Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAGLIK KURULUŞLARINDA FİNANSAL YÖNETİMİN ÖNEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAGLIK KURULUŞLARINDA FİNANSAL YÖNETİMİN ÖNEMİ"— Sunum transkripti:

1 SAGLIK KURULUŞLARINDA FİNANSAL YÖNETİMİN ÖNEMİ
İstanbul Üniversitesi SAGLIK KURULUŞLARINDA FİNANSAL YÖNETİMİN ÖNEMİ Yard.Doç. Dr. Haluk ÖZSARI İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi

2 EKONOMİ TEMEL KAVRAMLAR
Sonsuz (sınırsız) olan insan ihtiyaçlarının, varolan kıt kaynaklarla karşılanmasını inceleyen bilim… Sağlık Ekonomisi hem hastaları hem kaynakları ekonomi Bilimi’nin gerekleri ile inceler...

3 EKONOMİ’DE TEMEL SORULAR
Ne miktarlarda üretilmeli? Hangi yöntemlerle üretilmelidir? Kim için (dağıtım) üretilmelidir? 3

4 EKONOMİ TEMEL KAVRAMLAR
GENEL ANLAMDA KAYNAK 5M+T Money Sermaye/Para Manpower İnsangücü Material Araç-gereç Machine Makine Management Yönetim + Time Zaman

5 EKONOMİ TEMEL KAVRAMLAR
EKONOMİ’DE KAYNAK = ÜRETİM FAKTÖRÜ Emek (İşgücü) Sermaye Toprak Girişim (Teşebbüs)

6 SAĞLIK EKONOMİSİ TEMEL KAVRAMLAR
SAĞLIK EKONOMİSİ’NDE KAYNAK = ÜRETİM FAKTÖRÜ Sağlık İşgücü Hekim/Diş Hekimi/Eczacı/Hemşire gibi sağlık insangücü Sağlıkta Sermaye Tıbbi Cihaz/İlaç/Sarf Malzemesi/Hasta Yatağı Sağlıkta Toprak Bina ve Sabit Yatırım Sağlıkta Girişim (Teşebbüs) Yatırımcı

7 “FİNANS YÖNETİMİ” NEDİR?
HASTANELERDE “FİNANS YÖNETİMİ” NEDİR? Kurumun; bugün ve yarınının, mali dengeler içinde var olmasını ve menkul ve gayrimenkul bütün varlıklarının ekonomik açıdan en uygun düzeyde kalmasını, sağlamaya yönelik faaliyetlerin bütünü… 7

8 “FİNANS YÖNETİMİ” NE DEĞİLDİR?
HASTANELERDE “FİNANS YÖNETİMİ” NE DEĞİLDİR? Yalnızca Muhasebe işlemleri, Nakit yönetimi, Harcama yönetimi, Maliyetler, Ödeme yönetimi, Fiyatlandırma ve tahsilat değildir… 8

9 “FİNANS KAYNAĞI” ÖNEMİ
HASTANELERDE “FİNANS KAYNAĞI” ÖNEMİ Eksikliğinde en erken “işletme ölümü” getirme, Kar amacı güden kurumların en büyük hedefi olma, Kar amacı gütmeyen kurumların en dikkatli olduğu nokta, 9

10 EN UYGUN DÜZEYDE KALMA”
”EKONOMİK AÇIDAN EN UYGUN DÜZEYDE KALMA” Finansal değeri olan kaynakların; edinilmesi, birbirlerine dönüştürülmesi, elden çıkarılması ile ilgili karar ve işlemlerde, doğru bir zamanlamada, doğru müdahale yapabilme yetkinliğinin, bütünsel olarak kurumun misyonuna hizmet etme ölçüsü… 10

11 “OLMAZSA OLMAZLARI” İşleyen kayıt bildirim sistemi,
FİNANS YÖNETİMİ “OLMAZSA OLMAZLARI” İşleyen kayıt bildirim sistemi, İnsan kaynakları yönetimi, Satınalma, Lojistik yönetimi, Bilgi+deneyimli, risk alabilen üst (stratejik) yönetici… 11

12 ÖRNEK ÇALIŞMA: Kanada Toronto Çocuk Hastanesi
Haydar Sur Sunumu

13 bugünün ihtiyaçlarını,
NİHAİ AMAÇ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme imkanından ödün vermeksizin karşılayabilmek… 13

14 Picasso

15 Diego Velázquez

16 “Sağlık Sistemi de, Picasso ile Velázquez’ ın resmi gibidir…”
”Hayatta hiçbirşey Velázquez’ ın resmi kadar belirgin ve net değildir. Hayat gerçekleri size Picasso’nun resmindeki gibi şekil değiştirmiş olarak gösterir. Picasso’nun resmine bakıp, Velázquez’in resmini görebilenleriniz başarılı olacak, diğerleri kübik şekillere bakıp yanlış anlamlar çıkarmaktan gerçekleri hiç göremeyecekler.” Rahmetli Prof. Dr. Muhan SOYSAL ODTÜ İşletme Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi


"SAGLIK KURULUŞLARINDA FİNANSAL YÖNETİMİN ÖNEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları