Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

15 OCAK 2014. 2014 YILI FAALİYET PLANI SUNUMU * KUMRU İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "15 OCAK 2014. 2014 YILI FAALİYET PLANI SUNUMU * KUMRU İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ."— Sunum transkripti:

1 15 OCAK 2014

2 2014 YILI FAALİYET PLANI SUNUMU * KUMRU İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ

3 Dünya da olduğu gibi ülkemizde de Halk Kütüphaneleri Toplumsal Merkez olma yolundadır. “Kumru İlçe Halk Kütüphanesi” halkı bilinçlendirmesindeki katkısını, kalıcı birikimlerle gelecek nesillere devretmek bilincine uygun olarak –Kütüphane Politikası ve Projesiyle- il ve ilçe genelindeki okulları desteklemek, her türlü ilim, kültürel gelişim, eğitim ve sanat çalışmalarını kolaylaştırmak maksadıyla araştırmacı ve okuyucularına hizmet vermek, elde edebildiği bütün eser ve belgeleri bir araya toplayarak araştırmacı ve okuyucularının bilgisine sunmak, bilgi akışını sağlarken taraflı etkilerden uzak tutarak objektif kalmasını sağlamak, kütüphanenin sadece kitaplardan ibaret raflar değil - bir hafıza – bir kültür hazinesi - bir bilgi potası - olduğunu ve buna bağlı olarak bünyesinde yapılacak etkinliklerle de “kütüphane” ve “kitab”ı sevdiren – ihtiyaç olarak hissettiren bir mekan olma özelliğini korumaktır. Geliştirme ve araştırma projelerini oluşturmak, var olan projelerine ise uygun zaman ve zeminde işlerlik kazandırarak il ve ilçe genelindeki okulların kütüphanelerinin oluşumuna katkıda bulunarak ve hem lojistik hem otomasyon desteği sağlayarak bir merkez olmak. Ve buna bağlı olarak ta Bilgi Toplumu’nun yaratılmasında yetişmekte olan nesile hedeflenerek katkıda bulunmaktır. * MİSYON VE VİZYON

4 AMAÇ Kültür ve Turizm Bakanlığı 16.4.2003 tarih ve 4848 sayılı kanun ile kurulmuştur. Bu Kanunun amacı; kültürel değerleri yaşatmak, geliştirmek, yaymak, tanıtmak, değerlendirmek ve benimsetmek, tarihî ve kültürel varlıkların tahribini ve yok edilmesini önlemek, yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacak şekilde değerlendirmek, turizmin geliştirilmesi, pazarlanması, teşvik ve desteklenmesi için gerekli önlemleri almak, kültür ve turizm konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek ve bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığının kurulmasına, teşkilât ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir. GÖREV Kültür ve Turizm Bakanlığının görevleri şunlardır: a) Millî, manevî, tarihî, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle millî bütünlüğün güçlenmesine ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak, b) Kültür ve turizm konuları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek, bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak, c) Tarihî ve kültürel varlıkları korumak, d) Turizmi, millî ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını değerlendirmek, geliştirmek ve pazarlamak, e) Kültür ve turizm alanlarında her türlü yatırım, iletişim ve gelişim potansiyelini yönlendirmek, f) Kültür ve turizm yatırımları ile ilgili taşınmazları temin etmek, gerektiğinde kamulaştırmak, bunların etüt, proje ve inşaatını yapmak, yaptırmak, g) Türkiye'nin turistik varlıklarını her alanda tanıtıcı faaliyetler ile her türlü imkân ve araçlardan faydalanarak kültür ve turizmle ilgili tanıtma hizmetlerini yürütmek, h) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

5 İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ FAALİYETLERİ 1 Çalışmaların kontrolünü sağlamak.(Kütüphanemize gelen kitap ve diğer demirbaşların kayıtlarını yaparak okuyucu hizmetine sunulması yapılmıştır.) 2 Kitap okuma alışkanlığı ve kitap sevgisi kazandırmak.(01.01.2014 tarihinden itibaren Kütüphanemize Bakanlığımız tarafından gönderilen 3190 kitap ve internet erişim merkeze için gönderilen bilgisayar ve donanımlarının okuyucu hizmetine sunularak ve tanıtım olarak okullara, kurumlara ve ilanen bilgi sunulmuştur.) 3 Kütüphaneler Haftası kutlama etkinliklerinin planlanması.(şubat ayı içinde yapılan şube idaresi başkanları toplantısında kütüphane haftasının İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde bir okulda yapılması önerisi ile dile getirilmiştir. Ancak; İlçe Milli Eğitim Müdürü ile görüş alışverişinde bulunulmuş, bir netice alınamamıştır.) 4 Kütüphane WEP Sayfası Oluşturulması (Gerekli Yazışmalar yapılarak ödenek ve alan adı istenmiş olup, netice alınması beklenmektedir.) 5 Okuma alışkanlığı kazandırmaya yönelik çalışmaların gözden geçirilmesi (Çalışmalar çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yapılması için bir takvim oluşturularak gerekli adımlar atılmıştır.) 6 Gönüllülük esasına dayalı kütüphane kitap bağışı yapma etkinlikleri (Bu çalışmanın içeriği ve konusu hakkında yeterli bilgiye sahip olamadığımız için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden bilgi beklenmektedir.) 7 Kütüphaneler Haftası kutlama etkinlikleri ve yapılacak çalışmalar belirlenerek, görev dağılımı yapılması,(Çalışmalar Başlatılmış olup, kütüphane haftasının ana teması ‘HAYAT BOYU KÜTÜPHANELER’ olarak belirlenmiş ve 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler nedeni ile kütüphane haftası açılış töreninin tüm yurtta 01 Nisan 2014 tarihinden gerçekleşmesi uygun olacağı ilgi yazıda belirtilmiştir. (201.01.41458 Sayılı Bakanlık Yazısı)


"15 OCAK 2014. 2014 YILI FAALİYET PLANI SUNUMU * KUMRU İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları