Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘‘tanımlama’’ yapılmıştır? A)Roman,gerçek ya da gerçeğe yakın olayların anlatıldığı düz yazı türüdür. B)Roman,hikayeye.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘‘tanımlama’’ yapılmıştır? A)Roman,gerçek ya da gerçeğe yakın olayların anlatıldığı düz yazı türüdür. B)Roman,hikayeye."— Sunum transkripti:

1

2 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘‘tanımlama’’ yapılmıştır? A)Roman,gerçek ya da gerçeğe yakın olayların anlatıldığı düz yazı türüdür. B)Roman,hikayeye göre daha ayrıntılıdır. C)Romanlar,konularına göre gruplara ayrılır. D)Her olay romana konu olabilir.

3

4 Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlamında ‘‘kesinlik’’ vardır? A)Sizi orada görmemiş galiba. B)Hafta sonu yağmur yağabilir. C)Babam şu sıralar eve varmıştır. D)Her sabah bu yoldan koşarak geçer.

5

6 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? A)Yağmur yağmazsa yola çıkacağız. B)Köşeyi döndükten sonra okul yoluna girdiler. C)Işık gözlerimi aldığından perdeyi kapattım. D)Onun için okuldaki arkadaşlar ‘‘filozof’’ diyorlar.

7

8  Aşağıdakilerin hangisinde ‘‘karşılaştırma’’ yapılmamıştır? A)Ben eskiden de titiz biriydim. B)Gül,çiçeklerin en güzelidir. C)Ayakkabın ne kadar da güzelmiş! D)Bu adam parasızlıktan yaz kış aynı elbiseleri giyer.

9

10  ‘‘Düşünmeden okumak,faydasız;okumadan düşünmek, felakettir.’’ sözünden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A)Okuduğunu,düşünerek özümseyen insana okuduğu faydalı olur. B)Okurken düşünceyi dışarıda bırakmak insana yarar sağlamaz. C)Bir şey okumadan düşünce üreten insanlar büyük zararlara yol açar. D)Okumanın faydasız olduğunu düşünmek bir felakettir.

11

12  Aşağıdakilerden hangisi şart cümlesidir?  A)Yıkık dökük bir evde yaşadığını görünce içim cız etti.  B)İşimi bitirince sizi ziyaret edeceğim.  C)Borcunu zamanında öde ki bir daha istemeye yüzün olsun.  D)Vapur,hareket saati gelince iskeleden ayrıldı.

13

14  Aşağıdakilerin hangisi ‘‘varsayım’’ cümlesidir?  A)Şu an parasız kaldığımızı bir düşünsene.  B)Bütün planları varsayımlara dayalıdır.  C)Sana yaptığı iyilikleri yabana atamazsın.  D)Ahmet’e ‘‘Erken gel’’ diyelim ki işe geç kalmasın.

15

16  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yakınma yoktur?  A)Kitap okuman gerektiğini her gün ben mi hatırlatacağım?  B)Daha kaç gün onun kaba davranışlarına katlanacağız?  C)Görevini yapmazsan sana ceza vermezler mi?  D)Ne zaman bir işi vaktinde yaptın ki?

17

18  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ihtimal (olasılık) anlamı vardır?  A)Bir an nefes alıp alamayacağını düşündü.  B)Keşke büyüklerimin sözünü dinleseydim.  C)Onu ikna edersek bizimle gelebilir.  D)Çok iyi hazırlandığı halde yarışı bitiremedi.

19

20  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı işin bir den fazla yapıldığı anlamı yoktur?  A)Bu romanı gençliğimde de okumuştum.  B)Hastaneye birazdan yine gideceğim.  C)Arkadaşını yine kızdırmış.  D)Annem bugün de beni telefonla aramış.

21

22  Aşağıdakilerden hangisi karşılaştırma cümlesidir?  A)Hemen hemen üç gündür yoldaydık.  B)Yaşıtlarına göre sorumluluk duygusuna daha çok sahipti.  C)Onun bütün işlerini engellemeyi başarmıştı.  D)Hayata yeni bir başlangıç yapmak istiyordu.

23

24 Büyük ….. sahipleri,küçük işleri ….. yapabilme sabrını gösteren kişilerdir. Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki sözcüklerden hangilerinin getirilmesi daha uygundur? A) işlerin-başarıyla B) fikirlerin-düşünerek C) hedeflerin-gayretle D) başarıların-titizlikle

25

26  Biz, okuyucularımızın sanatçılarımızı tanımasını istiyoruz; ……….  Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülürse konuşanın ‘‘olumlu bir beklenti’’ içinde olduğu anlaşılır?  A) ama bu bir hayal.  B) fakat tanıyacaklarını zannetmiyorum.  C)üstelik bu beklentimiz boşuna değil.  D)yalnız beklentimizin gerçekleşeceğinden endişeliyiz.

27

28  Düş kırıklığına hiç uğramayanlar, umut beslememiş olanlardır.  Yukarıdaki cümleden aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?  A)Hayattan beklentisi olmayanlar düş kırıklığına da uğramazlar.  B)Hayal kırıklığına uğrasak bile umudumuzu yitirmemeliyiz.  C)Umut dolu insanlar, hayal kırıklığına uğramazlar.  D)Ümitsizliğe düşmek istemiyorsanız gerçekleşebilecek istekleriniz olsun.

29

30  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘‘karamsarlık’’ söz konusudur?  A)Ne kadar çalışsam da bu işi başaramam.  B)Gençlerine iyi eğitim verememiş bir milletin geleceği karanlıktır.  C)Okuma alışkanlığı edinmeye çalışan bir milletiz.  D)Dünkü olaylardan sonra yanımıza hiç uğramadı.

31

32  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘‘sitem’’ anlamı vardır?  A)Bir dosta sadık kalmaktan daha güzel ne var!  B)Bu zor günümde beni yalnız bırakmamalıydınız.  C)Ne pahasına olursa olsun o tepeye çıkacaktık.  D)Onu dinledikçe yüreğim parçalanacak gibi oluyordu.

33

34  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aşamalı bir durum söz konusu değildir?  A)Başarıya adım adım ulaşılır.  B)Havalar günden güne ısınıyor.  C)İnsan, hiçbir şeyde ölçüyü aşmamalı.  D)Çocuğun boyu gittikçe uzuyordu.

35

36  Bir sözcüğün dilden atılması, o sözcüğe bağlı birçok kavramın da yok olmasına neden olur.Bundan dolayı ………  Yukarıdaki cümlenin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?  A) sözcüklerin dildeki anlatımlarını iyi bilmeliyiz.  B) bazı sözcükleri doğru kullanmalıyız.  C) dilimizdeki her sözcüğe sahip çıkmalıyız.  D) yeni sözcükler türetmeliyiz.

37

38  Batan güneş için ağlamayın, güneş yeniden doğduğunda ne yapacağınıza karar verin.  Aşağıdakilerden hangisi, bu cümledeki düşünceyle örtüşmektedir?  A)Yapılmak istenen şeylere düşünülerek karar verilmelidir.  B)Gelecek, geçmişten ders alarak yapılandırılmalıdır.  C)Kaçan fırsata üzülmektense yeni fırsatlarla karşılaşınca neler yapılacağı düşünülmelidir.  D)Planlanmadan yapılan işlerin sonu hüsrandır.

39

40  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ‘‘beklentinin gerçekleşmemesi’’ söz konusudur?  A)Sınavdan çıkınca beni arayacağını ummuştum.  B)Sınav sonuçları yarın açıklanır mı ki?  C)Size gelmeyi ben de çok istiyorum.  D)Sabah erken kalktım ki otobüse yetişeyim.

41

42  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "amaç sonuç ilişkisi" vardır?  A) Gözleri görmediğinden okula gidememiş. B) Ece onu sevdiği için bu zorluklara katlanıyor. C) Seni görmek için dağ tepe aştık. D) Hastalandığı için arayamamış.

43

44  Hangi güzel yüzdür ki toprak olmadı, hangi güzel gözdür ki yere akmadı!  Yukarıdaki cümleye hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?  A) Güzelliğin verdiği hüzün B) Ölüm karşısında çaresizlik C) Vurdumduymazlık D) Bencillik

45

46  Yükselmenin iki yolu vardır:biri kendi aklından yararlanmak, öbürü de başkalarının akılsızlığından yararlanmak.  Yukarıdaki sözden aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?  A)Akıl doğru kullanıldığında insanı amacına ulaştırır.  B)Başarıya ulaşmanın farklı yolları vardır.  C)Başkalarının hatalarından yararlanmak doğru bir davranış değildir.  D)Bazı insanların düşüncesizce hareketleri bazıları için fırsat doğurur.

47

48  ‘‘Saat beş olmadan buraya dön, ………. bir daha burada çalışamazsın.’’ cümlesindeki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?  A) ne var ki  B) nasıl olsa  C) aksi halde  D) bana kalırsa

49

50  ‘‘Nereye gittiğini bilen kişiye yol vermek için dünya bir yana çekilir.’’ cümlesinde aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?  A) Hedef belirlemenin  B)Çalışkan olmanın  C)Azimli olmanın  D)Başarılı olmanın

51

52  Öğretmen, öğrencinin elinden tutar, zihnini açar, yüreğine dokunur, geleceğini şekillendirir.  Yukarıdaki cümleye göre hangisi öğretmenin özelliklerinden değildir?  A)Öğrencilerin hayatına yön vermesi  B)Etkileyici olması  C)Hayalci olması  D)Öğrencilerin ufkunu genişletmesi

53

54  Karanlıkta olduğunun farkına varamayan, ışığa doğru yönelemez.  Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle anlamca aynı doğrultudadır?  A)İnsanın başarıya ulaşması için çevresini iyi bilmesi gerekir.  B)Bildiğimizi zannetmek,öğrenmenin en büyük düşmanıdır.  C)İnsanların bilmediklerini öğrenmesi onları cahillikten kurtarır.  D)Bilgi, insanları karanlıktan kurtaran bir ışıktır.

55

56 Hayır, hayal ile yoktur alışverişim; İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek: Sözüm odun gibi olsun; hakikat olsun tek! (Mehmet Akif Ersoy) Yukarıdaki dizelerin şairi aşağıdakilerin hangisiyle nitelendirilebilir? A)Kuşkucu B)Titiz C)Gerçekçi D)Açık sözlü

57

58  ‘‘Yapılması gereken bir şeyi yapıyorum, sonra da ….’’ cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa ‘‘pişman olma’’ anlamı taşımaz? A)bunu yaptığım için kendimi yiyip bitiriyorum. B) bunlar olmasaydı, diyorum. C) daha iyisine ulaşmanın yollarını arıyorum. D) kendime kızıyorum.

59

60  1-yaşanmış  2-romandan  3-en güzel  4-daha güzeldir  5-bir hayat  6-güzel  Yukarıdaki sözcük ve sözcük gruplarıyla anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?  A) 1-5-4-6-2-3  B)6-1-5-3-2-4  C)5-6-1-3-2-4  D)5-6-1-2-3-4

61


"Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘‘tanımlama’’ yapılmıştır? A)Roman,gerçek ya da gerçeğe yakın olayların anlatıldığı düz yazı türüdür. B)Roman,hikayeye." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları