Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE’DE VEREM SAVAŞI 2010 RAPORU. Ülkemizde “24 Mart Dünya Tüberküloz Günü” etkinlikleri kapsamında 2007 yılından itibaren her yıl Daire Başkanlığımızca.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE’DE VEREM SAVAŞI 2010 RAPORU. Ülkemizde “24 Mart Dünya Tüberküloz Günü” etkinlikleri kapsamında 2007 yılından itibaren her yıl Daire Başkanlığımızca."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE’DE VEREM SAVAŞI 2010 RAPORU

2 Ülkemizde “24 Mart Dünya Tüberküloz Günü” etkinlikleri kapsamında 2007 yılından itibaren her yıl Daire Başkanlığımızca Türkiye’de Verem Savaşı Yıllık Raporları yayımlanmaktadır Ülkemizde 2005 yılından itibaren dispanserlere kayıtlı her bir hastanın verisi bireysel olarak toplanmaya ve analiz edilerek raporlanmaya başlanmıştır Bu raporların her biri, Dünya Sağlık Örgütü’nün de onayladığı bir başarı öyküsünü yansıtmaktadır

3 Türkiye ve DSÖ Avrupa Bölgesi’nde İnsidans Hızları, 2002-2008 (DSÖ Verileri)

4 Türkiye ve DSÖ Avrupa Bölgesi’nde 1990, 2002 ve 2006 Yılları Nokta Prevalans Hızları

5 Türkiye ve DSÖ Avrupa Bölgesi’nde Nokta Prevalans Hızları, 2002–2008 (DSÖ Verileri)

6 Türkiye ve DSÖ Avrupa Bölgesi’nde Nokta Prevalans Hızlarındaki Değişim

7 Türkiye’de Verem Savaşı Dispanserlerine 2008’de Kayıt Edilen Hasta Sayıları Toplam hasta: 18.452 –Olgu hızı: 25,8 / 100.000 nüfus –2007’ye göre olgu hızında değişme: -%7,5 Yeni olgular: 16.760 (%91) Tedavi görmüşler: 1.692 (%9) Erkek hastalar: 11.476 (%62) Kadın hastalar: 6.976 (%38)

8 TOPLAM AKCİĞER TB: 12.813 Mikroskopi yapılan: 11.418 (%89,1) Mikroskopi pozitif: 8.073 (%63,0) Kültür yapılan: 8.050 (%62,8) Kültür pozitif: 6.545 (%51,1) İlaç duyarlılık testi yapılan : 4.963 Çok ilaca dirençli TB: 263 (%5,3) Türkiye’de Verem Savaşı Dispanserlerine 2008’de Kayıt Edilen Hastalarda Bakteriyoloji

9 Verem Savaşı Dispanserlerine 2008’de Kayıtlı Yabancı Ülke Doğumlu TB Hastaları Avrupa: 61 (%34,9) Asya : 85 (%48,6) Afrika: 29 (%16,5) Toplam : 175

10 VSD Kayıtlarında Yeni Olguların ve Tüm Olguların Olgu Hızları, 2005-2008

11 TB Hastalarının Yaş Gruplarına ve Cinsiyete Göre Olgu Hızları (100.000’de), 2008

12 Yeni Olguların Yaş Gruplarına Göre Olgu Hızları, 2005-2008

13 Erkek ve Kadınlarda Hastalığın Tutulum Yerinin Dağılımı, 2008

14 Akciğer Dışı Tüberküloz Olgularının Cinsiyete ve Tutulan Organa Göre Dağılımı, 2008

15 Yeni Olgular, Daha Önce Tedavi Görmüş Olgular ve Tüm Olgularda Tedavi Sonuçları, 2007

16 TB Hastalarının Cinsiyete Göre Tedavi Sonuçları, 2007 Kohortu

17 Tüm Hastalarda Yıllara Göre Tedavi Sonuçları, 2005-2007

18 2006 Yılı ÇİD-TB Hastalarının 24. Ay Tedavi Sonuçları TEDAVİ SONUCUSayı% Tedavi Başarısı17771,1 Tedaviyi Terk208,1 Tedavi Başarısızlığı20,8 Nakil Giden31,2 Ölüm239,2 Halen Tedavide249,6 TOPLAM249100 Avrupa’da Tüberküloz Sürveyansı 2008 raporunda, 2006 yılında Türkiye’nin de yer aldığı 53 ülkeden oluşan DSÖ Avrupa Bölgesinde ÇİD TB hastalarında ortalama tedavi başarısı %54,5 olarak saptanmıştır.

19 EDİTÖR Yrd. Doç. Dr. Hamza BOZKURT YAYINA HAZIRLAYANLAR Uzm.Dr. Mustafa H. TÜRKKANI Uzm.Dr. Seher MUSAONBAŞIOĞLU Dr. Ülgen GÜLLÜ Uzm.Dr. Ayşegül YILDIRIM Funda BAYKAL Doç.Dr. Şeref ÖZKARA TEŞEKKÜR Bu verilerin oluşmasında emeği geçen, verem savaşı dispanseri hekimlerine ve çalışanlarına, verem savaşı il koordinatörlerine, il sağlık müdürlüklerine, Verem Savaşı Dairesi Başkanlığı Epidemiyoloji Şubesi çalışanlarına ve diğer emeği geçenlere teşekkür ederiz.


"TÜRKİYE’DE VEREM SAVAŞI 2010 RAPORU. Ülkemizde “24 Mart Dünya Tüberküloz Günü” etkinlikleri kapsamında 2007 yılından itibaren her yıl Daire Başkanlığımızca." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları