Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KALP HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR Doç. Dr. Namık Kemal Eryol.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KALP HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR Doç. Dr. Namık Kemal Eryol."— Sunum transkripti:

1 KALP HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR Doç. Dr. Namık Kemal Eryol

2

3

4 Kardiyak semptomlar Dispne Göğüs Ağrısı veya Rahatsızlığı Halsizlik - yorgunluk Çarpıntı Senkop Ödem Öksürük Hemoptizi Siyanoz

5 DİSPNE Artmış solunum ihtiyacı - solunum güçlüğü Artmış solunum ihtiyacı - solunum güçlüğü Hasta tarafından ‘zor nefes alma’, ‘nefesinin daralması’ veya ‘yeterli hava alamama’ şeklinde tariflenir. Hasta tarafından ‘zor nefes alma’, ‘nefesinin daralması’ veya ‘yeterli hava alamama’ şeklinde tariflenir. Ventrikül fonksiyon bozukluğu ve/veya perifere oksijen sunumunda azalma sonucu gelişen ve birçok kardiyovasküler ve akciğer hastalıklarında görülebilen en sık semptomlardan biridir. Ventrikül fonksiyon bozukluğu ve/veya perifere oksijen sunumunda azalma sonucu gelişen ve birçok kardiyovasküler ve akciğer hastalıklarında görülebilen en sık semptomlardan biridir.

6 Dispnenin mekanizmaları SağA, SağV, PA ve Sol atriyum basınçlarının artışı mekanoreseptörlerce algılanır ve sonuçta ventilatör stimulus gelişir. SağA, SağV, PA ve Sol atriyum basınçlarının artışı mekanoreseptörlerce algılanır ve sonuçta ventilatör stimulus gelişir. Hipoksi, hiperkapni ve asidoz karotid cisimciklerini ve SSS’ deki kemoreseptörleri uyarır. Hipoksi, hiperkapni ve asidoz karotid cisimciklerini ve SSS’ deki kemoreseptörleri uyarır.

7 Ortopne KKY Ortopne KKY Paroksismal Nokturnal dispne (PND) KKY Paroksismal Nokturnal dispne (PND) KKY Yattıktan 2-4 saat sonra oluşur, oturduktan ve ayağa kalktıktan 15-30 dakika sonra rahatlar. Sıklıkla öksürükle beraberdir. Dispne öksürüğe neden olur. Yattıktan 2-4 saat sonra oluşur, oturduktan ve ayağa kalktıktan 15-30 dakika sonra rahatlar. Sıklıkla öksürükle beraberdir. Dispne öksürüğe neden olur. KOAH lı hastalarda gece öküsürük ve sekresyonları birikmesi ile kalkarlar. Dispnenin nedeni bunlardır. Öksürük sonrası sekresyonlardan kurtulunca rahatlarlar. KOAH lı hastalarda gece öküsürük ve sekresyonları birikmesi ile kalkarlar. Dispnenin nedeni bunlardır. Öksürük sonrası sekresyonlardan kurtulunca rahatlarlar.

8 DİSPNE KardiyovaskülerSolunumsal Yüksek Debi -Anemi -Anemi -Hipertiroidi -Hipertiroidi -A-V şant -A-V şant Normal Debi - Pozisyonel - Pozisyonel - Obesite - Obesite - Diyastolik disfonksiyon - Diyastolik disfonksiyon Düşük Debi - KKY - KKY - Miyokard iskemisi - Miyokard iskemisi - Konstriktif perikardit - Konstriktif perikardit Gebelik Metabolik asidoz KOAHAstmaKifoskolyoz Pulmoner emboli Pnömoni İntersitisyel akciğer hastalığı

9 AKUT DİSPNE Pulmoner ödem Pulmoner ödem Astma Astma Göğüs duvarı ve intratorasik yapıların yaralanması Göğüs duvarı ve intratorasik yapıların yaralanması Spontan pnömotoraks Spontan pnömotoraks Pnömoni Pnömoni Akut respiratuvar distres sendromu (ARDS) Akut respiratuvar distres sendromu (ARDS) Plevral efüzyon Plevral efüzyon Pulmoner emboli ve kanama Pulmoner emboli ve kanama

10 KRONİK DİSPNE Sol ventrikül yetmezliği Sol ventrikül yetmezliği Kronik obstriktif akciğer hastalığı (KOAH) Kronik obstriktif akciğer hastalığı (KOAH) Diffüz intersitisyel fibrosis Diffüz intersitisyel fibrosis Astma Astma Plevral efüzyon Plevral efüzyon Pulmoner tromboembolik hastalıklar Pulmoner tromboembolik hastalıklar Pulmoner vasküler hastalıklar Pulmoner vasküler hastalıklar Psikojenik dispne Psikojenik dispne Ciddi anemi Ciddi anemi Entübasyon sonrası trakeal stenoz Entübasyon sonrası trakeal stenoz Hipersensivite durumları Hipersensivite durumları

11 Dispne Çeşitleri Normal Kişilerde Dispne Normal Kişilerde Dispne Kalp Hastalıklarında Dispne Kalp Hastalıklarında Dispne Kalp Debisi Düşüklüğüne Bağlı Dispne Pulmoner Konjesyona Bağlı Dispne Akut Pulmoner Ödem Dispnesi Yüksek İrtifada Pulmoner Ödeme Bağlı Dispne Yüksek İrtifada Pulmoner Ödeme Bağlı Dispne Aksiyeteye bağlı Dispne Aksiyeteye bağlı Dispne

12 NEW YORK KALP CEMİYETİ (NYHA) FONKSİYONEL KLASİFİKASYONU Klas I: Kalp hastalığı olan fakat fiziksel aktivitelerinde sınırlanma yok. Klas I: Kalp hastalığı olan fakat fiziksel aktivitelerinde sınırlanma yok. Klas II: Fiziksel aktivitelerinde hafif sınırlanma var. Olağan fiziksel aktiviteleri dispne, yorgunluk, çarpıntı veya anginal ağrıya neden olur. Ancak hasta iki kat merdiveni rahat çıkabilir. İstirahatte şikayetleri yok. Klas II: Fiziksel aktivitelerinde hafif sınırlanma var. Olağan fiziksel aktiviteleri dispne, yorgunluk, çarpıntı veya anginal ağrıya neden olur. Ancak hasta iki kat merdiveni rahat çıkabilir. İstirahatte şikayetleri yok. Klass III: Fiziksel aktivitelerinde belirgin sınırlanma var. Olağan fiziksel aktivitelerinden daha az fiziksel aktivitede dispne, yorgunluk, çarpıntı veya anginal ağrıya neden olur. İstirahatte şikayetleri yok. Klass III: Fiziksel aktivitelerinde belirgin sınırlanma var. Olağan fiziksel aktivitelerinden daha az fiziksel aktivitede dispne, yorgunluk, çarpıntı veya anginal ağrıya neden olur. İstirahatte şikayetleri yok. Klass IV: Hiçbir aktiviteyi semptomsuz yapamaz. İstirahatte bile kalp yetmezliği veya anginal semptomları vardır. Klass IV: Hiçbir aktiviteyi semptomsuz yapamaz. İstirahatte bile kalp yetmezliği veya anginal semptomları vardır.

13 GÖĞÜS AĞRISI Miyokard iskemisinin en önemli bulgusudur ve koroner arter hastalık (KAH) lı hastalarda miyokardın oksijen talebi ile koroner kan sunumu arasındaki dengesizlikten oluşmaktadır. Miyokard iskemisinin en önemli bulgusudur ve koroner arter hastalık (KAH) lı hastalarda miyokardın oksijen talebi ile koroner kan sunumu arasındaki dengesizlikten oluşmaktadır. Miyokard iskemisinin en sık sebebi koroner aterosklerozdur. Miyokard iskemisinin en sık sebebi koroner aterosklerozdur.

14 Miyokardın O 2 talebindeki artış ve/veya koroner kan akımındaki azalma anginal göğüs ağrısından sorumlu olabilir. Miyokardın O 2 talebindeki artış ve/veya koroner kan akımındaki azalma anginal göğüs ağrısından sorumlu olabilir. Miyokardın oksijen talebinin belirleyicileri; Miyokardın oksijen talebinin belirleyicileri; Ventrikül duvar stresi Ventrikül duvar stresi Kontraktilite Kontraktilite Kalp hızı Kalp hızı Sol ventrikül kitle artışı Sol ventrikül kitle artışı

15 Angina pektoris ağrıdan daha ziyade ‘baskı’, ‘ezilme’, ‘üzerine ağırlık konulmuş gibi hissetme’, ‘mengene ile sıkma’, ‘rahatsızlık hissi’, ‘yanma’ şeklinde tariflenmektedir. Angina pektoris ağrıdan daha ziyade ‘baskı’, ‘ezilme’, ‘üzerine ağırlık konulmuş gibi hissetme’, ‘mengene ile sıkma’, ‘rahatsızlık hissi’, ‘yanma’ şeklinde tariflenmektedir. Dispne angina ekivalanı olduğunda ise nefesinin göğsünün orta kısmında daraldığını tarifler oysa gerçek dispnede ise tam bir lokalizasyon yoktur. Dispne angina ekivalanı olduğunda ise nefesinin göğsünün orta kısmında daraldığını tarifler oysa gerçek dispnede ise tam bir lokalizasyon yoktur.

16 Angina en sık sol göğüste hissedilir. Angina en sık sol göğüste hissedilir. (Hasta sol göğsünü eli ile tutabilir Levine sign) (Hasta sol göğsünü eli ile tutabilir Levine sign) En sık sol kola yaylılır. Sağ kol, çene, omuz, boyun ve epigastrik bölgeyede yayılabilir. Yayılımı: En sık sol kola yaylılır. Sağ kol, çene, omuz, boyun ve epigastrik bölgeyede yayılabilir. Ağrı kollarda bileğin ulnar kısmına yayılır. Ağrı kollarda bileğin ulnar kısmına yayılır.

17

18 Anginanın Süresi Stabil angina pektoris: 2-10 dakika sürer eforla gelir, dinlenmekle ve/veya nitratla geçer Stabil angina pektoris: 2-10 dakika sürer eforla gelir, dinlenmekle ve/veya nitratla geçer Unstabil angina pektoris: Ağrı 10 dakikadan daha fazla sürebilir.İstirahat halinde gelen, yeni başlangıçlı (bir ay içinde) veya kreşendo tarzındadır. Unstabil angina pektoris: Ağrı 10 dakikadan daha fazla sürebilir.İstirahat halinde gelen, yeni başlangıçlı (bir ay içinde) veya kreşendo tarzındadır. Miyokard enfarktüsü: Ağrı 20 dakikadan uzun sürer. Çok şiddetli ve ölüm korkusu ile birliktedir. Beraberinde EKG değişikleri ve kadiyak enzimlerde artış olur. Nitratla geçmez Miyokard enfarktüsü: Ağrı 20 dakikadan uzun sürer. Çok şiddetli ve ölüm korkusu ile birliktedir. Beraberinde EKG değişikleri ve kadiyak enzimlerde artış olur. Nitratla geçmez

19 Varyant (Prinzmental) angina Koroner arter spazmı sonucu oluşur. Koroner arter spazmı sonucu oluşur. Ağrını şekli klasik angina gibidir fakat sıklıkla istirahat halinde ve geceleri olur. Ağrını şekli klasik angina gibidir fakat sıklıkla istirahat halinde ve geceleri olur. ST segment yükselmesi olur genelde 30 dakikadan kısa sürede izoelektrik hatta iner ST segment yükselmesi olur genelde 30 dakikadan kısa sürede izoelektrik hatta iner Bazen uzun sürerek miyokard hasarına neden olabilir. Bazen uzun sürerek miyokard hasarına neden olabilir.

20 Presipite ve agreve eden faktörler Tipik olarak ağır bir yemekten sonra soğukta bayır çıkarken göğüste sıkışma tarzındadır. Tipik olarak ağır bir yemekten sonra soğukta bayır çıkarken göğüste sıkışma tarzındadır. Heyecan Heyecan Gerilim Gerilim Sigara Sigara Kabus görme Kabus görme

21 TİPİK ANGİNA PEKTORİS Substernal Substernal Sıkışma, ağırlık hissi veya yanma tarzında Sıkışma, ağırlık hissi veya yanma tarzında Eforla presipite olan Eforla presipite olan İstirahat veya nitrogliserin ile geçen İstirahat veya nitrogliserin ile geçen

22 ATİPİK GÖĞÜS AĞRISI Ağrının göğsün ortasında olmadan göğüsün solunda, abdomende, sırtta veya kolda olması. Ağrının göğsün ortasında olmadan göğüsün solunda, abdomende, sırtta veya kolda olması. Keskin, bir nokta halinde veya 15 saniyeden kısa süreli Keskin, bir nokta halinde veya 15 saniyeden kısa süreli Tekrarlayıcı, çok uzayan Tekrarlayıcı, çok uzayan Eforla ilişkisiz Eforla ilişkisiz Nitrata cevap vermeyen Nitrata cevap vermeyen Antiasidlerle geçen Antiasidlerle geçen Üzerine basmakla artan Üzerine basmakla artan Plörotik tarzda olan Plörotik tarzda olan

23 KALP DIŞI GÖĞÜS AĞRILARI Akut torasik hastalıklarda ağrı Akut torasik hastalıklarda ağrı Anksiyete durumlarında ağrı Anksiyete durumlarında ağrı Herpes Zosterdeki göğüs ağrısı Herpes Zosterdeki göğüs ağrısı Kas - İsket ağrısı Kas - İsket ağrısı Abdominal ağrı Abdominal ağrı

24

25 Abdominal Ağrı Akut ve ciddi sağ kalp yetmezliği bulunanlarda karaciğer konjesyonu sağ üst kadran ağrısı yapabilir. Akut ve ciddi sağ kalp yetmezliği bulunanlarda karaciğer konjesyonu sağ üst kadran ağrısı yapabilir. Safra kesesi ağrısı angina ile karışabilir Safra kesesi ağrısı angina ile karışabilir Substernal ve epigastrik rahatsızlık hissi özofagial spasm veya reflü ile sıklıkla birlikte olan özöfagite bağlı olabilir.Bu hastalıklarda yemekle ve özellikle yemek sonrası yatma sonucunda artan, antiasidlerle geçen yanma tarzında şikayet olur. Substernal ve epigastrik rahatsızlık hissi özofagial spasm veya reflü ile sıklıkla birlikte olan özöfagite bağlı olabilir.Bu hastalıklarda yemekle ve özellikle yemek sonrası yatma sonucunda artan, antiasidlerle geçen yanma tarzında şikayet olur. Disfaji veya reflü hikayesi ayırıcı tanıda önemlidir. Ösofagial ağrı anginadan daha sık sırta yayılır. Disfaji veya reflü hikayesi ayırıcı tanıda önemlidir. Ösofagial ağrı anginadan daha sık sırta yayılır. Özofagial spasm ergonovinle artarken nitratlarla geçer. Özofagial spasm ergonovinle artarken nitratlarla geçer.

26 Peptik ülser ağrısı mid epigastrik bölgede oluşur ve yemek yeme ile ilişkisi ve antiasidlerle geçmesi ayırıcı tanıda öenmlidir. Peptik ülser ağrısı mid epigastrik bölgede oluşur ve yemek yeme ile ilişkisi ve antiasidlerle geçmesi ayırıcı tanıda öenmlidir. Akut pankreatitde AMİ ağrını taklit edebilir fakat sıklıkla kronik alkolizim veya safra kesesi hastalığı hikayesi mevcuttur ve ağrısı sırta yayılır ve kısmen öne eğilmekle azalır. Akut pankreatitde AMİ ağrını taklit edebilir fakat sıklıkla kronik alkolizim veya safra kesesi hastalığı hikayesi mevcuttur ve ağrısı sırta yayılır ve kısmen öne eğilmekle azalır.

27 Akut Torasik Hastalıklarda Ağrı Aort diseksiyonu sıklıkla hipertansiyon hikayesi olan hastalarda genellikle sırtta ve lumbar bölgeye yayılan çok şiddetli yırtıcı vasıfta ağrı ile karekterizedir. Aort diseksiyonu sıklıkla hipertansiyon hikayesi olan hastalarda genellikle sırtta ve lumbar bölgeye yayılan çok şiddetli yırtıcı vasıfta ağrı ile karekterizedir. Pulmoner embolide ağrı birden olur takiben plörotik tarzda ağrı izler. Risk faktörleri (kalp yetmezliği, venöz hastalık ve postoperatif durum) Pulmoner embolide ağrı birden olur takiben plörotik tarzda ağrı izler. Risk faktörleri (kalp yetmezliği, venöz hastalık ve postoperatif durum) Spontan pnömotoraks Spontan pnömotoraks Perikardit; ağrı plörotik, eforla ilişkisiz, uzun süre devam eder, omuzlara, boyna ve sırta yayılır ve öne eğilmekle azalır. Perikardit; ağrı plörotik, eforla ilişkisiz, uzun süre devam eder, omuzlara, boyna ve sırta yayılır ve öne eğilmekle azalır. Pulmoner Hipertansiyonda da tipik angina olur. Bu sağ ventrikül iskemisine veya pulmoner arter dilatasyonuna bağlıdır. Pulmoner Hipertansiyonda da tipik angina olur. Bu sağ ventrikül iskemisine veya pulmoner arter dilatasyonuna bağlıdır.

28 Kas İskelet Ağrısı Servikal veya torasik omurga kemiklerinin ve/veya eklemlerinin hastalıklarına bağlı ağrılar kalp hastalıkları ile karışabilir. Servikal veya torasik omurga kemiklerinin ve/veya eklemlerinin hastalıklarına bağlı ağrılar kalp hastalıkları ile karışabilir. Ağrının hareketle, sarsma ile, öksürmekle, hapşırmakla artması ve masaj-ısıtma ile kaybolması ağrının kas iskelet sistemi orijinli olduğunu gösterir. Ağrının hareketle, sarsma ile, öksürmekle, hapşırmakla artması ve masaj-ısıtma ile kaybolması ağrının kas iskelet sistemi orijinli olduğunu gösterir. Gögüs kafesinde kostokondral ve kostosternal eklemlerde palpasyonla ağrının olması kostokondritisi akla getirmelidir (Tietze Sendromu). Gögüs kafesinde kostokondral ve kostosternal eklemlerde palpasyonla ağrının olması kostokondritisi akla getirmelidir (Tietze Sendromu).

29 Herpes Zosterdeki Göğüs Ağrısı Ağrı klasik olarak döküntüden önce gelişir Ağrı klasik olarak döküntüden önce gelişir Lokalizedir ve ağrının olduğu yerde bir kaç gün sonra döküntü çıkar. Lokalizedir ve ağrının olduğu yerde bir kaç gün sonra döküntü çıkar. Radikülerdir. Radikülerdir. Lokal duyarlılık gösterir. Lokal duyarlılık gösterir.

30 Anksiyete Durumlarındaki Ağrı Da Costa Sendromu Da Costa Sendromlu hastalar genel olarak 40 yaş altı, bayan, depresyon ve anksiyete skorları yüksek olan hastalardır. Da Costa Sendromlu hastalar genel olarak 40 yaş altı, bayan, depresyon ve anksiyete skorları yüksek olan hastalardır. Ağrı sıklıkla kardiyak apexte uzun sürelidir, arada bir iki saniye süren keskin karekter kazanabilir. Eforla ilişkisiz ve hafif hassasiyet bulunabilir. Ağrı sıklıkla kardiyak apexte uzun sürelidir, arada bir iki saniye süren keskin karekter kazanabilir. Eforla ilişkisiz ve hafif hassasiyet bulunabilir.

31 ÇARPINTI Kardiyak aktivitenin bilincli olarak hissedilmesidir. Kalbin kuvvetli, hızlı veya düzensiz atışları hissedilir Her zaman spesifik bir aritmi ya da kalp hastalıgı belirtisi degildir. Birçok durumda ortaya çıkabilir; kalp ritmi ve hızındaki değişiklikler, bütün taşikardi formlarında, ektopik atımlarda, kompenzatuvar pause’ lerde, valvuler yetmezliklerde artmış sroke volüm, hiperkinetik durumlar ve ani bradikardilerde hasta tarafından çarpıntı tariflenebilir.

32 Çarpıntı birden başlar ve birden sonlanırsa parokismal taşikardiye bağlıdır. Çarpıntı birden başlar ve birden sonlanırsa parokismal taşikardiye bağlıdır.

33 Kalp dısı nedenler Anemi-anksiyete-ates, Tirotoksikoz-feokromositoma, Hipoglisemi İlaçlar

34 BAŞ DÖNMESİ ve SENKOP Senkop; spontan olarak geri dönebilen, elektriki veya kimyasal kardiyoversiyon gerektirmeyen, postural tonus kaybına bağlı ani ve geçici şuur kaybıdır. Senkop; spontan olarak geri dönebilen, elektriki veya kimyasal kardiyoversiyon gerektirmeyen, postural tonus kaybına bağlı ani ve geçici şuur kaybıdır. Baş dönmesi senkobun habercisi olabilir. Baş dönmesi senkobun habercisi olabilir.

35 Senkop Nedenleri Ortosatik hipotansiyon: Ayağa kalktıktan sonraki üç dakika içinde diastolik tansiyonda 10 mmHg ve sistolik tansiyonda 20 mmHg düşmesidir. Nedenleri: a) İlaçlar özellikle diüretikler, alfa blokerler vb b) Nörolojik nedenler c) Amiloid, diabet vb Ortosatik hipotansiyon: Ayağa kalktıktan sonraki üç dakika içinde diastolik tansiyonda 10 mmHg ve sistolik tansiyonda 20 mmHg düşmesidir. Nedenleri: a) İlaçlar özellikle diüretikler, alfa blokerler vb b) Nörolojik nedenler c) Amiloid, diabet vb Vasküler nedenler: Subklavian çalma, vasovagal senkop, karotis sinus senkobu Vasküler nedenler: Subklavian çalma, vasovagal senkop, karotis sinus senkobu Kardiyak nedenler: Aort stenozu, İHSS, aort diseksyonu, atriyal miksoma, pulmoner emboli, akut miyokard infarktusu Kardiyak nedenler: Aort stenozu, İHSS, aort diseksyonu, atriyal miksoma, pulmoner emboli, akut miyokard infarktusu Atriyal tasikardi-kalp blokları-sinus bradikardisi Atriyal tasikardi-kalp blokları-sinus bradikardisi Nörolojik nedenler: Migren, TİA, epilektik atak Nörolojik nedenler: Migren, TİA, epilektik atak Metabolik nedenler: Hiperventilasyon, hipoglisemi Metabolik nedenler: Hiperventilasyon, hipoglisemi Psikojenik senkop Psikojenik senkop

36 Senkopun epileptik ataktan ayırımı önemlidir. Senkopun epileptik ataktan ayırımı önemlidir. Havale öncesinde aura vardır. Havale sırasında inkontinas olabilir, şuurun geri gelmesi birden değildir. Yaralanmalar olabilir. Postiktal dönem vardır. Havale öncesinde aura vardır. Havale sırasında inkontinas olabilir, şuurun geri gelmesi birden değildir. Yaralanmalar olabilir. Postiktal dönem vardır. Senkop öncesi aura yok, şuur kısa sürede geri gelir. Yaralanmalar olabilir. Senkop öncesi aura yok, şuur kısa sürede geri gelir. Yaralanmalar olabilir. Psikojenik bayımalarda ise genelde yaralanma olmaz Psikojenik bayımalarda ise genelde yaralanma olmaz

37 SİYANOZ Arteriyel kandaki redukte hemoglobinin %5 gramın üzerine çıkmasıdır Arteriyel kandaki redukte hemoglobinin %5 gramın üzerine çıkmasıdır Hem semptom hemde bulgudur. Hem semptom hemde bulgudur. Cildin mavimsi rengi alması (morarması) temel şikayettir. Cildin mavimsi rengi alması (morarması) temel şikayettir. Santral ve periferik siyanoz olabilir. Santral ve periferik siyanoz olabilir. Santral siyanoz: Bozulmuş pulmoner fonksiyonlar veya sağdan sola şant durumlarında oksijen saturasyonunda azalma ile karekterizedir. sadece parmak uclarında syanoz yoktur mokozalarda da syanoz vardır Santral siyanoz: Bozulmuş pulmoner fonksiyonlar veya sağdan sola şant durumlarında oksijen saturasyonunda azalma ile karekterizedir. sadece parmak uclarında syanoz yoktur mokozalarda da syanoz vardır Periferik siyanoz ise cildeki vazokonstriksiyona bağlıdır. Arteriyel oksijen satürasyonu normaldir. Sıklıkla düşük kardiyak output veya cildin soğuğa maruz kalması sonucu gelişir. Mukozalar pembedir. Periferik siyanoz ise cildeki vazokonstriksiyona bağlıdır. Arteriyel oksijen satürasyonu normaldir. Sıklıkla düşük kardiyak output veya cildin soğuğa maruz kalması sonucu gelişir. Mukozalar pembedir.

38 Santral siyanoz nedenleri Konjenital siyanotik kalp hast Konjenital siyanotik kalp hast ASD VSD-Fallot tetralojisi-transpozisyon … ASD VSD-Fallot tetralojisi-transpozisyon … Solunum yetmezligi Solunum yetmezligi Hemoglobin bozuklukları (karboksihemoblobinemi- methemoglobinemi) Hemoglobin bozuklukları (karboksihemoblobinemi- methemoglobinemi)

39 ÖDEM Kardiyak ödem genellikle bilateraldir. Yatan hastalarda sakral bölgede toplanır. Kardiyak ödem genellikle bilateraldir. Yatan hastalarda sakral bölgede toplanır. Dispne ile birlikte ödem sıklıkla kalp yetmezliğinde görülür. Dispne ile birlikte ödem sıklıkla kalp yetmezliğinde görülür. Kardiyak ödem ortopne ile beraber değilse triküspid kapak hastalığı veya konstriktif perikardit düşünülür. Kardiyak ödem ortopne ile beraber değilse triküspid kapak hastalığı veya konstriktif perikardit düşünülür. Unilateral bacak ödemi DVT veya selülitte görülür. Unilateral bacak ödemi DVT veya selülitte görülür.

40 Anazarka tarzında ödem nefrotik sendrom, ağır kalp yetmezliği ve hepatik sirozda görülür. Anazarka tarzında ödem nefrotik sendrom, ağır kalp yetmezliği ve hepatik sirozda görülür. Ödemden önce asit hikayesi hepatik sirozu, ödemden sonra asit hikayesi ise kardiyak veya renal hastalığı düşündürür. Ödemden önce asit hikayesi hepatik sirozu, ödemden sonra asit hikayesi ise kardiyak veya renal hastalığı düşündürür.

41 ÖKSÜRÜK Kardivasküler hastalıkardan öksürüğe neden olan durumlar; Pulmoner venöz hipertansiyon, intersitisyel ve alveolar pulmoner ödem, pulmoner enfarktüs, trakeobronşial bası (aortik anevrizma) Kardivasküler hastalıkardan öksürüğe neden olan durumlar; Pulmoner venöz hipertansiyon, intersitisyel ve alveolar pulmoner ödem, pulmoner enfarktüs, trakeobronşial bası (aortik anevrizma) Sol ventrikül yetmezliği veya mitral darlığına bağlı öksürük kuru, irritan, ve noktürnaldir. Sol ventrikül yetmezliği veya mitral darlığına bağlı öksürük kuru, irritan, ve noktürnaldir. Pembe köpüklü balgamla öksürük akciğer ödeminde görülebilir. Pembe köpüklü balgamla öksürük akciğer ödeminde görülebilir.

42 HEMOPTİZİ Kalp a) Mitral darlığı b) Akut sol ventrikül yetmezliği Akciğer a) Bronş kanseri b) Akciğer enfarktüsü c) Bronşektazi d) Kistik fibroz e) Akciğer absesi f) Pnömoni g) Tüberküloz h) Yabancı cisim i) Good-pasture sendromu j) Şiddetli öksürük sonrası mukoza damarlarında yırtılma Kanama diyatezleri

43 Akciğer konjesyonu geliştiğinde damarlardan alveollere eritrositlerin geçişi (akut akciğer ödemi) Akciğer konjesyonu geliştiğinde damarlardan alveollere eritrositlerin geçişi (akut akciğer ödemi) Pulmoner ve bronşiyal venöz sistemler arasındaki kollateral kanalları oluşturan dilate endobronşial damarların rüptürü (mitral darlığı) Pulmoner ve bronşiyal venöz sistemler arasındaki kollateral kanalları oluşturan dilate endobronşial damarların rüptürü (mitral darlığı) Alveoller içine hemoraji ve nekroz (pulmoner enfarktüs) Alveoller içine hemoraji ve nekroz (pulmoner enfarktüs)

44 DİĞER SEMPTOMLAR Yorgunluk ve halsizlik: azalmış kardiyak output, hipotansiyon, betabloker, diüretiğe bağlı hipokalemi Yorgunluk ve halsizlik: azalmış kardiyak output, hipotansiyon, betabloker, diüretiğe bağlı hipokalemi Noktüri ve poliüri: KKY,taşikardi (ANP: natriüretik,diüretik) Noktüri ve poliüri: KKY,taşikardi (ANP: natriüretik,diüretik) Ses kısıklığı: Mitral darlığında dev sol atriyum veya aort anevrizmasının rekürren sinire bası yaparak ses kısıklığına neden olur. Ses kısıklığı: Mitral darlığında dev sol atriyum veya aort anevrizmasının rekürren sinire bası yaparak ses kısıklığına neden olur. Bulantı ve kusma: AMİ, KKY, dijital entoksikasyonu Bulantı ve kusma: AMİ, KKY, dijital entoksikasyonu

45 TEŞEKKÜRLER……


"KALP HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR Doç. Dr. Namık Kemal Eryol." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları