Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HZ. Muhammed (s.a.v)’in Rahmeti ve Merhameti. Içindekiler : HZ. Muhammed (s.a.v)’in Merhametliliği HZ. Muhammed (s.a.v)’in Rahmeti.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HZ. Muhammed (s.a.v)’in Rahmeti ve Merhameti. Içindekiler : HZ. Muhammed (s.a.v)’in Merhametliliği HZ. Muhammed (s.a.v)’in Rahmeti."— Sunum transkripti:

1 HZ. Muhammed (s.a.v)’in Rahmeti ve Merhameti

2 Içindekiler : HZ. Muhammed (s.a.v)’in Merhametliliği HZ. Muhammed (s.a.v)’in Rahmeti

3 HZ. Muhammed(s.a.v)’in Merhametliliği :

4 Merhamet: Merhametin asıl anlamı : Bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı duyulan üzüntü, acıma

5 HZ Muhammed (s.a.v)’in Merhameti Şefkat ve merhamet insanı yücelten ulvîduygulardandır. Merhametin gücüşiddet ve öfkenin gücünden her zamanüstün gelmiştir. Dünya sevgi vemerhamet üzerine kuruludur. Allah’ın99 güzel isminden biri Rahman biriRahimdir; her ikisi de O’nun ne kadarçok merhametli olduğunu anlatır.

6 HZ Muhammed (s.a.v)’in Merhameti Merhametin kaynağı olan YüceRabbimiz, bize elçi olarak gönderdiğipeygamberinin kalbini de merhametledoldurmuş ve ona: “–Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.”(Enbiya, 107) buyurmuştur.

7 HZ Muhammed (s.a.v)’in Merhameti Daha önce, Hz. Muhammed’in (s.a.v.)başarılı olmasının sırlarından biri, onungüvenilir biri olmasıydı demiştik.Başarısının bir başka sırrını da YüceAllah, Kur'an-ı Kerim’inde şöyleaçıklıyor: “–...ve (Ey Peygamber!) senin izleyicilerine yumuşak davranmanAllah’ın rahmetinin bir eseriydi. Çünkü,eğer onlara karşı kırıcı ve sert olsaydın,doğrusu senden koparlardı. Artık onlarıhoş gör ve bağışlanmaları için dua et.”(Âl-i İmran, 159)

8 HZ Muhammed (s.a.v)’in Merhameti Peygamberimiz o kadar merhametliydi kiMüslümanlara olmadık kötülükleryapan, eziyetler çektiren putperestleribile, eline pek çok cezalandırma fırsatıgeçmesine rağmen, affetmiş; onları yeniportadan kaldırmaktansa kendine çekipkazanmayı hedeflemişti. BedirSavaşında aldığı esirleri, Müslümanlaraokuma-yazma öğretmeleri karşılığındaserbest bırakmış, yıllar sonra Mekke’yezaferle döndüğünde İslam’ın en azılıdüşmanlarını affettiğini ilan etmiştir.

9 HZ Muhammed (s.a.v)’in Merhameti Peygamberimizin gönlünden akan bumerhamet seline karşı, putperestlerinlideri olan Ebu Süfyan bile duyarsızkalamamış, sonunda o da şahadetkelimesini söyleyerek Müslümanolmuştur.

10 HZ Muhammed (s.a.v)’in Merhameti Kendisi hem yetim hem de öksüz olarakbüyümüş olan ve bir çocuk için anne-baba hasretinin ne demek olduğunu çokiyi bilen Peygamberimiz özellikle öksüzve yetimlerin üzerine titrerdi. O şöylederdi: “–Kim bir fakir aile veya kimsesiz çocuk bırakırsa onu bize (Allahve Resulüne) bırakmıştır.” “– Merhamet etmeyene (Allah tarafından)merhamet edilmez.”

11 HZ Muhammed (s.a.v)’in Merhameti Rahmet Peygamberi, sadece insanlaradeğil, diğer canlılara da merhametledavranılmasını isterdi. Yükhayvanlarına gücünün üstünde yükvurulmamasını emrederdi. Daha önceyaşamış toplumlardan bir kadının, birkediyi hapsederek açlıktan ölmesinesebep olduğu için cehennemlik; biradamın da susuzluktan ölmek üzereolan bir köpeğe, kuyuya inerekayakkabısıyla su çıkarıp ona içirdiği içincennetlik olduğunu anlatır, hayvanlarakarşı merhametli olmalarınıçevresindekilere emrederdi.

12 Konu Tekrarı : 1. Şefkat ve merhamet omasaydı, yeryüzünde yaşam olur muydu? Düşüncelerimizi yazalım. 2. Peygamberimizin merhametli oluşu, onun başarısını nasıl etkilemiştir? 3. Peygamberimizin hayvanlara ve doğaya sevgi ve merhametle bağlılığını açıklayınız.

13 HZ. Muhammed(s.a.v)’in Rahmeti :

14 Rahmet: Birinin suçunu ba ğ ı ş lama, yarlıgama, merhamet etme. Ya ğ mur: Kubbedeki açıktan rahmet ya ğ ar, güne ş vurur

15 HZ Muhammed (s.a.v)’in Rahmeti Yüce Allah, Peygamberimiz Hz.Muhammed’i (s) bütün evrene rahmetolarak gönderdiğini bildirmiş ve şöylebuyurmuştur:“Biz seni alemlere rahmet olarakgönderdik.” (Enbiya 107)Rahmet: acımak, şefkat göstermek,merhamet etmek, iyilik etmek vebağışlamak anmalarına gelir.

16 HZ Muhammed (s.a.v)’in Rahmeti Peygamberimiz görünen ve görünmeyenbütün yaratılmışlar için Allah’ın ihsanettiği büyük bir lütuftur. Bununanlamını şöyle açıklayabiliriz:Peygamberimize gönderilen din, bütüninsanlar için hakkı ve doğruyu gösterenbir kılavuzdur. Güneş nasıl biyolojikyaşam için gerekliyse Peygamberimizegönderilen din de insanların hem içdünyaları için hem de toplumları için okadar gereklidir.

17 HZ Muhammed (s.a.v)’in Rahmeti Peygamberimize gönderilen din, tabiatiçin de rahmettir. Çünkü ölçüyü aşaninsan yalnız kendine zarar vermez;hırsları uğruna havayı, suyu zehirler,toprağı çölleştirir. Peygamberimizingönderilişi hem insanlık için hem dediğer varlıklar için bu nedenle rahmetolmuştur.

18 HZ Muhammed (s.a.v)’in Rahmeti Peygamberimiz yaşamı boyuncagüçsüzlerin ve korumasız kalmışlarınkoruyucusu olmuştur. Yaşadığı dönemdeen çok kadınlar, köleler ve korumasızkalmış öksüz ve yetimler ezilmekteydi.Hz. Muhammed (s.a.v) onlarındurumlarını iyileştirmeye yönelik çeşitliönlemler almıştır.

19 Konu Tekrarı : 1. Peygamberimizin bütün insanlar için rahmet olarak gönderilmesinin anlamını açıklayınız.

20 Izlediğiniz için Teşekkürler… Hazırlayan : Taha Enes ASLANTURK Sunanlar : Furkan Yılmaz Hidayet Öğüt Yusuf Atabey Çeken Süleyman Fatih Kansu


"HZ. Muhammed (s.a.v)’in Rahmeti ve Merhameti. Içindekiler : HZ. Muhammed (s.a.v)’in Merhametliliği HZ. Muhammed (s.a.v)’in Rahmeti." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları