Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr.Meltem Işıkgöz Taşbakan 1.  Erişkinlerin bir kısmı çocukluk dönemi aşılarını olmamıştır  İleri yaşla birlikte hastalık riskinin artması ◦ Tetanoz,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr.Meltem Işıkgöz Taşbakan 1.  Erişkinlerin bir kısmı çocukluk dönemi aşılarını olmamıştır  İleri yaşla birlikte hastalık riskinin artması ◦ Tetanoz,"— Sunum transkripti:

1 Dr.Meltem Işıkgöz Taşbakan 1

2  Erişkinlerin bir kısmı çocukluk dönemi aşılarını olmamıştır  İleri yaşla birlikte hastalık riskinin artması ◦ Tetanoz, Grip, Pnömoni  Risk gruplarında ve özel gruplarda aşılama ◦ Splenektomi, Hematolojik malinite, Solit tümör, HIV/AIDS hastaları  Artan yolculuk trafiği Yolculuk öncesi aşılama 2

3 > 26 değişik hastalık önlenebilir hale gelmiştir > Çiçek hastalığı eradike edilmiştir > Polio eradikasyonu > Kızamık salgınlarının kontrolü > Tetanoz, difteri, kızamıkçık, sarılık, karaciğer kanseri vakalarında dramatik azalmalar 3

4  ACIP (Advisory Committee on Immunization Practices)  CDC (Centers for Disease Control and Prevention)  WHO  Ülkemizde Bağışıklama Danışma Kurulu Son yıllarda erişkin immünizasyonu ile ilgili programlar ve standart akım şemaları geliştirilmeye başlanmıştır.

5 5

6 6

7 7 Yaş Grupları Aşılar19-4950-6465 ve üstü Tetanoz-difteri (Td) Her 10 yılda bir hatırlatma Kızamık-kızamıkçık- kabakulak 1-2 doz1 doz Su çiçeği 2 doz İnfluenza Yılda 1 doz Pnömokok 1-2 doz1 doz Hepatit A 2 doz Hepatit B 3 doz Meningokok 1 yada daha fazla doz Bu yaş grubundakiler için önerilir Riskli durumlarda önerilir Tetanoz-difteri (Td)Her 10 yılda bir hatırlatma

8  Toksoit tip inaktif aşı, IM  Tüm erişkinlerin, aşılanmamışlarsa 3 doz (0,1,12. ay), 10 yılda bir rapel yaptırması önerilir  Tetanoz % 100’e yakın, difteri % 85 koruyuculuk sağlar  Özellikle gebeler takip edilerek aşılanmakta  Sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak uygulanmakta  2-8 °C de saklanmalıdır. Dondurulmaz. 8

9 Çocukluk çağında aşılanmamış - eksik aşılanmış Son 10 yıl içerisinde rapel yaptırmamış gebelere Td aşısı önerilir Hiç aşılanmamış gebeler, 4 hafta arayla en az 2 doz Td aşısı almaları sağlanmalı İkinci doz doğumdan en az 2 hafta önce tamamlanmalı Td2’den en az 6 ay sonra 3. doz aşı ile primer seri tamamlanmalı Primer seri tamamlanan kadına, gebe kaldığında 1 doz, sonraki gebeliğinde 1 doz Td yapılarak 5 doz Td şeması tamamlanmalı Difteri-tetanoz-boğmaca aşısı

10 Yaralanma sonrasında; √ yara temizliği √ debridman √ tetanoz profilaksisi İnsan tetanoz IG 250 IU, IM Bulunamaz ise heterolog antiserum 3000-5000 IU, IM Difteri-tetanoz-boğmaca aşısı

11 11 Yaş Grupları Aşılar19-4950-6465 ve üstü Tetanoz-difteri (Td) Her 10 yılda bir hatırlatma Kızamık Kızamıkçık Kabakulak 1-2 doz1 doz Su çiçeği 2 doz İnfluenza Yılda 1 doz Pnömokok 1-2 doz1 doz Hepatit A 2 doz Hepatit B 3 doz Meningokok 1 yada daha fazla doz Bu yaş grubundakiler için önerilir Riskli durumlarda önerilir

12  Canlı, atenüe virüs aşısı  Çocukluk çağı rutin aşılaması  Erişkinler için, kızamık, kabakulak, kızamıkçık geçirmemiş kimselere önerilmekte  Tek doz olarak uygulanır 12

13  Gebe olma ihtimali olanlara, 4 hafta içinde hamilelik planlayanlara yapılmamalı  Beraber yaşanılan mekanda immün yetmezlikli kimse bulunmamalı 13

14  Aşagıdaki durumlarda kızamık aşısına gerek yok ◦ Kızamık aşısı yapıldığına dair kayıt ◦ Kızamık geçirdiğine dair kayıt ◦ Laboratuvar olarak immun olduğu gösterilmişse  Bazı durumlarda en az 28 gün arayla 2 doz aşı önerilir ◦ Yakın zamanda kızamığa maruz kalma ya da salgın durumu ◦ Bir sağlık kuruluşunda ya da bakımevinde çalışma ◦ Yüksek öğrenim kurumlarında eğitim görme ◦ Temas riskinin yüksek olduğu uluslararası seyahat planlama

15 15 Yaş Grupları Aşılar19-4950-6465 ve üstü Tetanoz-difteri (Td) Her 10 yılda bir hatırlatma Kızamık-kızamıkçık- kabakulak 1-2 doz1 doz Su çiçeği2 doz İnfluenza Yılda 1 doz Pnömokok 1-2 doz1 doz Hepatit A 2 doz Hepatit B 3 doz Meningokok 1 yada daha fazla doz Bu yaş grubundakiler için önerilir Riskli durumlarda önerilir

16  Suçiçeği erişkinlerde, özellikle immün sistemi baskılanmış olanlarda daha ağır ve komplikasyonlu seyretmekte  Tüm yaşlarda, duyarlı kişilere 4-8 hafta arayla 2 doz önerilmekte  Sağlıklı kişilerde %97-99 oranında Ab oluşur  Aşılama sonrasında koruyuculuk en az 10 yıl 16

17 •Sağlık personeli ve immün düşkün hastaların aile bireyleri •Virüs ile karşılaşma riski fazla olanlar (laboratuar çalışanları, öğretmenler…) •Doğurganlık çağında ve gebe olmayan kadınlar •HIV ile enfekte hastaların bir bölümü •Temas sonrasında ilk 3 gün içinde Risk grupları Varisella Zoster aşısı

18 18 Yaş Grupları Aşılar19-4950-6465 ve üstü Tetanoz-difteri (Td) Her 10 yılda bir hatırlatma Kızamık-kızamıkçık- kabakulak 1-2 doz1 doz Su çiçeği 2 doz İnfluenzaYılda 1 doz Pnömokok 1-2 doz1 doz Hepatit A 2 doz Hepatit B 3 doz Meningokok 1 yada daha fazla doz Bu yaş grubundakiler için önerilir Riskli durumlarda önerilir

19  Trivalan inaktive aşı  İdeal uygulama zamanı ekim ayı başından kasım ayı sonuna kadar  Bu dönemde aşılanmayanlar influenza mevsimi boyunca aşılanabilir  Her yıl yeniden uygulanması gerekmekte  Bir yıl önceki influenza mevsiminde izole edilen influenza suşlarını içermeli  Erişkinlerde tek doz uygulama yeterli

20 •İnfluenza ilişkili komplikasyonların •İş gücü kayıplarının •İnfluenza ilişkili ölümlerin önlenmesi Amaç Influenza aşısı

21 ≥ 65 yaşBakımevi ve huzurevinde kalanlarUzun süreli aspirin tedavisi alanlar (Reye sendromu)Astımı da içeren kronik pulmoner hastalıklarKardiyovasküler hastalıklarDiabetes mellitusBöbrek fonksiyon bozukluğuHemoglobinopatilerİmmünsüpresiflerAspirasyon riskini artıran durumu olanlarİnfluenza mevsimi boyunca gebelik varlığıAsplenik hastalarYüksek riskli kişilere influenza bulaştırma riski olanlarSağlık personeliAşılanmak isteyen herkes Influenza aşısı

22 Yan etkiler (%5↓) Lokal yan etkilerEn sık Hafif ateş ve hafif sistemik semptomlar Aşılamadan sonraki 8-24 saat içinde Yumurta proteinine alerji Çok nadir Influenza aşısı

23 •2. trimestırda yapılmalı Gebelikte kullanım •Aşı, anne ve çocuk için güvenilir Emziren anneler •CD4+ sayısı mm 3 ’te 100 ve üzerinde olanlarda aşı etkin HIV enfeksiyonu Influenza aşısı

24  65 yaş üzerindekilerde ve riskli kişilerde (durumu belirtildiği takdirde) resmi kurumlarca aşı ücreti karşılanmakta  Piyasada ticari formlar bulunmaktadır: > Vaxigrip > Fluarix > İnfluvac > İnflexal V Berna 24

25 25 Yaş Grupları Aşılar19-4950-6465 ve üstü Tetanoz-difteri (Td) Her 10 yılda bir hatırlatma Kızamık-kızamıkçık- kabakulak 1-2 doz1 doz Su çiçeği 2 doz İnfluenzaYılda 1 doz Pnömokok1-2 doz1 doz Hepatit A 2 doz Hepatit B 3 doz Meningokok 1 yada daha fazla doz Bu yaş grubundakiler için önerilir Riskli durumlarda önerilir

26  İnaktive aşı  SC ya da IM 0.5 mL tek doz  Kronik hastalığı olanlar ile yaşlı kişilerde antikor yanıtı ↓  Koruma oranı %50-81

27 Kronik pulmoner hastalık (astım dışında)Kronik kardiyovasküler hastalıkDiabetes mellitusKronik karaciğer hastalığı veya nefrotik sendromFonksiyonel veya anatomik aspleniİmmünsüpresif hastalıklarKohlear implantBeyin omurilik sıvısı (BOS) kaçaklarıHIV tanısı alan hastaBakımevinde kalan kişiler Pnömokok aşısı

28  65 yaş ve üstündekilerde resmi kurumlarca aşı ücreti karşılanmakta.  Risk altındaki grupta, tanı belirtilerek aşının ücretsiz olarak sağlanması mümkün  13 valanlı konjuge aşı  23 polivalan içeren aşılar  Pnömo 23  Pnömovax 28

29 29 Yaş Grupları Aşılar19-4950-6465 ve üstü Tetanoz-difteri (Td) Her 10 yılda bir hatırlatma Kızamık-kızamıkçık- kabakulak 1-2 doz1 doz Su çiçeği 2 doz İnfluenzaYılda 1 doz Pnömokok 1-2 doz1 doz Hepatit A 2 doz Hepatit B3 doz Meningokok 1 yada daha fazla doz Bu yaş grubundakiler için önerilir Riskli durumlarda önerilir

30  Rekombinant inaktif aşı  Kas içi, subkutan, 1 ml (20 µg)  Risk altındaki gruplara yapılması önerilmekte  Hemodiyaliz hastaları (hemodiyaliz beklentisi olanlar dahil)  ÇİFT DOZ!  Konsantre (faktör) kan ürünleri kullanımı ÇİFT DOZ!  Sık aralıklarla kan transfüzyonu gereken hastalar (Aplastik anemi, hematolojik maliniteler)  ÇİFT DOZ! 30

31  Anti-HCV olumlu hastalar  HIV olumlu hastalar  Sağlık çalışanları  Damar içi uyuşturucu madde bağımlıları  Altı aylık sürede birden fazla cinsel partneri olanlar  Yakın zamanda CYBH geçirenler  Eşcinseller  Hepatit B taşıyıcılarının cinsel partnerleri ve ev içi temaslıları  Endemik bölgeye yolculuk yapacak olanlar 31

32  Bu risk gruplarının dışında, hekimin yüksek risk nedeniyle aşı yapılmasını uygun bulduğu kişilere sağlık kuruluşlarında ÜCRETSİZ AŞI UYGULAMASI yapılmaktadır. 32

33 33 Yaş Grupları Aşılar19-4950-6465 ve üstü Tetanoz-difteri (Td) Her 10 yılda bir hatırlatma Kızamık-kızamıkçık- kabakulak 1-2 doz1 doz Su çiçeği 2 doz İnfluenzaYılda 1 doz Pnömokok 1-2 doz1 doz Hepatit A2 doz Hepatit B 3 doz Meningokok 1 yada daha fazla doz Bu yaş grubundakiler için önerilir Riskli durumlarda önerilir

34  İnaktive virüs aşısı  6 ay arayla iki doz  Hepatit A enfeksiyonu ve komplikasyonları için risk altındakilere önerilir  Daha önce HAV ile karşılaşmamış erişkinlere önerilir. 34

35  Kronik karaciğer hastalığı, kronik hepatit B ve C  Konsantre kan ürünleri kullanımı  Damar içi uyuşturucu madde bağımlıları  Eşcinsel erkekler  Hepatit A virüsüyle çalışanlar  Endemik bölgeye seyahat edenler 35

36 36 Yaş Grupları Aşılar19-4950-6465 ve üstü Tetanoz-difteri (Td) Her 10 yılda bir hatırlatma Kızamık-kızamıkçık- kabakulak 1-2 doz1 doz Su çiçeği 2 doz İnfluenzaYılda 1 doz Pnömokok 1-2 doz1 doz Hepatit A 2 doz Hepatit B 3 doz Meningokok1 yada daha fazla doz Bu yaş grubundakiler için önerilir Riskli durumlarda önerilir

37  Kapsüler polisakkarit yapı, 4 serotip (A, C, Y, W135)  Subkutan uygulama  Geç kompleman komponentleri yetersizliği (C 7-8-9 )  Fonksiyonel ya da anatomik aspleni  Endemik bölgeye seyahat (Suudi Arabistan)  Kalabalık yaşanılan yerlerde yaşayanlara (ordudaki askerler, yatılı okul öğrencileri) 37

38  HPV’nin neden olduğu genital siğil, prekanseröz genital lezyonlar ve serviks kanserini önlemeye yönelik  IM uygulanır  Serviks kanserini %70-80, genital siğilleri %90 engeller  En az 5 yıl koruyucu

39 İki tip aşı Quadrivalan aşı Gardasil HPV 6, 11, 16 ve 18’e karşı koruyucu 0., 2. ve 6. ay Biovalan aşı Cervarix HPV 16 ve 18’e karşı koruyucu 0., 1. ve 6. ay HPV aşısı

40  Endikasyonlar ◦ 9-26 yaş arasındaki ♀ ◦ Seksüel aktivite ile HPV’ye maruz kalmadan önce aşının yapılması önemli

41  Her türlü aşı aynı anda uygulanabilir  Aşılar üretici firma tarafından karıştırılarak üretilmedikleri sürece karıştırılmaz  Canlı aşılar (KKK, suçiçeği, sarıhumma) aynı anda uygulanmamışsa aralarında en az 4 hafta süre bırakılmalı  Oral canlı aşılar (OPA ve tifo) enjekte edilen canlı aşılardan önce veya sonra herhangi bir zaman uygulanabilir  Canlı aşıdan sonra Ig en az 2 hafta sonra yapılmalıdır.  Önce Ig yapıldıysa aşı için en az 2 ay beklenmelidir

42 DİKKAT  Soğuk zincir kuralları  Açılan her flakonun üzerine tarih ve saat yazılmalı  Canlı viral aşılar (öz. OPV ve sarı humma) ısıya duyarlı  DBT, DTaB, DT, Td, IPV, konjuge Hib, hepatit B ve İnfluenza aşıları donmaya duyarlı  Buzdolabında termometre bulunmalı 42

43 43

44  Td  İnaktif influenza aşısı  Risk faktörü varsa ◦ Meningokok ◦ Pnömokok ◦ Hepatit A ve B yapılabilir  KKK, suçiçeği kontrendike 44 Recommended adult immunization schedule-United States, 2010, MMWR 2010; 59(1):Q1-Q4

45  İmmünsüprese hastalara canlı aşılar kontrendike  Ev içinde immünsüprese kişi varsa OPV yapılmamalı  İmmünsüpresif tedavi sırasında ve 2 hafta öncesinde aşılananlara en erken 3 ay sonra aşı tekrarı 45 Recommended adult immunization schedule-United States, 2010, MMWR 2010; 59(1):Q1-Q4

46  Td  Yıllık influenza aşısı  Pnömokok aşısı  KKK, suçiçeği, zoster gibi canlı aşılar yapılabilir  Risk faktörü varsa ◦ Meningokok ◦ Pnömokok ◦ Hepatit A ve B yapılır 46 Recommended adult immunization schedule-United States, 2010, MMWR 2010; 59(1):Q1-Q4

47 ◦ İnfluenza her yıl ◦ KKK ◦ Suçiçeği ◦ Hepatit B ◦ Td  Risk faktörü varsa ◦ Meningokok ◦ Pnömokok ◦ Hepatit A 47

48  Sarı Humma aşısı  Poliyomyelit aşısı  Td  Kızamık  Tifo  Meningokok aşısı  Japon B ansefaliti  Hepatit A ve B 48

49 49

50 50

51 ◦ Her başvuruyu aşılama fırsatı olarak değerlendirin ◦ Öykü alın ◦ Aşılama için risk durumunu belirleyin 51

52  Hastaya uygun aşılama programı hazırlayın  Teklif ettiğiniz aşıların ödeme koşullarını kontrol edin  Teklif ettiğiniz aşılar konusunda ikna edici olun 52

53  Hepatit A  Hepatit B  Kızamık,Kızamıkçık,Kabakulak  Suçiçeği 53

54  TEŞEKKÜRLER


"Dr.Meltem Işıkgöz Taşbakan 1.  Erişkinlerin bir kısmı çocukluk dönemi aşılarını olmamıştır  İleri yaşla birlikte hastalık riskinin artması ◦ Tetanoz," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları