Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FARMASÖTİK KİMYA II Antiaadrenerjik İlaçlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FARMASÖTİK KİMYA II Antiaadrenerjik İlaçlar"— Sunum transkripti:

1 FARMASÖTİK KİMYA II Antiaadrenerjik İlaçlar
Merhaba sevgili arkadaşlar, Bu ünite ile birlikte işletmelerin temel fonksiyonlarından olan “muhasebe fonksiyonu”na öğrenmeye başlıyoruz. Bu ünitede; muhasebenin işletme ile olan ilişkisi, muhasebenin temel kavramları, tarih içinde muhasebenin gelişimi, bilgi sistemi içinde muhasebenin yeri ve bilgi kullanıcılarının muhasebeden beklentileri üzerinde duracağız. Prof. Dr. İlhan IŞIKDAĞ

2 1. Hafta Sınıflandırma Antiadrenerjik ilaçlar sempatolitikler olarak da bilinirler. Sempatik sinir sisteminin uyarılmasıyla oluşan etkileri ortadan kaldırır veya engellerler. Bunlar da etkiledikleri reseptör tipine ve etki gösterdikleri yere göre 3 grup altında toplanabilirler. Adrenerjik reseptör blokörleri ve Adrenerjik nöron blokörleri olarak iki gruba ayrılırlar. Adrenerjik reseptör blokörleri etkilerini efektör hücre membranı üzerindeki adrenerjik reseptörleri bloke ederek gösterir. Alfa adrenerjik reseptör blokörleri Beta Adrenerjik reseptör blokörleri Adrenerjik nöron blokörleri ise sinir ucuna etki yaparlar

3 Alfa Adrenerjik Reseptör Blokörleri
1. Hafta Alfa Adrenerjik Reseptör Blokörleri En önemli etkileri damar düz kaslarını gevşetmeleri ve buna bağlı olarak kan basıncını düşürmeleridir. Yan tesir olarak ortostatik (postüral) hipotansiyon (yatar veya oturur durumda iken birdenbire ayağa kalkınca kan basıncının birden düşmesi) oluştururlar. Refleks yolla taşikardi yaparlar. Zamanla vücutta su ve tuz tutulmasına yol açarak dolaşan kan hacmini artırırlar. Böylece hipotansif etkilerine karşı tolerans gelişebilir. Bu grupta yer alan önemli ilaçlar; Fenoksibenzamin, Fentolamin, Tolazolin, Prazosin, Terazosin, Mianserin, Hidrazalin, Dihidrazalin, ve Ergot Alkoloidleridir. (Ergotamin Tartrat, Metizerjid, Ergonovin Maleat)

4 Alfa Adrenerjik Reseptör Blokörleri
1. Hafta Alfa Adrenerjik Reseptör Blokörleri Fenoksibenzamin N-(2-Kloroetil)-N-(1-metil-2-fenoksietil)benzilamin Sentezi Fenolün, 2-metiloksiranla reaksiyonu sonucu kazanılan alkol türevi tiyonilklorür ile klorlanır ve fenoksiisopropil klorür bileşiği elde edilir. Daha sonra bu bileşik önce etanolamin, daha sonra benzil klorür ve en son basamaktada tiyonil klorür ile reaksiyona sokularak fenoksibenzamin kazanılır.

5 Alfa Adrenerjik Reseptör Blokörleri
1. Hafta Alfa Adrenerjik Reseptör Blokörleri Fentolamin Tolazolin Hidrazalin 2-Benzil-4,5-dihidro-1H-imidazol 1-Hidrazinoftalazin Dihidrazalin 2-[N-(3-Hidroksifenil)-N-(4-metilfenil) aminometil]-4,5-dihidro-1H-imidazol 1,4-Dihidrazinoftalazin

6 Alfa Adrenerjik Reseptör Blokörleri
1. Hafta Alfa Adrenerjik Reseptör Blokörleri Prazosin Terazosin 1-(4-Amino-6,7-dimetoksi-2-kinazolinil)-4-(2-furoil)piperazin 1-(4-Amino-6,7-dimetoksi-2-kinazolinil)-4-(2-tetrahidrofuroil)piperazin

7 Alfa Adrenerjik Reseptör Blokörleri
1. Hafta Alfa Adrenerjik Reseptör Blokörleri Mianserin

8 Beta Adrenerjik Reseptör Blokörleri
1. Hafta Beta Adrenerjik Reseptör Blokörleri Bu grupta yer alan ilaçlar; Kalbin atış hızını ve kasılma gücünü azaltırlar. Koroner kan akımını ve kalbin oksijen tüketimini azaltırlar. Kan basıncını düşürürler. Solunum yolu düz kaslarını kasarlar. Karbonhidrat ve yağ metabolizmasını etkilerler. Hipertiroidi ve anksiyete (endişe, korku, kuruntu durumu) durumlarında kalp atım hızını azaltırlar. Tedavide kullanım alanları arasında; Hipertansiyon tedavisi Angina pektoris nöbetlerini önleme Bazı aritmilerin tedavisi Myokard infarktüsü tedavisi Migren profilaksisi

9 Beta Adrenerjik Reseptör Blokörleri
1. Hafta Beta Adrenerjik Reseptör Blokörleri En çok kullanılan β blokörler Propranolol Oksprenolol Pindolol Nadolol Atenolol Metoprolol Asebutolol Labetolol Timolol Labetolol dışında kalan ilaçlar yukarıda gösterilen genel kimyasal yapıyı taşırlar. Değişken grup R genellikle aromatik bir halka sistemidir. R’ ise H veya -CH3 gibi küçük bir gruptur. İsopropanol ana yapısı iki farklı grup taşır bunlardan ilki ariloksi grubu ikincisi ise tertbutilamino yada isopropilamino grubudur.

10 Beta Adrenerjik Reseptör Blokörleri
1. Hafta Beta Adrenerjik Reseptör Blokörleri Propranolol Oksprenolol 3-[2-(2-Propeniloksi)fenoksi]-1-(isopropilamino)-2-propanol 3-(1-Naftiloksi)-1-(isopropilamino)-2-propanol Pindolol 3-(1H-İndol-4-iloksi)-1-(isopropilamino)-2-propanol

11 Beta Adrenerjik Reseptör Blokörleri
1. Hafta Beta Adrenerjik Reseptör Blokörleri Nadolol Atenolol 3-[4-(Karbamoilmetil)fenoksi]-1-(isopropilamino)-2-propanol 5-[2-Hidroksi-3-(tertbutilamino)propoksi] -1,2,3,4-tetrahidronaftelen-2,3-diol Metoprolol 3-[4-(2-metoksietil)fenoksi]-1-(isopropilamino)-2-propanol

12 Beta Adrenerjik Reseptör Blokörleri
1. Hafta Beta Adrenerjik Reseptör Blokörleri Asebutolol Labetolol N-[3-Asetil-4-[2-hidroksi-3-(izopropilamino)propoksi]fenil]butanamit 2-Hidroksi-5-[1-hidroksi-2-[(1-metil-3-fenilpropil)amino]etil]benzamit Timolol 3-[(4-Morfolino-1,2,5-tiyadiazol-3-il)oksi]1-(isopropilamino)-2-propanol

13 Beta Adrenerjik Reseptör Blokörleri
1. Hafta Beta Adrenerjik Reseptör Blokörleri Beta Blokörlere Ait Genel Sentez Yöntemleri Epiklorohidrin 1-Ariloksi-3-kloro-2-propanol 1-Ariloksi-3-alkilamino-2-propanol Fenolik Bileşik

14 Beta Adrenerjik Reseptör Blokörleri
1. Hafta Beta Adrenerjik Reseptör Blokörleri Labetolol Sentezi

15 Adrenerjik nöron blokörleri
1. Hafta Adrenerjik nöron blokörleri Bu ilaçlar periferde postgangliyonik adrenerjik sinir ucundan Noradrenalin salınıvermesini inhibe eder. Bu ilaçlar esas olarak adrenerjik sinir ucuna aktif, enerji gerektiren, Noradrenalin pompası tarafından selektif olarak alınır, veziküllerde depolanır ve sinir uyarıldığında Noradrenalin yerine salınarak Noradrenalin’in sempatik etkilerini önler. Daha çok hipertansiyon tedavisinde kullanılırlar. Bu ilaçlarla ilgili ayrıntılı bilgi antihipertansif ilaçlar başlığı altında verilecektir.

16 Periferik Sinir Sistemine Giriş
1. Hafta Periferik Sinir Sistemine Giriş KAYNAKLAR Pratik İlaç Bilgisi, T.C. Anadolu Üniversitesi yayını ; no Açıköğretim Fakültesi yayını ; no ISBN William O. Foye. : Adrenergic Drugs : Principles of Medicinal Chemistry(3rd Edition) Philadelphia Lea & Febiger (1989) H. Akgün, A. Balkan, A. A. Bilgin, Ü. Çalış, S. Dalkara, H. Erdoğan, D.D. Erol, M. Etan, F. Özkanlı, E. Palaska, S. Saraç, C. Şafak Farmasötik Kimya I, II İkinci Baskı Ankara. (2004).


"FARMASÖTİK KİMYA II Antiaadrenerjik İlaçlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları