Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YDD Yol Haritamız. YDD Yol Haritamız.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YDD Yol Haritamız. YDD Yol Haritamız."— Sunum transkripti:

1

2 YDD Yol Haritamız

3 Strateji Haritası

4 Yönetim danışmanlığının, uluslararası iş dünyasında kabul gören standartlar ve etik davranış kuralları ile yürütülen bir meslek olarak tanımlanması, tanınması, belgelendirilmesi, iyileştirilmesi konusunda saygın, belirleyici ve güven sağlayıcı mesleki kuruluş olmak. Vizyon

5 Türkiye'de yönetim danışmanlığı yapan kişi ve kuruluşlar arasında;
Güç birliği oluşturup mesleki etkinliği arttırmak. Mesleki tanım, ilke ve standartları saptamak, yerleştirmek, geliştirmek ve gözetmek. Üyelerinin mesleki konu, çıkar ve sorunlarını üçüncü şahıslar ve yasalar karşısında temsil etmek ve savunmak. Bilgi alışverişi ve mesleki koordinasyonu sağlamak. Yönetim danışmanlığı hizmeti alabilecek potansiyel danışanlar  için sabit bir referans ve güvence noktası oluşturmak. Üyeler adına iş potansiyelini geliştirmek. Tek bir üyenin iş kapasitesine sığamayacak boyutta projelere birden çok üyenin oluşturduğu ortak kapasite ile girilebilmesini sağlamak. Toplam Kalite Yönetimi anlayışının tüm kuruluşlarda yönetim politika ve anlayışı olarak benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak.
 Yönetim danışmanlığı mesleğine yeni katılımları özendirmek. Misyon

6 HEDEFLERİMİZ

7 Tanınırlığı ve Tercih Edilirliği Artırmak
Dernek faaliyetlerinin basılı ve görsel medyada görünürlüğünü artırmak. Süreli ve sürekli yayınlar çıkarmak, araştırmalar yapmak. Kamuya yönelik en az iki konferans düzenlemek. Bir ulusal zirve düzenlemek. İyi Yönetişim ve En Başarılı Danışmanlık Projesi Ödülü sürecini başlatmak. Üye Memnuniyeti ve Bağlılığını Artırmak Üyelere yönelik sosyal faaliyetler yapmak. Üyelerin entellektüel birikimini dernek faaliyetlerine aktaracak proje ve faaliyetler gerçekleştirmek. Üyelerin Dernek etkinliklerinde daha aktif rol almalarını sağlamak. Üye memnuniyetini ölçümlemek ve beklentilerini karşılamak.

8 2012-2014 Hedeflerimiz Mesleki Formasyonu Geliştirmek
17024 akreditasyonunu sağlamak. Yönetim danışmanlığı mesleğini yapan kişilerin eğitimine ve sertifikasyonuna yönelik faaliyetleri ulusal ve bölgesel olarak yaygınlaştırmak. Meslek Mensupları İçin Çatı Olmak Bireysel ve tüzel üye sayısını artırmak. Üyelerin networking yapabilecekleri ortamı geliştirmek ve networking etkinliklerini sıklaştırmak.

9 Üye Sayısını Artırmak 2012-2014 Hedeflerimiz
Mart Bireysel Üye, 4 Tüzel Üye Mart Bireysel Üye 10 Tüzel Üye

10 Hedeflerimiz Kamu İle İlişkileri Geliştirmek ve Kamu Yönetimini Danışmanlık Hizmetleri Konusunda Aydınlatmak KOSGEB DPT Kalkınma Ajansları Yatırım Ajansı Turquality İşbirliği ve ortak proje sayısını artırmak. Danışmanlık havuzu oluşturmalarına destek vermek. Her yıl Ankara’da kamu yönetimine yönelik yarım günlük seminer düzenlemek ve kamu yönetimlerinin danışmanlık hizmet alım süreçlerindeki yetkinliği geliştirmek.

11 Ödül Sürecini Başlatmak ve YDD’nin İtibarını Artırmak
Dönem Sonuna Kadar Bir Zirve Düzenlemek ve Gelenekselleşmesini Sağlamak Hedeflerimiz Nisan 2013 Zirve Organizasyonu Konu ve konuşmacılar komite tarafından çalışılacak Ödül Sürecini Başlatmak ve YDD’nin İtibarını Artırmak Kasım 2012 İyi Yönetişim Ödülü En Başarılı Danışmanlık Projesi Ödülü /Benchmark oluşturmak. Süreç komite tarafından çalışılacak. İlk Uygulama Kasım 2012 olarak hedeflenmekte.

12 MYK ve Akreditasyon Sürecini Tamamlamak ve Uygulamayı Başlatmak
Hedeflerimiz MYK ve Akreditasyon Sürecini Tamamlamak ve Uygulamayı Başlatmak Eylül 2012 Akreditasyon sürecini başlatmış, başvuruyu yapmış ve kabule esas eğitimleri tamamlamış olmak Meslek Standartlarının yayınlanması Bölgelerde mesleki sertifikasyon eğitimleri başlatılacak ve süreç komite tarafından yönetilecek Proje Yazma ve Alma Yetkinliğini Artırmak ve Proje Gelirlerini Artırmak Nisan 2012 2012 yılı içinde Kalkınma Ajanslarından en az bir proje almak Komite çalışması ile ilk başvurunun Nisan 2012 sonuna kadar yapılması

13 Vizyon Yaratıcı Araştırma ve Yayınlara İmza Atmak,
Hedeflerimiz Vizyon Yaratıcı Araştırma ve Yayınlara İmza Atmak, Danışanlar Tarafından En Fazla İzlenen Yayınlara ve Araştırmalara Sahip Olmak Kasım 2012 Uluslararası danışmanlık şirketlerinin de katılımı ile workshoplar yapmak Anket uygulamaları başlatmak ve seçilen konularda 2012 yılında en az iki konuyu çalışmış ve 2012 Kasım sonuna kadar yayınlamış olmak Seçilen konular için ayrı komiteler oluşturmak Komite Çalışması ile sayı ve konu belirlenecektir

14 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri Yapmak
Hedeflerimiz Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri Yapmak Haziran 2013 YDD misyonu ile uyumlu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi’ni başlatmak Ofis ve Çalışma Ortamının Modernleştirilmesi Eylül 2012 YDD misyonu ile uyumlu, modern bir ofis ve komiteler için rahat çalışma ortamı oluşturmak YDD eğitimleri için daha uygun eğitim ortamı yaratmak

15 2012-2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU VE KURULLAR

16 Kurullar Yönetim Kurulu Üyeleri Meslek Kurulu Denetim Kurulu
B. Tülin Seçen -BAŞKAN Murat Yalnızoğlu -SAYMAN Ahmet Emin Müderrisoğlu –ANKARA Başkan Yrd. Zeynep Tura - Başkan Yrd. Pınar Ilgaz -Başkan Yrd. Şengül Külahlı - SEKRETER Serdar Yurdakul - Başkan Yrd. Yedek Üyeler Kadri Demir Ozan Cığızoğlu Celal Seçkin Metin Atıf Kansu Kudret Süzer Didem Esen Murat Bakım Fahrettin Otluoğlu-BAŞKAN Sıdıka Akbulut Meral Toprak Yedek Üyeler Aysun Gürpınar Yener Tugay Hakan Zobu Denetim Kurulu Orhan Cem: Bu dönem komitelerde görev alacaklar ve derneği destekleyecekler, sinerji olur ise sonraki dönem yönetimde görev alacaklar Humral Tan Cengiz Gürleyik Mehmet Şahan Yedek Üyeler Dr. Saygun Gürpınar Prof. Dr. Mustafa Aksu Seyfullah Atçı

17 KOMİTELER VE YER ALMAK İSTEYEN ÜYELERİMİZ

18 KOMİTELER Proje Geliştirme Komitesi KURULLAR ve KOMİTELER
Ödül Komitesi Standartlar ve Akreditasyon Komitesi Pınar Ilgaz - BAŞKAN 4 Büyük Şirketten bir üye Murat Yalnızoğlu .. Sıdıka Akbulut-BAŞKAN Aysun Gürpınar Fahrettin Otluoğlu Zeynep Tura B.Tülin Seçen Ahmet Müderrisoğlu Meral Toprak Celal Seçkin Hakan Zobu Damla Tüzüner Proje Geliştirme Komitesi Yayın ve Araştırmalar Komitesi Orhan Cem: Bu dönem komitelerde görev alacaklar ve derneği destekleyecekler, sinerji olur ise sonraki dönem yönetimde görev alacaklar Sıdıka Akbulut -BAŞKAN Şengül Külahlı Ayfer Yoran Angela Teresi İsa Ateş Murat Yalnızoğlu - BAŞKAN Arzu Pişkinoğlu 4 büyükten üyeler Zeynep Tura Tülin Seçen Şengül Külahlı

19 KOMİTELER Uluslararası İlişkiler Komitesi Kamu İlişkileri Komitesi
Murat Yalnızoğlu - BAŞKAN Fahrettin Otluoğlu M. Hakan Zobu Aysun Gürpınar Bahar Şen Yener Tugay 4 büyük şirketten bir üye Ahmet Müderrisoğlu-BAŞKAN Tülin Seçen Mustafa Hilmi Çolakoğlu Damla Tüzüner Meral Toprak Anıl Yılmaz Ulusal Yaygınlaşma Komitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Komitesi Zeynep Tura - BAŞKAN Gaziantep Bursa Ege Ankara Tülin Seçen - BAŞKAN Sevim Çavdarlı Gül Akçasoy Kadri Demir

20 TASLAK BÜTÇE

21 TAHMİNİ BÜTÇE AÇIKLAMA 1. yıl 2. yıl Gelirler 295.750 TL 325.325 TL
Bireysel üye girişi gelirleri TL TL Tüzel üye girişi gelirleri 4.000 TL 4.400 TL Bireysel üye aidat gelirleri TL TL Tüzel üye aidat gelirleri 5.000 TL 5.500 TL Proje Finansman Gelirleri TL TL Yayıncılık Gelirleri TL TL Seminer Gelirleri CMC Gelirleri İnternet kurumsal reklam gelirleri 6.000 TL 6.600 TL Diğer faaliyet gelirleri 2.000 TL 2.200 TL Giderler TL TL Satılan Malın maliyet, TL TL ICMCI aidatı 7.000 TL 7.700 TL Personel Giderleri TL TL Kira Giderleri TL TL Faaliyet Giderleri Bütçe Dengesi TL TL

22 YDD YILDIZ HARİTASI

23 Daha Etkin, Tanınan ve Saygın Bir YDD İçin Hep Birlikte…
Teşekkür Ederiz.

24


"YDD Yol Haritamız. YDD Yol Haritamız." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları