Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MANAVGAT KAYMAKAMLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MANAVGAT KAYMAKAMLIĞI"— Sunum transkripti:

1

2 MANAVGAT KAYMAKAMLIĞI
T.C. MANAVGAT KAYMAKAMLIĞI “GÖKYÜZÜNÜN MAVİSİYLE YARIŞAN YERYÜZÜ” MANAVGAT P R O J E L E R

3 “Amaç iyi bir yönetişim”
TAKDİM PLANI PROJELER “Amaç iyi bir yönetişim”

4 PROJELERİMİZ: 1 KAMU GÖREVLİLERİ DÖNÜŞÜM PROJESİ :
Ülkemizde kamu görevlisinin dayanılmaz gücü vardır. Bu güç, problemlerin çözümünde en önemli belirleyici unsurdur. Dünyanın en iyi yasalarına sahip olsanız bile, başarı bu yasaları uygulayan mekanizma ve kişilerle doğru orantılıdır. Bürokrat yetkisini milletten almaktadır. Bürokrat, milletin istediği şekil ve yolda, milletin emrinde olması gerekmektedir. Ancak, bürokrat, “milletin egemenlik hakkına ortak olmak” için kendisi kutsal olmuş milletin doğruları yerine, “Tam İlim ve Değer”e sahip olmayan doğrularını millete dayatmıştır. Kamu görevlisinin millete hizmet etmesi gerekirken, millet bürokrata hizmet eder hale gelmiştir. Bürokrat, milletin egemenlik hakkına ortak olmak düşüncesinden vazgeçmelidir.

5 PROJELERİMİZ:1 KAMU GÖREVLİLERİ DÖNÜŞÜM PROJESİ :
1-Kamu görevlisi “aklı ve özü temiz” olarak yüzünü millete çevirerek millete karşı sorumlu ve hesap vereceklerini bilerek çalışmalıdır. 2-Kamu görevlisi adalet sahibi olmalı ve hakka şahitlik yaparak adaleti gecikmeden sağlamalıdır. 3-Kamu görevlisi yasalar, hukuk ve vatandaşa karşı suç işlemekten ve düşmanlık yapmaktan vazgeçip kamu düzenini iyi şekilde işletip en güzel iklimi sağlayarak milletin amacına hizmet etmelidir. 4-Kamu görevlisi herkesi kuşatan, herkesi koruyan ve halkı düzeltici kimseler olmadır.

6 PROJELERİMİZ:1 KAMU GÖREVLİLERİ DÖNÜŞÜM PROJESİ :
5-Kamu görevlisi asli unsurun millet olduğunun şuuruyla hareket etmeli ki fitne, fesada ve zulme neden olmasın. 6-Kamu görevlisinin kalbi ve kulakları millet için çarpmalı ve işitmelidir. Aksi takdirde millet için görmez çare olmaz, çözüm olmaz, sadece kendi işini yapar. 7-Kamu görevlisi olaylar karşısında sağır, dilsiz ve kör olmamalıdır. Aksi halde kendisi zalim olur, vatandaşa da cehennemi yaşatır. 8-Kamu görevlisinin hayatı suç ve hata ile kuşatılmış olmamalıdır. Aksi takdirde bu hayatı meşru görerek suç, suçluluk ve suçluyu devamlı örterek birleşerek yardımlaşarak devlete, millete ihanet ederler, bu süreçte de devlet ve millet tahribata uğrar.

7 PROJELERİMİZ:1 KAMU GÖREVLİLERİ DÖNÜŞÜM PROJESİ :
9-Kamu görevlisi millete doğru bilgi aktararak doğru düşünmeyi sağlayarak, doğru karar vermesini sağlamalıdır. Ancak bu şekilde milletin istikameti güzel ahlak, güzel insan, güzel vatandaş olur. 10-Kamu görevlisi kendi kusurundan meydana gelen yanlışlıklardan dolayı milletten, vatandaştan açıkça özür dileyip, sebebini izah ederek yanlışından derhal vazgeçmelidir. Bu şekilde devletin, milletin meşru zeminine olan inanç güçlenir. 11-Kamu görevlisi bilim, teknoloji, çalışma ve güzel ahlakı kendine efendi yaparak, cehalete köle olmadan çalışmalıdır. 12-Kamu görevlisi tam ilim ve doğru bilgi ile kendini donatarak doğru ile yanlışı ayırt edebilmelidir. Aksi takdirde millete hizmet etmeme hastalığı ve körlüğü kaçınılmaz olur.

8 PROJELERİMİZ:1 KAMU GÖREVLİLERİ DÖNÜŞÜM PROJESİ :
13-Kamu görevlisi güzel anlatmayı çok iyi bilmelidir. Aksi takdirde bilgi kirliliği toplumu saracaktır. 14-Yanlışlık yapanlar sadece suçlarının karşılığıyla cezalandırılacak, başarılı olanlar ise daha yüksek derecede ödüllendirilecektir. Bu da güzel iklimin sebebi olacaktır. 15-Kamu görevlisi millete damarlarındaki kan kadar yakın olmalı ve hayat vermelidir ki, huzur ve sükunete sebep olsunlar. 16-Kamu görevlisi bilgisizlerin arzularına uymamalıdır. Millete hizmeti esas alarak milletle bütün olmalıdır.

9 PROJELERİMİZ:1 KAMU GÖREVLİLERİ DÖNÜŞÜM PROJESİ :
17-Kamu görevlisi ibadet eder gibi millete hizmet etmeli ve kibirlenmemelidir. 18-Kamu görevlisi millete hizmeti kendisinin ve milletin derisini ürpertecek saygı ve inançla yapmalıdır ki kalpler birbirine karşı yumuşasın. 19-Kamu görevlisi herkesi dinleyen, bilenle bilmeyeni bir saymayan ve sonra en güzelini tatbik eden bir akıl metodu ile hareket etmelidir. 20-Kamu görevlisi doğru dürüst çalışıp her zaman daha iyi işler yapmaya çalışmalıdır ki, millete karşı gaddar ve nankör olmasın.

10 PROJELERİMİZ:1 KAMU GÖREVLİLERİ DÖNÜŞÜM PROJESİ :
21-Kamu görevlisi çözümü cezada aramamalıdır. Kamu görevlisi kafası çatlayıncaya kadar millete anlatmalıdır. Bu şekilde iyi ve doğrunun yapılması, kötü ve yanlışın yapılmaması için önleyici bir tedbir alınmış olacaktır. Kamu görevlisinin istikbalinin güzelliği de bununla orantılı olarak değerlendirilecektir. 22-Kamu görevlisi millete haksızlık yapmanın kendisine haksızlık yapılması için gerekli yeterli şart olarak kabul etmelidir. 23-Kamu görevlisi minnet ve şükran duygusuyla millete hizmet etmelidir. Millet yanlış kamu görevlisine mecbur değildir. 24-Kamu görevlisi millet karşı hayır demeyi ve yasağı bir lütuf olarak sunmamalıdır.

11 PROJELERİMİZ:1 KAMU GÖREVLİLERİ DÖNÜŞÜM PROJESİ :
25-Kamu görevlisi milletin ve devletin eşyasına densizlik yapmamalıdır. 26-Kamu görevlisi millete yaklaşmak ve hizmet için sebep aramalıdır. 27-Kamu görevlisi milletin arasında her zaman hayırlısı olan sulhu tesis etmek için sürekli sebep aramalıdır. 28-Kamu hizmeti açık etkin ve verimli bir şekilde yürütülecektir. 29-İyi yönetimin geliştirilmesi için sürekli çalışma yapılacaktır. 30-Turizm ve tarım alanında gerekli görülen çalışmalara ve tedbirlere özel itina gösterilecektir.

12 PROJELERİMİZ:1 KAMU GÖREVLİLERİ DÖNÜŞÜM PROJESİ :
31-Proje yönetimi esas alınacaktır. Her kurum her yıl 5 yeni proje hazırlayıp Makama sunacaktır. Bu performans değerlendirilmesinde ana unsur olacaktır. 32-Kamu görevlisi millete HAVA, SU, TOPRAK ve OKSİJEN olmalı ki, milletimiz yeşersin, yeni uygarlıklar oluşturarak tarihe tekrar can versin. Şanlı Ay Yıldızlı Bayrağımız altında, insana üstünlük sağlayan vasıfları öğrenerek, yaşayarak, yaşatarak ve öğreterek uygarlığın gelecekteki büyük varisleri olabiliriz. İnsanı yaşatan oldukça medeniyet ve sulh vardır. Yakınlaşmak, sevgi ve saygıyı arttırmak esastır. Ötekileşmek ve ötekileştirmek, sevgi ve saygıyı azaltacaktır. Sevgi ve saygıyı güçlendirmenin en önemli kilometre taşı güzel ahlak ile taçlandırmaktır.

13 PROJELERİMİZ:2 KAMU KURUMLARI DÖNÜŞÜM PROJESİ :
VİZYON: Performansına özenilen, insan, çevre ve yaşam değerlerine saygılı, trafik problemi olmayan modern ve iyi yönetilen ilçe olmak. Turizmde ve tarımda uluslararası bir marka olmak. MİSYON: Etkin ve insan odaklı uygulamalar ile kamu yönetimini yönlendirir, bireyin ve vatandaşın hizmet ihtiyacını karşılar. Hizmete uygun binada, yürürlükte olan Anayasa, yasalar ve hukuk çerçevesinde hizmet eder.

14 PROJELERİMİZ:2 KAMU KURUMLARI DÖNÜŞÜM PROJESİ : MİSYON:
Hizmetlerini BİREY, VATANDAŞ odaklı bir yaklaşımla yapar. Yeniliği önemser, kaliteli hizmet felsefesini benimser. Yöneten ve yönetilen işbirliği sağlayarak yönetimin ve hizmetin değerini arttırır. İnsan haklarına ve demokrasiye saygı. Vatandaşa DEĞER KATMAK ve saygılı olmak

15 PROJELERİMİZ:2 KAMU KURUMLARI DÖNÜŞÜM PROJESİ : MİSYON:
ÇALIŞAN ODAKLILIK Takım çalışmasına önem verir. Yaratıcılık ve Yenileşim esastır. Dürüst, şeffaf ve etik olmak. Sürdürülebilir GELECEK İÇİN sorumluluk alması. Hizmetin kalitesi ve sürekliliğini sağlar. Kurumsal ve kurumlar arası işbirliği ile DEĞER yaratmak

16 PROJELERİMİZ:2 KAMU ÖZEL KAMU KURUMLARI DÖNÜŞÜM PROJESİ : MİSYON:
Hizmetin güvenirliliğini güvence altına almak için TSE - İSO gibi belgeler alır. Kamu ve özel teşebbüsün birlikte yer aldığı bir kümelenme modeli çerçevesinde hizmet etmeyi ve bir value site? haline gelmeyi hedeflemektedir. KAMU ÖZEL

17 PROJELERİMİZ:2 KAMU KURUMLARI DÖNÜŞÜM PROJESİ : MİSYON:
Hizmetin yelpazesini genişletmek, katma değeri yüksek projeler üretmek ve kümelenme modeliyle potansiyel yatırımcı, hayırseverler ve projecilerle stratejik işbirliği yapar. Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verir. Proje üreten ve uygulayan, bir yapılanma anlamına gelen önemli DÖNÜŞÜM PROJELERİ oluşturur. KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI VE HİZMET GERÇEKLEŞTİRME SİSTEMİ oluşturur. Vatandaş, Birey Kamu Görevlisi Proje

18 PROJELERİMİZ:3 KURUMSAL KALİTE VE VATANDAŞ ODAKLI HİZMET YÖNETİMİ
AMAÇ: Manavgat'ta kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı yürümesi amacıyla Uluslar arası standartların yanı sıra Manavgat Kaymakamlığınca oluşturulan “özel standartlarla” kurumlar arası uyumun vatandaş odaklı olarak sağlanmasıdır. Proje Çerçevesinde Kaymakamlık hizmetleri; ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ISO Çevre Yönetim Sistemi Belgelerine ulaşacaktır. Ayrıca Manavgat Kaymakamlığı tarafından hazırlanan standartlarla Manavgat’taki tüm kamu kurumlarının Vatandaş Odaklı Altyapıda çalışması denetim altında tutulacaktır.

19 PROJELERİMİZ:3 KURUMSAL KALİTE VE VATANDAŞ ODAKLI HİZMET YÖNETİMİ
Kurumsal Kalite uygulamalarında eğitime özel önem verilmiş olup, Kaymakamlık personelleri ve yöneticileri için; Kalite ve Çevre Yönetimi Temel, Dökümantasyon ve İç Tetkik Profesyonel Yönetici Geliştirme Vatandaş Odaklı Hizmet Yönetimi Proje Yönetimi Eğitimleri düzenlenmektedir. “Denetçiler yetiştirilmektedir. Manavgat’taki kamu kurumları bu denetçiler tarafından denetlenerek, Vatandaş Odaklı Hizmet Yönetimi konusundaki performansları değerlendirilecektir.

20 PROJELERİMİZ:3 KURUMSAL KALİTE VE VATANDAŞ ODAKLI HİZMET YÖNETİMİ
Vatandaş Odaklı Altyapıda Hizmet Yönetimi Standartlarımızdan Örnekler: Standart 1: Kurum web sayfası bulunmalıdır. Web sayfası aşağıdaki özellikleri taşımalıdır. ALT KRİTER Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hakkında bilgilendirme yapılmalıdır. Kurumun iletişim bilgileri ve görsel iletişim menusu bulunmalıdır. Resimli personel bilgileri bulunmalıdır.  Vatandaşa hizmet ulaştırma yöntemleri ve hizmet almak isteyenler için hizmet alma rehberi bulunmalıdır. Web sitesi Türkçe/İngilizce/Almanca ve Rusça olmak üzere en az dört dilde hazırlanmalıdır.

21 PROJELERİMİZ:3 KURUMSAL KALİTE VE VATANDAŞ ODAKLI HİZMET YÖNETİMİ
Manavgat genelinde vatandaş memnuniyet araştırmaları Kaymakamlık Kurumsal Kalite Çalışmasının en önemli özelliklerinden birisi de SÜREKLİ İZLEME ÖLÇMEYE dayalı bir sistem olmasıdır. Kaymakamlık tarafından oluşturulan Vatandaş Memnuniyet Araştırma birimi Manavgat Genelinde memnuniyet araştırmalarını yapmakta bu araştırmalar ; Genel Memnuniyet ve Beklenti Değerlendirmesi Kurumların Hizmetlerinden Memnuniyet ve Beklenti Değerlendirmesi YÜZ YÜZE VE TELEFONLA YAPILMAKTADIR. Hedef: Her ay 2500 vatandaşın memnuniyet ve beklenti sonuçlarını alarak doğrudan iyileştirme faaliyetlerini organize etmek

22 PROJELERİMİZ:4 İŞİTME ENGELLİLER HİZMETİ PROJESİ :
Manavgat ‘ta yaşayan işitme engelli vatandaşlarımızın Eğitim, Spor, Kaymakamlık, Sağlık, Tapu Nüfus, Adliye, Belediyeler vb her türlü Kurumlardaki medeni ihtiyaçlarını karşılarken yaşayabilecekleri sorunlarına çözüm bulabilmek . Türkiye İşitme Engelliler Federasyonundan sertifika almış bir personel SYDV ‘ da görevlendirilmiştir. İşitme engelli lisanı ile okullar hayat olsun projesi kapsamında bilgisayar kursu açılmıştır. Manavgat İşitme Engelliler Spor Kulübü İşitme Engelliler Türkiye 1. Liginde oynamaktadır.

23 PROJELERİMİZ:5 OKULLAR HAYAT OLSUN PROJESİ:
Projesi kapsamında 14 Protokol imzalanmıştır. Yunus Emre İlköğretim Okulunda (İngilizce - Almanca ) ve işitme engelli vatandaşlarımıza bilgisayar kursları açılarak hizmet verilmektedir. Bu proje Sayın Milli Eğitim Bakanımız tarafından Isparta ilinde örnek proje olarak ifade edilmiştir.

24 PROJELERİMİZ:6 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROJESİ : GEREKÇE :
Okulöncesi eğitim çağındaki çocuk sayısı ile okullaşma oranı arasındaki farkın çok olması, eğitimciler, ve velilerin yeterli bilgi sahibi olmaması. 1- Okul Öncesi derslik yapımı: 58 derslik protokolü yapıldı. 2- Eğitim tanıtım ve yaygınlaştırma: 10 aşamalı proje

25 PROJELERİMİZ:6 PROJE AŞAMALARI: PROJE NO: 1
Okul öncesi eğitim öğretmenleriyle yüz yüze görüşülmesi. (uygulandı) PROJE NO: 2 Okul yöneticileri ile toplantılar yapılması (uygulandı) PROJE NO: 3 Yerel TV ve Gazeteleri harekete geçirme (uygulandı) PROJE NO: 4 Okul öncesi eğitimi tanıtım broşürlerinin hazırlanması ve halka dağıtılması

26 PROJELERİMİZ:6 PROJE AŞAMALARI: PROJE NO: 5
Halka açık seminer ve toplantıların düzenlenmesi Proje no: 6 Okul öncesi eğitimi tanıtma ve yaygınlaştırma şenliği PROJE NO: 7 Rehber öğretmenler vasıtasıyla velilere ulaşma

27 PROJELERİMİZ:6 PROJE AŞAMALARI: PROJE NO: 8 Yaz eğitiminin uygulanması
Köylere destek projesi PROJE NO: 10 Dost okul protokolü

28 PROJELERİMİZ:6 UYGULAYICILAR : Manavgat Kaymakamlığı
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü MALİYETİ : Sıfır Maliyet BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ : 2012 – … EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HEDEF : OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE % 100 OKULLAŞMA.

29 PROJELERİMİZ:7 GEREKÇE :
AİLE BİLGİLENDİRME VE DANIŞMANLIĞI (ABDAP) PROJESİ : GEREKÇE : Evli ve yeni evlenecek çiftlere, Ailenin önemini anlatıp , evliliklerinde doğabilecek sorunlara çözüm üretebilmelerine destek olmak. Mevcut olan Ailevi Problemlere danışmanlık yapmak Çocuk eğitimi konusunda ebeveyn bilinci arttırmak.

30 PROJELERİMİZ:7 PROJENİN AMACI :
AİLE BİLGİLENDİRME VE DANIŞMANLIĞI (ABDAP) PROJESİ : PROJENİN AMACI : Eşler arasındaki iletişimi arttırma ve problem çözebilme yeteneği kazandırılması Mutlu ve huzurlu bir aile yapısı oluşturma Şuurlu bir aile yapısının oluşturulması.

31 PROJELERİMİZ:7 PROJENİN AMACI :
AİLE BİLGİLENDİRME VE DANIŞMANLIĞI (ABDAP) PROJESİ : PROJENİN AMACI : Sağlıklı düşünen ve davranan anne baba eğitimi ile beraber sağlıklı çocuk ve bireylerin yetiştirilmesi. İnsanlarda var olan kaygı düzeyini azaltarak stresin önüne geçme ve aile içi şiddetin önüne geçebilmek Aile içi iletişimin sağlanmasına destek olmak HEDEF KİTLE: Köy, Belde ve Mahallelerdeki Ailelerin tamamı Ulaşılan aile sayısı: 800

32 PROJELERİMİZ:7 UYGULAYICILAR : Manavgat Kaymakamlığı
AİLE BİLGİLENDİRME VE DANIŞMANLIĞI (ABDAP) PROJESİ : UYGULAYICILAR : Manavgat Kaymakamlığı Özel Sema Koleji ve Özel Manavgat Koleji Aile Danışmanları Manavgat Halk Eğitim Müdürlüğü Manavgat Çağlayan İlköğretim Okul Müdürlüğü

33 PROJELERİMİZ:8 EVLİLİK OKULU (EVOP) PROJESİ: GEREKÇE :
Ailenin milli,manevi ve toplumsal açıdan önemini evli ve yeni evlenecek çiftlere anlatıp ,gelecekte doğabilecek problemlere karşı aileleri bilinçlendirmek.

34 PROJELERİMİZ:8 EVLİLİK OKULU (EVOP) PROJESİ:
18 yaşına girmiş evli ve evlenecek çiftlerin, çiftler halinde 5 er günlük (10 saat) sürekli periyodik eğitim programına tabi tutulacaktır. Sertifika verilecektir. Yeni evlenecek çiftler nikah öncesinde EVOP’ da eğitim alacaklardır. Eğitim aile uzmanları tarafından verilecektir.

35 PROJELERİMİZ:8 EVLİLİK OKULU (EVOP) PROJESİ: UYGULAYICILAR :
Manavgat Kaymakamlığı İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Özel Sema Koleji Aile Danışmanı Arif ÖZUTKU Evlendirme memurları BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ : Şubat …düzenli olarak yapılmaktadır.

36 PROJELERİMİZ:9 TOPLUMDA ŞİDDETİ ÖNLEME PROJESİ: GEREKÇE :
Mevcut kolluk kuvvetlerinin yerine getirdiği güvenlik tedbiri hizmetlerinin toplumda sorun oluştuğunda devreye girmesi. Toplumda sorun oluşmadan önce önleyici tedbir amaçlı kolluk kuvvetleri dışında işlevsel bir birim olmayışı. Toplumda şiddeti önleme görevinin sadece kolluk kuvvetlerine ait olduğu inancının getirdiği güvenlik anlayışı.

37 PROJELERİMİZ:9 TOPLUMDA ŞİDDETİ ÖNLEME PROJESİ:
Manavgat’ a göçle gelen ailelerin Manavgat’la her açıdan denge ve uyumu sağlanarak, daha yaşanılabilir bir ilçe haline getirmektir. Bu amaçla Kaymakamlıkta oluşturulacak ‘’toplum destek birimi’’ ne Muhtarların ilçeye yeni yerleşen ailelerin bildirmesi ile başlayacak bir süreçtir.

38 PROJELERİMİZ:9 TOPLUMDA ŞİDDETİ ÖNLEME PROJESİ: UYGULAYICILAR :
Manavgat Kaymakamlığınca kurulacak ‘’ TOPLUM DESTEK BİRİMİ‘’ Muhtarlar BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ : Şubat ….

39 PROJELERİMİZ: SUÇ İŞLEME ORANLARINDA AZALMA OLMUŞTUR DİKKAT:
MANAVGAT’TA İLK DEFA SUÇ İŞLEME ORANLARINDA EMNİYET BÖLGESİNDE %13-15 JANDARMA BÖLGESİNDE % ORANINDA AZALMA OLMUŞTUR

40 PROJELERİMİZ:10 GENÇLER TARİHLE BULUŞUYOR PROJESİ:
GEREKÇE : Tüketimin üst seviyeye ulaştığı çağımızda gençlerin kendilerine ve çevrelerine yönelik olumlu aktiviteler yerine sosyal, fiziksel ve duygusal açıdan zararlı alışkanlıklardan dolayı ortaya çıkan kaotik gelecek nesil korkusu Gençlerin yaşadıkları toplumun kültürel ve tarihsel birikimlerinin farkında ve bilincinde olmadan yetişmeleri ve bu durumun ileride yetişecek nesilleri de olumsuz yönde etkileyecek olması.

41 PROJELERİMİZ:10 GENÇLER TARİHLE BULUŞUYOR PROJESİ: UYGULAYICILAR :
Manavgat Kaymakamlığı Side müze müdürlüğü Manavgat Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şoförler Odası Gidilecek tarihi mekanın yerel yönetim sorumlusu ( Belediye, belde başkanlığı ve köy muhtarlığı) Arif Kaplan – Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Antalya Temsilcisi Metin Caz – Side Bel. Arkeologu

42 PROJELERİMİZ:11 YOKSULLUKLA MÜCADELEMİZE SENDE KATIL PROJESİ:
GEREKÇE : Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma ŞAHİN’ in talimatları üzerine yoksul ve dar gelirli aile ve bireylere Toplumdaki çeşitli dinamikleri harekete geçirerek destek sağlamak

43 PROJELERİMİZ:11 YOKSULLUKLA MÜCADELEMİZE SENDE KATIL PROJESİ:
BİRLİK BAHÇESİ OLUŞTURMAK: Bağış yapılan her türlü eşyaların MATAB tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması KARDEŞ AİLE OLUŞTURMAK: İhtiyaç sahibi ailelerle gelir ve gönül düzeyi iyi olan aileler arasında ( ihtilafın vicdan mahkemelerinde çözüldüğü ), kardeş aile mukavelesi yaparak hayata kazandırmak.

44 PROJELERİMİZ:12 Mülkiyet ve yetki problemlerinden dolayı Beşkonak köprülü kanyon bölgesinde düşük değer ve eksik kapasiteyle turizme hizmet verilmektedir. Yüksek değer ve tam kapasite ile turizm hizmetlerinin sağlanması için turizm bölgesi ilan edilmesi büyük önem arz etmektedir.

45 PROJELERİMİZ:13 MEHTERAN TAKIMI PROJESİ : GEREKÇE :
Milli Kültürümüzü yaşatmak: Turizme katkıda bulunmak: Manavgat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

46 PROJELERİMİZ:14 TARİHİ MANAVGAT EVLERİ PROJESİ : GEREKÇE :
Manavgat ‘ta mevcut tarihi evlerin yeniden restorasyonu ile tarihi dokuyu korumak ve turizme kazandırılması. Örnek evler imar ederek eski bir Manavgat mahallesi oluşturarak turizme kazandırmak. İsteyen her tüzel kişi paydaş olacaktır.

47 PROJELERİMİZ:15 HÜKÜMET KONAĞI ENGELLİ ASANSÖRÜ PROJESİ : GEREKÇE:
Tekerlekli sandalyeye bağlı engelli vatandaşlarımızın devletin kapısı olan kaymakamlık makamına bu güne kadar hiç ulaşamaması. Sosyal devletin çıtasını yükseltmek.

48 PROJELERİMİZ:16 AVRUPA BİRLİĞİNDE TURİZM TESİSLERİNDE GIDA GÜVENLİĞİ :
GEREKÇE: Avrupa birliği üye ülkelerde turizm tesislerinde gıda güvenliğinde uygulanan sistem ve yeniliklerin Manavgat’ ta uygulanmasını sağlamak. PROJENİN SAHİBİ: Manavgat Kaymakamlığı PROJENİN PAYDAŞLARI: İlçe Tarım Müdürlüğü, MATAB, MATSO ve Meslek Yüksek Okulu :PROJENİN FİNANSMANI : Avrupa Birliği Bakanlığı ulusal ajans

49 PROJELERİMİZ:17 MANAVGAT’TA ALTERNATİF ZİRAAT ÜRÜNLERİNİN TESPİT VE ÜRETİMİ PROJESİ: AMAÇ: Manavgat’ ta tarımda küresel marka olmak için ticari değeri yüksek alternatif ziraat ürünleri oluşturmaktır. BİLEŞENLERİ: Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Ziraat Odası, MASİAD, MAGİAD ve Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Ensütüsü

50 PROJELERİMİZ:18 İlçenin içme suyu Manavgat Barajından sağlanmaktadır.
MANAVGAT BARAJININ KİRLENMESİNİN ÖNLENMESİ İlçenin içme suyu Manavgat Barajından sağlanmaktadır. Oymapınar ve Sarılar Beldesinde denize kadar kanalizasyon altyapısı sağlanmıştır. Güzelyalı ve Değirmenli Köylerinin baraj kapağına kadar olan bölümün kanalizasyonu yoktur. İller Bankasından Kaymakamlığımız KHGB tarafından proje talebi yapılmıştır.

51 PROJELERİMİZ:19 Selçuklu Eseridir.
KARGIHAN’IN TURİZME KAZANDIRILMASI Selçuklu Eseridir. İlçemizde Beydiğin Köyü sınırları içinde olup, İlçeye 40 km mesafede bulunmaktadır. KHGB Tarafından restore edilmek sureti ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden kiralanma talebi yapılmıştır. İl Özel İdaresinden ödenek talep edilecektir.

52 PROJELERİMİZ:20 Helenistik döneme aittir.
SELEUKEIA ANTİK ŞEHRİ YOL YAPIMI Helenistik döneme aittir. İlçemize 13 km uzaklıkta bulunmaktadır. Yapılacak asfalt yol 3 km dir.

53 BÜTÜN PROJELERDE EN AZ BİR SİVİL TOPLUM KURULUŞU PAYDAŞTIR. ARZ EDERİM
Emir Osman BULGURLU Manavgat Kaymakamı


"MANAVGAT KAYMAKAMLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları