Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Proje Fişi Hazırlama Eğitimi Merih GÜNEY TOBB, Haziran 2004.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Proje Fişi Hazırlama Eğitimi Merih GÜNEY TOBB, Haziran 2004."— Sunum transkripti:

1 1 Proje Fişi Hazırlama Eğitimi Merih GÜNEY TOBB, Haziran 2004

2 2 PROJE NEDİR? Faaliyetleri belirli bir hedefe yönlendirir Zaman ve kaynak planlamasına olanak sağlar İzleme ve değerlendirmeye olanak sağlar Kaynak bulunmasına yardımcı olur Hedeflere ulaşmasının önündeki risklere ve engellere ilişkin bilgi sahibi olunmasını ve önlem alınabilmesine olanak sağlar Fikrin anlatımını ve faaliyetlere katılımcılığı kolaylaştırır Sonuçların sürdürülebilirliğini artırır

3 3 PROJE DÖNGÜSÜ Fikrin belirlenmesi Analiz edilmesi Planlanması Kaynak bulunması Uygulanması İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Aşamalarından oluşur

4 4 Proje Döngüsü 1-Proje Fikrinin Belirlenmesi 2-Proje Fikrinin Analiz Edilmesi 6-Projenin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi 3-Projenin Planlanması 5-Projenin Uygulanması 4-Projeye Kaynak Bulunması

5 5 ANALİZ Proje Fikri Proje Fikri Proje hazırlarken ilk adım olarak, çalışma alanlarınızda sorun olarak gördüğünüz konuları sıralayarak başlayabiliriz. Kurumunuzun bu sorunlara yönelik geliştirdiği yaklaşımlar neler olabilir? Kurumunuzun bu sorunlara yönelik geliştirdiği yaklaşımlar neler olabilir? Hangi sorun sizi en çok rahatsız ediyor? Hangi sorunu çözmek için çalışmak, proje geliştirmek istiyorsunuz?

6 6 Proje Geliştirme Sorun Analizi Değiştirmek istediğimiz, ya da sorun olarak gördüğümüz şey nedir? Bu sorunun kaynağı ya da kaynakları nelerdir? Sorun arasında neden sonuç ilişkisi kuruldu mu?

7 7 Sorun analizi sırasında neler yapacaksınız? Konu ile ilgili görülen sorunları ve varlığı istenmeyen durumları gelişi güzel sıralayın Bu sorunlar arasında size göre en önemli olanı seçin Bu sorunlar arasında size göre en önemli olanı seçin Tanımladığınız diğer sorunları neden- sonuç ilişkisi içinde seçtiğiniz sorunla ilişkilendirin. Seçili sorunu ortaya çıkaran nedenleri aşağıya, sorunun yarattığı sonuçları da yukarıya yerleştirin. Şemada yer alan sorunların hepsi gerçek olmalı, hayali ya da gelecekte ortaya çıkması beklenen sorunlar olmamalıdır. Her sorunun doğru şekilde ifade edilmiş olması önemlidir.

8 8 İlgili Sahipleri / Paydaşlar Analizi İlgili Sahipleri / Paydaşlar Analizi Sorunu doğrudan yaşayanlar / çözümden olumlu fayda sağlayacak olanlar Potansiyel yandaş, destekçiler Potansiyel yandaş, destekçiler Potansiyel karşıtlar, projeden zarar görme riski taşıyanlar Potansiyel karşıtlar, projeden zarar görme riski taşıyanlar Etkin proje tarafı olabilecek gruplar

9 9 Hedef Analizi Sorunlar şeması üzerindeki bütün sorunları, İstenilen ve başarılması mümkün hedef cümleleri halinde yeniden yazın Hedefler şeması cümleler, olumlu oldukları kadar gerçekçi bir biçimde ifade edilmiş olmalıdırlar. Hedefler şeması cümleler, olumlu oldukları kadar gerçekçi bir biçimde ifade edilmiş olmalıdırlar. Hedef arasındaki sebep – sonuç ilişkisini kontrol ederek hedeflerinizin gerçekçi ve ulaşılabilir olduğuna emin olun. Hedef arasındaki sebep – sonuç ilişkisini kontrol ederek hedeflerinizin gerçekçi ve ulaşılabilir olduğuna emin olun.

10 10 Strateji Analizi Ulaşmak istediğiniz ve istemediğiniz hedefleri tanımlayın ve gruplayın. Böylece çeşitli stratejiler ortaya çıkacaktır Hangi stratejinin sizin görüşünüzü en iyi temsil ettiğini değerlendirin. Hangi stratejinin sizin görüşünüzü en iyi temsil ettiğini değerlendirin. Bu değerlendirme için aşağıdaki kriterler kullanabilirsiniz.

11 11 Strateji Analizi Kaynakların uygunluğu Varolan kapasite Varolan kapasite Politik esneklik Politik esneklik Etkinlik Etkinlik Sosyal kabul Sosyal kabul Eşitsizliklerin azaltılmasına katkı Eşitsizliklerin azaltılmasına katkı Aynı konuda yapılan diğer projelerle tamamlayıcılık Aynı konuda yapılan diğer projelerle tamamlayıcılıkAciliyet

12 12 PLANLAMA Mantıksal Çerçeve Tablosu Bir Projenin; neden yürütülecek olduğunu neyi başarmayı hedeflediğin başarıya hangi yollarla ulaşacağını başarıya ulaşmasında hangi dışsal koşulların etkin olduğunu başarıya ulaşmasında hangi dışsal koşulların etkin olduğunu başarının ölçülmesinde kullanılacak gösterge ve ölçütleri başarının ölçülmesinde kullanılacak gösterge ve ölçütleri ve bunlarla ilgili bilginin nerede bulacağını

13 13 Proje Hedefi SMART ; yani S ( specific ) özgün, M ( measurable ) ölçülebilir, M ( measurable ) ölçülebilir, A ( achievable ) ulaşılabilir, R ( realistic ) gerçekçi, T ( time related ) zaman belirtilen.

14 14 Sonuçlar / Çıktılar Sonuçlar, proje süresi içinde ulaşılabilecek kısa dönemli hedeflerdir. Planlanmış faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sonucunda elde edilecek ürün ve hizmetler de çıktılardır. Her projenin birden fazla sayıda sonucu vardır. Proje sonuçlarının toplamı projeyi hedefine götürür.

15 15 Dışsal koşullar / Riskler / Varsayımlar Faaliyetlerin başlayabilmesi için gerekli olan önkoşulların neler olduğunu belirleyin. Önkoşullar faaliyetlerin gerçekleşebilirliği ve sürdürülebilirliği için altyapı oluştururlar.

16 16 Dışsal koşullar / Riskler / Varsayımlar En başta oluşturduğunuz hedefler şemasında proje hedefleri dışında kalan hedefleri tanımlayın. Bu hedefler sizin dışsal koşullarınızı oluşturacak. Dışsal koşulların; ana hedef, proje hedefi ve sonuçlarla olan mantıksal düzenini kontrol edin. Dışsal koşulların; ana hedef, proje hedefi ve sonuçlarla olan mantıksal düzenini kontrol edin. Dışsal koşulların “olumlu” gelişmeler olduğu varsayımını düşünün. Cümleleriniz olumlu olsun

17 17 Göstergeler ve Doğrulama Kaynakları Göstergeler, herhangi bir hedefin gerçekle ş ip gerçekle ş medi ğ ini anlamamıza yardımcı olan parametrelerdir. Hedeflerimizi ölçülebilir hale ( SMART ) getirirler. NitelikNicelikZaman Mekan ı tanımlarlar

18 18 Faaliyetler Projenin her bir sonucuna ulaşması için yapılması gereken işlerdir. Eylem anlatmaları gerekmektedir. Eylem anlatmaları gerekmektedir. Eğitim konularını saptamak Eğitim konularını saptamak Çalışılacak pilot alanları ve aileleri seçmek Konu ile ilgili çalışan kurumları bir araya getirmek ve eylem planı hazırlamak gerekmektedir. Konu ile ilgili çalışan kurumları bir araya getirmek ve eylem planı hazırlamak gerekmektedir. Sizce diğer sonuçlara ulaşmak için hangi faaliyetleri yürütmek gereklidir? Detaylı maliyet tablosu ve iş planı hazırlanmalı Detaylı maliyet tablosu ve iş planı hazırlanmalı.

19 19 PROBLEM AĞACI Sebep-Sonuç ilişkisi SONUÇ SEBEP Balıkçılık kaynaklarının azalması Balıkların düşük fiyatta satılması BalıkçılıkSektöründe Gelirdeki düşüş Doğal hayatı korumada Ki engeller ve kısıtlamalar Kanunsuz Balıkçılık yapılması Pahalı ve büyük Balıkların yakalanmaması Pazarlamadayersizlik

20 20 Mantıksal Çerçeve Projenin Yapısı Göstergeler Doğrulama Kaynakları Dışsal Koşullar/ Varsayımlar Genel Hedefi: Projenin çözümlenmesine katkıda bulunacak genel hedefler Genel Hedefin gerçekleşip gerçekleşmediğini ölçmede kullanılan nicel değerler Göstergeleri değerlendirme sırasında kullanılacak ya da kanıtlayacak kaynaklar ve yöntemler Proje Amacı: Proje ile edilen kazanç, proje alanı veya hedef grubu üzerindeki etki yada değişiklik Proje amacının gerçekleşip gerçekleşmediğini ölçmede kullanılan nicel ve nitel değerler Göstergeleri değerlendirme sırasında kullanılacak yada kanıtlayacak kaynaklar ve yöntemler Projenin genel hedefe katkıda bulunması için gerekli dışsal faktörler Sonuçlar/ Çıktılar: Proje amacının gerçekleşmesine katkıda bulunacak ara hedeflere faaliyetlerin yürütülmesi sonucunda elde edilecek ölçülebilir sonuçlar Sonuçlara ulaşılmasını sağlayacak çıktıların nicelik, nitelik, ve zamanlama açısından tanımlanmasını sağlayan ölçütler Göstergeleri değerlendirme sırasında kullanılacak yada kanıtlayacak kaynaklar ve yöntemler Projenin kontrolü altında üretilen çıktıların proje amacına katkıda bulunabilmesi için gereksindiği dışsal faktörler Faaliyetler: Projenin amacına ulaşmasını sağlayacak ölçülebilir çıktıları elde etmek için planlanmış bütün görevler GİRDİLER: Faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerekli olan teknik ve insani kaynakların nicelik ve zaman açısından tanımlanması BÜTÇE: Planlanmış faaliyetlerin ulaşmasını gerektiren sonuçları üretebilmesi için gerekli olan dışsal faktörler

21 21 Proje Fişi Hazırlama TeşekkürEderiz Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı


"1 Proje Fişi Hazırlama Eğitimi Merih GÜNEY TOBB, Haziran 2004." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları