Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OLAY ve OLAYLARIN ÇOK BOYUTLULU Ğ U OLGU ve GÖRÜ Ş KAVRAM GENELLEME TÜMEVARIM ve TÜMDEN GEL İ M AKIL YÜRÜTME.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OLAY ve OLAYLARIN ÇOK BOYUTLULU Ğ U OLGU ve GÖRÜ Ş KAVRAM GENELLEME TÜMEVARIM ve TÜMDEN GEL İ M AKIL YÜRÜTME."— Sunum transkripti:

1 OLAY ve OLAYLARIN ÇOK BOYUTLULU Ğ U OLGU ve GÖRÜ Ş KAVRAM GENELLEME TÜMEVARIM ve TÜMDEN GEL İ M AKIL YÜRÜTME

2 KONUYA GİRİŞ OLAY ve OLAYLARIN ÇOK BOYUTLULUĞU OLAY ve OLAYLARIN ÇOK BOYUTLULUĞU OLGU ve GÖRÜŞ OLGU ve GÖRÜŞ KAVRAM GENELLEME TÜME VARIM ve TÜMDEN GELİM TÜME VARIM ve TÜMDEN GELİM AKIL YÜRÜTME AKIL YÜRÜTME

3 OLAY ve OLAYLARIN ÇOK BOYUTLULUĞU ** Meydana gelen ya da ortaya çıkan hâl, iş veya duruma OLAY denir. ** Her gün çevremizde birçok olay yaşanmaktadır. ** Bu olayların bir kısmına doğrudan tanıklık yaptığımız gibi, bir kısmını da çevremizdeki insanlardan ya da televizyon,gazete başta olmak üzere çeşitli iletişim araçlarından öğreniriz. ** Evde, okulda, sokakta yaşanan olaylardan bazılarının içinde kendimiz de yer alabiliriz.Bu olaylardan bir kısmı ilgimizi çeker bir kısmı ise ilgimizi çekmez. İlgimizi çeken olaylar hakkında bilgi sahibi olmak isteriz. ** Olayın nedeni, kimler arasında yaşandığı ve sonucu hakkında bilgi sahibi olmaya çalışırız…Örneğin,yakınımızda bir Trafik Kazası meydana geldiğinde, -Kazanın Nasıl Olduğunu, -Kazada Ortaya Çıkan Durumu, -Kazada Yaralanan veya Ölüm Durumunu -Ve buna benzer bir çok soruyu merak ederiz

4 OLAY ve OLAYLARIN ÇOK BOYUTLULUĞU ** Yaşadığımız olayın birden fazla nedeni ve sonucu olabilir. Çevremizde meydana gelen bir olay, yaşamın bir çok alanını içine alan etkilerde bulunabilmektedir. Bu duruma OLAYIN ÇOK BOYUTLULUĞU denilmektedir. ** Dünya’da ve çevremizde meydana gelen hiçbir olay tek boyutlu, tek yönlü değildir. Hem Dünya’da hem de çevremiz- de meydana gelen her olay yaşamın bir çok alanını etkiler.Yaşadığımız olayın sa- dece kendimizi ilgilendirdiğini düşünmek de doğru değildir. Birçok olay bizimle bir- likte annemizi, babamızı, kardeşlerimizi, akrabalarımızı ve arkadaşlarımızı da etki- lemektedir. Hastalandığımızda sadece kendimiz değil yakın çevremiz de bu du- rumdan bir şekilde etkilenir.Yani her olay ETKİLEME-ETKİLENME Özelliğini taşır.

5 OLAY ve OLAYLARIN ÇOK BOYUTLULUĞU Yukarıdaki ÖRNEK OLAY’dan kimlerin etkilenebileceğini Yukarıdaki ÖRNEK OLAY’dan kimlerin etkilenebileceğini sırasıyla yandaki kutucuklara yazınız KARDE Ş TURAN R İ ZEL İ YILMAZ A İ LELER İ KOM Ş ULARI AMBULANS DOKTOR HEM Şİ RE HASTANE POL İ S BASIN ETK İ LEYEN ETK İ LENEN

6 OLGU ve GÖRÜŞ ** Kolayca anlaşılabilir,kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgidir.Olgu kişiden kişiye değişmez. --- Türkiye’nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ’tür. --- Türkiye’nin Başkenti Ankara’dır. --- İnsan canlı bir varlıktır. --- Adana, Akdeniz bölgesindedir. --- Türkiye, Asya Avrupa ve Afrika Kıtaları arasında yer alır. --- Dünyamız,Güneş Sistemi içinde yer alan gezegenlerden biridir. ** Kişiden kişiye değişen ve insanların kendi düşüncelerini yansıtan bilgidir. Ben farklı düşünebilirim --- En çalışkan insanlar,Japonlar ‘dır. --- Türkiye’nin Başkenti olan Ankara, en güzel şehirdir. --- Sarı, herkesin en sevdiği renktir. --- Kastamonu, çok şirin bir kenttir.

7 KAVRAM ve KAVRAMLAR ** Basit bir fikri veya gerçeği veya soyutlayarak ifade eden terimdir. ** Bir nesnenin veya düşüncenin soyut ve genel şeklidir. MaviKırmızıPembe LacivertSiyahSarı Bir Dokuz Beş Sekiz Üç Dört Yedi Sıfır İki Altı Şort Dekolte Tişört Bluz Entari AnanasÇınar GürgenFındık

8 GENELLEME ** Olgu ve kavramlardan daha kapsamlı bilgiler elde etmektir.Olgu’ya bağlı kalmakla şartı ilke daha geniş yorumlar ortaya koyabilmektir. OLGU CÜMLELERİ KARADENİZ BÖLGESİ ORTAYA ÇIKARILAN GENELLEME ANA SINIFI Doğu İlleri’nde Kız Çocukların okula gönderilme oranı oldukça düşüktür. ORTAYA ÇIKARILAN GENELLEME 25 Kişilik Sınıfta 16 Öğrenci Erkek,9 Öğrenci Kızdır. TÜRKİYE TRAFİĞİ

9 GENELLEME ** Olgu ve kavramlardan daha kapsamlı bilgiler elde etmektir. Kavramlar arasındaki ilişkiyi yorumlayan bir düşüncedir. KAVRAM Ülke

10 GENELLEME ** Aşağıda var olan varlıklara göre, GENELLEME CÜMLESİ kurunuz A Bahçesinde değişik değişik çiçekler yer almaktadır. B Çiftliğinde Kümes Hayvanları barınmaktadır. C Tarlasında meyveler yetiştirilmektedir.

11 TÜMEVARIM ve TÜMDENGELİM ** 1- Düşüncede En Küçük Parçadan Tüme doğru akıl yürütme metodudur. ** 2- Gözlenen tek tek olgulardan yola çıkarak genel yargılara / genellemelere ulaşmaktır. ** 1- Düşüncede Tümden / Genelden en küçük parçaya doğru akıl yürütme metodudur. ** 2- Gerek akıl gerekse gözlem ve deney yoluyla elde edilmiş genel bir ifade ile ayrı ayrı olaylara uygulamaktır. --- Kastamonu,Türkiye’nin Orman-cılık ta ileri şehirlerinden biri olarak Dünya’da isim yapmaktadır. --- Küre’nin Gürgen ve Ladin Ağacı, Kastamonu’nun Türkiye Ekonomisine katkısı olan önemli ürünlerdir. --- Dünya’da Ormancılık Sektöründe Türkiye’nin önde gelen şehirleri Kastamonu,Giresun ve Bolu’dur. --- Cide İlçesi Kumsalı,Türkiye’nin en uzun 2.en uzun kumsalıdır.

12 AKIL YÜRÜTME ** Ortada var doğru / yanlış bir takım olguya göre,mantıklı akıl yürütme eylemidir.


"OLAY ve OLAYLARIN ÇOK BOYUTLULU Ğ U OLGU ve GÖRÜ Ş KAVRAM GENELLEME TÜMEVARIM ve TÜMDEN GEL İ M AKIL YÜRÜTME." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları