Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

METAFOR Metafor : Gerçe ğ in alternatif kavramlarla ifade edilmesidir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "METAFOR Metafor : Gerçe ğ in alternatif kavramlarla ifade edilmesidir."— Sunum transkripti:

1 METAFOR Metafor : Gerçe ğ in alternatif kavramlarla ifade edilmesidir.

2 Mimarlık, tasarım ve reklam dünyası metaforlarla çalışır; yani kendi ürününü gerekçelendirmek için bir şeyler başka bir şeylere benzetilir, farklı alanlardan kavramlar alınır, çaprazlanır, çarpıtılır, yeni ve melez kavramlar ve anlamlar üretilir.

3 Mimarlıktan bir metafor: 'Adalet sarayı’. Hukuk devleti, yargının ba ğ ımsızlı ğ ı gibi kavramlar bir hukuk devletinin ve demokrasinin temel olgularıdır. Ama nedense bu olguların mekansal karşılıklarına bir monarşi kavramı olan 'saray’ adını veriyoruz. Üstelik bu tür yapılar irilikleri, ölçekleri ile adaleti sa ğ layan de ğ il insanları ezen nitelikte

4 Avrupa Adalet Sarayı - Mecidiyeköy

5 Ülkemizdeki pek çok adalet sarayının yine ölçe ğ i, monolitik kütlesi, sa ğ ır yüzeyleri, cephelerindeki küçük ve sürekli pencereleri ile birer hapishaneyi andırmaları da di ğ er bir etkendir.

6 Zaha Hadid ve ekibinin tasarladı ğ ı Kartal Alt Merkez ve Kartal-Pendik Kıyı Kesimi Kentsel Dönüşüm Projesi

7 Zaha Hadid ’in ortaya koydu ğ u tasarım bir kurgu bilim çizgi romanını andırıyor.Önce ona, sonra mimarlı ğ a yüklenen inşa etmek, kullanmak, hatta ticari de ğ er taşımak gibi ikincil anlamlara gönderme yapıyor. Bu nedenle bu tür tasarımlar inşa etme terimleri ile de ğ il, ancak edebi terimlerle ifade edilebilir.

8 Bu tasarımlar mimarlı ğ ın nesnesiyle özdeşleşmesini sa ğ layan her türlü temsili opaklaştırma işlevi görebilir. Yani herkesin bildi ğ ini, gördü ğ ünü zannetti ğ i hayali nesnelerine de ğ il, kendilerine gönderme yapabilir. Bu da inşa etmek olarak algılanan mimarlı ğ ın bir metafor oldu ğ unu bize gösterir.

9 Peter Zumthor Peter Zumthor'un İ sviçre'nin Chur kentinde gerçekleştirdi ğ i Yaşlılar Evi/House for the elderly Seçilen malzemeler, yaşlı olma halinin imgesine yönelen metaforik bir kavrayışı örnekliyor. Yüzeylerde kullanılan traverten ve do ğ ramalarda kullanılan ahşap. Traverten yüzeyin kendi özelli ğ indeki delikler, ahşabın tabakaları ve bunların hava koşullarıyla renk de ğ iştirmesi (weathering) yaşlanan cildin durumlarına dair metaforlar

10 Yaşlılar Evi/House

11

12

13 Kaynaklar http://v3.arkitera.com http://www.mekanar.com http://www.scribd.com http://www.mimarlikforumu.com

14 Yunus Emre Akçalı(201110304057) İ brahim Öztürk(201110403056)


"METAFOR Metafor : Gerçe ğ in alternatif kavramlarla ifade edilmesidir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları