Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KUR’AN’DA ENLER-II YERİLENLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KUR’AN’DA ENLER-II YERİLENLER"— Sunum transkripti:

1 KUR’AN’DA ENLER-II YERİLENLER

2 EN KÖTÜ HEDEF Cehennem “Bu böyle; ama azgınlara kötü bir gelecek vardır. Onlar cehenneme girecekler. Orası ne kötü bir kalma yeridir.” (Sad, 55-56)

3 EN ALÇAK Allah(c.c.)’ın ve Hz. Peygamber(s.a.v.)’in Düşmanları
“Allah'a ve Peygamberine düşman olanlar, işte onlar en aşağıların arasındadırlar.” (Mücadele, 20)

4 EN BÜYÜK AZAP KİME? Kur’an’ı Yalanlayıp, Dinden Yüz Çevirenlere
“Yoksa siz Kitab'ın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? Sizden öyle davrananların cezası dünya hayatında ancak rüsvaylık; kıyamet gününde ise en şiddetli azaba itilmektir. Allah sizin yapmakta olduklarınızdan asla gafil değildir.” (Bakara, 85) “Yahut "Bize de kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk" demeyesiniz diye (Kur'an'ı indirdik). İşte size de Rabbinizden açık bir delil, hidayet ve rahmet geldi. Kim, Allah'ın âyetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalimdir! Âyetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden ötürü azabın en kötüsüyle cezalandıracağız.” (En’am, 157)

5 EN SAPIK Allah(c.c.)’ın Dinini İnkar Eden, Keyfine Davranan Ve Putlara Tapan “Ey iman edenler! Allah'a, Peygamberine, indirdiği Kitab'a ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse sapıklığın en koyusuna düşmüş olur.” (Nisa, 136) “Eğer sana cevap vermezlerse, bil ki onlar, sırf heveslerine uymaktadırlar. Allah'tan bir yol gösterici olmaksızın kendi hevesine uyandan daha sapık kim olabilir? Elbette Allah zalim kavmi doğru yola iletmez.” (Kasas, 50) “Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiç bir cevap veremeyecek olan putlara dua eden kimseden daha sapık kim olabilir? Oysa taptıkları şeylerin, onların yalvarışlarından haberleri bile yoktur.” (Ahkaf, 5)

6 CEHENNEMİN EN DİBİNDEKİLER
Münafıklar “Şüphesiz ki münafıklar, cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara bir yardım edici de bulamazsın.” (Nisa, 145)

7 MÜSLÜMANLARA EN ÇOK DÜŞMANLIK YAPANLAR
Yahudiler ve Allah(c.c)’a Ortak Koşanlar “İman edenlere karşı düşmanlık yönünden insanların en şiddetlisi olarak Yahudileri ve Allah'a ortak koşanları bulursun.” (Maide, 82)

8 EN ZALİMLER Ayetleri Yalanlayanlar
“Allah'a iftira ederek yalan uydurandan veya âyetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Hiç şüphe yok ki zalimler kurtuluşa eremezler.” (Enam, 21) “Allah'a karşı yalan uyduran yahut âyetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Onlara Kitap'tan nasipleri erişir. Canlarını alacak elçilerimiz gelince onlara: "Allah'tan başka taptıklarınız nerede?" derler. Onlar: "O taptıklarımız bizden sapıp ayrıldılar." derler. Böylece kendilerinin kâfir olduklarına bizzat şahitlik ederler.” (Araf, 37)

9 EN ZALİMLER Allah(c.c)'a Çağrılınca Yüz Çevirenler
“İslâm'a davet olunduğu halde Allah üzerine yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Allah zalim toplumu doğru yola iletmez.” (Saf, 7)

10 EN ZALİMLER Mescitlerde O'nun İsminin Anılmasını Engelleyenler
“Allah'ın mescitlerini, içlerinde Allah'ın isminin anılmasından meneden ve onların harap olmalarına çalışan kimselerden daha zâlim kim olabilir! İşte bunlar, oralara korka korka girmekten başka birşey yapmazlar. Bunlara dünyada perişanlık, ahirette de büyük bir azap vardır.” (Bakara, 114)

11 EN ZALİMLER Gerçeği Bilerek İnkar Edenler
“ Yoksa siz, İbrahim de, İsmail de, İshak da, Yakup da ve torunları da hep yahudi ve hristiyan idiler mi demek istiyorsunuz? De ki: "Siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı?" Allah'ın şahitlik ettiği bir hakikati bile bile inkar edenden daha zâlim kim olabilir? Allah, yaptıklarınızdan gafil değildir.” (Bakara, 140)

12 EN ZALİMLER Yalancı Peygamberlik Yapanlar
“Allah'a karşı yalan uyduran, yahut kendisine hiçbir şey vahyolunmadığı halde: "bana vahyedildi" diyen ve: "Allah'ın indirdiği gibi bir kitap da ben indireceğim" diye iddiada bulunandan daha zalim kim olabilir? O zalimlerin halini ölüm şiddeti içindeyken bir görsen! Melekler onlara ellerini uzatırlar ve:" Ruhunuzu teslim edin. Bugün, Allah'a karşı haksız şeyler söylediğinizden ve O'nun âyetlerine karşı böbürlenmenizden dolayı alçaltıcı bir azapla cezalandıralacaksınız" derler.” (Enam, 93)

13 EN KÖTÜLER Anlamayan Düşüncesizler ve İnkarcılar
“Ey iman edenler, Allah'a ve Resulü'ne itaat edin. İşitip durduğunuz halde onun emirlerinden yüz çevirmeyin! Ve işitmedikleri halde "işittik" diyenler gibi olmayın! Çünkü yeryüzünde dolaşan canlıların Allah katında en kötüsü anlamayan ve düşünmeyen sağırlarla dilsizlerdir.” (Enfal, ) “Allah katında kımıldayıp debelenen canlıların en kötüsü, inkara saplanıp da bir türlü iman etmeyenlerdir.” (Enfal, 55)

14 EN BÜYÜK ZARAR İnançsızlık ve Yoldan Çıkmışlık
“Allah'ın onları haşredip toplayacağı günde, sanki onlar dünyada gündüz bir parça kalmışlar da aralarında tanışmışlar gibi olacak. Allah'ın huzuruna çıkacaklarına inanmamış ve doğru yolu tutmamış olanlar hiç şüphesiz en büyük ziyana uğramış olacaklar.” (Yunus, 45)

15 TEŞEKKÜR EDERİZ Benzer konular için www. sadeislam
TEŞEKKÜR EDERİZ Benzer konular için web sayfasını ziyaret ediniz. Eleştiri veya destek yazılarınızı ise adresine gönderebilirsiniz. Evet Hayır Sunuyu beğendiniz mi?


"KUR’AN’DA ENLER-II YERİLENLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları