Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

‘Akıllı Ulaşım Sistemleri - AUS’

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "‘Akıllı Ulaşım Sistemleri - AUS’"— Sunum transkripti:

1 ‘Akıllı Ulaşım Sistemleri - AUS’
Otomotiv Sanayii Prof.Dr.Ercan TEZER / Genel Sekreter Akıllı Ulaşım Sistemleri Çalıştayı İstanbul WoW Hotels&Convention Center

2 Otomotiv Sanayii Derneği / OSD
Kuruluş 1974 Temel Amaçlar: Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlarda Otomotiv Sanayini Temsil Etmek Otomotiv Sanayi İle ilgili Bilgileri Derlemek, Değerlendirmek ve Yaymak Sanayiyi İlgilendiren Alanlarda Ortak Çalışmaları Düzenlemek ve Koordine Etmek OSD, MARTEK’nin Kurucu Aktif Üyesidir OSD, Aşağıdaki Uluslararası Kuruluşlarda Aktif Üyedir:  OICA  ODETTE  ACEA Liaison Committee  ENX OSD, ACEA/EUCAR ve AB ERTRAC Kuruluşlarında Gözlemcidir OSD, Birleşmiş Milletler AEK WP29 ve EU Motor Vehicle Technical Committee Çalışmalarında Türkiye’deki Otomotiv Sanayini Temsil Etmektedir

3 AB (27) de Üretim Sıralaması
2011 Yılında Küresel Üretimin Değişimi (x 1.000) AB (27) de Üretim Sıralaması Toplam Üretim 5 Hafif Ticari Araçlar 1 Otobüs Otomobil 2009 Yılında: Dünyada 17 inci ve AB’nde 7 inci 2010 Yılında: Dünyada 16 ncı AB’nde 5 inci 2011 Yılında: Dünyada 17 ncı AB’nde 5 inci Adet Üretim OICA 3

4 Sanayimizde Değişim 2002/2010 ve 2011 Yılı
Üretim Toplam Pazar İhracat / Milyon $ İhracat 2002/2008 X 3,6 2002/2008 X 5,4 2002/2008 X 3,5 2002/2008 X 3,3 4

5 2011 Yılı Sonuçları ve 2012 Yılı Beklentileri
2012 Yılında İç Talebin Düşmesi Beklenmektedir AB Pazarındaki Risklerin Devam Etmesi İhracatı Sınırlıyor 2012 Yılı İlk İki Ayda İç Talepte ve İhracatta Azalma Devam Ediyor

6 Otomotiv Pazarı Doymamış Bir Pazardır
1000 Kişi Başına Düşen Motorlu Araç Sayısı 135 Ve Dünya Ortalaması 155 Araç/1000 Kişi, Bulgaristan’da 408 Araç/1000 Kişidir Türkiye’de 1,000 Kişiye Düşen Araç Sayısı, Ülkemiz Ekonomisine Benzer Ülkelerin de Gerisindedir Gelecek 10 Yıl İçinde Bu Düzeye Ulaşmak İçin Gerekli Araç Sayısı 10 Milyon Adettir Bu Talebin İthalatla Karşılanmasının Bedeli İse Yaklaşık 100 Milyar $ Olacaktır Bu Talebin, Yüksek Katma Değer Yaratan Ve Rekabetçi Bir Otomotiv Sanayi İle Karşılanması Zorunludur

7 Otomotiv Sanayii Potansiyel Ve Üstünlükleri ile Küresel Yatırımlar İçin “Çekim Merkezi” Olabilir
“Vizyonumuz Daha Fazla Katma Değer Üreterek Avrupa Birliği İçindeki En Rekabetçi Üretim Ve Gelişmiş Bir Ar Ge Merkezi Olmaktır” Kısa Vadede 2008 Yılında: 1,14 Milyon Adet Üretim Ve 0, Milyon Adet Araç / 24 Milyar $ İhracat 300 Bin Kişilik İstihdam (Pazarlama ile Birlikte Toplam 400 Bin Kişi) Yaratılmıştır En Az 5 Milyar $ Tutarında Doğrudan, Yeni Ve Küresel Kaynaklı Sabit Sermaye Yatırımı İle Orta Vadede: 2,0 Milyon Adet Üretim Ve 1,5 Milyon Adet / 50 Milyar $ İhracat 250 Bin Kişilik Nitelikli Ek İnsan Gücü İstihdamı Yaratılabilir

8 Ulaştırma Sektörü ve Otomotiv Sanayii
Ulaştırma Sektörü Ekonomik Gelişmenin Temelidir Ulaştırma Sektörü, Ülkemizde Toplam Enerji Tüketimi İçerisinde Yaklaşık Yüzde 25 Paya Sahip Bulunmaktadır Sektörün Ülkemizde Toplam CO2 Emisyonu İçerisindeki Oranı Yüzde 19 Dolayındadır Yolcu (Yüzde 95) Ve Yük (Yüzde 91) Taşımacılığının Önemli Bölümü Karayolu Ulaşımı İle Sağlanmaktadır Otomotiv Ürünleri Enerji Tüketerek, İnsan ve Yük Hareketliliği Sağlar ve Egzoz Emisyonu Yaratır Ana Enerji Kaynağı Fosil Yakıtlardır, Sınırlı Olan Bu Kaynak Yenilenebilir Alternatif Yakıtları da Gündeme Getirmektedir Enerji Tüketiminde Arz-Talep Dengesi ve Emisyonların Azaltılması İle Ulaştırma Sektörünün Sürdürülebilir Gelişmesi Yakından İlgilidir

9 Kentleşme ve Toplu Ulaşım
Türkiye Özellikle 1980 li Yıllarda Başlayan Yeni Ekonomik Politikalar Kapsamında Hızla Kentleşmekte Ve Büyük Metropoller Oluşmaktadır Kentleşme Sürecinde Kent Merkezi Dışında Yeni Ve Çağdaş Yerleşim Alanlarının Geliştirilmesi Kamu Politikaları İle De Desteklenmektedir Yeni Oluşan Ve Genişleyen Kentlerde “Toplu Ulaşım” Çevrenin Korunması Ve Ulaştırmanın Verimliliği Açısından En Önemli Konu Olarak Gündemdedir Çeşitli Taşımacılık Modları Üzerinde Çalışmalar Yapılmakla Beraber Gelecekte de Karayolu Taşıtlarının Etkinliğinin Devam Edeceği Bilinmektedir Bu Araçlar Taksi, Dolmuş, Minibüs, Otobüs Olarak Tüm “Tarifeli Taşımacılık” Alanlarında Yaygın Olarak Kullanılmaktadır Ülkemizdeki Otomotiv Sanayii Her Türlü Yolcu Taşımacılık Araçlarının Geliştirilmesi Ve Küresel Pazarlar İçin Üretiminde Önemli Başarılar Sağlamıştır

10 Kent/Kır Nüfusunda Değişim
Kent Nüfusu Oranı Artıyor % % 32 % % 58 % % 75 2009 Yılında Toplam Belediye Sayısı 2,700 ve Büyük Şehir Belediyesi Sayısı 16 Nüfusu 1 Milyonu Aşan Kent Sayısı 1990 Yılında 5 ve 2010 Yılında 19 Nüfusu 100 Bin ve Daha Yüksek Kentlerin Payı 1960 Yılında % 45 İken 2010 Yılında % 75 Oldu Kent Nüfusu Son 20 Yılda 2,7 Katı Artış Gösterdi, 54 Milyon Oldu

11 Toplu Ulaşımda Temel İlkeler
“İnsanların Hareketliliği” Sağlayan Yeni Nesil “Çevre Dostu Toplu Ulaşım Araçları” Temiz, Verimli, Güvenli Ve Akıllı Yol Ulaşım Sistemlerini Bir Araya Getirmektedir Yeni “Kentsel Ulaşım Ve Hareketlilik” Kavramı; Yaratıcı, İşlevsel Yönetim Planları Ve Yüksek Kaliteli Yerel Ulaşım ile Birden Çok Taşıma Türünün Birleşmesine Tam Erişimi Sağlamayı Amaçlamaktadır Ulaşımın Kirletici Olmayan Şekillerine, Alt Yapılarına Ve Servislerine, Bilgi Ve Haberleşme Stratejileri İle Talep Yönetimine Özel Bir Önem Verilmektedir «Akıllı Ulaşım Sistemleri» Özellikle Kentlerde Ulaştırma Verimliğimi Trafik Güvenliği ve Çevre Korunması İçin Gereklidir

12 Toplu Ulaşım ve İdari Mevzuat
Büyükşehir Belediyesi Kanunu “No / Tarihi : ” Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 7.- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: f) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. Belediye Kanunu “No: 5393 / Tarihi: ” Belediyenin Yetkileri Ve İmtiyazları Madde 15 - Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. Tekerlekli Karayolu Taşıtları İle Kent Ulaşımı Karayolu Taşımacılığı Mevzuatı Dışındadır Halk Otobüsleri de Dahil Ayrı Bir Mevzuat Gereklidir

13 Ulaştırmada Trafik ve Taşıt Araçları
Trafik Yol, Taşıt Aracı ve İnsan Arasında Karmaşık İlişkilerinden Oluşur Trafik İnsan Taşıt Yol Hızla Artan Kentleşmede Ulaştırma Sorunun Çözümü İçin Yalnız Fiziki Altyapı Yeterli Değildir, Hatta Sorunu Daha Çözümsüz de Kılabilir Bunun Yanında İletişim; Bilgi İşlem ve Diğer Teknolojiler Bir Bütünlük İçinde Akıllı Ulaşım Sistemini Oluşturmalıdır Böylece İnsan; Yol ve Taşıt Arasında İleri İletişim Teknolojileri Aracı İle Bütünleşik Kurulabilir

14 Kentsel Ulaştırmada Gelecek Beklentileri
İklim Değişikliği  Teknik Düzenlemeler Enerji Tüketimi  Ulaştırma Yüksek Sistem Verimliliği İşletme Maliyeti  Kapasiteye Uygun Talep Yönetimi Demografik Değişim  Nüfusun Yaşlanması ve Göç  Yeni Taşıt Araçları Yüksek Enerji Verimi  Akıllı Araçlar  Alternatif Tahrik Sistemleri Taşıma Modları Arasında Hızlı Değişim (Co-Modallty)

15 Akıllı Ulaşım Sistemleri – AUS (ITS)
Akıllı Ulaşım Sisteminin Temel Amaçları: Kent Yollarında Kapasiteyi Arttırmak Ortalama Hareket Hızını Arttırmak Yakıt Tüketimini Azaltarak CO2 ve Diğer Egzoz Emisyonlarını Azaltmak Trafik Kazalarının Sınırlandırmak Farklı Taşımacılık Modları Arasında Bütünleşmeyi Sağlamak Yol Ücretlerin Belirleme ve Ödeme Kolaylıkları Gelişmiş Ülkelerde Uygulamalar Yaygınlaşmaktadır: ABD’nde 1970 yıllarında Eletronic Road Guidance System (EGRS) Uygulamaya Girdi. 1980 Yıllarında AB’nde Almanya Fransa ve İngiltere Ortak Girişim Japonya ve G.Kore’de AUS Teknolojisi Yaygın Kullanılıyor AUS Büyük Kentlerimizde Henüz Kısmen Kullanılmaktadır Sanayimiz Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP) Çerçevesinde Konu İle İlk Çalışmaları Tamamlamış ve Konu OTEP Stratejik Araştırma Programı (SAP) İçinde Öncelikli Olarak Yer Almıştır

16 Akıllı Ulaşım Sistemleri Uygulamaları
Akıllı Ulaşım Sistemi İçinde Uygulanan Başlıca Teknolojiler: Global Positioning System (GPRS) Dedicated-Short Range Communication (DSRC) Wireless Networks Mobile Telepony (3G or 4G) Roadside Camera Recignation Büyük Kentlerimizde AUS, Yerel Yönetimler ve Trafik İdaresi Tarafından Ortak Olarak Uygulanmaktadır: Yol Sensörleri Trafik Kameraları (EDS) Trafik Yoğunluğu Harita İle Bilgilendirme (İstanbul) Değişkem Mesaj Sistemi (DMS) Mobil Bilgilendirme Sistemi Kural İhlal Sistemleri

17 Otomotiv Sanayiinde Teknik Mevzuat
Araçlar İle Bunların Aksam Ve Parçalarında Performansa Ait Teknik Koşulları Küresel Düzeyde Belirler Üreticilerin Zorunlu Veya İhtiyari Olarak Uymaları Gereken Teknik Düzenlemeleri İçermektedir Teknik Mevzuatın Amacı: Artan Taşıt Parkı Ve Trafik Yoğunluğunun Yarattığı Yüksek Kaza Riskine Karşı Trafikte Can Ve Mal Güvenliğinin Sağlanması Çevrenin Emisyon Ve Gürültüye Karşı Korunması Teknik Mevzuat Küreselleşiyor ve Belgeler Karşılıklı Tanınıyor: Otomotiv Ürünlerinin Üretiminin Ve Ticaretinin Küreselleşmesi Dünya Ticaretinin Daha Serbest Hale Gelmesi İçin Teknik Engellerin Kaldırılması Uluslar Arası Karayolu Transit Taşımacılığı ve Turizmin Gelişmesi AUS Uygulaması İçin de Teknik Mevzuat Gereği Dikkate Alınmalıdır

18 Kentsel Ulaştırmada Yeni Mevzuat İhtiyacı
Yerel Yönetimlerin Mevzuatına Göre Kent İçi Toplu Taşımacılık İle İlgili Tarife, Durak, Hat vb Düzenleme Bu Yönetimlerin Yetkisindedir Kentleşmenin % 75 leri Aştığı Günümüzde Toplu Taşımacılık ile İlgili Kurallar Ulusal Düzeyde Yeniden Düzenlenmelidir Kent İçi Yük Taşımacılığında da Mevzuat Yetersizdir Bu Alanda Bir Ulusal Temel Mevzuat Gereklidir Özellikle İklim Değişikliği Yükümlükleri Çerçevesinde Kullanılan Araçların Çevreye Etkisi ile Can Güvenliği ve Konfor Açısından Belirli Standartlara Ulaşması Zorunludur

19 Sonuç ve Öneriler Kentleşme Süreci Gelecek Yıllarda da Devam Edecektir
Karayolu Taşımacılık Mevzuatı, Şehirlerarası Taşımacılık Alanında Önemli Gelişmeler Sağlamıştır Kentlerde de Taşımacılık Yeni Mevzuata Kavuşturulmalıdır Kentsel Ulaştırmada AUS Uygulamaları, Ülke Düzeyinde Sektörler ve Teknolojiler Arasında Bütünleşik Uygulama Gerektirmektedir İletişim Altyapısı ve Uygun Yazılım Programları Yatırım ve ArGe Teşvik Sistemi İçinde Özel Olarak Değerlendirilmelidir Bu Alanda Ulaştırma, Denizcilik ve İletişim Bakanlığı Yeni İşlevler Yüklenebilir Otomotiv Sanayi OTEP Bünyesinde Ulusal Programlar Hazırlayabilir Sistem İçinde Yer Alabilir

20 İlgilerinize Teşekkür Ederiz
INTERNET


"‘Akıllı Ulaşım Sistemleri - AUS’" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları