Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAYVAN HAKLARI VE ETİK Özlem Ezgi Duran

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAYVAN HAKLARI VE ETİK Özlem Ezgi Duran"— Sunum transkripti:

1 HAYVAN HAKLARI VE ETİK Özlem Ezgi Duran - 050090336
Yağız Ünal Buşra Sak Ayşegül Begüm Özman Şubat, 2014

2 Hayvanları Korumaya Yönelik Yasalar ve Yaptırımları
5199 nolu Hayvanları Koruma Kanunu Amaç Hayvanların rahat yaşaması Hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini sağlamak Hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunması Her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak

3 2. Hayvan Koruma Yönetimi
1. Koruma Tedbirleri Hayvanların Sahiplenilmesi, Bakımı ve Korunması Hayvanlara müdahaleler Hayvanların Ticareti ve Eğitilmesi Hayvanların Kesimi, Öldürülmesi ve Yasaklar 2. Hayvan Koruma Yönetimi Mahalli hayvan Koruma Kurulları, Teşkilat Görev ve Sorumluluklar Denetim ve Hayvan Koruma Gönüllüleri Hayvanların Korunmasının Desteklenmesi ve Diğer Hükümler 3. Cezai Hükümler İdari para cezası verme yetkisi, Cezalar, Ödeme Süresi, Tahsil ve İtiraz

4 1. Koruma Tedbirleri Hayvanların Sahiplenilmesi, Bakımı ve Korunması
Bir hayvana bakan kişi; Hayvanı barındırmak, türüne ve üreme yöntemine uygun ihtiyaçlarını temin etmek, sağlığına dikkat etmek, insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür Ev ve süs hayvanı satan kişiler; Hayvanların bakımı ve korunması ile ilgili sertifika almakla yükümlüdürler Evde ve ya bahçede bakılan hayvan, sahibinin borcundan dolayı haczedilemez Doğal yaşama ortamına tekrar uyum sağlayamayacak hayvanlar terkedilemez, böyle bir ortama bırakılamaz. Hayvan bakımevlerine verilebilir ya da yeniden sahiplendirme yapılabilir.

5 Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların;
Belli durumlar dışında öldürülmeleri yasaktır Ticarî ve gösteri amaçlı veya herhangi bir şekilde binicilik ve taşımacılık amacıyla çalıştırılamaz Hayvan bakımevlerine götürülmeleri zorunludur ve aşılanan, kısırlaştırılan ve rehabilite edilen hayvanlar kayıtları alınarak bulunduğu ortama geri bırakılır Mülkiyeti devlet kurumlarında kalmak üzere gerçek ve ya tüzel kişiler tarafından sahiplenilebilir.

6 2. Hayvanlara Müdahaleler
Hayvanlara tıbbi ve cerrahi müdahaleler veteriner hekim tarafından yapılır Kontrolsüz üremenin engellenmesi için acı vermeden kısırlaştırma yapılır Bir hayvanın neslini yokedecek her müdahale yasaktır Yaşadıkları sürece, tıbbî amaçlar dışında organ veya dokularının tümü ya da bir bölümü çıkarılıp alınamaz veya tahrip edilemez Hayvanlara tıbbi amaçlar dışında davranış ve fiziki özelliklerini yapay değişikliğe uğratacak ilaç, hormon ve ya doping yapmak yasaktır Tıbbi amaçlar dışında süs amaçlı cerrahi müdahale yasaktır (kuyruk kesilmesi, tırnak ve dişlerin sökülmesi vb.) Hayvanlar bilimsel olmayan teşhis, tedavi ve deneylerde kullanılamazlar

7 3. Hayvanların Ticareti ve Eğitilmesi
Satılırken; hayvanların sağlıklarının iyi, barındırıldıkları yerin temiz ve sağlık şartlarına uygun olması zorunludur Yabani hayvanların ticaretine Bakanlık karar verir Ev ve süs hayvanlarının üretimini ve ticaretini yapanlar; Anne ve yavrularının sağlığını tehlikeye atmamak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür Hayvanların ticarî amaçla film çekimi ve reklam için kullanılması ile ilgili hususlar izne tâbidir. Bir hayvan; acı, ıstırap ya da zarar görecek şekilde, film çekimi, gösteri, reklam ve benzeri işler için kullanılamaz. Deney hayvanlarının ithalat ve ihracatı izne tâbidir Hasta, sakat ve yaşlı durumda bulunan veya iyileşemeyecek derecede ağrısı veya acısı olan bir hayvanı usulüne uygun kesmek ya da ağrısız öldürme amacından başka bir amaçla birine devretmek, satmak veya almak yasaktır. Hayvanlar, doğal kapasitesini veya gücünü aşacak şekilde veya yaralanmasına, gereksiz acı çekmesine, kötü alışkanlıklara özendirilmesine neden olacak yöntemlerle eğitilemez. Hayvanları başka bir canlı hayvanla dövüştürmek yasaktır

8 4. Hayvanların Kesimi,Öldürülmesi ve Yasaklar
Hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan,ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanır. İnsan ve çevre sağlığına yönelen önlenemez tehditler bulunan acil durumlar dışında yavrulama, gebelik ve süt anneliği dönemlerinde hayvanlar öldürülemez. Yasaklar; Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek. Hayvanları, gücünü aştığı açıkça görülen fiillere zorlamak Hayvan bakımı eğitimi almamış kişilerce ev ve süs hayvanı satmak. Ev ve süs hayvanlarını onaltı yaşından küçüklere satmak Hayvanların kesin olarak öldüğü anlaşılmadan, vücutlarına müdahalelerde bulunmak Avlanmasına ve özel üretim çiftliklerinde kesim hayvanı olarak üretimine izin verilen av hayvanları ile ticarete konu yabani hayvanlar dışındaki hayvanları, et ihtiyacı amacıyla kesip ya da öldürüp piyasaya sürmek.

9 Kesim için yetiştirilmiş hayvanlar dışındaki hayvanları ödül, ikramiye ya da prim olarak dağıtmak
Hayvanları hasta, gebelik süresinin 2/3’ünü tamamlamış gebe ve yeni ana iken çalıştırmak, uygun olmayan koşullarda barındırmak Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak, işkence yapmak Sağlık nedenleri ile gerekli olmadıkça bir hayvana zor kullanarak yem yedirmek, acı, ıstırap ya da zarar veren yiyecekler ile alkollü içki, sigara, uyuşturucu ve bunun gibi bağımlılık yapan yiyecek veya içecekler vermek. Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak; takas etmek, sergilemek ve hediye etmek.

10 Bir hayvana çarpan ve ona zarar veren sürücü, onu en yakın veteriner
hekim ya da tedavi ünitesine götürmek veya götürülmesini sağlamak zorundadır İşletme sahipleri ve belediyeler hayvanat bahçelerini, doğal yaşama ortamına en uygun şekilde tanzim etmekle ve ettirmekle yükümlüdürler Bu Kanunun hayvanları korumaya yönelik hükümlerine aykırı hareket eden ve bu suretle bulundurduğu hayvanların bakımını ciddi şekilde ihmal eden ya da onlara ağrı, acı veya zarar veren kişilerin denetimle yetkili merci tarafından hayvan bulundurması yasaklanır ve hayvanlarına el konulur. Söz konusu hayvan yeniden sahiplendirilir ya da koruma altına alınır.

11 5. Hayvan Koruma Yönetimi
En yetkili Çevre ve Orman Bakanlığı İl hayvanları koruma kurulu Yerel hayvan koruma görevlileri (gönüllü)

12 6. Cezai Hükümler MADDE 4: Kontrolsüz üremeyi önlemek amacıyla, toplu yaşanan yerlerde beslenen ve barındırılan kedi ve köpeklerin sahiplerince kısırlaştırılması esastır. Bununla birlikte, söz konusu hayvanlarını yavrulatmak isteyenler, doğacak yavruları belediyece kayıt altına aldırarak bakmakla ve/veya dağıtımını yapmakla yükümlüdür. Bu maddenin ikinci cümlesine aykırı davrananlar; Hayvan başına ikiyüzellimilyon lira idarî para cezası

13 MADDE 5: Bir hayvana bakan kişi; Hayvanı barındırmak, türüne ve üreme yöntemine uygun ihtiyaçlarını temin etmek, sağlığına dikkat etmek,insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür Ev ve süs hayvanı satan kişiler; Hayvanların bakımı ve korunması ile ilgili sertifika almakla yükümlüdürler Ev ve süs hayvanlarının üretimini ve ticaretini yapanlar; Anne ve yavrularının sağlığını tehlikeye atmamak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür Bu hükümlere aykırı davrananlara hayvan başına ellimilyon lira Doğal yaşama ortamına tekrar uyum sağlayamayacak hayvanlar terkedilemez, böyle bir ortama bırakılamaz. Hayvan bakımevlerine verilebilir ya da yeniden sahiplendirme yapılabilir. Bu hükme aykırı davrananlara hayvan başına yüzellimilyon lira idarî para cezası

14 MADDE 6: Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaktır Bu hükme aykırı hareket edenlere hayvan başına beşyüzmilyon lira idarî para cezası MADDE 7: Hayvanlara tıbbi ve cerrahi müdahaleler veteriner hekim tarafından yapılır. Kontrolsüz üremenin engellenmesi için acı vermeden kısırlaştırma yapılır Bu hükme aykırı davrananlara hayvan başına yüzellimilyon lira idarî para cezası MADDE 8: Bir hayvan neslini yok edecek her türlü müdahale yasaktır Bu hükme aykırı davrananlara hayvan başına yedibuçukmilyar lira idarî para cezası

15 MADDE 8:Yaşadıkları sürece, tıbbî amaçlar dışında organ veya dokularının tümü ya da bir bölümü çıkarılıp alınamaz veya tahrip edilemez Hayvanlara tıbbi amaçlar dışında davranış ve fiziki özelliklerini yapay değişikliğe uğratacak ilaç, hormon ve ya doping yapmak yasaktır Tıbbi amaçlar dışında süs amaçlı cerrahi müdahale yasaktır (kuyruk kesilmesi, tırnak ve dişlerin sökülmesi vb.) Bu hükümlere aykırı davrananlara hayvan başına birmilyar lira idarî para cezası MADDE 9:Hayvanlar bilimsel olmayan teşhis, tedavi ve deneylerde kullanılamazlar Bu hükme aykırı davrananlara hayvan başına ikiyüzellimilyon lira,yetkisi olmadığı halde hayvan deneyi yapanlara hayvan başına birmilyar lira idari para cezası

16 MADDE 10: Satılırken; hayvanların sağlıklarının iyi, barındırıldıkları yerin temiz ve sağlık şartlarına uygun olması zorunludur Yabani hayvanların ticaretine Bakanlık karar verir Ev ve süs hayvanlarının üretimini ve ticaretini yapanlar; Anne ve yavrularının sağlığını tehlikeye atmamak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür Hayvanların ticarî amaçla film çekimi ve reklam için kullanılması ile ilgili hususlar izne tâbidir. Bir hayvan; acı, ıstırap ya da zarar görecek şekilde, film çekimi, gösteri, reklam ve benzeri işler için kullanılamaz. Deney hayvanlarının ithalat ve ihracatı izne tâbidir Hasta, sakat ve yaşlı durumda bulunan veya iyileşemeyecek derecede ağrısı veya acısı olan bir hayvanı usulüne uygun kesmek ya da ağrısız öldürme amacından başka bir amaçla birine devretmek, satmak veya almak yasaktır. Bu hükümlere aykırı davrananlara ikimilyarbeşyüzmilyon lira idarî para cezası

17 MADDE 11: Hayvanlar, doğal kapasitesini veya gücünü aşacak şekilde veya yaralanmasına, gereksiz acı çekmesine, kötü alışkanlıklara özendirilmesine neden olacak yöntemlerle eğitilemez. Bu hükme aykırı davrananlara birmilyarikiyüzellimilyon lira, Hayvanları başka bir canlı hayvanla dövüştürmek yasaktır Bu hükme aykırı davrananlara hayvan başına birmilyarikiyüzellimilyon lira idarî para cezası MADDE 12: Hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan,ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanır. Bu hükme aykırı davrananlara beşyüzmilyon lira Dini amaçla kurban kesmek isteyenlerle ilgili hususların diyanet işlerinin bağlı olduğu Bakanlıkça düzenlenmesi esasına aykırı davrananlara hayvan başına birmilyarikiyüzellimilyon lira idarî para cezası.

18 MADDE 13: İnsan ve çevre sağlığına yönelen önlenemez tehditler bulunan acil durumlar dışında yavrulama, gebelik ve süt anneliği dönemlerinde hayvanlar öldürülemez. Öldürülen hayvan başına beşyüzmilyon lira idarî para cezası, aykırı davranışların işletmelerce gösterilmesi halinde öldürülen hayvan başına birmilyarikiyüzellimilyon lira idarî para cezası.

19 MADDE 14: Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek. Hayvanları, gücünü aştığı açıkça görülen fiillere zorlamak Hayvan bakımı eğitimi almamış kişilerce ev ve süs hayvanı satmak. Ev ve süs hayvanlarını onaltı yaşından küçüklere satmak. Hayvanların kesin olarak öldüğü anlaşılmadan, vücutlarına müdahalelerde bulunmak Kesim için yetiştirilmiş hayvanlar dışındaki hayvanları ödül, ikramiye ya da prim olarak dağıtmak. Tıbbî gerekçeler hariç hayvanlara ya da onların ana karnındaki yavrularına veya havyar üretimi hariç yumurtalarına zarar verebilecek sunî müdahaleler yapmak, yabancı maddeler vermek. Hayvanları hasta, gebelik süresinin 2/3’ünü tamamlamış gebe ve yeni ana iken çalıştırmak, uygun olmayan koşullarda barındırmak. Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak, işkence yapmak. Sağlık nedenleri ile gerekli olmadıkça bir hayvana zor kullanarak yem yedirmek, acı, ıstırap ya da zarar veren yiyecekler ile alkollü içki, sigara, uyuşturucu ve bunun gibi bağımlılık yapan yiyecek veya içecekler vermek. Aykırı davrananlara ikiyüzellimilyon lira idarî para cezası

20 Avlanmasına ve özel üretim çiftliklerinde kesim hayvanı olarak üretimine
izin verilen av hayvanları ile ticarete konu yabani hayvanlar dışındaki hayvanları, et ihtiyacı amacıyla kesip ya da öldürüp piyasaya sürmek Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak; takas etmek, sergilemek ve hediye etmek Aykırı davrananlara hayvan başına ikimilyarbeşyüzmilyon lira idarî para cezası verilir, kesilmiş ve canlı hayvanlara el konulur. MADDE 20: Hayvanların korunması ve refahı amacıyla; yaygın ve örgün eğitime yönelik programların yapılması, radyo ve televizyon programlarında bu konuya yer verilmesi esastır Aykırı hareket ettiği tespit edilen ulusal radyo ve televizyon kurum ve kuruluşlarına maddenin ihlal edildiği her ay için beşmilyar lira idarî para cezası

21 MADDE 21: Bir hayvana çarpan ve ona zarar veren sürücü, onu en yakın veteriner hekim ya da tedavi ünitesine götürmek veya götürülmesini sağlamak zorundadır. Aykırı hareket edenlere hayvan başına ikiyüzellimilyon lira idarî para cezası MADDE 22: İşletme sahipleri ve belediyeler hayvanat bahçelerini, doğal yaşama ortamına en uygun şekilde tanzim etmekle ve ettirmekle yükümlüdürler Hayvanat bahçelerinde kötü şartlarda barındırdıkları hayvan başına altıyüzmilyon lira idarî para cezası MADDE 23: Ev ve süs hayvanlarının ticaretinin yapılması, ithalatı ve ihracatı ile her ne şekilde olursa olsun, ülkeden çıkarılması ve sokulması ile ilgili her türlü izin ve işlemlerde Bakanlığın görüşü alınmak kaydıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkilidir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili birimlerince, yıl içinde yapılan ithalat ve ihracat ile ilgili bilgiler Bakanlığa bildirilir. Aykırı hareket edenlere hayvan başına ikimilyarbeşyüzmilyon lira idarî para cezası

22 5199 nolu kanuna yönelik eleştiriler
Hayvanlara eziyet Kabahatlar kanununda kalmaya ne kadar daha devam edecek? Hukuk sisteminde mal ile can arasında gidip gelme!

23 HAYVANLARA KARŞI DAVRANIŞLARA ETİK YAKLAŞIM
İnsanların hayvanlara bakış açısı sürekli tartışılan bir konudur. Burada anlaşılması gereken hayvan refahıdır. Hayvan refahının tanımlanması ve hayvan haklarının oluşturulması; toplumların dinleri, kültürleri ve ekonomik durumlarına bağlı olarak değişmektedir.

24 Hayvanlara karşı davranış 2 temel yaklaşımda incelenebilir:
ANTROPOSENTRİZM FİZYOSENTRİZM

25 Antroposentrizm İnsan merkezli bir yaklaşımdır.
İnsan dışı varlıkları, insana olan yararı ile tanımlar. İnsan doğaya bağımlıdır. Doğa maddi değerin ötesinde estetik açıdan mutluluk vericidir. İnsanın doğaya saygısı varsa, diğer insanlara da saygısı olur.

26 Antroposentrizm Descartes’e göre, çevreyi madde ve ruh olarak tanımlar. İnsan vücudu ve hayvanlar maddedir ama insanlar vücudu bir de ruha sahiptir. Kunt’a göre, hayvanlar acı çekebilir fakat hakları yoktur.

27 Yumuşak Antroposentrizm
Hayvanlara da insanca muamele edilmesi gerektiğini savunur. Ama bu yaklaşım hayvanın değeri için değil, insan dışı davranıştan kaçınmak içindir.

28 Fizyosentrizm Bu yaklaşım doğayı merkezine alır, insanı değil.
İçerisinde 2 temel farklı yaklaşım var: Patosentrizm: Bu görüşe göre, bir canlı acı çekiyorsa canlıya etik değer kazandırır. Biosentrizm: Bu görüşte tüm canlılara etik değer yüklenmelidir.

29 Hayvanlara karşı bu bakış açısı farklılıkları insanların beslenme alışkanlıklarını etkilemektedir. Vejetaryenlik 3’e ayrılır: Lakto-Ovo vejetaryenler, hayvan eti, tavuk, balık, kırmızı et yemezler ancak yumurta ve süt ürünlerini tüketirler. Vejetaryenlerin yüzde 80-90’ı bu gruba girer. Lakto vejetaryenler, hayvan eti yemedikleri gibi yumurta da tüketmezler. Ancak süt-yoğurt bu grup vejetaryenlerin diyetinde vardır. Veganlar, yani katı vejetaryen olan bu grup, et, süt, yumurta tüketmedikleri gibi hayvansal hiçbir besin maddesini de tüketmezler. Bal, dondurma, yoğurt, muhallebi gibi hayvansal ürünlerden yapılan besin maddeleri bu tür vejetaryenlerin yasakları arasındadır.

30 Hayvanlara karşı davranışlar
Avcılık: İnsanların avcılığa, insanlık tarihinin bilinen en eski zamanlardan beri canlarını korumak ,yiyecek ve giyeceklerini sağlamak gibi hayati ihtiyaçlarının temini için başlamıştır. Günümüzde ise avcılık daha çok eğlence, spor ve ticaret amaçlı yapılmaktadır. Hayvan Deneyleri: Hayvan deneyleri insan dışındaki canlıların özellikle tıp, genetik, farmakoloji (ilaç bilimi) gibi bilimsel araştırmalarda kullanılması şeklinde ifade ediliyor. Birçok hayvanın acı çekerek ölmesine sebep olan bu deneylere alternatif olarak, hücre ve doku kültürleri veya yumurta testleri gösteriliyor.

31 Kürk Yapımı: Dünyada her yıl ortalama 50milyon hayvan kürkleri için öldürülüyor. Özellikle de kürklerin zarar görmemesi için hayvanların kafalarına vurularak öldürüyorlar.

32 Hayvanat Bahçeleri: Hayvanat bahçelerindeki en iyi şartlar bile, yaban hayvanlarının yaşam alanlarının yerini tutamaz. Koşmak, dolaşmak, uçmak, tırmanmak, yemek aramak, eş seçmek ve kendi türleriyle birlikte olmak gibi onlar için doğal ve önemli olan şeyleri yapmaları engellenir. İşin içinde bir de para olunca, giderler en aza indirilir ve hayvanların bakımları vasatı aşamaz. Sirkler: Sirk hayvanlarının nasıl işkenceden farksız koşullarda eğitildikleri ve yapamayacakları hareketleri nasıl zorla yaptığını tahmin etmek güç değildir.

33 Hayvan Dostlarımızın Maruz Kaldığı Kötü Muamelelere İlişkin Örnekler
AVCILIK SPOR MUDUR CİNAYET MİDİR? PERŞEMBE, 30 OCAK :38

34 Hayvan Dostlarımızın Maruz Kaldığı Kötü Muamelelere İlişkin Örnekler

35 Hayvan Dostlarımızın Maruz Kaldığı Kötü Muamelelere İlişkin Örnekler
«Avcılık zevk için öldürmektir. Zevk için öldürmek, öldürmekten zevk almak tedavi edilmesi gereken ruhsal ve zihinsel bir hastalıktır. Can almak yerine bir can kurtarın..  Yaşam Ellerinizde.» HAYTAP YABAN HAYAT GRUBU

36 Hayvan Dostlarımızın Maruz Kaldığı Kötü Muamelelere İlişkin Örnekler
ABD’de Köpeğe Tecavüz Eden Türk'e Sınır dışı PAZAR, 10 MAYIS :30

37 Hayvan Dostlarımızın Maruz Kaldığı Kötü Muamelelere İlişkin Örnekler
Sakarya' da Avı Yasak Yaban Hayvanın Çarmıha Geren Şahıs PERŞEMBE, 09 OCAK :46 TC. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE Sayın Genel Müdürüm, Aşağıdaki eklerde Sakarya Yuvalı Dere'de bir tarlanın içine  'Çakır ' kuşunun çarmığa gerilmiş şekilde çivilenerek korkuluk yapıldığını gösterir fotoğrafları tarafınıza sunuyoruz. Yüksek makamınızdan olay  hakkında soruşturma açılmasını, buradaki fotoğraflarda görülen şahıslar ( bölge basın mensupları ) ile  gerekirse polis ve jandarma eşliğinde görüşülerek bilgi alınmasını, söz konusu tarlanın sahibinin tespit edilmesini ve hakkında yasal işlem yapılmasını, yapılacak olan çalışmalar ile ilgili olarak tarafımıza bilgi verilmesini talep ediyorum. Doğa koruma ve hayvan hakları konularında yapılan çalışmalarda  her zaman yardıma hazır olduğumuzu bildiriyor saygılarımla arz ediyorum. Ege SAKİN Haytap Temsilcisi

38 Hayvan Dostlarımızın Maruz Kaldığı Kötü Muamelelere İlişkin Örnekler
KATİL NİÇİN SERBEST? SALI, 11 ŞUBAT :53

39 Hayvan Dostlarımızın Maruz Kaldığı Kötü Muamelelere İlişkin Örnekler
Afyon'da Köpek Dövüşüne Tl İdarei Para Cezası PAZARTESI, 10 ŞUBAT :04

40 ÇEVRE VE SOKAK HAYVANLARI DERNEĞİ
EVSİZ HAYVANLARI VE DOĞAYI KORUMA DERNEĞİ DOĞAL HAYATI KORUMA DERNEĞİ TÜRKİYE SAHİLLERİ KORUMA DERNEĞİ (TURMEPA) HAYVAN SEVGİSİ DERNEĞİ TÜRKİYE HAYVANLARI KORUMA DERNEĞİ

41 Ayrıca ; Çevre ve Orman Müdürlüğü Tarım ve Köyişleri Müdürlüğü Belediyeler

42 PETA ( People for the Ethical Treatment of Animals)
WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) HAYTAP (Hayvan Hakları Federasyonu)

43 Lüks Amaçlı Cinayete Alet Olmayalım!

44 Soğukta açlıktan donarak ölmelerine, sıcakta susuzluktan bitap düşmelerine izin vermeyelim. Bir Kap SU Bir Kap Mama!

45 Satın Almayın, Evlat Edinin. VE ONLARI TERKETMEYİN..!

46 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER.


"HAYVAN HAKLARI VE ETİK Özlem Ezgi Duran" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları