Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜBİTAK’ın Yeni Ar-Ge Vizyonu Prof. Dr

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜBİTAK’ın Yeni Ar-Ge Vizyonu Prof. Dr"— Sunum transkripti:

1 TÜBİTAK’ın Yeni Ar-Ge Vizyonu Prof. Dr
TÜBİTAK’ın Yeni Ar-Ge Vizyonu Prof. Dr. Ali Rıza ÖZDEMİR Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Haziran 2013

2 Orta Gelir Tuzağı ve Türkiye
Yenilik Ekonomileri * Bilgi yoğun teknolojiye odaklanma Yüksek katma değerli ürünler Türkiye Orta Gelir Tuzağındaki Ekonomiler * İmalatta verimlilik paradigması Verimli ve ucuz üretme yarışı Kaynak: Paradigma Değişikliği İhtiyacı Yeni paradigma ne olacak? Nasıl ulaşılacak? Kaynak: Economist (2012), adapte edilmiştir, * “Kalkınma Yolunda Yeni Eşik:Orta Gelir Tuzağı”, MÜSİAD Araştırma Raporu (2012)

3 Orta Gelir Tuzağını Aşmak ya da Aşmamak
Orta Gelir Tuzağını Aşmış Ekonomiler Ülkeler Eğitim Harcamaları / GSYİH Ar-Ge Harcamaları / GSYİH Güney Kore İsrail Japonya Tayvan İrlanda % 7,6 % 7,3 % 4,9 % 5,8 % 5,6 % 3,4 % 4,4 % 3,3 % 2,9 % 1,8 Orta Gelir Tuzağındaki Ekonomiler Çin Endonezya Tayland Meksika % 3,3 % 3,8 % 4,8 % 1,7 % 0,7 % 0,2 % 0,4 Ülkeler önceki şekilde de aynı olsun. Orta gelir tuzağını aşmanın ve istikralı bir ekonomi olmanın tek yolu Ar-Ge ve eğitime önem vermek Kaynak: OECD Education at a Glance (s.229); Dünya Bankası Eğitim İstatistikleri; Milli Eğitim İstatistikleri (s. 209); TÜİK; OECD MSTI; Notlar: Çin, Endonezya, Tayland ve Meksika için eğitim harcaması kamu eğitim harcamasıdır. Eğitim harcamaları verisi 2008 yılına, Ar-Ge harcamaları verisi 2010 yılına ait olup, Tayland ve Meksika’nın Ar-Ge harcamaları 2009 yılına aittir.

4 Tuzağı Aşmış ve Güçlü Bir Ekonomi Olmak İçin
Ulusal Yenilik & Girşimcilik Sistemi Ar-Ge Destekleri (%3 GSYİH) İnsan Kaynakları *BTYK 23. Toplantısı’nda alınan [2011/101] no.lu Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri Kararı Kaynak: OECD MSTI ve TÜİK **ABD 2007 değeri, diğerleri 2010 yılı değerlerine göre hesaplanmıştır.

5 Ulusal Yenilik ve Girişimcilik Sistemi
… Ülke önceliklerine girdi üretir: Ekonomik katma değer yaratan teknolojiler Ulusal Yenilik ve Girişimcilik Sistemi Yetkin insan gücü Ulusal Yenilik ve Girişimcilik Sistemi düzgün çalışmazsa, Kilit teknolojileri geliştirme ve yerlileştirme İhracatta/üretimde katma değeri artırma Cari açığı kapatma Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedeflerine ulaşamayız.

6 Türkiye’nin Ekonomik katma değer yaratan teknolojileri
Teknoloji Yoğunluğu Yüksek Ortanın Üstü Ortanın Altı Düşük 2002 İhracat % 6,2 24,3 22,8 46,8 2010 İhracat % 3,4 32,2 31,8 32,6 Dünya markalarımız bulunmuyor. 1000 yayın başına düşen PCT patent başvurusu sayısı Japonya’da 324, Almanya’da 144, Türkiye’de 24’tür.* Yayın sayısında dünyada 18. sırada olunmasına rağmen ortalama atıf sayısı dünya ortalamasının altındadır.** (*) Kaynak: WIPO, ISI-WoS, 2010 yılı. (**) 2010 yılı. Kaynak: TÜİK, OECD STAN Veritabanı (Dokuzuncu Kalkınma Planı , 2010 yılı Programı)

7 Nitelikli İnsan Kaynağı (Kritik Kitle)
İnsan Kaynakları 2023 Yılı Hedefleri* Araştırmacı sayısı: 300 bin (TZE) Özel sektör araştırmacı sayısı: 180 bin (TZE) Bin Kişi Başına Düşen TZE Araştırmacı Sayısı ABD** 4,7 Güney Kore 5,4 Almanya 4,0 Türkiye 0,9 Kaynak: OECD MSTI ve TÜİK **ABD 2007 değeri, diğerleri 2010 yılı değerlerine göre hesaplanmıştır.

8 Kritik Kitle ve Ar-Ge Harcamaları
GSYİH ve Ar-Ge Harcamalarının GSYİH’ya oranı artmaktadır. Ancak, bir sıçrama yapılabilmesi için nitelikli projelere ihtiyaç var!

9 2000-2012 yılları arasında destek miktarı
TÜBİTAK ARDEB Destek Bütçesi 225 milyon TL 2,7 milyar TL Kamag savtag eklenmeli yılları arasında destek miktarı 12 kat arttı. 9

10 TÜBİTAK’ın Sosyal Bilimcilere Yönelik Ulusal & Uluslarası Ar-Ge Destekleri

11 Sosyal Bilimciler İçin TÜBİTAK Destekleri
Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destekleri(SOBAG) Kamu Araştırma Destekleri(KAMAG) Bilim İnsanı Destekleri(BİDEB) Uluslararası Proje Destekleri(UİDB)

12 TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)
ARDEB Programları Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri (ÇAYDAG) Elektrik, Elektronik, Enformatik (EEEAG) Mühendislik (MAG) Sağlık Bilimleri (SBAG) Sosyal ve Beşeri Bilimler (SOBAG) Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik (TOVAG) Kimya ve Biyoloji (KBAG) Matematik ve Fizik (MFAG) Kamu (KAMAG) Savunma ve Güvenlik Teknolojileri (SAVTAG) ARDEB Başkan Yrd. Sosyal Bilimler alanında araştırmacıların yararlanacağı programlar: SOBAG ve KAMAG Projeleri 12

13 Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG)
Amacımız; sosyal ve beşeri bilimlerin tüm alanlarında Ar-Ge faaliyetlerini yürüten bilim insanlarımızı destekleyerek, evrensel gelişmeler ve ülke öncelikleri doğrultusunda, bilimsel araştırma faaliyetlerini teşvik etmek ve geliştirmektir. 13

14 BTYK kararı ile SBB olarak kuruluş
Tarihçe 1997 BTYK kararı ile SBB olarak kuruluş 1999 Proje desteklerine başlangıç 2004 SBB olarak az sayıda proje desteği 2005 BTYK kararı ile SOBAG olarak Temel Bilimler kapsamında eşit statüde destek

15 Başlıca SOBAG Destek Alanları
Eğitim İktisat İşletme Sosyoloji Siyaset Bilimi Tarih Coğrafya Felsefe Arkeoloji ve Sanat tarihi Mimarlık Şehir ve Bölge Planlama Psikoloji İlahiyat Hukuk Bilgi ve Belge Yönetimi Kitle İletişimi ve Araçları Maliye Ekonometri Dil ve Edebiyat Güvenlik Bilimleri Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

16 SOBAG Destek Alanları Dağılımı (2005-2012)
Sayılar yürürlükteki ve sonuçlanan projeleri kapsamaktadır.

17 Herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.
Başlıca Destek Programları Destek Programları Maksimum Süresi Destek Üst Limiti (TL/yıl) Başvuru İnceleme Dönemleri Online Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) 36 ay 4 ay Mart Eylül Hızlı Destek Programı (1002) 12 ay 30.000 2-3 ay Herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (1003) (toplam) 4-6 ay Çağrılı Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı (1011) - Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı (3501) 75.000 Kamu Kurumları Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı (1007) 48 ay Detaylı bilgi için:

18 1001 - Araştırma Projelerini Destekleme Programı
Kimler Başvurabilir Destek Özellikleri Doktora Derecesi Üniversite Lisans Eğitimi Özel/Kamu Kuruluşları Destek Süresi 36 aya kadar Destek Miktarı TL’ye kadar Başvuru Dönem ve Tarihleri 1500 TL/ay Proje Teşvik İkramiyesi Başvuru Dönemleri Mart - Eylül Dönem Son Tarihi 6 Eylül 2013 Online başvuru: 4 ay Değerlendirme Süresi Detaylı bilgi için:

19 1002 - Hızlı Destek Programı
Kimler Başvurabilir Destek Özellikleri Doktora Derecesi Doktora Öğrencisi (Ar. Gör.) Üniversite Lisans Eğitimi Özel/Kamu Kuruluşları Destek Süresi 12 aya kadar Destek Miktarı TL’ye kadar Başvuru Dönem ve Tarihleri 2-3 ay Değerlendirme Süresi Başvuru Dönemleri Zaman kısıtlaması yoktur. Online başvuru: Detaylı bilgi için:

20 1003 - Öncelikli Alanlar Destek Programı
Kimler Başvurabilir Destek Özellikleri Doktora Derecesi Üniversite Lisans Eğitimi Özel/Kamu Kuruluşları Destek Süresi 24-36 aya kadar Destek Miktarı 2.5 milyon TL’ye kadar Başvuru Dönem ve Tarihleri 2500 TL’ye kadar Proje Teşvik İkramiyesi Başvuru Dönemleri Çağrılı Online başvuru: Üniversite – Sanayi İşbirliği Detaylı bilgi için:

21 1003 - Öncelikli Alanlar Destek Programı
Daha Yüksek Bütçe 2.5 milyon TL üst limit Daha fazla Proje Teşvik İkramiyesi Proje yöneticisi: TL/ay Proje yürütücüsü: TL/ay Araştırmacı: TL/ay Danışman: TL/yıl Daha fazla seyahat bütçesi 1001 programının 3 katı seyahat bütçesi Daha fazla işbirliği Orta ve büyük ölçekli projelere özel sektörün katılımı teşvik edilmektedir. Yurtdışından araştırmacı davet edilebilmektedir.

22 3501 – Ulusal Kariyer Genç Araştırmacı Programı
Kimler Başvurabilir Destek Özellikleri - Doktora Derecesi - 5 yıl - Farklı Üniversite Üniversite Destek Süresi 36 aya kadar Destek Miktarı TL’ye kadar Başvuru Dönem ve Tarihleri 1500 TL/ay Proje Teşvik İkramiyesi Başvuru Dönemleri Mart - Eylül Dönem Son Tarihi 6 Eylül 2013 Online başvuru: 4 ay Değerlendirme Süresi Detaylı bilgi için:

23 3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Kimler Başvurabilir Destek Özellikleri Doktora Derecesi Üniversite Lisans Eğitimi Özel/Kamu Kuruluşları Destek Süresi 24 aya kadar Destek Miktarı 60 Bin TL’ye kadar Aylık 500 TL ’ye kadar Proje Teşvik İkramiyesi YENİ! Proje Almamış Kişileri Ar-Ge’ye Isındırma

24 1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
Amaç Üniversite/kamu araştırma enstitülerindeki bilgi birikiminin, KOBİ ve büyük ölçekli kuruluş tarafından ürüne/sürece dönüştürülerek ticarileştirilmesini sağlamak. Destek Miktarı Proje bütçe üst sınırı TL*, %75’i TÜBİTAK, %25’i KOBİ, %60’ı TÜBİTAK, % 40’ı Büyük, Proje Bütçesine ek olarak; Proje Teşvik İkramiyesi TL* Proje Kurum Hissesi TL TÜBİTAK tarafından karşılanacak* 3 ay süreli TÜBİTAK tarafından karşılanacak TL’lik fizibilite desteği Destek Süresi Proje bazında en çok 24 ay Kimler Başvurabilir? Proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden KOBİ’ler ve büyük ölçekli firmalar ile üniversite ya da kamu araştırma kurumları (yürütücü kuruluş) ortak olarak başvurabilmektedir. * Üst sınırlardır. 24

25 1512 - Girişimcilik Aşamalı Destek Programı
Bireysel girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini firma kurarak yenilikçi ürünlere dönüştürebilmeleri için iş fikrinden pazara kadar olan faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmıştır. Başvuran kişilerin; Doktora mezunu ise, mezuniyet tarihinin üzerinden 5 sene geçmemiş olması, Lisans/yüksek lisans mezunu ise, 45 yaşından gün almamış olması, Daha önce Bakanlığı Teknogirişim desteği ya da 1512 programı 2. aşaması kapsamında iş planı desteği almamış olması, Herhangi bir şirkete ortak olmaması gerekmektedir.

26 1512 Programında 4 Aşamalı Destek
Başvuru sahibi Destek süresi Destek türü/oranı Bütçe (TL) Çıktı Aşama 1 İş fikrinden projeye Girişimci - Girişimcilik eğitimi ve rehber desteği İş Planı Aşama 2 Şirketleşme, teknolojik doğrulama En fazla 12 ay %100 hibe ve rehber desteği En fazla TL Ön prototip, demo vb. Aşama 3 İleri Ar-Ge proje desteği Sermaye şirketi 18 ay %75 hibe En fazla TL + %10 Ticari prototip Aşama 4 Ticarileştirme Proje pazarı, girişim sermayesi erişimi Ticarileşmiş ürün 2012’de; 745 İş fikri başvurusunun 451’i Başarılı 360 İş planı başvurusunun 125’i Başarılı 2013’de; Çağrı 2 Mayıs’ta açılmıştır. 3 Haziran’a kadar devam edecektir.

27 5000 - Dijital İçerikli Açık Ders Kaynaklarını Destekleme Programı
5002 Akademik e-Ders 5001 Akademik e-Kitap İlk çağrı Mart 2013 İlk çağrı Haziran 2013 5001 Akademik e-Kitap Destek TL’ye kadar Telif TL’ye kadar 5002 Akademik e-Ders Destek TL’ye kadar TL’ye kadar - T.C. vatandaşı olmak - Doktora derecesi - Dersin ilgili olduğu alanda eğitim almış veya ders vermiş olmak Kimler Başvurabilir YENİ! Detaylı bilgi için: ve

28 Sosyal Bilimler Alanındaki Ulusal Destekler
SOBAG  Yıllar Önerilen proje sayısı Desteklenen Proje Sayısı Desteklenen Projelerin Bütçesi (bin TL) 2000 13 6 82 2001 68 71 2002 36 15 174 2003 40 200 2004 83 11 481 2005 374 110 8.607 2006 483 157 12.184 2007 645 181 20.099 2008 734 150 16.203 2009 644 129 14.769 2010 682 140 12.186 2011 124 13.866 2012 673 103 14.715 Toplam 5.120 1.152

29 KAMAG: Destekleri Hedef: Kamu kurumlarının Ar-Ge’ye dayalı ihtiyaçlarının karşılanması ve toplumsal düzeyde Ar-Ge talebi oluşturmak Ar-Ge’ye dayalı tedarik yönteminin etkinleştirilmesi 3 farklı nitelikte proje desteği Pilot tesis kurulumu ve prototip üretim imkanı sağlayan büyük ölçekli projeler Ulusal kaynakların etkin kullanımı Üniversite-kamu-özel sektör işbirliği Hizmet kalitesinin arttırılması Süreç yeniliği Proje sonuçlarının takibi

30 KAMAG: Temel Özellikler
Uygulamaya yönelik projelerin desteklenmesi Proje sonuçları Uygulama Planı(PSUP) doğrultusunda proje sonuçlarının yaygınlaştırılması Proje sonuçlarının ilgili kamu kurumunca kullanımının TÜBİTAK tarafından dönemsel olarak takip edilmesi İki aşamalı proje başvuru süresi Etkin Üniversite-Özel Kuruluş-Kamu Ar-Ge Birimi işbirliği Üç farklı nitelikte proje desteği

31 KAMAG: Tanımlar Kimler Müşteri Kurum (MK) Olabilir?
Bakanlıklar veya bağlı/ilgili/ilişkili kuruluşları Kimler Proje Yürütücüsü Kuruluş (PYK) Olabilir? Üniversiteler Kamu Ar-Ge Birimleri Özel Sektör

32 KAMAG: Proje Nitelikleri
Prototip/Sistem/Pilot Tesis Projesi Prototip, sistem veya pilot tesis  MK ihtiyacının yaygınlaştırma ile karşılanması  Ticarileştirme potansiyeli var  Model/Yöntem/ Süreç Projesi Model, yöntem veya süreç  MK ihtiyacının doğrudan kullanım ile karşılanması  Ticarileştirme potansiyeli yok  Teknoloji Birikim Projesi Doğrudan endüstriyel ölçekte kullanılamayan çıktı  Teknoloji Kazanım Yol Haritası (TKYH)  Prototip/Sistem/Pilot Tesis Projesi Örnekleri: Milli Rüzgar Enerji Sistemleri Geliştirilmesi ve Prototip Türbin Üretimi (MILRES); Kompozit Fren Papucunun Yerli Üretimi; E1000 Tipi Elektrikli; Lokomotif Geliştirilmesi; Patates Tohumunun Yerli Üretilmesi Model/Yöntem/ Süreç Projesi Örnekleri: Türkiye’de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Sistemi; Karayolları Köprü Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi; Atık Madeni Yağların; Kontrol ve İzleme Sisteminin Oluşturulması; Ulusal Mera Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Yenilenebilir Enerji Depolama Sistemlerinin Geliştirilmesi Teknoloji Birikim Projesi Örnekleri: Yarı İletken Temelli Yüksek Verimli Güneş Pilleri Geliştirme; Ulaşımda Enerji Verimliliği İçin Li-iyon Batarya Geliştirilmesi; İleri Evre Akciğer Kanserinde Kemoterapiye ek Olarak FUS1-DOTAP Gen Tedavisinin Kullanımı; Pamuk (Gossypium spp)'ta Lif Karakterleri ve Verticillium; Dayanıklılığı İçin Genetik Haritalama ve Molekül Islah

33 Prototip/Sistem/Pilot Tesis Projesi Teknoloji Birikim Projesi
KAMAG: Destek Süresi 30 Ay Model/Yöntem/ Süreç Projesi 48 Ay Prototip/Sistem/Pilot Tesis Projesi Teknoloji Birikim Projesi 33

34 Proje bütçesine %100 destek
KAMAG: Destek Bütçesi Proje bütçesine %100 destek + % 10 «Kurum Hissesi» + % 20 «Bilgi ve Kazanımların Sürekliliği Bütçesi» Seyahat Makine Teçhizat Personel Bursiyer Hizmet Alımı Sarf Malzemesi : 191 proje ve 1 MİLYAR TL 34

35 KAMAG: Aktörler ve Fonksiyonları
Müşteri Kurum TÜBİTAK İhtiyaç Analizi Çalışması Müşteri Kurum İhtiyacının Karşılanması Proje Başvurusu Çağrı İlanı Çağrı dokümanı Disiplinlerarası İşbirliği Proje Yürütücüsü Kuruluşlar

36 KAMAG: Proje Başvuru ve Değerlendirme Süreci
Çağrıların ilanı 1.Aşama proje başvuruları Komisyon 2.Aşama Proje Önerileri Panel Desteklenen Projeler 1.AŞAMA 2.AŞAMA KARAR

37 KAMAG - Sunulan Projeler
KAMAG – itibariyle SAYI BÜTÇE (milyon TL) Önerilen Projeler 1064 4727 Yürürlükte olan Projeler 53 214 Sonuçlanan Projeler 98 245 Reddedilen/Geri Çekilen Projeler 884 3854 İptal Edilen/Durdurulan Projeler 4 6 Sözleşme/Revize Aşamasındaki Projeler 7 42 Değerlendirme Aşamasındaki Projeler 18 237

38 KAMAG’nun Sosyal Proje Örnekleri(1)
KAMAG Proje Adı Kurum Proje Yürütücüsü Kuruluş Bütçe (bin TL) Maliye Politikaları Analiz Ve Değerlendirme Modellerinin Geliştirilmesi Maliye Bakanlığı TOBB ETÜ 2.095 Stratejik Yönetim Sistemi-Model ve Yazılım 1.913 Türkiye'de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Sistemi Milli Eğitim Bakanlığı Hacettepe Üniversitesi 2.343 MEB Bütçesinin Kontrolü ve Bütçeye Dayalı Okul Performansının İzlenmesi 1.474 Kayıtlı İstihdama Geçişte Etkin Denetim Modellerinin Araştırılması Çalişma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ankara Üniversitesi 400 T.C. Sayıştay Başkanlığı Bilgisayar Destekli Denetim Sistemi Yazılımı T.C Sayiştay Başkanlığı TÜBİTAK Bilgem - Ulusal Elektronik Ve Kriptoloji Araştirma Enstitüsü (UEKAE) 3.596

39 KAMAG’nun Sosyal Proje Örnekleri(2)
KAMAG Proje Adı Kurum Proje Yürütücüsü Kuruluş Bütçe (TL) Kümeler, Sanayi Ağları ve İnovasyon(KÜSAİ): Ankara Bölgesi Makina ve Mobilya İmalatı Sektörleri Örneği KOSGEB ODTÜ 1.560 Türkiye'nin AB'ne Uyum Sürecinde Olası Gelişmelerin Önemli Tarım Ürünleri Üzerine Ekonomik Etkilerinin Analizi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 673 Asayiş Hizmetlerinde Örgütsel Performans Yönetimi Emniyet GM Polis Akademisi Başkanlığı 1.171 Denizli İli Suç Haritası ve Suç Analiz Modeli Pamukkale Üniversitesi 519 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, 2008 Kalkınma Bakanlığı Hacettepe Üniversitesi 3.542 Türkiye'de Yabancıların Taşınmaz Edinimi ve Etkilerinin Değerlendirilmesi Tapu ve Kadastro GM Ankara Üniversitesi 2.445 Detaylı Bilgi İçin:

40 Uluslarası İşbirliği Proje Destekleri...
İkili Programlar : 22 Ülke Çoklu Katılım: 31 Organizasyon Organization of the Islamic Conference (OIC) COMSTECH Organization of the Black Sea Economic Cooperation

41 53,2 milyar bütçe ile Dünya’nın en büyük sivil araştırma programı
7.Çerçeve Programı ( ): 53,2 milyar bütçe ile Dünya’nın en büyük sivil araştırma programı İşbirliği Özel Programı (32,4 milyar €) Fikirler Özel Programı (7,4 milyar €) Marie Curie Burs ve Destek Programları (4,7 milyar €) Kapasiteler Özel Programı (4,1 milyar €) Euratom JRC

42 ÇP projelerinde yer almak: Neden? Nasıl?
Kendi alanınızdaki en büyük oyuncularla ortak projelerde yer alma imkanı Geleceğin teknolojilerini belirleyen konsorsiyumların içinde olma fırsatı Proje Koordinatörü Proje fikri Projenin planlanması ÇP proje deneyimi İlgili araştırma alanında bilimsel yetkinlik Proje ekibini oluşturma Proje Ortağı İlgili araştırma alanında bilimsel katkı sağlamak Projenin iş paketlerinde görev almak Bireysel Araştırmacı Marie-Curie bireysel araştırma ve burs programı araştırmacıları Fikirler Özel Programı kapsamında yazılan projeler

43 7.ÇP İşbirliği Özel Programı
Hedefi : Sanayi ve araştırma kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirerek kilit alanlarda Avrupa’nın liderliğini sağlamak. Ebru BAŞAK

44 7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler
7.ÇP SSH alanı ( ) Toplam Bütçe: 620 Milyon Avro 7.ÇP SSH alanı projeler Yıllar Desteklenen Toplam Proje sayısı Desteklenen Proje sayısı (Türk ortaklar) Türk ortakların Proje Bütçeleri (bin Avro) 2007 40 11 987 2009 27 5 672 2010 32 4 439 2011 33 6 966 2012 34 500 Toplam 166 30 3.564

45 7.ÇP’de Deklenmiş Bazı SBB Konuları
Kamu politikalarında yenilikçilik AB’de vergi politikaları Avrupa ekonomilerinde hizmet sektöründeki gelişmeler Avrupa vergi sisteminde yaşlanan toplumların etkisi Sosyal yenilikçiliğin ekonomik etkilerinin incelenmesi Yenilikçi toplumlar ve sosyal girişimcilik Küresel sosyal sorunların çözümünde çok uluslu şirketlerin rolü Makro-ekonomi politikaları ve modelleme Avrupa’da ekonomik büyüme ve istihdam alanlarında finans sektörünün rolü Avrupa’da kamu sektörünün geleceği

46 Proje Örnekleri: Ge.M.IC Projesi
Proje Konusu: Avrupa perspektifi içinde farklı yönlerden ve metodolojik yaklaşımlar kullanılarak kültür ve göç alanındaki etkileşimlerin araştırılması. Türk ortağın proje faaliyetleri: Göç araştırmaları konusunda data toplanması, rapor hazırlanması, odak gruplar oluşturularak araştırmacılarla görüşmeler yapılması ve tematik çalıştay düzenlenmesi. GE.M.IC (Gender, Migration and Intercultural Interactions in the Mediterranean and South East Europe:an interdisciplinary perspective) Proje Koordinatörü: Panteion University of Political and Social Sciences-Centre for Gender Studies-Yunanistan Proje türü:Ar-Ge projesi (7 Ortak) Proje süresi: 36 ay; Toplam bütçe: € Türk ortak: Bilkent Üniversitesi - Doç.Dr. Dilek CİNDOĞLU Türk ortağın bütçesi: € Projenin amacı: Avrupa perspektifi içinde farklı yönlerden ve metodolojik yaklaşım kullanılarak kültürel ve göç alanındaki etkileşimlerin araştırılması.

47 Proje Örnekleri: FESSUD Projesi
Proje konusu: Avrupa’da ekonomik, sosyal ve çevresel hedeflere ulaşmak için ne tür ekonomi politikaları uygulanabilir? Finansal sistemin toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilmesi adına hangi düzenlemeler yapılabilir? Türk ortağın proje faaliyetleri: Ülkelerin finansal sistemlerini analiz eden nitel ve nicel araştırma yöntemine dayalı ülke raporlarının hazırlanması, finansal krizin sebeplerini ve sonuçlarını tartışan analiz raporlarının hazırlanması ve finansal sektörün hane halkı üzerindeki etkisini ölçmek için karşılaştırılmalı vaka çalışması yapılması. Fessud (Financialization, Economy, Society and Sustainable Development) Proje Koordinatörü: University of Leeds, İngiltere Proje türü:Ar-Ge projesi (15 Ortak) Proje Süresi 60 ay; Toplam bütçe: € Türkiye’den ortak; ODTÜ - Doç. Dr. Galip Yalman Türk ortağın bütçesi: € Projenin amacı: Avrupa’da ekonomik, sosyal ve çevresel hedeflere ulaşmak için ne tür ekonomi politikaları uygulanabilir? Finansal sistemin toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ne tür düzenlemeler yapılabilir?

48 Proje Örnekleri: PEGGED Projesi
PEGGED (Politics, economics and global governance: The European Dimensions) Proje Koordinatörü: University of Oxford- Prof. David VINES Proje türü: 7. ÇP Ar-Ge Projesi (6 Ortak) Proje süresi 48 ay; Proje bütçesi: € Projenin Amacı:Küresel ekonomi yönetiminde Avrupa’nın karşılaştığı problemlere yönelik makro-ekonomik düzeyde çözüm mekanizmaları geliştirmek, finansal piyasaların entegrasyonunu sağlamak ve ekonomik büyüme kapasitesini artırmak.

49 EU INTEGRATION: Marie Curie Bireysel Araştırma Projesi
EU Integration: Financial Integration and Macroeconomic Stability in Europe Proje türü: 7. ÇP Marie Curie IRG Projesi (Tek Ortak) Proje süresi: 48 ay Proje bütçesi: € Projenin Amacı: Bu proje AB üye ülkeleri arasında finansal entegrasyonun derecesini ve bu entegrasyonun ekonomik büyüme ve makroekonomik denge üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Desteğin amacı: Proje ABD’den dönen araştırmacıyı Avrupa’da tutabilmek için maaşına, araştırmasına ve seyahatlerine ek destek sağlamak amacıyla bireysel burs şeklinde fonlama sağlamıştır. Proje Koordinatörü: Bilkent Üniversitesi – Prof. Şebnem Kalemli Özcan

50 PROGTAX: Marie Curie Bireysel Araştırma Projesi
PROGTAX: Effects of Progressive Taxation on Economic Growth, Labor Supply and Income Inequality Proje türü: 7. ÇP Marie Curie IRG Projesi (Tek Ortak) Proje süresi: 48 ay Proje bütçesi: € Projenin Amacı: Proje, aşamalı vergi ve gelir dağılımını birleştiren dinamik bir makroekonomik model geliştirmeyi hedeflemektedir. Proje Yunanistan, İtalya ve Türkiye kayıt dışı sektörlerin geniş olduğu ülkelerin analiz edilmesini sağlayacaktır. Desteğin amacı: Proje ABD’den dönen araştırmacıyı Avrupa’da tutabilmek için maaşına, araştırmasına ve seyahatlerine ek destek sağlamak amacıyla bireysel burs şeklinde fonlama sağlamıştır. Proje Koordinatörü: Boğaziçi Üniversitesi – Doç. Dr. Murat Koyuncu

51 7.ÇP’de ve Horizon2020’de Sosyal Bilimler
7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler Araştırma Alanı Ekonomik büyüme, istihdam ve rekabetçilik Sürdürülebilir Kalkınma Toplumsal Eğilimler Dünyada Avrupa AB Vatandaşlığı Temel sosyo-ekonomik göstergeler Horizon Programı- Sosyal Bilimler Araştırmaları Kapsayıcı Toplum Yenilikçi Toplum Yansıtan Toplum SBB alanı araştırmaları SBB alanı araştırmaları Kapsayıcı Toplum: Sosyo-ekonomik ve siyasal bütünleşme, kültürlerarası dinamikler, bölgeler arası sosyal farklılıkların azaltılması, teknoloji ve yenilikçilik konusunda daha sıkı işbirliği, Avrupa’nın küresel rolü (insan hakları ve yargı konuları) ve katılımcı, açık ve yaratıcı toplumlar. Yenilikçi Toplum: Araştırma ve yenilikçilik konularında toplumsal aktörlerin aktif katılımı, sosyal fayda sağlayacak ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, bilim ve araştırma konularında toplumsal katılımın artırılması, Avrupa’nın 3. ülkelerle ilişkileri Reflective Toplum: Avrupa kimligi ve kültürel miras (müzeler ve galeriler arasında işbirlikleri, arşivlerin birleştirilmesi vb. Konular)

52 Excellent Science Bileşenler..
dönemi için önerilen fon miktarı Euro European Research Council Bireysel takımlarla gerçekleşen ufuk açıcı araştırmalar 13 Milyar Future and Emerging Technologies (Örneğin, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, biyoloji,kimya, yer bilimleri, malzeme, bilişsel bilimler, sosyal bilimler veya ekonomi) Yeni Inovasyon alanları açabilecek multi-disipliner araştırmalar 3 Milyar Marie Skłodowska Curie Actions Araştırmacı Dolaşımı sayesinde eğitim ve kariyer gelişimi fırsatları 6 Milyar Research infrastructures (e-altyapılar dahil) Küresel ölçekte gelişmiş altyapılara erişim 2,5 Milyar

53 Industrial Leadership Bileşenler..
dönemi için önerilen fon miktarı (Euro) Leadership in enabling and industrial technologies (ICT, nano-teknoloji, malzeme,biyoteknoloji, imalat teknolojileri,uzay) 14 Milyar Access to risk finance Ar-Ge ve Inovasyon için risk sermayesi fırsatlarının arttırılması 3,5 Milyar Innovation in SMEs KOBİ’lerin Ar-Ge yetkinliklerinin arttırılması 0,5 Milyar 53

54 Societal Challenges Bileşenler..
dönemi için önerilen fon miktarı Euro Sağlık, nüfus değişimi ve refah 8 Milyar Gıda Güvenliği, sürdürülebilir tarım, deniz ve denizcilik araştırmaları ve bio-ekonomi 4 Milyar Güvenli, temiz ve verimli enerji 6 Milyar Akıllı, yeşil ve entegre ulaştırma 7 Milyar İklim değişikliği ve kaynak verimliliği (ham maddeler dahil) 3 Milyar Kapsayıcı, yenilikçi ve güvenli toplumlar 54

55 TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Burs ve Destekleri

56 2218 - Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı
Doktoralı Araştırmacıların Yurt İçi Araştırmalarını Sürdürebilmeleri için Araştırma Bursu Veriyoruz Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı Kimler Başvurabilir Burs Süresi 24 ay (en çok) Burs Miktarı 2.250 TL / TL (kısmi) Doktoralı Araştırmacılar Yurt İçi Kabul Başvuru Dönemleri 2 dönem Şubat ve Eylül 2. Dönem (2013) Eylül 2013 Detaylı Bilgi:

57 Doktoralı Araştırmacıların Yurt Dışı Araştırmalarına Destek Veriyoruz
Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı Kimler Başvurabilir Burs Süresi 12 ay (en çok) Burs Miktarı 2.500 $ / € (Avrupa) Yol Desteği (Eş dahil) Doktoralı Araştırmacılar Yurt Dışı Kabul Başvuru Dönemleri 2 dönem Şubat ve Eylül 2. Dönem 26 Ağustos - 27 Eylül 2013 Detaylı Bilgi:

58 Yurt Dışı Etkinliklere Katılımınızı Destekliyoruz
Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı Kimler Başvurabilir Destek Miktarı 1.500 $ / $ (Avrupa) Yüksek Lisans Öğrencisi Yüksek Lisans Mezunu Doktora Öğrencisi Doktora Mezunu Başvuru Dönemleri Her ay başvuru alınır Dönem Son Tarihi Her ayın son cuması Kongre/Konferans Yaz/Kış Okulu Sözlü Sunum Lisansüstü Öğrenciler Detaylı Bilgi:

59 Proje Eğitimlerine Destek Veriyoruz
Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı Desteklenen Etkinlik Destek Kapsamı Organizasyon Desteği Katılımcı Desteği Ders Ücretleri Destek Miktarı TL Eğitim Etkinlikleri Doktora öğrencilerine veya doktoralı araştırmacılara yönelik Teorik veya pratik uygulamalar içeren eğitimler Başvuru Dönemleri 4 dönem Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım 2. Dönem Son Başvuru Tarihi 3 Mayıs 2013 3. Dönem Son Başvuru Tarihi 2 Ağustos 2013 Kimler Başvurabilir Etkinlik Koordinatörü TÜBİTAK 1001 projesi Yürüten Akademisyenler Detaylı Bilgi:

60 İlginiz Teşekkür Ederim. Prof. Dr. Ali Rıza ÖZDEMİR
İrtibat Bilgileri: Prof. Dr. Ali Rıza ÖZDEMİR TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı


"TÜBİTAK’ın Yeni Ar-Ge Vizyonu Prof. Dr" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları