Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hz. Muhammed'in Doğduğu Çevreyi Tanıyalım

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hz. Muhammed'in Doğduğu Çevreyi Tanıyalım"— Sunum transkripti:

1 Hz. Muhammed'in Doğduğu Çevreyi Tanıyalım
İnsanlar için doğup büyüdükleri çevrenin önemi nedir? Bir harita Hz. Muhammed (s.a.v.) kimdir? İlk peygamber kimdir? Hz. kısaltmasının anlamı nedir? Hz. Muhammed (s.a.v.) nerede doğmuştur? Hz. Peygamberin doğduğu çevreyi bilmek ve tanımak neden önemlidir? Hz. Muhammed (s.a.v.)’in doğduğu çevrenin özelliklerini tablo kullanarak yazınız. Siyasi durumu yazınız. Ekonomik hayatı yazınız. Sosyal hayatı yazınız. Ahlaki yapıyı yazınız. Edebiyatı hakkında bilgi veriniz. Dini hayatı yazınız. Ayet Hadis Soru

2 İnsanlar için doğup büyüdükleri çevrenin önemi nedir?
İnsanlar doğup büyüdükleri çevrenin özelliklerine göre yaşarlar. O çevrenin örf, adet, gelenek, görenek, siyasi, ekonomisi ve inancına göre yaşamlarını düzenlerler. İyi ve temiz bir çevrede yaşayan insanlar daha iyi ve temiz olur. Kötü bir çevrede yaşayan insanların yaşantıları daha kötü olur. O yüzden insanın yaşadığı çevre önemlidir.

3 Bir harita

4 Hz. Muhammed (s.a.v.) kimdir?
Hz. Muhammed (s.a.v.), Yüce Allah’ın insanlara doğruluğu öğretmek için görevlendirdiği son peygamberdir.

5 İlk peygamber kimdir? Hz. Adem

6 Hz. kısaltmasının anlamı nedir?
Hz. “hazret” sözcüğünün kısaltması olup saygıdeğer anlamına gelir. Peygamberlere yakınlığı ile bilinen kişilerin adlarının başında da kullanılır. Örnek: Hz. Hatice gibi

7 Hz. Muhammed (s.a.v.) nerede doğmuştur?
Arabistan’ın Mekke kentinde doğmuştur. Kabe Mekke’dedir.

8 Hz. Peygamberin doğduğu çevreyi bilmek ve tanımak neden önemlidir?
O çevrenin, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in doğduğu dönemdeki durumu bilirsek dinimizi daha doğru öğreniriz.

9 A.Ü.İ.F.

10 Hz. Muhammed (s.a.v.)’in doğduğu çevrenin özelliklerini tablo kullanarak yazınız.
SİYASİ YÖNDEN EKONOMİK YÖNDEN SOSYAL YÖNDEN AHLAKİ YÖNDEN EDEBİYAT YÖNÜNDEN DİNİ YÖNDEN Kabilecilik Ticaret (Yerleşikler) Kabile savaşları Asabiyet (Kabilecilik) Şiir Putperestlik Tarım (Konargöçerler) Hadari (Yerleşik) Haksızlık Hitabet Hıristiyanlık Hayvancılık (Konargöçerler) Bedevi (Göçebe) Soylarla övünme Yahudilik Kölecilik Kız çocukların gömülmesi Mecusilik Kan davası Haniflik Kadın hakları yoktu

11 Siyasi durumu yazınız. ‘Kabilecilik’ düzeni doğrultusunda “şehir devlet yönetimi” ve “ feodal düzen” hakimdi. İdareciler seçimle belirlenir ve yaptıklarından sorguya çekilirlerdi. Bu düzen İslam sonrası da devam etmiştir.

12 Ekonomik hayatı yazınız.
Tarım, hayvancılık ve özellikle ticaretle uğraşılır. Özellikle Mekke şehri, önemli ticaret yollarının kavşak noktasında bulunması ve ‘Kabe’ yi barındırması açısından ayrı bir önem taşır.

13 Sosyal hayatı yazınız. Sosyal hayatın temelinde ‘kabile’ vardır.
Toplum ‘hadari’ ve ‘bedevi’ olmak üzere iki kısımdır.

14 Ahlaki yapıyı yazınız. Kabilecilik anlayışı ‘asabiyet’e dayanır. Asabiyet arapların en belirleyici özellikleridir. İnsan haklarının çiğnenmesi, soylarla ayıplama ya da övünme, kız çocuklarının toprağa gömülmesi, kan davası, kadın haklarının hiçe sayılması gibi durumlar sebebiyle İslam öncesi döneme ‘”Cahiliye Dönemi”, Araplara ‘”Cahiliye Arapları” denir

15 Edebiyatı hakkında bilgi veriniz.
Şiir ve hitabet çok gelişmişti. Ukaz panayırında şiir yarışmaları yapılır, en güzelleri Kabe duvarına asılırdı.

16 Dini hayatı yazınız. İslam öncesi Arap yarımadasında görülen dinler:
Yahudilik Hıristiyanlık Mecusilik Sabiilik Putperestlik Haniflik Özellikle Mekke putperestler için önemli bir merkezdi. Kabe’de bulunan en büyük putlar: Lat, Menat,ve Uzza idi.

17 Ayet Allah'ı bırakıp da, kendilerine göklerden ve yerden hiçbir rızık sağlayamayan ve buna gücü de yetmeyen şeylere tapıyorlar. (İnkar edenler), Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratmayan ve zaten kendileri yaratılmış olan, üstelik kendilerine fayda ve zararları dokunmayan, öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen ilahlar edindiler. Beyinsizlikleri yüzünden bilgisizce çocuklarını öldürenler, Allah'ın kendilerine verdiği rızkı -Allah'a iftira ederek- haram sayanlar, mutlaka ziyan etmişlerdir. Gerçekten onlar sapmışlardır. Doğru yolu bulmuş da değillerdir. “… Onlardan biri … (kız çocuğu) ile müjdelenince hiddetlenerek yüzü simsiyah kesilir.”

18 hadis “Muhakkak ki Allah, İslam’dan önceki dönemde yaptıklarınızı Müslüman olduktan sonra işlemedikçe affeder.”

19 soru Hz Muhammed’in doğduğu çevre hakkında hangisi söylenemez?
a) Güçlü olanlar zayıf ve kimsesizleri eziyordu. b) İnsanlar çeşitli maddelerden yapılmış putlara tapıyorlardı. c) Putlara tapmayan, Allaha inanan insanlar hiç kalmamıştı. d) Kabile yaşantısı yaygındı.

20 Peygamberimiz nerede doğmuştu?
a)Medine b)Manisa c)Mekke d)Mersin

21 Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın doğduğu ortamdaki inançlardan biri değildir?
a) Putperestlik b) Hristiyanlık c) Yahudilik d) Budizm

22 Aşağıdakilerden hangisi Mekke toplumunun sahip olduğu özelliklerden değildir?
A) Kız çocukları diri diri gömülürlerdi. B) Zayıflar sürekli gözetilirdi. C) İçki ve kumar alabildiğince yaygınlaşmıştı D) İnsanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara taparlardı.

23 Hz. Muhammed’in doğduğu topluma özel bir isim verilmiştir
Hz. Muhammed’in doğduğu topluma özel bir isim verilmiştir. Bu isim aşağıdakilerden hangisidir? a) Asabiye b) Cahiliyye c) Hudeybiye d) Kureyş

24 Hz. Muhammed’in doğduğu yıllarda Mekke’nin genel durumu hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Toplumda mutsuzluk ve huzursuzluk hâkimdi. B) Kumar, içki gibi alışkanlıklar yaygındı. C) Fakir ve güçsüzler ezilmekte idi. D) Ailede kız çocuklarına büyük değer verilirdi.

25 Sitemize de bekleriz… www.dinibil.com


"Hz. Muhammed'in Doğduğu Çevreyi Tanıyalım" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları