Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEBİS ÖĞRENCİ OTOMASYONU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEBİS ÖĞRENCİ OTOMASYONU."— Sunum transkripti:

1 MEBİS ÖĞRENCİ OTOMASYONU

2 Öğretim Üyesi Kullanıcı Paneli
İçerik MEDİPOL EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ Öğretim Üyesi Kullanıcı Paneli Yazılımcı Erol YİĞİT

3 İçerik MEBİS Kullanıcı Arabirimleri Kullanıcı Hesapları Sisteme Giriş
Web Arabirimlerinde Temel Özellikler İşlem Menüleri Sekme Yapısı İlişkili Tablo Yapısı

4 İçerik Web Arabirimlerinde Temel Özellikler (Devam) İşlem Linkleri
Bildiri Pencereleri MEBİS Kullanıcı Paneli Öğretim Üyesi Kullanıcı Paneli Ana Sayfa – Danışmanı Olduğum Öğrenciler Öğrenci Listelerim

5 İçerik Öğretim Üyesi Kullanıcı Paneli (Devam) Sınavlarım
MEBİS’de Sınav Süreci Sınavlarım Sayfası Not Girişi İşleminin Yürütülmesi Optik Değerlendirme ve Form Kullanımı

6 İçerik Öğretim Üyesi Kullanıcı Paneli (Devam) Derslerim
Ders Dokümanı Dosya İşlemleri Ders Çıktıları Ders AKTS Tablosu Özgeçmiş Tanımlama ve İzleme Anketlerim Kayıt Bilgileri

7 İçerik Öğretim Üyesi Kullanıcı Paneli (Devam) Mesajlaşma
Görevlendirmeler

8 MEBİS Medipol Eğitim Bilgi Sistemi Üniversitemiz bünyesinde geliştirilen öğrenci otomasyonu yazılımıdır. Eğitim Dönemi-Akademik Birim–Program–Ders-Öğretim Üyesi-Öğrenci veri ilişkileri çerçevesinde işlem yapar. Farklı eğitim sistemleri tanımlanabilir. Kayıt-mezuniyet sürecinde öğrenci başarı durumu ve mali durumu takibi yapar.

9 Kullanıcı Arabirimleri
Kullanıcı arabirimleri iki farklı ortam üzerinde tanımlanmıştır: Windows masaüstü ortamı. Yoğun veri girişi ve tanımlamalar Öğrenci işleri, insan kaynakları, mali işler dairesi için tanımlanan formlar WEB ortamı. İzleme, değerlendirme ve yönetim Yöneticiler, öğretim üyeleri ve öğrenciler için tanımlanan formlar

10 Kullanıcı Hesapları MEBİS kullanıcı kontrollü bir yazılımdır.
Sisteme giriş için bir kullanıcı hesabı gereklidir. Sisteme giriş-çıkış ve yer bilgisi kayıt altında tutulur. Eklenen, silinen ve değişen kayıtlar kullanıcı ile işaretlenir.

11 Kullanıcı Hesapları (Devam)
Kullanıcı hesabı Bilgi İşlem Dairesi tarafından tanımlanır. Öğrenci için kullanıcı adı öğrenci numarasıdır. Diğer kullanıcılar için kullanıcı asıl adının baş harfleri ve soyadının tamamıdır. Hesap için bir şifre tanımlanır. İlk şifre mutlaka değiştirilmelidir.

12 Sisteme Giriş Web ortamında sisteme giriş MEBİS giriş panelinden yapılır. Kullanıcı adı alanı doldurulur. Şifre alanı doldurulur. «Giriş» butonu ile sisteme giriş yapılır.

13 WEB Arabirimlerinde Temel Özellikler
Kullanıcı arabirimlerini oluşturan yapılar: İşlem menüleri. Sekme yapıları. İlişkili tablo yapıları. İşlem linkleri. Bildiri pencereleri.

14 İşlem Menüleri Sayfanın en üstünde konumlanmış bir bar üzerine yerleştirilmiş işlemlerden oluşur. İşlemler türlerine göre gruplanmıştır. Gruba fare imleciyle tıklanarak, içerdiği işlem listesi açılır. İşlemler fare imleciyle tıklanarak yürütülür.

15 Sekme Yapıları Birden fazla sayfa içerir.
Sekme yapısının en üstünde her sayfa için bir bölme oluşturulur. Her bölme ilgili sayfayı tanımlayan bir isim içerir. Bölmelere fare imleciyle tıklanarak sayfalar arasında dolaşılır.

16 İlişkili Tablo Yapıları
Verilerin liste halinde gösterimi için kullanılır. Listenin sol baştaki kolonu her satır için bir ayrıntı butonu içerir. Ayrıntı butonuna fare imleciyle tıklamak detay panelinin açılmasını sağlar. Ayrıntı butonu kapalıyken sağa doğru üçgen veya «+» şeklindedir. Ayrıntı butonu açıkken aşağı doğru üçgen veya «–» şeklindedir.

17 İlişkili Tablo Yapıları (Devam)
Ayrıntı butonu satırdaki veri, kendiyle ilişkili verilere sahipse gösterilir. İlişkili tablo yapısı bir biri içinde açılan listeler şeklinde veriye ulaşımı sağlar.

18 İşlem Linkleri Listelerde satırın en sağ kolonunda yer alır.
[..] parantezler içinde işlemi tanımlayan isim verilmiştir. Dikkat çekici renkler kullanılmıştır. Fare imleci ile tıklanarak işlem yürütülür. İşlem yerine getirilip sonuçla ilgili bilgi verilir. İşlem yürütülmek üzere başka bir form açılır.

19 Bildiri Pencereleri Bir işlemin sonucunu, bir uyarıyı veya bir açıklamayı gösterir. İşlem sonucu bildirisi sayfanın sağ üst köşesinde belirir. 5sn açık kalır ve kapanır. Olumlu sonuçlar yeşil fon üzerinde, olumsuz sonuçlar kırmızı fon üzerinde gösterilir. Uyarı ve açıklama içeren bildiriler sayfa üzerinde sabitlenmiştir. Uyarılar sarı, açıklamalar mavi fon üzerindedir.

20 MEBİS Kullanıcı Paneli
Her kullanıcı için standart görünüm olarak: Sayfanın üst kısmında bir işlem menüsü (Ana Menü) konumlandırılmıştır. Ana menü altında yürütülen işlemlerin gösterimi için ayrılmış bir panel bulunur. Panel başlığı, sol başta yürütülen işlemin tanımını, sağ başta çalışılan bölüm ve dönemi seçmeyi sağlayan liste kutularını barındırır.

21 Ana Menü Yetkilendirmeye göre oluşturulmuş işlemleri içerir.
Her kullanıcı için standart olarak menünün en başında kullanıcı asıl adıyla tanımlanmış işlem grubu bulunur. Bu işlem grubu aşağıdaki işlemleri içerir: «Dilek/Şikayet» «Şifre Değiştirme»

22 Dilek / Şikayet İşlemi Hata, istek ve şikayetlerin bildirimini sağlayan bir sayfa açar. Bildirim türü seçilir. Hangi birime iletileceği seçilir. Mesaj alanı doldurulur. «Gönder» butonu mesajın iletilmesini sağlar. Gönderim işleminin sonucu kullanıcıya bildirilir.

23 Şifre Değiştirme işlemi
Kullanıcı şifresinin yeniden tanımlanmasını sağlayan bir sayfa açar. Mevcut şifre girilir. Belirlenen yeni şifre girilir. Doğrulama için yeni şifre tekrar girilir. «Değiştir» butonu şifre değiştirme işlemini yürütür. İşlem sonucu kullanıcıya bildirilir.

24 Öğretim Üyesi Kullanıcı Paneli
MEBİS standart kullanıcı menüsüne ek olarak içerdiği işlemler: «Öğretim Üyesi» işlem grubu. «Görevler» işlem grubu. «Mesaj» işlem grubu.

25 Öğretim Üyesi işlem grubu
«Ana Sayfa» işlemi. «Öğrenci Listelerim» işlemi. «Sınavlarım» işlemi. «Derslerim» işlemi. «Anketler» işlemi. «Özgeçmiş» işlemi. «Kayıt Bilgileri» işlemi.

26 Ana Sayfa işlemi Ana Sayfa : Danışmanı Olduğum Öğrenciler, öğretim üyesi açılış sayfasıdır Öğretim üyesinin danışman olarak atandığı öğrenci listesini gösterir. Liste, Öğrenci Numarası, Adı-Soyadı, Okuduğu Program ve Sınıfı, Öğrenci Durumu kolonlarından oluşur. Her satır için «[ Detay ]» işlem linki tanımlanmıştır. [ Detay ] işlem linki ilgili satırdaki öğrenci için «Öğrenci Detayı» sayfasını açar.

27 Öğrenci Detayı 5 başlık içeren sekme yapısından oluşur :
Öğrenci Kayıt Bilgileri. Dönem Notları. Geçmiş Dönem Notları. Ders Seçimi. Danışman Notu.

28 Öğrenci Kayıt Bilgileri sekmesi
Öğrenci numarası ve adı-soyadı ile tanımlanmıştır. Öğrenci kayıt bilgileri içeriği Öğrenci resmi Kayıt bilgileri Nüfus bilgileri İletişim bilgileri

29 Dönem Notları sekmesi Aktif dönemdeki başarı durumu izleme sayfasıdır.
Farklı dallardaki durumu (Anadal, Yandal, Çiftanadal) sekme yapısıyla ayrılmıştır. İlgili yarıyıl altında alınan dersler, not ortalaması ve başarı durumu ilişkili tablo yapısında listelenir. Başarı durumu «Geçti», «Kaldı», «Devamsız» veya «Muaf» şeklinde görüntülenir. Başarı durumu hesaplanamıyorsa boş veya «Belirsiz» olarak görüntülenir.

30 Dönem Notları sekmesi (Devam)
Detay butonu öğrencinin ilgili dersten girdiği sınavları gösteren paneli açar. Sınav listesi ilişkili tablo yapısındadır. Detay butonu sınav test ise öğrencinin cevaplarını ve cevap anahtarını gösterir. Test olmayan sınavlar için detay butonu görünmez.

31 Dönem Notları sekmesi (Devam)

32 Geçmiş Dönem Notları sekmesi
Öğrencinin tüm öğretim yıllarındaki başarı durumu izlenebilir. Üstte işlem menüsü ve altta sekme yapısında oluşur. Sekme yapısı ile öğrencinin farklı dallardaki genel başarı durumu birbirinden ayırılır. Sekme üzerindeki liste, öğretim yılı ve yarıyılda biriken kredi toplamı, DANO ve GANO bilgisini ilişkili tablo yapısında gösterir.

33 Geçmiş Dönem Notları (Devam)
Detay butonu ilgili dönemdeki başarı durumunu «Dönem Notları» düzeninde gösterir. İşlem menüsündeki «Transkript» ve «Ders İçerikleri» işlemleri ilgili dokümanları PDF formatında almayı sağlar.

34 Geçmiş Dönem Notları (Devam)

35 Ders Seçim sekmesi Öğrenci ders seçme işleminin kontrolü ve onaylanması işlemleri yürütülür. Sekme yapısıyla öğrencinin farklı dallardaki ders seçimleri ayrılmıştır. Her sayfada üstte bir işlem menüsü ve seçilecek derslerin kategoriler halinde listesi yer alır. Ders seçim işlemi ders listelerinde en sağ kolondaki kutuların işaretlenmesiyle yapılır.

36 Ders Seçim (Devam) «Alt-Üst Sınıf Dersleri» ders seçme işlemi:
«Sınıf seçiniz» liste kutusu açılarak sınıf seçilir. «Dersler» butonu tıklanarak ders listesi yeni bir sayfada açılır. Seçilecek derslerin karşısındaki kutular işaretlenir. «X» butonu ile sayfa kapatılır. Seçilmiş olan dersler Alt-Üst Sınıf Dersleri kategorisinde görünür.

37 Ders Seçim (Devam) «Başka Bölüm Dersleri» ders seçme işlemi:
«Bölüm Seçiniz» listesi açılarak bölüm seçilir. «Sınıf seçiniz» listesi açılarak sınıf seçilir. «Dersler» butonu tıklanarak ders listesi açılır. Seçilecek derslerin karşısındaki kutular işaretlenir. «X» butonu ile sayfa kapatılır. Seçilmiş olan dersler Başka Bölüm Dersleri kategorisinde görünür.

38 Ders Seçim (Devam) «Seçmeli Dersler» ders seçme işlemi:
Seçmeli dersi bulunan bölüm ve sınıflar bu bölümden ders seçebilir. Kontenjanı dolmamış dersler arasından yalnızca biri seçilebilir. Seçilecek dersin karşısındaki kutu işaretlenerek seçim yapılır.

39 Ders Seçim (Devam) Seçilen dersler için Kredi/AKTS toplamları sayfa başındaki bilgi penceresinde görüntülenir. Ders seçimi tamamlanan öğrenci için işlem menüsü üzerindeki «Onay» işlemi yürütülür. Onaylama işlemi ders seçim sayfasını değişikliğe kapatır.

40 Ders Seçim (Devam)

41 Danışman Notu sekmesi Danışman kanaat notunun girişi sağlanır.
Sayfada danışman notuyla değerlendirilecek dersler listesi yer alır. Her ders için not giriş alanı mevcuttur. Not ilgili alana girildiğinde değişiklik onayı ister. Giriş kabul edildiğinde ders için not girişi kapatılır.

42 Öğrenci Listelerim işlemi
Öğretim üyesinin ders verdiği öğrenciler listesi sayfasını açar. Sayfada öğretim üyesinin aktif dönemde ders verdiği sınıflar mevcutlarıyla listelenir. Listede en sağ kolonda «[ Öğrenciler ]» işlem linki tanımlanmıştır. [ Öğrenciler ] işlem linki dersi alan öğrenci listesini yeni bir sayfada ilişkili tablo yapısında gösterir.

43 Öğrenci Listelerim (Devam)
Liste öğrenci numarası, adı-soyadı, grubu ve devamsızlık durumu kolonlarından oluşur. Detay butonu öğrenci hakkında bilgi içeren ayrıntı panelini açar. Sayfanın en üstündeki buton listeyi PDF dosyası olarak almayı sağlar.

44 Sınavlarım işlemi MEBİS de sınav süreci Sınavlarım sayfası
Not girişi sayfası Optik form basımı ve değerlendirmesi

45 MEBİS de sınav süreci Sınavlar 5 farklı durumda incelenir Planlandı
Açıldı Değerlendiriliyor Sonuçlandı Kapandı

46 Planlandı Sınav sürecinin başlangıcıdır. Sınavın tanımlanma durumudur.
Öğrenci listeleri oluşmamıştır. Not girişi yapılamaz.

47 Açıldı Sınav tarihinden 3 gün önce otomatik olarak açıldı durumuna alınır. Sınav açıldı durumuna geçtiğinde sınava girecek öğrenciler tespit edilip sınavla ilişkilendirilir. Öğrenci listeleri oluşmuştur. Optik formlar bu durumda hazırlanır. Not girişi yapılamaz. Genel sınav için «Devamsızlık» durumu işlenebilir.

48 Değerlendiriliyor Sınav saatinden 1 saat sonra sınav otomatik olarak değerlendiriliyor durumuna geçer. Not girişleri açılır. Notlar öğrenciler tarafından görülmez.

49 Sonuçlandı Not girişi tamamlanan sınav öğretim üyesi tarafından sonuçlandırılır. Notlar öğrenciler tarafından görülür. Notlar düzenlemeye açıktır.

50 Kapandı Sonuçlandı durumundaki sınav tüm işlemleri tamamlandığında öğretim üyesi tarafından kapatılır. Kapanmamışsa sınav, sonuçlandıktan 7 gün sonra otomatik olarak kapanır. Notlar düzenlemeye kapatılır, değişiklik yapılamaz. Sınav fakülte yönetim kurulu kararıyla düzenlemeye açılır.

51 Sınavlarım Sayfası Öğretim üyesinin verdiği dersler üzerinde tanımlanmış sınavlar ilgili yarıyıl ve sınav durumu altında listelenir. Liste sınav tanımı, sınav tarihi ve sınav zamanı kolonlarından oluşur. Listenin en sağ kolonlarında «[ Not Girişi ]», «[ Sonuçlandır ]» ve «[ Kapat ]» işlem linkleri bulunur.

52 Sınavlarım Sayfası (Devam)
[ Sonuçlandır ] işlem linki değerlendiriliyor durumundaki sınavlar için görüntülenir ve sınavı sonuçlandırma işlemini yürütür. [ Kapat ] işlem linki sonuçlandı durumundaki sınavlar için görüntülenir ve sınavı kapatma işlemini yürütür. [ Not Girişi ] işlem linki Sınav Not Girişi sayfasını açar.

53 Sınav Not Girişi sayfası
Üstte işlem menüsü ve altta ilişkili tablo yapısında sınava giren öğrenciler listesi bulunur. Liste sınav durumuna göre tanımlanmıştır. Açıldı durumunda; numarası, adı-soyadı, grubu, devamsızlık durumu ve başarı durumu kolonlarından oluşur. Devamsızlık durumu yalnızca Genel Sınav için girişe açıktır.

54 Sınav Not Girişi sayfası

55 Sınav Not Girişi sayfası
Değerlendiriliyor durumunda listede «Not» ve «Gelmedi» durumunun işleneceği alanlar yer alır. Sınava girmeyen öğrenci için girmedi kutusu işaretlenir. Sınava girmedi işaretlenen öğrenci için not girişi kapanır. Sınava giren öğrencinin notu, «Not» alanına girilir. Notun kayda geçmesi «Enter» ile yada başka bir not alanına geçişle olur.

56 Sınav Not Girişi (Devam)
Not kaydedildiğinde bildiri penceresiyle bilgi verilir. Bildiri penceresi üzerinde öğrencinin aynı dersten varsa diğer sınav notları, ortalaması ve başarı durumu gösterilir. Liste üzerindeki detay butonu öğrencinin resmiyle birlikte mail adresi, danışmanı, aynı dersten varsa diğer sınav sonuçları, ortalaması ve başarı durumu bilgisini gösterir.

57 Sınav Not Girişi (Devam)
Not girişi sayfasında işlem menüsü iki işlem grubundan oluşur: «İşlemler» grubu Sonuçlandır Kapat «Raporlar» grubu Sınav Sonuç Formu (PDF) Dönem Sonu Sonuç Formu (PDF)

58 Sonuçlandır işlemi Değerlendiriliyor durumundaki sınavlar için aktiftir. Not girişi tamamlanan sınavı sonuçlandırarak öğrenciler için görünür yapar. Sonuçlanan sınav not giriş ve düzenlemelerine açıktır.

59 Kapat işlemi Sonuçlandı durumundaki sınavlar için aktiftir.
Sınav kapandı durumuna alınarak sınav sürecini sonuçlandırır. Kapanan sınav ürerinde not girişi ve düzenlemesi yapılamaz. Mazeret ve itiraz notları evrak kaydı yapıldıktan sonra kapanan sınav üzerinde açılan alanlara girilir. Mazeret ve itiraz notları bir kere girilip onaylandıktan sonra düzenlemeye kapatılır.

60 Raporlar grubu Sınav Sonuç Formu (PDF)
İlgili sınavın not dökümünü içeren raporu PDF formatında hazırlar. Dönem Sonuç Formu (PDF) İlgili dersin tüm sınav sonuçlarını içeren başarı durumu raporunu PDF formatında hazırlar.

61 Optik Formlar ve Değerlendirme
Optik okuma ile değerlendirilecek sınavın tanımı Değerlendirmeden önce sınavın tanımlandığı ders veya dersler üzerinde ilgili alanlar doldurulur : Teorik Soru Sayısı Pratik Soru Sayısı Teorik Soru Başlangıcı Pratik Soru Başlangıcı İptal Edilen Sorular

62 Optik Formlar ve Değerlendirme
Optik formlar Bilgi İşlem Dairesi tarafından basılır ve değerlendirilir. Sınavda her soru kitapçığı için bir cevap anahtarı düzenlenir. Form basımından önce kaç kitapçık kullanılacağı bildirilmelidir. Sınava girmeyen öğrenciler için optik form üzerindeki «Sınava girmedi» alanı işaretlenmelidir.

63 Derslerim Öğretim üyesi üzerine tanımlanmış dersler listesi görüntülenir. Liste dersin sayısal kodu, adı ve aktif dönemdeki ders kodları kolanlarından oluşur. Her ders için «[ İşlemler ]» işlem linki tanımlanmıştır. [ İşlemler ] işlem linki ilgili dersle ilişkili işlemleri yürütmek üzere yeni bir sayfa açar.

64 Ders İşlemleri Sayfada üstte işlem menüsü yer alır.
Menü üzerindeki işlem grupları ve işlemler : «Dosya İşlemleri» grubu «Dosyalarım» işlemi «Dosya Yükle» işlemi «Ders Çıktıları» grubu «Türkçe» ve «İngilizce» «AKTS Tablosu» işlemi

65 Dosyalarım İşlemi Dersle ilişkili dokümanların listesi gösterilir.
Liste dosya adı, açıklama, boyut, yüklenme tarihi ve işlem kolonlarından oluşur. İşlem kolonu üzerinde : «Sil» işlemi yüklenen dosyayı sistemden kaldırır. «İndir» işlemi yüklenen dosyayı bilgisayar üzerine indirir.

66 Dosya Yükle İşlemi Dersle ilişkili dokümanların yükleme işlemi için bir form açar. Liste kutusundan dosya türü seçilir. «Dosya Seç» butonuyla bilgisayar üzerindeki dosya seçilir. Dosya boyutu en fazla 512MB olabilir. Açıklama alanı dosya içeriğini özetleyecek şekilde doldurulur. «Kaydet» butonu yükleme işlemini başlatır.

67 Dosya Yükle İşlemi

68 Ders Çıktıları Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış ders çıktı tablolarının doldurulmasını sağlayan formu açar. Sistemde ders havuzunda tanımlı her ders için bir ders çıktısı girişi yapılır. Tablodaki giriş alanları doldurulur. «Kaydet» butonu düzenlemeyi kaydeder. «Onay» butonu ders çıktısı girişinin eksiksiz tamamlandığı bilgisini işler. Ders çıktıları kullanımdan önce başka bir yetkili tarafından son kontrol onayından geçer.

69 AKTS Tablosu Ders AKTS hesabı için tanımlanmış formu gösterir.
Sistemde ders havuzunda tanımlı her ders için bir AKTS değeri tanımlanır. Tablodaki alanlar uygun değerlerle doldurulur. «Kaydet» butonu düzenlemeyi kaydeder. «Onay» butonu AKTS hesabının tamamlandığı bilgisini işler. AKTS değeri başka bir yetkili tarafından son kontrol onayından geçtikten sonra kullanılır.

70 Özgeçmiş Özgeçmiş düzenleme ve izleme sayfasıdır.
Üç bölmeye ayrılmış sekme yapısından oluşur Özgeçmiş İzleme Özgeçmiş Düzenleme Yayın ve Araştırma Alanları

71 Özgeçmiş İzleme Düzenlenmiş ve kaydedilmiş özgeçmiş formu izleme modunda görüntülenir. Bu sekmede düzenleme yapılamaz.

72 Özgeçmiş Düzenleme Web editörü üzerinde özgeçmiş formu düzenleme modunda açılır. Word dosyası benzeri düzenleme yapılabilir. Web sayfası tasarımı benzeri düzenleme yapılabilir. Düzenleme «Kaydet» butonuyla kaydedilir.

73 Yayınlar ve Araştırma Alanları
Öğretim üyesinin araştırma alanları ve yayınlarını girebileceği alanlar içeren sayfadır. Üniversite web sayfasında kendi kimliği altında görünmesi istenen seçme bilgiler girilir. Düzenleme «Kaydet» butonuyla kaydedilir.

74 Anketlerim Öğretim üyesinden ders alan öğrenciler tarafından doldurulan anket sonuçlarının görüntülendiği sayfayı açar. Sayfada öğretim üyesinin dahil olduğu değerlendirme anketleri ilişkili tablo yapısında listelenir. Liste anket dönemi / yarıyıl ve skor kolonlarından oluşur. Skor ilgili dönemin genel anket değerlendirme puanıdır.

75 Anketlerim (Devam) Listede detay butonu, ilgili dönemdeki anket sonuçlarının farklı hesap türleri listesini ilişkili tablo yapısında gösterilir. Sınıf-Ders bazında anket sonuçları. Ders bazında anket sonuçları. Bölüm bazında anket sonuçları. Fakülte bazında anket sonuçları. Genel Anket sonuçları. Öğrenci Yorumları

76 Sınıf-Ders Bazında Anket Sonuçları
Öğretim üyesinin girdiği X sınıfındaki Y dersleri listesi ilişkili tablo yapısında gösterilir. Detay butonu ilgili sınıf-ders öğrencilerinin değerlendirme sonucunu açar. Değerlendirme sonucu anket sorularına verilen yanıtları, toplamları ve ortalama puanı içerir

77 Ders Bazında Anket Sonuçları
Öğretim üyesinin verdiği dersler listesi ilişkili tablo yapısında gösterilir. Detay butonu ilgili dersi alan öğrencilerin değerlendirme sonucunu açar. Değerlendirme sonucu anket sorularına verilen yanıtları, toplamları ve ortalama puanı içerir

78 Bölüm Bazında Anket Sonuçları
Öğretim üyesinin ders verdiği bölümler listesi ilişkili tablo yapısında gösterilir. Detay butonu ilgili bölümde öğretim üyesinden ders alan öğrencilerin değerlendirme sonucunu açar. Değerlendirme sonucu anket sorularına verilen yanıtları, toplamları ve ortalama puanı içerir

79 Fakülte Bazında Anket Sonuçları
Öğretim üyesinin ders verdiği fakülteler listesi ilişkili tablo yapısında gösterilir. Detay butonu ilgili fakültede öğretim üyesinden ders alan öğrencilerin değerlendirme sonucunu açar. Değerlendirme sonucu anket sorularına verilen yanıtları, toplamları ve ortalama puanı içerir

80 Genel Anket Sonuçları Öğretim üyesinden üniversite genelinde ders alan öğrencilerin değerlendirme sonucunu gösterir. Değerlendirme sonucu anket sorularına verilen yanıtları, toplamları ve ortalama puanı içerir

81 Öğrenci Yorumları Öğretim üyesinden üniversite genelinde ders alan öğrencilerin öğretim üyesi için yaptıkları yorumları bir listesini göstermektedir.

82 Kayıt Bilgileri Öğretim üyesi kayıt bilgileri: Kimlik bilgileri
Üniversite genelinde verdiği dersler Görev yerleri Yayın ve Araştırma alanları.

83 Mesajlaşma Kullanıcılar arasında pasif mesajlaşmayı sağlar.
Mesaj sayfası bileşenleri Üstte işlem menüsü Sol tarafta mesaj kutuları listesi Sağ tarafta gelen mesajlar ve mesaj içeriği

84 Mesajlaşma

85 İşlem Menüsü «İşlemler» grubu «Yeni Mesaj» işlemi
«Mesaj Klasörleri» işlemi «Mesaj Grupları» işlemi «Sil» işlemi «Yanıtla» işlemi «İlet» işlemi «Taşı» işlemi

86 Yeni Mesaj işlemi Yeni mesaj tanım formu açılır.
Alıcılar alanı üzerinde ekle butonu kullanıcı seçim penceresini açar. Kullanıcı türü seçilir Arama alanı ile kullanıcı bulunup listeye eklenir. Oluşturulan mesaj grupları arasından da seçim yapılabilir. Mesaj konusu ve metni girilerek «Gönder» butonuyla mesaj gönderilir.

87 Mesaj Klasörleri işlemi
Gelen mesajların gruplandığı klasör tanımlarının yapılması için bir sayfa açar. Sayfada tanımlanmış klasörler listesi görüntülenir. Liste üzerinde ekleme, silme, ve düzenleme işlemleri yürütülür.

88 Mesaj Grupları işlemi Mesaj gönderimi için kullanıcı grupları oluşturmayı saylayan sayfayı açar. Sayfanın sol tarafı tanımlanmış gruplar listesini oluşturur. Grup tanımı, düzenlemesi ve silinmesi liste üzerinden yürütülür. Sağ tarafı ilgili grup için tanımlanmış kullanıcıları görüntüler. Arama alnında kullanıcı bulunarak listeye eklenir. Kullanıcı sil butonuyla listeden çıkarılır.

89 Sil / Yanıtla / İlet işlemleri
Gelen mesaj «Sil» işlemiyle silinir. «Yanıtla» işlemi mesajın göndericisine yeniden düzenlenerek göndermeyi sağlar. «İlet» işlemi gelen mesajı başka kullanıcılara gönderimini sağlar.

90 Taşı / Ara işlemleri Gelen mesaj «Taşı» işlemi altında seçilen klasöre taşınır. «Arama» alanı gelen mesajları içerdiği konuya göre aramayı sağlar.

91 Görevlendirmeler Görevlendirmelerin izlenmesi.
Görev durumu, görevin devri ve tamamlanması işlemleri.

92 SON Teşekkürler.


"MEBİS ÖĞRENCİ OTOMASYONU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları