Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 İnsanlar için doğup büyüdükleri çevrenin önemi nedir?  Bir harita  Hz. Muhammed (s.a.v.) kimdir?  İlk peygamber kimdir?  Hz. kısaltmasının anlamı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " İnsanlar için doğup büyüdükleri çevrenin önemi nedir?  Bir harita  Hz. Muhammed (s.a.v.) kimdir?  İlk peygamber kimdir?  Hz. kısaltmasının anlamı."— Sunum transkripti:

1  İnsanlar için doğup büyüdükleri çevrenin önemi nedir?  Bir harita  Hz. Muhammed (s.a.v.) kimdir?  İlk peygamber kimdir?  Hz. kısaltmasının anlamı nedir?  Hz. Muhammed (s.a.v.) nerede doğmuştur?  Hz. Peygamberin doğduğu çevreyi bilmek ve tanımak neden önemlidir?  Hz. Muhammed (s.a.v.)’in doğduğu çevrenin özelliklerini tablo kullanarak yazınız.  Siyasi durumu yazınız.  Ekonomik hayatı yazınız.  Sosyal hayatı yazınız.  Ahlaki yapıyı yazınız.  Edebiyatı hakkında bilgi veriniz.  Dini hayatı yazınız.  Ayet  Hadis  Soru

2  İnsanlar doğup büyüdükleri çevrenin özelliklerine göre yaşarlar.  O çevrenin örf, adet, gelenek, görenek, siyasi, ekonomisi ve inancına göre yaşamlarını düzenlerler.  İyi ve temiz bir çevrede yaşayan insanlar daha iyi ve temiz olur. Kötü bir çevrede yaşayan insanların yaşantıları daha kötü olur.  O yüzden insanın yaşadığı çevre önemlidir.

3

4  Hz. Muhammed (s.a.v.), Yüce Allah’ın insanlara doğruluğu öğretmek için görevlendirdiği son peygamberdir.

5  Hz. Adem

6  Hz. “hazret” sözcüğünün kısaltması olup saygıdeğer anlamına gelir.  Peygamberlere yakınlığı ile bilinen kişilerin adlarının başında da kullanılır.  Örnek: Hz. Hatice gibi

7  Arabistan’ın Mekke kentinde doğmuştur.  Kabe Mekke’dedir.

8  O çevrenin, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in doğduğu dönemdeki durumu bilirsek dinimizi daha doğru öğreniriz.

9 A.Ü. İ.F.

10 SİYASİ YÖNDEN EKONOMİK YÖNDEN SOSYAL YÖNDEN AHLAKİ YÖNDEN EDEBİYAT YÖNÜNDEN DİNİ YÖNDEN Kabilecilik Ticaret (Yerleşikler) Kabile savaşları Asabiyet (Kabilecilik) Şiir Putperestlik Tarım ( Konargöçerler ) Hadari (Yerleşik) HaksızlıkHitabetHıristiyanlık Hayvancılık ( Konargöçerler ) Bedevi (Göçebe) Soylarla övünme Yahudilik Kölecilik Kız çocukların gömülmesi Mecusilik Kan davasıHaniflik Kadın hakları yoktu

11  ‘Kabilecilik’ düzeni doğrultusunda “şehir devlet yönetimi” ve “ feodal düzen” hakimdi.  İdareciler seçimle belirlenir ve yaptıklarından sorguya çekilirlerdi. Bu düzen İslam sonrası da devam etmiştir.

12  Tarım, hayvancılık ve özellikle ticaretle uğraşılır.  Özellikle Mekke şehri, önemli ticaret yollarının kavşak noktasında bulunması ve ‘Kabe’ yi barındırması açısından ayrı bir önem taşır.

13  Sosyal hayatın temelinde ‘kabile’ vardır.  Toplum ‘hadari’ ve ‘bedevi’ olmak üzere iki kısımdır.

14  Kabilecilik anlayışı ‘asabiyet’e dayanır. Asabiyet arapların en belirleyici özellikleridir.  İnsan haklarının çiğnenmesi,  soylarla ayıplama ya da övünme,  kız çocuklarının toprağa gömülmesi,  kan davası,  kadın haklarının hiçe sayılması gibi durumlar sebebiyle İslam öncesi döneme ‘”Cahiliye Dönemi”, Araplara ‘”Cahiliye Arapları” denir

15  Şiir ve hitabet çok gelişmişti.  Ukaz panayırında şiir yarışmaları yapılır, en güzelleri Kabe duvarına asılırdı.

16  İslam öncesi Arap yarımadasında görülen dinler:  Yahudilik Hıristiyanlık  Mecusilik Sabiilik  Putperestlik Haniflik  Özellikle Mekke putperestler için önemli bir merkezdi.  Kabe’de bulunan en büyük putlar: Lat, Menat,ve Uzza idi.

17  Allah'ı bırakıp da, kendilerine göklerden ve yerden hiçbir rızık sağlayamayan ve buna gücü de yetmeyen şeylere tapıyorlar.  (İnkar edenler), Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratmayan ve zaten kendileri yaratılmış olan, üstelik kendilerine fayda ve zararları dokunmayan, öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen ilahlar edindiler.  Beyinsizlikleri yüzünden bilgisizce çocuklarını öldürenler, Allah'ın kendilerine verdiği rızkı -Allah'a iftira ederek- haram sayanlar, mutlaka ziyan etmişlerdir. Gerçekten onlar sapmışlardır. Doğru yolu bulmuş da değillerdir.  “… Onlardan biri … (kız çocuğu) ile müjdelenince hiddetlenerek yüzü simsiyah kesilir.”

18  “Muhakkak ki Allah, İslam’dan önceki dönemde yaptıklarınızı Müslüman olduktan sonra işlemedikçe affeder.”

19  Hz Muhammed’in doğduğu çevre hakkında hangisi söylenemez?  a) Güçlü olanlar zayıf ve kimsesizleri eziyordu.  b) İnsanlar çeşitli maddelerden yapılmış putlara tapıyorlardı.  c) Putlara tapmayan, Allaha inanan insanlar hiç kalmamıştı.  d) Kabile yaşantısı yaygındı.

20  Peygamberimiz nerede doğmuştu?  a)Medine  b)Manisa  c)Mekke  d)Mersin

21  Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın doğduğu ortamdaki inançlardan biri değildir?  a) Putperestlik  b) Hristiyanlık  c) Yahudilik  d) Budizm

22  Aşağıdakilerden hangisi Mekke toplumunun sahip olduğu özelliklerden değildir?  A) Kız çocukları diri diri gömülürlerdi.  B) Zayıflar sürekli gözetilirdi.  C) İçki ve kumar alabildiğince yaygınlaşmıştı  D) İnsanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara taparlardı.

23  Hz. Muhammed’in doğduğu topluma özel bir isim verilmiştir. Bu isim aşağıdakilerden hangisidir?  a) Asabiye  b) Cahiliyye  c) Hudeybiye  d) Kureyş

24  Hz. Muhammed’in doğduğu yıllarda Mekke’nin genel durumu hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  A) Toplumda mutsuzluk ve huzursuzluk hâkimdi.  B) Kumar, içki gibi alışkanlıklar yaygındı.  C) Fakir ve güçsüzler ezilmekte idi.  D) Ailede kız çocuklarına büyük değer verilirdi.

25 Sitemize de bekleriz… www.dinibil.com 25


" İnsanlar için doğup büyüdükleri çevrenin önemi nedir?  Bir harita  Hz. Muhammed (s.a.v.) kimdir?  İlk peygamber kimdir?  Hz. kısaltmasının anlamı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları