Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PEYGAMBER EFENDİMİZİN HAYATI VE ÖRNEK KİŞİLİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PEYGAMBER EFENDİMİZİN HAYATI VE ÖRNEK KİŞİLİĞİ"— Sunum transkripti:

1 PEYGAMBER EFENDİMİZİN HAYATI VE ÖRNEK KİŞİLİĞİ
bilgidagi.com

2 İÇİNDEKİLER Çocukluk hayatı Aile büyüklerini sever sayardı Dürüst ve güvenilirdi Çalışmayı severdi Kötü alışkanlıklardan kaçınırdı Haksızlıklara güzel bir tavırla karşı çıkardı Arkadaşlarıyla iyi geçinirdi Doğayı ve hayvanları çok severdi Mekke dönemi Cahiliye dönemi bilgidagi.com

3 PEYGAMBER EFENDİMİZİN DOĞUMU VE ÇOCUKLUK HAYATI;
Hz. Muhammed (s.a.v.) Milâddan sonra 571 senesi, Fil Yılı'nda, 12 Rebiülevvel (20 Nisan) pazartesi gecesi sabaha karşı, Mekke'nin doğusunda bulunan "Hâşimoğulları Mahallesi"nde, babasından kendisine mirâs kalan evde doğdu bilgidagi.com

4 MEKKE DÖNEMİ Hz. Muhammed 13 yıl, peygamber olarak kaldığı Mekke Dönemi’ndeki olayları kısaca değerlendirirken, özellikle bu dönem için kaynaklarda farklı bazı tarihlerin olduğunu belirtmekte yarar vardır. Asıl olan, Efendimizin hayatı ve tevhid mücadelesi çok düşüktü. bilgidagi.com

5 CAHİLİYE DÖNEMİ Bilgisizlik, gerçeği tanımama. İslâm, tam bir aydınlık ve bilgi devri olduğu için, Arabistan’da İslâmiyet’in yayılmasından önceki devre, daha dar anlamı ile Hz. İsa’dan sonra peygamberimizin gelmesine kadar geçen zamana “cahiliyye” devri adı verilmiştir. bilgidagi.com

6 PEYGAMBER EFENDİMİZİN ÇOCUKLUK HAYATI
Dedesi Abdulmuttalib Bu ziyafetin sonunda torununa "çok övülen, beğenilen, herkesin sevgi ve saygısını kazanan kimse, güzel huyları olan kişi" anlamına gelen Muhammed adını koydu. bilgidagi.com

7 İLK VAHİY 610 yılının Ramazan ayı içerisinde Peygamberimiz Hıra'da bulunduğu esnada Cebrail (as) ona, "Yaratan Rabb'inin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, rabbin sonsuz kerem sahibidir. Kalemle yazmayı öğreten O'dur. İnsana bilmediğini O öğretti. Mealindeki Alak suresinin ilk beş ayetini getirdi. Hıra'dan evine dönen Hz. Muhammed (s.a.v.) bu büyük olayın verdiği heyecanını yatıştırmak için bir müddet dinlendikten sonra olanları eşine anlattı. bilgidagi.com

8 PEYGAMBER EFENDİMİZİN GENÇLİK HAYATI
Hz. Muhammed, çocukluk yaşamının büyük bir bölümünü amcası Ebu Talip’in yanında geçirdi. bilgidagi.com

9 PEYGAMBER EFENDİMİZİN EVLİLİĞİ
Peygamber Efendimize kar ortaklığı olarak ticaret yapmayı teklif etti. Bu teklifi kabul eder Peygamber Efendimizle Bir süre Hz. Hatice nin ticaret işlerini yürüttü Peygamber Efendimize evlenme teklifinde bulundu. Peygamber efendimiz bu teklifi kabul etti ve evlenerek mutlu yuva kurdular. bilgidagi.com

10 PEYGAMBER EFENDİMİZ AİLE BÜYÜKLERİNİ SEVER SAYARDI
Peygamberimiz kendisinin yetişmesinde hayata hazırlanmasında emeği ve hizmeti geçen tüm aile büyüklerini sever sayardı. bilgidagi.com

11 HZ. MUHAMMED EBU TALİPTE KALMASI
8-13 yaşları arasında sevgili Peygamberimiz, amcası Ebu Talip'in evinde kaldı. Yengesi Fatma da Peygamberimize öz anne gibi davranırdı. Evin görülecek işleri olduğunda öz oğullarına ağır olanları verir, en hafif işleri Peygamberimize bırakırdı. bilgidagi.com

12 HZ. MUHAMMED DÜRÜST VE GÜVENİLİRDİ
Hz. Muhammed çocukluğundan itibaren doğru sözlülüğü esas aldı. . Hiç bir zaman doğruluk ve dürüstlükten ayrılmadı. Çevresindekiler onu doğruluk, dürüstlük ve güvenilirlik özellikleriyle tanıdılar. bilgidagi.com

13 MUHAMMEDÜ’L -EMİN Yüce peygamberimiz,içinde bulunduğu toplumun en sevilen ve inanılan insan idi. Bir defasında Kabe selden zarar görmüş yeniden yapılıyordu.Haceru’l esved denilen kutlu taşın yerine konulmasında kabileler arasında ihtilaf çıkmıştı ve neredeyse birbiriyle Çatışacaklardı. Sonra Muhammedü’l-emin (inanılan/güvenilen Muhammed) dedikleri büyük problemden kurtuduldular. bilgidagi.com

14 HZ.MUHAMMED ÇALIŞMAYI SEVERDİ
Peygamberimiz çalışmayı seven biriydi. Asla çalışmaktan kaçmazdı. Kimseye yük olmak istemezdi. Bunun için işlerini bizzat kendisi yapmaya dikkat ederdi. gençliğinde ticarete başladı. Dışarıda ticaretle uğraşırdı. bilgidagi.com

15 Hz. Muhammed yardımlaşmayı severdi
Hz. Muhammed yardımlaşma konusunda da örnek bir insandı. insanlara karşı sevgisi, şefkati, merhameti ve yardım etme duygusu çok genişti Fakirleri, yoksulları, kimsesizleri korumak için elinden geleni yapmaya çalışırdı. bilgidagi.com

16 HZ. MUHAMMED KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN KAÇINIRDI
İslam’dan önce Araplar putlara tapardı. Öç alma, kan gütme onların en belirgin özelliklerindendi. içki, kumar, tefecilik yaygındı. Hz. Muhammed bu tür kötü davranışlardan hep kaçındı, onlara hiç bulaşmadı. bilgidagi.com

17 HZ. MUHAMMEDİN GENÇLİK YILLARI
Hz. Muhammed çocukluk ve gençlik yıllarında içki içmezdi, kumar oynamazdı, ona buna iftira atmazdı, yalan söylemezdi, başkalarına haksızlık yapmazdı. Allah onu İslam’dan önceki hayatında kötü davranışlar yapmaktan korudu. bilgidagi.com

18 HZ. MUHAMMED HAKSIZLIKLARA GÜZEL BİR TAVIRLA KARŞI ÇIKARDI
Hz. Muhammed'in çocukluk ve gençlik yıllarındaki en belirgin özelliği haksızlıklara karşı çıkmasıydı. Katıldığı bu tür etkinliklerden biri Hılfulfudul (Haklar Sözleşmesi) idi. Bu, bir çeşit dernek olup o yıllarda Mekke'de ortaya çıkan haksızlıkları önlemek, huzur ve güveni sağlamak için kurulmuştu. bilgidagi.com

19 HZ. MUHAMMEDİN DERNEKLE UĞRAŞMASI
Bu derneğe Peygamber Efendimiz de üye oldu. Bir üye olarak Sevgili Peygamberimiz, dernek adına kendisine başvuran çok sayıda yabancının hakkını korudu. . bilgidagi.com

20 HZ . MUHAMMED ARKADAŞLARIYLA İYİ GEÇİNİRDİ
Çocukluğundan peygamberliğine kadar hayatının her döneminde insanlar ile iyi ilişkiler içinde oldu. Çocukluğunda oyun oynadığı arkadaşlarıyla tartışma ve kavga etmeden oynamaya dikkat ederdi. Bunun için bütün arkadaşları onunla oyun oynamaktan hoşlanırlardı. bilgidagi.com

21 HZ. MUHAMMED SIR SAKLARDI
Sır saklamanın arkadaşlık ilişkileri bakımından önemli olduğuna inanırdı. Güveni sarsacak davranışların yapılmaması gerektiği görüşündeydi. Arkadaşlarıyla şakalaşırdı. Şakalarında gönül alıcı ve bir gerçeği öğretici yön ağırlık taşırdı. bilgidagi.com

22 HZ. MUHAMMED DOĞAYI VE HAYVANLARI ÇOK SEVERDİ
Muhammed (sav) Doğayı ve Hayvanları Severdi Peygamberimiz döneminde henüz çevre sorunu diye bir sorun yoktu. Sanayileşme olmadığı için onun zararlı yan etkileri de görülmemekteydi. Buna rağmen Peygamberimiz ağaçların korumanın gerektiğini bildirmiştir. Örneğin ona ait bir hadis şöyledir: "Kim bir fidan diker veya ekin ekerse, onlardan kuşlar ve diğer hayvan veya insanlar faydalandıkça Allah onu sevaptan yararlandırır. Yaptığına karşılık olarak ona sadaka sevabı olur." bilgidagi.com

23 PEYGAMBER EFENDİMİZİN (S.A.V) GÜZEL DAVRANIŞLARI DAVRANIŞLARI
1. Her işe besmele ile başlardı. '' Besmele ile başlanmayan işin hayrı bereketi kesiktir.'' buyurmuştu. 2. Herkese selam verirdi. '' ''Allah katında insanların en değerlisi karşılaştıklarında önce selam vermek için harekete geçendir '' buyurmuştur. 3. Evine selam vererek girerdi. 4. Boş sözlerden kaçınırdı. '' Malayani şeyleri terk etmesi bir kişinin “Müslümanlığının güzel olmasındandır'' buyurmuştu. bilgidagi.com

24 bilgidagi.com

25 bilgidagi.com

26 bilgidagi.com

27 bilgidagi.com

28 bilgidagi.com

29 bilgidagi.com

30 bilgidagi.com

31 ADI:RUKİYE SOYADI:OKUR SINIFI:10/B
HAZIRLAYAN: ADI:RUKİYE SOYADI:OKUR SINIFI:10/B bilgidagi.com


"PEYGAMBER EFENDİMİZİN HAYATI VE ÖRNEK KİŞİLİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları