Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

S. ALKAN ve B. BATUK TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II OKUTMAN Fatih Mehmet Avcu Sedat ALKAN Bilal BATUK 05090039024 05090039039 Konu:Temel İstatistik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "S. ALKAN ve B. BATUK TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II OKUTMAN Fatih Mehmet Avcu Sedat ALKAN Bilal BATUK 05090039024 05090039039 Konu:Temel İstatistik."— Sunum transkripti:

1 S. ALKAN ve B. BATUK TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II OKUTMAN Fatih Mehmet Avcu Sedat ALKAN Bilal BATUK 05090039024 05090039039 Konu:Temel İstatistik

2 TEMEL İSTATİSTİK

3 İstatistik Nedir? Belirli bir amaçla düzenlemiş veri topluluğu Belirli bir amaçla verilerin toplanması,düzenlenmesi,analiz edilerek yorumlanmasını sağlayan yöntemler topluluğu Bir ana kitle parametresinin kendinden daha az sayıda gözlem içeren bir alt küme yardımı ile tahmine istatistik denir.

4 S. ALKAN ve B. BATUK İstatistik Türleri Tarifsel istatistik;nümerik verileri derlemek,düzenlemek ve özetlemek için kullanılan prosedürlerdir. Tümevarımsal istatistik;örneklemeye dayanarak bir popülasyon hakkında bilgi elde etmek için kullanılan yöntemlerdir.

5 S. ALKAN ve B. BATUK Bazı Kavramlar Yaşamda karşılaşılan olayları Tipik Toplu olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Tipik olaylar: az sayıda faktör tarafından etkilenen fiziksel yada kimyasal olaylardır. Toplu olaylar: çok fazla faktör tarafından etkilenen büyük çaptaki olaylardır. Birim: bir topluluğu oluşturan ve incelemeye konu olan obje ya da bireye birim denir. Karakter: birimin çeşitli özelikleri karakter olarak tanımlanır. Popülasyon: belli karakterleri ortak olan birimlerin oluşturduğu topluluğa denir.

6 S. ALKAN ve B. BATUK Parametre:popülasyonun özelliklerini tanımlayan değerlere parametre denir.popülasyonun özelliklerini belirten parametrelerde en önemlileri popülasyonun ortalaması ( μ) var yansıdır (σ 2 ) Örnek:İnceleme konusu olan popülasyondan bir örnekleme yöntemi ile popülasyonu temsil edebilecek büyüklükte alınan daha az sayıda birimlerin oluşturduğu topluluğa örnek denir.Ayrıca örnek,araştırıcının çalıştığı konu ile ilgili olarak konu deney veya gözlemler sonucunda elde ettiği gözlemler topluluğudur şeklinde de tanımlanabilir. İstatistik:Örneğin özelliklerini tanımlaya değerlere denir.Diğer bir ifade ile örnekten hesaplanan değerlere istatistik denir.En önemli istatistikler örnek ortalaması ( ) ve örnek var yansıdır (S 2 ) istatistikler parametrelerin bir tahminidir.

7 S. ALKAN ve B. BATUK Değişkenler İstatistik birimlerinin sahip oldukları özelliklere (yani birbirinden ayırt edilmelerine yarayan özelliklere) değişken denir. Tekrarlanan bir olayda her defasında farklı değerler alabilen sembollere denir. Değişkenler genellikle alfabenin X,Y,V,W,Z gibi son harfleriyle gösterilir.Değişkenin aldığı değerler ise o değişkenin küçük harfi k ile sembolize edilirler. X={x 1,x 2,x 3,....,x n } Y={y 1,y 2,y 3,...., y n }

8 S. ALKAN ve B. BATUK Değişken Türleri

9 S. ALKAN ve B. BATUK İstatistiksel ölçekler Nominal: Şıklar arasında üstünlük yok (renk, cinsiyet, marka gibi). Özel bir durum olarak iki sonuçlulara (evet/hayır, var/yok) “dik otom” ölçek denir. Sıralı: Şıklar arasındaki mesafeler bilinmiyor ama evrensel kabul görmüş üstünlükler var. ( likert ölçeği, rütbe, eğitim, ve tercih sıralamaları gibi)

10 S. ALKAN ve B. BATUK İstatistiksel ölçekler-2 Aralık: Sayısal ölçüm değerleri arası mesafeler eşit ancak sıfır noktası anlamlı değil. Yokluk, hiçlik belirtmiyor. (sıcaklık, takvim sistemi) Likert ölçeği aralık ölçek varsayılır. Oransal: Ölçülebilir büyüklükler. Metrik ölçümler de denmektedir. (ağırlık, uzunluk, süre gibi)

11 S. ALKAN ve B. BATUK İstatistiksel ölçekler-3 Eğer bir olayın meydana gelme sıklığı sayılıyor ise bu frekans anlamına gelir ve genelde oransal ölçek olarak işlem görür. Ancak sıklık gösteren bu verilere dikkatli yaklaşmak gerekir. (mesela hata sayısı, yoldan geçen insan sayısı, senede yağışlı gün sayısı gibi)

12 S. ALKAN ve B. BATUK VERİLERİN DÜZENLENMESİ VE SUNULMASI

13 S. ALKAN ve B. BATUK VERİLERİN TOPLANMASI VE DÜZENLENMESİ Veri ve Veri Kaynakları Tamsayım ve Örnekleme - Anket - Gözlem - Deney Doğrudan Veri Toplama Yöntemleri - Basit Seri - Frekans Serisi - Sınıflı Seri

14 S. ALKAN ve B. BATUK Birikimli Frekanslar - Artan Birikimli Frekanslar - Azalan Birikimli Frekanslar Oransal Frekanslar İstatistiksel Seriler - Zaman Serileri - Mekan Serileri - Dağılım Serileri -Bileşik Seriler

15 S. ALKAN ve B. BATUK VERİ VE VERİ KAYNAKLARI Veriler alındıkları kaynağa göre doğrudan ve dolaylı veriler olmak üzere iki ana grupta toplanabilirler. Doğrudan Veriler: Araştırmayı yapan kişi veya kişiler tarafından kaynağından alınan verilerdir. Dolaylı Veriler: Başka kurum veya kuruluşlar tarafından toplanarak düzenlenen verilerdir.

16 S. ALKAN ve B. BATUK TAMSAYI VE ÖRNEKLEME İstatistiksel araştırmalarda incelemeyi amaçladığımız birimlerin oluşturduğu topluluğa ana kütle adı verilir. Ana kütleden seçilen az sayıda birimin oluşturduğu topluluğa örnek adı verilir. Tamsayım: Ana kütle ile ilgili bilgi toplanmak istendiğinde tüm birimlerin teker teker incelenmesi gerekmektedir. Bu işleme tamsayım adı verilir. Örnekleme: Bir ana kütleden ana kütle birim sayısından daha az sayıda birim seçilerek, bu birimler yardımı ile ana kütle parametrelerinin tahmin edilmesi işlemine örnekleme denir.

17 S. ALKAN ve B. BATUK Başlıca istatistiksel örnekleme yöntemleri  Basit Tesadüfi Örnekleme Yöntemi Örneği seçilecek ana kütle birimlerinin her birine eşit seçilme şansı veren örnekleme yöntemine denir.  Tabakalı Örnekleme Yöntemi Belirlenen kritere göre, değerleri birbirine yakın birimler aynı tabakalara dahil edilerek tabakalar oluşturulduktan sonra her tabaka için ayrı ayrı basit tesadüfi örnekleme yöntemi uygulanarak bunların sonuçlarının birleştirilmesi yöntemine denir.

18 S. ALKAN ve B. BATUK  Kademeli Örnekleme Yöntemi Ana kütle alt gruplara ayrılır. Alt grupların her birine küme adı verilerek, bu kümelerden bir veya birkaç tanesi tesadüfi olarak seçilir. Kümelerin tüm birimlerinin örneği oluşturması yöntemine denir.  Sistematik Örnekleme Ana kütle ve örnek birim sayıları ile orantılı eşit aralıklarla birimlerin çekilerek örneğin düzenlendiği bir yöntemdir.

19 S. ALKAN ve B. BATUK Doğrudan veri toplama yöntemleri Anket En çok kullanılan yöntemdir. Anket formu olarak adlandırılan ve bilgi toplayacak kişi veya kişilerce hazırlanan bir form çeşitli şekillerde veri kaynağına ulaştırılır. Gözlem Bu yöntemle bilgi toplayacak kişi veya kişiler bilgi kaynaklarını gözleyerek sonuçlarını elde etmektedirler. Deney İstenilen olaylar suni olarak oluşturulur ve oluşturulan bu olaylar gözlemlenerek gerekli olan bilgiler elde edilir.

20 S. ALKAN ve B. BATUK Verilerin Düzenlemesi  Basit Seri Elde edilen ham verilerin küçükten büyüğe doğru sıralanması ile elde edilecek serilere basit seriler denir. Serinin toplam değeri

21 S. ALKAN ve B. BATUK 1,3,2,2,3,1,4,5,3,6,0,5,2,3,2,4,8,0,1,2,3,3,1,0,4 Verilen değerleri basit seri şeklinde düzenleyelim. 0,0,0,1,1,1,1,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3,3,4,4,4,5,5,6,8

22 S. ALKAN ve B. BATUK x i f i x 1 f 1 x 2 f 2 x 3 f 3 STD.. x k f k

23 S. ALKAN ve B. BATUK Xifi 03 14 25 36 43 52 61 81 25

24 S. ALKAN ve B. BATUK Sınıflı Seri: İncelenecek birim sayısının çok olması ve değişkenin birbirinden farklı çok sayıda değer alması durumunda frekans serileri de basit seriler gibi uzun sayı dizileri şekline dönüşebilirler. Bu durumda sınıflı seri, sınıflandırılmış seri, gruplu seri, gruplandırılmış seri gibi isimlerle adlandırılan seriler düzenlenmektedir.

25 S. ALKAN ve B. BATUK Xifi 03 14 25 36 43 52 61 81 25 Sınıflarfi 0-27 2-411 4-65 6-81 8-101 25 Frekans Serisi Sınıflı Seri

26 S. ALKAN ve B. BATUK Örnek: Bu sapma miktarını daha önce verilen örnek üzerinde gösteriniz. Basit Seri : 0+0+0+1+1+1+1+2+2+2+2+2+3+3+3+3+3+3+4+4+5+5+6+8 = 68

27 S. ALKAN ve B. BATUK Xififi.Xi 030 144 2510 3618 4312 5210 616 818 Toplam2568

28 S. ALKAN ve B. BATUK Xi=(alts+üsts)/2 SınıflarfiXifi.Xi 0-27(0+2)/2=17 2-411(2+4)/2=333 4-65(4+6)/2=525 6-81(6+8)/2=77 8-101(8+10)/2=99 Toplam2581 Görüldüğü gibi basit ve frekanslı serilerin toplam değeri 68’e eşit iken, sınıflı serinin toplam değeri 81’e eşittir.

29 S. ALKAN ve B. BATUK  Artan Birikimli Frekanslar Frekans serilerinde ve sınıflı serilerde belirli bir değere eşit veya daha küçük değer alan birimlerin sayısını göstermek için artan birikimli frekanslar hesaplanır. Artan birikimli frekanslar hesaplanırken frekanslar sütununun ilk frekans değeri aynen alınır ve bu değer artan birikimli frekanslar sütununun ilk değeri olarak yazılır. İkinci frekans değeri ilk frekans değeri ile toplanarak artan birikimli frekanslar sütununun ikinci değeri olarak yazılır. Bu işleme frekanslar bitene kadar devam edilir. Artan birikimli frekanslar sütunun en son değeri frekanslar toplamına eşit olacaktır.

30 S. ALKAN ve B. BATUK Xifi Artan Birimli Frekanslar 033=3 143+4=7 257+5=12 3612+6=18 4318+3=21 5221+2=23 6123+1=24 8124+1=25 25

31 S. ALKAN ve B. BATUK Sınıflarfi Artan Birikimli Frekanslar 0-277=7 2-4117+11=18 4-6518+5=23 6-8123+1=24 8-10124+1=25 25

32 S. ALKAN ve B. BATUK Frekans serilerinde ve sınıflı serilerde belirli bir değere eşit veya daha büyük değer alan birimlerin sayısını göstermek için azalan birikimli frekanslar hesaplanır. Frekanslar toplamından başlanarak çıkartma işlemi yapılır. Bu durumda azalan frekanslar sütununa ilk olarak frekanslar toplamı yazılır. Daha sonra bu ilk frekans, frekanslar toplamından çıkarılarak bulunan değer azalan birikimli frekanslar sütununun ikinci değerini verir. Bu işlem aynı şekilde serinin son değerine kadar devam eder.

33 S. ALKAN ve B. BATUK Xifi Azalan Birimli Frekanslar 1.Yöntem Azalan Birikimli Frekanslar 2.Yöntem 0322+3=2525 1418+4=2225-3=22 2513+5=1822-4=18 367+6=1318-5=13 434+3=713-6=7 522+2=47-3=4 611+1=24-2=2 8112-1=1 25

34 S. ALKAN ve B. BATUK Sınıflarfi Azalan Birikimli Frekanslar 0-2725 2-41118 4-657 6-812 8-1011 25

35 S. ALKAN ve B. BATUK

36 Örnek:Daha önce örnek olarak verilen frekans serisi ve sınıflı serinin oransal frekanslarını hesaplayalım. Xifi Oransal Frekanslar 033/25=0,12 144/25=0,16 255/25=0,20 366/25=0,24 433/25=0,12 522/25=0,08 611/25=0,04 81 2525/25=1,00 Serinin 0,24 değeri, işyerinde çalışan işçilerin %24’ünün 3 çocuklu olduğunu göstermektedir.

37 S. ALKAN ve B. BATUK Xifi Oransal Frekanslar 033/25=0,12 144/25=0,16 255/25=0,20 366/25=0,24 433/25=0,12 522/25=0,08 611/25=0,04 81 2525/25=1,00 Yukarıdaki frekans sütununda yer alan 0,20 değeri, işyerinde çalışan işçilerin %20’ sinin çocuk sayısının 4 (dahil) ile 6 (hariç) arasında olduğunu göstermektedir.

38 S. ALKAN ve B. BATUK Xifi Oransal Frekansl ar Artan Bir. Frekansl ar Azalan Bir. Frekansl ar Artan Oransal B.F Azalan Oransal B.F 030,123250,121,00 140,167220,280,88 250,2012180,480,72 360,2418130,720,52 430,122170,840,28 520,082340,920,16 610,042420,960,08 810,042511,000,04 251,00

39 S. ALKAN ve B. BATUK Sınıfla r fi Oransal Frekans lar Artan Bir. Frekans lar Azalan Bir. Frekans lar Artan Oransal B.F Azalan Oransal B.F 0-270,287250,281,00 2-4110,4418 0,72 4-650,202370,920,28 6-810,042420,960,08 8-1010,042511,000,04 251,00

40 S. ALKAN ve B. BATUK YıllarSivil İstihdam (15+Yaş) 1=Bin Kişi 199520394 1996208894 199720505 199821084 1999(1)21546 2000(2)21786 1-)Nisan 1998 Hane halkı işgücü anketi geçici sonuçları 2-)Tahmin  Zaman Serileri Toplanan verilerin gün, ay, yıl gibi zaman birimlerine göre düzenlenmesi ile oluşturulan serilere zaman serileri denir.

41 S. ALKAN ve B. BATUK GelirGider Ülkeler1998199919981999 Belçika49,749,251,050,4 Danimar ka 58,859,157,656,5 Almanya44,8 47,547,2 Yunanist an 39,0 41,541,1 İspanya40,8 42,942,4 Fransa51,350,954,153,2 İngiltere41,442,241,341,8 Türkiye25,324,134,538,4 Örnek: Kamu kesimi toplam gelir ve giderlerinin G.S.Y.İ.H. İçindeki payları

42 S. ALKAN ve B. BATUK AilelerYıllık GelirYıllık Tasarruf (YTL) A121 B323 C5618 D2410 E185 F278 Bileşik Seriler Birimlerin bir veya daha çok karaktere göre dağılımını gösteren serilere bileşik seriler denir.


"S. ALKAN ve B. BATUK TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II OKUTMAN Fatih Mehmet Avcu Sedat ALKAN Bilal BATUK 05090039024 05090039039 Konu:Temel İstatistik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları