Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SEREBRAL LATERALİZASYON Dr. Ayfer KUZULUGİL. Tanım: Beynin bir hemisferinin vücudun karşı tarafı üzerindeki motor ve fonksiyonel dominansisidir. Göz,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SEREBRAL LATERALİZASYON Dr. Ayfer KUZULUGİL. Tanım: Beynin bir hemisferinin vücudun karşı tarafı üzerindeki motor ve fonksiyonel dominansisidir. Göz,"— Sunum transkripti:

1 SEREBRAL LATERALİZASYON Dr. Ayfer KUZULUGİL

2 Tanım: Beynin bir hemisferinin vücudun karşı tarafı üzerindeki motor ve fonksiyonel dominansisidir. Göz, kulak ve ekstremitelerin belirgin dominant kullanımı ile kendini gösterir.

3 Tarihçe: Lateralizasyon o kadar eskidir ki 17.000 yıllık duvar resimlerinin sağ el kullanılarak yapıldığı tespit edilmiştir. Ortaçağda sol el şeytani kabul edilmişti. Leonardo Da Vinci ve Michelangelo’ nun da solak olduğu biliniyor. 19.yy.sonunda Broca konuşma merkezinin sol beyinde olduğunu buldu. Pavlov iki tip insandan sözediyor. Düşünürler ve sanatçılar…

4 Genetik: İnsanların %92 sağ elli, %1 sol elli, %7 disfonksiyonedir. Sağ ellilerin %90 anne baba sağ elli geri kalanında ebeveynlerden biri solak bulunmuş.

5 Teori: Fötal hayatta veya perinatalde endokrin bir faktör veya biyoşimik bir hatanın hemisferin spesiyalize olmasını engelleyerek solaklığa yol açtığı düşünülüyor. Solaklarda başka anomalilere de rastlanmış. Otoimmun hastalıklar daha çok görülmektedir.

6 Fizik Tanı: MR ile solaklarla sağ ellilerin beyin zonlarının aktivitelerinin farklı olduğu gösterilmiş. Broca’nın konuşma alanı sol beyine lateralizedir. Bu nedenle solaklar çoğunlukla iki hemisferini birden kullanmak zorundadırlar ve Corpus Callosum onlar için çok önemlidir.

7 Hemisfer Fizyolojisi: Çocuk 3-6 yaşlarında iken bir hemisfer diğerine dominant olmaya başlar. İyi lateralize bir hemisferin diğerine salt üstünlüğü sözkonusudur. Hayvanlarda lateralizasyon yoktur. Lateralite üç seviyede yeralır: -Mental(Kortikal) -Affektif(Subkortikal), -Motor

8 Hemisfer anatomisi: Her iki hemisfer aşağıdaki yapılarla birbirine bağlanır. -Corpus callosum -Commissura anterior -Commissura posterior -Comissura hippocampi -Commissura habenularum

9 Hemisferlerin Fonksiyonları: Sol hemisfer Sağ hemisfer Soyut Somut Analitik Bütünsel Rasyonel İrrasyonel Mantıklı Duygusal, sanatsal, sezgisel Matematik Geometri İnisiyatif İmajinatif, yaratıcı Aktif, neşeli İrritable Sözcük algılama Ses algılama Ağaca konsantre Ormana konsantre Zaman kavramı gelişmiş Anı yaşayan Sempatik aktivite Parasempatik aktivite

10 Kişi iyi lateralize ve hemisferler arası bağlantı iyi ise uyumlu, dengeli, iyi performanslı, ruhsal ve fiziksel sağlığı iyi olacaktır. Ama hiç kimse %100 sağ elli veya %100 sol elli değildir. Öyle olsa bile interhemisferik blokajların neden olduğu dislateralite görülebilir. Sağ elliler bilimde, sporda daha başarılı iken, sol elliler sanat ve edebiyata yeteneklidir.

11 Okul çağında dislateralizasyon: -Odaklanma zorluğu-Okuma zorluğu -Geç kalma-Not tutma zorluğu -Son dakikada yetişme-Yaşıt arkadaş edinememe -Sınav endişesi-Çekingenlik -Organize olamama,-Katılımcı olmama -Konuşma bozuklukları-Unutkanlık -Yazma bozuklukları-Sık kazalara uğrama -Zayıf gramer-Beceriksizlik, sakarlık

12 Lateralizasyon testleri: 1-Göz Testleri7-Parmak bağlama 2-Kulak Testi8-Yürüyüşe başlama 3-Yazan el9-Merdiven çıkma 4-Alkış10-Bacak bacak üstüne atma 5-Kol bağlama-Tekme atma 6-El bağlama-Top yakalama -Cebe eşya koyma

13 Dislateralizasyon nedenleri: 1-Engellenmiş solaklık 18-20 yaş: 6-12 yaş:-Anksiyete -Öfke eğilimi-Taşikardi -Kıskançlık-Kontipasyon -Hiperemotivite 40-45 yaş: -Disleksia-Atopik egzama, psöriyazis -Düz çizgi çizememe-Mide ülseri -Hesap yapamama-Diyabet -Odaklanma zorluğu

14 2-Lateralizasyonun santral blokajı (Sol hemisfer aktivitesi azalmış): a-Oluşum nedenleri: -Kraniyal, servikal veya koksiks travmaları -Psişik travmalar -Geçirilen hastalıklar(Viral hepatit, tüberküloz) -İlaçlar ve toksik maddeler -Nöroleptikler -Antidepressanlar -Anafranil -Benzodiazepin -Eroin -Tütün -Mesleksel nedenler(Sağ hemisferi aktive eder) -Müzisyen -Ressam -Aktör

15 b-Lateral blokajın sonuçları: -Minör blokaj-Ereksiyon sorunu -Odaklanma zorluğu-Astım -Hafıza problemleri-Egzema -Uyku bozuklukları-Kabızlık -Yorgunluk -Derin blokaj -Orta blokaj-Derin depresyon -İrritabilite-Ciddi uyku bozukluğu -Hafif depresyon-Hafıza kaybı -Menstrüasyon problemleri-Fonksiyonel bozukluklar -Fonksiyonel sterilite

16 3-Lateralizasyonun periferik blokajı: Vertebral (özellikle servikal) problemler %95 travmatik, %5 fonksiyonel (%70 pedal, %30 denter oklüzif)

17 Tanı Enstrümanları DB 165 PULSATİF DETEKTÖR Frekans Yüksek frekans: 8,74 Hz. Düşük Frekans: 3,79 Hz. Dalga Boyu: 625 nm. Power: 0,95 W. Kırmızı ve Beyaz Emisyon

18 Tanı Enstrümanları Asetilkolin ve Adrenalin Filtreleri

19 V.A.S.’IN ALINMASI

20 DB 165 ile lateralite muayenesi DİSLATERALİZASYONUN TANISI :

21 YF DF YF DF YF DF Normal Sağ ElliNormal Sol Elli

22 YF DF YF Engellenmiş Solaklık DF YF DF YFDF Nöroleptik Blokajı

23 YF Derin Santral Blokaj YF DF Periferik Blokaj YF DF YF DF

24 TEDAVİ: 1-Etyolojk tedavi -Viral hepatit -Tüberküloz sekeli -Skarlar 2-Genel tedavi -Epifiz noktaları -Tragus noktaları

25 Tedavi Enstrümanları GIR 30 Kırmızı Işık Detektörü ve Stimülatör Red emisyon Dalga Boyu: 630 nm. Power: 0,76 mW. Infrared emisyon Dalga Boyu: 880 nm. Power: 1,4 mW.

26 Tedavi Enstrümanları THERALIGHT IŞIK DETEKTÖRÜ ve STİMÜLATÖR Halojen Dalga Boyu: 905 nm. Power: 50 W. 7 Frekans: A, B, C, D, E, F G +U

27 Tedavi Enstrümanları Semipermanent Kulak İğneleri

28 Dislateralizasyon Tedavisi

29

30 Aurikülomedisinle Tedavi GIRLASE

31 Aurikülomedisinle Tedavi GIR 30

32 İğne Tedavisi

33 TEŞEKKÜR EDERİZ. Dr. Ayfer KUZULUGİL


"SEREBRAL LATERALİZASYON Dr. Ayfer KUZULUGİL. Tanım: Beynin bir hemisferinin vücudun karşı tarafı üzerindeki motor ve fonksiyonel dominansisidir. Göz," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları