Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİM DALI LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI DERSLER VE İÇERİKLERİ 20 ARALIK 2008.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİM DALI LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI DERSLER VE İÇERİKLERİ 20 ARALIK 2008."— Sunum transkripti:

1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİM DALI LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI DERSLER VE İÇERİKLERİ 20 ARALIK 2008

2 DERSİN KODU ECF 220 DERSİN ADI Farmasötik Kimya I DERSİN TÜRÜ Zorunlu EĞİTİM DİLİ Türkçe DERSİN DÜZEYİ Lisans DERSİN SÜRESİYarıyıllık KREDİSİ 3 ÖNKOŞULUYoktur ECTS KREDİSİ 4 DERSİN AMACI Dersin temel amacı, farmasötik kimya tanımı, tarihçesi, ilaçların fizikokimyasal ve yapısal özelliklerinin aktivite üzerine etkileri, ilaç-reseptör etkileşmeleri, ilaçların metabolizma reaksiyonları ve bunun ilaç geliştirme açısından önemi; merkezi sinir sistemi ilaçlarından genel anestezikler, sedatif ve hipnotikler, trankilizanlar, nöroleptikler, antikonvülsan ilaçlar, merkezi etkili kas gevşetici ilaçlar ve analjezik ilaçlar ve bunların sınıflandırılmaları, sentez reaksiyonları, yapı- aktivite ilişkileri ve metabolitleri hakkında genel bilgiler vererek öğrencilere, bu konularda temel oluşturmaktır. ÖNERİLEN KAYNAKLAR 1.Akgün, H., Balkan, A., Bilgin, A.A., Çalış, Ü., Dalkara, S., Erdoğan, H., Erol Demir, D., Ertan, M.,Gökhan, N., Özkanlı, F., Palaska, E., Saraç, S. ve Şafak, C.,Tozkoparan.B.: Farmasötik Kimya, Ankara, 2004. 2.Foye, W.O.(ed): Principles of Medicinal Chemistry, 3rd ed, Lea & Febrigen, Philadelphia, 1989. 3.Delgado, J.N., Remers, W.A. (ed), Wilson  Gisvold’s Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry, 9th ed., Lippincott, Philadelphia, 1991. 4.Patrick, G.L., An Introduction to Medicinal Chemistry, Oxford University Press, Oxford, 1999. TEMEL ÖĞRETME YÖNTEMİ Teorik ders anlatımı ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 2 Teorik arasınav (her biri % 30) ve 1 teorik final sınavı (% 40). H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

3 DERSİN İÇERİĞİ DERS PROGRAMI 1. HaftaFarmasötik-medisinal kimyaya giriş,kavramlar,tarihçe,aktif ilaç tipleri, 2. HaftaReseptörler, İlaç-reseptör etkileşmeleri 3. HaftaŞelasyon, stereokimyasal faktörler, SAR, Çözünürlük 4. HaftaPartisyon Katsayısı, İyonizasyon, 5. HaftaYüzey Aktivite, Biyoizoster, QSAR 6. HaftaMetabolizma ve İlaç Moleküllerinde Örnekler 7. HaftaYeni ilaç geliştirme yaklaşımları, Sinir sistemine giriş 8. HaftaGenel anestezik ilaçlar 9. HaftaSedatif, Hipnotik ilaçlar 10. HaftaTranklizan ve Nöroleptik ilaçlar 11. HaftaAntidepresan ve Antiepileptik ilaçlar 12. HaftaAntiparkinson ilaçlar 13. HaftaAnaljezik ilaçlar 14. HaftaAnaljezik ilaçlar

4 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı DERSİN KODU ECF 327 DERSİN ADI Farmasötik Kimya II DERSİN TÜRÜ Zorunlu EĞİTİM DİLİ Türkçe DERSİN DÜZEYİ Lisans DERSİN SÜRESİYarıyıllık (Haftada 2 saat)KREDİSİ2 ÖNKOŞULUYoktur ECTS KREDİSİ 4 DERSİN AMACI Bu dersin amacı; otonom sinir sistemi ve kalp-damar sistemi üzerine etkili ilaçların temel özellikleri, etki mekanizmaları, yapı-etki ilişkileri, sentezleri ve biyotransformasyonları hakkında öğrencinin bilgi sahibi olmasıdır. DERSİN İÇERİĞİ ÖNERİLEN KAYNAKLAR 1.Akgün, H., Balkan, A., Bilgin, A.A., Çalış, Ü., Dalkara, S., Erdoğan, H., Erol Demir, D., Ertan, M.,Gökhan, N., Özkanlı, F., Palaska, E., Saraç, S. ve Şafak, C.,Tozkoparan.B.: Farmasötik Kimya, Ankara, 2004. 2.Foye, W.O.(ed): Principles of Medicinal Chemistry, 3rd ed, Lea & Febrigen, Philadelphia, 1989. 3.Delgado, J.N., Remers, W.A. (ed), Wilson  Gisvold’s Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry, 9th ed., Lippincott, Philadelphia, 1991. 4.Patrick, G.L., An Introduction to Medicinal Chemistry, Oxford University Press, Oxford, 1999. TEMEL ÖĞRETME YÖNTEMİ Teorik ders anlatımı ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 2 Teorik arasınav (her biri % 30) ve 1 teorik final sınavı (% 40).

5 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı DERS PROGRAMI 1. Hafta Adrenerjik ilaçlar 2. Hafta Adrenerjik bloke edici ilaçlar 3. Hafta Kolinerjik ilaçlar 4. Hafta Kolinerjik bloke edici ilaçlar 5. Hafta Kalp-damar sistemine etkili ilaçlar, sınıflandırılmaları, kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlar 6. Hafta Antiaritmik ilaçlar 7. Hafta Antianginal ilaçlar 8. Hafta Periferik vazodilatör ilaçlar 9. Hafta Antihipertansif ilaçlar 10. Hafta Diüretik ilaçlar 11. Hafta Antilipidemik ilaçlar 12. Hafta Hemostatik ve antikoagülan ilaçlar 13. Hafta Antitrombosit ilaçlar, trombolitikler, antianemikler, plazma yerine geçen bileşikler 14. Hafta Su-elektrolit ve asit-baz dengesi bozukluğunda kullanılan ilaçlar

6 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı DERSİN KODU ECF 320 DERSİN ADI Farmasötik Kimya III DERSİN TÜRÜ Zorunlu EĞİTİM DİLİ Türkçe DERSİN DÜZEYİ Lisans DERSİN SÜRESİYarıyıllık (Haftada iki saat)KREDİSİ2-0-2 ÖNKOŞULUYoktur ECTS KREDİSİ 4 DERSİN AMACI Dersin temel amacı kemoterapötik ilaçların yapıları, sentez yöntemleri, yapı-aktivite ilişkileri, etki mekanizmaları, ve kullanılış yerleri hakkında temel bilgilerin verilmesi ve kemoterapi konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesidir. ÖNERİLEN KAYNAKLAR 1.Akgün, H., Balkan, A., Bilgin, A.A., Çalış, Ü., Dalkara, S., Erdoğan, H., Erol Demir, D., Ertan, M.,Gökhan, N., Özkanlı, F., Palaska, E., Saraç, S. ve Şafak, C.,Tozkoparan.B.: Farmasötik Kimya, Ankara, 2004. 2.Foye, W.O.(ed): Principles of Medicinal Chemistry, 3rd ed, Lea & Febrigen, Philadelphia, 1989. 3.Delgado, J.N., Remers, W.A. (ed), Wilson  Gisvold’s Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry, 9th ed., Lippincott, Philadelphia, 1991. 4.Patrick, G.L., An Introduction to Medicinal Chemistry, Oxford University Press, Oxford, 1999. 5.Wolff, M.E., Burger’s Medicinal Chemistry and Drug Discovery, Volume I-V, 4th edition, Wiley- Interscience, 1980-97. 6.Korolkovas, A., “Essentials of Medicinal Chemistry”, Wiley-Interscience, 1988. TEMEL ÖĞRETME YÖNTEMİ Teorik ders anlatımı ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 2 Teorik arasınav (her biri % 30) ve 1 teorik final sınavı (% 40).

7 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı DERSİN İÇERİĞİ DERS PROGRAMI 1. HaftaAntiseptik ve Dezenfektanlar 2. HaftaAntiprotozoal ilaçlar 3. HaftaAntihelmentik İlaçlar 4. HaftaEktoparazitlere Karşı Kullanılan ilaçlar, Antifungal İlaçlar 5. HaftaAntibakteriyel İlaçlar 6. HaftaAntimikobakteriyel ilaçlar, Sülfonamitler 7. HaftaOksazalidindionlar, Kinolonlar 8. HaftaAntibiyotikler 9. HaftaAntibiyotikler 10. HaftaAntiviral İlaçlar 11. HaftaAntiviral İlaçlar 12. HaftaAntineoplastik İlaçlar 13. HaftaAntineoplastik İlaçlar 14. HaftaAntineoplastik İlaçlar

8 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı DERSİN KODU ECF 483 DERSİN ADI Farmasötik Kimya IV DERSİN TÜRÜ Zorunlu EĞİTİM DİLİ Türkçe DERSİN DÜZEYİ Lisans DERSİN SÜRESİYarıyıllıkKREDİSİ2-0-2 ÖNKOŞULUYoktur ECTS KREDİSİ 4 DERSİN AMACI Bu kursun amacı; gastrointestinal sistem üzerine etkili ilaçlar, antiallerjikler, lokal anestezik ilaçlar, vitaminler, diagnostik bileşikler ve hormonların temel özellikleri, etki mekanizmaları, yapı-etki ilişkileri, sentezleri ve biyotransformasyonları hakkında öğrencilere bilgi vermektir. ÖNERİLEN KAYNAKLAR 1.Akgün, H., Balkan, A., Bilgin, A.A., Çalış, Ü., Dalkara, S., Erdoğan, H., Erol Demir, D., Ertan, M.,Gökhan, N., Özkanlı, F., Palaska, E., Saraç, S. ve Şafak, C.,Tozkoparan.B.: Farmasötik Kimya, Ankara, 2004. 2.Foye, W.O.(ed): Principles of Medicinal Chemistry, 3rd ed, Lea & Febrigen, Philadelphia, 1989. 3.Delgado, J.N., Remers, W.A. (ed), Wilson  Gisvold’s Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry, 9th ed., Lippincott, Philadelphia, 1991. 4.Patrick, G.L., An Introduction to Medicinal Chemistry, Oxford University Press, Oxford, 1999. 5.Wolff, M.E., Burger’s Medicinal Chemistry and Drug Discovery, Volume I-V, 4th edition, Wiley- Interscience, 1980-97. 6.Korolkovas, A., “Essentials of Medicinal Chemistry”, Wiley-Interscience, 1988. TEMEL ÖĞRETME YÖNTEMİ Teorik ders anlatımı ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 2 Teorik arasınav (her biri % 30) ve 1 teorik final sınavı (% 40).

9 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı DERSİN İÇERİĞİ (Farmasötik Kimya IV) DERS PROGRAMI 1. HaftaDijestanlar,Karminatifler, Antiemetik İlaçlar 2. HaftaÜlser Tedavisinde Kullanılan İlaçlar, Laksatif ve Purgatifler, antidiyaretik İlaçlar 3. HaftaLokal Anestezikler 4. HaftaAntiallerjikler 5. HaftaAntiallerjikler, Diagnostikler 6. HaftaVitaminler 7. HaftaHormonlara giriş 8. HaftaPeptid Hormonlar 9. HaftaPeptid Hormonlar 10. HaftaOral Antidiabetikler 11. HaftaSteroidal Hormonlar 12. HaftaÖstojen ve Projestanlar 13. HaftaAndrojen ve Anabolizanlar 14. HaftaAdrenokortikoitler

10 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı DERSİN KODU ECF 224 DERSİN ADI Farmasötik Kimya I Laboratuvarı DERSİN TÜRÜ ZorunluEĞİTİM DİLİTürkçe DERSİN DÜZEYİ Lisans DERSİN SÜRESİYarıyıllıkKREDİSİ0-3-1 ÖNKOŞULUYoktur ECTS KREDİSİ 4 DERSİN AMACI Bu dersin amacı laboratuvar güvenliği, süzme, kristalizasyon, ekstraksiyon, distilasyon vb. laboratuvar çalışma teknikleri, esterleştirme, açilleme, nitrolama, bromlama, oksidasyon, diazolama vb. bazı ilaç etken maddelerinin ve hareket maddelerinin laboratuvar koşullarında sentezi ve saflaştırılması ile ilgili bilgilerin öğrenciye kazandırılmasıdır. ÖNERİLEN KAYNAKLAR 1.Farmasötik Kimya Laboratuvar Çalışmaları I-İlaç Sentezleri, H.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Yayını, Ankara, 2004. 2.Organicum, Germany 1973 3.Vogel A. A Textbook of Practical Organic Chemistry, London, 1970 4.Gilman H.”Organic Synthesis I-IV” NewYork 1967 5.Nicolaou KC. “Classics in Total Synthesis” NewYork 1996 TEMEL ÖĞRETME YÖNTEMİ Laboratuvar çalışması ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 2 Teorik arasınav (her biri % 25, pratik çalışmalar bir ara sınav yerine geçmektedir) ve 1 teorik final sınavı (% 50).

11 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı DERSİN İÇERİĞİ DERS PROGRAMI 1. HaftaDemonstrasyon (Lab. Güvenliği) 2. HaftaDemonstrasyon (Lab. Çalışma teknikleri) 3. HaftaDemonstrasyon (Org. Reaksiyonlar) 4. Haftaİzoamilnitrit Sentezi 5. HaftaBenzilik asit, Merküri Oksit Sentezi 6. HaftaBenzil, Dermatol Sentezi 7. HaftaAsetofenon, Benzoin Sentezi 8. Haftam-Dinitrobenzen, İyodoform Sentezi 9. HaftaBenzoik asit, Benzil alkol Sentezi 10. HaftaDiazoaminobenzen, Parasetamol Sentezi 11. HaftaAsetanilid, Baryum Sülfat Sentezi 12. HaftaProblem Çözümü 13. HaftaProblem Çözümü 14. HaftaTelafi

12 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı DERSİN KODU ECF 329 DERSİN ADI Farmasötik Kimya II Laboratuvarı DERSİN TÜRÜ Zorunlu EĞİTİM DİLİ Türkçe DERSİN DÜZEYİ Lisans DERSİN SÜRESİYarıyıllıkKREDİSİ0-3-1 ÖNKOŞULUYoktur ECTS KREDİSİ 4 DERSİN AMACI Dersin temel amacı öğrencilere ilaçların ayırma ve saflaştırma yöntemleri hakkında teorik bilgiler ve uygulama örnekleri vermektir. Ayrıca, öğrenciler bazı ilaç moleküllerinin metabolitlerinin tayini ile farmakope analizleri üzerinde de çalışmaktadır. Bu dersi alan öğrencilerden laboratuvarda karışım halindeki ilaçların ayrılması ve saflıklarının kontrolü konusunda teorik ve pratik deneyim kazanması beklenir. ÖNERİLEN KAYNAKLAR 1.Farmasötik Kimya Laboratuvar Çalışmaları II, H.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Yayını, Ankara, 2004. 2.Stahl, E.,”Thin-layer Chromatography”, 2nd edition, Springer-Verlag, New York, 1969. 3.Miller, J.A., Neuzil, E.F., “Modern Experimental Organic Chemistry”, D.C. Heath and Company, Lexington, Massachusetts, 1982. 4.Ergenç, N., Gürsoy, A., Ateş, Ö.,”İlaçların Tanınması ve Kantitatif Tayini”, Matbaacılık, İstanbul, 1999. TEMEL ÖĞRETME YÖNTEMİ Laboratuvar çalışması ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 2 Teorik arasınav (her biri % 25, pratik çalışmalar bir ara sınav yerine geçmektedir) ve 1 teorik final sınavı (% 50).

13 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı DERSİN İÇERİĞİ DERS PROGRAMI 1. HaftaDemonstrasyon (Kromatografik Yöntemler) 2. HaftaDemonstrasyon (Fizikokimyasal Parametrelerin Tayini) 3. Haftaİlaç Metabolizması 4. HaftaKatı Dansite – Sıvı Dansite 5. HaftaPolarimetre ile optik çevirmenin tayini, Erime Derecesi Tayini 6. HaftaRefraktometre ile kırılma indisinin tayini, Kaynama Derecesi Tayini 7. HaftaSıvı-Sıvı Ayrımı, Katı – Katı Ayrımı 8. HaftaFarmakope Analizi (NaCl) 9. HaftaFarmakope Analizi (Üre,Distile su) 10. HaftaKağıt Kromatografisi – İlaç Metabolizması 11. HaftaKolon Kromatografisi 12. HaftaProblem Çözümü 13. HaftaProblem Çözümü 14. HaftaTelafi

14 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı DERSİN KODU ECF 330 DERSİN ADI Farmasötik Kimya III Laboratuvarı DERSİN TÜRÜ Zorunlu EĞİTİM DİLİ Türkçe DERSİN DÜZEYİ Lisans DERSİN SÜRESİYarıyıllıkKREDİSİ0-3-1 ÖNKOŞULUYoktur ECTS KREDİSİ 4 DERSİN AMACI Dersin temel amacı ilaçların kantitatif analizinde kullanılan farklı yöntemler üzerinde temel kavramları vermektir. Ayrıca bu kursta, öğrencinin ilaç analizinde kullanılan miktar tayini yöntem uygulamalarını (Titrimetri ve nötralizasyon, oksido-redüksiyon, kompleksometri, nitritometri gibi titrimetrik yöntemler ve bu yöntemlerin ilaç analizlerinde uygulanmaları. Işık, spektrofotometrik yöntemler, türev spektroskopisi. Farmasötik preparatlarda kantitatif tayin) öğrenmesi de beklenir. ÖNERİLEN KAYNAKLAR 1.Silverstein RM, Spectrophotometric Identification of Organic Compounds, New York 1987 2.Creswel CJ, Spectral Analysis of Organic Compounds, Minneapolis 1972 3.Ergenç N, Gürsoy, A., Ateş, Ö, İlaçların Tanınması ve Kantitatif Tayini, İstanbul 1999 4.Organicum, Germany 1973 5.Yıldız A, Enstrumantal Analiz Yöntemleri, Ankara 1997 TEMEL ÖĞRETME YÖNTEMİ Laboratuvar çalışması ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 2 Teorik arasınav (her biri % 25, pratik çalışmalar bir ara sınav yerine geçmektedir) ve 1 teorik final sınavı (% 50).

15 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı DERSİN İÇERİĞİ DERS PROGRAMI 1. HaftaKantitatif Analiz Genel Kavramlar 2. HaftaKantitatif Analiz Genel Kavramlar 3. HaftaPratik Demonstrasyon ve Problem Çözümü 4. HaftaNötralizayon Titrasyonları 5. HaftaBromometrik Titrasyonlar 6. Haftaİyodometrik Titrasyonlar 7. HaftaNitritometrik Titrasyonlar 8. HaftaPermanganametrik Titrasyonlar 9. HaftaPotansiyometrik Titrasyonlar 10. HaftaKolorimetrik Analiz 11. HaftaUV ile ilaç Analizi 12. HaftaMeçhul Numune Analizi 13. HaftaProblem Çözümü 14. HaftaTelafi

16 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı DERSİN KODU ECF 485 DERSİN ADI Farmasötik Kimya IV Laboratuvarı DERSİN TÜRÜ Zorunlu EĞİTİM DİLİ Türkçe DERSİN DÜZEYİ Lisans DERSİN SÜRESİYarıyıllıkKREDİSİ0-3-1 ÖNKOŞULUYoktur ECTS KREDİSİ 2 DERSİN AMACI Dersin temel amacı ilaçların kalitatif analizinde ve yapılarının aydınlatılmasında kullanılan kimyasal ve ultraviyole, infrared, nükleer manyetik rezonans ve kütle spekroskopisi gibi bazı enstümental tekniklerin esaslarını ve uygulamalarını vermektir. ÖNERİLEN KAYNAKLAR 1.Silverstein RM, “Spectrophotometric Identification of Organic Compounds“ New York, 1987. 2.Creswel CJ, “Spectral Analysis of Organic Compounds“ Minneapolis, 1972. 3.Ergenç N, “İlaçların Tanınması ve Kantitatif Tayini “, İstanbul 1999. 4.Yıldız A, “Enstrumantal Analiz Yöntemleri“ Ankara, 1997. 5.Williams DH, Fleming I, “Spectroscopic Methods in Organic Chemistry” London, 1995. TEMEL ÖĞRETME YÖNTEMİ Laboratuvar çalışması ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 2 Teorik arasınav (her biri % 25, pratik çalışmalar bir ara sınav yerine geçmektedir) ve 1 teorik final sınavı (% 50).

17 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı DERSİN İÇERİĞİ DERS PROGRAMI 1. HaftaDemonstrasyon (Kimyasal Teşhis Reaksiyonları) 2. HaftaDemonstrasyon (Spektroskopik Yöntemler) 3. HaftaDemonstrasyon (Spektroskopik Yöntemler) 4. HaftaEleman Analizi 5. HaftaSpektrum İnceleme 6. HaftaOksijenli Fonksiyonel Gruplar 7. HaftaAzot ve Kükürtlü Fonksiyonel Gruplar 8. HaftaMeçhul Numune Analizi 9. HaftaMeçhul Numune Analizi 10. HaftaMeçhul Numune Analizi 11. HaftaMeçhul Numune Analizi 12. HaftaSpektrum İnceleme 13. HaftaSpektrum İnceleme 14. HaftaTelafi

18 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı DERSİN KODU ECF 223 DERSİN ADI İlaç Nomenklatürü DERSİN TÜRÜ Seçmeli EĞİTİM DİLİ Türkçe DERSİN DÜZEYİ Lisans DERSİN SÜRESİYarıyıllıkKREDİSİ2-0-2 ÖNKOŞULUYoktur ECTS KREDİSİ 2 DERSİN AMACI İlaç etken maddelerini oluşturan organik bileşiklerin isimlendirilmeleri ile ilgili esasların öğretilmesi ÖNERİLEN KAYNAKLAR 1. Godly EW “ Naming Organic Compounds“ West Sussex, 1989 2. Fresenius P “ Organic Chemical Nomenclature “ West Sussex 1989 3. Bilgin AA “ Organik Kimya Nomenklatürü “ Ankara 1995 TEMEL ÖĞRETME YÖNTEMİ Teorik ders anlatımı ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 2 Teorik arasınav (her biri % 30) ve 1 teorik final sınavı (% 40).

19 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı DERSİN İÇERİĞİ DERS PROGRAMI 1. Haftaİsimlendirme kuralları, geleneksel, Chemical Abstract ve IUPAC sistemik isimlendirme kuralları, asiklik hidrokarbonlar, doymuş asiklik hidrokarbonlar, dallanmamış asiklik hidrokarbonlar 2. HaftaAlifatik radikaller,doymuş radikaller (alkiller), doymamış radikaller (alkiliden, alkilen, alkilidin), dallanmış asiklik hidrokarbonlar,doymamış asiklik hidrokarbonlar, alken ve alkinler, radikaller 3. HaftaSiklikhidrokarbonlar, monosiklik hidrokarbonlar, kondanse yapıdaki hidrokarbonlar, özel isimli moleküller, kısmen yada tamamen doymuş yapılar 4. HaftaSistemik nomenklatür, genel prensipler, kondanse sistemin düzenlenmesi, isimlendirme ve numaralandırma, heteromonosikliklere giriş, özel isimli heteromonosiklik bileşikler, radikaller, sistematik isimler, Hantzsch-Widman sistemi 5. HaftaTek halkalı aromatik bileşikler, iki halkalı aromatik bileşikler, spiro hidrokarbonlar 6. HaftaBenzo ve hetero iki halkalı sistemler, iki halkalı ve çok halkalı kondanse heterosiklikler, köprülü sistemler 7. HaftaAlkil halojenürler, aldehitler, keton ve tiyoketonlar, hidrazonlar, oksimler, karboksilli asitler ve türevleri 8. HaftaAlkoller, fenoller, eterler, aminler, iminler 9. HaftaNitril ve izonitriller, nitro ve nitroso bileşikleri, siyanat ve izosiyanatlar, sülfitler, sülfoksidler, sülfonlar,peroksid, azidler ve oksidler 10. HaftaBirden fazla fonksiyonel grup içeren asiklik ve siklik bileşikler 11. HaftaStereokimyasal isimlendirme metodları,kiral merkezler, mutlak konfigurasyon, çifte bağlı yada halkalı yapılarda geometrik izomerizm, cis/trans, E/Z, syn/anti,  /  12. HaftaÖzel yapılı bileşiklerin isimlendirilmesi, sefalosporinler, ergolin türevleri, morfin, penisilinler ve tetrasiklinler 13. HaftaSteroitler, prostaglandinler 14. HaftaKarbonhidratlar, aminoasitler

20 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı DERSİN KODU ECF 341 DERSİN ADI Laboratuvarda Güvenli Çalışma DERSİN TÜRÜ Seçmeli EĞİTİM DİLİ Türkçe DERSİN DÜZEYİ Lisans DERSİN SÜRESİYarıyıllık (Haftada 2 saat teorik)KREDİSİ2-0-2 ÖNKOŞULUYoktur ECTS KREDİSİ 4 DERSİN AMACI Laboratuvar çalışmalannda öğrencilerin karşılaşabileceği araç-gereç, kimyasal ve kişisel kaynaklı olası kazaları tanıtarak alınacak önlemleri öğretmek suretiyle; kimyasal, fiziksel, ve biyolojik zararlılarla laboratuvarda güvenli bir şekılde çalışmanın genel prensiplerini edinmektir. ÖNERİLEN KAYNAKLAR 1. Flynn AM, -Health, Safety, and Accident Management in The Chemical Process Indusmes" Marcel Dekker,lnc. New Y ork-Basel 2002. 2. Bretherick L, -Hazards in the Chemical Laboratory" The Royal Saciety of Chemisby, London 1971. 3. Hajian HG, Pecsak RL, "Working Safely in the Chemistry Laboratory, American Chemical Society, Washington, OC, 1994. 4. World Health Organization -Laboratory biosafety manual" Geneva 1993. 5. Jay A Young,.Safety in Academic Chemisby Laboratories. American Chemical Society, Washington, OC, 2003 TEMEL ÖĞRETME YÖNTEMİ Teorik ders anlatımı ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 2 Teorik arasınav (her biri % 30) ve 1 teorik final sınavı (% 40).

21 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı DERSİN İÇERİĞİ DERS PROGRAMI 1. HaftaLaboratuvan bekleyen olası tehlikeler 2. HaftaLaboratuvarda güvenli çalışma prensipleri 3. HaftaLaboratuvarda güvenli çalışma prensipleri 4. HaftaLaboratuvar güvenlik ekipmanlannın tanıtılması 5. Haftalaboratuvar güvenlik ekipmanlannın tanıtılması 6. HaftaKişisel koruyucu ekipmanlann tanıtılması 7. HaftaKişisel koruyucu ekipmanlann tanıtılması 8. HaftaKimyasal maddenin tanınması, etiket, tehlike sembolleri, risk ve güvenlik kodan 9. HaftaKimyasal maddeler ile çalışırken alınması gereken önlemler 10. HaftaKimyasal maddenin taşınması, saklanması ve kullanımında alınması gereken önlemler 11. HaftaKimyasal maddenin taşınması, saklanması ve kullanımında alınması gereken önlemler 12. HaftaLaboratuvar atıklannın çevreye verilmesi 13. HaftaRadyoaktif madde ile güvenli çalışma prensipleri 14. HaftaLaboratuvar kazalannda Ilk yardım

22 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı DERSİN KODU ECF 422 DERSİN ADI İlaç Hammadde Üretimi DERSİN TÜRÜ Seçmeli EĞİTİM DİLİ Türkçe DERSİN DÜZEYİ Lisans DERSİN SÜRESİYarıyıllık (Haftada 2 saat teorik)KREDİSİ2-0-2 ÖNKOŞULUYoktur ECTS KREDİSİ 4 DERSİN AMACI Türkiyede üretilen ilaç etken maddelerini ve endüstriel boyutdaki sentez yöntemlerini öğrenciye anlatmak ve Türk ilaç ve kimya sanayii hakkında öğrenciyi bilgilendirmektir. ÖNERİLEN KAYNAKLAR 1.Ergenç N., Salman S., Salman, A., ‘Türkiyede Üretilen İlaç Etken Maddeleri’ İstanbul, 1992. 2. Shrev R.N.,’ Chemical Process Industries’, Mc Graw Hill 1977. 3. Smith J.C., ‘Unit Operations of Chemical Engineering’, Mc Graw Hill, 2000 TEMEL ÖĞRETME YÖNTEMİ Teorik anlatım ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 2 Teorik arasınav (her biri % 30) ve 1 teorik final sınavı (% 40).

23 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı DERSİN İÇERİĞİ DERS PROGRAMI 1. HaftaMalzeme bilgisi ile ilgili temel kavramlar 2. HaftaEnerji ve su 3. HaftaPilot sistemler 4. HaftaReaktörler 5. HaftaKarıştırma, süzme ve kurutma 6. HaftaIsıtma ve soğutma 7. HaftaPompalar ve vakum cihazları 8. HaftaDeğirmenler ve ektraksiyon 9. HaftaDistilasyon 10. Haftaİlaç hammadde üretiminde kullanılan sentez şemaları 11. Haftaİlaç hammadde üretiminde kullanılan sentez şemaları 12. HaftaÖrnek sentezler 13. HaftaÖrnek sentezler 14. HaftaGenel değerlendirme

24 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı DERSİN KODU ECF 427 DERSİN ADI Zirai ve Veteriner İlaçlar DERSİN TÜRÜ SeçmeliEĞİTİM DİLİTürkçe DERSİN DÜZEYİ Lisans DERSİN SÜRESİYarıyıllık (Haftada 2 saat teorik)KREDİSİ2-0-2 ÖNKOŞULUYoktur ECTS KREDİSİ 4 DERSİN AMACI Tarım ilaçları geliştirme kuralları, Toksisite testleri, Uygulama ve kontrol testleri, Tarım ilaçlarının sınıflandırılması ve kullanılan bileşikler ve ilaç şekilleri, Tarımsal mücadele sırasında çevreye zararları ve kontaminasyon konsantrasyonları, Tarım ilacı ruhsatlama, üretim ve Satış izni ve kuralları hakkında bilgilendirir ÖNERİLEN KAYNAKLAR 1. Ergenç N., Salman S., Salman, A., ‘Türkiyede Üretilen İlaç Etken Maddeleri’ İstanbul, 1992. 2. Shrev R.N.,’ Chemical Process Industries’, Mc Graw Hill 1977. 3. Smith J.C., ‘Unit Operations of Chemical Engineering’, Mc Graw Hill, 2000 TEMEL ÖĞRETME YÖNTEMİ Teorik anlatım ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 2 Teorik arasınav (her biri % 30) ve 1 teorik final sınavı (% 40).

25 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı DERSİN İÇERİĞİ DERS PROGRAMI 1. HaftaTarim ilaclari tanimini ve genel kavramlar 2. HaftaTarim ilaclarinin toksisitesi ve dikkat edilmesi gerekli hususlar 3. HaftaTarim ilaclarinin toksisitesi ve dikkat edilmesi gerekli hususlar 4. HaftaInsan ve cevre sagligi acisindan zirai mucadele ilaclarina karsi alinmasi zorunlu onlemler 5. HaftaInsan ve cevre sagligi acisindan zirai mucadele ilaclarina karsi alinmasi zorunlu onlemler 6. HaftaZirai mucadele ilaclari etiket yonetmeligi 7. HaftaZirai mucadele ilaclari etiket yonetmeligi 8. HaftaZirai mucadele ilaclarini siniflandırılması, ornekleri 9. HaftaZirai mucadele ilaclarini siniflandırılması, ornekleri 10. HaftaVeteriner ilaclarinin tanimini ve genel kavramlar 11. HaftaVeteriner ilaclarini siniflandirir ve ornekler 12. HaftaVeteriner ilaclarini siniflandirir ve ornekler 13. HaftaGenel değerlendirme 14. HaftaGenel değerlendirme

26 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı DERSİN SÜRESİYarıyıllık (Haftada 2 saat teorik)KREDİSİ2-0-2 ÖNKOŞULUYoktur ECTS KREDİSİ 4 DERSİN AMACI Bu dersin amacı, öğrencilere yeni ilaç geliştirmede gerekli alt yapıyı oluşturacak genel kavramları (İlaç tasarımı ve yeni ilaç geliştirme yolları, moleküler modifikasyon yöntemleri, biyoizosterizm, ön ilaç kavramı, ilaç geliştirmede yapı-aktivite ilişkilerinin önemi, kantitatif yapı-aktivite ilişkilerine giriş) vermek ve bunları örneklerle destelemektir. ÖNERİLEN KAYNAKLAR 1.Akgün, H., Balkan, A., Bilgin, A.A., Çalış, Ü., Dalkara, S., Erdoğan, H., Erol Demir, D., Ertan, M.,Gökhan, N., Özkanlı, F., Palaska, E., Saraç, S. ve Şafak, C.,Tozkoparan.B.: Farmasötik Kimya, Ankara, 2004. 2.Foye, W.O.(ed): Principles of Medicinal Chemistry, 3rd ed, Lea & Febrigen, Philadelphia, 1989. 3.Delgado, J.N., Remers, W.A. (ed), Wilson  Gisvold’s Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry, 9th ed., Lippincott, Philadelphia, 1991. 4.Patrick, G.L., An Introduction to Medicinal Chemistry, Oxford University Press, Oxford, 1999. TEMEL ÖĞRETME YÖNTEMİ Teorik anlatım ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 2 Teorik arasınav (her biri % 30) ve 1 teorik final sınavı (% 40).

27 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı DERSİN İÇERİĞİ DERS PROGRAMI 1. Haftaİlaç tasarımı ve yeni ilaç geliştirme yolları 2. HaftaÖncü bileşiğin bulunması ve optimizasyonu 3. HaftaMoleküler modifikasyon yöntemleri 4. HaftaBiyoizosterizm 5. HaftaRasyonel ilaç tasarımı 6. HaftaÖn ilaç ve hedeflendirilmiş ilaç tasarımı 7. HaftaKantitatif yapı-etki ilişkileri 8. HaftaKantitatif yapı-etki ilişkileri 9. HaftaYüksek verimli sentez, kombinatoryal kimya 10. HaftaYüksek verimli tarama yöntemleri 11. Haftaİlaç geliştirmede metabolizma 12. Haftaİlaç geliştirmede metabolizma 13. HaftaGenel değerlendirme 14. HaftaGenel değerlendirme

28 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı DERSİN KODU ECF 429 DERSİN ADI İlaçlarda Yapı Tayini DERSİN TÜRÜ Seçmeli EĞİTİM DİLİ Türkçe DERSİN DÜZEYİ Lisans DERSİN SÜRESİYarıyıllık (Haftada 2 saat teorik)KREDİSİ2-0-2 ÖNKOŞULUYoktur ECTS KREDİSİ 4 DERSİN AMACI Organik bileşiklerin ve ilaç etken maddelerinin yapı aydınlatılması ve analizlerinde kullanılan ultraviole (UV), ınfrared (IR), nukleer megnetic rezonanas( NMR) ve kütle spektroskopik tekniklerini temel düzeyde ve teorik olarak vermek ve problem çözümleri ile uygulama yapmaktır. ÖNERİLEN KAYNAKLAR 1.Silverstein R.M., Webster F. X., ‘Spectrometric Identification of Organic compounds’, New York 1998. 2.Ergenç N., ‘İlaçların Tanınması ve Kalitatif Tayini’ İstanbul, 1989. 3. Skoog D.A., West D.M., ‘Principle of Enstrumental Analysis’ Philadelphia, 1980. TEMEL ÖĞRETME YÖNTEMİ Teorik anlatım ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 2 Teorik arasınav (her biri % 30) ve 1 teorik final sınavı (% 40).

29 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı DERSİN İÇERİĞİ DERS PROGRAMI 1. HaftaUV spektroskopisi ile bilgi verilir, örnek çözülür. 2. HaftaUV spektroskopisi ile bilgi verilir, örnek çözülür. 3. HaftaIR Spektroskopisi ile ilgili genel kavramlar verilir, örnek çözümü yapılır, 4. HaftaIR Spektroskopisi ile ilgili genel kavramlar verilir, örnek çözümü yapılır, 5. Hafta1H-NMR’ın esası ve prensipleri hakkında genel bilgiler edinilir 6. Hafta1H-NMR’ın esası ve prensipleri hakkında genel bilgiler edinilir 7. Hafta13C-NMR hakkında bilgi verilir 8. Hafta13C-NMR hakkında bilgi verilir 9. HaftaKutle spektroskopisi ile ilgili temel kavramlari ve yontemin esasini aciklar. 10. HaftaKutle spektroskopisi ile ilgili temel kavramlari ve yontemin esasini aciklar. 11. HaftaÖrnek moleküllerde ve spektrumlarda Tekniklerin bir arada değerlendirilmesi 12. HaftaÖrnek moleküllerde ve spektrumlarda Tekniklerin bir arada değerlendirilmesi 13. HaftaÖrnek moleküllerde ve spektrumlarda Tekniklerin bir arada değerlendirilmesi 14. HaftaGenel değerlendirme

30 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı DERSİN KODU ECF 521 DERSİN ADI Eczacılıkta bilgi ve kaynağa ulaşma DERSİN TÜRÜ Seçmeli EĞİTİM DİLİ Türkçe DERSİN DÜZEYİ Lisans DERSİN SÜRESİYarıyıllık (Haftada 2 saat teorik)KREDİSİ2-0-2 ÖNKOŞULUYoktur ECTS KREDİSİ 4 DERSİN AMACI Bu dersin amacı; bilgi ve literatür sağlamada izlenecek yollarla, sağlanan bilgileri değerlendirme ve bunları kullanabilme metotlarını öğrenciye vermek ve elektronik ortamda literatür araştırma ve belge sağlama kurallarını öğretmektir. ÖNERİLEN KAYNAKLAR Index guide, kitap ve materyaller, End-Note proram TEMEL ÖĞRETME YÖNTEMİ Teorik anlatım, Kütüphane çalışmaları ve uygulamaları, bilgisayar uygulamalı çalışmalar ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ Teorik 1 ara sınav (toplam % 30), 1 dönem ödevi (% 30), 1 genel sınav (%40)

31 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı DERSİN İÇERİĞİ DERS PROGRAMI 1. HaftaEczacılıkta kullanılan bilgi kaynakları ve sınıflandırılması 2. HaftaKaynak kitaplar (Eczacılıkla ilgili genel, ders ve laboratuvar uygulama kitapları) 3. HaftaBilimsel süreli yayınlar (dergiler) 4. HaftaFarmakopeler (USP,BP EP), içerdikleri genel bilgiler, monograf yapıları 5. HaftaFarmakopeler (Martindale, Route List, Merck Manual v.b.) 6. HaftaVademekumlar genel yapıları ve ilaç bilgilerine erişim 7. Haftaİlaç ve kimyasal madde ile konu indeksleri (Merck index, Chemical abstract, Index medicus v.b) 8. HaftaElektronik ortamda veri tabanları (CD v.b.) 9. Haftaİnternet üzerinden bilgiye ulaşma, genel amaçlı veri tabanları ve arama motorları 10. HaftaElektronik ilaç ve kimyasal madde indeksleri (Rx list, Merck index, NIST Chemistry WebBook v.b.) 11. HaftaPatente erişim, patent veri tabanları ve internet üzerinden ulaşımları 12. Haftaİnternet üzerinden literatür tarama (Science Finder, Science Citation Index, Medline, Scopus, Embase, Beilstein and Science Direct v.b.) 13. HaftaKişisel literatür veri tabanı oluşturmada kullanılan programlar ve kullanımı 14. HaftaGenel değerlendirme


"HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİM DALI LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI DERSLER VE İÇERİKLERİ 20 ARALIK 2008." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları