanacak kriz yönetim tedbirleri (Jenerik) Katılımcılara, güvenlik sorunlarından ve doğal afetlerden kaynaklanan krizlerin yönetilmesi hakkında bilgi vermektir. Programın hedefleri: a. Kriz yönetiminin esaslarının öğrenilmesi. b. Kriz yönetim teşkilatının yapılandırılması. c. Kriz yönetim stratejilerinin geliştirilmesi. Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre Doğal Afetler 2 D/S Doğal Afet Tabanlı Krizler Durum Çalışması: Deprem durumunda uygulanacak kriz yönetim tedbirleri (Jenerik) Soru-Cevap Program için Ön Şart Katılımcıların “SrP01-Millî Güvenlik Sertifika Programı” ve “SrP02-Stratejik Planlama Sertifika Programı” konuları hakkında bilgi sahibi olmaları tavsiye olunur. . 7

10 Uluslararası İlişkiler Sertifika Programı
MSE Uluslararası İlişkiler Sertifika Programı (SrP 04) – 2 Gün Maksat ve Hedefler Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Uluslararası İlişkiler Kuramına Giriş ve Felsefenin Temelleri 1 D/S Realist Kuramlar 2 D/S Liberalist Kuramlar Eleştirel Kuramlar Uluslararası Toplum Kuramı Katılımcıları, uluslararası ilişiler kuramları hakkında bilgilendirmek. Programın hedefleri: a. Kuramların, doğuş ve gelişimi ile temel paradigmalarının öğrenilmesi. b Kuramların dünya gerçekliğini tanımlama metodolojilerinin analizi. c. Kuramların kuvvetli ve zayıf taraflarının tahlili. ç. Kuramlar arasındaki ilişli ve çelişkilerin incelenmesi. Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre Uluslararası Kuruluşlar ve Kurumlar İle İlgili Kuramlar 1 D/S Post-modernist Kuram Cinsiyet ve Uluslararası İlişkiler Tarihi Sosyoloji ve Devlete İlişkin Kuramlar Ulus Kuramları Karar, Oyun, Pazarlık, Simülasyon ve Risk Kuramları Jeo ve Eko Politik Kuramlar Soru-Cevap 8

11 Jeopolitik Kuramlar Sertifika Programı
MSE Jeopolitik Kuramlar Sertifika Programı (SrP 05) – 2 Gün Maksat ve Hedefler Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Jeopolitik Kavramının Tanımlanması 1D/S Tarihsel Perspektiften Jeopolitik (I)–Emperyal Jeopolitik : Alfred Thayer Mahan ve Halford J. Mackinder 2 D/S Tarihsel Perspektiften Jeopolitik (II)–Alman Jeopolitiği : Friedrich Ratzel ve Karl Haushofer Tarihsel Perspektiften Jeopolitik (III)–Soğuk Savaş Jeopolitiği: -Detant öncesi–George Kennan, Nicholas Spykman, Isaiah Bowman -Detant dönemi–Henry Kissinger Soru-Cevap 1 D/S Uluslararası ilişkiler ile coğrafya disiplinini birleştiren ve uluslararası ilişkilerin temel aktörü olan devletler başta olmak üzere, diğer uluslar- arası aktörlerin coğrafi etkenlerden nasıl etkilendiklerini ve uluslararası sistemde nasıl konumlandırıldığını araştıran jeopolitik disiplinini incelemektir. Programın hedefleri: a. Bilgi düzeyinde; (1) Uluslararası aktörlerin yapılanmaları, tercih ve davranılışları üzerinde coğrafi unsurların etkilerinin öğrenilmesi. (2) Jeopolitik disiplininde geliştirilmiş olan klasik ve çağdaş kuramlar hakkında bilgi sahibi olunması. b. Kavram düzeyinde, güç, alan, sınır, jeopolitik bütünlük gibi jeopolitiğin temel parametrelerini kavranması. c. Uygulama düzeyinde, küresel, kıtasal ve bölgesel güçlerin devletler ve devlet dışı aktörlerin coğrafi etkenlerden kaynaklan davranış ve tercihlerinin tahlil edilebilmesi ve coğrafi etkenlerin gerektirdiği davranış ve tercih biçimlerinin geliştirilebilmesi. Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre Soğuk Savaş Sonrası Jeopolitik ve Küreselleşme Tartışmaları: Samuel Huntington, Francis Fukuyama, Edward Luttwak 2 D/S Eleştirel Jeopolitik: Gearoid O Tuathail, John Agnew ve Simon Dalby Jeopolitikte Temel Kavramlar: Güç, Alan ve Sınır 1 D/S Jeopolitiğe Kuramsal Yaklaşımlar: Realizm, Radikal Jeopolitik, Feminist Jeopolitik, Post- Kolonyal Jeopolitik, Yeşil Jeopolitik Soru-Cevap 9

12 Küreselleşme Sertifika Programı
MSE Küreselleşme Sertifika Programı (SrP 06) – 2 Gün Maksat ve Hedefler Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Küreselleşme Kavramının Tanımlanması 1 D/S Küreselleşmeye İlişkin Yaklaşımlar Küreselleşme Kavramının Çözümlenmesi Uluslararası İlişkilerde Temel Kuramlar ve Küreselleşme 2 D/S Küreselleşmeyi İnceleme Modeli Soru-Cevap Katılımcıları, küreselleşme olgusunun kavramsal analizini yapabilecek, tarihsel süreç içerisindeki gelişimini takip edebilecek, bu kapsamdaki kuramsal yaklaşımları tahlil edebilecek yeterliliğe ulaştırmaktır. Programın hedefleri: a. Küreselleşme kavramının boyut ve özelliklerini incelemek. b Kavrama yaklaşımları ve açıklamaya yönelik kuramları tahlil edebilmek. c. Olgunun bileşenlerini ve tarihsel gelişimini inceleyebilmek. ç. Küreselleşme modelini çözümleyebilmek. Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre Tarihte Yöntem Küreselleşmenin Evreleri Küreselleşmeyi Hazırlayan Küresel Dönüşümler Avrupa’yı Küresel Güç Olmaya Hazırlayan Dönüşümler 2 D/S Birinci Küreselleşme ( ) 1 D/S İkinci Küreselleşme ( ) Üçüncü Küreselleşme (1914-?) lk İki Küreselleşme Evresinden Günümüze Aktarılanlar Sonuçlar Bakımından Değerlendirme Soru-Cevap 10

13 Askerî Güvenlik Terminolojisi Sertifika Programı
MSE Askerî Güvenlik Terminolojisi Sertifika Programı (SrP 07) – 2 Gün Maksat ve Hedefler Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Savaşa ve Kuvvet Kullanmaya İlişkin Terimler 2 D/S Savaş Alanının Bölümlerine İlişkin Kavramlar: -Harekât alanı -Harekat bölgesi -Muharebe sahası -Yurtiçi sahası Silahlı Kuvvetler -Askerî kuvvetler -Yarı-askerî kuvvetler Durum Çalışması: Terimlerin örnek bir jenerik haritada kullanılması Katılımcıları, güvenlik ve askerî terminolojinin temel terimleri hakkında yeterliliğe ulaştırmaktır. Programın hedefleri; a. Askeri ve güvenlik terminolojisinin kuvvete ilişkin terimlerini, b Mekana ilişkin terimlerini, c. Kuvvet kullanma ve barışı destekleme harekâtı terminolojisini. ç. Harp prensiplerini, stratejinin temel terimlerini öğrenmek. Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre Muharebede Temel İşlev ve Faaliyetler 2 D/S Savaş Prensipleri ve Kavramları Barışı Destekleme Harekatına İlişkin Terimler Durum Çalışması: Terimleri örnek bir jenerik haritada kullanılması 11

14 Stratejinin Temel Eserleri Sertifika Programı
MSE Stratejinin Temel Eserleri Sertifika Programı (SrP 08) – 2 Gün Maksat ve Hedefler Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Giriş: Stratejisinin tanımı; gelişimi; güvenlik ve strateji ile ilgili disiplinler 2D/S Sun Tzu: Savaş Sanatı 2 D/S Tükidides: Pelepones Savaşları 1 D/S Niccolo Machiavelli: Prens Soru-Cevap Askerî ve politik güvenlik stratejilerinin kavramsal oluşumuna (epistomoloji) katkı sağlayan klasik ve çağdaş düşünürlerin eserlerini incelemek, çözümlemesini ve değerlendirmesini yapmaktır. Programın hedefleri: a. Bilgi düzeyinde, stratejinin kaynaklarını oluşturan, klasik ve çağdaş eserlerin incelenmesi. b. Kavram düzeyinde, kuvvet-zaman-mekan faktörlerinin irdelenmesi. c. Uygulama düzeyinde, politik ve askerî strateji geliştirilmesi. Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre Jomini: Savaş Sanatı 2 D/S Carl von Clausewitz: Savaş Üzerine Basil H. Liddell Hart: Dolaylı Tutum Yumuşak Güç, Joseph S. Nye, Jr 1 D/S Soru-Cevap Program için Ön Şart Katılımcıların “SrP07-Askerî ve Güvenlik Terminolojisi Sertifika Programı” programlarına iştiraki veya konular hakkında bilgi sahibi olmaları tavsiye olunur. . 12

15 Birleşmiş Milletler Sertifika Programı
MSE Birleşmiş Milletler Sertifika Programı (SrP 09) – 2 Gün Maksat ve Hedefler Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre BM’nin Kalkınma İşlevi: -Bin yıl hedefleri -Gündem 2015 ve sonrası -Sürdürülebilir kalkınma 2 D/S BM’nin devam eden operasyonları: -MINURSO, Batı Sahra - MINUSCA, Orta Afrika Cumhuriyeti -MINUSMA, Mali -MINUSTAH, Haiti -MONUSCO, Demokratik Kongo Cumhuriyeti -UNAMA, Afganistan -UNAMID, Darfur -UNDOF- Golan -UNFICYP, Kıbrıs -UNIFIL Lübnan -UNISFA, Abyei-Sudan -UNMIK- Kosova -UNMIL, Liberya -UNOCI, Fildişi Sahilleri -UNSTO, Orta Doğu 3 D/S Durum çalışması: BM yapısı nasıl olmalı Soru-Cevap 1 D/S Katılımcıları, BM’nin yapısı, dünya barışı ve güvenliği ile kalkınmanın sağlanmasında rolü hakkında bilgi yeterliliğine ulaştırmaktır. Programın hedefleri: a. BM’nin yapısı ve işleyişinin öğrenilmesi. b Barış ve güvenlik alanında işlevlerin incelenmesi. c. Kalkınma alanında, özellikle BM Bin Yıl Hedefleri konusunda kapsamlı bilgi verilmesi. ç Devam eden BM operasyonları hakkında bilgi altyapısı oluşturulmasıdır. Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Milletler Cemiyeti ve BM’ye Giden Yol 1 D/S BM Kurucu Antlaşması 2 D/S BM’nin yapısı: -Ana organlar -Yardımcı organlar -BM’ye bağlantılı ve yardımcı kuruluşlar -BM’nin küresel teşkilatı BM’nin barış ve güvenlik çalışma alanları: barışı destekleme, silahsızlanma, terörizmle mücadele, seçimlere destek, sömürgeciliğin tasfiyesi, çocuklar ve silahlı çatışmalar, kadınlar, barış ve güvenlik, mayınlarla mücadele, organize suçla mücadele Soru-Cevap 13

16 NATO Sertifika Programı
MSE NATO Sertifika Programı (SrP 10) – 2 Gün Maksat ve Hedefler Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre NATO Ortalık ve İşbirliği Programları: -PfP -Akdeniz diyalogu -İstanbul işbirliği girişim -Temas ülkeleri -NATO- Ukrayna -NATO-Rusya 2 D/S NATO’nun Yeni Yetenek ve Projeleri NATO Operasyonları (Devam eden): -Kosova’da KFOR -Afganistan’da ISAF -Akdeniz’de Aktif Çaba -Afrika Birliğine Destek -Kızıldeniz’de Deniz Haydutluğu ile Mücadele Türkiye ve NATO 1 D/S Soru-Cevap Katılımcıları, NATO’nun kapasitesi ve işlevleri hakkında analiz ve değerlendirme yapabilecek yeterliliğe ulaştırmaktır. Programın hedefleri: a. NATO’nun siyasi ve askeri yapısının öğrenilmesi. b Temel strateji ve konseptlerin incelenmesi. c. NATO’nun güvenlik mimarisinin yorumlanması. ç. Mevcut operasyonların analizi. d. Türkiye’nin politikasının değerlendirilmesi. Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Giriş: -NATO’nun kuruluş süreci -Kuzey Atlantik Anlaşması -NATO’nun genişlemesi -NATO’nun siyasi ve askeri yapısı 2 D/S NATO’nun temel dokümanları: -Stratejik konseptler -Kapsamlı planlama rehberleri -Harmel Raporu NATO’da Karar Verme Süreci 1 D/S NATO Komuta ve Kuvvet Yapısı NATO Bütçesi NATO Lojistik Düzenlemeleri Soru-Cevap 14

17 Avrupa Birliği Sertifika Programı
MSE Avrupa Birliği Sertifika Programı (SrP 11) – 2 Gün Maksat ve Hedefler Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre AB’nin Tarihsel Gelişimi 2D/S AB’ye Katılım 2 D/S AB Üyeliğinin Askıya Alınması, Üyelikten Çıkış 1 D/S AB’nin Demokratikliği, Sivil Toplum, Temel Haklar AB’nin Yapısı, Katılımcılara, AB’nin yapısı, işleyişi, temel dokümanları, Türkiye ile ola ilişkileri hakkında bilgi vermektir. Programın hedefleri: a. AB’nin tarihçesi, değerleri, yapısı ve kurumlarını öğrenmek. b. Üyelik ilişkileri ve sürecini değerlendir- mek. c. Türkiye-AB ilişkilerini incelemek. Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre AB’nin Temel Dokümanları -AB Antlaşması -AB’nin İşleyişi Antlaşması -AB Adalet Divanı Statüsü 2 D/S Türkiye’nin AB’ye Giriş Süreci Türkiye-AB İlişkileri -Sosyal ve Kültürel İlişkiler -Ekonomik İlişkiler -Güvenlik İlişkileri Soru-Cevap 1 D/S 15

18 Uluslararası Kuruluşlar Sertifika Programı
MSE Uluslararası Kuruluşlar Sertifika Programı (SrP 12) – 2 Gün Maksat ve Hedefler Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre Bölgeselleşme ve bölgesel kuruluşlar 2 D/S Afrika’da bölgesel kuruluşlar Afrika Birliği NEPAD Diğerleri Asya’da bölgesel kuruluşlar ŞİÖ ASEAN APEC Ortadoğu’da bölgesel kuruluşlar Körfez İşbirliği Örgütü Arap Birliği 1 D/S Hükümetlere Bağlı Olmayan Uluslararası Kuruluşlar: Uluslararası Af örgütü (Amnesty International) İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) Çocukları Koruma Örgütü (Save the Children) Greenpeace Sınır Tanımayan Doktorlar (Doctors without Borders) Soru-Cevap Katılımcıları, uluslararası kuruluşların konsepti ve sınıflandırılması ile küresel ve bölgesel ilişkilerdeki işlevleri hakkında analiz ve değerlendirme yapabilecek yeterliliğe ulaştırmaktır. Programın hedefleri: a. Uluslararası, ulus üstü ve bölgesel kuruluş farkını anlaşılması. b BM sistemindeki kuruluşlar ile işlevlerinin öğrenilmesi. c. Bölgesel kuruluşların etkinliğinin değerlendirilmesi. ç. Hükümetlere bağlı olmayan uluslararası kuruluşların karmaşık yağısının kavranması. Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Uluslararası Kuruluşlar Kavramı 1 D/S Tarihsel Gelişim Tanım ve Sınıflandırma Ulus Üstü Kuruluşlar: AB Örneği Uluslararası Kuruluşlar: BMÖrneği BM sisteminde uluslararası kuruluşlar: BM Kalkınma Programı, BM Çevre Programı Dünya Sağlık Örgütü, UNESCO, UNICEF, IMF, Dünya Bankası, Gıda ve Tarım Örgütü, Uluslararası Çalışma Örgütü, Atom Enerjisi Örgütü, Mülteciler Yüksek Komiserliği, Diğerleri 2 D/S Soru-Cevap 16

19 Küresel Tehdit Değerlendirmesi (Çoklu Gelecek) Sertifika Programı
MSE Küresel Tehdit Değerlendirmesi (Çoklu Gelecek) Sertifika Programı (SrP 13) – 2 Gün Maksat ve Hedefler Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Küreselleşmenin Tanımı ve Evreleri 2 D/S Son Küreselleşme Sürecinin Özellikleri: Ekonomik, politik, teknolojik, askerî, kültürel, coğrafi 1 D/S Küreselleşme Modelinin Özellikleri: Batı Dünyası, kapitalizmin küresel hakimiyeti, hegemonyanın küreselleştiren etkisi, odak kayması, küreselleşmeyenlere de ihtiyaç duyulması, değişen ve değiştirilen devlet, uluslararası ortamın unsurlarının etkisi, değişen dinamikler, eğilimler ve stratejiler 2D/S Küreselleşmenin Değerlendirilmesi -Nedenler bakımından değerlendire -Sonuçlar bakımından değerlendire Soru-Cevap Küresel güvenliği tehdit eden mevcut ve potansiyel sorunlar hakkında bilgi vermektir. Programın hedefleri: a. Bilgi düzeyinde, mevcut ve potansiyel küresel güvenlik sorunlarını bilmek. b. Kavram düzeyinde, mevcut ve potansiyel küresel güvenlik sorunlarını tahlil etmek ve değerlendirebilmek. c. Uygulama düzeyinde; (1) Tehdit değerlendirmesi yapabilmek (2) Güvenlik sorunlarının nasıl bir seyir izleyebileceği hakkında ön görülerde bulunabilmek. Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre Değişimin Yapısal Unsurları: Sürtünme, entegrasyon, asimetri 1 D/S Güvenlik Ortamını Belirleyen Etkenler: Devlet kapasitesi, kaynaklar, çevre, teknolojinin kullanımı, demografi 1D/S Risk Koşulları: Halklar, toprak bütünlüğü, devletler ve fikirler Birinci Gelecek: Zenginliğin Karanlık Yüzü İkinci Gelecek: Yanıltıcı İstikrar Üçüncü Gelecek: Modernitelerin Çatışması Dördüncü Gelecek: Yeni Güç Politikası Soru-Cevap 17

20 Başarısız Devletler Sertifika Programı
MSE Başarısız Devletler Sertifika Programı (SrP 14) – 2 Gün Maksat ve Hedefler Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Başarısız devlet kavramı ve terimler; -Kırılganlık -Zayıf devlet, başarısız devlet, çökmüş devlet 1 D/S Başarısı devletlerin ölçülmesi endeks ve raporlar -Başarısız devletler endeksi -İnsani gelişme endeksi -Diğer endeksler Devletlerin başarısızlığının yapısal nedenleri 2 D/S Devletlerin başarısızlığının sosyal ve kültürel nedenler Devletlerin başarısızlığının uluslararası nedenleri Soru-Cevap Katılımcılara, günümüzde bölgesel ve küresel boyutta tehdit ve risklerin kaynağı olarak görülen başarısız devletler hakkında analiz ve değerlendirme yapabilecek yeterliliğe ulaştırmaktır. Programın hedefleri; a. Başarısız devletlerin özellikleri ve dinamikleri, b Başarısızlığın nedenleri, c. Etkileri, ç. Seçilmiş örneklerin uygun şekilde analizini kapsamaktadır. Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre Başarısızlık, çatışma ekonomisi ilişkisi 1 D/S Başarısızlık doğal kaynak bağımlılığı ilişkisi Başarısızlık sömürgecilik ilişkisi Başarısızlığın sonuçları ve etkileri 2 D/S 2014 yılı raporlarında başarısız devletler Soru-Cevap 18

21 Barışı Destekleme Harekâtı Sertifika Programı
MSE Barışı Destekleme Harekâtı Sertifika Programı (SrP 15) – 2 Gün Maksat ve Hedefler Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Giriş: - BDH’nın tanımı ve çeşitleri - Konsepti ve ilkeleri - Yöntemleri - Tarihsel gelişimi - Uluslar arası ve iç hukuktaki yeri - BM, NATO ve AB’nin BDH uygulamaları - TSK’nın BDH’lere katkıları. 2 D/S BDH’nın Tarihsel Gelişimi 1 D/S BDH’nın İç Hukuktaki Yeri 1D/S BDH’nin Politik ve Askerî Planlama Esasları BM’nin BDH Operasyonları AB’nin BDH Operasyonları Soru-Cevap BDH (Barışı Destekleme Harekâtı)nın kuramsal, hukuki, politik ve askeri veçheleri hakkında bilgi vermektir. Programın hedefleri: a. Bilgi düzeyinde, BDH kavramının tanımı, tarihsel gelişimi, kavramsal analizi ve bileşenlerini içeren bilgi alt yapısının oluşturulması. b. Kavram düzeyinde, BDH konularında analiz ve değerlendirmeler yapmak. c. Uygulama düzeyinde, BDH’nin planlama ve icrasına yönelik faaliyetlere katkı sağlayabilmek. Program için Ön Şart Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre NATO’nun BDH Operasyonları 2 D/S TSK’nın BDH’lere Katkıları 2D/S BDH’lerin Geleceği 1D/S Durum Çalışması: ISAF Harekâtı Soru-Cevap 1 D/S YDS 60 ve eşiti (İngilizce) önerilir. 19

22 Kuvvet Kullanma Sertifika Programı
MSE Kuvvet Kullanma Sertifika Programı (SrP 16) – 2 Gün Maksat ve Hedefler Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Kuvvet Kullanmanın Tanımı, Temel Kavramları ve Terminolojisi 2 D/S Kuvvet Kullanma Kavramının Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar 1 D/S Kuvvet Kullanma Kavramının Uluslararası Hukuktaki Yeri Savaş Hukuku Kuvvet Kullanmaya İlişkin Uluslararası Yargılama Hukuku Kuvvet Kullanma Yöntemleri Soru-Cevap Katılımcıları, kuvvet kullanma kavramı hakkında bilgilendirmek. Programın hedefleri: a. Bilgi düzeyinde, kuvvet kullanma kavramının tanımını, tarihsel gelişimini, analizini, bileşenlerini içeren bilgi alt yapısının oluşturulması. b. Kavram düzeyinde, kuvvet kullanma kavramının yapısal, hukuki, araçsal ve işlevsel unsurlarının anlaşılması. c. Uygulama düzeyinde, kuvvet kullanma eylemleri üzerinde analiz ve değerlendirme yapabilme yeterliliğinin geliştirilmesi. Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre Karışma Kavramı 1 D/S Kuvvet Kullanmanın Araçları 2 D/S Savaş Kavramının Açıklanması Silahlanma Eğilimleri Silahsızlanma Faaliyetleri ve Kurumlar Soru-Cevap Program için Ön Şart Katılımcıların “SrP07-Askerî Güvenlik Terminolojisi Sertifika Programı” hakkında bilgi sahibi olmaları tavsiye olunur. . 20

23 MSE Türkiye’nin Dünya Barış ve Güvenliğine Devam Eden Katkıları Sertifika Programı (SrP 17) – 2 Gün Maksat ve Hedefler Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Türkiye’nin BM, NATO, AGİT ve AB Barışı Koruma, Gözlemci Görevlerine Yaklaşımı 2 D/S AB Althea Harekâtı (Bosna Hersek) 1 D/S NATO Kosova Gücü NATO Afganistan ISAF BM Afganistan Misyonu UNAMA Soru-Cevap Katılımcılara, Türkiye’nin Birlemiş Milletler, AGİT, NATO, Avrupa Birliği ve diğer bölgesel örgütler tarafından icra edilen ve halen devam eden barışa koruma, gözlemcilik ve bu kapsamdaki diğer görevlere katkıları hakkında bilgi vermektir. Programın hedefleri; a. Türkiye Cumhuriyeti’nin iştirak ettiği görevlerin mevcut durumlarının, b Türkiye’nin yaptığı katkıların, c. Problem sahalarının, ç. Alınan derslerin incelenmesidir. Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre Deniz Haydutluğu ile Mücadele 1 D/S Aktif Çaba Harekâtı (Operation Active Endeavor) 2 D/S Karadeniz Uyum Harekâtı (Operation Black Sea Harmony) Gözlemcilik Görevleri Polis Görevleri Soru-Cevap Program için Ön Şart Katılımcıların “SrP25-Barış Çalışmaları Sertifika Programı- I: (Barış Kavramı, Teorisi ve Felsefesi)” ile “SrP27-Barış Çalışmaları Sertifika Programı- III: (Barış Altyapıları)” programlarına iştiraki veya konular hakkında bilgi sahibi olmaları tavsiye olunur. . 21

24 22 MSE Çatışma Kavramı ve Çatışma Analizi Sertifika Programı
(SrP 18) – 2 Gün Maksat ve He1defler Konu / Faaliyet (1. Gün) (Devamı) Süre Çatışmaların Dinamikleri ve Özellikleri: -Çatışma tuzağı -Şiddet sarmalı -Yatay eşitsizliklerin etkisi -Grup psikoloji -Tramva -Kimlik siyaseti 1 D/S Çatışma Süreçleri ve Çatışma Eğrisi: -Çatışma ömür döngüsü -Dönüm noktası -Tıkanma (stalemate) teorisi -Olgunlaşma (Ripeness) teorisi Soru-Cevap Siyasi/toplumsal aktörler arasında şiddet içeren kapsamlı ve uzun dönemli çatışma kavramını incelemek, çatışmanın çok boyutlu analizi hakkında bilgi vermek ve deneyim kazandırmaktır. Programın hedefleri: a. Çatışma kavramının tanımı, kapsamı, türleri, nedenleri, dinamikleri ve etkileri hakkında bilgi alt yapısının oluşturulması. b. Çatışmanın bir sistem olarak ele alınıp analizinin yapılması, analiz araçlarının kullanımı hakkında yeterlilik kazandırılması. c. Türkiye’de ve bölgedeki geçmiş ve devam eden çatışmaların tarihsel bağlam, çok boyutlu nedenler ve dinamikler arası etkileşimin kavranması. Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre Çatışma Analiz Araçları: -Çatışma çarkı -Çatışma ağacı -Çatışma haritalanması 2 D/S -Çatışma tırmanma modeli -Çatışma bakış analizi -İhtiyaç-korku haritalaması Çatışma Analiz Araçları Özet 1 D/S Durum Çalışması: Suriye iç savaşının analizi Soru-Cevap Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Çatışma Tanımı ve Temel Kavramları: -Çatışma, şiddet, silahlı çatışma -Toplumlararası çatışma -Çatışmaların sınıflandırılması 2 D/S Çatışmaların Nedenleri: Yapısal, kültürel, ekonomik, psikolojik, uluslararası Çatışmada Aktörler: -Devlet dışı aktörler -Diğer devletler 22

25 23 Çatışma Yönetimi ve Çatışma Çözümü Sertifika Programı MSE
(SrP 19) – 2 Gün Maksat ve Hedefler Konu / Faaliyet (1. Gün) (Devamı) Süre Çatışma Çözümü Kavramlarının İncelenmesi: -Çatışma analizi (conflict analysis) -Çatışma yönetimi (conflict management) -Çatışma çözümü (conflict resolution) -Çatışma dönüştürülmesi (conflict transformation) 2 D/S 1. Kuşak Çatışma Çözüm Yaklaşımları: -Konsept -Aktörler -Usuller -1. Track diplomasi 2. Kuşak Çatışma Çözüm Yaklaşımları 3 D/S Soru-Cevap 1 D/S Katılımcılara, siyasi/toplumsal aktörler arasında şiddet içeren kapsamlı ve uzun dönemli çatışmaların yönetimi, çözüme kavuşturulması ve kalıca barışa dönüştürülmesi kavramlarını incelemek, bu kapsamda kabul gören yaklaşımlar hakkında yetkinlik kazandırmaktır. Programın hedefleri: a. Çatışma yönetimi, çözümü ve dönüştürülmesi kavramlarının farklılıkları hakkında bilgi altyapısı oluşturulması. b. 1, 2 ve-3’üncü kuşak çatışma çözüm yaklaşımları hakkında farkındalık kazandırılması. c. Türkiye’de yürütülen çözüm sürecinin çatışma çözüm yaklaşımları kapsamında incelenmesi. Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre 3. Kuşak Çatışma Çözüm Yaklaşımları -Konsept -Aktörler -Usuller 4 D/S Durum Çalışması: Türkiye’deki çözüm sürecinin çatışma çözüm yaklaşımları kapsamında değerlendirilmesi 3 D/S Soru-Cevap 1 D/S Program için Ön Şart Katılımcıların “SrP18-Çatışma Kavramı ve Çatışma Analizi” sertifika programına iştirak etmeleri veya konular hakkında bilgi sahibi olmaları tavsiye olunur. 23

26 24 MSE Terörizm Sertifika Programı – I
(Terörizm Kavramı ve Terör Örgütleri) (SrP 20) – 2 Gün Maksat ve Hedefler Konu / Faaliyet (1. Gün) (Devamı) Süre Terörün Nedenleri ve Kaynakları -Psikolojik, ekonomik, sosyal-kültürel 1 D/S Terör Örgütlerinin Yapısı -Hücre yapısı, ağ yapısı -Liderler, militanlar, destekçiler, sempatizanlar 2 D/S Terör Örgütlerinin İdeolojileri Soru-Cevap Terörizm kavramı ve terör örgütleri hakkında çok boyutlu bakış açısı kazandırmak amacıyla; a. Terörizm, terör ve siyasal şiddet kavramları arasındaki ilişkinin tarihsel bağlam içinde öğrenilmesi. b. Terörizmin nedenleri ve kaynakları hakkında yeterli bilgi altyapısı oluşturulması. c. Terör örgütlerinin yapı, ideoloji, yöntem ve taktiklerin incelenmesi. d. Dünyada ve Türkiye’de belli başlı terör örgütleri hakkında bilgi sahibi olunması. e. PKK terör örgütü hakkında kapsamlı bakış açısı kazanılması. Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre Terörist Yöntemler ve Taktikler -Eleman kazanma -Tehdit, baskı, sindirme -Adam kaçırma -Gasp, soygun, haraç, rüşvet -Kaçakçılık -Suikast -Sabotaj -Bombalama -İntihar saldırısı -El yapımı patlayıcı kullanma -Silahlı saldırı -Koordineli saldırı -Pusu kurma -Çocuk ve kadınları kullanma 2 D/S Dünyada ve Türkiye’de Belli Başlı Terör Örgütleri 3D/S Durum Çalışması: PKK’nın bir terör örgütü olarak incelenmesi 1D/S Soru-Cevap 1 D/S Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Tanım ve Kavram Sorunu Siyasal Şiddet ve Terör Terörizmin Farklı Unsurları 1 D/S Terörizmin Tarihsel Arka Planı Terörün Nedenleri ve Kaynakları -İdeolojik -Uluslararası -Devlet desteği -Dış politika vasıtası 1D/S 24

27 25 MSE Terörizm Sertifika Programı – II
(Terörizmin Finansmanı ve Lojistik Kaynakları) (SrP 21) – 2 Gün Maksat ve Hedefler Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Terör Örgütlerinin Finansman İhtiyacı: -Örgütlenme -Maaş ödeme, eleman temini -Propaganda, itihbarat harcaması -Silah teçhizat ve mühimmat -Barınma, saklanma 3 D/S Terör Örgütlerinin Yasal Finans Kaynakları 2 D/S Terör Örgütlerinin Yasal Olmayan Finans Kaynakları Soru-Cevap 1 D/S Terör örgütlerinin varlıklarını devam ettirmek ve eylem etkinliklerini sürdürmek için mali ve lojistik yeterliliğin gerekliliğini ortaya koymak, finans kaynakları ile silah ve teçhizat temin usullerini incelemek. Programın hedefleri: a. Terörizmin finansman ve lojistik destek ihtiyacı hakkında bilgi altyapısı oluşturulması. b. Terör örgütlerinin yasal ve yasal olmayan finansman kaynaklarının öğrenilmesi. c. Terör örgütlerinin silah ve teçhizat tedarik kanallarının kavranması. d. PKK’nın finansman kaynakları ile silah ve teçhizat tedariki hakkında yeterliliğe ulaşılması. Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre Terör Örgütlerinin Yasal Olmayan Finans Kaynakları 2 D/S Terör Örgütleri Silah ve Teçhizat Temin Usulleri 2D/S Durum çalışması 1: IŞİD’in Finans ve Silah/Teçhizat kaynaklar 1D/S Durum Çalışması 2: PKK’nın finans ve silah/teçhizat kaynakları Soru-Cevap 1 D/S Program için Ön Şart Katılımcıların “SrP20- Terörizm Sertifika Programı-I: (Terörizm Kavramı ve Terör Örgütleri) programına iştirak etmeleri veya konular hakkında bilgi sahibi olmaları tavsiye olunur. 25

28 26 MSE Terörizm Sertifika Programı – III
(Terörizmle Mücadelenin Ulusal ve Uluslararası Yasal Çerçevesi) (SrP 22) – 2 Gün Maksat ve Hedefler Konu / Faaliyet (1. Gün) (Devamı) Süre 5237 sayılı Türk Ceza kanunu 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu 2 D/S 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun BM’nin Terörizmle Mücadele Kararları NATO’nun Terörizmle Mücadele Mevzuatı 1 D/S Soru-Cevap Terörizmle mücadelenin ulusal ve uluslararası yasal çerçevesi hakkında yetkinlik kazandırmak. Programın hedefleri: a. Terörizmle mücadelede ulusal yasal mevzuat hakkında bilgi altyapısı oluşturulması. b. BM, AB, NATO gibi uluslararası kuruluşların yasal mevzuatın ayırt edici özelliklerinin öğrenilmesi. c. ABD ve İngiltere’nin yasal mevzuatını inceleyerek diğer ülkelerin yaklaşımlarının farklığının kavranması. d. Türkiye’nin terörizmle mücadele mevzuatının eleştirel bakış açısıyla değerlendirilmesi. Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre AB’nin Terörizmle Mücadele Mevzuatı 2 D/S ABD’nin Terörizmle Mücadele Mevzuatı İngiltere’nin Terörizmle Mücadele Mevzuatı 1 D/S Durum Çalışması: Türkiye’deki terörle mücadele mevzuatının değerlendirilmesi Soru-Cevap Program için Ön Şart Katılımcıların “SrP 20-Terörizm Sertifika Programı I (Terörizm Kavramı ve Terör Örgütleri) ve “SrP21-Terörizm Sertifika Programı II Terörizmin Finansmanı ve Lojistik Kaynakları” programlarına iştirak etmeleri veya konular hakkında bilgi sahibi olmaları tavsiye olunur. 26

29 Terörizm Sertifika Programı – IV (Terörizmle Mücadele )
(SrP 23) – 2 Gün MSE Maksat ve Hedefler Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre “Terörle mücadele”, “Terörizmle mücadele”, “Ayaklanmalara karşı koyma” kavramları 1 D/S Terörizmle Mücadelede Kapsamlı Yaklaşım: -Ulusal güç unsurlarını koordineli kullanma - Çok boyutlu mücadele (ideolojik, bilişsel, kültürel, ekonomik, mali, diplomatik, polisiye, askeri) 2 D/S Terörizmle Mücadele ve İstihbarat: -Stratejik istihbarat -İnsan istihbaratı -Elektronik, sinyal ve teknik istihbarat -Operasyonel istihbarat -İstihbaratın koordinasyonu 2D/S Terörizmin Dış Desteğini Kesme: -Uluslararası işbirliği -Siyasi, diplomatik mücadele -Mali mücadele -Lojistik destek ve üs bölgelerine engel olma Soru-Cevap Katılımcılara terörizmle mücadele kavramı ve önemli özellikleri hakkında yetkinlik kazandırmaktır. Programın hedefleri: a. Terörizmle mücadele ile ilişkili kavramlar arasındaki fark ve bağlantılar hakkında bilgi altyapısı oluşturulması. b. Terörizmle mücadelede kapsamlı ve çok boyutlu mücadeleye dikkat çekilmesi. c. Terörizmle mücadelenin polisiye ve askeri boyutunda uygulanacak yöntemlerin gözden geçirilmesi. d. Türkiye’nin terörizmle mücadelesinden alınan derslerin nesnel bakış açısıyla değerlendirilmesi. Program için Ön Şart Katılımcıların “SrP20-Terörizm Sertifika Programı I (Terörizm Kavramı ve Terör Örgütleri)”, “SrP21-Terörizm Sertifika Programı II Terörizmin Finansmanı ve Lojistik Kaynakları” ve “SrP22-Terörizm Sertifika Programı III (Terörizmle Mücadelenin Ulusal ve Uluslararası Yasal Çerçevesi)” programlarına iştirak etmeleri veya konular hakkında bilgi sahibi olmaları tavsiye olunur. Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre Terörizmle Mücadelede Halkı Kazanma 1 D/S Terörizmle Mücadelede Kritik Bölge, Tesis ve Şahısları Emniyete Alma 1D/S Karakol ve Üs Bölgesi, Yol Emniyeti 2 D/S Arazi Arama ve Tarama Türkiye’de Terörizmle Mücadelede Alınan Dersler Soru-Cevap 27

30 Siber Güvenlik Sertifika Programı
MSE Siber Güvenlik Sertifika Programı (SrP 24) – 2 Gün Maksat ve Hedefler Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Siber Ortam: Kavram ve Özellikler 2 D/S Siber Ortamdaki Tehditler: -Siber Suç -Siber terörizm -Siber savaş Siber Tehdit Altyapısı ve Siber Saldırı Yöntem ve Araçları 1 D/S Dünyada Siber Terör Örnekleri Türkiye’de Siber Suç ve Terör Soru-Cevap Katılımcıları, günümüzde gittikçe önem kazanan ve bireylerden, özel şirketlere, ordulardan devletlerin en üst birimlerine kadar geniş bir yelpazede etki gösteren siber tehditler ve siber güvenlik konusunda analiz ve değerlendirme yapabilecek yeterliliğe ulaştırmaktır. Programın hedefleri: a. Siber ortamın özelliklerinin kavranması. b Siber tehditlerin ayırt edilebilmesi. c. Siber tehditlere karşı uluslararası ve ulusal yasal çerçevenin öğrenilmesi. ç. Mücadele yöntem ve araçlarının analiz edilmesi. Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre Siber Tehditlerle Mücadele 2 D/S Siber Tehditle Mücadelede Uluslararası Hukuk Siber Tehditle Mücadelede İç Hukuk Siber Tehditlerin geleceği 1 D/S Soru-Cevap 28

31 29 Barış Çalışmaları Sertifika Programı – I
(Barış Kavramı, Teorisi ve Felsefesi) (SrP 25) – 2 Gün MSE Maksat ve Hedefler Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Barış Kavramı Barış Felsefesi 2 D/S Uluslararası İlişkiler Teorilerinde Barış: -Realizm ve Neo Realizm -liberalizm -Demokratik barış teorisi 5 D/S Soru-Cevap 1 D/S Katılımcıların barış kavramını teorik ve kavramsal düzeyde tüm boyutlarıyla öğrenmesini sağlamaktır. Programın hedefleri: a. Bireysel ve toplumsal düzeyde barış kavramının tanımı ve özelliklerini açıklamak. b. Barışın psikolojik ve felsefi yönlerini tartışmak. c. Uluslararası ilişkiler teorilerinde barışın yerini tespit etmek. ç. Liberal barış inşasını irdelemek. d. Soğuk Savaş dönemini barış teorileri bağlamında analiz etmek. Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre Uluslararası İlişkiler Teorilerinde Barış: -Markisizim -Eleştirel teoriler -Feminizm 2 D/S Liberal Barış ve BM Operasyonları Liberal Barış ve Batı 1 D/S Durum Çalışması: Barış teorileri kapsamında soğuk savaş döneminin incelenmesi Soru-Cevap 29

32 30 MSE Barış Çalışmaları Sertifika Programı – II
(Barışın; Dil, Medya, Sanat, Eğitim ve Kültür ile Etkileşimi) (SrP 26) – 2 Gün Maksat ve Hedefler Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Barışın İnşası ve Kalıcılığının Toplumsal, Kültürel ve İnsani Boyutları 2 D/S Barış ve Dil Barış ve Medya 1D/S Savaş Medyacılığı Barış Medyacılığı 1 D/S Barış ve Sanat Soru-Cevap Katılımcılara, toplumda kalıcı barışın gerçekleştirilmesi için çok boyutlu olguların etkileşimini sunmaktır. Programın hedefleri; a. Barışın toplumsal, kültürel ve insani boyutları, b. Barışın dil ile ilişkisi, c. Medyanın rolü, ç. Barış ve sanat etkileşimi, d. Barış ve insan hakları, barış ve cinsiyet konularında yeterlilik düzeyinde bilgi vermektir. Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre Barış ve Eğitim 2 D/S Barış ve İnsan Hakları Barış ve Cinsiyet 1D/S Durum Çalışması: Barış ve dil kapsamında konuşma ve söylem analizleri Soru-Cevap 1 D/S Program için Ön Şart Katılımcıların “SrP25-Barış Çalışmaları Sertifika Programı I: Barış Kavramı, Teorisi ve Felsefesi” sertifika programına iştirak etmeleri veya konular hakkında bilgi sahibi olmaları tavsiye olunur. 30

33 Barış Çalışmaları Sertifika Programı – III
MSE Barış Çalışmaları Sertifika Programı – III (Barış Altyapıları) (SrP 27) – 2 Gün Maksat ve Hedefler Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Barış Altyapıları Kavramının Özellikleri 1D/S Barış altyapıları elemanları: Barış şurası, ulusal barış konseyi, barış meclisi, barış bakanlığı, barış sekreterliği, yerel barış komiteleri, uzlaşma komisyonu, gerçekleri araştırma komisyonu, erken ikaz-uyarı kuruluşları, barış izleme kuruluşları, diğerleri 1 D/S Barış altyapıları modelleri: -Yukarıdan, hükümet yönlendirmeli -Bağımsız sivil toplum hareketi -Karışık model 2 D/S Dünyadaki uygulamalar: Afganistan Dünyadaki Uygulama: Lübnan Dünyadaki Uygulama: Kuzey İrlanda Soru-Cevap Bu programın amacı; katılımcılara çatışma içinde olan bir ülkede çatışmanın çözümü, dönüşümü ve kalıcı barışın inşası için tesis edilmesi gerekli resmi ve sivil teşkilat ve usuller hakkında bilgi altyapısı oluşturmaktır. Programın hedefleri: a. Barış altyapısı kavramının tanımı, önemi ve özelliklerini açıklamak. b. Çeşitleri hakkında bilgi vermek. c. Dünyada çeşitli ülkelerdeki uygulamaları kavramak. ç. Türkiye’deki barış altyapılarını incelemek. Program için Ön Şart Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre Türkiye’de barış altyapıları: Açılım ve çözüm mekanizmaları 2 D/S Türkiye’de barış altyapıları: Anayasa komisyonu Türkiye’de barış altyapıları: Yerel yönetimler, kent konseyleri 1 D/S Çözüm süreci kapsamında son dönem yasal düzenlemelerin değerlendirilmesi Soru-Cevap Katılımcıların SrP25 ve SrP26 sertifika programlarına iştiraki veya bu programlardaki konular hakkında bilgi sahibi olmaları tavsiye olunur. 31

34 Barış Çalışmaları Sertifika Programı – IV
MSE Barış Çalışmaları Sertifika Programı – IV (Müzakere, Uzlaşma, Silahsızlanma, Topluma Kazandırma, Şiddetten Arınma) (SrP 28) – 2 Gün Maksat ve Hedefler Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Barışın İnşası ve Kalıcılığının Toplumsal, Kültürel ve İnsani Boyutları 2 D/S Barış ve Dil Barış ve Medya 1D/S Savaş Medyacılığı Barış Medyacılığı 1 D/S Barış ve Sanat Soru-Cevap Katılımcılara, çatışmanın dönüştürülmesi ve toplumda kalıcı barışın gerçekleştirilmesi için gerekli görülen yöntem ve süreçler hakkında ayrıntılı bilgi sunmaktır. Bu kapsamda; a. Müzakere kavramını ve sürecinin, b Uzlaşma kavramının çok boyutlu yapısının, c. Silahsızlanma ve şiddetten arınmanın öneminin, ç Çatışanların topluma kazandırılma sürecinin ve zorluklarının öğrenilmesi hedeflenmiştir. Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre Barış ve Eğitim 2 D/S Barış ve İnsan Hakları Barış ve Cinsiyet 1D/S Durum Çalışması: Barış ve dil kapsamında konuşma ve söylem analizleri Soru-Cevap 1 D/S Program için Ön Şart Katılımcıların “SrP25-Barış Çalışmaları Sertifika Programı- I: (Barış Kavramı, Teorisi ve Felsefesi)” ile “SrP27-Barış Çalışmaları Sertifika Programı- III: (Barış Altyapıları)” programlarına iştiraki veya konular hakkında bilgi sahibi olmaları tavsiye olunur. . 32

35 Orta Doğu Sertifika Programı
MSE Orta Doğu Sertifika Programı (SrP 29) – 2 Gün Maksat ve Hedefler Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Orta Doğu’nun Jeopolitiği 2 D/S Orta Doğu’da Din, Mezhep ve Toplumsal Yapı Orta Doğu’nun Enerji Kaynakları 1 D/S Orta Doğu’da Siyasal Hareketler Orta Doğu’da Cihadist Örgütler Soru-Cevap Katılımcıları, Orta Doğu’nun dünya siyasetinde önemi ve sorun yaratma potansiyeli hakkında analiz ve değerlendirme yapabilecek yeterliliğe ulaştırmaktır. Programın hedefleri; a. Orta Doğu’nun çok boyutlu özellikleri ve dinamikleri, b Tarihsel sorunları, çatışma alanları ve son dönem gelişmeleri, c. Büyük güçlerin politikaları, ç. Türkiye’nin politikasının değerlendirilmesi- ni kapsamaktadır. Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre Arap Baharı ve Etkileri 1 D/S Suriye Krizi Mısır’da Durum Irak’ta Durum ABD ve Orta Doğu İran ve Orta Doğu Türkiye ve Orta Doğu Soru-Cevap 33

36 Balkanlar Sertifika Programı
MSE Balkanlar Sertifika Programı (SrP 30) – 2 Gün Maksat ve Hedefler Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Balkanların Jeopolitiği 1 D/S Balkanlarda Dini ve Etnik Yapı Balkanların Tarihsel Gerilimleri Bosna-Hersek Gerilimi 2 D/S Kosova Gerilimi Arnavutluk Gerilimi Soru-Cevap Katılımcıları, Balkanların dünya siyasetinde önemi ve sorun yaratma potansiyeli hakkında analiz ve değerlendirme yapabilecek yeterliliğe ulaştırmaktır. Programın hedefleri; a. Balkanların çok boyutlu özellikleri ve dinamikleri, b Tarihsel sorunları, çatışma alanları ve son dönem gelişmeleri, c. Büyük güçlerin politikaları, ç. Türkiye’nin politikasının değerlendirilmesi- ni kapsamaktadır. Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre Makedonya Gerilimi 1 D/S Balkanlarda Aşırıcı Eğilimler Balkanlar ve Büyük Güçler: -ABD -AB -Rusya 2 D/S Balkanların Yeniden Yapılandırılması Türkiye ve Balkanlar: -Türkiye’nin Balkanlara Yönelik Politikaları -Türk-Yunan İlişkileri -Türk-Bulgar İlişkileri Soru-Cevap 34

37 Kafkaslar Sertifika Programı
MSE Kafkaslar Sertifika Programı (SrP 31) – 2 Gün Maksat ve Hedefler Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Kafkaslar Jeopolitiği, Güney ve Kuzey Kafkasya Dinamikleri ve Etkileşimi 2 D/S Kafkasların Tarihine Kısa Bir Bakış 1 D/S Kafkaslar ve Enerji Savaşları Kafkaslarda Çatışmalar: -Dağlık Karabağ -Gürcistan-Abhazya-Güney Osetya -İnguşya sorun -Çeçenistan sorunu -Dağıstan Cumhuriyeti sorunu -Kabarday-Balkar sorunu -Stavropol Krai -Nogayların talepleri -Kumukların temsil problemi -Kuzey Kafkasya’da Kazaklar -Azerbaycan ve Dağıstan Lezgileri -Kuzey Kafkasya’da radikal İslam 3 D/S Soru-Cevap Katılımcıları, Kafkasların dünya siyasetinde artan önemi hakkında analiz ve değerlendirme yapabilecek yeterliliğe ulaştırmaktır. Programın hedefleri; a. Kafkasların özellikleri ve dinamikleri, b Tarihsel sorunları, çatışma alanları ve son dönem gelişmeleri, c. Büyük güçlerin politikaları, ç. Türkiye’nin politikasının değerlendirilmesi- ni kapsamaktadır. Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre Rusya’nın Kafkaslar Politikası 2 D/S ABD’nin Kafkaslar Politikası, 1 D/S AB’nin Kafkaslar Politikası İran’ın Kafkaslar Politikası Türkiye’nin Kafkasya Politikası Soru-Cevap 35

38 Karadeniz Güvenliği Sertifika Programı
MSE Karadeniz Güvenliği Sertifika Programı (SrP 32) – 2 Gün Maksat ve Hedefler Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Karadeniz Bölgesinin Kavramsallaştırılması: Karadeniz ve Geniş Karadeniz Havzası 1 D/S Karadeniz Bölgesi Jeopolitik Bağlam; -Avrupa ve Karadeniz -Balkanlar ve Karadeniz -Rusya ve Karadeniz -Kafkaslar ve Karedeniz, -Hazar Havzası ve Karadeniz, -Orta Doğu ve Karadeniz 2 D/S Jeo-ekonomik Bağlam: -Enerji -Ticaret Karadeniz’de İşbirliği Ekonomik İşbirliği: Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü KEİÖ) Soru-Cevap Katılımcıları, Karadeniz’in güvenliğinin bölge ve dünya siyasetinde önemi hakkında bilgi yeterliliğine ulaştırmaktır. Programın hedefleri: a. Karadeniz bölgesinin daha büyük bakış açısıyla kavramsallaştırılmasının öğrenilmesi. b Karadeniz’in ve civarının diğer bölgelerle etkileşiminin analizi. c. Karadeniz’in enerji savaşlarındaki öneminin vurgulanması. ç. Karadeniz’de mevcut işbirliği mekanizmalarının değerlendirilmesi. d. Büyük güçlerin ve Türkiye’nin Karadeniz politikalarının yorumlanması. Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre Karadeniz’de Güvenlik İşbirliği: -Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Kuvveti (Blackseafor), -Karadeniz Uyum Harekatı (Blacksea Harmony). 2 D/S ABD’nin Karadeniz Politikası AB’nin Karadeniz Politikası 1 D/S Rusya’nın Karadeniz Politikası Türkiye’nin Karadeniz Politikası Soru-Cevap 36

39 Afrika Sertifika Programı
MSE Afrika Sertifika Programı (SrP 33) – 2 Gün Maksat ve Hedefler Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Afrika Jeopolitiği Temel Büyüklükler Ana Sorunlar: Yoksulluk, kuraklık, eğitim, aıds-sıtma, çatışma 2 D/S Afrika’nın Tarihine Kısa Bir Bakış -Köle ticareti -Sömürgecilik -Ulusal kurtuluş mücadeleleri -Soğuk Savaş döneminde Afrika -Soğuk Savaş sonrası Afrika 21. Yüzyılda Afrika ve Doğal Kaynaklar 1 D/S Afrika’da Çatışmalar, Başarısız Devletler AB ve Afrika (Fransa’ya özel vurgu) Soru-Cevap Katılımcıları, Afrika’nın dünya siyasetinde artan önemi hakkında analiz ve değerlendirme yapabilecek yeterliliğe ulaştırmaktır. Programın hedefleri; a. Afrika kıtasının özellikleri ve dinamikleri, b Tarihsel sorunları, çatışma alanları ve son dönem gelişmeleri, c. Büyük güçlerin politikaları, ç. Türkiye’nin politikasının değerlendirilmesi- ni kapsamaktadır. Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre ABD ve Afrika 1 D/S Çin ve Afrika Afrika’da Uluslararası ve Bölgesel Örgütler -Afrika Birliği -Bölgesel örgütler 2 D/S Afrika ve BM Bin Yıl Hedefleri Durum Çalışması: Türkiye’nin Afrika politikasının değerlendirilmesi Soru-Cevap 37

40 Liderlik Sertifika Programı
MSE Liderlik Sertifika Programı (SrP 34) – 2 Gün Maksat ve Hedefler Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Tanımlar 2 D/S Liderlik Modelleri Yönetim ve Liderlik 1 D/S Liderlik ve Kriz Yönetimi Soru-Cevap Katılımcıları, yönetim-organizasyon alanında etki liderlik kapasitelerinin gelişimini sağlamak. Programın hedefleri: a. Liderlik kavramı hakkında bilgi alt yapısının oluşturulması. b. Çağdaş liderlik ihtiyaçlarının tanımlanması. c. Kriz yönetimi, problem çözümü ve yaratıcılık alanlarında liderliğin kullanılmasının öğrenilmesi. Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre 21. Yüzyıl Liderliği 3 D/S Kültürler Arası Liderlik 1 D/S Liderlik ve Beden Dili Strateji ve Yaratıcılık, Liderlik ve Problem Çözme Soru-Cevap 38

41 I. Dünya Savaşı Sertifika Programı
MSE I. Dünya Savaşı Sertifika Programı (SrP 35) – 2 Gün Maksat ve Hedefler Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Savaşa Giden Yol: Siyasi, ekonomik ve askerî sebepler 2 D/S I. Dünya Savaşının Kronolojik Özeti Avrupa Cephesi Asya Cephesi 1 D/S Soru-Cevap Katılımcıları, I. Dünya Savaşı hakkında bilgilendirmek. Programın hedefleri: a. Savaşı hazırlayan politik, ekonomik ve askerî koşul ve gelişmeler hakkında bilgi alt yapısının oluşturulması. b. Savaşın gelişimi ve cepheler hakkında bilgi verilmesi. c. Savaş esnasında uygulanan strateji, taktik ve teknikler hakkında bilgi verilmesi. ç. Savaşın sonuçları hakkına değerlendirme ve tahlil yapabilecek yeterliliğin sağlanması. Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre Orta Doğu Cephesi 2 D/S Afrika’da Mücadele 1 D/S Savaşın Askerî Stratejileri Savaşın Taktik, Teknik, Teknolojik Unsurları ve Silahları Savaşın Siyasi ve Askerî Sonuçları Soru-Cevap Program için Ön Şart Katılımcıların “SrP 33-Askerî Güvenlik Termino- lojisi Sertifika Programı” hakkında bilgi sahibi olmaları tavsiye olunur. . 39

42 MSE NOTLAR MSE

43 İLETİŞİM MSE bilgi@ merkezstrateji.com www. merkezstrateji.com
Cep: Tel: + 90 (312) merkezstrateji.com MSE

44 MSE


"Merkez Strateji Enstitüsü MSE Sertifika Programları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları