Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Erişkinlerde Aşılama Prof Dr Serhat Unal Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 1. AŞI SEMPOZYUMU 21 Mayıs 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Erişkinlerde Aşılama Prof Dr Serhat Unal Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 1. AŞI SEMPOZYUMU 21 Mayıs 2014."— Sunum transkripti:

1 Erişkinlerde Aşılama Prof Dr Serhat Unal Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 1. AŞI SEMPOZYUMU 21 Mayıs 2014

2 Bir hastalık üzerine yöneldiğimde, hastalığa çare bulmayı düşünmem, onun yerine önlemenin yollarını düşünürüm. Louis Pasteur (1822-1895) (1822-1895)

3 Aşılamada Genel Bakış Açısı  İnsanoğlunun çeşitli veba ve salgın hastalıklardan kendini kurtarmak için umutsuzca çabaladığı yüzyıllarla kıyaslandığında aşılamanın kısa bir geçmişi vardır.  Daha sadece 20. yüzyılda geniş kitlelerin rutin aşılaması başlamıştır  Görece gençliğine rağmen aşılama, Edward Jenner’den bu zamana 12 önemli hastalığı kontrol altına almıştır. Susan L. Plotkin and Stanley A. Plotkin in Plotkin: Vaccines, 5th ed., Saunders 2008 Edward Jenner Louis Pasteur

4 Kontrol altına alınan 12 önemli hastalık Kontrol altına alınan 12 önemli hastalık  En azından dünyanın bir kısmı için: 1. Çiçek 2. Difteri 3. Tetanoz 4. Sarı Humma 5. Boğmaca 6. Haemophilus influenzae tip b 7. Poliomyelitis 8. Kızamık 9. Kabakulak 10. Kızamıkçık 11. Tifo 12. Kuduz – Çiçek vakalarında tam eradikasyon hayaline ulaşılmıştır. – Polio vakalarında da %99 azalma sağlanmıştır. Susan L. Plotkin and Stanley A. Plotkin in: Plotkin: Vaccines, 5th ed., Saunders 2008 Döküntüden yaklaşık 7 gün sonra tipik bir variola major vakası (Dünya Sağlık Örgütü Çiçek Tanıma kartlarından alınmıştır)

5 20.yüzyıl ve günümüzde yıllık morbidite karşılaştırması: Aşılama ile önlenebilir Hastalıklar Hastalık 20.Yüzyıl yıllık morbidite † 2011 Bildirilen vakalar † † Azalma yüzdesi Çiçek29,0050100% Difteri21,0530100% Kızamık530,217212> 99% Kabakulak162,344370 > 99% Boğmaca200,75215,21692% Polio (paralitik)16,3160100% Kızamıkçık47,7454> 99% Konjenital Kızamıkçık Sendromu 1520100% Tetanoz580998% Haemophilus influenzae20,0008*> 99% † Kaynak: JAMA. 2007;298(18):2155-2163 † † Kaynak: CDC. MMWR January 6, 2012;60(51);1762-1775. (provisional 2011 data) * Haemophilus influenzae type b (Hib) < 5 years of age. An additional 14 cases of Hib are estimated to have occurred among the 237 reports of Hi (< 5 years of age) with unknown serotype.

6

7

8 Neden Aşılama? l En etkin koruma l Bağışıklık sistemini hedef alır l Gerçekten proaktif olan tek tedavi l Hastalara bakan kişileri transmisyon için vektörlükten koruyabilir l Advers reaksiyon insidansı düşük

9 Maliyet Etkinlik l Aşıya harcanan her bir dolar – Boğmaca DTP: $29 – Kızamık/kabakulak/kızamıkçık: $21 – Oral polio $6 – Suçiçeği $5 – Haemophilus influenza tip B: $2 – Influenza: $31 daha az para harcanmasını sağlar G Keusch, K Bart. Immunization Principles and Vaccine UseAnnals of Internal Medicine, 2002;137(4):225-231). Nichol, KL. Vaccine, 2003;21(16):1769-75)-The efficacy, effectiveness and cost-effectiveness of inactivated influenza virus vaccines. Harrison ’ s Principles of Internal Medicine. 15th Edition.

10 Aşı ile ilişkili komplikasyonlar? l Ticari olarak mevcut olan aşılar güvenilirdir (Civa, thimerisol) l Çoğu aşıdaki advers olaylar hafiftir – Kol ağrısı yada hafif ateş l Ciddi yan etkiler nadirdir – 1/1000 ila1/1,000,000/doz – Bazısı o kadar nadirdir ki risk tam olarak değerlendirilemez l Aşıya bağlı istatistiksel ölüm riski o kadar nadirdşr ki değerlendirilmesi zordur l 1990-92 yılları arasında VAERS’e (Aşı Advers Olay Bildirim Sistemi) bildirilen ölümlerden sadece birinin aşı ile ilgili olduğuna inanılmaktadır l The Institute of Medicine (Tıp Enstitüsü) 1994 yılında aşıya bağlı ölüm riskini olağandışı düşük olarak bildirmiştir -CDC: Amerika Ulusal Bağışıklama Programı

11 Erişkin Bağışıklamasının Mantığı l Bebek, çocuk, adolesan bağışıklama programlarının başarısı üzerine kurulmuştur l Yaşlanma: daha duyarlı. l Artan antimikrobiyal direnci l Erişkin aşılaması ile önlenebilir hastalıkların yükünün anlaşılması l Erişkinlere yönelik yeni aşılar l Eşdeğer ‘Erişkin Aşılama’ programının olmaması * *

12 Immunosenesens: Klinik Belirteçleri l İnfeksiyona bağışıklık yanıtın hızında ve büyüklüğünde azalma l İnfeksiyona bağlı morbidite ve mortalitede artış l İnfeksiyonun klinik olarak daha zor fark edilmesi l Salgın infeksiyonlarda (influenza) tüm sebeplere bağlı mortalite riskinde artış

13 Neden Erişkin Aşılama? Neden Erişkin Aşılama? Aşı ile önlenebilir hastalıklardan erişkin kişi ölüm= 60,000 Çocuk ölümlerinden 200 kat daha fazla (300 çocuk ölümü). From: IOM, Calling the Shots: Immunization Finance Policies and Practices, 2000.

14 Erişkinleri etkileyebilecek Aşı ile önlenebilir hastalıklar: Öngörülen Yıllık Yük (US) a Pneumokokal Hastalık 1 – –Pnömoni nedenli 175,000 hastaneye yatış – –50,000 bakteremi vakası – –3,000–6,000 menenjit vakası Influenza 2 – –>200,000 hastaneye yatış >50 yaş hastalar riskli grup – –yaklaşık 36,000 ölüm ilişkilendirilmiş komplikasyonlara bağlıdır Human Papillomavirus (HPV) – –Serviks kanseri nedenli ~3,700 ölüm 3 – –~1.4 milyon yeni serviks displazi vakası 8 – –1 milyon yeni genital siğil vakası 4 Hepatit B – –2006’da 4,713 akut semptomatik vaka bildirilmiş ve 46,000 yeni vaka olduğu tahmin edilmektedir 5 – – Bildirilmiş vakalarda fatalite oranı 0.5% ila1%dir ve en yüksek de 60 yaş üstü hastalarda görülmüştür 6 Herpes Zoster – –Yaklaşık 1 milyon yeni vaka 7 – –US Erikinlerinin %90ınından fazlası zoster’e açıktır 8 – –Hayatboyu risk yaklaşık %30dur 9 a Number of cases shown on the slide may also include persons <18 years of age 1. Centers for Disease Control and Prevention. In: Atkinson W et al. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases—The Pink Book. Pneumococcal Disease. 10th ed. Public Health Foundation; 2007:255–268. 2. Nichol KL. Cleve Clin J Med. 2006;73:1009–1015. 3. American Cancer Society. Cancer Facts & Figures 2007. Atlanta, Ga: American Cancer Society; 2007:4. 4. Fleischer AB et al. Sex Transm Dis. 2001;28:643–647 5. Centers for Disease Control and Prevention. Surveillance for acute viral hepatitis — United States, 2006. MMWR. 2008;57(SS-2):1–25. 6. CDC. MMWR. 2006;55(RR-16):1–33. 7. Insinga RP et al. J Gen Intern Med. 2005;20:748–753. 8. Gnann JW et al. N Engl J Med. 2002;347:340–346. 9. Yawn, BP et al. Mayo Clin Proc. 2007;82(11):1341–1349.

15

16 Boğmaca l Boğmaca aşısı ilk olarak 1914 yılında Amerika’da ruhsatlandırılmış ve 1918de difteri ve tetanoz toxoidleri ile kombine edilmiştir. l 1940larda bebeklerde yaygın aşılamalar boğmaca vakalarında dramatik azalmalar sağlamıştır l 1976’da tüm zamanların en düşük seviyesi olan 1000üzerinde vakaya düştü Edwards KM, DeckerM (2004) Pertussis vaccine. In: Plotkin SA, Orenstein WA, eds. Vaccines, Fourth edition. Philadelphia, United States: Saunders. Pp 471–528. Pertussis deaths–United States, 2000 (2002) MMWR Morb Mortal Wkly Rep 51: 616–618.

17 Tanı ile bildirilen Boğmaca Vakaları ±, 1990-2010 l ±Data collection for PCR and Epi-Link began in 1995 l Kaynak: CDC, National Notifiable Diseases Surveillance System and Supplemental Pertussis Surveillance System, 2010

18

19 Boğmaca Semptomları Çocuklarda tipik semptomlarAdolesan ve erişkinlerdeki atipik semptomlar Paroksismal öksürükHapşırık Öküsürük sonrası kusmaBurun akması Inspiratuvar whoopÇok yüksek olmayan ateş Uzamış öksürük süresi (ortalama süre 36–48 gün) Özelliksiz öksürük Cherry et al. Pediatr Infect Dis J 2005; 24(5 Suppl): S25–34; Brooks, Clover. J Am Board Fam Med 2006; 19: 603–11; 3. Wirsing von König et al. Lancet Infect Dis 2002; 2:744–50 Brooks, Clover. J Am Board Fam Med 2006; 19: 603–11; 3. Wirsing von König et al. Lancet Infect Dis 2002; 2:744–50 Neonatal apne +/- öksürük/whoop Neonatal apne +/- öksürük/whoop Eğer çocuk büyükse/yetişkin USYE, Bronşit, sinüzit, astım gibi gözükebilir Eğer çocuk büyükse/yetişkin USYE, Bronşit, sinüzit, astım gibi gözükebilir Eğer öksürük uzamışsa B. Pertussis 3 olabileceğini düşün Eğer öksürük uzamışsa B. Pertussis 3 olabileceğini düşün

20 Bir bebeğin yaşam mücadelesi

21 Korumacı Bağışıklama Stratejisi – Yeni anneler – Aile bireyleri – Bağışıklanmamış ya da tam bağışıklanması tamamlanmamış bebeklerin yakın temasında olanların Seçici İmmunizasyonu – Sağlık Çalışanları – Çocuk bakımında çalışanlarda Seçici İmmunizasyon

22

23 23 İnternet kaynakları  CDC BoğmacaWeb sayfası  www.cdc.gov/pertussis www.cdc.gov/pertussis  Hastalığa bakış, podcastler, aşı tavsiyeleri, örnek alma videoları vs.  Ailelerle Aşı Konuşmaları www.cdc.gov/vaccines/conversat ions www.cdc.gov/vaccines/conversat ions www.cdc.gov/vaccines/conversat ions  CDC, AAP, ve AAFP tarafından hazırlanmışlardır

24

25 VZV aşıları Varisella - aşı öncesi l ABD’de yılda 4 milyon vaka l % 90’dan fazlası çocuklar l Yaklaşık 11.000 hastaneye yatış l 20 yaş altında yıllık 100-150 ölüm l Tek antijenli, MMR ile kombine MMRV

26 web.uct.ac.za/depts/mmi/jmoodie/vzv-clin.gif

27 Varicella Zoster Primer Enfeksiyon Sürecinde Latent Hale Gelir VZV=varisella zoster virüsü. Image adapted from Johnson RW. Expert Rev Vaccines. 2010;9(3 Suppl):21–26. Straus SE et al. In: Freedberg IM et al, eds. Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine. 5th ed. Vol 2. McGraw-Hill; 1999:2427–2450. Dorsal kök gangliyonu VZV dorsal kök gangliyonlarında latent olarak varlığını sürdürür VZV duysal sinir boyunca dorsal kök gangliyonuna gider Varisella döküntüsü Deri Omurilik

28 Latent VZV Enfeksiyonunun Yeniden Aktifleşmesi Herpes Zosterin Klinik Tablolarıyla Sonuçlanır 1–3 PHN=postherpetik nevralji; VZV=varisella zoster viüsü. 1. Oxman MN. In: Arvin AM et al, eds. Varicella-Zoster Virus: Virology and Clinical Management. Cambridge, UK: Cambridge University Press; 2000:246–275. 2. Harpaz R et al. MMWR. 2008;57(RR–5):1–30. 3. Weaver BA. J Am Osteopath Assoc. 2009;109(6 suppl 2):S2–S6. Prodromal Faz Akut Faz Komplikasyonlar İyileşir Akut fotofobi, ağrı, baş ağrısı, kırıklık Karakteristik dermatomal döküntü (tek taraflı), dokunmaya karşı duyarlılıkta değişiklik, ağrı, kaşıntı Görülebilir veya görülmeyebilir; PHN yaygın bir komplikasyondur

29 CDC=Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri; VZV=varisella zoster virüsü. 1. Harpaz R et al. MMWR. 2008;57(RR–5):1–30. 2. Oxman MN et al. N Engl J Med. 2005;352:2271–2284. 3. Insinga RP et al. J Gen Intern Med. 2005;20:748–753. 4. Pappagallo M et al. CNS Drugs. 2003;17:771–780. 5. Schmader KE. Clin Infect Dis. 2001;32:1481–1486. Herpes Zoster Riski l Amerika Birleşik Devletleri’nde zoster riski yüksektir 1 – 40 yaş ve üzeri yetişkinlerin yaklaşık %99.5’i, VZV-IgG (+) l Zosterin insidansı ve şiddeti yaşla birlikte artar 1,2 l Batı ülkelerinde hayatın bir döneminde zona olma olasılığı % 20-35 Benbernou A, Eur J Pain 2011; 15:1100-6 CDC’ye göre yaklaşık olarak her 3 kişiden 1’inde yaşamlarının bir döneminde zoster gelişecektir 1

30 a 2000 yılındaki A.B.D. nüfusu için yaşa spesifik oranlar Insinga RP et al. J Gen Intern Med. 2005;20:748–753. Insinga RP et al. J Gen Intern Med. 2005;20:748–753. 2000 Yılında Yaş Grubuna göre Zoster İnsidansı Yaş Oran/ 1000 Kişi-Yıl Zoster Vakalarının Sayısı (n = 9,152) Vaka sayısı 1000 kişi-yıl başına oran a

31 Zosterin Komplikasyonları l Nörolojik 1,2 – Postherpetik nevralji (PHN, en yaygın) Zosterli hastaların %10-%18’inde görülür – Duyum kaybı, allodini (ağrılı olmayan uyarana ağrı yanıtı), kranyal ve motor nöron felçleri, meningoensefalit, işitme kaybı l Oftalmik 1,2 – Oftalmik Herpes zoster (OHZ) Zosterli hastaların %10-%25’inde görülür l Görme bozukluğu, ptozis (göz kapağı düşüklüğü), ağrı, yüzde skarlaşma l Keratit OHZ’li hastaların yaklaşık üçte ikisinde görülür l Deri tutulumları 2 – Skarlaşma, bakteri süperenfeksiyonu l İç organların tutulumu (nadir) 2 – Hepatit, miyokardit, perikardit, artrit Pavan-Langston D. Ophthalmic zoster. In: Arvin AM, Gershon AA, eds. Varicella-Zoster Virus: Virology and Clinical Management. Cambridge, UK: Cambridge University Press; 2000:276–298. İzinle basılmıştır. © Hemera Technologies/ AbleStock.com/ Jupiter Images. Gerçek hasta değildir. 1. Harpaz R et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2008;57(RR-5):1–30. 2. Oxman MN. Varicella-Zoster Virus: Virology and Clinical Management. Cambridge University Press; 2000:246–275.

32 Antiviral tedavi İlk 72 saatte verilen antiviral tedavi – yeni lezyon oluşumunu azaltıyor, kurutlanmayı hızlandırıyor, viral saçılma süresini kısaltıyor. İlk 72 saatte verilen antiviral tedavi – yeni lezyon oluşumunu azaltıyor, kurutlanmayı hızlandırıyor, viral saçılma süresini kısaltıyor. Cohen JI, N Engl J Med 2013;369:255-63. Ama meta-analizler PNH’e önemli etkisi olmadığını gösteriyor. Ama meta-analizler PNH’e önemli etkisi olmadığını gösteriyor. Tyring SK, Arch Fam Med 2000;9:863-9.

33 Canlı Zoster Aşısı Kullanımına İlişkin ACIP Tavsiyeleri 1 l CDC’nin Bağışıklama Uygulamaları Danışma Komitesi’ne göre, Herpes zoster aşısı 60 yaş ve üzeri uygun nitelikteki tüm hastalara klinikte ilk karşılamada teklif edilmelidir. (Daha önce zona geçirenlere de verilebilir) l Gebeler, primer ve akkiz immun yetmezliği olanlar veya jelatin, neomycin veya diğer aşı komponentlerine allerji öyküsü olanlara aşı verilmemeli l Diğer koruyucu önlemlerle bağlantı kurulmalı 1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Prevention of herpes zoster: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep. 2008;57(RR-5):1-30. ACIP = Bağışıklama Uygulamaları Danışma Komitesi

34 Major Clinical Forms of Pneumococcal Disease Pneumococcal disease can be broadly grouped into categories of invasive disease and non ‐ invasive (also termed “mucosal”) disease 1 Non ‐ invasive forms of disease may become invasive,eg, pneumonia when accompanied by bacteremia is considered invasive 2 Acute Respiratory Infections (Update September 2009). http://www.who.int/vaccine_research/diseases/ari/en/print.html.Accessed February 8, 2010. 2. CDC. Epidemiology and prevention of vaccine‐preventable diseases. 11th ed. 2009;217–230. Pneumococcal Disease Noninvasive(Mucosal)Invasive Sinusitis Acute Otitis Media PneumoniaBacteremiaMeningitis

35 IPD’s in adults is largely bacteremia due to pneumonia Distribution of clinical syndromes in IPD in the Netherlands (2004 ‐ 2006) Jansen et al. Vaccine 2009 ;27(17):2394 ‐ 401

36 Burden of CAP: Overview l Annual incidence of CAP diagnosed in the community is 5–11 per 1000 adult population 1 l Between 22% and 42% of cases of CAP in adults are hospitalized 1 l Long-term mortality of adults aged ≥18 years with CAP is between 35.8% and 39.1% at 5 years (US and Canada) 1 l Case fatality rate of 4.5% in those aged 18–50 years (Portugal) to 47.2% in those aged 85 years and over (UK) 2 l 19–31% of adult patients with CAP not back at work or not back to normal health by 6–8 weeks; 55% in the elderly 3 l Estimated costs of CAP in hospitalized patients – From median $1,331 per case (Germany) 4 to €1,586 (Italy) 5 l Only a few quality of life studies have been carried out in Europe: 6 – Dutch study found that 18 months after their diagnosis of CAP, patients had significantly lower scores on physical functioning and general health compared to matched controls – Patients with co-morbidities had lower quality of life scores 1. Lim WS, et al. Thorax. 2009;64(Suppl III):iii1–iii55. doi:10.1136/thx.2009.121434 2. Welte T, et al. Thorax. 2010. doi:10.1136/thx.2009.129502. 3. European Lung Foundation. http://www.european-lung-foundation.org/index.php. 4. Bauer TT, et al. Chest. 2005;128;2238–2246. http://www.european-lung-foundation.org/index.php 5. De Negro R, et al. Monaldi Arch Chest Dis. 2002;57(1):3–9.. 6. Moussaoui R, et al. Chest. 2006;130;1165–1172.

37 Economic Burden of CAP in Europe *Total costs of pneumonia in Europe are €10.1 billion each year Welte T, et al. Thorax. 2010.Epub. (doi: 10.1136/thx.2009.129502)

38 Pnomokok aşısı l 19 yaş ve daha ileri yaşta immünkompromize (kronik böbrek yetmezliği, nefrotik sendrom), fonksiyonel yada anatomik asplenik olanlarda, BOS kaçağı olan veya kohlear implant takılanlarda tek doz PCV13 aşısının ardından 8 hafta sonra PPSV23 yapılmalıdır.

39

40 Erişkin Aşılanma Oranları, 2010 Estimated Vaccination Rates and Healthy People 2020 Goals (%) Goal 1 Rate 3 Pneumococcal Goal 1 Rate 3 Herpes Zoster Rate 3 Hepatitis B Goal 1 Rate 2 Influenza a a Goal for persons 18 to 64 years of age. 1. US Department of Health and Human Services. healthypeople.gov/2020/topicsobjectives2020/pdfs/HP2020objectives.pdf. Accessed May 14, 2012. 2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Final state specific influenza vaccination coverage estimates for the 2010–11 season—United States, National Immunization Survey and Behavioral Risk Factor Surveillance System, August 2010 through May 2011. cdc.gov/flu/professionals/vaccination/coverage_1011estimates.htm. Accessed April 13, 2012. 3. CDC. MMWR. 2012;61:61–80.

41 Elisabeth E. Kanitza, et. al. Variation in adult vaccination policies across Europe: An overview from VENICE network on vaccine recommendations, funding and coverage Vaccine 30?(2012) 5222-5228

42 Cocuklu Çağı Aşılama Oranları 2002-2008 Türkiye *2006 yılından itibaren Kızamık aşısı yerine KKK aşısı ve 2008 yılından itibaren DBT aşısı yerine DaBT-IPV-Hib aşısı uygulanmaya başlanmıştır. First 7 mo.

43

44 Türkiye’deki güncel kapsama Türkiye’de ve pekçok ülkede erişkinlerde aşılamada kapsama hedefi yoktur TIHUD, Ege Bölgesi Çalışma Grubu

45

46

47 Sağlık Bakanlığı Erişkin Bağışıklama Kılavuzu, 2009 Sağlık Bakanlığı Erişkin Bağışıklama Kılavuzu, 2009

48 Pnömokok aşısı 1 Pnömokok aşısı 1 – 2 yaşından büyük olup aşağıdakilerden birine sahip her bireyde; – 2 yaşından büyük olup aşağıdakilerden birine sahip her bireyde; – aspleni, dalak fonksiyon bozukluğunda, splenektomi (medikal, cerrahi, ve otosplenektomi), – Orak hücreli Anemi, – immunsuppresif tedavi almış olmak, radyoterapi, – organ transplantasyonu, – HIV, tüm immun yetmezlikler, – Kronik renal hastalıklar ve nefrotik sendrom, – Kronik renal hastalıklar ve nefrotik sendrom, – Kronik kalp hastalıkları, – Astım dahil KOAH, – Siroz dahil kronik karaciğer hastalıkları, – diyabet, hemoglobinopatiler, kranyal defektler, santral sinir sistemi sıvı kaçakları dahil her hangi bir merabolik hastalık Influenza aşısı 2 –≥ 65 yaş –Kronik hastalığı olan çocuk ver eriişkinlerde Pulmoner (astım dahil) ve kardiyovasküler sistem renal, hepatik, hematolojik veya metabolik hastalıklar (diabetes mellitus) Pulmoner (astım dahil) ve kardiyovasküler sistem renal, hepatik, hematolojik veya metabolik hastalıklar (diabetes mellitus) –HIV infekte kişiler de dahil olmak üzere immun sistemi baskılanmış erişkin ve çocuklar ve immun sistem baskılayıcı ilaç kullananlar –Uzun dönem aspirin tedavisi alan çocuk ve gençler(6 ay-18 yaş) –Yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalanlar Türkiye’deki Pnömokok ve Influenza Aşılama Tavsiyeleri 1.http://www.sgk.gov.tr/duyurular/genel_saglik_sigortasi/30.06.2011_Pnomokok%20Asilari%20Hakkinda%20Duyuru.pdf 2. http://www.sgk.gov.tr/duyurular/genel_saglik_sigortasi/25.05.2011_Grip%20Asilari.pdf (Erişim tarihi 20.09.2013) Altta yatan hastalığı olan hastalar, kurum geri ödemesi için durumlarını bildirir sağlık raporu almalıdırlar. 2011 yılı itibariyle katkı payı kaldırılmıştır.

49 Pnömokok Aşısı - Antalya l Prospektif Çalışma l Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya l 2383 Kişi ile yüz yüze görüşüldü. –Katılımcıların sadece % 10.7’si pnömokok aşısının farkında –Katılımcıların sadece % 0.9’u pnömokok aşısı yaptırmış Doktor önerisi ile aşılanan % 68.2 Kendi kendilerine veya çocuklarının önerisi ile aşılanan % 31.8 Hastanede aşılanan % 45.4 Aşıyı kendi cebinden karşılayan % 45.4 Özge Turhan ve ark. Kuwait Medical Journal 2010; 42 (2): 135-138

50 18 yaş üzerinde aşılama …… aşısı oldunuz mu? n=5849 TİHUD Kapadokya Projesi Tetanoz Hepatit B GripKuduzDiğer HPV

51 İç Hastalıkları Uzmanlık Öğrencilerinde erişkin aşılamasında düşük farkındalık Tugba Akin Telli, Lale Ozisik, Mine Durusu Tanriover, Serhat Unal Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi

52 IM Residents in a Single University Hospital (n=74)

53 Avrupa İç Hastalıkları Uzmanlık Öğrencilerinde erişkin aşılamasında farkındalık Tugba Akin Telli, Burçin Halaçlı

54 ESIM 2013 Residents (n=39)

55 Yaşlılarda pnömokok aşılama oranları: bir günlük bir eğitim programı ile hedef konulmasının etkileri Serhat Unal a, Mine Durusu Tanriover b Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahiliye Anabilim Dalı a Infeksiyon Bilim Dalı b Genel Dahiliye Bilim Dalı Ünal S, Durusu Tanrıöver M, Taş E, Güner İ, Çetin ÖY, Sayar İ. Pneumococcal vaccination coverage in the elderly population: before and after setting a target with a one-day educational program. FLORA 2014;19 (in press)

56 Müdahaleden önce belli gruplardaki eşlik eden hastalıklar ve aşılanma oranları

57 Seçilmiş aşılarda 65 yaş üzerinde aşılanma oranları Aşılaman=80.047 (%) Tetanoz(son 10 yılda)2.076 (2.6) Hepatit B203 (0.3) Influenza (son bir yılda)11.215 (14) Pnömokok (son 5 yılda)9.297 (11.6) * bir kişi birden fazla aşı ile aşılanmış olabilir

58 Pnömokok Aşısında artış > 65 y/o* Kasım 2011 6 Kat artış %11.6 %60.2 Yaşlılarda pnömokok aşılama oranları: bir günlük bir eğitim programı ile hedef konulmasının etkileri

59 Aşılanmamış olma nedenleri * * * Hastanın beyanına göre

60 Erişkin Bağışıklanmasında Zorluklar: Pnömokok Aşısı, 2006, US Aşılanmamada Tüketici kaynaklı sebepler Hekimlerin erişkinlerin neden aşılanmadığı konusunda açıklamaları Sağlıklı, ihtiyacı yok~%60Hasta sık ziyaret etmiyor%88 Doktor ihtiyacım olduğunu anlatmadı ~%58Yan etkiler konusunda endişe%65 Yan etkiler~%40Bilgi eksikliği%73 Ne zaman yaptırmam gerektiğini bilmiyordum ~%25İğne korkusu%71 Etkili olmayabilir~%22Etkin bir hatırlatma sistemi yok%71 İğneden hoşlanmıyor~%19Yetersiz sigorta%68 Hastalık bulaşabilir~%18Farklı hekimler%62 Şu anki durumum kötüleşebilir~%16Aşı takviminin farkında değil%70 Sigortam kapsamıyor~%15Sağlıklı insanların ihtiyacı yok%68 Aldığım ilaçlarla etkileşime girebilir ~%15Etkili değil%62 Johnson DR, et al. Am J Med 2008;121:S28-S35

61 Stratejiler listesi Bekleyen siparişler Stratejiler listesi Bilgisayarlı kayıt hatırlatıcılar Çizelge hatırlatıcılar Performans Geri Bildirimi Ev ziyaretleri Posta/telefon hatırlatmaları Sağlıkta genişletilmiş erişim Hasta eğitimi Kişisel Sağlık Kayıtları

62

63

64 Türkiye’de erişkinlerde tetanoz, difteri, boğmacı, kızamık seroprevalansı: Erişkin aşılaması için etkiler Mine Durusu Tanrıöver, Canan Aycan, Sibel Aşçıoğlu, Serhat Ünal Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Accepted for publication. Low seroprevalance of diphtheria, tetanus and pertussis in ambulatory adult patients: the need for lifelong vaccination. European Journal of Internal Medicine

65 Objektif o Birincil amaç:erişkin ve yaşlılarda tetanoz, difteri, boğmaca ve kızamık seropozitifliğinin prevalansını araştırmak o İkincil amaç: to determine the need for booster vaccination with regard to predefined cut off antibody levels. Hastalar ve Metodlar o Mayıs-Aralık 2011 arasındaki erişkin ve yaşlı hastalar prospektif olarak dahil edldi. o Demografik ve klinik veri: Tetanoz, difteri, boğmaca antitoksoid antikorları kan örneklemleri alındı. IgG ELISA ile belirlendi. o Sonuçlar seropozitifliğe rapel ihtiyacı ve tavsiye edilen cut-off değerleri ile sağlanan korumaya göre değerlendirildi. Sonuçlar o 1367 hastadan onam formu alındı. 1303 kan örneklemi alındı o Yaş ortalaması: 57.1 ± 15.8 (18-90) ve %68’i kadın o Diyabet en sık görülen kronik hastalıktı (%23.5)

66 Seropozitflik DeğişkenHasta sayısı(%) Tetanoz Korunma yok 899 (69) Korunma404 (31) Difteri Korunma yok 849 (65.2) Korunma454 (34.8) Kızamık Korunma yok 1177 (90.3) Korunma126 (9.7) Kızamık Korunma yok16 (1.2) Korunma 1287 (98.8) DeğişkenHasta sayısı(%) Tetanoz Aşı endike 1007 (77.3) Aşı endike değil296 (22.7) Difteri Aşı endike 1256 (96.4) Aşı endike değil47 (3.6) Kızamık Aşı endike 1177 (90.3) Aşı endike değil126 (9.7) Kızamık Aşı endike24 (1.8) Aşı endike değil 1279 (98.2) Rapel endikasyonu Artan ilgi ve ulusal/uluslararası otoritelerin sürekli güncelledikleri kılavuzlara rağmen, erişkin aşılamasında kapsama çok düşüktür. Erişkin dönemdeki rapel aşılama ulusal/uluslararası otoritelerin kılavuzları doğrultusunda gereklidir.

67 “ADVICE” Avrupa Erişkin Aşı Kampanyası Dr Lale Ozisik Dr Mine Durusu Tanrıover Dr Serhat Unal

68 Avrupada aşı ile önlenebilir hastalıkların epidemiyolojisi l Influenza l Pnömokok l Hepatit B l Difteri-Boğmaca-Tetanoz

69 Avrupada genel erişkin aşı epidemiyolojisi Avrupada genel erişkin aşı epidemiyolojisi l Sero-prevalans verisi l Doktor farkındalık ve uyum verisi l Hasta algı verisi l sunal@hacettepe.edu.tr sunal@hacettepe.edu.tr l www.efim.org

70 Kaynaklar/Linkler l American Academy of Family Practice. http://www.aafp.org http://www.aafp.org l Center for Disease Control. http://www.cdc.gov http://www.cdc.gov l Morbidity Mortality Weekly Report. http://www.cdc.gov/mmwr/international/world.html http://www.cdc.gov/mmwr/international/world.html l National Network for Immunization Information. http://www.immunizationinfo.org http://www.immunizationinfo.org http://www.immunizationinfo.org l Health Sentinel. http://www.healthsentinel.com http://www.healthsentinel.com l Vaccine Adverse Event Reporting System. http://www.vaers.org/ http://www.vaers.org/ http://www.vaers.org/ l The Institute of Medicine. http://www.iom.edu/ http://www.iom.edu/http://www.iom.edu/ l www.who.int/topics/immunization.com www.who.int/topics/immunization.com


"Erişkinlerde Aşılama Prof Dr Serhat Unal Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 1. AŞI SEMPOZYUMU 21 Mayıs 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları