Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ahmet DABANLI. OTOMOBİL ALACAKLAR DİKKAT! ANALİTİK HİYERARŞİ YAKLAŞIMI İLE OTOMOBİL SEÇİMİ Doç.Dr. İbrahim GÜNGÖR Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ahmet DABANLI. OTOMOBİL ALACAKLAR DİKKAT! ANALİTİK HİYERARŞİ YAKLAŞIMI İLE OTOMOBİL SEÇİMİ Doç.Dr. İbrahim GÜNGÖR Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF."— Sunum transkripti:

1 Ahmet DABANLI

2 OTOMOBİL ALACAKLAR DİKKAT!

3

4 ANALİTİK HİYERARŞİ YAKLAŞIMI İLE OTOMOBİL SEÇİMİ Doç.Dr. İbrahim GÜNGÖR Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Arş.Gör. Didar Büyüker İŞLER ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi,Cilt 1, Sayı 2, 2005, s. 21-33

5 DOKTORA ÖĞRENCİLERİNİN EŞ SEÇİMİNDE ÖNEM VERDİKLERİ KRİTERLERİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ Adem TÜZEMEN, Aşkın ÖZDAĞOĞLU (Arş.Gör. Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi İşletme Bölümü) İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 21 Ocak 2007 Sayı: 1 s.216

6 ÇEM’in Görevleri Toprağın korunması ve tabii kaynakların geliştirilmesi amacıyla; • Çölleşme ve erozyonla mücadele, • Çığ, heyelan ve sel kontrolü, • Havza ıslahı plan ve projelerini yapmak ve yaptırmak, • Uygulanmasını izlemek ve destek sağlamak, • Politika ve stratejiler belirlemek, • İlgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon sağlamak.

7 Projenin Hedefi: "Potansiyel Ağaçlandırma Sahaları Veri Tabanı ile Havza Bazlı İzleme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında;  Ağaçlandırma,  Rehabilitasyon,  Erozyon ve sel kontrolü,  Mera ıslahı, çalışmalarını gerçekleştirmek üzere uygun bir model ve yöntem geliştirilerek potansiyel alanların tespit edilmesi hedeflenmektedir.

8 Proje: Tübitak’ın hazırladığı model incelemesi ve ihtiyaç analiz raporuna dayanılarak modelin gerçekleştirilmesi ve sahada test edilmesini içermektedir. PAS Projesi Danışmanlar: Model - Yrd.Doç. Dr. Hakan A. Nefeslioğlu Parametreler- Prof. Dr. Orhan DOĞAN İsmail KÜÇÜKKAYA

9 Proje Alanı 518.226 Hektar Gediz havzasının kuzey doğusu

10 Proje Alanı 518.226 Hektar Gediz havzasının kuzey doğusu

11 VERİ TABANININ KURULMASI (Oracle) MODELİN KURULMASI UYGULAMA (MapInfo +.Net + Oracle) Sistem Mimarisi

12 Proje Adımları

13 VERİLER

14 MODEL SEÇİMİ? DeterministikStokastikFarklı Modelleme Teknikleri • Ölçülebilir • Türetilebilir • Belirsizlik yok • Belirsizlik var • Güvenilir ve belirli bir örneklem hacmine sahip veri tabanları • Esnek hesaplama yöntemleri, • Bilgi temelli yapay zekâ yöntemleri • Veri madenciliği Bulanık Mantık Yaklaşımı Uzman sistem (expert system) Çok sayıda veri bulunması gerekmez Sınırlama: • Çalıştırılma süreci oldukça karmaşık • Kara-kutu (black-box) model (kolay anlaşılabilir/izlenebilir ve kolay uygulanabilir olmalı) AHP Neden? • Kara-kutu (black-box) değildir • Çözümleme süreci her aşamada takip edilebilir • “Model eğitim” aşaması yoktur • Veri matrisine ihtiyaç duymaz • Uzman görüşüne dayalıdır • Esnektir • Kolay kalibre edilir • Tübitakın Önerisi

15 Modifiye-AHP (M-AHP) Değerlendirmede öncelikli amaç uzmana ilişkin subjektivitiden kaynaklanan belirsizliğin kompanse edilmesidir AHP’den farklı yanları:  İkili karşılaştırma matrislerini uzman oluşturmaz  Uygulayıcı parametrenin anlık puanını verir  Her bir parametrenin karar noktaları üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi  Her parametre kendi en büyük puanı üzerinden normalleştirilir  Her bir parametrenin karar noktalarına olan sayı doğrusu üzerinde doğrusal mesafeler

16 UYGULAMA ARAYÜZÜ

17 Kriterler – Alt Kriterler – (Tübitak Raporu) 1- AMENAJMAN Bozuk Baltalık Ormanlar7 Diğer Bozuk Ormanlar7 Makilik Sahalar5 OT Sahaları(Ağaçsız Orman Toprağı)9 Açık Alanlar-Bozkır Sahalar9 9- EROZYON TEHLİKE Düşük3 Orta5 Yüksek9 11- SAHA EĞİM SINIFI 0-201 21-407 41-609 60<3 12- YÜKSELTİ ARALIKLARI 0-5003 501-10009 1001-15009 1501-20007 2001-1 8- TOPRAK DERİNLİĞİ 0-305 31-609 61-905 90<3 7- KURAKLIK İNDİSİ (ERİNÇ FORMÜLÜ) I<8 Tam Kurak1 15 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/7/1992242/slides/slide_17.jpg", "name": "Kriterler – Alt Kriterler – (Tübitak Raporu) 1- AMENAJMAN Bozuk Baltalık Ormanlar7 Diğer Bozuk Ormanlar7 Makilik Sahalar5 OT Sahaları(Ağaçsız Orman Toprağı)9 Açık Alanlar-Bozkır Sahalar9 9- EROZYON TEHLİKE Düşük3 Orta5 Yüksek9 11- SAHA EĞİM SINIFI 0-201 21-407 41-609 60<3 12- YÜKSELTİ ARALIKLARI 0-5003 501-10009 1001-15009 1501-20007 2001-1 8- TOPRAK DERİNLİĞİ 0-305 31-609 61-905 90<3 7- KURAKLIK İNDİSİ (ERİNÇ FORMÜLÜ) I<8 Tam Kurak1 15

18 UYGULAMA Kriterler – Alt Kriterler 1- AMENAJMAN Bozuk Baltalık Ormanlar63 Diğer Bozuk Ormanlar51 Makilik Sahalar35 OT Sahaları(Ağaçsız Orman Toprağı) 81 Açık Alanlar-Bozkır Sahalar73 İskan, Mezarlık, Taşlık, vb- 2- EROZYON TEHLİKE Çok Hafif7 Hafif9 Orta41 Kuvvetli73 Şiddetli57 Çok Şiddetli31 3- SAHA EĞİM SINIFI 0-2013 21-4039 41-6051 60<17 4- YÜKSELTİ ARALIKLARI 0-50021 501-100035 1001-150041 1501-200029 2001-7 5- TOPRAK DERİNLİĞİ 0-2011 21-4021 41-6027 61-9015 90<17 6- KURAKLIK İNDİSİ I<8 Tam Kurak1 8 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/7/1992242/slides/slide_18.jpg", "name": "UYGULAMA Kriterler – Alt Kriterler 1- AMENAJMAN Bozuk Baltalık Ormanlar63 Diğer Bozuk Ormanlar51 Makilik Sahalar35 OT Sahaları(Ağaçsız Orman Toprağı) 81 Açık Alanlar-Bozkır Sahalar73 İskan, Mezarlık, Taşlık, vb- 2- EROZYON TEHLİKE Çok Hafif7 Hafif9 Orta41 Kuvvetli73 Şiddetli57 Çok Şiddetli31 3- SAHA EĞİM SINIFI 0-2013 21-4039 41-6051 60<17 4- YÜKSELTİ ARALIKLARI 0-50021 501-100035 1001-150041 1501-200029 2001-7 5- TOPRAK DERİNLİĞİ 0-2011 21-4021 41-6027 61-9015 90<17 6- KURAKLIK İNDİSİ I<8 Tam Kurak1 8

19 UYGULAMA Grid yöntemi (90x90 m) Tüm katmanlardaki veriler Gridlere işlendi HAZIRLAYICI FAKTÖR Hücre Puanı Maks Puan Amenajman - (C1)5181 Erozyon Tehlike - (C2)773 Saha Eğim Sınıfı - (C3)3951 Yükselti Aralıkları - (C4)41 Toprak Derinliği - (C5)1527 Kuraklık İndisi - (C6)21 Arazi Kabiliyet Sınıfı - (C7)1115

20 UYGULAMA Kriterler: Seçilen kriterlere göre analiz ve sonuçları. Uzaktan Algılama Dahil Edilmiştir Seçilen kriterlere göre analiz ve sonuçları. Uzaktan Algılama Dahil Edilmemiştir

21 UYGULAMA - KRİTER DÜZENLEME Kriterlerin düzenlenmesi • Maksimum puanı değiştirme • Aktif / Pasifleştirme

22 MODEL KONTROLLERİ • Tek bir alt parametre değeri – Ham veri parametre kontrolleri

23 UYGULAMA Planlamaya yönelik Nihai Sonuç (Yorumlama) * düşük, orta ve yüksek * %40 Yüksek- %74 Yüksek * Natural Break * 5 Aralık sayısı * Başlangıç ve bitiş renkleri

24 UYGULAMA Yorumlanmış görüntü ile altlık uydu görüntüsü

25 DEĞERLENDİRME Her hücredeki kriter ağırlıkları (Orta potansiyelli alan)

26 DEĞERLENDİRME Her hücredeki kriter ağırlıkları (Yüksek potansiyelli alan)

27 SORGULAMA Kriter ve alt kriterlere göre sorgulama

28 RAPORLAMA Raporlama- Amenajman sınıflarının alanlarıRaporlama- Amenajman sınıflarına göre Düşük-Orta-Yüksek

29 UYGULAMA Dinamik Raporlama Dinamik Raporlama ile ekranda gösterilen alanların çakıştırmalı sorgularla sonuçları alınır.

30 DEĞİŞİK SORGULAR Toplam Proje Sınırı Alanı: 518 bin Hektar – 2B Alanı: 6.150 – Hazine: 7.400 – Maden sahası: 45.000 ( Tapulu 30bin) – Analize Alınmayan: 267.000 ( 198bin Tapulu) – Analize Alınan: 253.500 (204 bin Tapulu) – Çalışılabilecek Tapusuz Alan: 50.bin hektar – Çalışılabilecek Tapusuz Maden Dışı Min Alan: 35.bin hektar – Çalışılabilecek Tapusuz Maden Dışı Hazine Arazisi: 5 bin hektar

31 Saha Doğrulaması Analize alınmayan ve amenajman tablosunda iskan olarak görünen kısım

32 Saha Doğrulaması Sahada ilgili bölgenin fotoğrafı Sahada gezilen yerlerde alınan sonuç doğrultusunda modelin yaklaşık %80 doğrulukla çalıştığı gözlemlenmiştir.

33 KAZANIMLAR  Potansiyel Sahaların belirlenmesi  İş gücü ve yükünün azaltılması  Arazi çalışmalarının minimuma indirilmesi  Yapılacak diğer uygulamalara altlık olması  Detaylı raporlamaların sunulması

34 2014 ve Sonrası ? PAS’ın Tüm Gediz Havzası’nda Uygulanması Farklı Bir Havzada Model Çalışmasının Yapılması Aynı Havzada Farklı Ekosistemlerde ve Farklı Arazi Şartlarında Modelin Çalıştırılması

35 Teşekkürler… Ahmet DABANLI Serkan KALINÖZ


"Ahmet DABANLI. OTOMOBİL ALACAKLAR DİKKAT! ANALİTİK HİYERARŞİ YAKLAŞIMI İLE OTOMOBİL SEÇİMİ Doç.Dr. İbrahim GÜNGÖR Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları