Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SERTİFİKA PROGRAMLARI Küresel, bölgesel ve ülke bazlı, Politik, Askerî, Ekonomik, Sosyolojik, Kültürel, Demografik konularda, alanlarında temayüz etmiş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SERTİFİKA PROGRAMLARI Küresel, bölgesel ve ülke bazlı, Politik, Askerî, Ekonomik, Sosyolojik, Kültürel, Demografik konularda, alanlarında temayüz etmiş."— Sunum transkripti:

1

2 SERTİFİKA PROGRAMLARI Küresel, bölgesel ve ülke bazlı, Politik, Askerî, Ekonomik, Sosyolojik, Kültürel, Demografik konularda, alanlarında temayüz etmiş bilim insanlarının katılımı ve ilgili kuruluşlar tarafından onaylanmış öğrenim belgesi sunan programlardır.

3 1

4 Sertifika Programları Listesi 1.Millî Güvenlik Sertifika Programı1.Millî Güvenlik Sertifika Programı 2.Stratejik Planlama Sertifika Programı2.Stratejik Planlama Sertifika Programı 3.Kriz Yönetimi Sertifika Programı3.Kriz Yönetimi Sertifika Programı 4.Uluslararası İlişkiler Kuramları Sertifika Programı4.Uluslararası İlişkiler Kuramları Sertifika Programı 5.Jeopolitik Kuramlar Sertifika Programı5.Jeopolitik Kuramlar Sertifika Programı 6.Küreselleşme Sertifika Programı6.Küreselleşme Sertifika Programı 7.Askerî ve Güvenlik Terminolojisi Sertifika Programı7.Askerî ve Güvenlik Terminolojisi Sertifika Programı 8.Stratejinin Temel Eserleri Sertifika Programı8.Stratejinin Temel Eserleri Sertifika Programı 9.Birleşmiş Milletler Sertifika Programı9.Birleşmiş Milletler Sertifika Programı 10.NATO Sertifika Programı10.NATO Sertifika Programı 11.Avrupa Birliği Sertifika Programı11.Avrupa Birliği Sertifika Programı 12.Uluslararası Kuruluşlar Sertifika Programı12.Uluslararası Kuruluşlar Sertifika Programı 13.Küresel Tehdit Değerlendirmesi (Çoklu Gelecek) Sertifika Programı13.Küresel Tehdit Değerlendirmesi (Çoklu Gelecek) Sertifika Programı 14.Başarısız Devletler Sertifika Programı14.Başarısız Devletler Sertifika Programı 15.Barışı Destekleme Harekâtı Sertifika Programı15.Barışı Destekleme Harekâtı Sertifika Programı 16.Kuvvet Kullanma Sertifika Programı16.Kuvvet Kullanma Sertifika Programı 17.Türkiye’nin Dünya Barış ve Güvenliğine Devam Eden Katkıları Sertifika Programı 18.Çatışma Kavramı ve Çatışma Analizi Sertifika Programı18.Çatışma Kavramı ve Çatışma Analizi Sertifika Programı 19.Çatışma Yönetimi ve Çözümü Sertifika Programı19.Çatışma Yönetimi ve Çözümü Sertifika Programı 2

5 Sertifika Programları Listesi (Devamı) 3 20.Terörizm Sertifika Programı – I (Terörizm Kavramı ve Terör örgütleri )20.Terörizm Sertifika Programı – I (Terörizm Kavramı ve Terör örgütleri ) 21.Terörizm Sertifika Programı – II (Terörizmin Finansmanı ve Lojistik Kaynakları) 22.Terörizm Sertifika Programı – III (Terörizmle Mücadelenin Ulusal ve Uluslararası Yasal Çerçevesi ) 23.Terörizm Sertifika Programı – IV (Terörizmle Mücadele )23.Terörizm Sertifika Programı – IV (Terörizmle Mücadele ) 24.Siber Güvenlik Sertifika Programı24.Siber Güvenlik Sertifika Programı 25.Barış Çalışmaları Sertifika Programı – I (Barış Kavramı, Teorisi, Felsefesi )25.Barış Çalışmaları Sertifika Programı – I (Barış Kavramı, Teorisi, Felsefesi ) 26.Barış Çalışmaları Sertifika Programı – II (Barışın; Dil, Medya, Sanat, Eğitim ve Kültür ile Etkileşimi) 27.Barış Çalışmaları Sertifika Programı – III (Barış Altyapıları)27.Barış Çalışmaları Sertifika Programı – III (Barış Altyapıları) 28.Barış Çalışmaları Sertifika Programı – IV (Müzakere, Uzlaşma, Silahsızlanma, Topluma Kazandırma, Şiddetten Arınma) 29.Orta Doğu Sertifika Programı29.Orta Doğu Sertifika Programı 30.Balkanlar Sertifika Programı30.Balkanlar Sertifika Programı 31.Kafkaslar Sertifika Programı31.Kafkaslar Sertifika Programı 32.Karadeniz Güvenliği Sertifika Programı32.Karadeniz Güvenliği Sertifika Programı 33.Afrika Sertifika Programı33.Afrika Sertifika Programı 34.Liderlik Sertifika Programı34.Liderlik Sertifika Programı 35.I. Dünya Savaşı Sertifika Programı35.I. Dünya Savaşı Sertifika Programı

6 4

7 Millî Güvenlik Sertifika Programı (SrP 01) – 2 Gün Millî güvenlik kavramı ve sistemi hakkında bilgi vermektir. Programın hedefleri: a.Bilgi düzeyinde, millî güvenlik kavramının tanımını, tarihsel gelişimini, analizini, bileşenlerini ve sistemini içeren bilgi alt yapısının oluşturulması. b.Kavram düzeyinde, millî güvenliğin kurumsal, araçsal ve işlevsel unsurlarının anlaşılması. c.Uygulama düzeyinde, millî güvenlik politikalarını analiz ve değerlendirebilme yeterliliğinin geliştirilmesi. Maksat ve Hedefler 5

8 Katılımcılara, millî güvenlik politikası ve stratejilerinin hazırlanmasında takip edilecek esasları hakkında bilgi vermektir. Programın hedefleri; a.Tehdit değerlendirmesi, bMillî politika oluşturma, c. Millî strateji geliştirme, ç.Stratejik seviyede kuvvet planlaması ve yapılanması konularını açıklamaktır. Stratejik Planlama Sertifika Programı (SrP 02) – 2 Gün Maksat ve Hedefler Program için Ön Şart Katılımcıların “SrP 01-Millî Güvenlik Sertifika Programı” hakkında bilgi sahibi olmaları tavsiye olunur.. 6

9 Kriz Yönetimi Sertifika Programı (SrP 03) – 2 Gün Katılımcılara, güvenlik sorunlarından ve doğal afetlerden kaynaklanan krizlerin yönetilmesi hakkında bilgi vermektir. Programın hedefleri: a.Kriz yönetiminin esaslarının öğrenilmesi. b. Kriz yönetim teşkilatının yapılandırılması. c.Kriz yönetim stratejilerinin geliştirilmesi. Maksat ve Hedefler Program için Ön Şart Katılımcıların “SrP01-Millî Güvenlik Sertifika Programı” ve “SrP02-Stratejik Planlama Sertifika Programı” konuları hakkında bilgi sahibi olmaları tavsiye olunur.. 7

10 Uluslararası İlişkiler Sertifika Programı (SrP 04) – 2 Gün Katılımcıları, uluslararası ilişiler kuramları hakkında bilgilendirmek. Programın hedefleri: a.Kuramların, doğuş ve gelişimi ile temel paradigmalarının öğrenilmesi. bKuramların dünya gerçekliğini tanımlama metodolojilerinin analizi. c.Kuramların kuvvetli ve zayıf taraflarının tahlili. ç.Kuramlar arasındaki ilişli ve çelişkilerin incelenmesi. Maksat ve Hedefler 8

11 Jeopolitik Kuramlar Sertifika Programı (SrP 05) – 2 Gün Uluslararası ilişkiler ile coğrafya disiplinini birleştiren ve uluslararası ilişkilerin temel aktörü olan devletler başta olmak üzere, diğer uluslar- arası aktörlerin coğrafi etkenlerden nasıl etkilendiklerini ve uluslararası sistemde nasıl konumlandırıldığını araştıran jeopolitik disiplinini incelemektir. Programın hedefleri: a.Bilgi düzeyinde; (1)Uluslararası aktörlerin yapılanmaları, tercih ve davranılışları üzerinde coğrafi unsurların etkilerinin öğrenilmesi. (2)Jeopolitik disiplininde geliştirilmiş olan klasik ve çağdaş kuramlar hakkında bilgi sahibi olunması. b. Kavram düzeyinde, güç, alan, sınır, jeopolitik bütünlük gibi jeopolitiğin temel parametrelerini kavranması. c.Uygulama düzeyinde, küresel, kıtasal ve bölgesel güçlerin devletler ve devlet dışı aktörlerin coğrafi etkenlerden kaynaklan davranış ve tercihlerinin tahlil edilebilmesi ve coğrafi etkenlerin gerektirdiği davranış ve tercih biçimlerinin geliştirilebilmesi. Maksat ve Hedefler 9

12 Küreselleşme Sertifika Programı (SrP 06) – 2 Gün Katılımcıları, küreselleşme olgusunun kavramsal analizini yapabilecek, tarihsel süreç içerisindeki gelişimini takip edebilecek, bu kapsamdaki kuramsal yaklaşımları tahlil edebilecek yeterliliğe ulaştırmaktır. Programın hedefleri: a.Küreselleşme kavramının boyut ve özelliklerini incelemek. bKavrama yaklaşımları ve açıklamaya yönelik kuramları tahlil edebilmek. c.Olgunun bileşenlerini ve tarihsel gelişimini inceleyebilmek. ç.Küreselleşme modelini çözümleyebilmek. Maksat ve Hedefler 10

13 Askerî Güvenlik Terminolojisi Sertifika Programı (SrP 07) – 2 Gün Katılımcıları, güvenlik ve askerî terminolojinin temel terimleri hakkında yeterliliğe ulaştırmaktır. Programın hedefleri; a.Askeri ve güvenlik terminolojisinin kuvvete ilişkin terimlerini, bMekana ilişkin terimlerini, c.Kuvvet kullanma ve barışı destekleme harekâtı terminolojisini. ç.Harp prensiplerini, stratejinin temel terimlerini öğrenmek. Maksat ve Hedefler 11

14 Stratejinin Temel Eserleri Sertifika Programı (SrP 08) – 2 Gün Askerî ve politik güvenlik stratejilerinin kavramsal oluşumuna (epistomoloji) katkı sağlayan klasik ve çağdaş düşünürlerin eserlerini incelemek, çözümlemesini ve değerlendirmesini yapmaktır. Programın hedefleri: a.Bilgi düzeyinde, stratejinin kaynaklarını oluşturan, klasik ve çağdaş eserlerin incelenmesi. b. Kavram düzeyinde, kuvvet-zaman-mekan faktörlerinin irdelenmesi. c.Uygulama düzeyinde, politik ve askerî strateji geliştirilmesi. Maksat ve Hedefler Program için Ön Şart Katılımcıların “SrP07-Askerî ve Güvenlik Terminolojisi Sertifika Programı” programlarına iştiraki veya konular hakkında bilgi sahibi olmaları tavsiye olunur.. 12

15 Birleşmiş Milletler Sertifika Programı (SrP 09) – 2 Gün Maksat ve Hedefler Katılımcıları, BM’nin yapısı, dünya barışı ve güvenliği ile kalkınmanın sağlanmasında rolü hakkında bilgi yeterliliğine ulaştırmaktır. Programın hedefleri: a.BM’nin yapısı ve işleyişinin öğrenilmesi. bBarış ve güvenlik alanında işlevlerin incelenmesi. c.Kalkınma alanında, özellikle BM Bin Yıl Hedefleri konusunda kapsamlı bilgi verilmesi. ç. Devam eden BM operasyonları hakkında bilgi altyapısı oluşturulmasıdır. 13

16 Katılımcıları, NATO’nun kapasitesi ve işlevleri hakkında analiz ve değerlendirme yapabilecek yeterliliğe ulaştırmaktır. Programın hedefleri: a.NATO’nun siyasi ve askeri yapısının öğrenilmesi. bTemel strateji ve konseptlerin incelenmesi. c.NATO’nun güvenlik mimarisinin yorumlanması. ç.Mevcut operasyonların analizi. d.Türkiye’nin politikasının değerlendirilmesi. NATO Sertifika Programı (SrP 10) – 2 Gün Maksat ve Hedefler 14

17 Avrupa Birliği Sertifika Programı (SrP 11) – 2 Gün Katılımcılara, AB’nin yapısı, işleyişi, temel dokümanları, Türkiye ile ola ilişkileri hakkında bilgi vermektir. Programın hedefleri: a.AB’nin tarihçesi, değerleri, yapısı ve kurumlarını öğrenmek. b. Üyelik ilişkileri ve sürecini değerlendir- mek. c.Türkiye-AB ilişkilerini incelemek. Maksat ve Hedefler 15

18 Uluslararası Kuruluşlar Sertifika Programı (SrP 12) – 2 Gün Katılımcıları, uluslararası kuruluşların konsepti ve sınıflandırılması ile küresel ve bölgesel ilişkilerdeki işlevleri hakkında analiz ve değerlendirme yapabilecek yeterliliğe ulaştırmaktır. Programın hedefleri: a.Uluslararası, ulus üstü ve bölgesel kuruluş farkını anlaşılması. bBM sistemindeki kuruluşlar ile işlevlerinin öğrenilmesi. c.Bölgesel kuruluşların etkinliğinin değerlendirilmesi. ç.Hükümetlere bağlı olmayan uluslararası kuruluşların karmaşık yağısının kavranması. Maksat ve Hedefler 16

19 Küresel güvenliği tehdit eden mevcut ve potansiyel sorunlar hakkında bilgi vermektir. Programın hedefleri: a.Bilgi düzeyinde, mevcut ve potansiyel küresel güvenlik sorunlarını bilmek. b.Kavram düzeyinde, mevcut ve potansiyel küresel güvenlik sorunlarını tahlil etmek ve değerlendirebilmek. c.Uygulama düzeyinde; (1)Tehdit değerlendirmesi yapabilmek (2)Güvenlik sorunlarının nasıl bir seyir izleyebileceği hakkında ön görülerde bulunabilmek. Küresel Tehdit Değerlendirmesi (Çoklu Gelecek) Sertifika Programı (SrP 13) – 2 Gün Maksat ve Hedefler 17

20 Başarısız Devletler Sertifika Programı (SrP 14) – 2 Gün Maksat ve Hedefler Katılımcılara, günümüzde bölgesel ve küresel boyutta tehdit ve risklerin kaynağı olarak görülen başarısız devletler hakkında analiz ve değerlendirme yapabilecek yeterliliğe ulaştırmaktır. Programın hedefleri; a.Başarısız devletlerin özellikleri ve dinamikleri, bBaşarısızlığın nedenleri, c.Etkileri, ç.Seçilmiş örneklerin uygun şekilde analizini kapsamaktadır. 18

21 BDH (Barışı Destekleme Harekâtı)nın kuramsal, hukuki, politik ve askeri veçheleri hakkında bilgi vermektir. Programın hedefleri: a.Bilgi düzeyinde, BDH kavramının tanımı, tarihsel gelişimi, kavramsal analizi ve bileşenlerini içeren bilgi alt yapısının oluşturulması. b.Kavram düzeyinde, BDH konularında analiz ve değerlendirmeler yapmak. c.Uygulama düzeyinde, BDH’nin planlama ve icrasına yönelik faaliyetlere katkı sağlayabilmek. Barışı Destekleme Harekâtı Sertifika Programı (SrP 15) – 2 Gün Maksat ve Hedefler Program için Ön Şart YDS 60 ve eşiti (İngilizce) önerilir. 19

22 Katılımcıları, kuvvet kullanma kavramı hakkında bilgilendirmek. Programın hedefleri: a.Bilgi düzeyinde, kuvvet kullanma kavramının tanımını, tarihsel gelişimini, analizini, bileşenlerini içeren bilgi alt yapısının oluşturulması. b.Kavram düzeyinde, kuvvet kullanma kavramının yapısal, hukuki, araçsal ve işlevsel unsurlarının anlaşılması. c.Uygulama düzeyinde, kuvvet kullanma eylemleri üzerinde analiz ve değerlendirme yapabilme yeterliliğinin geliştirilmesi. Kuvvet Kullanma Sertifika Programı (SrP 16) – 2 Gün Maksat ve Hedefler Program için Ön Şart Katılımcıların “SrP07-Askerî Güvenlik Terminolojisi Sertifika Programı” hakkında bilgi sahibi olmaları tavsiye olunur.. 20

23 Katılımcılara, Türkiye’nin Birlemiş Milletler, AGİT, NATO, Avrupa Birliği ve diğer bölgesel örgütler tarafından icra edilen ve halen devam eden barışa koruma, gözlemcilik ve bu kapsamdaki diğer görevlere katkıları hakkında bilgi vermektir. Programın hedefleri; a.Türkiye Cumhuriyeti’nin iştirak ettiği görevlerin mevcut durumlarının, bTürkiye’nin yaptığı katkıların, c.Problem sahalarının, ç.Alınan derslerin incelenmesidir. Türkiye’nin Dünya Barış ve Güvenliğine Devam Eden Katkıları Sertifika Programı (SrP 17) – 2 Gün Maksat ve Hedefler Program için Ön Şart Katılımcıların “SrP25-Barış Çalışmaları Sertifika Programı- I: (Barış Kavramı, Teorisi ve Felsefesi)” ile “SrP27-Barış Çalışmaları Sertifika Programı- III: (Barış Altyapıları)” programlarına iştiraki veya konular hakkında bilgi sahibi olmaları tavsiye olunur.. 21

24 Çatışma Kavramı ve Çatışma Analizi Sertifika Programı (SrP 18) – 2 Gün Siyasi/toplumsal aktörler arasında şiddet içeren kapsamlı ve uzun dönemli çatışma kavramını incelemek, çatışmanın çok boyutlu analizi hakkında bilgi vermek ve deneyim kazandırmaktır. Programın hedefleri: a.Çatışma kavramının tanımı, kapsamı, türleri, nedenleri, dinamikleri ve etkileri hakkında bilgi alt yapısının oluşturulması. b.Çatışmanın bir sistem olarak ele alınıp analizinin yapılması, analiz araçlarının kullanımı hakkında yeterlilik kazandırılması. c.Türkiye’de ve bölgedeki geçmiş ve devam eden çatışmaların tarihsel bağlam, çok boyutlu nedenler ve dinamikler arası etkileşimin kavranması. Maksat ve He1defler 22

25 Çatışma Yönetimi ve Çatışma Çözümü Sertifika Programı (SrP 19) – 2 Gün Katılımcılara, siyasi/toplumsal aktörler arasında şiddet içeren kapsamlı ve uzun dönemli çatışmaların yönetimi, çözüme kavuşturulması ve kalıca barışa dönüştürülmesi kavramlarını incelemek, bu kapsamda kabul gören yaklaşımlar hakkında yetkinlik kazandırmaktır. Programın hedefleri: a.Çatışma yönetimi, çözümü ve dönüştürülmesi kavramlarının farklılıkları hakkında bilgi altyapısı oluşturulması. b.1, 2 ve-3’üncü kuşak çatışma çözüm yaklaşımları hakkında farkındalık kazandırılması. c.Türkiye’de yürütülen çözüm sürecinin çatışma çözüm yaklaşımları kapsamında incelenmesi. Maksat ve Hedefler Program için Ön Şart Katılımcıların “SrP18-Çatışma Kavramı ve Çatışma Analizi” sertifika programına iştirak etmeleri veya konular hakkında bilgi sahibi olmaları tavsiye olunur. 23

26 Terörizm kavramı ve terör örgütleri hakkında çok boyutlu bakış açısı kazandırmak amacıyla; a.Terörizm, terör ve siyasal şiddet kavramları arasındaki ilişkinin tarihsel bağlam içinde öğrenilmesi. b.Terörizmin nedenleri ve kaynakları hakkında yeterli bilgi altyapısı oluşturulması. c.Terör örgütlerinin yapı, ideoloji, yöntem ve taktiklerin incelenmesi. d.Dünyada ve Türkiye’de belli başlı terör örgütleri hakkında bilgi sahibi olunması. e. PKK terör örgütü hakkında kapsamlı bakış açısı kazanılması. Terörizm Sertifika Programı – I (Terörizm Kavramı ve Terör Örgütleri) (SrP 20) – 2 Gün Maksat ve Hedefler 24

27 Terör örgütlerinin varlıklarını devam ettirmek ve eylem etkinliklerini sürdürmek için mali ve lojistik yeterliliğin gerekliliğini ortaya koymak, finans kaynakları ile silah ve teçhizat temin usullerini incelemek. Programın hedefleri: a.Terörizmin finansman ve lojistik destek ihtiyacı hakkında bilgi altyapısı oluşturulması. b.Terör örgütlerinin yasal ve yasal olmayan finansman kaynaklarının öğrenilmesi. c.Terör örgütlerinin silah ve teçhizat tedarik kanallarının kavranması. d. PKK’nın finansman kaynakları ile silah ve teçhizat tedariki hakkında yeterliliğe ulaşılması. Terörizm Sertifika Programı – II (Terörizmin Finansmanı ve Lojistik Kaynakları) (SrP 21) – 2 Gün Maksat ve Hedefler Program için Ön Şart Katılımcıların “SrP20- Terörizm Sertifika Programı-I: (Terörizm Kavramı ve Terör Örgütleri) programına iştirak etmeleri veya konular hakkında bilgi sahibi olmaları tavsiye olunur. 25

28 Terörizm Sertifika Programı – III (Terörizmle Mücadelenin Ulusal ve Uluslararası Yasal Çerçevesi) (SrP 22) – 2 Gün Terörizmle mücadelenin ulusal ve uluslararası yasal çerçevesi hakkında yetkinlik kazandırmak. Programın hedefleri: a.Terörizmle mücadelede ulusal yasal mevzuat hakkında bilgi altyapısı oluşturulması. b.BM, AB, NATO gibi uluslararası kuruluşların yasal mevzuatın ayırt edici özelliklerinin öğrenilmesi. c.ABD ve İngiltere’nin yasal mevzuatını inceleyerek diğer ülkelerin yaklaşımlarının farklığının kavranması. d. Türkiye’nin terörizmle mücadele mevzuatının eleştirel bakış açısıyla değerlendirilmesi. Maksat ve Hedefler Program için Ön Şart Katılımcıların “SrP 20-Terörizm Sertifika Programı I (Terörizm Kavramı ve Terör Örgütleri) ve “SrP21-Terörizm Sertifika Programı II Terörizmin Finansmanı ve Lojistik Kaynakları” programlarına iştirak etmeleri veya konular hakkında bilgi sahibi olmaları tavsiye olunur. 26

29 Katılımcılara terörizmle mücadele kavramı ve önemli özellikleri hakkında yetkinlik kazandırmaktır. Programın hedefleri: a.Terörizmle mücadele ile ilişkili kavramlar arasındaki fark ve bağlantılar hakkında bilgi altyapısı oluşturulması. b.Terörizmle mücadelede kapsamlı ve çok boyutlu mücadeleye dikkat çekilmesi. c.Terörizmle mücadelenin polisiye ve askeri boyutunda uygulanacak yöntemlerin gözden geçirilmesi. d. Türkiye’nin terörizmle mücadelesinden alınan derslerin nesnel bakış açısıyla değerlendirilmesi. Terörizm Sertifika Programı – IV (Terörizmle Mücadele ) (SrP 23) – 2 Gün Maksat ve Hedefler Program için Ön Şart Katılımcıların “SrP20-Terörizm Sertifika Programı I (Terörizm Kavramı ve Terör Örgütleri)”, “SrP21-Terörizm Sertifika Programı II Terörizmin Finansmanı ve Lojistik Kaynakları” ve “SrP22-Terörizm Sertifika Programı III (Terörizmle Mücadelenin Ulusal ve Uluslararası Yasal Çerçevesi)” programlarına iştirak etmeleri veya konular hakkında bilgi sahibi olmaları tavsiye olunur. 27

30 Siber Güvenlik Sertifika Programı (SrP 24) – 2 Gün Katılımcıları, günümüzde gittikçe önem kazanan ve bireylerden, özel şirketlere, ordulardan devletlerin en üst birimlerine kadar geniş bir yelpazede etki gösteren siber tehditler ve siber güvenlik konusunda analiz ve değerlendirme yapabilecek yeterliliğe ulaştırmaktır. Programın hedefleri: a.Siber ortamın özelliklerinin kavranması. bSiber tehditlerin ayırt edilebilmesi. c.Siber tehditlere karşı uluslararası ve ulusal yasal çerçevenin öğrenilmesi. ç.Mücadele yöntem ve araçlarının analiz edilmesi. Maksat ve Hedefler 28

31 Barış Çalışmaları Sertifika Programı – I (Barış Kavramı, Teorisi ve Felsefesi) (SrP 25) – 2 Gün Katılımcıların barış kavramını teorik ve kavramsal düzeyde tüm boyutlarıyla öğrenmesini sağlamaktır. Programın hedefleri: a.Bireysel ve toplumsal düzeyde barış kavramının tanımı ve özelliklerini açıklamak. b.Barışın psikolojik ve felsefi yönlerini tartışmak. c.Uluslararası ilişkiler teorilerinde barışın yerini tespit etmek. ç.Liberal barış inşasını irdelemek. d.Soğuk Savaş dönemini barış teorileri bağlamında analiz etmek. Maksat ve Hedefler 29

32 Katılımcılara, toplumda kalıcı barışın gerçekleştirilmesi için çok boyutlu olguların etkileşimini sunmaktır. Programın hedefleri; a.Barışın toplumsal, kültürel ve insani boyutları, b.Barışın dil ile ilişkisi, c.Medyanın rolü, ç.Barış ve sanat etkileşimi, d. Barış ve insan hakları, barış ve cinsiyet konularında yeterlilik düzeyinde bilgi vermektir. Barış Çalışmaları Sertifika Programı – II (Barışın; Dil, Medya, Sanat, Eğitim ve Kültür ile Etkileşimi) (SrP 26) – 2 Gün Maksat ve Hedefler Program için Ön Şart Katılımcıların “SrP25-Barış Çalışmaları Sertifika Programı I: Barış Kavramı, Teorisi ve Felsefesi” sertifika programına iştirak etmeleri veya konular hakkında bilgi sahibi olmaları tavsiye olunur. 30

33 Barış Çalışmaları Sertifika Programı – III (Barış Altyapıları) (SrP 27) – 2 Gün Bu programın amacı; katılımcılara çatışma içinde olan bir ülkede çatışmanın çözümü, dönüşümü ve kalıcı barışın inşası için tesis edilmesi gerekli resmi ve sivil teşkilat ve usuller hakkında bilgi altyapısı oluşturmaktır. Programın hedefleri: a.Barış altyapısı kavramının tanımı, önemi ve özelliklerini açıklamak. b.Çeşitleri hakkında bilgi vermek. c.Dünyada çeşitli ülkelerdeki uygulamaları kavramak. ç.Türkiye’deki barış altyapılarını incelemek. Maksat ve Hedefler Program için Ön Şart Katılımcıların SrP25 ve SrP26 sertifika programlarına iştiraki veya bu programlardaki konular hakkında bilgi sahibi olmaları tavsiye olunur. 31

34 Katılımcılara, çatışmanın dönüştürülmesi ve toplumda kalıcı barışın gerçekleştirilmesi için gerekli görülen yöntem ve süreçler hakkında ayrıntılı bilgi sunmaktır. Bu kapsamda; a.Müzakere kavramını ve sürecinin, bUzlaşma kavramının çok boyutlu yapısının, c.Silahsızlanma ve şiddetten arınmanın öneminin, çÇatışanların topluma kazandırılma sürecinin ve zorluklarının öğrenilmesi hedeflenmiştir. Barış Çalışmaları Sertifika Programı – IV (Müzakere, Uzlaşma, Silahsızlanma, Topluma Kazandırma, Şiddetten Arınma) (SrP 28) – 2 Gün Maksat ve Hedefler Program için Ön Şart Katılımcıların “SrP25-Barış Çalışmaları Sertifika Programı- I: (Barış Kavramı, Teorisi ve Felsefesi)” ile “SrP27-Barış Çalışmaları Sertifika Programı- III: (Barış Altyapıları)” programlarına iştiraki veya konular hakkında bilgi sahibi olmaları tavsiye olunur.. 32

35 Katılımcıları, Orta Doğu’nun dünya siyasetinde önemi ve sorun yaratma potansiyeli hakkında analiz ve değerlendirme yapabilecek yeterliliğe ulaştırmaktır. Programın hedefleri; a.Orta Doğu’nun çok boyutlu özellikleri ve dinamikleri, bTarihsel sorunları, çatışma alanları ve son dönem gelişmeleri, c. Büyük güçlerin politikaları, ç.Türkiye’nin politikasının değerlendirilmesi- ni kapsamaktadır. Orta Doğu Sertifika Programı (SrP 29) – 2 Gün Maksat ve Hedefler 33

36 Balkanlar Sertifika Programı (SrP 30) – 2 Gün Katılımcıları, Balkanların dünya siyasetinde önemi ve sorun yaratma potansiyeli hakkında analiz ve değerlendirme yapabilecek yeterliliğe ulaştırmaktır. Programın hedefleri; a. Balkanların çok boyutlu özellikleri ve dinamikleri, bTarihsel sorunları, çatışma alanları ve son dönem gelişmeleri, c. Büyük güçlerin politikaları, ç.Türkiye’nin politikasının değerlendirilmesi- ni kapsamaktadır. Maksat ve Hedefler 34

37 Katılımcıları, Kafkasların dünya siyasetinde artan önemi hakkında analiz ve değerlendirme yapabilecek yeterliliğe ulaştırmaktır. Programın hedefleri; a.Kafkasların özellikleri ve dinamikleri, bTarihsel sorunları, çatışma alanları ve son dönem gelişmeleri, c. Büyük güçlerin politikaları, ç.Türkiye’nin politikasının değerlendirilmesi- ni kapsamaktadır. Kafkaslar Sertifika Programı (SrP 31) – 2 Gün Maksat ve Hedefler 35

38 Karadeniz Güvenliği Sertifika Programı (SrP 32) – 2 Gün Katılımcıları, Karadeniz’in güvenliğinin bölge ve dünya siyasetinde önemi hakkında bilgi yeterliliğine ulaştırmaktır. Programın hedefleri: a.Karadeniz bölgesinin daha büyük bakış açısıyla kavramsallaştırılmasının öğrenilmesi. bKaradeniz’in ve civarının diğer bölgelerle etkileşiminin analizi. c.Karadeniz’in enerji savaşlarındaki öneminin vurgulanması. ç.Karadeniz’de mevcut işbirliği mekanizmalarının değerlendirilmesi. d.Büyük güçlerin ve Türkiye’nin Karadeniz politikalarının yorumlanması. Maksat ve Hedefler 36

39 Katılımcıları, Afrika’nın dünya siyasetinde artan önemi hakkında analiz ve değerlendirme yapabilecek yeterliliğe ulaştırmaktır. Programın hedefleri; a.Afrika kıtasının özellikleri ve dinamikleri, bTarihsel sorunları, çatışma alanları ve son dönem gelişmeleri, c. Büyük güçlerin politikaları, ç.Türkiye’nin politikasının değerlendirilmesi- ni kapsamaktadır. Afrika Sertifika Programı (SrP 33) – 2 Gün Maksat ve Hedefler 37

40 Katılımcıları, yönetim-organizasyon alanında etki liderlik kapasitelerinin gelişimini sağlamak. Programın hedefleri: a.Liderlik kavramı hakkında bilgi alt yapısının oluşturulması. b.Çağdaş liderlik ihtiyaçlarının tanımlanması. c.Kriz yönetimi, problem çözümü ve yaratıcılık alanlarında liderliğin kullanılmasının öğrenilmesi. Liderlik Sertifika Programı (SrP 34) – 2 Gün Maksat ve Hedefler 38

41 I. Dünya Savaşı Sertifika Programı (SrP 35) – 2 Gün Katılımcıları, I. Dünya Savaşı hakkında bilgilendirmek. Programın hedefleri: a.Savaşı hazırlayan politik, ekonomik ve askerî koşul ve gelişmeler hakkında bilgi alt yapısının oluşturulması. b.Savaşın gelişimi ve cepheler hakkında bilgi verilmesi. c.Savaş esnasında uygulanan strateji, taktik ve teknikler hakkında bilgi verilmesi. ç.Savaşın sonuçları hakkına değerlendirme ve tahlil yapabilecek yeterliliğin sağlanması. Maksat ve Hedefler Program için Ön Şart Katılımcıların “SrP 33-Askerî Güvenlik Termino- lojisi Sertifika Programı” hakkında bilgi sahibi olmaları tavsiye olunur.. 39

42 NOTLAR

43 İLETİŞİM www. merkezstrateji.com Cep: + 90 533 230 30 18 Tel: + 90 (312) 236 21 99 bilgi@ merkezstrateji.com Strateji@merkezstrateji.com Egitim@merkezstrateji.com Analiz@merkezstrateji.com

44


"SERTİFİKA PROGRAMLARI Küresel, bölgesel ve ülke bazlı, Politik, Askerî, Ekonomik, Sosyolojik, Kültürel, Demografik konularda, alanlarında temayüz etmiş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları