Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pazarlama Karması Ürün Ürün hayat çevrimi. 2 ÜRün hayat çevrimi  Ürün geliştirme  tanımlama  büyüme  olgunluk  düşüş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pazarlama Karması Ürün Ürün hayat çevrimi. 2 ÜRün hayat çevrimi  Ürün geliştirme  tanımlama  büyüme  olgunluk  düşüş."— Sunum transkripti:

1 Pazarlama Karması Ürün Ürün hayat çevrimi

2 2 ÜRün hayat çevrimi  Ürün geliştirme  tanımlama  büyüme  olgunluk  düşüş

3 3 Ürün hayat çevrimi ITanımlamabüyümeolgunlukdüşüş Post Mortem Kayıp/kar zaman $ satışlar kar

4 4 Ürün hayat çevrimi uygulamaları  Ürün sınıfı en uzun hayat çevrimine sahiptir. (örn., gas-powered cars)  Ürün formu standard UHÇ şekline sahip olma eğilimindedir (örn., çevirmeli telefon)  marka rekabetçi saldırılar ve tepkiler değiştiği için hızla değişebilir.  stil ifadenin temel ve ayırıcı şeklidir (örn., resmi giyim, Danimarkanın modern mobilyası)  moda verilen bir alanda popüler bir stil (örn., işletme nedeni)  heves hızla başlayan moda, hızla adapte edilir ve hızlı düşer (e.g., pet rocks)

5 5 UHÇ’nin giriş aşaması  Saltışlar: düşük  Maliyetler: müşteri başına yüksek maliyet  Ksrlar: eksi  Pazarlama amacı : ürünün farkındalığını ve denemeyi yaratmak create product  Ürün: temel bir ürün sunar  Fiyat: maliyet+kar formülü kullanılır  Dağıtım: seçici dağıtım oluşturulur  Promosyon-tutundurma: ürünü denemeye ikna etmek yoğundur.

6 6 UHÇ’nin büyüme aşaması  Saltışlar: hızla yükselir  MAliyet: müşteri başına ortalama maliyet  karlar: artar  Pazarlama amacı: Pazar payını maksimize etmek  ürün: sunumu genişletme, hizmet, garanti  Fiyat: nüfuz etme stratejisi  Dağıtım: yoğun dağıtımı oluşturur  Promosyon-tutundurma: talepten faydalanma azalır

7 7 UHÇ’nin olgunluk aşaması  Satışlar: zirvede  maliyetler: müşteri başına düşük maliyet  karlar: yüksek  Pazarlama amacı: Pazar payını korurken, karları maksimize etmek  ürün: marka ve modelleri çeşitlendirmek  fiyat: en iyi rakiplerle karşılaştırma  dağıtım: daha yoğun dağıtım oluştur  Promosyon-tutundurma: markayı değiştirmeye cesaretlendirmeyi artırma

8 8 UHÇ’nin olgunluk aşaması  Pazarı değiştir: –Mevcut ürünün tüketimini artır.  Nasıl? –Yeni kullanıcıları ve Pazar segmentlerini araştır. –Daha büyük ve daha hızlı büyüyen segmente güzel görünmek için markayı yeniden konumlandır Mevcut müşteriler arasında kullanımı artırmanın yollarını araştır.

9 9 UHÇ’nin olgunluk seviyesi  Ürünü değiştirmek: –Yeni kullanıcıları çekmek veya daha çok kullanımı sağlamak için Kalite, özellikler veya stil gibi özellikleri değiştirmek.  Nasıl? –Dayanıklılığı, güvenilirliği, hız ve tadı geliştirmek. –Stili ve çekiciliği geliştirmek –Yeni özellikler eklemek. –Kullanışlılığı, emniyeti, konforu genişlet

10 10 UHÇ’nin olgunluk seviyesi  Pazarlama Karmasını değiştirmek: –Bir veya daha fazla pazarlama karması bileşenini değiştirerek satışları artırmak.  Nasıl? –Fiyatı düşür. –Daha iyi reklam kampanyası başlat. –Daha büyük Pazar kanallarına hareket et.

11 11 UHÇ’nin düşüş aşaması  Satışlar: azalıyor  maliyetler: müşteri başına düşük maliyet  karlar: azalıyor  Pazarlama amacı: harcamaları azalt ve markayı sömür  Ürün: zayıf kalemleri sona erdir.  Fiyat: fiyatı düşür  dağıtım: seçici-karsız satış yerlerini kapat  Promosyon-tutundurma: minimum seviyeye azalt.

12 12 Ürün hayat çevrimi  Giriş aşaması –İlk talep –Yavaş satışlar/düşük gelir –tutundurma: farkındalık sağlama, itme veya çekme stratejisi –Varied length of time n Büyüme aşaması –Satışlar ve karlar artar –Pazarın genişlemesi rekabetin artmasına neden olur –Ürün rötuşlanması –Karlar en üst seviyede –Marka tercihi yaratmak için tutundurma

13 13 0 5 10 15 20 25 30 35 40 satışlar Giriş İlk talep: bilgilendir Büyüme Geniş reklam harcamaları: İkna etmek Olgunluk Hatırlatıcı/ duygusal reklamlar Hatırlatıcı düşüş Asgari Reklam amaçları ve ÜHÇ

14 14 İlk talep:  Bir bütün olarak ürün sınıfı.  Bilgilendirme Seçici Talep :  Bir marka için talebi harekete geçir  Psikolojik veya duygusal boyut  Tüketim durumları İlk/Seçici Talep

15 15 Ürün hayat çevrimleri ve pazarlama stratejileri Zaman Dollars Ar-Ge Giriş Büyüme Olgunluk Düşüş Sektör satışları Sektör karları

16 16  Düşüş aşaması Olgunluk düşüş  eskime  Yeni teknoloji  Değişen müşteri zevkleri  Olgunluk aşaması: Satıl platosu ve karlar yoğın seçici talep ile azalır.

17 17 Bir ürünün ömrü ne kadar sürer?  Bulaşık makinası 10  Dondurucu 16  Mikrodalga fırın 11  Kurutucu/çamaşır makinası13  Doğalgazlı su ısıtıcısı 12  Kalorifer kazanı 18  Halı 11  Boya 5-10 ÜrünYıl

18 18 Ürün hayatını uzatma ( Olgunluk/düşüş)  Maliyet azaltma: daha ucuz malzeme, üretim, yerleştirme ile ürünü retool  Ürün kalitesi: hedef müşterilerin memnuniyetini esas alan kalite seviyesine yeniden odaklanma Yeniden konumlandırma: ürün tasaramını imajı değiştir Ürün modifikasyonları  Moda ve geçici hevesler  Uluslar arası ürün hayat çevrimi

19 19 Ürün modifikasyonları Özellik modifikasyonları Kalite modifikasyonları Stil modifikasyonları Imaj modifikasyonları

20 20 Hayat çevrimleri ve pazarlama stratejileri giriş büyüme olgunluk Dağıtımı maksimize et Farkındalık oluştur ve denemeyi sağla düşüş Dağıtımı genişlet Reklam ve promosyona önem ver Ürün imajı reklamı yap Müşterileri değiştirmeye ikna et Kar için ürünü sömür Ürünü bitireceksen belirle Ölüm sonrası Ölüm sonrası harcamalarını planla Sona erdirme planı geliştir

21 21 ÜHÇ’nin pratik güçlükleri  Ürününü ÜHÇ’nin hangi aşamasında olduğunu tanımlamak güçtür.  Ürünün sonraki aşamaya ne zaman hareket edeceğini belirlemek güçtür.  Ürünün aşamalara hareketini etkileyen faktörleri belirlemek güçtür  Satışların seviyesini, her aşamanın uzunluğunu, ve ÜH’nin şeklini tahmin etmek güçtür.  Strateji ÜHÇ’nin nedeni ve sonucudur.

22 22 New-Product Development Strategy  Strategies for obtaining new-product ideas: –Acquisition of companies, patents, licenses –New product development, product improvements and modifications

23 23 New-Product Failures  Only 10% of new consumer products are still on the market and profitable after 3 years.  Industrial products failure rate as high as 30%.  Why do products fail? –Overestimation of market size –Design problems –Incorrectly positioned, priced, or advertised –Pushed despite poor marketing research findings –Development costs –Competition

24 24 Major Stages in New-Product Development  Idea generation  Idea screening  Concept development and testing  Marketing strategy development  Business analysis  Product development  Test marketing  Commercialization

25 25 Idea Generation  Internal sources: –Company employees at all levels  External sources: –Customers –Competitors –Distributors –Suppliers –Outsourcing

26 26 Idea Screening  Process used to spot good ideas and drop poor ones. –Executives provide a description of the product along with estimates of market size, product price, development time and costs, manufacturing costs, and rate of return. –Evaluated against a set of company criteria for new products.

27 27 Concept Development and Testing  Product Idea: –idea for a possible product that the company can see itself offering.  Product Concept: –detailed version of the idea stated in meaningful consumer terms.  Product Image: –the way consumers perceive an actual or potential product.

28 28 Marketing Strategy Development  Part One: –Describes the target market, planned product positions, sales, market share, and profit goals.  Part Two: –Outlines the product’s planned price, distribution, and marketing budget.  Part Three: –Describes the long-run sales and profit goals, marketing mix strategy.

29 29 Business Analysis  Involves a review of the sales, costs, and profit projections to assess fit with company objectives.  If results are positive, project moves to the product development phase.

30 30 Product Development  Develop concept into physical product.  Calls for large jump in investment.  Prototypes are made.  Prototype must have correct physical features and convey psychological characteristics.

31 31 Test Marketing  Product and program introduced in more realistic market setting.  Not needed for all products.  Can be expensive and time consuming, but better than making major marketing mistake.

32 32 Commercialization  Must decide on timing (i.e., when to introduce the product).  Must decide on where to introduce the product (e.g., single location, state, region, nationally, internationally).  Must develop a market rollout plan.

33 33 Organizing New-Product Development  Sequential Approach: –Each stage completed before moving to next phase of the project.  Simultaneous Approach: –Cross-functional teams work through overlapping steps to save time and increase effectiveness.


"Pazarlama Karması Ürün Ürün hayat çevrimi. 2 ÜRün hayat çevrimi  Ürün geliştirme  tanımlama  büyüme  olgunluk  düşüş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları