Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANNELER NEDEN ÖLÜYOR ? Obstetrik Anestezide Komplikasyonlar Tülay Özkan Seyhan İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANNELER NEDEN ÖLÜYOR ? Obstetrik Anestezide Komplikasyonlar Tülay Özkan Seyhan İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D."— Sunum transkripti:

1 ANNELER NEDEN ÖLÜYOR ? Obstetrik Anestezide Komplikasyonlar Tülay Özkan Seyhan İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D.

2 Anne Ölüm Oranı Dünya: 430 [36-870] : 100.000 canlı doğum Türkiye: – Anne ölüm oranı: 28.5 : 100.000 – Gebeliğe bağlı ölüm oranı: 38.3 : 100.000 Türkiye Ulusal Anne Ölümleri Çalışması 2005 Haziran 05-Mayıs 06 dönemi, 29 il

3 2005-2006 arası gebeliğe bağlı 293 ölüm vakası

4 UK istatistikleri Confidential Enquiries into Maternal Deaths Confidential Enquiry into Maternal and Child Health 1952-1954 ilk veriler Ngan Kee WG. Br J Anaesth 2005; 94: 413-6

5 Anesteziye bağlı ölümler Cooper GM. Br J Anaesth 2005; 94: 417–23

6 Confidential Enquiry into Maternal and Child Health (CEMACH) 2003-2005

7

8

9 1991-19931994-19961997-19992000-20022003-2005 Direkt * 8 7 havayolu 1 kardiyak 1 CSE 3 1 spinal 1 aspirasyon 1 transf/sıvı yönetimi 6 5 havayolu 1 anafilaksi 6 3 havayolu 1 kr böbrek 1 yanlış ilaç 1 subklavian kateter İndirekt** 812162031 * Direkt: anesteziye bağlı ** İndirekt: ölümde anestezinin katkısı var

10 1997-1999 İntratekal yerleşimli epidural kateter; 20 ml enjektör ile 2 ml %0.5 B isobarik ile yüksek seviyeli blok; ağır bradik+hipotans; entübasyon+ted; kanama+hipotans; 10 Ü oksitosin hızlı infüzyon; arrest Thomas TA. Br J Anaesth 2002; 89: 499-508

11 Travay (-); SCA’da oksitosin ED 90 = 0.35 İÜ Travay (+); oksitosin ED 90 = 2.99 İÜ Tsen LC. Int J Obstet Anesth 2010; 19: 243–245 Carvalho JC. Obstet Gynecol 2004;104:1005–10 Balki M. Obstet Gynecol 2006;107:45–50 Oksitosin duyarlılığı  PGF 2α, Ergometrin !!!

12 Obstetrik rejyonal blok komplikasyonları Akut – Başarısız blok – Yüksek seviyeli blok – Damar ponksiyonu – Solunum depresyonu, toksisite – İdrar retansiyonu Travay veya fetusa etkileri Teknikle ilgili – PDPB, bel ağrısı Nörolojik komplikasyonlar

13 Obstetrik rejyonal anestezide risk ? UK 2006-2007 –kesitsel çalışma Yılda  160.000 epidural, 133.000 spinal, 25.000 CSE 1 epidural apse, 1 menenjit, 2 santral nöral hasar, 6 iv LA uygulaması, 1 yüksek spinal, 1 bilat subdural hematom Major komplikasyon tahminen  1: 320.000 - 1: 80.000 Mhyre J. Anesth Analg 2010

14 Başarısızlık Spinal: Araknoid kistler/trabeküller, geniş intratekal alan, dural ektazi; yetersiz ilaç; diabet Carvalho JCA. Anesthesiology Clin2000; 26: 145–158 Epidural: – Epidural hava ! Epi: Beilin Y. Reg Anesth Pain Med 2000;25:596-9, Norman D. AANA J 2006;74:301-8 CSE pro/con: Leo S. Anaesth Intensive Care 2008;36:701-6, Grondin LS. Anesthesiology 2009; 111:165-72 – Subdural alan Moore AR. Int J Obstet Anesth 2010;19: 111-4

15 Başarısız spinal: – Epidural kateter denenebilir; bölünmüş dozlar, opioide dikkat ! US başarıyı arttırabilir Vallejo MC. Int J Obstet Anesth 2010 Oct;19(4):373-8.

16 Collier CB. Int J Obstet Anesth 2010; 19: 133–141 İntra- dural

17 Yüksek seviyeli blok Küçük spinal anestezi dozu – Hiperbarik LA’de yer çekiminden yararlanmak – Barbotaj Epidural – Kateter migrasyonu – Aksidental subaraknoid enjeksiyona dikkat – Küçük, bölünmüş dozlar CSE – İntratekal doz-epidural doz uyumuna dikkat – İntratekal doz sonrası SF ile seviye yükseltme – Küçük epidural doz

18 CSE’e bağlı ölüm (94-96 İngiltere) Spinal B h 2.25 ml + alfentanil 125 µg + klonidin 150 µg + epidural 15 ml % B 0.375 – Yüksek seviye; sıvı + efedrin  cevap  – Pulmoner ödem: entübasyon + diüretik + nitrat ted + adrenalin + sedasyon için midazolam + ketamin – Arrest: adrenalin + isoprenalin + pace; cevap  Yüksek doz spinal + yüksek volüm epidural !!! Klonidin hipotansiyonu ağırlaştırabilir Uygulamanın tümü standart dışı

19 Damar ponksiyonu Orta hat < paramedyan Sol lateral vs oturur pozisyon – Damar kanülasyonu: %3.7 vs %15.7 Harney D. Eur J Anaesthesiol 2005 Feb;22:103-6 Obez: lat + baş aşağı vs lat vs oturur pozisyon – Damar kanülasyonu: %1.3, %12.9, %12.0 – Aksidental dura ponksiyonu %2, % 1.3,%2 Bahar M, Can J Anaesth. 2004;51(6):577-80 Aspirasyonla kan gelmeyen kateter – 1 ml hava  prekordial Doppler (+) – Doppler (-) +100 mg lidokain  ağızda metalik tat Leighton BL. Anesthesiology 2000;92:1617-20

20 Solunum depresyonu İntratekal sufentanil 10–15  g, fentanil 10  g, meperidin 50 mg ile solunum arresti bildirilmiş – İntratekal dozdan 4–20 dak sonra – Öncesinde sistemik opioid veya tekrarlayan nöroaksiyal dozlar !!!! İsobarik LA + opioid  hipobarik Gereksiz: – SCA’da intratekal M > 100-200  g, epidural >2-4 mg – Travayda intratekal sufentanil > 2.5–7.5  g, fentanil > 10–25  g Carvalho B. Anesth Analg 2008;107:956 –61

21 Lokal anestezik toksisitesi ABD’de anesteziye bağlı ölümler (1979-1980) %0.75 bupivakain Hawkins JL. Anesthesiology 1997; 86:277-284 Bupivakain > levobupivakain, ropivakain Gebe miyokardı bupivakaine daha duyarlı Int J Obstet Anesth 2006;15:38 Levobupivakain Ropivakain Doz Lipid resüsitasyonu !!!!

22 İdrar retansiyonu Spinal lokal anestezik sonrası  (detrusor kontraksiyonları 7-8 saat sonra dönüyor) Mesane distansiyonu  mesane atonisi – Doğuma bağlı olarak görülebilir Bupivakain>lidokain Hidrofilik > lipofilik opioidler Sonda Doğumdan önce mesane boşaltılmış olmalı

23 Tetanik kontraksiyonlar İyi analjezi Oksitosin kullanımı Fetal monitörizasyon

24 Fetal kalp hızı değişiklikleri İntratekal opioid (sufentanil) Van de Velde M; Anesth Analg. 2004;98:1153-9 CSE ile daha sık – Uterin hipertoni Abrao KC. Obstet Gynecol 2009; 113: 41-7 İyi analjeziye bağlı katekolaminlerde ani düşme Uzamış travay veya çok ağrı çekmiş gebelerde hızlı başlayan analjezi ile 

25 Post dural baş ağrısı Epidural iğne ile insidans  Epidural kan yaması Prevantif önlemler için çalışılıyor; metaanaliz – Epidural kan yaması – İntratekal kateter – İntratekal/epidural SF – Epidural morfin Apfel CC. Br J Anaesth 2010;105:255–63

26 Antiagregan, antikoagülan kullanımı Nöroaksiyal blok için kontrendikasyon yok: Aspirin < 60 mg/gün Heparin SC < 10.000 Ü/gün (2x1 SC) >4 gün heparin  HIT olasılığı (tromb sayısı !!!!) Kopp SL. Anesthesiology Clin 2008; 26:1–22

27

28 Nörolojik hasar Conus medullaris, kök hasarı – Travmatik, kimyasal, iskemik, infektif – Parestezi !! Transient nörolojik semptomlar (hiperbarik LA, litotomi, spinal lidokain ≥%3) 2-kloroprokain nörotoksisitesi: asidik+meta bisülfit Wlody D. Clin Obstet Gynecol 2003;46:667-78

29 Postnatal nörolojik problemler daha çok doğuma bağlı (1:100 doğum) Kompresyon nöropatisi (lat fem kutanöz sinir [ Meralgia paresthetica], femoral, common peroneal, lumbosakral trunkus, obtrator) Russel R. Anesth Int Care Med 2007; 8: 323-5


"ANNELER NEDEN ÖLÜYOR ? Obstetrik Anestezide Komplikasyonlar Tülay Özkan Seyhan İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları