Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI"— Sunum transkripti:

1 LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİM DALI LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI DERSLER VE İÇERİKLERİ 20 ARALIK 2008

2 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı DERSİN KODU ECF 220
DERSİN ADI Farmasötik Kimya I DERSİN TÜRÜ Zorunlu EĞİTİM DİLİ Türkçe DERSİN DÜZEYİ Lisans DERSİN SÜRESİ Yarıyıllık KREDİSİ 3 ÖNKOŞULU Yoktur ECTS KREDİSİ 4 DERSİN AMACI Dersin temel amacı, farmasötik kimya tanımı, tarihçesi, ilaçların fizikokimyasal ve yapısal özelliklerinin aktivite üzerine etkileri, ilaç-reseptör etkileşmeleri, ilaçların metabolizma reaksiyonları ve bunun ilaç geliştirme açısından önemi; merkezi sinir sistemi ilaçlarından genel anestezikler, sedatif ve hipnotikler, trankilizanlar, nöroleptikler, antikonvülsan ilaçlar, merkezi etkili kas gevşetici ilaçlar ve analjezik ilaçlar ve bunların sınıflandırılmaları, sentez reaksiyonları, yapı-aktivite ilişkileri ve metabolitleri hakkında genel bilgiler vererek öğrencilere, bu konularda temel oluşturmaktır. ÖNERİLEN KAYNAKLAR Akgün, H., Balkan, A., Bilgin, A.A., Çalış, Ü., Dalkara, S., Erdoğan, H., Erol Demir, D., Ertan, M.,Gökhan, N., Özkanlı, F., Palaska, E., Saraç, S. ve Şafak, C.,Tozkoparan.B.: Farmasötik Kimya, Ankara, 2004. Foye, W.O.(ed): Principles of Medicinal Chemistry, 3rd ed, Lea & Febrigen, Philadelphia, 1989. Delgado, J.N., Remers, W.A. (ed), Wilson  Gisvold’s Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry, 9th ed., Lippincott, Philadelphia, 1991. Patrick, G.L., An Introduction to Medicinal Chemistry, Oxford University Press, Oxford, 1999. TEMEL ÖĞRETME YÖNTEMİ Teorik ders anlatımı ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 2 Teorik arasınav (her biri % 30) ve 1 teorik final sınavı (% 40).

3 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
DERSİN İÇERİĞİ DERS PROGRAMI 1. Hafta Farmasötik-medisinal kimyaya giriş,kavramlar,tarihçe,aktif ilaç tipleri, 2. Hafta Reseptörler, İlaç-reseptör etkileşmeleri 3. Hafta Şelasyon, stereokimyasal faktörler, SAR, Çözünürlük 4. Hafta Partisyon Katsayısı, İyonizasyon, 5. Hafta Yüzey Aktivite, Biyoizoster, QSAR 6. Hafta Metabolizma ve İlaç Moleküllerinde Örnekler 7. Hafta Yeni ilaç geliştirme yaklaşımları, Sinir sistemine giriş 8. Hafta Genel anestezik ilaçlar 9. Hafta Sedatif, Hipnotik ilaçlar 10. Hafta Tranklizan ve Nöroleptik ilaçlar 11. Hafta Antidepresan ve Antiepileptik ilaçlar 12. Hafta Antiparkinson ilaçlar 13. Hafta Analjezik ilaçlar 14. Hafta

4 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
DERSİN KODU ECF 327 DERSİN ADI Farmasötik Kimya II DERSİN TÜRÜ Zorunlu EĞİTİM DİLİ Türkçe DERSİN DÜZEYİ Lisans DERSİN SÜRESİ Yarıyıllık (Haftada 2 saat) KREDİSİ 2 ÖNKOŞULU Yoktur ECTS KREDİSİ 4 DERSİN AMACI Bu dersin amacı; otonom sinir sistemi ve kalp-damar sistemi üzerine etkili ilaçların temel özellikleri, etki mekanizmaları, yapı-etki ilişkileri, sentezleri ve biyotransformasyonları hakkında öğrencinin bilgi sahibi olmasıdır. DERSİN İÇERİĞİ ÖNERİLEN KAYNAKLAR Akgün, H., Balkan, A., Bilgin, A.A., Çalış, Ü., Dalkara, S., Erdoğan, H., Erol Demir, D., Ertan, M.,Gökhan, N., Özkanlı, F., Palaska, E., Saraç, S. ve Şafak, C.,Tozkoparan.B.: Farmasötik Kimya, Ankara, 2004. Foye, W.O.(ed): Principles of Medicinal Chemistry, 3rd ed, Lea & Febrigen, Philadelphia, 1989. Delgado, J.N., Remers, W.A. (ed), Wilson  Gisvold’s Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry, 9th ed., Lippincott, Philadelphia, 1991. Patrick, G.L., An Introduction to Medicinal Chemistry, Oxford University Press, Oxford, 1999. TEMEL ÖĞRETME YÖNTEMİ Teorik ders anlatımı ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 2 Teorik arasınav (her biri % 30) ve 1 teorik final sınavı (% 40).

5 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
DERS PROGRAMI 1. Hafta Adrenerjik ilaçlar 2. Hafta Adrenerjik bloke edici ilaçlar 3. Hafta Kolinerjik ilaçlar 4. Hafta Kolinerjik bloke edici ilaçlar 5. Hafta Kalp-damar sistemine etkili ilaçlar, sınıflandırılmaları, kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlar 6. Hafta Antiaritmik ilaçlar 7. Hafta Antianginal ilaçlar 8. Hafta Periferik vazodilatör ilaçlar 9. Hafta Antihipertansif ilaçlar 10. Hafta Diüretik ilaçlar 11. Hafta Antilipidemik ilaçlar 12. Hafta Hemostatik ve antikoagülan ilaçlar 13. Hafta Antitrombosit ilaçlar, trombolitikler, antianemikler, plazma yerine geçen bileşikler 14. Hafta Su-elektrolit ve asit-baz dengesi bozukluğunda kullanılan ilaçlar

6 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
DERSİN KODU ECF 320 DERSİN ADI Farmasötik Kimya III DERSİN TÜRÜ Zorunlu EĞİTİM DİLİ Türkçe DERSİN DÜZEYİ Lisans DERSİN SÜRESİ Yarıyıllık (Haftada iki saat) KREDİSİ 2-0-2 ÖNKOŞULU Yoktur ECTS KREDİSİ 4 DERSİN AMACI Dersin temel amacı kemoterapötik ilaçların yapıları, sentez yöntemleri, yapı-aktivite ilişkileri, etki mekanizmaları, ve kullanılış yerleri hakkında temel bilgilerin verilmesi ve kemoterapi konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesidir. ÖNERİLEN KAYNAKLAR Akgün, H., Balkan, A., Bilgin, A.A., Çalış, Ü., Dalkara, S., Erdoğan, H., Erol Demir, D., Ertan, M.,Gökhan, N., Özkanlı, F., Palaska, E., Saraç, S. ve Şafak, C.,Tozkoparan.B.: Farmasötik Kimya, Ankara, 2004. Foye, W.O.(ed): Principles of Medicinal Chemistry, 3rd ed, Lea & Febrigen, Philadelphia, 1989. Delgado, J.N., Remers, W.A. (ed), Wilson  Gisvold’s Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry, 9th ed., Lippincott, Philadelphia, 1991. Patrick, G.L., An Introduction to Medicinal Chemistry, Oxford University Press, Oxford, 1999. Wolff, M.E., Burger’s Medicinal Chemistry and Drug Discovery, Volume I-V, 4th edition, Wiley-Interscience, Korolkovas, A., “Essentials of Medicinal Chemistry”, Wiley-Interscience, 1988. TEMEL ÖĞRETME YÖNTEMİ Teorik ders anlatımı ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 2 Teorik arasınav (her biri % 30) ve 1 teorik final sınavı (% 40).

7 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
DERSİN İÇERİĞİ DERS PROGRAMI 1. Hafta Antiseptik ve Dezenfektanlar 2. Hafta Antiprotozoal ilaçlar 3. Hafta Antihelmentik İlaçlar 4. Hafta Ektoparazitlere Karşı Kullanılan ilaçlar, Antifungal İlaçlar 5. Hafta Antibakteriyel İlaçlar 6. Hafta Antimikobakteriyel ilaçlar, Sülfonamitler 7. Hafta Oksazalidindionlar, Kinolonlar 8. Hafta Antibiyotikler 9. Hafta 10. Hafta Antiviral İlaçlar 11. Hafta 12. Hafta Antineoplastik İlaçlar 13. Hafta 14. Hafta

8 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
DERSİN KODU ECF 483 DERSİN ADI Farmasötik Kimya IV DERSİN TÜRÜ Zorunlu EĞİTİM DİLİ Türkçe DERSİN DÜZEYİ Lisans DERSİN SÜRESİ Yarıyıllık KREDİSİ 2-0-2 ÖNKOŞULU Yoktur ECTS KREDİSİ 4 DERSİN AMACI Bu kursun amacı; gastrointestinal sistem üzerine etkili ilaçlar, antiallerjikler, lokal anestezik ilaçlar, vitaminler, diagnostik bileşikler ve hormonların temel özellikleri, etki mekanizmaları, yapı-etki ilişkileri, sentezleri ve biyotransformasyonları hakkında öğrencilere bilgi vermektir. ÖNERİLEN KAYNAKLAR Akgün, H., Balkan, A., Bilgin, A.A., Çalış, Ü., Dalkara, S., Erdoğan, H., Erol Demir, D., Ertan, M.,Gökhan, N., Özkanlı, F., Palaska, E., Saraç, S. ve Şafak, C.,Tozkoparan.B.: Farmasötik Kimya, Ankara, 2004. Foye, W.O.(ed): Principles of Medicinal Chemistry, 3rd ed, Lea & Febrigen, Philadelphia, 1989. Delgado, J.N., Remers, W.A. (ed), Wilson  Gisvold’s Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry, 9th ed., Lippincott, Philadelphia, 1991. Patrick, G.L., An Introduction to Medicinal Chemistry, Oxford University Press, Oxford, 1999. Wolff, M.E., Burger’s Medicinal Chemistry and Drug Discovery, Volume I-V, 4th edition, Wiley-Interscience, Korolkovas, A., “Essentials of Medicinal Chemistry”, Wiley-Interscience, 1988. TEMEL ÖĞRETME YÖNTEMİ Teorik ders anlatımı ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 2 Teorik arasınav (her biri % 30) ve 1 teorik final sınavı (% 40).

9 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
DERSİN İÇERİĞİ (Farmasötik Kimya IV) DERS PROGRAMI 1. Hafta Dijestanlar,Karminatifler, Antiemetik İlaçlar 2. Hafta Ülser Tedavisinde Kullanılan İlaçlar, Laksatif ve Purgatifler, antidiyaretik İlaçlar 3. Hafta Lokal Anestezikler 4. Hafta Antiallerjikler 5. Hafta Antiallerjikler, Diagnostikler 6. Hafta Vitaminler 7. Hafta Hormonlara giriş 8. Hafta Peptid Hormonlar 9. Hafta 10. Hafta Oral Antidiabetikler 11. Hafta Steroidal Hormonlar 12. Hafta Östojen ve Projestanlar 13. Hafta Androjen ve Anabolizanlar 14. Hafta Adrenokortikoitler

10 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
DERSİN KODU ECF 224 DERSİN ADI Farmasötik Kimya I Laboratuvarı DERSİN TÜRÜ Zorunlu EĞİTİM DİLİ Türkçe DERSİN DÜZEYİ Lisans DERSİN SÜRESİ Yarıyıllık KREDİSİ 0-3-1 ÖNKOŞULU Yoktur ECTS KREDİSİ 4 DERSİN AMACI Bu dersin amacı laboratuvar güvenliği, süzme, kristalizasyon, ekstraksiyon, distilasyon vb. laboratuvar çalışma teknikleri, esterleştirme, açilleme, nitrolama, bromlama, oksidasyon, diazolama vb. bazı ilaç etken maddelerinin ve hareket maddelerinin laboratuvar koşullarında sentezi ve saflaştırılması ile ilgili bilgilerin öğrenciye kazandırılmasıdır. ÖNERİLEN KAYNAKLAR Farmasötik Kimya Laboratuvar Çalışmaları I-İlaç Sentezleri, H.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Yayını, Ankara, 2004. Organicum, Germany 1973 Vogel A. A Textbook of Practical Organic Chemistry, London, 1970 Gilman H.”Organic Synthesis I-IV” NewYork 1967 Nicolaou KC. “Classics in Total Synthesis” NewYork 1996 TEMEL ÖĞRETME YÖNTEMİ Laboratuvar çalışması ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 2 Teorik arasınav (her biri % 25, pratik çalışmalar bir ara sınav yerine geçmektedir) ve 1 teorik final sınavı (% 50).

11 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
DERSİN İÇERİĞİ DERS PROGRAMI 1. Hafta Demonstrasyon (Lab. Güvenliği) 2. Hafta Demonstrasyon (Lab. Çalışma teknikleri) 3. Hafta Demonstrasyon (Org. Reaksiyonlar) 4. Hafta İzoamilnitrit Sentezi 5. Hafta Benzilik asit, Merküri Oksit Sentezi 6. Hafta Benzil, Dermatol Sentezi 7. Hafta Asetofenon, Benzoin Sentezi 8. Hafta m-Dinitrobenzen, İyodoform Sentezi 9. Hafta Benzoik asit, Benzil alkol Sentezi 10. Hafta Diazoaminobenzen, Parasetamol Sentezi 11. Hafta Asetanilid, Baryum Sülfat Sentezi 12. Hafta Problem Çözümü 13. Hafta 14. Hafta Telafi

12 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
DERSİN KODU ECF 329 DERSİN ADI Farmasötik Kimya II Laboratuvarı DERSİN TÜRÜ Zorunlu EĞİTİM DİLİ Türkçe DERSİN DÜZEYİ Lisans DERSİN SÜRESİ Yarıyıllık KREDİSİ 0-3-1 ÖNKOŞULU Yoktur ECTS KREDİSİ 4 DERSİN AMACI Dersin temel amacı öğrencilere ilaçların ayırma ve saflaştırma yöntemleri hakkında teorik bilgiler ve uygulama örnekleri vermektir. Ayrıca, öğrenciler bazı ilaç moleküllerinin metabolitlerinin tayini ile farmakope analizleri üzerinde de çalışmaktadır. Bu dersi alan öğrencilerden laboratuvarda karışım halindeki ilaçların ayrılması ve saflıklarının kontrolü konusunda teorik ve pratik deneyim kazanması beklenir. ÖNERİLEN KAYNAKLAR Farmasötik Kimya Laboratuvar Çalışmaları II, H.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Yayını, Ankara, 2004. Stahl, E.,”Thin-layer Chromatography”, 2nd edition, Springer-Verlag, New York, 1969. Miller, J.A., Neuzil, E.F., “Modern Experimental Organic Chemistry”, D.C. Heath and Company, Lexington, Massachusetts, 1982. Ergenç, N., Gürsoy, A., Ateş, Ö.,”İlaçların Tanınması ve Kantitatif Tayini”, Matbaacılık, İstanbul, 1999. TEMEL ÖĞRETME YÖNTEMİ Laboratuvar çalışması ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 2 Teorik arasınav (her biri % 25, pratik çalışmalar bir ara sınav yerine geçmektedir) ve 1 teorik final sınavı (% 50).

13 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
DERSİN İÇERİĞİ DERS PROGRAMI 1. Hafta Demonstrasyon (Kromatografik Yöntemler) 2. Hafta Demonstrasyon (Fizikokimyasal Parametrelerin Tayini) 3. Hafta İlaç Metabolizması 4. Hafta Katı Dansite – Sıvı Dansite 5. Hafta Polarimetre ile optik çevirmenin tayini, Erime Derecesi Tayini 6. Hafta Refraktometre ile kırılma indisinin tayini, Kaynama Derecesi Tayini 7. Hafta Sıvı-Sıvı Ayrımı, Katı – Katı Ayrımı 8. Hafta Farmakope Analizi (NaCl) 9. Hafta Farmakope Analizi (Üre,Distile su) 10. Hafta Kağıt Kromatografisi – İlaç Metabolizması 11. Hafta Kolon Kromatografisi 12. Hafta Problem Çözümü 13. Hafta 14. Hafta Telafi

14 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
DERSİN KODU ECF 330 DERSİN ADI Farmasötik Kimya III Laboratuvarı DERSİN TÜRÜ Zorunlu EĞİTİM DİLİ Türkçe DERSİN DÜZEYİ Lisans DERSİN SÜRESİ Yarıyıllık KREDİSİ 0-3-1 ÖNKOŞULU Yoktur ECTS KREDİSİ 4 DERSİN AMACI Dersin temel amacı ilaçların kantitatif analizinde kullanılan farklı yöntemler üzerinde temel kavramları vermektir. Ayrıca bu kursta, öğrencinin ilaç analizinde kullanılan miktar tayini yöntem uygulamalarını (Titrimetri ve nötralizasyon, oksido-redüksiyon, kompleksometri, nitritometri gibi titrimetrik yöntemler ve bu yöntemlerin ilaç analizlerinde uygulanmaları. Işık, spektrofotometrik yöntemler, türev spektroskopisi. Farmasötik preparatlarda kantitatif tayin) öğrenmesi de beklenir. ÖNERİLEN KAYNAKLAR Silverstein RM, Spectrophotometric Identification of Organic Compounds, New York 1987 Creswel CJ, Spectral Analysis of Organic Compounds, Minneapolis 1972 Ergenç N, Gürsoy, A., Ateş, Ö, İlaçların Tanınması ve Kantitatif Tayini, İstanbul 1999 Organicum, Germany 1973 Yıldız A, Enstrumantal Analiz Yöntemleri, Ankara 1997 TEMEL ÖĞRETME YÖNTEMİ Laboratuvar çalışması ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 2 Teorik arasınav (her biri % 25, pratik çalışmalar bir ara sınav yerine geçmektedir) ve 1 teorik final sınavı (% 50).

15 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
DERSİN İÇERİĞİ DERS PROGRAMI 1. Hafta Kantitatif Analiz Genel Kavramlar 2. Hafta 3. Hafta Pratik Demonstrasyon ve Problem Çözümü 4. Hafta Nötralizayon Titrasyonları 5. Hafta Bromometrik Titrasyonlar 6. Hafta İyodometrik Titrasyonlar 7. Hafta Nitritometrik Titrasyonlar 8. Hafta Permanganametrik Titrasyonlar 9. Hafta Potansiyometrik Titrasyonlar 10. Hafta Kolorimetrik Analiz 11. Hafta UV ile ilaç Analizi 12. Hafta Meçhul Numune Analizi 13. Hafta Problem Çözümü 14. Hafta Telafi

16 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
DERSİN KODU ECF 485 DERSİN ADI Farmasötik Kimya IV Laboratuvarı DERSİN TÜRÜ Zorunlu EĞİTİM DİLİ Türkçe DERSİN DÜZEYİ Lisans DERSİN SÜRESİ Yarıyıllık KREDİSİ 0-3-1 ÖNKOŞULU Yoktur ECTS KREDİSİ 2 DERSİN AMACI Dersin temel amacı ilaçların kalitatif analizinde ve yapılarının aydınlatılmasında kullanılan kimyasal ve ultraviyole, infrared, nükleer manyetik rezonans ve kütle spekroskopisi gibi bazı enstümental tekniklerin esaslarını ve uygulamalarını vermektir. ÖNERİLEN KAYNAKLAR Silverstein RM, “Spectrophotometric Identification of Organic Compounds“ New York, 1987. Creswel CJ, “Spectral Analysis of Organic Compounds“ Minneapolis, 1972. Ergenç N, “İlaçların Tanınması ve Kantitatif Tayini “, İstanbul 1999. Yıldız A, “Enstrumantal Analiz Yöntemleri“ Ankara, 1997. Williams DH, Fleming I, “Spectroscopic Methods in Organic Chemistry” London, 1995. TEMEL ÖĞRETME YÖNTEMİ Laboratuvar çalışması ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 2 Teorik arasınav (her biri % 25, pratik çalışmalar bir ara sınav yerine geçmektedir) ve 1 teorik final sınavı (% 50).

17 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
DERSİN İÇERİĞİ DERS PROGRAMI 1. Hafta Demonstrasyon (Kimyasal Teşhis Reaksiyonları) 2. Hafta Demonstrasyon (Spektroskopik Yöntemler) 3. Hafta 4. Hafta Eleman Analizi 5. Hafta Spektrum İnceleme 6. Hafta Oksijenli Fonksiyonel Gruplar 7. Hafta Azot ve Kükürtlü Fonksiyonel Gruplar 8. Hafta Meçhul Numune Analizi 9. Hafta 10. Hafta 11. Hafta 12. Hafta 13. Hafta 14. Hafta Telafi

18 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
DERSİN KODU ECF 223 DERSİN ADI İlaç Nomenklatürü DERSİN TÜRÜ Seçmeli EĞİTİM DİLİ Türkçe DERSİN DÜZEYİ Lisans DERSİN SÜRESİ Yarıyıllık KREDİSİ 2-0-2 ÖNKOŞULU Yoktur ECTS KREDİSİ 2 DERSİN AMACI İlaç etken maddelerini oluşturan organik bileşiklerin isimlendirilmeleri ile ilgili esasların öğretilmesi ÖNERİLEN KAYNAKLAR 1. Godly EW “ Naming Organic Compounds“ West Sussex , 1989 2. Fresenius P “ Organic Chemical Nomenclature “ West Sussex 1989 3. Bilgin AA “ Organik Kimya Nomenklatürü “ Ankara 1995 TEMEL ÖĞRETME YÖNTEMİ Teorik ders anlatımı ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 2 Teorik arasınav (her biri % 30) ve 1 teorik final sınavı (% 40).

19 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
DERSİN İÇERİĞİ DERS PROGRAMI 1. Hafta İsimlendirme kuralları, geleneksel, Chemical Abstract ve IUPAC sistemik isimlendirme kuralları, asiklik hidrokarbonlar, doymuş asiklik hidrokarbonlar, dallanmamış asiklik hidrokarbonlar 2. Hafta Alifatik radikaller,doymuş radikaller (alkiller), doymamış radikaller (alkiliden, alkilen, alkilidin), dallanmış asiklik hidrokarbonlar,doymamış asiklik hidrokarbonlar, alken ve alkinler, radikaller 3. Hafta Siklikhidrokarbonlar, monosiklik hidrokarbonlar, kondanse yapıdaki hidrokarbonlar, özel isimli moleküller, kısmen yada tamamen doymuş yapılar 4. Hafta Sistemik nomenklatür, genel prensipler, kondanse sistemin düzenlenmesi, isimlendirme ve numaralandırma, heteromonosikliklere giriş, özel isimli heteromonosiklik bileşikler, radikaller, sistematik isimler, Hantzsch-Widman sistemi 5. Hafta Tek halkalı aromatik bileşikler, iki halkalı aromatik bileşikler, spiro hidrokarbonlar 6. Hafta Benzo ve hetero iki halkalı sistemler, iki halkalı ve çok halkalı kondanse heterosiklikler, köprülü sistemler 7. Hafta Alkil halojenürler, aldehitler, keton ve tiyoketonlar, hidrazonlar, oksimler, karboksilli asitler ve türevleri 8. Hafta Alkoller, fenoller, eterler, aminler, iminler 9. Hafta Nitril ve izonitriller, nitro ve nitroso bileşikleri, siyanat ve izosiyanatlar, sülfitler, sülfoksidler, sülfonlar ,peroksid, azidler ve oksidler 10. Hafta Birden fazla fonksiyonel grup içeren asiklik ve siklik bileşikler 11. Hafta Stereokimyasal isimlendirme metodları,kiral merkezler, mutlak konfigurasyon, çifte bağlı yada halkalı yapılarda geometrik izomerizm, cis/trans, E/Z, syn/anti, / 12. Hafta Özel yapılı bileşiklerin isimlendirilmesi, sefalosporinler, ergolin türevleri, morfin, penisilinler ve tetrasiklinler 13. Hafta Steroitler, prostaglandinler 14. Hafta Karbonhidratlar, aminoasitler

20 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
DERSİN KODU ECF 341 DERSİN ADI Laboratuvarda Güvenli Çalışma DERSİN TÜRÜ Seçmeli EĞİTİM DİLİ Türkçe DERSİN DÜZEYİ Lisans DERSİN SÜRESİ Yarıyıllık (Haftada 2 saat teorik) KREDİSİ 2-0-2 ÖNKOŞULU Yoktur ECTS KREDİSİ 4 DERSİN AMACI Laboratuvar çalışmalannda öğrencilerin karşılaşabileceği araç-gereç, kimyasal ve kişisel kaynaklı olası kazaları tanıtarak alınacak önlemleri öğretmek suretiyle; kimyasal, fiziksel, ve biyolojik zararlılarla laboratuvarda güvenli bir şekılde çalışmanın genel prensiplerini edinmektir. ÖNERİLEN KAYNAKLAR 1. Flynn AM, -Health, Safety, and Accident Management in The Chemical Process Indusmes" Marcel Dekker,lnc. New Y ork-Basel 2002. 2. Bretherick L, -Hazards in the Chemical Laboratory" The Royal Saciety of Chemisby, London 1971. 3. Hajian HG, Pecsak RL, "Working Safely in the Chemistry Laboratory, American Chemical Society, Washington, OC, 1994. 4. World Health Organization -Laboratory biosafety manual" Geneva 1993. 5. Jay A Young, .Safety in Academic Chemisby Laboratories. American Chemical Society, Washington, OC, 2003 TEMEL ÖĞRETME YÖNTEMİ Teorik ders anlatımı ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 2 Teorik arasınav (her biri % 30) ve 1 teorik final sınavı (% 40).

21 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
DERSİN İÇERİĞİ DERS PROGRAMI 1. Hafta Laboratuvan bekleyen olası tehlikeler 2. Hafta Laboratuvarda güvenli çalışma prensipleri 3. Hafta 4. Hafta Laboratuvar güvenlik ekipmanlannın tanıtılması 5. Hafta laboratuvar güvenlik ekipmanlannın tanıtılması 6. Hafta Kişisel koruyucu ekipmanlann tanıtılması 7. Hafta 8. Hafta Kimyasal maddenin tanınması, etiket, tehlike sembolleri, risk ve güvenlik kodan 9. Hafta Kimyasal maddeler ile çalışırken alınması gereken önlemler 10. Hafta Kimyasal maddenin taşınması, saklanması ve kullanımında alınması gereken önlemler 11. Hafta 12. Hafta Laboratuvar atıklannın çevreye verilmesi 13. Hafta Radyoaktif madde ile güvenli çalışma prensipleri 14. Hafta Laboratuvar kazalannda Ilk yardım

22 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
DERSİN KODU ECF 422 DERSİN ADI İlaç Hammadde Üretimi DERSİN TÜRÜ Seçmeli EĞİTİM DİLİ Türkçe DERSİN DÜZEYİ Lisans DERSİN SÜRESİ Yarıyıllık (Haftada 2 saat teorik) KREDİSİ 2-0-2 ÖNKOŞULU Yoktur ECTS KREDİSİ 4 DERSİN AMACI Türkiyede üretilen ilaç etken maddelerini ve endüstriel boyutdaki sentez yöntemlerini öğrenciye anlatmak ve Türk ilaç ve kimya sanayii hakkında öğrenciyi bilgilendirmektir. ÖNERİLEN KAYNAKLAR 1.Ergenç N., Salman S., Salman, A., ‘Türkiyede Üretilen İlaç Etken Maddeleri’ İstanbul, 1992. 2. Shrev R.N.,’ Chemical Process Industries’, Mc Graw Hill 1977. 3. Smith J.C., ‘Unit Operations of Chemical Engineering’, Mc Graw Hill, 2000 TEMEL ÖĞRETME YÖNTEMİ Teorik anlatım ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 2 Teorik arasınav (her biri % 30) ve 1 teorik final sınavı (% 40).

23 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
DERSİN İÇERİĞİ DERS PROGRAMI 1. Hafta Malzeme bilgisi ile ilgili temel kavramlar 2. Hafta Enerji ve su 3. Hafta Pilot sistemler 4. Hafta Reaktörler 5. Hafta Karıştırma, süzme ve kurutma 6. Hafta Isıtma ve soğutma 7. Hafta Pompalar ve vakum cihazları 8. Hafta Değirmenler ve ektraksiyon 9. Hafta Distilasyon 10. Hafta İlaç hammadde üretiminde kullanılan sentez şemaları 11. Hafta 12. Hafta Örnek sentezler 13. Hafta 14. Hafta Genel değerlendirme

24 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
DERSİN KODU ECF 427 DERSİN ADI Zirai ve Veteriner İlaçlar DERSİN TÜRÜ Seçmeli EĞİTİM DİLİ Türkçe DERSİN DÜZEYİ Lisans DERSİN SÜRESİ Yarıyıllık (Haftada 2 saat teorik) KREDİSİ 2-0-2 ÖNKOŞULU Yoktur ECTS KREDİSİ 4 DERSİN AMACI Tarım ilaçları geliştirme kuralları, Toksisite testleri, Uygulama ve kontrol testleri, Tarım ilaçlarının sınıflandırılması ve kullanılan bileşikler ve ilaç şekilleri, Tarımsal mücadele sırasında çevreye zararları ve kontaminasyon konsantrasyonları, Tarım ilacı ruhsatlama, üretim ve Satış izni ve kuralları hakkında bilgilendirir ÖNERİLEN KAYNAKLAR 1. Ergenç N., Salman S., Salman, A., ‘Türkiyede Üretilen İlaç Etken Maddeleri’ İstanbul, 1992. 2. Shrev R.N.,’ Chemical Process Industries’, Mc Graw Hill 1977. 3. Smith J.C., ‘Unit Operations of Chemical Engineering’, Mc Graw Hill, 2000 TEMEL ÖĞRETME YÖNTEMİ Teorik anlatım ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 2 Teorik arasınav (her biri % 30) ve 1 teorik final sınavı (% 40).

25 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
DERSİN İÇERİĞİ DERS PROGRAMI 1. Hafta Tarim ilaclari tanimini ve genel kavramlar 2. Hafta Tarim ilaclarinin toksisitesi ve dikkat edilmesi gerekli hususlar 3. Hafta 4. Hafta Insan ve cevre sagligi acisindan zirai mucadele ilaclarina karsi alinmasi zorunlu onlemler 5. Hafta 6. Hafta Zirai mucadele ilaclari etiket yonetmeligi 7. Hafta 8. Hafta Zirai mucadele ilaclarini siniflandırılması, ornekleri 9. Hafta 10. Hafta Veteriner ilaclarinin tanimini ve genel kavramlar 11. Hafta Veteriner ilaclarini siniflandirir ve ornekler 12. Hafta 13. Hafta Genel değerlendirme 14. Hafta

26 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
DERSİN SÜRESİ Yarıyıllık (Haftada 2 saat teorik) KREDİSİ 2-0-2 ÖNKOŞULU Yoktur ECTS KREDİSİ 4 DERSİN AMACI Bu dersin amacı, öğrencilere yeni ilaç geliştirmede gerekli alt yapıyı oluşturacak genel kavramları (İlaç tasarımı ve yeni ilaç geliştirme yolları, moleküler modifikasyon yöntemleri, biyoizosterizm, ön ilaç kavramı, ilaç geliştirmede yapı-aktivite ilişkilerinin önemi, kantitatif yapı-aktivite ilişkilerine giriş) vermek ve bunları örneklerle destelemektir. ÖNERİLEN KAYNAKLAR Akgün, H., Balkan, A., Bilgin, A.A., Çalış, Ü., Dalkara, S., Erdoğan, H., Erol Demir, D., Ertan, M.,Gökhan, N., Özkanlı, F., Palaska, E., Saraç, S. ve Şafak, C.,Tozkoparan.B.: Farmasötik Kimya, Ankara, 2004. Foye, W.O.(ed): Principles of Medicinal Chemistry, 3rd ed, Lea & Febrigen, Philadelphia, 1989. Delgado, J.N., Remers, W.A. (ed), Wilson  Gisvold’s Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry, 9th ed., Lippincott, Philadelphia, 1991. Patrick, G.L., An Introduction to Medicinal Chemistry, Oxford University Press, Oxford, 1999. TEMEL ÖĞRETME YÖNTEMİ Teorik anlatım ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 2 Teorik arasınav (her biri % 30) ve 1 teorik final sınavı (% 40).

27 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
DERSİN İÇERİĞİ DERS PROGRAMI 1. Hafta İlaç tasarımı ve yeni ilaç geliştirme yolları 2. Hafta Öncü bileşiğin bulunması ve optimizasyonu 3. Hafta Moleküler modifikasyon yöntemleri 4. Hafta Biyoizosterizm 5. Hafta Rasyonel ilaç tasarımı 6. Hafta Ön ilaç ve hedeflendirilmiş ilaç tasarımı 7. Hafta Kantitatif yapı-etki ilişkileri 8. Hafta 9. Hafta Yüksek verimli sentez, kombinatoryal kimya 10. Hafta Yüksek verimli tarama yöntemleri 11. Hafta İlaç geliştirmede metabolizma 12. Hafta 13. Hafta Genel değerlendirme 14. Hafta

28 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
DERSİN KODU ECF 429 DERSİN ADI İlaçlarda Yapı Tayini DERSİN TÜRÜ Seçmeli EĞİTİM DİLİ Türkçe DERSİN DÜZEYİ Lisans DERSİN SÜRESİ Yarıyıllık (Haftada 2 saat teorik) KREDİSİ 2-0-2 ÖNKOŞULU Yoktur ECTS KREDİSİ 4 DERSİN AMACI Organik bileşiklerin ve ilaç etken maddelerinin yapı aydınlatılması ve analizlerinde kullanılan ultraviole (UV), ınfrared (IR), nukleer megnetic rezonanas( NMR) ve kütle spektroskopik tekniklerini temel düzeyde ve teorik olarak vermek ve problem çözümleri ile uygulama yapmaktır. ÖNERİLEN KAYNAKLAR 1.Silverstein R.M., Webster F. X., ‘Spectrometric Identification of Organic compounds’, New York 1998. 2.Ergenç N., ‘İlaçların Tanınması ve Kalitatif Tayini’ İstanbul, 1989. 3. Skoog D.A., West D.M., ‘Principle of Enstrumental Analysis’ Philadelphia, 1980. TEMEL ÖĞRETME YÖNTEMİ Teorik anlatım ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 2 Teorik arasınav (her biri % 30) ve 1 teorik final sınavı (% 40).

29 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
DERSİN İÇERİĞİ DERS PROGRAMI 1. Hafta UV spektroskopisi ile bilgi verilir, örnek çözülür. 2. Hafta 3. Hafta IR Spektroskopisi ile ilgili genel kavramlar verilir, örnek çözümü yapılır, 4. Hafta 5. Hafta 1H-NMR’ın esası ve prensipleri hakkında genel bilgiler edinilir 6. Hafta 7. Hafta 13C-NMR hakkında bilgi verilir 8. Hafta 9. Hafta Kutle spektroskopisi ile ilgili temel kavramlari ve yontemin esasini aciklar. 10. Hafta 11. Hafta Örnek moleküllerde ve spektrumlarda Tekniklerin bir arada değerlendirilmesi 12. Hafta 13. Hafta 14. Hafta Genel değerlendirme

30 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
DERSİN KODU ECF 521 DERSİN ADI Eczacılıkta bilgi ve kaynağa ulaşma DERSİN TÜRÜ Seçmeli EĞİTİM DİLİ Türkçe DERSİN DÜZEYİ Lisans DERSİN SÜRESİ Yarıyıllık (Haftada 2 saat teorik) KREDİSİ 2-0-2 ÖNKOŞULU Yoktur ECTS KREDİSİ 4 DERSİN AMACI Bu dersin amacı; bilgi ve literatür sağlamada izlenecek yollarla, sağlanan bilgileri değerlendirme ve bunları kullanabilme metotlarını öğrenciye vermek ve elektronik ortamda literatür araştırma ve belge sağlama kurallarını öğretmektir. ÖNERİLEN KAYNAKLAR Index guide, kitap ve materyaller, End-Note proram TEMEL ÖĞRETME YÖNTEMİ Teorik anlatım, Kütüphane çalışmaları ve uygulamaları, bilgisayar uygulamalı çalışmalar ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ Teorik 1 ara sınav (toplam % 30), 1 dönem ödevi (% 30), 1 genel sınav (%40)

31 H.Ü.Ecz.Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
DERSİN İÇERİĞİ DERS PROGRAMI 1. Hafta Eczacılıkta kullanılan bilgi kaynakları ve sınıflandırılması 2. Hafta Kaynak kitaplar (Eczacılıkla ilgili genel, ders ve laboratuvar uygulama kitapları) 3. Hafta Bilimsel süreli yayınlar (dergiler) 4. Hafta Farmakopeler (USP,BP EP), içerdikleri genel bilgiler, monograf yapıları 5. Hafta Farmakopeler (Martindale, Route List, Merck Manual v.b.) 6. Hafta Vademekumlar genel yapıları ve ilaç bilgilerine erişim 7. Hafta İlaç ve kimyasal madde ile konu indeksleri (Merck index, Chemical abstract, Index medicus v.b) 8. Hafta Elektronik ortamda veri tabanları (CD v.b.) 9. Hafta İnternet üzerinden bilgiye ulaşma, genel amaçlı veri tabanları ve arama motorları 10. Hafta Elektronik ilaç ve kimyasal madde indeksleri (Rx list, Merck index, NIST Chemistry WebBook v.b.) 11. Hafta Patente erişim, patent veri tabanları ve internet üzerinden ulaşımları 12. Hafta İnternet üzerinden literatür tarama (Science Finder, Science Citation Index, Medline, Scopus, Embase, Beilstein and Science Direct v.b.) 13. Hafta Kişisel literatür veri tabanı oluşturmada kullanılan programlar ve kullanımı 14. Hafta Genel değerlendirme


"LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları