Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© 2011 IFRS Foundation 1 IFRS for SMEs Konu 3.4(a) Test ve Tartışmalar Borçlar Bölüm 21 & 28.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© 2011 IFRS Foundation 1 IFRS for SMEs Konu 3.4(a) Test ve Tartışmalar Borçlar Bölüm 21 & 28."— Sunum transkripti:

1 © 2011 IFRS Foundation 1 IFRS for SMEs Konu 3.4(a) Test ve Tartışmalar Borçlar Bölüm 21 & 28

2 2 This PowerPoint presentation was prepared by IFRS Foundation education staff as a convenience for others. It has not been approved by the IASB. The IFRS Foundation allows individuals and organisations to use this presentation to conduct training on the IFRS for SMEs. However, if you make any changes to the PowerPoint presentation, your changes should be clearly identifiable as not part of the presentation prepared by the IFRS Foundation education staff and the copyright notice must be removed from every amended page. This presentation may be modified from time to time. The latest version may be downloaded from: http://www.ifrs.org/IFRS+for+SMEs/SME+Workshops.htm The accounting requirements applicable to small and medium ‑ sized entities (SMEs) are set out in the International Financial Reporting Standard (IFRS) for SMEs, which was issued by the IASB in July 2009. The IFRS Foundation, the authors, the presenters and the publishers do not accept responsibility for loss caused to any person who acts or refrains from acting in reliance on the material in this PowerPoint presentation, whether such loss is caused by negligence or otherwise.

3 © 2011 IFRS Foundation 3 Bölüm 21 – Tartışma soruları Soru 3*: Karşılıklar, raporlama tarihinde yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılması gereken harcamaya ilişkin en gerçekçi tahmin üzerinden ölçülürler. Karşılık çok sayıda kalemden oluşuyorsa, karşılık tutarı tahmini: a.tüm olası sonuçların ilgili olasılıkları ile ağırlıklandırılmasını yansıtır? b.tek başına en olası sonuç ile belirlenir? c.Diğer olası sonuçların etkilerini dikkate alacak şekilde düzeltilmiş tek başına en olası sonuçtur? * IFRS Foundation ’ın eğitim materyalinden Modül 21’in soru 3’e bakınız

4 © 2011 IFRS Foundation 4 Bölüm 21 – Tartışma soruları Soru 4*: Karşılıklar, raporlama tarihinde yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılması gereken harcamaya ilişkin en gerçekçi tahmin üzerinden ölçülürler. Karşılık tek bir yükümlülükten kaynaklanıyorsa karşılık tutarı tahmini: a.tüm olası sonuçların ilgili olasılıkları ile ağırlıklandırılmasını yansıtır? b.tek başına en olası sonuç ile belirlenir? c.Diğer olası sonuçların etkilerini dikkate alacak şekilde düzeltilmiş tek başına en olası sonuçtur? * IFRS Foundation’ın eğitim materyalinden Modül 21’in soru 4’e bakınız

5 © 2011 IFRS Foundation 5 Bölüm 21 – Tartışma soruları Soru 6 *: A patent ihlali davasında savunma yapmaktadır. Mahkemenin 12/20X2’de karar vermesi beklenmektedir. % 30 olasılıkla mahkeme davayı reddedecektir. Eğer reddetmezse A %20 olasılıkla 200.000 PB & %80 olasılıkla 100.000 PB ödemeyecektir. Nakit akış tahminlerindeki belirsizliği yansıtmak üzere olasılıklı-ağırlıklandırılmış beklenen nakit akışlarına %7 risk düzeltme faktörü kullanılmıştır. * IFRS Foundation’ın eğitim materyalinden Modül 21’in soru 6’ya bakınız

6 © 2011 IFRS Foundation 6 Bölüm 21 – Tartışma soruları Soru 6 devamı : Uygun iskonto oranı yıllık %10’dur. 31/12/20X1’de A ne kadar karşılık muhasebeleştirir? a.0? b.100.000 PB? c.84.000 PB? d.89.880 PB? e.81.709 PB?

7 © 2011 IFRS Foundation 7 Bölüm 21 – Tartışma soruları Soru 7*:Soru 6’da verilen bilgiler aynı olmakla birlikte farklılık; iddia edilen patent ihlali uyuşmazlığında olay hakkında bazı bilgilerin açıklanması A’nın durumunu önemli ölçüde etkilemesinin beklenmesidir. 31 Aralık 20X1’de, A tarafından: * IFRS Foundation’ın eğitim materyalinden Modül 21’in soru 7’ye bakınız

8 © 2011 IFRS Foundation 8 Bölüm 21 – Tartışma soruları Soru 7 devamı : a.karşılık muhasebeleştirilmez. Anlaşmazlığın genel niteliği, bilgilerin açıklanmayışı ve söz konusu bilgilerin açıklanmama nedeni hakkında bilgi verilir? b.En gerçekçi tahminle ölçülen karşılık muhasebeleştirilir & anlaşmazlığın genel niteliği, bilgilerin açıklanmayışı ve söz konusu bilgilerin açıklanmama nedeni hakkında bilgi verilir. c.En gerçekçi tahminle ölçülen karşılık muhasebeleştirilir & paragraf 21.14- 21.16’nın gerektirdiği bilgileri açıklanır.

9 © 2011 IFRS Foundation 9 Bölüm 28 – Tartışma soruları Soru 2*: A’nın her bir çalışanının her takvim yılı için 20 gün ücretli tatile izni hakkı verilmiştir. Kullanılmayan tatil izinleri ileriye taşınamamakta ve devredilememektedir. İşletmenin yıllık raporlama tarihi 31 Aralıktır. Tatil izinleri: a.Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalardır? b.İşten ayrılma sonrası sağlanan faydalardır? c.Çalışanlara sağlanan diğer uzun vadeli faydalardır? d.İşten çıkarma tazminatıdır? * IFRS Foundation’ın eğitim materyalinden Modül 28’in soru 2’ye bakınız

10 © 2011 IFRS Foundation 10 Bölüm 28 – Tartışma soruları Soru 3*: Kullanılmamış tatil izinlerinin her yıl 31 Aralıkta ödenmesi dışında (yani her takvim yılında hak verilmektedir ama bu hak birikmemektedir) soru 2 ile aynıdır. Tatil izni : a.Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalardır? b.İşten ayrılma sonrası sağlanan faydalardır? c.Çalışanlara sağlanan diğer uzun vadeli faydalardır? d.İşten çıkarma tazminatıdır? * IFRS Foundation’ın eğitim materyalinden Modül 28’in soru 3’e bakınız

11 © 2011 IFRS Foundation 11 Bölüm 28 – Tartışma soruları Soru 4*: Kullanılmamış tatil izinlerinin bir sonraki takvim yılına taşınabilmesi dışında (yani birikimlidir ama hak verilmemektedir) soru 2 ile aynıdır. Tatil izinleri: a.Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalardır? b.İşten ayrılma sonrası sağlanan faydalardır? c.Çalışanlara sağlanan diğer uzun vadeli faydalardır? d.İşten çıkarma tazminatıdır? * IFRS Foundation’ın eğitim materyalinden Modül 28’in soru 4’e bakınız

12 © 2011 IFRS Foundation 12 Bölüm28 – Tartışma soruları Soru 5*: Kullanılmamış tatil izinlerinin iki sonraki takvim yılına taşınabilmesi dışında (yani birikimlidir ama hak verilmemektedir) soru 2 ile aynıdır. Tatil izinleri: a.Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalardır? b.İşten ayrılma sonrası sağlanan faydalardır? c.Çalışanlara sağlanan diğer uzun vadeli faydalardır? d.İşten çıkarma tazminatıdır? * IFRS Foundation’ın eğitim materyalinden Modül 28’in soru 5’e bakınız

13 © 2011 IFRS Foundation 13 Bölüm 28 – Tartışma soruları Soru 7*: Gönüllü işsizlik hakkındaki kararını resmen açıklamıştır. İşten ayrılmayı seçen çalışanlarına toplu ödeme yapma yükümlülüğü altına girmiştir. Yükümlülük: a.Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalardır? b.İşten ayrılma sonrası sağlanan faydalardır? c.Çalışanlara sağlanan diğer uzun vadeli faydalardır? d.İşten çıkarma tazminatıdır * IFRS Foundation’ın eğitim materyalinden Modül 28’in soru 7’ye bakınız

14 © 2011 IFRS Foundation 14 Bölüm 28 – Tartışma soruları Soru 8*: Çalışan 25 yıldan fazla hizmet verdiyse, emeklilikteki sağlık maliyetlerinin %50’sini geri ödeyecektir Yükümlülük: a.Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalardır? b.İşten ayrılma sonrası sağlanan faydalardır? c.Çalışanlara sağlanan diğer uzun vadeli faydalardır? d.İşten çıkarma tazminatıdır? * IFRS Foundation’ın eğitim materyalinden Modül 28’in soru 8’e bakınız

15 © 2011 IFRS Foundation 15 Bölüm 28 – Tartışma soruları Soru 9*: A’nın kar paylaşım planı, 5 yıl boyunca biriken karından söz konusu beş yıl içinde hizmet veren çalışanlarına belirli bir oranda ödeme yapmasını gerektirmektedir. Yükümlülük: a.Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalardır? b.İşten ayrılma sonrası sağlanan faydalardır? c.Çalışanlara sağlanan diğer uzun vadeli faydalardır? d.İşten çıkarma tazminatıdır? * IFRS Foundation’ın eğitim materyalinden Modül 28’in soru 9’a bakınız


"© 2011 IFRS Foundation 1 IFRS for SMEs Konu 3.4(a) Test ve Tartışmalar Borçlar Bölüm 21 & 28." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları