Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YDD 2012 - 2014 Yol Haritamız 2012-2014 Strateji Haritası.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YDD 2012 - 2014 Yol Haritamız 2012-2014 Strateji Haritası."— Sunum transkripti:

1

2 YDD 2012 - 2014 Yol Haritamız

3 2012-2014 Strateji Haritası

4 Vizyon Yönetim danışmanlığının, uluslararası iş dünyasında kabul gören standartlar ve etik davranış kuralları ile yürütülen bir meslek olarak tanımlanması, tanınması, belgelendirilmesi, iyileştirilmesi konusunda saygın, belirleyici ve güven sağlayıcı mesleki kuruluş olmak.

5 Misyon Türkiye'de yönetim danışmanlığı yapan kişi ve kuruluşlar arasında; Güç birliği oluşturup mesleki etkinliği arttırmak. Mesleki tanım, ilke ve standartları saptamak, yerleştirmek, geliştirmek ve gözetmek. Üyelerinin mesleki konu, çıkar ve sorunlarını üçüncü şahıslar ve yasalar karşısında temsil etmek ve savunmak. Bilgi alışverişi ve mesleki koordinasyonu sağlamak. Yönetim danışmanlığı hizmeti alabilecek potansiyel danışanlar için sabit bir referans ve güvence noktası oluşturmak. Üyeler adına iş potansiyelini geliştirmek. Tek bir üyenin iş kapasitesine sığamayacak boyutta projelere birden çok üyenin oluşturduğu ortak kapasite ile girilebilmesini sağlamak. Toplam Kalite Yönetimi anlayışının tüm kuruluşlarda yönetim politika ve anlayışı olarak benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak. Yönetim danışmanlığı mesleğine yeni katılımları özendirmek.

6 2012-2014 HEDEFLERİMİZ

7 Üyelere yönelik sosyal faaliyetler yapmak. Üyelerin entellektüel birikimini dernek faaliyetlerine aktaracak proje ve faaliyetler gerçekleştirmek. Üyelerin Dernek etkinliklerinde daha aktif rol almalarını sağlamak. Üye memnuniyetini ölçümlemek ve beklentilerini karşılamak. Tanınırlığı ve Tercih Edilirliği Artırmak Dernek faaliyetlerinin basılı ve görsel medyada görünürlüğünü artırmak. Süreli ve sürekli yayınlar çıkarmak, araştırmalar yapmak. Kamuya yönelik en az iki konferans düzenlemek. Bir ulusal zirve düzenlemek. İyi Yönetişim ve En Başarılı Danışmanlık Projesi Ödülü sürecini başlatmak. Üye Memnuniyeti ve Bağlılığını Artırmak

8 Meslek Mensupları İçin Çatı Olmak Mesleki Formasyonu Geliştirmek 17024 akreditasyonunu sağlamak. Yönetim danışmanlığı mesleğini yapan kişilerin eğitimine ve sertifikasyonuna yönelik faaliyetleri ulusal ve bölgesel olarak yaygınlaştırmak. Bireysel ve tüzel üye sayısını artırmak. Üyelerin networking yapabilecekleri ortamı geliştirmek ve networking etkinliklerini sıklaştırmak. 2012-2014 Hedeflerimiz

9 2012-2014 H EDEFLER IMIZ Mart 2012 213 Bireysel Üye, 4 Tüzel Üye Mart 2014 320 Bireysel Üye 10 Tüzel Üye

10 Kamu İle İlişkileri Geliştirmek ve Kamu Yönetimini Danışmanlık Hizmetleri Konusunda Aydınlatmak İşbirliği ve ortak proje sayısını artırmak. Danışmanlık havuzu oluşturmalarına destek vermek. Her yıl Ankara’da kamu yönetimine yönelik yarım günlük seminer düzenlemek ve kamu yönetimlerinin danışmanlık hizmet alım süreçlerindeki yetkinliği geliştirmek. KOSGEB DPT Kalkınma Ajansları Yatırım Ajansı Turquality 2012-2014 H EDEFLER IMIZ

11 Dönem Sonuna Kadar Bir Zirve Düzenlemek ve Gelenekselleşmesini Sağlamak Ödül Sürecini Başlatmak ve YDD’nin İtibarını Artırmak Nisan 2013 Zirve Organizasyonu Konu ve konuşmacılar komite tarafından çalışılacak Kasım 2012 İyi Yönetişim Ödülü En Başarılı Danışmanlık Projesi Ödülü /Benchmark oluşturmak. Süreç komite tarafından çalışılacak. İlk Uygulama Kasım 2012 olarak hedeflenmekte. 2012-2014 H EDEFLER IMIZ

12 MYK ve Akreditasyon Sürecini Tamamlamak ve Uygulamayı Başlatmak Proje Yazma ve Alma Yetkinliğini Artırmak ve Proje Gelirlerini Artırmak Eylül 2012 Akreditasyon sürecini başlatmış, başvuruyu yapmış ve kabule esas eğitimleri tamamlamış olmak Meslek Standartlarının yayınlanması Bölgelerde mesleki sertifikasyon eğitimleri başlatılacak ve süreç komite tarafından yönetilecek Nisan 2012 2012 yılı içinde Kalkınma Ajanslarından en az bir proje almak Komite çalışması ile ilk başvurunun Nisan 2012 sonuna kadar yapılması 2012-2014 H EDEFLER IMIZ

13 Vizyon Yaratıcı Araştırma ve Yayınlara İmza Atmak, Danışanlar Tarafından En Fazla İzlenen Yayınlara ve Araştırmalara Sahip Olmak Vizyon Yaratıcı Araştırma ve Yayınlara İmza Atmak, Danışanlar Tarafından En Fazla İzlenen Yayınlara ve Araştırmalara Sahip Olmak Kasım 2012 Uluslararası danışmanlık şirketlerinin de katılımı ile workshoplar yapmak Anket uygulamaları başlatmak ve seçilen konularda 2012 yılında en az iki konuyu çalışmış ve 2012 Kasım sonuna kadar yayınlamış olmak Seçilen konular için ayrı komiteler oluşturmak Komite Çalışması ile sayı ve konu belirlenecektir 2012-2014 H EDEFLER IMIZ

14 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri Yapmak Ofis ve Çalışma Ortamının Modernleştirilmesi Haziran 2013 YDD misyonu ile uyumlu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi’ni başlatmak Eylül 2012 YDD misyonu ile uyumlu, modern bir ofis ve komiteler için rahat çalışma ortamı oluşturmak YDD eğitimleri için daha uygun eğitim ortamı yaratmak 2012-2014 H EDEFLER IMIZ

15 2012-2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU VE KURULLAR

16 Meslek Kurulu 1.Fahrettin Otluoğlu-BAŞKAN 2.Sıdıka Akbulut 3.Meral Toprak Yedek Üyeler 1.Aysun Gürpınar 2.Yener Tugay 3.Hakan Zobu Yönetim Kurulu Üyeleri Denetim Kurulu 1.Humral Tan 2.Cengiz Gürleyik 3.Mehmet Şahan Yedek Üyeler 1.Dr. Saygun Gürpınar 2.Prof. Dr. Mustafa Aksu 3.Seyfullah Atçı 1.B. Tülin Seçen -BAŞKAN 2.Murat Yalnızoğlu -SAYMAN 3.Ahmet Emin Müderrisoğlu –ANKARA Başkan Yrd. 4.Zeynep Tura - Başkan Yrd. 5.Pınar Ilgaz -Başkan Yrd. 6.Şengül Külahlı - SEKRETER 7.Serdar Yurdakul - Başkan Yrd. Yedek Üyeler 1.Kadri Demir 2.Ozan Cığızoğlu 3.Celal Seçkin 4.Metin Atıf Kansu 5.Kudret Süzer 6.Didem Esen 7.Murat Bakım Kurullar

17 KOMİTELER VE YER ALMAK İSTEYEN ÜYELERİMİZ

18 KURULLAR ve KOMİTELER Standartlar ve Akreditasyon Komitesi Sıdıka Akbulut-BAŞKAN Aysun Gürpınar Fahrettin Otluoğlu Zeynep Tura B.Tülin Seçen Ödül Komitesi Pınar Ilgaz - BAŞKAN 4 Büyük Şirketten bir üye Murat Yalnızoğlu.. Ahmet Müderrisoğlu Meral Toprak Celal Seçkin Hakan Zobu Damla Tüzüner Proje Geliştirme Komitesi Sıdıka Akbulut -BAŞKAN Şengül Külahlı Ayfer Yoran Angela Teresi İsa Ateş Yayın ve Araştırmalar Komitesi Murat Yalnızoğlu - BAŞKAN Arzu Pişkinoğlu 4 büyükten üyeler Zeynep Tura Tülin Seçen Şengül Külahlı KOMİTELER

19 Uluslararası İlişkiler Komitesi Murat Yalnızoğlu - BAŞKAN Fahrettin Otluoğlu M. Hakan Zobu Aysun Gürpınar Bahar Şen Yener Tugay 4 büyük şirketten bir üye Kamu İlişkileri Komitesi Ahmet Müderrisoğlu-BAŞKAN Tülin Seçen Mustafa Hilmi Çolakoğlu Damla Tüzüner Meral Toprak Anıl Yılmaz Ulusal Yaygınlaşma Komitesi Zeynep Tura - BAŞKAN Gaziantep Bursa Ege Ankara Halkla İlişkiler ve Tanıtım Komitesi Tülin Seçen - BAŞKAN Sevim Çavdarlı Gül Akçasoy Kadri Demir

20 TASLAK BÜTÇE

21 TAHMİNİ BÜTÇE AÇIKLAMA1. yıl2. yıl Gelirler 295.750 TL 325.325 TL Bireysel üye girişi gelirleri 15.000 TL 16.500 TL Tüzel üye girişi gelirleri 4.000 TL 4.400 TL Bireysel üye aidat gelirleri 38.750 TL 42.625 TL Tüzel üye aidat gelirleri 5.000 TL 5.500 TL Proje Finansman Gelirleri 150.000 TL 165.000 TL Yayıncılık Gelirleri 25.000 TL 27.500 TL Seminer Gelirleri 25.000 TL 27.500 TL CMC Gelirleri 25.000 TL 27.500 TL İnternet kurumsal reklam gelirleri 6.000 TL 6.600 TL Diğer faaliyet gelirleri 2.000 TL 2.200 TL Giderler 280.400 TL 308.440 TL Satılan Malın maliyet, 180.000 TL 198.000 TL ICMCI aidatı 7.000 TL 7.700 TL Personel Giderleri 36.000 TL 39.600 TL Kira Giderleri 32.400 TL 35.640 TL Faaliyet Giderleri 25.000 TL 27.500 TL Bütçe Dengesi 15.350 TL 16.885 TL

22 YDD YILDIZ HARİTASI

23 Daha Etkin, Tanınan ve Saygın Bir YDD İçin Hep Birlikte… Teşekkür Ederiz.

24


"YDD 2012 - 2014 Yol Haritamız 2012-2014 Strateji Haritası." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları