Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hakkımızda Kimlik: MSE ulusal, bölgesel, küresel barış ve güvenlik ile kurumsal yapılanma, risk analizi ve strateji geliştirme ko- nularında eğitim ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hakkımızda Kimlik: MSE ulusal, bölgesel, küresel barış ve güvenlik ile kurumsal yapılanma, risk analizi ve strateji geliştirme ko- nularında eğitim ve."— Sunum transkripti:

1 Hakkımızda Kimlik: MSE ulusal, bölgesel, küresel barış ve güvenlik ile kurumsal yapılanma, risk analizi ve strateji geliştirme ko- nularında eğitim ve danışmanlık hiz- meti veren akademik bir danışman- lık ve düşünce kuruluşudur. Amaç: MSE benimsediği ilkeler çerçevesin- de kapsadığı konularda özgün ve ni- telikli bilgiyi üretmeyi ve bunu ge- niş kitlelerle paylaşmayı temel amaç edinmiştir. Bu maksatla, ilgi alanındaki konular hakkında analizler yapar, stratejiler geliştirir ve akademik eğitim faali- yetlerinde bulunur. İlkeler: MSE’nin ilkelerini, insanlığın barış ve güvenliğini esas alan temel amacı belirler. Bilimsel etik ve tarafsızlık kuruluşumuzun temel ilkesidir. Ne kadar saygın olursa olsun MSE, hiçbir politik gücü veya inancı des- teklemez. EĞİTİM Sertifika Programları Staj Programları Kurslar Seminer Programları Konferanslar Sempozyum ve Kongreler Üç Aylık Stratejik Öngörüler Cari Değerlendirmeler Araştırmalar Kurumsal Kapasite Geliştirme Ölçme ve Değerlendirme Strateji Geliştirme ANALİZ STRATEJİ Deneme ve Tatbikat Performans Ölçümü Modelleme – Simülasyon Karar Teklifi Oluşturma Konsept Geliştirme Eylem Planı Ar-Ge Kapsam

2 İLETİŞİM www. merkezstrateji.com Cep: + 90 533 230 30 18 Tel: + 90 (312) 236 21 99 bilgi@ merkezstrateji.com Strateji@merkezstrateji.com Egitim@merkezstrateji.com Analiz@merkezstrateji.com Sertifika Programları 1.Millî Güvenlik 2.Stratejik Planlama 3.Kriz Yönetimi 4.Uluslararası İlişkiler Kuramları 5.Jeopolitik Kuramlar 6.Küreselleşme 7.Askerî ve Güvenlik Terminolojisi 8.Stratejinin Temel Eserleri 9.Birleşmiş Milletler 10.NATO 11.Avrupa Birliği 12.Uluslararası Kuruluşlar 13.Küresel Tehdit Değerlendirmesi (Çoklu Gelecek) 14.Başarısız Devletler 15.Barışı Destekleme Harekâtı 16.Kuvvet Kullanma 17.Türkiye’nin Dünya Barış ve Güvenliğine Devam Eden Katkıları 18.Çatışma Kavramı ve Çatışma Analizi 19.Çatışma Yönetimi ve Çözümü 20.Terörizm – I (Terörizm Kavramı ve Terör örgütleri ) 21.Terörizm – II (Terörizmin Finansmanı ve Lojistik Kaynakları) 22.Terörizm – III (Terörizmle Mücadelenin Ulusal ve Uluslararası Yasal Çerçevesi ) 23.Terörizm – IV (Terörizmle Mücadele) 24.Siber Güvenlik 25.Barış Çalışmaları – I (Barış Kavramı, Teorisi, Felsefesi ) 26.Barış Çalışmaları – II (Barışın; Dil, Medya, Sanat, Eğitim ve Kültür ile Etkileşimi) 27.Barış Çalışmaları – III (Barış Altyapıları) 28.Barış Çalışmaları – IV (Müzakere, Uzlaşma, Silahsızlanma, Topluma Kazandırma, Şiddetten Arınma) 29.Orta Doğu 30.Balkanlar 31.Kafkaslar 32.Karadeniz Güvenliği 33.Afrika 34.Liderlik 35.I. Dünya Savaşı 1. Siyasi Tarih 2. Bölgesel Güvenlik Çalışmaları 3. Millî Güvenlik 4. Barış Çalışmaları ve Çatışma Çözümlemesi 5. Küresel Güvenlik Sorunları 6. Küreselleşme 7. Jeopolitik 8. Siyasal İletişim – Siyasal Kampanya Staj Programı 9. Politik ve Askerî Strateji 10. Barışı Destekleme Harekâtı 11. NATO 12. Türk Dış Politikası 13. Uluslararası İlişkiler Kuramı * 1-2 Günlük Programlardır. (*) Sertifika, staj ve kurs programları, ölçme ve değerlendirmeye tabi olup bu programları onaylayan kurum ve kuruluşlarca sertifikasyonunu içermektedir. * 1-2 Günlük Programlardır. Kurs Programları TÜRKÇE 1. NATO Oryantasyon (3Hf.) 2. Ataşelik Oryantasyon (2Hf.) 3. Ulusal ve Uluslararası Ortamlarda Kurumsal Kapasite Geliştirme ve Danışmanlık (4Hf.) 4. NATO, AB, BM Barışı Destekleme Harekâtı Oryantasyon (3Hf.) 5. NATO, BM, AGİT, AB ve diğer Uluslararası Kuruluşlar Gözlemci Oryantasyon (2Hf.) 6. Askerî Tarih (4Hf.) 7. Askerî Bilimlere Giriş (4Hf.) İNGİLİZCE 1. Uluslararası Siyaset ve Güvenlik Ortamı (4Hf.) (International Politics and Security Environment) 2. Millî Güvenlik (4Hf.) (National Security) 3. Kuvvet Kullanma ve Askerî Terminoloji (1Hf.) (Use of Force and Military Terminology) 4. Askerî Bilimlere Giriş (4Hf.) (Introduction to Military Sciences) 5.Askerî Strateji (2Hf.) (Military Strategy) 6. Askeri Liderlik (1Hf.) (Military Leadership) 7. Askerî Tarih (4Hf.) (Military History) 8. Terörizm Kursu (1Hf.) (Terrorism) 9. Terörizmle Mücadele (1Hf.) (Combat Against Terrorism Course) 10. Terör Örgütleri (1Hf.) (Terrorist Organizations) 11. Kalkışmalara Karşı Harekât (3Hf.) (Counter Insurgency Operations) 12. Çatışma Çözümlemesi ve Barış Yapma (4Hf.) (Conflict Resolution and Peace Making) 13. Sivil-Asker İşbirliği (1Hf.) (Civil-Military Cooperation) 14. BDH’lerden Çıkarılan Dersler (1Hf.) (Lessons Learned from PSOs) 15. BDH Karargah Subayı (2Hf.) (PSO Staff Officer) * 15-30 Günlük Programlardır. Staj Programları * 15 Günlük Programlardır.


"Hakkımızda Kimlik: MSE ulusal, bölgesel, küresel barış ve güvenlik ile kurumsal yapılanma, risk analizi ve strateji geliştirme ko- nularında eğitim ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları