Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2011

2 DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Yabancı resmi makamlarca verilmiş olan belgeler, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğinin 167 nci maddesi ile Evlendirme Yönetmeliğinin 20 nci maddesinde öngörülen hükümlere göre işleme alınır. NHKUİY 167

3 DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TEMSİLCİLİKLER Dış temsilcilik: Diplomatik temsilcilikler ile konsoloslukları “Bir konsolosluk demek bir millet temsilciliği demektir.” Sait Faik ABASIYANIK

4 DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİK İŞLEMLERİ Belgenin Düzenlendiği Ülkedeki Türk Temsilciliği Yabancı Ülkenin Türkiye’deki Temsilciliği Yerel makamlarca verilen belgelerin temsilcilikçe tasdik edilmesi Temsilcilikçe belge düzenlenmesi

5 DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
BELGENİN DÜZENLENDİĞİ ÜLKEDEKİ TÜRK TEMSİLCİLİĞİNCE YAPILACAK TASDİK İŞLEMİ BASAMAKLARI . Yabancı ülkenin yerel makamlarınca düzenlenen belgenin aslı Türk temsilciliğimiz tarafından “Belgedeki imza ve mühür …. makama aittir” şeklinde tasdik edilir. . Türk konsolosluğumuz veya yeminli tercümanlar tarafından çevirisi yapılmış olan belgeler doğrudan işleme alınır. NOT Belgelerin tercümeleri yeminli tercümanlarca yapılmış ise belgelerde konsolosluğumuzun imza, mühür tasdiki de bulunmalıdır.

6 DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YABANCI ÜLKENİN TÜRKİYE’DEKİ TEMSİLCİLİĞİNCE YAPILACAK İŞLEM BASAMAKLARI . Belge yabancı ülkenin yerel makamlarınca düzenlenmiş ise düzenleyen ülkenin Türkiye’deki temsilciğince de tasdik edilir. . Tasdik edilen belge, yabancı temsilciliğin bulunduğu ilin Valiliğince (veya yabancı temsilcilik Ankara’da ise Dışişleri Bakanlığımızca) “Belgedeki imza ve mühür …. Konsolosluk/Büyükelçiliğine aittir” şeklinde şerh verilir. . Belge, noter onaylı Türkçe tercümesi ile kabul edilir. NOT: Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciğince düzenlenen belgeler aynı usulle işleme alınır.

7 DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
CIEC Commission Internationale de l’Etat Civil MİLLETLERARASI AHVALİ ŞAHSİYE KOMİSYONU

8 DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KOMİSYONUN TEMEL AMACI Kişisel hal olaylarına, aileye ve vatandaşlığa ilişkin konularda komisyona üye ülkelerin hukukunu inceleyerek, kişisel hal olaylarına ilişkin yürürlükte bulunan hükümleri birbiri ile uyumlu hale getirmek üzere çalışmalar yapar. Milletlerarası Kişisel Hal Komisyonu; kuruluşundan bu güne kadar yapmış olduğu çalışmalarda 32 adet sözleşmeyi üye ülkelerin mevzuatına dahil edilerek yararlanmalarına sunmuştur.

9 DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Aşağıda sırasıyla sözleşmeler yer almaktadır: I Nolu “Yabancı Memleketlerde Kullanılmak üzere Verilecek Nüfus (Ahvali Şahsiye) Kayıt Hülasası Suretleri Hakkındaki Anlaşma” II Nolu “Ahvali Şahsiye (Kişi Halleri) ile İlgili Belge Örneklerinin Parasız Verilmesi ve Tasdikten Muaf Tutulması Hakkında Sözleşme” III Nolu “Ahvali Şahsiye Konusunda Milletlerarası Malumat Teatisi hakkındaki Sözleşme”

10 DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
IV Nolu “Ad ve Soyadlarının Değişikliğine İlişkin Sözleşme” V Nolu “Evlilik Dışı Çocukların Tanınmalarını Kabule Yetkili Makamların Yetkilerinin Genişletilmesi Hakkında Sözleşme” VI Nolu “Meşru Olmayan Çocukların Ana Bakımından Nesebinin Tesisine Ait Sözleşme” VII Nolu “Yabancı Memleketlerde Yapılan Evlenme Merasiminin Kolaylaştırılmasına Dair Sözleşme”

11 DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
VIII Nolu “Vatandaşlığın Kazanılması Konusunda Karşılıklı Bilgi Verilmesi Hakkındaki Sözleşme” IX Nolu “Kişi Halleri İşlemlerinin Düzeltilmesi Kararları ile İlgili Sözleşme” X Nolu “Bazı Ölümlerin Tespitine Ait Sözleşme” XI Nolu “Evlilik Bağına İlişkin Kararların Tanınması Hakkında Sözleşme” XII Nolu “Evlenme ile Nesep Düzeltilmesi Hakkında Sözleşme”

12 DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
XIII Nolu “Vatansızlık Hallerinin Sayısının Azaltılmasına Dair Sözleşme” XIV Nolu “Ad ve Soyadlarının Nüfus Kütüklerine Yazılış Şekline İlişkin Sözleşme” XV Nolu “Uluslararası Bir Aile Cüzdanı İhdasına İlişkin Sözleşme” XVI Nolu “Çok Dilde Nüfus Kayıt Örnekleri Verilmesine İlişkin Sözleşme” XVII Nolu “Bazı İşlem ve Belgelerin Tasdikten Muaf Tutulmasına Dair Sözleşme” XVIII Nolu “Evlilik Dışında Doğan Çocukların Tanınmasına Dair Sözleşme”(-)

13 DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
FORMUL-A ÇOK DİLLİ DOĞUM KAYIT ÖRNEĞİ

14 DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
FORMUL-B ÇOK DİLLİ EVLENME KAYIT ÖRNEĞİ

15 DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
FORMUL-C ÇOK DİLLİ ÖLÜM KAYIT ÖRNEĞİ

16 DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
XIX Nolu “Ad ve Soyadlarına Uygulanacak Kanuna İlişkin Sözleşme”(-) XX Nolu “Evlenme Ehliyet Belgesi Verilmesine Dair Sözleşme” XXI Nolu “Farklı Soyadı Belgesi Verilmesine İlişkin Sözleşme”(-) XXII Nolu “Mültecilere İdari Yardım Konusunda Milletlerarası İşbirliğine Dair Sözleşme”(-) XXIII Nolu ”4 Eylül 1958 tarihinde imzalanan 3. No’lu Ahvali Şahsiye Konusunda Milletlerarası Malumat Teatisi Hakkındaki Sözleşmeye EK PROTOKOL”(-)

17 DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
(ÇOK DİLLİ) EVLENME EHLİYET BELGESİ

18 DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
XXIV Nolu “Ahvali Şahsiye Cüzdanlarının Tanınmasına Ve Güncelleştirilmesine İlişkin Sözleşme” XXV Nolu “Ahvali Şahsiye Belgelerinde Yer Alan Bilgilerin Kodlanmasına İlişkin Sözleşme” XXVI Nolu “Kişi Halleri Konusunda Milletlerarası Karşılıklı Bilgi Verilmesine İlişkin Sözleşme”  XXVII Nolu “Yaşam Belgesi Verilmesine Dair Sözleşme”

19 DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
XXVIII Nolu “Vatandaşlık Belgesi Verilmesine İlişkin Sözleşme” (-) XXIX Nolu “Cinsiyet değişikliğini saptayan kararların tanınmasına ilişkin 29 nolu Sözleşme” (-) XXX Nolu “Elektronik yolla Ahvali Şahsiye Konusunda Uluslararası Bilgi İletişimine İlişkin Sözleşme“ (-) XXXI Nolu “Soyadının Tanınmasına İlişkin Sözleşme” (-) XXXII Nolu ‘Kayıtlı Birliktelerin Tanınması hakkında sözleşme’ (-) XVI ve XX nolu Sözleşmeler, Ülkemizde en çok kullanılan CIEC Sözleşmeleridir. Bu Sözleşmelerin eklerindeki formlar şu şekildedir: XXVIII Nolu “Vatandaşlık Belgesi Verilmesine İlişkin Sözleşme” (-) XXIX Nolu “Cinsiyet Değişikliğini Saptayan Kararların Tanınmasına İlişkin 29 nolu Sözleşme” (-) XXX Nolu “Elektronik Yolla Ahvali Şahsiye Konusunda Uluslararası Bilgi İletişimine İlişkin Sözleşme” (-) XXXI Nolu “Soyadının Tanınmasına İlişkin Sözleşme” (-) XXXII Nolu “Kayıtlı Birliktelerin Tanınması Hakkında Sözleşme” (-)

20 DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TASDİK İŞLEMİ Talep edilen belge (CIEC) Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu üyesi bir ülke vatandaşı için isteniyorsa bu amaçla basımı yapılmış veya bilgisayar ortamında hazırlanan çok dilde düzenlemiş formlar kullanılır ve belge nüfus müdürünün imza ve mührü haricinde başkaca bir tasdik işlemine tabi tutulmasını gerektirmez. TASDİK İŞLEMİ Talep edilen belge, (CIEC) Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu üyesi bir ülke vatandaşı için isteniyorsa ‘MERNİS Veri Tabanında’ hazırlanan çok dilde düzenlemiş formlar kullanılır ve belge nüfus müdürünün imza ve mührü haricinde başkaca bir tasdik işlemine tabi tutulmasını gerektirmez.

21 “YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİKİ MECBURİYETİNİN KALDIRILMASI”
DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ LAHEY DEVLETLER ÖZEL HUKUK KONFERANSINDA KABUL EDİLEN “YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİKİ MECBURİYETİNİN KALDIRILMASI” SÖZLEŞMESİ LAHEY DEVLETLER ÖZEL HUKUK KONFERANSINDA KABUL EDİLEN 12 NOLU “YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİKİ MECBURİYETİNİN KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ” APOSTİL

22 LAHEY DEVLETLER ÖZEL HUKUK KONFERANSINDA KABUL EDİLEN
DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ LAHEY DEVLETLER ÖZEL HUKUK KONFERANSINDA KABUL EDİLEN “YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİKİ MECBURİYETİNİN KALDIRILMASI” SÖZLEŞMESİ AMAÇ Üye Ülkeler; Yabancı resmi belgelerin diplomasi veya konsolosluk temsilciliklerince tasdiki mecburiyetinin kaldırılması amaçlamışlar ve Lahey Sözleşmesini yapmayı kararlaştırmışlar. APOSTİLLE (TASTİK ŞERHİ) Bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir.

23 DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
APOSTİLLE (TASDİK ŞERHİ) APOSTILLE (TASDİK ŞERHİ)

24 Apostille şerhinin hangi belgelere
Apostille şerhinin hangi belgelere uygulanacağı ve hangi belgelere uygulanmayacağı Sözleşmenin 1. maddesinde belirtilmektedir: DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşme Uygulanacak Belgeler a) Savcı, zabit katibi veya adliye memuru tarafından verilmiş belgeler de dahil olmak üzere, Devletin bir yargı organına veya mahkemesine bağlı bir makam veya görevli memur tarafından düzenlenmiş olan belgeler, b) İdari belgeler, c) Noter Senetleri, d) Kişilerce özel sıfatla imzalanmış belgeler üzerine konulmuş olup, belgenin kaydının veya belirli bir tarihte mevcut olduğunun ve imzaların doğruluğunun resmi makam ve noterlerce tasdiki gibi resmi beyanlar, Apostille şerhinin hangi belgelere uygulanacağı ve hangi belgelere uygulanmayacağı Sözleşmenin 1. maddesinde belirtilmektedir: Apostille Şerhi Konacak Resmi Belgeler a) Savcı, zabit katibi veya adliye memuru tarafından verilmiş belgeler de dahil olmak üzere, Devletin bir yargı organına veya mahkemesine bağlı bir makam veya görevli memur tarafından düzenlenmiş olan belgeler, b) İdari belgeler, c) Noter Senetleri, d) Kişilerce özel sıfatla imzalanmış belgeler üzerine konulmuş olup, belgenin kaydının veya belirli bir tarihte mevcut olduğunun ve imzaların doğruluğunun resmi makam ve noterlerce tasdiki gibi resmi beyanlar,

25 Sözleşme Uygulanmayacak Belgeler
DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ a) Diplomasi veya konsolosluk memurları tarafından düzenlenmiş belgelere, b) Ticaret ve gümrük işlemleriyle doğrudan doğruya ilgili olan idari belgelere, Uygulanmaz. Apostille Şerhi Uygulanmayacak Belgeler a) Diplomasi veya konsolosluk memurları tarafından düzenlenmiş belgelere, b) Ticaret ve gümrük işlemleriyle doğrudan doğruya ilgili olan idari belgelere, Uygulanmaz.

26 DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Sözleşmeye üye olan ve sonradan katılan ülkeler daha önceden İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından bildiriliyorken, artık La Haye Sözleşmelerinin resmi sitesi olan adresinden takip edilebilmektedir. Bu durum İller İdaresi Genel Müdürlüğünün tarihli ve B050İLİ / /7832 sayılı yazısı ile 81 İl Valilikliliğine duyurulmuştu. Sözleşmeye üye olan ve sonradan katılan ülkeler daha önceden İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından bildiriliyorken, artık La Haye Sözleşmelerinin resmi sitesi olan adresinden takip edilebilmektedir. Bu durum İller İdaresi Genel Müdürlüğünün tarihli ve B050İLİ / /7832 sayılı yazısı ile 81 İl Valiliğine duyurulmuştu.

27 Apostille Şerhi Uygulayacak Makamlar
DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İdari belgeler için Valiliklerde Vali, Vali adına Vali Yardımcısı veya Hukuk İşleri Müdürü; Kaymakamlıklarda ise Kaymakamlar, Adli belgeler için ağır ceza mahkemesi kuruluşu olan merkezlerdeki adli yargı adalet komisyonu başkanlıklarıdır. Ancak Dışişleri, Adalet ve Maliye Bakanlıklarından alınan görüşler doğrultusunda nüfusu 50 binden fazla olan İlçelerimizde Kaymakamlarca İlçe Yazı İşleri Müdürlerine ya da Şeflerine de imza yetkisi verilmiştir. Bu durum İller İdaresi Genel Müdürlüğünün tarihli ve B050İLİ / /1582 sayılı yazısı ile 81 İl Valilikliliğine duyurulmuştu. Apostille Şerhi Uygulayacak Makamlar İdari belgeler için Valiliklerde Vali, Vali adına Vali Yardımcısı veya Hukuk İşleri Müdürü; Kaymakamlıklarda ise Kaymakamlar, Adli belgeler için ağır ceza mahkemesi kuruluşu olan merkezlerdeki adli yargı adalet komisyonu başkanlıklarıdır. Ancak Dışişleri, Adalet ve Maliye Bakanlıklarından alınan görüşler doğrultusunda nüfusu 50 binden fazla olan İlçelerimizde Kaymakamlarca İlçe Yazı İşleri Müdürlerine ya da Şeflerine de imza yetkisi verilmiştir. Bu durum İller İdaresi Genel Müdürlüğünün tarihli ve B050İLİ / /1582 sayılı yazısı ile 81 İl Valiliğine duyurulmuştu.

28 DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Apostille Şerhi DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - Apostille şerhi 10 maddeden oluşmaktadır. Her madde eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Apostille şerhi ya bizzat belgenin veya buna eklenecek bir kağıdın üzerine konulmalıdır. Tasdik şerhinin ayrı bir belgede yer alması halinde ise, şerh tasdik edilen belge ile birleştirilecek, tasdik eden makamın mührü, birleşme yerine basılacaktır. Uygulamada yeknesaklığın sağlanabilmesi amacıyla bu durum İller İdaresi Genel Müdürlüğünün tarihli ve B050İLİ /030.02/3072 sayılı yazısı ve tarihli ve B050İLİ / /7102 sayılı yazısı ile 81 İl Valilikliliğine duyurulmuştu. Apostille Şerhi - Apostille şerhi 10 maddeden oluşmaktadır. Her madde eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Apostille şerhi ya bizzat belgenin veya buna eklenecek bir kağıdın üzerine konulmalıdır. Tasdik şerhinin ayrı bir belgede yer alması halinde ise, şerh tasdik edilen belge ile birleştirilecek, tasdik eden makamın mührü, birleşme yerine basılacaktır. Uygulamada yeknesaklığın sağlanabilmesi amacıyla bu durum İller İdaresi Genel Müdürlüğünün tarihli ve B050İLİ /030.02/3072 sayılı yazısı ve tarihli ve B050İLİ / /7102 sayılı yazısı ile 81 İl Valiliğine duyurulmuştu.

29 DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
LA HAYE TASDİK İŞLEMİ La Haye Devletler Özel Hukuk Konferansınca hazırlanarak, taraf ülkelerin mevzuatına dahil edilen “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” gereği Apostille şerhi bulunan belgelerin işleme alınması için Türkiye’de yapılmış noter onaylı çevirisi yeterlidir.

30 DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Teşekkür Ederiz…


"NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları