Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© 2011 IFRS Foundation 1 IFRS for SMEs Konu 1.4 Quiz ve Tartışma Bölüm 1 KOBİ’ler Bölüm 2 Kavramlar ve Genel İlkeler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© 2011 IFRS Foundation 1 IFRS for SMEs Konu 1.4 Quiz ve Tartışma Bölüm 1 KOBİ’ler Bölüm 2 Kavramlar ve Genel İlkeler."— Sunum transkripti:

1 © 2011 IFRS Foundation 1 IFRS for SMEs Konu 1.4 Quiz ve Tartışma Bölüm 1 KOBİ’ler Bölüm 2 Kavramlar ve Genel İlkeler

2 2 This PowerPoint presentation was prepared by IFRS Foundation education staff as a convenience for others. It has not been approved by the IASB. The IFRS Foundation allows individuals and organisations to use this presentation to conduct training on the IFRS for SMEs. However, if you make any changes to the PowerPoint presentation, your changes should be clearly identifiable as not part of the presentation prepared by the IFRS Foundation education staff and the copyright notice must be removed from every amended page. This presentation may be modified from time to time. The latest version may be downloaded from: http://www.ifrs.org/IFRS+for+SMEs/SME+Workshops.htm The accounting requirements applicable to small and medium ‑ sized entities (SMEs) are set out in the International Financial Reporting Standard (IFRS) for SMEs, which was issued by the IASB in July 2009. The IFRS Foundation, the authors, the presenters and the publishers do not accept responsibility for loss caused to any person who acts or refrains from acting in reliance on the material in this PowerPoint presentation, whether such loss is caused by negligence or otherwise.

3 © 2011 IFRS Foundation 3 Bölüm 1 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler’e ilişkin örnek olay * Bakınız IFRS Foundation Eğitim Materyali Modül 1 örnek olay

4 © 2011 IFRS Foundation 4 Bölüm 1 – Tartışma soruları Olay Çalışma 1 - çok uluslu grup şirketi - tam set IFRS’lerin kullanıldığı konsolide FT - ana ortaklığın hisse senetleri menkul kıymetler borsasına kotedir - bağlı ortaklıklar borsaya kote değildir - yasalar IFRS for SMEs kullanımına aşağıdaki durumlar haricinde izin vermektedir; -J’nin IFRS for SMEs kullanmasına izin verilmemiştir -D’nin IFRS for SMEs kullanması zorunludur (kamuya hesap verme yükümlülüğü olsa dahi) Hangi bağlı ortaklıklar IFRS for SMEs kullanabilir?

5 © 2011 IFRS Foundation 5 Bölüm 1 – Tartışma soruları Olay çalışma 1 devamı Bağlı ortaklıklara ilişkin bilgi A gıda satışı yapmaktadır. Yurtiçi menkul kıymetler borsasında borçlanma senedi ihraç etme sürecindedir B özel okul işletmektedir. İşletme elinde geri ödenebilir depozito bulundurmaktadır. Depozito öğrencinin başvurusu reddedildiğinde ya da öğrenci okuldan ayrıldığında iade edilmektedir. Öğrenci okula yerleşmeyi kabul etmediğinde depozito ceza olarak iade edilmemektedir.

6 © 2011 IFRS Foundation 6 Bölüm 1 – Tartışma soruları Olay çalışma 1 devamı Bağlı ortaklıklara ilişkin bilgi devamı C bir seyahat acentesi işletmektedir. Önceden yer ayrılmış paketler için depozito bulundurmaktadır. Depozitolar sadece tatil, 60 gün önceden iptal edildiğinde geri ödenmektedir. D gıda perakendeciliği yapmaktadır. Ek iş olarak müşterilerden, anapara artı faiz olarak geri ödeme taahhüdü ile mevduat toplamaktadır.

7 © 2011 IFRS Foundation 7 Bölüm 1 – Tartışma soruları Olay çalışma 1 devamı Bağlı ortaklıklara ilişkin bilgi devamı E gıda perakendeciliği yapmaktadır. Ayrıca, çalışanlarına evleriyle işyerleri arasında trenle yolculuk etmeleri için yıllık demiryolu kartı almaları amacıyla faizsiz kısa vadeli krediler vermektedir. İşçiler krediyi 12 aylık eşit taksitte (maaşlarından düşülerek) geri ödemektedir.

8 © 2011 IFRS Foundation 8 Bölüm 1 – Tartışma soruları Olay çalışma 1 devamı Bağlı ortaklıklara ilişkin bilgi devamı J gıda perakendeciliği yapmaktadır. Yerel mevzuat J’nin IFRS for SMEs kullanmasına izin vermemektedir.

9 © 2011 IFRS Foundation 9 Bölüm 1 – Tartışma soruları Olay çalışma 1 devamı Grup konsolide finansal tablo hazırlama sürecini kolaylaştırmak istemektedir. Grup aşağıdaki seçeneklerden birini uygulayabilir mi?

10 © 2011 IFRS Foundation 10 Bölüm 1 – Tartışma soruları Olay çalışma 1 devamı Seçenek 1: Bağlı ortaklıkların tam set IFRS’lerin muhasebeleştirme ve ölçüm (M&Ö) hükümlerini uygulamasını zorunlu kılmak ve IFRS for SMEs’in zorunlu kıldığı açıklamaları sunmak. Seçenek 2: Bağlı ortaklıkların tam set IFRS’lerin (örneğin IAS 39) finansal araçlara ilişkin olan M&Ö hükümleri haricinde, IFRS for SMEs’in M&Ö hükümlerini uygulamalarını zorunlu kılmak ve IFRS for SMEs’in zorunlu kıldığı açıklamaları sunmak.

11 © 2011 IFRS Foundation 11 Bölüm 1 – Tartışma soruları Olay çalışma 1 devamı Seçenek 3: Bağlı ortaklıkların tam set IFRS’ler uyarınca (örneğin, IAS 23) muhasebeleştirdiği ve ölçtüğü borçlanma maliyetlerine ilişkin olanlar dışında IFRS for SMEs’in M&Ö hükümlerini uygulamalarını zorunlu kılmak ve IFRS for SMEs’in zorunlu kıldığı açıklamaları sunmak. Seçenek 4: Bağlı ortaklıkların IFRS for SMEs kullanmasını zorunlu kılmak.

12 © 2011 IFRS Foundation 12 Bölüm 2 Kavramlar ve Genel İlkeler’e İlişkin sorular

13 © 2011 IFRS Foundation 13 Bölüm 2 – Tartışma soruları Soru 1: IFRS for SMEs uyarınca hazırlanan genel amaçlı finansal tabloların amacı aşağıdakilerden hangisidir? a.Kamusal istatistikler için bilgi vermek. b.İşletmenin vergi beyanını doğrulamak. c.İşletmenin tüm finansal tablo kullanıcılarının bilgi ihtiyacını karşılamak. d.Kendi ihtiyaçlarına yönelik bilgiyi talep etme konumunda olmayan geniş bir kullanıcı kitlesini (yatırımcılar ve kredi verenler gibi) ekonomik karar almalarında bilgilendirmek.

14 © 2011 IFRS Foundation 14 Bölüm 2 – Tartışma soruları Soru 2: Niteliksel bir özellik olan ‘güvenilirilik’ ne demektir? a.Bilginin önemli bir hatadan ve önyargıdan uzak olması ve ekonomik olayın gerçeğe uygun olarak sunumu. b.Kesinlik (yani ölçümde çok az belirsizlik olması ya da hiç belirsizlik olmaması). c.Tarihi maliyet. d.Gerçeğe uygun değer.

15 © 2011 IFRS Foundation 15 Bölüm 2 – Tartışma soruları Soru 3: Giderler kapsamlı gelirde (kâr veya DKG) nasıl muhasebeleştirilir? a.Eşleştirme esası kullanılarak— katlanılan maliyetler ile belirli gelir kalemlerine ilişkin kazançlar arasındaki direkt ilişki esas alınarak. b.Tahakkuk esası kullanılarak—kalemler; varlıklar, borçlar, özkaynak, gelir veya gider olarak söz konusu sınıfların tanım ve muhasebeleştirme koşullarını sağladığında muhasebeleştirilir. c.Yönetimin takdirine bağlıdır.

16 © 2011 IFRS Foundation 16 Bölüm 2 – Tartışma soruları Soru 4: İhtiyatlılık, yönetimin finansal tabloları hazırlarken aşağıdakilerden hangisini yapmasını gerektirir? a.Varlık ve gelirleri düşürme ve borç ve giderleri yükseltme yönünde taraflılığının bulunması. b.Borç ve giderleri düşürme ve varlık ve gelirleri yükseltme yönünde taraflılığının bulunması. c.Tarafsız olması (önyargısız) ve tahminlerde bulunurken yapılan değerlendirmelerde dikkatli olması.

17 © 2011 IFRS Foundation 17 Bölüm 2 – Tartışma soruları Soru 5: Muhasebeleştirme kriteri bir kalemin ne zaman muhasebeleştirileceğini belirler. Ölçüm, bir kalemin hangi parasal tutar üzerinden ölçüleceğinin belirlenmesidir. Gelecekteki nakit akışlarının miktarına ilişkin belirsizlik: a.Sadece muhasebeleştirme kararını etkiler. b.Sadece bir kalemin ölçüleceği tutarın tahminini etkiler. c.Hem muhasebeleştirmeyi hem de ölçümü etkiler.

18 © 2011 IFRS Foundation 18 Bölüm 2 – Tartışma soruları Soru 6: IFRS for SMEs varlıkların ölçümüne ilişkin kaç tane esas belirlemiştir? a.bir—tarihi maliyet b.bir—gerçeğe uygun değer c.iki—tarihi maliyet ve gerçeğe uygun değer d.çok fazla—tarihi maliyet, gerçeğe uygun değer, kullanım değeri, tahmini değer, tamamlanma ve satış maliyetleri düşülmüş tahmini satış fiyatı gibi…


"© 2011 IFRS Foundation 1 IFRS for SMEs Konu 1.4 Quiz ve Tartışma Bölüm 1 KOBİ’ler Bölüm 2 Kavramlar ve Genel İlkeler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları