Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pazarlama Karması Ürün

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pazarlama Karması Ürün"— Sunum transkripti:

1 Pazarlama Karması Ürün
Ürün hayat çevrimi

2 ÜRün hayat çevrimi Ürün geliştirme tanımlama büyüme olgunluk düşüş

3 Ürün hayat çevrimi satışlar kar Post Mortem ITanımlama büyüme olgunluk
düşüş satışlar $ kar zaman Kayıp/kar

4 Ürün hayat çevrimi uygulamaları
Ürün sınıfı en uzun hayat çevrimine sahiptir. (örn., gas-powered cars) Ürün formu standard UHÇ şekline sahip olma eğilimindedir (örn., çevirmeli telefon) marka rekabetçi saldırılar ve tepkiler değiştiği için hızla değişebilir. stil ifadenin temel ve ayırıcı şeklidir (örn., resmi giyim, Danimarkanın modern mobilyası) moda verilen bir alanda popüler bir stil (örn., işletme nedeni) heves hızla başlayan moda, hızla adapte edilir ve hızlı düşer (e.g., pet rocks)

5 UHÇ’nin giriş aşaması Saltışlar: düşük
Maliyetler: müşteri başına yüksek maliyet Ksrlar: eksi Pazarlama amacı : ürünün farkındalığını ve denemeyi yaratmak create product Ürün: temel bir ürün sunar Fiyat: maliyet+kar formülü kullanılır Dağıtım: seçici dağıtım oluşturulur Promosyon-tutundurma: ürünü denemeye ikna etmek yoğundur.

6 UHÇ’nin büyüme aşaması
Saltışlar: hızla yükselir MAliyet: müşteri başına ortalama maliyet karlar: artar Pazarlama amacı: Pazar payını maksimize etmek ürün: sunumu genişletme, hizmet, garanti Fiyat: nüfuz etme stratejisi Dağıtım: yoğun dağıtımı oluşturur Promosyon-tutundurma: talepten faydalanma azalır

7 UHÇ’nin olgunluk aşaması
Satışlar: zirvede maliyetler: müşteri başına düşük maliyet karlar: yüksek Pazarlama amacı: Pazar payını korurken, karları maksimize etmek ürün: marka ve modelleri çeşitlendirmek fiyat: en iyi rakiplerle karşılaştırma dağıtım: daha yoğun dağıtım oluştur Promosyon-tutundurma: markayı değiştirmeye cesaretlendirmeyi artırma

8 UHÇ’nin olgunluk aşaması
Pazarı değiştir: Mevcut ürünün tüketimini artır. Nasıl? Yeni kullanıcıları ve Pazar segmentlerini araştır. Daha büyük ve daha hızlı büyüyen segmente güzel görünmek için markayı yeniden konumlandır Mevcut müşteriler arasında kullanımı artırmanın yollarını araştır.

9 UHÇ’nin olgunluk seviyesi
Ürünü değiştirmek: Yeni kullanıcıları çekmek veya daha çok kullanımı sağlamak için Kalite, özellikler veya stil gibi özellikleri değiştirmek. Nasıl? Dayanıklılığı, güvenilirliği, hız ve tadı geliştirmek. Stili ve çekiciliği geliştirmek Yeni özellikler eklemek. Kullanışlılığı, emniyeti, konforu genişlet

10 UHÇ’nin olgunluk seviyesi
Pazarlama Karmasını değiştirmek: Bir veya daha fazla pazarlama karması bileşenini değiştirerek satışları artırmak. Nasıl? Fiyatı düşür. Daha iyi reklam kampanyası başlat. Daha büyük Pazar kanallarına hareket et.

11 UHÇ’nin düşüş aşaması Satışlar: azalıyor
maliyetler: müşteri başına düşük maliyet karlar: azalıyor Pazarlama amacı: harcamaları azalt ve markayı sömür Ürün: zayıf kalemleri sona erdir. Fiyat: fiyatı düşür dağıtım: seçici-karsız satış yerlerini kapat Promosyon-tutundurma: minimum seviyeye azalt.

12 Ürün hayat çevrimi Büyüme aşaması Giriş aşaması
4/8/2017 Ürün hayat çevrimi Büyüme aşaması Satışlar ve karlar artar Pazarın genişlemesi rekabetin artmasına neden olur Ürün rötuşlanması Karlar en üst seviyede Marka tercihi yaratmak için tutundurma Giriş aşaması İlk talep Yavaş satışlar/düşük gelir tutundurma: farkındalık sağlama, itme veya çekme stratejisi Varied length of time Copyright 2005 Brainy Betty, Inc. 24

13 Reklam amaçları ve ÜHÇ satışlar Geniş reklam Hatırlatıcı/ İlk talep:
4/8/2017 Reklam amaçları ve ÜHÇ 5 10 15 20 25 30 35 40 satışlar Olgunluk Hatırlatıcı/ duygusal reklamlar Hatırlatıcı düşüş Asgari Büyüme Geniş reklam harcamaları: İkna etmek Giriş İlk talep: bilgilendir Copyright 2005 Brainy Betty, Inc.

14 İlk/Seçici Talep İlk talep: Seçici Talep :
Bir bütün olarak ürün sınıfı. Bilgilendirme Seçici Talep : Bir marka için talebi harekete geçir Psikolojik veya duygusal boyut Tüketim durumları

15 Ürün hayat çevrimleri ve pazarlama stratejileri
4/8/2017 Ürün hayat çevrimleri ve pazarlama stratejileri Ar-Ge Giriş Büyüme Olgunluk Düşüş Sektör satışları Sektör karları Dollars Zaman Copyright 2005 Brainy Betty, Inc. Copyright © 2000 by Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 10-18

16 Olgunluk aşaması: Satıl platosu ve karlar yoğın seçici talep ile azalır.
Düşüş aşaması eskime Yeni teknoloji Değişen müşteri zevkleri Olgunluk düşüş

17 Bir ürünün ömrü ne kadar sürer?
Yıl Bulaşık makinası Dondurucu Mikrodalga fırın Kurutucu/çamaşır makinası 13 Doğalgazlı su ısıtıcısı Kalorifer kazanı Halı Boya

18 Ürün hayatını uzatma (Olgunluk/düşüş)
Ürün modifikasyonları Maliyet azaltma: daha ucuz malzeme, üretim, yerleştirme ile ürünü retool Ürün kalitesi: hedef müşterilerin memnuniyetini esas alan kalite seviyesine yeniden odaklanma Yeniden konumlandırma: ürün tasaramını imajı değiştir Moda ve geçici hevesler Uluslar arası ürün hayat çevrimi

19 Ürün modifikasyonları
Özellik modifikasyonları Kalite modifikasyonları Imaj modifikasyonları Stil modifikasyonları

20 Hayat çevrimleri ve pazarlama stratejileri
Dağıtımı maksimize et Farkındalık oluştur ve denemeyi sağla giriş Dağıtımı genişlet Reklam ve promosyona önem ver büyüme Ürün imajı reklamı yap Müşterileri değiştirmeye ikna et olgunluk düşüş Kar için ürünü sömür Ürünü bitireceksen belirle Ölüm sonrası Ölüm sonrası harcamalarını planla Sona erdirme planı geliştir

21 ÜHÇ’nin pratik güçlükleri
Ürününü ÜHÇ’nin hangi aşamasında olduğunu tanımlamak güçtür. Ürünün sonraki aşamaya ne zaman hareket edeceğini belirlemek güçtür. Ürünün aşamalara hareketini etkileyen faktörleri belirlemek güçtür Satışların seviyesini, her aşamanın uzunluğunu, ve ÜH’nin şeklini tahmin etmek güçtür. Strateji ÜHÇ’nin nedeni ve sonucudur.

22 New-Product Development Strategy
Strategies for obtaining new-product ideas: Acquisition of companies, patents, licenses New product development, product improvements and modifications

23 New-Product Failures Only 10% of new consumer products are still on the market and profitable after 3 years. Industrial products failure rate as high as 30%. Why do products fail? Overestimation of market size Design problems Incorrectly positioned, priced, or advertised Pushed despite poor marketing research findings Development costs Competition

24 Major Stages in New-Product Development
Idea generation Idea screening Concept development and testing Marketing strategy development Business analysis Product development Test marketing Commercialization

25 Idea Generation Internal sources: External sources:
Company employees at all levels External sources: Customers Competitors Distributors Suppliers Outsourcing

26 Idea Screening Process used to spot good ideas and drop poor ones.
Executives provide a description of the product along with estimates of market size, product price, development time and costs, manufacturing costs, and rate of return. Evaluated against a set of company criteria for new products.

27 Concept Development and Testing
Product Idea: idea for a possible product that the company can see itself offering. Product Concept: detailed version of the idea stated in meaningful consumer terms. Product Image: the way consumers perceive an actual or potential product.

28 Marketing Strategy Development
Part One: Describes the target market, planned product positions, sales, market share, and profit goals. Part Two: Outlines the product’s planned price, distribution, and marketing budget. Part Three: Describes the long-run sales and profit goals, marketing mix strategy.

29 Business Analysis Involves a review of the sales, costs, and profit projections to assess fit with company objectives. If results are positive, project moves to the product development phase.

30 Product Development Develop concept into physical product.
Calls for large jump in investment. Prototypes are made. Prototype must have correct physical features and convey psychological characteristics.

31 Test Marketing Product and program introduced in more realistic market setting. Not needed for all products. Can be expensive and time consuming, but better than making major marketing mistake.

32 Commercialization Must decide on timing (i.e., when to introduce the product). Must decide on where to introduce the product (e.g., single location, state, region, nationally, internationally). Must develop a market rollout plan.

33 Organizing New-Product Development
Sequential Approach: Each stage completed before moving to next phase of the project. Simultaneous Approach: Cross-functional teams work through overlapping steps to save time and increase effectiveness.


"Pazarlama Karması Ürün" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları