Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ŞARKİKARAAĞAÇ MÜFTÜLÜĞÜ 2009 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLERİN ÖZET SUNUMU (28/12/2009)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ŞARKİKARAAĞAÇ MÜFTÜLÜĞÜ 2009 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLERİN ÖZET SUNUMU (28/12/2009)"— Sunum transkripti:

1 ŞARKİKARAAĞAÇ MÜFTÜLÜĞÜ 2009 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLERİN ÖZET SUNUMU (28/12/2009)

2 Diyanet İşleri Başkanlığı * Anayasa Madde: 136 “Diyanet İşleri Başkanlığı, lâiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasî görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir.”

3 Diyanet İşleri Başkanlığının Görevleri * İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek üzere; Başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur. (633 Sayılı Kanun)

4 D.İ.B. Teşkilat Yapısı  Merkez Teşkilatı  Taşra Teşkilatı  Yurtdışı Teşkilatı * Müftülükler Diyanet İşleri Başkanlığının Taşra Teşkilatı içersinde yer alırlar.

5 MÜFTÜLÜKLERİN GÖREVLERİ * Diyanet İşleri Başkanlığının görevlerini belirleyen 633 sayılı yasa çerçevesinde “İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek” tir.

6 ŞARKİKARAAĞAÇ MÜFTÜLÜK PERSONELİ DAİRE PERSONELİ Müftü 1 Vaiz 1 VHKİ 1 Memur 1 Şoför 1 Hizmetli 1 _______________ TOPLAM : 6 CAMİ VE KUR’AN KURSLARINDA GÖREV YAPANLAR İmam-Hatip 57 Müezzin-Kayyım 10 Kur’an Kursu Öğr. 9 _______________________ TOPLAM: 76+6= 82

7 FAALİYET KONULARI 1- PERSONELLE İLGİLİ İŞLER 2- CAMİLERLE İLGİLİ FAALİYETLER 3- KUR’AN KURSLARIYLA İLGİLİ FAALİYETLER 4- SOSYAL FAALİYETLER 5- VAAZ VE İRŞAT HİZMETLERİ 6- KURUMLA İLGİLİ DİĞER İŞLER

8 2009 YILINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ FAALİYETLER A- PERSONEL İLE İLGİLİ FAALİYETLER 1- Görevlerin aksamaması için kadrolara gerekli görevli atamalarının gerçekleştiril mesine gayret edilmiş ve yıl içersinde kadrolarımızın 1 eksiği ile tamamının dolu olması sağlanmıştır.

9 2009 YILINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ FAALİYETLER 2- Görev ve sorumluluk bilincini geliştirme, eksiklikleri tespit etme, mesleki konularda bilgilendirme, güncel konular hakkında duyarlılığı geliştirme, Başkanlık ve diğer kuruluşlardan gelen yazıların duyurulması v.b. konularda her ay maaş gününü takip eden ÇARŞAMBA günü tüm personelle toplantı yapılarak sorumluluk bilincinin gelişmesinin sağlanmasına çalışılmıştır.

10 2009 YILINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ FAALİYETLER 3- Yaz Kur’an Kursları açılmadan önce ve Kur’an Kursları eğitim-öğretime başlamadan önce bu kurslarda görev alan personele görsel ve işitsel olarak 5’er günlük seminer verilmiştir. 4- Görevliler arasında yakından tanışma ve kaynaşma sağlamak üzere, eş ve çocuklarıyla birlikte Haziran ayının ikinci haftasında piknik düzenlenmiştir. 5- Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla da tüm personele bir arada yemek yeme imkanı sağlanmıştır.

11 2009 YILINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ FAALİYETLER B- CAMİ LERLE İLGİLİ FAALİYETLER: 1- Fiziki açıdan bakım ve onarıma ihtiyaç duyulan cami ve Kur’an Kurslarının ihtiyaçları, halkın yardımları yönlendirilmek suretiyle karşılanmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede bir camimiz tamamen yenilenmiş, bir camimize minare yapılmış ve çok sayıda camimizin halıları yenilenmiş, boya-badanası yapılmıştır.

12 2009 YILINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ FAALİYETLER 2- Camilerimizin fizîki durumlarının tespiti ve yürütülen görevlerin aksayıp aksamadığı konularında zaman zaman denetimlerde bulunulmuştur.

13 2009 YILINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ FAALİYETLER C- KUR’AN KURSLARIYLA İLGİLİ FAALİYETLER: 1- Geçen sene 6 adet olan Kur’an Kursu sayısı 7’ ye çıkarılmıştır. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılında açılış oluru alınabildiği takdirde bu sayının 10’a çıkarılması hedeflenmektedir.

14 2009 YILINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ FAALİYETLER 2- Okulların tatil olduğu yaz döneminde tüm cami ve Kur’an Kurslarımızda 2 aylık süreli Yaz Kur’an Kursları açılmış ve bu kurslara 1.040.00 öğrenci katılmıştır. 3- Kur’an Kurslarının fiziki durumlarıyla ilgili olarak da imkanlar ölçüsünde ihtiyaçları giderilmeye çalışılmıştır.

15 2009 YILINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ FAALİYETLER D- SOSYAL ETKİNLİKLER 1- 14-20 Nisan Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla D.İ.B. Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Dr. Sadık ERASLAN’ ın konuşmacı olarak katıldığı bir konferans düzenlenmiş, 1.200 adet hadis kartelası ve değişik konulu kitaplar dağıtılmıştır. 2- Ayrıca hafta içersinde bayanlara yönelik olarak Isparta Bayan Vaizesi Ayşe KARAKUTMAN tarafından konferans verilmiştir. 3- Hafta dolayısıyla Ortaöğretim öğrencileri arasında “Ailenin Korunmasında Dini ve Milli Değerlerin Rolü” konulu kompozisyon yarışması düzenlenmiş, dereceye giren öğrenciler para ve kitap seti ile ödüllendirilmişlerdir.

16 2009 YILINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ FAALİYETLER 4 - Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla, camilerin ve Din Görevlilerinin toplumsal hayattaki yeri ve Önemi konusunda İlahiyatçı Nuri ÇALIŞKAN tarafından konferans verilmiştir. 5 - Yaz Kur’an Kursları başlamadan önce, öğrenci velilerine yönelik olarak görsel materyaller eşliğinde Yaz Kur’an Kursları hakkında bilgilendirme toplantısı yapılmış, kursların sona ermesi dolayısıyla da öğretici ve öğrenciler tarafından hazırlanan bir program gerçekleştirilmiş, her kurda en iyi başarılı olan öğrencilere çeşitli hediyeler verilmiştir.

17 2009 YILINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ FAALİYETLER 5- Cami dışı din hizmetlerini geliştirmek ve personel toplantılarını gerçekleştirmek amacıyla merkez site camiinin altında bir toplantı salonunun yapımı son aşamaya gelmiştir. Burası tamamlandığında sosyal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirilebileceği mütevâzi bir salon olacaktır.

18 2009 YILINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ FAALİYETLER E- VAAZ VE İRŞAT HİZMETLERİ 1- İl müftülüğü ile konu birliği içersinde, 3’ er aylık vaaz-irşad programları hazırlanmıştır. Ramazan ayında bir camide hatimle teravih namazı kıldırılmış, tüm camilerde mukabele programları gerçekleştirilmiştir. 2- Merkezi sistemle her cuma namazı öncesinde ve kandil gecelerinde vaaz edilmiş, ramazan ayında ise özel bir programla köy ve kasabalarımıza gidilerek doğrudan irşat ve sohbet faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. İlçemize vaiz atanması dolayısıyla haftalık vaaz sayısı 3’ e çıkarılmıştır.

19 2009 YILINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ FAALİYETLER 3- Ramazan ayı dışında kadınlarımızın camiye gelmedikleri gerçeğinden hareketle, Kur’an Kursu öğreticilerimizden oluşturulan bir ekiple, iki haftada bir olmak üzere önceden belirlenen kasaba ve köylerimizde hanımlara yönelik irşat faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. 4- Gecelerin uzun olduğu kış mevsiminde yatsı namazlarından sonra zaman zaman kasaba ve köylere gidilerek kahvehanelerde sohbet ve kaynaşma toplantıları yapılmıştır. Bu sene de, imkanlar nispetinde devam edilecektir.

20 2009 YILINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ FAALİYETLER 5- İlçemizden hacca gidecek olan hacı adaylarını ve umreye gidecek olan umrecileri hac ve umre ibadeti ve gidecekleri yerlerle alakalı olarak bilgilendirme amacıyla 5 günlük seminerler yapılmıştır. 6- Hacı adaylarımızı yolcu etmeden önce de uğurlama töreni yapılmıştır.

21 2009 YILINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ FAALİYETLER F- KURUMLA İLGİLİ DİĞER İŞLER a)Yazışmalar b) Personel maaşları c- Hastane ve Eczane ödemeleri d) Görev ve Tedavi yollukları e) Disiplin işleri f ) Denetim ve sicil gibi rutin konularda da yapılması gerekenler herhangi bir tekit ve teyide gerek kalmaksızın gerçekleştirilme- ye çalışılmıştır.

22 ŞARKİKARAAĞAÇMÜFTÜLÜĞÜ 2009 FAALİYETRAPORU ŞARKİKARAAĞAÇ MÜFTÜLÜĞÜ 2009 FAALİYET RAPORU ARZ EDER İ M. SEYFETTİN KOCAOĞLU İLÇE MÜFTÜSÜ


"ŞARKİKARAAĞAÇ MÜFTÜLÜĞÜ 2009 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLERİN ÖZET SUNUMU (28/12/2009)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları