Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSLÂM İNANÇ İLMİHALİ ÜMİT ŞİMŞEK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSLÂM İNANÇ İLMİHALİ ÜMİT ŞİMŞEK"— Sunum transkripti:

1 İSLÂM İNANÇ İLMİHALİ ÜMİT ŞİMŞEK
ON ALTINCI BÖLÜM: İman ve İslâm Kur’ân’ın ve kâinatın dilinden İSLÂM İNANÇ İLMİHALİ ÜMİT ŞİMŞEK

2 Ben cinleri ve insanları ancak Bana kulluk etsinler diye yarattım.
İnsan ve iman Ben cinleri ve insanları ancak Bana kulluk etsinler diye yarattım. ZÂRİYÂT, 51:56

3 İnsan ve iman İnsanın yaratılış sebebi ve görevi: Allah’ı tanımak
Ona kulluk etmek Ondan başkasına kul olmamak

4 İnsan ve iman Hayata gözünü açan kimse, kendisini üstün bir güç karşısında bulur. . .

5 İnsan ve iman . . . Ve hayatının her safhasında bir yere sığınmak ihtiyacını duyar.

6 İnsan ve iman Sonuç: İnsan kulluk eder. Soru:
Kendisi gibi bir kula / kullara mı, yoksa bütün kulları Yaratana mı?

7 İnsan ve iman De ki: Sizi gökten ve yerden rızıklandıran kim? Yahut kulak ve gözlerinizin sahibi kim? Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran, kâinatta her işi çekip çeviren kim? “Allah” diyecekler. O zaman de ki: Peki, niçin sakınmazsınız? İşte, hak olan Rabbiniz Allah budur. Haktan ötesi ise sapıklık değilse nedir? O halde nasıl olur da hakka sırt çevirirsiniz? YUNUS, 10:31-32

8 Başka hiç kimseye kulluk etmemek
İnsan ve iman Başka hiç kimseye kulluk etmemek Allah’a kul olmak

9 İnsan ve iman Her an ve her halinde Onun lütuf ve ihsanlarına muhatap olmak Her halinde Allah’a muhtaç olmak

10 İnsan ve iman Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki takvâya erişesiniz. O Rabbiniz ki, size yeri bir döşek, göğü bir tavan yaptı. Gökten bir su indirdi; o suyla size ürünlerden rızık çıkardı. Bütün bunları bile bile kimseyi Allah’a denk tutmayın. BAKARA, 2:21-22

11 İnsan ve iman Aklın görevi: 1. Kendisini bir Yaratan olduğunu bilmek.
2. Ondan gelen mesaja yönelmek ve tâbi olmak.

12 Allah tarafından bildirilen şeylere, eksiksiz şekilde inanmak,
İman nedir? İMAN Allah tarafından bildirilen şeylere, Onun bildirdiği gibi, eksiksiz şekilde inanmak, tasdik etmek.

13 HAYIR VE ŞERRİYLE KADERE
İman nedir? Resulullah (s.a.v.) imanın altı esasını sayıyor: Allah’a, meleklerine kitaplarına, peygamberlerine, kıyamet gününe, hayır ve şerriyle kadere inanmak. MÜSLİM, İman: 1 ALLAH’A MELEKLERİNE KİTAPLARINA PEYGAMBERLERİNE KIYAMET GÜNÜNE HAYIR VE ŞERRİYLE KADERE

14 İman nedir? İbadet: Kulun gönülden isteyerek Allah’a yönelmesi,
Ona boyun eğmesi, Onun emrettiği şeyleri yerine getirmesi, Onun yasakladığı şeylerden kaçınması.

15 İslâm nedir? Şüphesiz, Allah katında din İslâm’dır.
ÂL-İ İMRÂN, 3:19 Bugün sizin dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım, sizin için din olarak İslâmı seçtim. MÂİDE, 5:3

16 İslâm İslâm: 1. Esenlik, selâmet, barış ve güvenlik 2. Teslimiyet

17 İslâm Ey iman edenler, hepiniz topluca barış ve güvenliğe girin.
BAKARA, 2:208 Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların selâmette olduğu kimsedir. BUHARÎ, İman: 4-5; MÜSLİM, İman: 64-65

18 İslâm “Rabbimiz, bizi yalnız Sana teslim olmuş kullar eyle. Neslimizden de Sana teslim olan bir ümmet yarat.” BAKARA, 2:128

19 İslâm Rabbi ona “Teslim ol” dediğinde, o da “Âlemlerin Rabbine teslim oldum” cevabını vermişti. Aynı şeyi, İbrahim, oğullarına da vasiyet etti. Yakub da öyle yaptı: “Oğullarım, Allah size bu dini seçmiş bulunuyor. Siz de ancak Müslüman olarak can verin.” BAKARA, 2:

20 İslâm İsa onların inkârını sezdiğinde, “Allah yolunda bana yardım edecek kim var?” diye sordu. Havâriler, “Allah yolunda yardımcılar biziz,” dediler. “Biz Allah’a iman ettik. Sen de şahit ol ki biz Allah’a teslim olmuş Müslümanlarız.” ÂL-İ İMRÂN, 3:52

21 İslâm Musa “Ey kavmim,” dedi. “Madem Allah’a inandınız; öyleyse Ona tevekkül edin—eğer gerçekten Ona teslim olmuş kimseler iseniz.” YUNUS, 10:84

22 İslâm “İçimizden Müslüman olanlar da var, haktan ayrılanlar da. Müslüman olanlar, doğru yolu arayıp bulmuş olanlardır. “Haktan ayrılanlar ise Cehenneme odun olurlar.” CİN 72:14-15

23 İslâm Atanız İbrahim’in dini üzere olun. Bundan önce de, bu kitapta da sizi Müslümanlar olarak adlandıran Odur. HACC, 22:78

24 İslâm Allah’a çağıran, güzel işler yapan ve “Ben Müslümanlardanım” diyen kimseden daha güzel sözlü kim var? FUSSILET, 41:33

25 İslâm nedir? İslâm : Allah’tan başka tanrı olmadığına ve Muhammed’in (s.a.v.) Allah’ın elçisi olduğuna şahitlik etmek, namazı kılmak, zekâtı vermek, Ramazan orucunu tutmak, imkân bulabilirsen haccetmek. MÜSLİM, İman: 1

26 İman ve İslâm İMAN İSLÂM Tasdik Teslim Kalbe ait Yaşama biçimi Mü’min
Müslim

27 İmansız İslâm / İslâmsız iman olur mu?
İman ve İslâm Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkâr ederse, pek derin bir sapıklığa düşmüş olur. NİSÂ, 4:136 İmansız İslâm / İslâmsız iman olur mu?

28 İman ve İslâm Kim Allah’a ve Resulüne iman etmezse, bilsin ki Biz kâfirler için çılgın bir ateş hazırladık. FETİH, 48:13

29 İman ve İslâm Allah’ı ve peygamberlerini inkâr eden, “Kimine inanır, kimini reddederiz” diyerek Allah ile peygamberlerinin arasını ayıran ve böyle bir orta yol bulmak isteyenlere gelince: Öyleleri kelimenin tam anlamıyla gerçek kâfirlerin tâ kendisidir. Biz ise o kâfirlere aşağılayıcı bir azap hazırlamışızdır. .. / ...

30 İman ve İslâm . . . Allah’a ve peygamberlerine hiçbirini ayırt etmeksizin iman edenlere ise Allah ödüllerini verecektir. Zira Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. NİSÂ, 4:

31 İman ve İslâm Kim İslâmdan başka bir din ararsa, bu ondan asla kabul edilmez; âhirette de o hüsrana düşenlerden olur. ÂL-İ İMRÂN, 3:85

32 İman ve İslâm Onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa doğru yolu bulmuş olurlar. BAKARA, 2:137

33 KÜÇÜK GÜNAHLAR (sağîre / sağair)
Günahlar ve iman KÜÇÜK GÜNAHLAR (sağîre / sağair) BÜYÜK GÜNAHLAR (kebîre / kebâir) Günahlar

34 Günahlar ve iman BÜYÜK GÜNAH haramlığı kesin delille sabit,
işleyen hakkında tehdit ve ceza (dünyevî veya uhrevî) bulunan günahlar

35 Mûbikat-ı Seb’a (helâk edici yedi günah)
Günahlar ve iman Mûbikat-ı Seb’a (helâk edici yedi günah) Allah’a ortak koşmak 2. büyü yapmak 3. haksız yere cana kıymak 4. yetim malı yemek 5. faiz yemek 6. düşmana hücum edildiği sırada savaştan kaçmak 7. mâsum kadınlara zina isnad etmek BUHARÎ, Vesâyâ: 23; MÜSLİM, İman: 145; EBÛ DÂVUD, Vesâyâ: 10

36 Günahlar ve iman Diğer büyük günahlardan yalan şahitlik
domuz eti yemek içki içmek sıla-i rahimi terk gıybet yalan yere yemin Allah’ın rahmetinden ümit kesmek Diğer büyük günahlardan

37 Günahlar ve iman Eğer size yasaklanmış olan şeylerin büyüklerinden kaçınırsanız, kalan günahlarınızı da Biz örter ve sizi çok şerefli bir yere yerleştiririz. NİSÂ, 4:31

38 Günahlar ve iman Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. O, kötülük işleyenleri yaptıkları yüzünden cezalandıracak, iyilik yapanları ise daha da güzeliyle ödüllendirecektir. Onlar, ufak tefek günahlar dışında, günahın büyüklerinden ve fuhşiyattan kaçınırlar. Rabbinin bağışlaması ise pek geniştir. NECM, 53:31-32

39 Günahlar ve iman Onlar çirkin bir iş yaptıkları, yahut bir günahla nefislerine zulmettikleri zaman Allah’ı hatırlarlar ve günahlarının bağışlanmasını isterler. Zaten Allah’tan başka günahları bağışlayacak kim var? Onlar, işledikleri günahta bile bile ısrar etmezler. ÂL-İ İMRÂN, 3:135

40 Günahlar ve iman Allah katında makbul tövbe, bir cahillik edip de günah işleyen, sonra çok geçmeden pişman olup bundan dönen kimsenin tövbesidir. İşte onlar, tövbelerini Allah’ın kabul edeceği kimselerdir. Allah ise herşeyi bilir, her işi hikmetle yapar. Yoksa, kötülükleri işleyip durduktan sonra ölüm gelip çattığında “Ben şimdi tövbe ettim” diyen kimsenin veya kâfir olarak ölenlerin tövbesi değildir. Öyleleri için Biz acı bir azap hazırladık. NİSÂ, 4:17-18

41 Günahlar ve iman ÖNEMLİ Kul, günahının bilincinde olmalı.
Kusurunu bilmeli. Umursamazlık etmemeli. Günahını meşru görmemeli.

42 Taklidî ve tahkikî iman
Araştırmaya ve delile dayanmaz. Makbul olup olmadığı konusunda farklı fikirler var. Çoğunluk görüşü: Makbuldür. Ancak araştırmamakla günah işlenmiştir. Taklidî iman

43 Taklidî ve tahkikî iman
Kur’ân delil gösterir, delil ister. İspat hakkı tanır. İman edenlerden de tahkik ister. Tahkikî iman, sarsıntılar karşısında dayanan, hattâ daha da güçlenen imandır. Tahkikî (istidlâlî) iman

44 İman ve İslâm O gün takvâ sahiplerinden başka bütün dostlar birbirine düşman kesilirler. Ey kullarım, ne bir korku vardır bugün size, ne de üzülürsünüz. Onlar, âyetlerimize iman etmiş ve hakka teslim olmuş kimselerdir. Siz de, eşleriniz de, sevinç içinde girin Cennete. ZUHRUF, 43:67-70

45 İnternet adresleri iman_ilmihali@googlegroups.com utesav.org.tr
facebook.com/yazarumitsimsek


"İSLÂM İNANÇ İLMİHALİ ÜMİT ŞİMŞEK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları