Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Halkla ilişkiler sürecinin aşamalarını genel kabul gören ve dört adım olarak isimlendiren adımları da şöyle sıralaya biliriz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Halkla ilişkiler sürecinin aşamalarını genel kabul gören ve dört adım olarak isimlendiren adımları da şöyle sıralaya biliriz."— Sunum transkripti:

1

2 Halkla ilişkiler sürecinin aşamalarını genel kabul gören ve dört adım olarak isimlendiren adımları da şöyle sıralaya biliriz

3 İşletmenin ana amaç ve hedeflerini tespit et Üs yönetiminin düşünce ve sınırlamasını tespit et H.İ. Faaliyetlerinin amacını ve hedefini tespit et Amaca yönelik gerekli temel görevleri tespit et Taslak çalışma programını hazırla Durum değerlendirmesi yap ve karar ver Araştır, bilgi topla ve kıymetlendir Planı tamamla Uygula koordine et ve denetle Değerlendir ve geri besleme yap HALKLA İLİŞKİLER SÜRECİ

4 A.İşletmenin ana amaç ve hedeflerinin tespiti ve incelenmesi Mal veya hizmet üreten kamu yada özel sektörde herhangi bir işletmede görevli hakla ilişkiler biriminin ilk yapacağı işlem işletme hakkında tam bilgiye sahip olmaktır. Bu kapsamda işletmenin ana amacı ve hedeflerini bilmesi ve incelenmesi gerekmektedir. Zira çalışmaları bu zemin üzerine oturacaktır.

5 B.Üst yönetimin halkla ilişkiler Faaliyetlerine ilişkin tasavvurunun ve sınırlamalarının açıklığa kavuşturulması Halkla ilişkiler birimi temel faaliyetlere başlamadan faaliyetlerle ilişki olarak üst yönetimin konusuyla ilgili ana fikrini temel kaygılarını varsa finansal ve personel sıkıntıları gibi sınırlamalarını alır. Zira bu ana fıkır, temel kaygı ve sınırlamalar halkla ilişkiler faaliyetlerinde de yönlendirici ve sınırlayıcı olacaktır

6 C. İşletmede uygulanacak halkla ilişkiler faaliyetlerinin amacının tespit edilmesi İşletmenin genel amacı ve bu amaca yönelik olarak belirlenmiş hedef veya hedefler işletmenin tamamını ilgilendirir ve bütününü bağlar bununla birlikte bölümlerin izleyecekleri politikalar belirleyecekleri hedef ve amaçların da birbiri ile aynı olması olanağı yoktur ancak işletmeyi oluşturan tüm bölümlerin izleyecek politikalar, usul ve esaslar işletme tarafından belirlenen bu genel hedeflere uygun tespit edilir ve ana amaca ve hedeflere muhalif olamaz

7 D. İşletme amacını gerçekleşmesi için gerekli temel görevlerin listelenmesi ve çalışma programı  Halkla ilişkiler birimleri ilk bilgiler ışığında yapılacak temel görevleri listelemeli ve taslak çalışma programı hazırlamalıdır bu programda temel görevleri zamanlanması sorumlu ve yetkili birimleri belirtilmemi gerekmektedir bu kapsamda bir örnek verilecek olursa

8  Tasa çalışma programının yapılması  Hedef kitlelerin tanımlanması  Araştırma ve bilgi toplama  İletişim araçlarının seçilmesi  Durumun değerlendirilmesi

9 1. Çevreyi izleme amaçlama araştırma Kurum üzerinde etkili olabilecek sosyal olaylar ve kurumun çevresini oluşturan kamuoyundaki eğilimler gözlemek amacıyla yapılan araştırmalardır.

10 2. imaj araştırması İmaj araştırmaları iç ve dış çevrelerin kurumla ilgili düşüncelerini kurumun halkla ilişkiler faaliyetleri konusunda ne düşündüklerini ortaya koymak böylelikle gelecekte neler yapılması gerektiğine ilişkin ip uçları elde edebilmek amacıyla yapılmaktadır

11 3. İletişim araştırmaları İletişim araştırmaları kurumun iç ve dış iletişim amacıyla kullandığı araçların etkinliğini tespit etmek amacıyla yapılan araştırmalardır. Bu araştırmada genellikle üç yönteme başvurulur.

12 3.1. okuyucu araştırması  Kurum gazetesi bülteni veya yıllık raporlar gibi belirli yayınların kaç kişi tarafından okunduğunu veya verilen mesajların kaç kişi tarından okunduğunu veya verilen mesajların kaç kişi tarafından hatırlandığını tespit etmeye yönelik araştırmalardır.

13 3.2. içerik çözümlemesi  Kitle iletişim araçları kurumla ilgili haberlere ne kadar ve hangi içerikle yer verdiklerini ortaya koyar

14 3.3. okunabilirlik araştırması Kurum yayınlarının kolay okunabilirliğini ortaya koymak için yapılan araştırmalardır

15 F.Durum değerlendirmesinin yapılması Durum değerlendirmeleri yapılacak işlerin ve amaçların tam olarak belirlenmesini müteakip örgüt içi çalışmanın en uzun ve en kritik ve en zor kısmıdır

16 Toplanan bilgiler ışığında durumun açık olarak ortaya konması ve çözüm yollarına etki eden hususların tespiti Çözüm yolları strateji,politikanın bulunması Çözüm yollarının birbirleriyle karşılaştırılması Çözüm yollarının birisinin karar olarak kabul edilmesi DURUM DEGERLENDİRMESİ

17 1.Mevcut bilgiler ışığında durum acık olarak ortaya konması ve çözüme tesir eden eden hususların tespiti Şu ana kadar bir takım görevler alınmış bu görevlere ilişkin bir takım bilgiler toplanmış ve değerlendirilmiştir ne amaçla neler yapılacağı tespit edilmiştir. Bu tespit edilenler ışığında örgütün sahip olduğu personel, malzeme, para, teknoloji moral gibi üretimi etkileyebilecek tüm faktörler,yapılacak görevler ve gerçekleştirecek amaç ile aynı tablo içine konur.

18 2. Çözüm yolları strateji,politika’nın bulunması Yapılacak iş amaç araçlar ve çözüme tesir eden hususlar olmak üzere bu noktaya kadar zaten var olan yapı taşlarını hepsini bir arada toplanarak kullanılmaya hazır hale getirilmiştir  Hedefe ulaştığında örgütün amacı gerçekleşmiş olmalıdır  Hedef somut olmalı görüle bilmeli  Eldeki imkanları ele geçirilebilmelidir

19 3.Çözüm yollarının birbirleri ile karşılaştırılması Üretilen her çözüm yolu için uygulanmaları halinde örgüte sağlayacakları faydalar ve örgüte olumsuz etkileri olmak üzere ayrı ayrı çözüm tarzlarının fayda ve mahzurları tespit edilir

20 4.Çözüm yollarından birisinin karar olarak kabul edilmesi Yapılan çalışmalar ışığında işletme için en uygun olarak değerlendirilen çözüm yolu en iyi çözüm yolu olarak seçilir. Bu çözüm yolu yönetimin kararı olur. Bu karar, örgütün izleyeceği stratejinin politikanın taktiğin genel çerçevesidir. Bundan sonra kaleme alınıp yayımlanacak olan ana plan bu değerlendirme ve karara dayanarak hazırlanacaktır.

21 G. Planın tamamlanması Planın yazılması için gerekli tüm veriler şu ana kadar açıklığa kavuşmuştur. Görevler amaçlar, hedefler, zaman, strateji, politika gibi bilinmeyen tüm hususlar durum değerlendirme sonucunda ortaya çıkmış ve en uygun çözüm yolu bulunmuştur

22  Durum (işletmenin ana amacı ve hedefi, çevre, finansal imkanlar gibi.)  Görevler ( Halkla ilişkiler birimi için tespit edilen görevler)  Uygulamanın nasıl yapılacağı Takip edilecek ana strateji/politika Alt birime verilecek görevler Koordinasyonun nasıl yapılacağı Kaynakların kullanımı İletişim, yetki devri ve denetimle ilgili hususlar.

23 H. Uygulama koordinasyon ve denetim  Planın yayımladıktan sonra kurumun planlanan hedeflere gidip gitmediğini veya sapmalar olup olmadığını takip etmek gerekmektedir. Zira sapma varsa bu sapmaları düzeltmek tekrar gücü hedefe yöneltmek gerekmektedir.  Etkin bir monitör sistemi,  Sağlıklı bir ölçme ve değerlendirme sistemi  Hızlı bir rapor ve geri besleme sistemi kurulmalıdır.

24 İ. Değerlendirme ve geri besleme Bu safha sürekli dönen halkla ilişkiler çarkının son aşamasıdır ancak dönen çarkın hızını seyrini değiştirecek bir misyonu vardır. Zira bu aşamada uygulamadan kaynaklanan sonuçlar elimizdedir artık. Başlangıçta belirlenen amaç ve hedefler ile sonuçları karşılaştırma ve öz eleştiri yapmanın sırasıdır


"Halkla ilişkiler sürecinin aşamalarını genel kabul gören ve dört adım olarak isimlendiren adımları da şöyle sıralaya biliriz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları