Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Illawarra Flame Evi Ekip UOW Wollogong Üniversitesi Ve TAFE Illawarra Enstitüsü birlikte UOW Ekibi'ni kurdular. UOW Ekibi Solar Dekatlona Avustralya'da.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Illawarra Flame Evi Ekip UOW Wollogong Üniversitesi Ve TAFE Illawarra Enstitüsü birlikte UOW Ekibi'ni kurdular. UOW Ekibi Solar Dekatlona Avustralya'da."— Sunum transkripti:

1 Illawarra Flame Evi Ekip UOW Wollogong Üniversitesi Ve TAFE Illawarra Enstitüsü birlikte UOW Ekibi'ni kurdular. UOW Ekibi Solar Dekatlona Avustralya'da katılan ilk takımdır. Elli kişiyi aşan öğrenci ve personelden oluşan bir ekiple birlikte tasarlayıp inşaa ettikleri Illawrra Flame Evi'nin tasarımında Avustralya'ya özgü bir ağaç olan illawarra Flame ağacının bahar aylarındaki yenilenmesinden ve dönüşümünden ilham aldıklarını söylüyorlar. US Enerji Departmanı ve Çin Ulusal Enerji Yönetimi tarafından kurulan ''yeni ve varolan yapılarda ileri enerji teknolojili yapım tekniklerinin benimsenmesi ve geliştirilmesinin hızlandırılması'' konulu müzakerede yer almayı başardılar. * Projenin konusu; var olan evleri güçlendirme teknolojilerini kullanarak, sürdürülebilir, uygun fiyatlı ve etkileyici evler yapmaktı. * Bu güçlendirme konsepti; Illawarra Flame ağacının mevsimsel dönüşümü olarak sembolize edilebilirdi. Ağacın kendini yenilemesi, çiçeklenerek bir güzellik nesnesine bürünmesiyle. Önemli olan bir şey vardı ki; o da tarihi ve bağlamı korumak ve güçlendirilen evlerinde mahalle sakinlerinin konforlu ve rahat olmalarını sağlamaktı.

2 Tasarım Illawarra Flame Evi'nin tasarımı; su verimliliğini, güneş enerjisi kullanımı, pasif tasarım ve ileri havalandırma sistemini vurgulayan niteliğiyle Avustralya'nın doğal “çevresini yapıcı niteliktedir. İnşaat Tasarımı bir yıldan fazla süren Illawarra Flame Evi ilk başta TAFE Illawarra Wollongang Kampüsü'nde 12 haftadan fazla süren bir zaman diliminde inşaa edildi. Kırk öğrenciden fazla kişi tasarımına ve inşaasına yardım etti. Demonte edildikten sonra tekrar Wollongang Üniversitesi Bilişim Kampüsünde tekrar inşaa edilip kamuya açıldı. Misyon Felsefelerinin temelinde sürdürülebilir güçlendirme teknolojilerini Avustralya halkına benimsetmekve var olan sosyal ve finansal bariyerleri kaldırıp bu çözümleri uygulamaya koymak vardı. UOW ekibi bu felsefelerinin şekillenmesi bağlamında, şık ve uygun fiyatlı ancak tarihe ve var olan yapıların bağlamına bağlı kalarak sürdürülebilir ev inşaa ettiler. Tasarım kriterlerini oluştururken Avustralya'nın giderek yaşlanan nüfusuna cevap olacak nitelikte yeni teknolojiye uyarlanmış bir prototip seçtiler. Böylece yaşlı müşterilerin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte bir ev tasarlamış olacaklardı. Bu nüfus dağılımda bulunan pek çok insan artık eskiden kalabalık olan aileleri dağılmış, çocukları şehirlere göçmüş küçülmekte olan ailelere mensup ve belki torunlarına temiz enerjili bir gelecek bırakmak isteyen kimseler diyebiliriz. Avustralyalı insanların doğaya, açık alanlara ve dış mekan aktivitelerine olan bağlılığı ve sevgisine de atıfta bulunacak şekilde 'ev' dış mekan ve iç mekanı bir araya getirip sanki bir geçiş aralığı yaratmıştır. Evin sahip olduğu, doğal malzemelerden oluşturulmuş yaşama alanları iç mekan ve dış mekan arasında bir köprü görevi görmektedir.

3 İyileştirme Dönüştürme Projesinin Anlatımlı Gösterimi UOW ekibi Avustralya' da hemen her yerde rastlanan 'fibro ev' lerin iyileştirme ve dönüştürme olasılıklarını göstererek bir fark yaratmıştır. Ancak bu, yapının iki kere inşaa edilip, tekrar parçalarına ayrılmasını gerektirecek şekilde tasarlanmış böylelikle Çin' e taşınabilmiştir. Tekrar Çin'de inşaa edilmesinin ise, yarışmaya yetişebilmesi için iki haftadan az bir sürede tamamlanması gerekmiştir. Bu da demek oluyor ki bu şartlarda ekibin var olan bir fibro evi iyileştirmesi mümkün olamazdı. Bunu yerine ekip, taşınabilir hızlıca parçalarına ayrılıp birleştirilebilir olacak şekilde var olan bir fibro evin planını ve altyapısını koruyarak, çerçevisini de taklit ederek Illawarra Flame Evi'ni inşaa etti. Bu onlara aynı zamanda dünya çapında bir platformda dünyanın en parlak öğrencileriyle yarışma olanağı tanırken, bir fibro evin sıfır-enerji çağı evine dönüştürülmesini gösterme imkanı da tanıyordu.

4 EV Amaç Bir fibro binanın (evin), 21. yy sürdürülebilir sıfır-enerji ev'e nasıl dönüştürülebileceğinin yollarının belirlenmesi üzerinde tartışmalara başlayan ekibin amacı, var olan yapının Avustralyalı ev sahiplerini ve ulusal ve yerel inşaat sektörünü etkilemek, var olan evlerde ileri yapı enerji teknolojilerinin benimsenmesinin geliştirilmesinin hızlanmasını sağlamaktı. Fibro Ev Avustralya'nın yerel mimarisinde belirgin ve karakteristik olma özelliğini taşır. Bu evler savaş sonrası dönemde çok fazla sayıda, standart tasarım kriterlerine uygun olarak ve çeşit olarak az sayıda malzeme kullanılarak inşaa edilmiştir. İnanıyorlar ki bu iyileştirmeci yaklaşım; Avustralya'nın yerli yapılı çevresine karşı önemli derecede ekonomik ve çevreci kazanç sağlayacak pratik potansiyele sahip. Yeni, yapılmış bir projeyle karşılaştırılacak olursa, Illawarra Flame var olan yapının yoğunlaştırılmış, güçlendirilmiş fiziksel formuyla, sosyal ve kültürel değerleri içinde barındırması ve beklentileri karşılamasıyla önemli sayılabilecek bir rekabet ortamı yaratır. Bunu, tarihle bağlantılı oluşu ve varolan yapıların bağlamıyla ilintili oluşu da kuvvetlendirir.

5 Konumuz Olan Ev- Illawarra Flame House Yukarıda da bahsettiğimiz gibi aslında bu evin asıl işaret ettiği kitle, artık çocukları taşınmış çok büyük ailelere hitap edecek katta ve büyüklükteki evlere ihtiyaç duymayan, küçülmekte olan ve ayrıyetten torunlarına temiz bir gelecek bırakmayı hedefleyen genellikle yaşlı olan insanlar. Tasarım kararları bu kriterler göz önünde bulundurularak alınmış ve kullanıcıların olabildiğince uzun süre zevk almalarının garanti edilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Illawarra Flame bize yaygın enerji-verimsiz bir fibro-ev 'in nasıl ultra-sürdürülebilir bir eve yükseltilip dönüştürülebileceğini gösterir. Aynı zamanda bu sürdürülebilirlik geleceğinde çok temel bir taslak olarak da değerlendirilecektir. Markette kolay ulaşılabilir olmasında ve yerleşim yerine yapının uyum sağlayabilmesinden emin olmak adına ekip, konutların temel mimarlık özelliklerini korudu. Temel yapı formu ve mimari dil var olan yapılardan sağlandı. Evin belli özelliklerini; plan fonksiyonelliğini artırmak, doğal ışığı, güneş erişimini ve çapraz havalandırmayı çoğaltmak adına değiştirdiler. Böylece evin yaşam kalitesi ciddi anlamda gelişmiş oldu.

6 Tasarım Kriterleri Ev Dekatlon' da değerlendirmeye alınmadan önce Çin' e yolculuğunu gemiyle konteynırda yapacaktı. Ekip hem ''Solar Decathlon China Building Code'' a hem ''Solar Decathlon Rules'' a bağğlı kalmalıydı. Tüm bu süreç boyunca ev üç kere yeniden inşaa edildi. Ekip malzeme seçiminde '' Living Building Challenge'' ı rehber olarak kullandı. Tüm malzeme ve parçalar, düşük enerjili, yüksek geri dönüşüm içerikli, su ve havayı en az etkileyecek türden, zararlı olmayan formüle sahip (PVC, kuşun, civa, formaldehit, gibi bileşenleri içermeyen), yerel üretilen, her yerde bulunabilen malzemelerden seçildi.

7 İyileştirme Güçlendirme Tasarımı Tasarım ve inşaa aşamasında ekibi ilgilendiren en önemli şeylerden bazıları açıkça görülmekte ki doğadaki su ve enerji tüketiminin azaltılması gibi parametrelerin korunup kontrol altında tutulmasını sağlamak. Aynı zamanda çok da tutulan bir ev olmayan fibro ev 'in tarihini ve konumunu koruyarak; alımgücü, erişilebilirliği gibi kriterleri geniş çerçevede sağlayan, mimari olarak iyi bir dile sahip evler tasarlamak istediler. Ek olarak ekip evin yaşanabilir olmasıyla da fazlaca ilgilendi. Bu bağlamda; evin termal ve akustik konforunu, fonksiyonelliğini ve ev sakinlerinin mutluluğunu geliştirmeye odaklandı. Özgün evin üçüncü yatak odası kaldırılarak açık planlı yaşama ve yeme mekanına dönüştürüldü. Yaşama mekanının üzerinde kalan çatı konstrüksüyonu doğal aydınlatmayı ve havalandırmayı artırmayı destekler nitelikte tepe penceresine dahil edilip geliştirildi. Ev sakinleri ve çevre ile ilişkiyi destekler nitelikteki açık planlı yaşama alanı iç mekan ve dış mekan arasındaki bağlantıyı artırdı. Günlük ve mevsimlik hava değişikliklerinde kullanımı sağlamayı destekler nitelikte kuzeyde ve güneyde olmak üzere iki tane geniş teras bulumakta. Terasın üstünde bulunan gölge için tasarlanmış stürüktür güneşin zararlı ışınlarından korunmayı ve dış mekan yaşamına teşviği sağlamıştır. Var olan duvarlar kaldırıldıktan sonra, asıl banyo ve çamaşırlık yerine prefabrike kabinler yerleştirildi. Her iki yatak odasında bulunan klipsli kabinler ana yatak odasına gardırop için alan oluşmasını günlük oturma için sedir ve odayı okuma alanı yaratmak adına bölmeyi sağlamıştır. Taşıyıcılar; taşımaya, hızlı yeniden inşaaya ve Yarışma Bina Kodlarına uygun olmasına izin vermesi amacıyla tamamen yeniden tasarlandı ve tipik fibro evde bulunan ahşap taşıyıcılara çelik iskelet aracılığıyla monte edildi.

8 Özellikler Ekip tüm alanlarda hava geçirmezliğini artırıp enerji sarfiyatını azaltmak adına yalıtım kalitesini önemli derecede geliştirdi. Pencereler yalıtım açısından yüksek performanslı çift cam olarak ve çerçeveler de yenilikçi kereste ACCOYA çerçevelerle değiştirildi. Ve boyutları da optimum doğal ışık alımını, doğal havalandırmayı sağlayacak ve enerji tüketimini azaltacak şekilde ayarlandı. Klima sistemi, hava koşulları doğal havalandırmaya el vermediği zamanlarda evin içindeki ısıtma ve soğutmayı, ve gece gündüz arasında oluşan termal yükleri, iç mekanda yüksek standartta hava kalitesinin oluşturulduğunu sağlar niteliktedir. Illawarre Flame iki tip PV panele sahip olmasıyla ön plana çıkıyor. Biri çatının hem kuzey hem güney cephesinde az ışığı nüfuz ederek iyi çalışabilen İnce-film CIGS dizisi. Diğeri çatının en doyurucu noktasında yüksek elektrik verimliliğinde güç üreten poli-kristalin PV panel. PVT sistemi CIGS solar panellerin altında kalan sıcak havayı panellerin elektrik verimliliğini artırarak ve kışın alanı ısıtarak yazınsa gece serinliği sağlayarak dışarı çıkartır. %90 geri dönüşümlü malzemeden üretilmiş olan termal duvarlar, içeriğinde sıkıştırılmış pişmiş toprak ve orjinal evin çatı kiremitlerini, geri dönüştürülmüş cam ve düşük-karbon çimento bulunur. Her iki prefabrike POD sıfır-enerji ev için gerekli teknolojik gelişmeleri içermektedir. Bu bağlamda orjinal yapıyı tamamlar nitelikte tasarlanmış ve alandışında ucuza ve verimliliği yüksek bir şekilde imal edilmiştir. Orjinal evde bulunan duvar iskeleti teras yüzeyinde ve gölgelikte tekrar kullanılmıştır. Orjinal evin çatı kiremitleri parçalanıp çevre düzenlemesinde yerde ve termal kütle olarak duvarlarda tekrardan kullanılmıştır. İç mekana yeniden işlevlendirilmiş mobilyalar ve geri dönüştürülmüş malzemeler dahil edilmiştir. BMS (The Building Management System) PVT, PCM ve meteoroloji istasyonu modülleriyle, fonksiyonel HVAC sisteme entegre edilmiştir.Sistem aynı zamanda enerji üretim ve tüketim miktarını da göstermektedir. Illawarre Flame Evi'nin elektrik ihtiyacını azaltmak üzere akkor telli lambalar yüksek verimli düşük enerji tüketimli LED lambalarla değiştirilmiştir. Ev sakinleri evde olmadığı veya müsait olmadıkları zamanlarda hazırda bekletilen aletlerin tek bir noktadan kapatılmasını sağlayacak şekilde bağımsız yeni bir hat çekildi.

9 Çevre Dostu Malzemeler %80 geri dönüştürülmüş malzeme içerikli yalıtım malzemesi Çevre civarda yıkılmış evlerden sökülen geri dönüştürülmüş Avustralya Sertağacı 0-enerji tahta birleşim elemanları Yeniden işlevlendirilmiş geridönüşümlü kereste duvar hattı Düşük enerji içerikli çelik kaplama FCS sertifikalı ahşap VOC( Organik Bileşenli) duvar boyası PVC boru yerine HDPE boru BAHÇE DÜZENLEMESİ VE SU Dört temel doğal yola çıkan bahçe tasarımı prensibi dış mekanda; her biri bir kullanım ve amaca odaklanan farklı 'odalar' yarattı. - GÜNEŞ, SU, RÜZGAR, TOPRAK. SOLAR (Güneşe göre ayarlanmış) DİNLENME ALANI : Çin güneşinin keyfine varmayı sağlayacak pergolayla korunaklı hale gelmiş, güney yönelimli özellikteki oturma alanı. SU DİNLENME ALANI : Yağmur suyunun toplanması için kurulan sistemde suyun estetik ve pratik bir şekilde görünümünü ve kullanımını sunan alan. RÜZGAR 'ODASI' bahçe düzenlemesinde bitkileri kullanarak rüzgarın hareketini vurgulayacak şekilde düzenlenmiştir. TOPRAK 'ODASI'; sirkülasyon alanının gücü,hareketsizliği ve formu gösterir nitelikteki tepecikler halindeki yer profilleri ve büyük kayalarla çevrelenmesini içerir. Batı pencerelerinin üzerine yerleştirilen Pasif Gölgelendirme Sistemleri kışın güneş ışınlarının içeri sızmasına izin verirken yazın saçılan sıcaklığı en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır. Bahçede uygun olarak yerleştirilen bitkiler evin enerji tüketimini azaltırken hava kalitesini artırmıştır. Ön terasa dik olarak yerleştirilen bahçe, az bakım gerektiren sebze ekim alanı, gelişmiş hava kalitesi ve estetik bir görünüm sağlamıştır. Özel olarak topraksız, gübrelemeyle yapılan ekim evin atıklarında azalmayı, bahçe düzenlemesinde ve sebze yetiştiriciliğinde verimliliği ve çeşitliliği artırmada ve en az uğraşla yenebilir şeyler elde etmeyi sağlamıştır. Özel olarak üretilmiş kamış yatak ve kum filtresi evin atık suyunu arındırmaya yardımcı olur.Bu su, sulama ve çamaşır yıkama işlemlerinde tekrardan kullanılabilmekte. Yağmur suyu çatıdan toplanarak 2.4m3 lük yağmur suyu tankına aktarılmakta.

10 İnşaat Aşaması Planlaması bir yıldan fazla süren Illawarra Flame Evi'nin inşaa ve söküm işlemi ekibe üç ay gerektirdi. Sıkı çalışmalarını ve hassasiyetlerini görebilmemiz adına inşaa sürecini çift kamerayla kayda alan ekip Evi daha iyi anlayabilmemiz adına videoları izlememizi söylüyor. Illawarra Flame Evi'ne birlikte bir göz atalım. İç Mekan Tasarım Konsepti İç dekorasyon konseptinin temelinde Avustralya'nın kendine özgü yaşam stilini ve estetiğini yansıtmak vardı: Rahatlatıcı, sakinleştirici ve konforlu. Küçük alanların en iyi şekilde değerlendirilmesinde kullanılan 'el yapımı' ürünler, tarihimizin de bir parçası olup yenilikçi bakışımızı destekler nitelikte olan arı maddelerden ve ikinci el, kullanılmayan veya enkaz parçalardan üretilmiştir. İç Dekorasyonda kullanılan malzemelerin özellikleri, Avustralya'nın şehirden uzak yerlerini, sahillerini ve çalılık bitki örtüsünü yansıtacak şekilde seçilen renk paletinde, kullanılan malzemede ve malzemelerin doku ve niteliklerinde okunabilir.


"Illawarra Flame Evi Ekip UOW Wollogong Üniversitesi Ve TAFE Illawarra Enstitüsü birlikte UOW Ekibi'ni kurdular. UOW Ekibi Solar Dekatlona Avustralya'da." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları