Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nörokardiyojenik Senkop Fizyopatoloji Doç. Dr. Namık Kemal Eryol Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nörokardiyojenik Senkop Fizyopatoloji Doç. Dr. Namık Kemal Eryol Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri."— Sunum transkripti:

1

2 Nörokardiyojenik Senkop Fizyopatoloji Doç. Dr. Namık Kemal Eryol Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri

3 2 The Significance of Syncope 1 National Disease and Therapeutic Index on Syncope and Collapse, ICD-9-CM 780.2, IMS America, 1997 2 Blanc J-J, L’her C, Touiza A, et al. Eur Heart J, 2002; 23: 815-820. 3 Day SC, et al, AM J of Med 1982 4 Kapoor W. Evaluation and outcome of patients with syncope. Medicine 1990;69:160-175

4 3

5 4 Tanım *Syncope (G: synkope) A fainting or swooning; a sudden fall of blood pressure or failure of the cardiac systole, resulting in cerebral anemia and subsequent loss of consciosness * Stedman’s Medical Dictionary

6 5 “Those who suffer from frequent and severe fainting often die suddenly.” Hippocrates, 1000 BC

7 6 Senkop Tarihçe 1932’de Thomas Lewis kalp ve kan damarlarının senkop fizyopatolojisinde yer aldığını vurgulamak için vazovagal Senkop kavramını kullandı

8 7 Kavramlar... ? Nörokardiyojenik Nöral Mediated Vazovagal Durumsal Ortostatik

9 8 Senkop sinonim

10 9 Senkopa sıklıkla anormal otonomik cevaplar neden olur. Birkaç terim bu tür senkopu tanımlamak için kullanılır. Bunlar: Vasovagal, Nörokardiyojenik, Neurally Mediated Syncope Tanım Nöral aracılı senkop postural tonun otonomik regülasyonunun bir bozukluğudur; hipotansiyona,bradikardiye ve şuur kaybına yol açar. En sık uyarıda ortostatik stresdir

11 10 Copyright ©2000 American Heart Association Mosqueda-Garcia, R. et al. Circulation 2000;102:2898-2906 Causes of syncope

12 11 Kapoor, W. N. N Engl J Med 2000;343:1856-1862 Causes of Syncope NMS, nedeni bilinen senkoplar arasında en sık NMS,

13 12 Nöral aracılı Senkop Sınıflandırma Vazovagal senkop Karotis sinüs senkopu Durumsal senkop –Akut hemoraji –Öksürük hapşırma –Gastrointestinal uyarı(Yutkunma, defekasyon, viseral ağrı) –Miksiyon –Egzersiz sonrası –Yemek sonrası –Diğerleri (enstrüman çalınması, ağırlık kaldırma) Glossofarringeal nevralji

14 13 Senkop

15 14 The Elusive Pathophysiology of Neurally Mediated Syncope Central –Emosyonel stimulasyon.... Postural –Ayakta dururken veya yürürken... Situational –Visseral afferentlerin stimulasyonu Mosqueda-Garcia, R. et al. Circulation 2000;102:2898-2906 (En sık)

16 15 Arteryel kan basıncında azalma Afferent sinyallerda azalma Sempatik outflow ve vagal outputta Reflek vasocontsriksiyon ve taşikardi Kan basıncında normalleşme Refleks Mosqueda-Garcia, R. et al. Circulation 2000;102:2898-2906

17 16 Fakat kimi zaman işler beklendiği gibi gitmiyor, vee...

18 17 Arthur, W et al. Postgrad Med J 2000;76:750-753 Neurocardiogenic syncope EfferentEfferent   Ortostatik stres Tex Heart Institute J 2000;27:268-72.

19 18 The Elusive Pathophysiology of Neurally Mediated Syncope Ventriküler teori –Ventriküler mekanoreseptörlerin aktivasyonu –Ventriküler hipovolemi –Artmış sempatik ton Barorefleks disfonksiyon teorisi Azalmış kan volüm teorisi Nörohumoral teoriler Aktif vasodilatasyon teorisi Respirasyon Serebral kan akım disregülasyonu Mosqueda-Garcia, R. et al. Circulation 2000;102:2898-2906

20 19 Copyright ©2000 American Heart Association Mosqueda-Garcia, R. et al. Circulation 2000;102:2898- 2906 Ventricular theory of NMS Sharpey-Schafer EP. Emergencies in general practice: syncope. BMJ. 1956;1:506–509.

21 20 Kardiyak doluşta progresif bir azalmaya maruz kalındığında, niçin vazokonstriksiyon ve taşikardi (normal cevaplar) aniden zıd yöne dönüyor?. Eskiden ventriküler reseptörlerinin paradoksal uyarılmasının Bezold-Jarisch refleks tipi- sorumlu olduğuna inanılırdı. Fakat, mekanizma olarak buna karşıt delillerin sayısı hızla artmaktadır 39 nolu kaynak Oberg B, Thoren P (1972) Increased activity in left ventricular receptors during haemorrhage or occlusion Of the caval veins in the cat. Acta PhysiolScand 85:164–173 Boşa yakın kalbin güçlü kontraksiyonunca çok az ventriküler affernt uyarılır 16 nolu kaynak Fitzpatrick AP, (1993) Vasovagal reactions may occur after orthotopic heart transplantation. J Am Coll Cardiol 21:1132–1137 Senkopun vazodilatör komponenti transplante ve dolayısıyla denerve kalpli hastalarda oluşabilir 31, 38 nolu kaynaklar Liu JE, (2000) Left ventricular geometry and function preceding neurally mediated syncope. Circulation 101:777–791 Novak V, (1996) Is the heart empty at syncope? J AutonNerv Syst 60:83–92 Ekokardiyografik çalışmalar senkop için, ne boşa yakın bir kalbin, ne de güçlü kasılan bir ventrikülün mutlaka olması gerekmediğini göstermiştir. 2004

22 21 Copyright ©200 American Heart Association Mosqueda-Garcia, R. et al. J Clin Invest 1997:99;2736-2744 Sempatik sistem (Plazma katekolamin düzeyleri) Senkoptan önce plazma norepinefrin düzeyleri azalmıştır Kaufmann H. Neurology. 1995;45(suppl 5):s12–s18. Goldstein DS, Am Heart J. 1982;104:1071-75 Jacobs MC,. Eur J Clin Invest. 1995;25:754 –761.

23 22 Copyright ©2000 American Heart Association Mosqueda-Garcia, R. et al. Circulation 2000;102:2898-2906 Sempatik sistem MSNA Senkop öncesi MSNA artışı bulunamamıştır Hayoz D, Clin Sci. 1996;91(suppl):50 –51. Morillo CA, Circulation.1997;96:2509-13

24 23 Sempatik Sistem NMS’li hastalarda Yohimbine ve clonidin kullanımının senkop üzerine etkileri ? Mosqueda-Garcia R, et al.J ClinInvest. 1998;102:1824 –1830.

25 24 Barorefleks disfonksiyon teorisi Bir çok çalışmada NMS gelişiminde defektif barorefleks fonksiyonun potansiyel bir mekanizma olduğu savunulmuştur. Mosqueda-Garcia R, J Clin Invest. 1997;99:2736 –2744. Jacobs MC, Eur J Clin Invest. 1995;25:754 –761. Ellenbogen KA, Pacing Clin Electrophysiol. 1997;20:788 –794.

26 25 Azalmış kan volüm teorisi NMS’li hastalarda azalmış kan volümünün mevcut olduğu ve bu durumun serum albumin infüzyonu ile önlenebileceği ortaya atılmıştır Bergenwald L, Scand J Clin Lab Invest. 1977;37:209 –216.

27 26 Nörohumoral Teoriler (Epinefrin) Epinefrin infüzyonunun duyarlı hastalarda NMS’i oluşturabildiği kanıtlanamamıştır Calkins H, Am J Cardiol. 1991;67:207–209.

28 27 Nörohumoral Teoriler (Serotonin) Senkoptan önce serotonin salınmasının olduğu ve SRA’ların serotonin reseptör sensitivitesini azaltarak NMS’i önleyeceği gösterilmiştir Samoil D, Clin Auton Res. 1995;5:251–255.

29 28 Nörohumoral Teoriler (Renin, Vasopressin, B endorfin, Endothelin,NO) Renin 1,Vasopressin 2, B-endorfin 3, Endothelin 4,NO’nun 5 plazma düzeylerinde NMS başlangıcından önce artış olduğu saptanmıştır 4 Kaufmann H, Lancet. 1991;338:1542–1545. 5.Kaufmann H. Neurology. 1995;45(suppl 5):s12–s18. 1. Goldstein DS, Am Heart J. 1982;104:1071–1075. 2. Riegger GA, Am Heart J. 1991;121:602– 603. 3. Perna GP. Am J Cardiol. 1990;65:929 –930. Spesifik reseptör antagonistleriyle (Naloxone) 1 veya NOS inhibitörleriyle 2 önceden yapılan tedavinin senkop provakasyonunu veya beraberindeki vasodilatasyonu önlemediği saptanmıştır 1. Smith ML,. J Auton NervSyst. 1993;45:1–9. 2. Dietz NM,. J ApplPhysiol. 1997;82:1785–1793

30 29 Respirasyon Senkoptan önceki vasomotor insitabilite respirasyondaki değişikliklerle ilişkisiz Lipsitz LA, J Appl Physiol. 1997;83:383–390.

31 30 Serebral kan akımında disregülasyon NMS’li hastalarda ortostatik strese anormal serebral vasküler cevap 1 NMS hastalarında azalmış serebral kan akımı ve serebral vasokontsriksiyon bulguları 2 1.McHenry LC, Am J Med Sci. 1961;241:173–178. 2. Grubb BP,. Circulation. 1991;84:1157–1164. Bu bulgular, CNS içindeki anormalliklerin NMS patogenezinde önemli bir rol Oynadığı sonucunu çıkartır

32 31 Heart 2002;88:217-221 CARDIOVASCULAR MEDICINE New insights into the mechanism of neurally mediated syncope M A Mercader1, P J Varghese1, S J Potolicchio2, G K Venkatraman2 and S W Lee1 Department of Neurology, The George Washington University Amaç: NMS’de serebral korteksin rolünü tayin temek Metod: Tilt testine giden hastalarda EEG değerlendirildi Sonuç: Senkoptan önce beynin sol hemmisferine EEG aktivitesinin lateralize olduğu saptandı. Bu bulgular CNS’nin NMS’da rol almakta olduğunu düşündürür

33 32 Mercader, M A et al. Heart 2002;88:217-221

34 33 Mercader, M A et al. Heart 2002;88:217-221

35 34 Son söz 8 nolu kaynak: Mosqueda-Garcia R, The elusive pathophysiology of neurally mediated syncope. Circulation 2000;102:2898-2906 Nedenler hala tartışmalı ise de..... 9 nolu kaynak: Kosinski D, Pathophysiological aspects of neurocardiogenic syncope: current concepts and new perspectives. Pacing Clin Electrophysiol 1995;18:716-724 Periferal venöz dönüşte ani düşme.... 10 nolu kaynak Lurie KG, Benditt D. Syncope and the autonomic nervous system. J Cardiovasc Electrophysiol 1996;7:760-776. Hiperkontraktil durum..... paradoksal refleks bradikardi.... 1 nolu kaynak Grubb BP. Neurocardiogenic syncope. In: Grubb B, Olshansky B, eds. Syncope: mechanisms and management. Malden, Mass.: Blackwell/Futura Publishing (in press). Kalp dışı yerlerdeki (mesane vs) mekanoreseptörler de benzer şekilde afferent uyarıları....

36 35 Teşekkür ederim Erciyes’de akşam


"Nörokardiyojenik Senkop Fizyopatoloji Doç. Dr. Namık Kemal Eryol Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları