Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© 2011 IFRS Foundation 1 IFRS for SMEs Konu 3.7 Sorunlar ve Tartışmalar Bölüm 35 Geçiş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© 2011 IFRS Foundation 1 IFRS for SMEs Konu 3.7 Sorunlar ve Tartışmalar Bölüm 35 Geçiş."— Sunum transkripti:

1 © 2011 IFRS Foundation 1 IFRS for SMEs Konu 3.7 Sorunlar ve Tartışmalar Bölüm 35 Geçiş

2 2 This PowerPoint presentation was prepared by IFRS Foundation education staff as a convenience for others. It has not been approved by the IASB. The IFRS Foundation allows individuals and organisations to use this presentation to conduct training on the IFRS for SMEs. However, if you make any changes to the PowerPoint presentation, your changes should be clearly identifiable as not part of the presentation prepared by the IFRS Foundation education staff and the copyright notice must be removed from every amended page. This presentation may be modified from time to time. The latest version may be downloaded from: http://www.ifrs.org/IFRS+for+SMEs/SME+Workshops.htm The accounting requirements applicable to small and medium ‑ sized entities (SMEs) are set out in the International Financial Reporting Standard (IFRS) for SMEs, which was issued by the IASB in July 2009. The IFRS Foundation, the authors, the presenters and the publishers do not accept responsibility for loss caused to any person who acts or refrains from acting in reliance on the material in this PowerPoint presentation, whether such loss is caused by negligence or otherwise.

3 © 2011 IFRS Foundation 3 Bölüm 35 Geçiş’e ilişkin Sorular

4 © 2011 IFRS Foundation 4 Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi IFRS for SMEs’i ilk kez uygulayan işletme olarak nitelendirilebilir? a.Halihazırda tam set IFRS’leri uygulayan ancak IFRS for SMEs’e geçen işletme. b.Tam set IFRS’ler ile birebir aynı olan Hong Kong GAAP’i halihazırda uygulayan işletme. c.Tam set IFRS’lerin büyük bir kısmını benimseyen Malezya GAAP’i halihazırda uygulayan işletme. Bölüm 35 – Tartışma soruları

5 © 2011 IFRS Foundation 5 Bölüm 35 – Tartışma soruları Soru 2: Bir işletme 31 Aralık 2012 itibariyle IFRS for SMEs uygulayacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a.İşletmenin IFRS for SMEs’e geçiş tarihi 1 Ocak 2011 veya daha öncesidir. b.İşletmenin 2011 ve 2012 yıllarına ilişkin finansal tablolarını IFRS for SMEs’e uygun olarak hazırlaması gerekmektedir. c.İşletmenin 1 Ocak 2011 tarihinde IFRS for SMEs ile uyumlu bir bilançoyu sunması gerekmektedir

6 © 2011 IFRS Foundation 6 Soru 3: Bir işletme 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle IFRS for SMEs’i benimsemiştir. Önceki yerel GKGMİ hükümlerine göre, işletmece inşa edilen varlıkların borçlanma maliyetleri aktifleştirilmiştir. İşletme borçlanma maliyetlerini ortadan kaldırmak için bu varlıkların maliyetlerini düzeltmeli midir? a.Hayır b.Evet –ayrıca başlangıçtaki amortismanı düzeltmelidir c.Evet –31 Aralık 2012 tarihi itibariyle varlığın maliyetini düzeltmelidir; ancak başlangıçtaki amortismanı düzeltmesine gerek yoktur d.Düzeltme isteğe bağlıdır Bölüm 35 – Tartışma soruları

7 © 2011 IFRS Foundation 7 Soru 4: Bir işletme 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle IFRS for SMEs’i benimsemiştir. 2012 ve 2011 yıllarına ilişkin finansal tablolarını IFRS for SMEs’i uygulayarak düzenlemiştir. Önceki yerel GKGMİ hükümlerine göre MDV’lerini yeniden değerlenmiş tutarları (= 12/31/2010’da 150) üzerinden finansal tablolarına taşımıştır. MDV’lerin 1/1/2011’deki gerçeğe uygun değeri = 180’dir. MDV’lerin orjinal maliyeti = 100. Geçmişte amortisman yöntemi uygulanmış olsaydı MDV’lerin 1/1/2011’deki defter değeri = 60 olacaktı. IFRS for SMEs hükümlerine göre MDV’lerin 1/1/2011’deki muhtemel defter değeri nedir? a. 150 b. 180 c. 100 d. 60 Bölüm 35 – Tartışma soruları

8 © 2011 IFRS Foundation 8 Soru 5: Bir işletme 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle IFRS for SMEs’i benimsemiştir. 2012 ve 2011 yıllarına ilişkin finansal tablolarını IFRS for SMEs’i uygulayarak hazırlamıştır. İşletme, 2009 yılında bir işletmeyi edinmiştir ve önceki yerel GKGMİ uyarınca çıkarların birleştirilmesi yöntemine göre muhasebeleştirmiştir. IFRS for SMEs çıkarların birleştirilmesi yöntemine izin vermemektedir. İşletme, işletme birleşmesine ilişkin muhasebeleştirme işlemini bir şirket satın alması gibi düzeltmeli midir? a.Düzeltmesi gerekir b.Düzeltmesine izin verilir c.Düzeltemez Bölüm 35 – Tartışma soruları

9 © 2011 IFRS Foundation 9 Soru 6: Bir işletme IFRS for SMEs’i 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle benimsemiştir. 2012, 2011 ve 2010 finansal tablolarını IFRS for SMEs’e uygun olarak hazırlamak istemektedir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a.2012 ve 2011 tablolarını IFRS for SMEs’e uygun olarak hazırlamalı. 2010 ve 2009 tabloları isteğe bağlıdır. b.4 yıllık finansal tablo sunmak istemesi halinde tüm tablolarını IFRS for SMEs’e uygun olarak hazırlamalı. c.2012 ve 2011 finansal tablolarını IFRS for SMEs’e uygun olarak hazırlamalı. 2010 ve 2009 tablolarını bu şekilde hazırlayamaz. Bölüm 35 – Tartışma soruları

10 © 2011 IFRS Foundation 10 Soru 7: Bir işletme 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle IFRS for SMEs’i benimsemiştir. Önceki yıllarda hiç finansal tablo hazırlamamıştır. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a.IFRS for SMEs’e uygun olarak 2012 ve 2011 tablolarını hazırlamalıdır. b.2012 tablosunu IFRS for SMEs’e uygun olarak hazırlamalı. 2011 tablosunu bu şekilde hazırlamasına gerek yoktur. c.2012 tablosunu IFRS for SMEs’e uygun olarak hazırlamalı. 2011 tablosunu ya IFRS for SMEs’e ya da yerel GKGMİ’ne uygun olarak hazırlayabilir. Bölüm 35 – Tartışma soruları

11 © 2011 IFRS Foundation 11 Soru 8: Bir işletme 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle IFRS for SMEs’i benimsemiştir. İşletme, Ekim 2010’da döviz borcundaki finansal riskten korunmak için bir forward sözleşmesini vermiştir. Finansal riskten korunma IFRS for SMEs’in hükümlerine uygundur. Yerel GKGMİ finansal riskten korunma muhasebesine izin vermemektedir. Geçiş tarihi 1 Ocak 2011’dir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Seçenekler sonraki slayttadır... Bölüm 35 – Tartışma soruları

12 © 2011 IFRS Foundation 12 Bölüm 35 – Tartışma soruları Soru 8, devamı: a.Aralık 2010’da borcun ödenmesi ve forward sözleşmeye ilişkin ödemenin yapılması halinde işletme finansal riskten korunma muhasebesi amacıyla 2010 finansal tablolarını düzeltmeyebilir. b.Olaylar (a) şıkkı ile aynıdır ancak 2010 yılında işletme IFRS for SMEs’in izin vermediği ancak eski yerel GKGMİ’ne uygun olan bir finansal riskten korunma muhasebesi yöntemini uygulamıştır. Düzeltmeyebilir. c.Mart 2011’de borcun ödenmesi ve forward sözleşmeye ilişkin ödemenin yapılması halinde, işletme 2011 yılında finansal riskten korunma muhasebesini uygulayabilir. d.(c) şıkkı ile aynıdır ancak finansal riskten korunma muhasebesini uygulamalıdır.


"© 2011 IFRS Foundation 1 IFRS for SMEs Konu 3.7 Sorunlar ve Tartışmalar Bölüm 35 Geçiş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları