Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Avrupa Üniversiteler Birliği Kurumsal Değerlendirme Programı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Avrupa Üniversiteler Birliği Kurumsal Değerlendirme Programı"— Sunum transkripti:

1 Avrupa Üniversiteler Birliği Kurumsal Değerlendirme Programı
Diler ASLAN PAÜ Bologna Kurumsal Koordinatörü PAÜ Kalite Koordinasyon Kurulu Üyesi EUA Kurumsal Değerlendirme Programı İletişim Sorumlusu Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Denizli, 21 Ekim 2008

2 Avrupa Üniversite Birliği (EUA) (www.eua.be)
Nasıl bir kuruluştur? Üniversiteler ve Ulusal Rektör Kurulları Kuruluş: Salamanca/İspanya-31 Mart 2001 “Association of European Universities (CRE)” ve “Confederation of European Union Rectors’ Conferences” birleşmesi 45 Ülke – 750 Kurum – Kurumsal temsilci

3 Avrupa Üniversite Birliği (EUA) (www.eua.be)
Misyonu Yüksek öğrenim ve araştırma alanında uzmanlık merkezi Üniversiteleri desteklemek Kurumsal yönetişim ve liderliği güçlendirmek Avrupa içerisinde ve Avrupa ile Avrupa dışındaki dünya arasındaki ortaklıkları güçlendirmek Promoting policies to enable universities and other higher education institutions to respond to growing expectations regarding their contribution to the future development of a knowledge society for Europe Advocating these policies to decision makers at different levels and ensuring that the voice of universities is heard Informing members of policy debates which will impact on their development Developing its knowledge and expertise through projects that involve and benefit individual institutions while also underpinning policy development Strengthening the governance, leadership and management of institutions through a range of activities targeted at mutual learning, exchange of experience and the transfer of best practices Developing partnerships in higher education and research between Europe and the rest of the word in order to strengthen the position of European universities in a global context

4 Avrupa Üniversite Birliği (EUA) (www.eua.be)
Vizyonu Sürekli Gelişme: Kültür, toplum, teknoloji ve ekonomik Çeşitlilik: Alanlarda ve mezunlarda Hareketlilik: Akademik personel ve öğrenciler European universities aim to support, for the benefit of all, the continued development of the culture, society, technology and economy of Europe. Our vision of European universities of the future is that of a system of academic institutions with highly diversified profiles, providing a wide spectrum of graduate qualifications and facilitating the mobility of staff and students. This is only possible through promoting autonomous institutions, able to define their own strategy and build partnerships in their own best interests. The mix of teaching and research activities is unique to European universities and for this reason, their involvement is key to both building a Europe of knowledge and ensuring access to all who can benefit from higher education. European universities take full responsibility for the quality of the teaching, learning and research that they deliver as well as for strengthening their accountability procedures. Adequate funding is a prerequisite for European universities to carry out their work to the best international standards. Universities are working to diversify their funding streams and committed to exploring combined public/private funding models. EUA fully upholds the values and principles enshrined in the Magna Charta Universitatum, signed in Bologna in 1988 by 388 Rectors of universities worldwide.    Birlik kültür, toplum, teknoloji ve ekonomik açıdan sürekli gelişen bir Avrupa’yı hedeflemektedir. Farklı perspektiflerde gelişmiş; geniş spektrumda mezunları sağlayan; akademik, idari personel ve öğrencilerin hareketliliğine kolaylaştıran Avrupa Üniversitelerini oluşturmak Bunlara ulaşmanın tek yolu kendi stratejini geliştiren, kendi öncelikli alanını belirleyip geliştirerek ortaklıklar kurabilen üniversitelerdir. Her üniversite; öğretim, öğrenim ve araştırma kalitelerini kendi sorumlulukları olarak benimserler. EUA 1988’de Bologna’da 388 rektörün imzaladığı Magna Carta Bildirgesi Değerleri ve İlkelerini temel alır.

5 Avrupa Üniversite Birliği (EUA) (www.eua.be)
Bunlara ulaşabilmek için üniversiteler; Kendi stratejini geliştirebilmeli Kendi öncelikli alanını belirlemeli; geliştirmeli ve ortaklıklar kurabilmeli Öğretim, öğrenim ve araştırma kalitelerinin kendi sorumlulukları olduğu bilincinde olmalı EUA 1988’de Bologna’da 388 rektörün imzaladığı Magna Carta Bildirgesi Değerleri ve İlkelerini temel alır. European universities aim to support, for the benefit of all, the continued development of the culture, society, technology and economy of Europe. Our vision of European universities of the future is that of a system of academic institutions with highly diversified profiles, providing a wide spectrum of graduate qualifications and facilitating the mobility of staff and students. This is only possible through promoting autonomous institutions, able to define their own strategy and build partnerships in their own best interests. The mix of teaching and research activities is unique to European universities and for this reason, their involvement is key to both building a Europe of knowledge and ensuring access to all who can benefit from higher education. European universities take full responsibility for the quality of the teaching, learning and research that they deliver as well as for strengthening their accountability procedures. Adequate funding is a prerequisite for European universities to carry out their work to the best international standards. Universities are working to diversify their funding streams and committed to exploring combined public/private funding models. EUA fully upholds the values and principles enshrined in the Magna Charta Universitatum, signed in Bologna in 1988 by 388 Rectors of universities worldwide.    Birlik kültür, toplum, teknoloji ve ekonomik açıdan sürekli gelişen bir Avrupa’yı hedeflemektedir. Farklı perspektiflerde gelişmiş; geniş spektrumda mezunları sağlayan; akademik, idari personel ve öğrencilerin hareketliliğine kolaylaştıran Avrupa Üniversitelerini oluşturmak Bunlara ulaşmanın tek yolu kendi stratejini geliştiren, kendi öncelikli alanını belirleyip geliştirerek ortaklıklar kurabilen üniversitelerdir. Her üniversite; öğretim, öğrenim ve araştırma kalitelerini kendi sorumlulukları olarak benimserler. EUA 1988’de Bologna’da 388 rektörün imzaladığı Magna Carta Bildirgesi Değerleri ve İlkelerini temel alır.

6 Avrupa Üniversite Birliği (EUA) (www.eua.be)
Etkinlikler Çalıştaylar Liderlik seminerleri Kurumsal Değerlendirme Programı Konferanslar Projeler

7 Avrupa Yükseköğretim Temel İlkeler
Şeffaflık Tanınma (Uluslararasılaşma) Hareketlilik EUA-KDP Bologna Süreci ERASMUS ENQA YÖDEK Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir akademik derece sistemi: 2/3 kademeli (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) yükseköğretim sistemi Kademeler arası geçiş Ulusal yeterlilikler Çerçevesi Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım Diplomaların ve öğrenim sürelerinin tanınması Diploma eki Lisbon Tanıma Sözleşmesi AKTS Yaşam Boyu Öğrenme Tecrübeye dayalı yeterliliklerin tanınması Ortak Dereceler Ortak derecelerin oluşturulması ve tanınması

8 Kurumsal Değerlendirme Programı (KuDeP)
Değişim için stratejik bir araçtır. ( Ülke Kurum) İki ana başlık Öz-Değerlendirme İç Kalite Kültürü

9 Kurumsal Değerlendirme Programı (KUDEP)
İki çıktı Öz-Değerlendirme raporu Değerlendirme raporu

10 Öz-Değerlendirme Raporu
Kurum ne yapıyor? Nasıl yapıyor? Yaptığını nasıl kanıtlıyor? Değişim için sürekli gelişmeyi nasıl sağlıyor? PUKÖ Önlem al- Uygula Kontrol Et/Ölç Planla Değerlendir Liderlik Süreçler Temel performans sonuçları Çalışanlar Politika ve Strateji İşbirlikleri ve Kaynaklar Çalışanlarla ilgili sonuçlar Müşterilerle Toplumla Girdiler Sonuçlar Yenilikçilik ve Öğrenme

11 Değerlendirme Süreci Rapor İzlem (isteğe bağlı) Kurumun Değerlendirme
raporu Değerlendirme Ekibi tarafından 2 kurum ziyareti Rapor İzlem (isteğe bağlı)

12 Değerlendirme Sürecinde Temel Basamaklar
(5 Aşama)( ) Haz-Ekim 2008 Üniversite başvurur EUA Değerlendirme Ekibini belirler Ekim 08–Mart 09 Öz-Değerlendirme Öz-Değ. Grubu Öz-Değ. Raporu (Şubat 09 ilk hafta) Dış değerlendirme 1. Ziyaret (25-27 Mart 09) Nisan-May09 İstenen ek belgeler gönderilir Bkz. KDP Kılavuz: Ek-1 ve ziyaret programları Öz-Değerlendirme Grubu Sürekli Gelişim Grupları

13 Değerlendirme Sürecinde Temel Basamaklar (2008-2009)
Mayıs-Temmuz 2009 2. Ziyaret (Haz 09 ??) Temmuz–Ekim 09 DE yazılı rap. Üniversiteye gönderir. Üniv. düzeltir Son rap. Üniversiteye gönderilir EUA Değ. Rap. Websitesinde yayımlar.

14 KUDEP Özellikleri Gönüllülük Destekleyici
Uzman grubunun eş-değerlendirmesi Uluslararası Bağımsız Kar amacı gütmeyen Deneyim paylaşımı Akreditasyon değil, sıralama yapılmaz Üniversitenin kendi misyonuna göre değerlendirme

15 Anahtar Başarı Faktörleri
Öz-değerlendirme sürecinin hep birlikte yürütülen bir süreç olduğuna odaklanmak; sadece rapor yazmak olmadığını kavramak Başından sonuna kadar Yükseköğretim Kurumunun tüm birimlerini (kurumsal liderlik, akademik ve idari çalışan, öğrenciler) kapsamak Kurumsal Değerlendirme Programı (KUDEP) ile ilişkili (ilkeleri değerlendirme süreci vb.) kaygı ve yanlış anlaşılmaları tüm kurum içerisinde belirlemek

16 Sonuçları Dış değerlendirme üniversitelere çok yararlı bir yaklaşım
Öz-değerlendirmenin vurgulanması değişim ve gelişme açısından dinamikleşme Uzun dönem stratejik yönetimi güçlendirmektedir Kalite kültürünün yerleşmesine katkı Avrupa Üniversiteleri arasında iyi yönetişim uygulamalarının paylaşılması kültürünü geliştirmektedir

17 Belirlenen Günler University of Mostar: 22 – 24 February 2009
University of Zenica: 19 – 20 February 2009 University of Verona: 11 – 13 March 2009 University of Latvia: 8 – 10 February 2009 Spiru Haret University: 25 – 27 January 2009 Bahçeşehir University: 25 – 27 February 2009 Izmir University of Economics: 10 – 12 March 2009 Pamukkale University: 25 – 27 March 2009 Ternopil National Economic University: 4 – 6 March 2009

18 EUA Üyeliği Ulusal: 1 Bireysel Tam: 43 Bireysel Fahri: 9
Abant Izzet Baysal University Akdeniz University (Akdeniz Üniversitesi) Ankara Universitesi Atatürk Üniversitesi Bilkent Üniversitesi Bogaziçi Üniversitesi Cukurova University Dicle Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi (DEU) Dumlupinar University Ege University (Ege) Erciyes Üniversitesi Firat University Gazi Üniversitesi (Gazi Üniversitesi) Hacettepe Üniversitesi Inönü Üniversitesi Istanbul Teknik Üniversitesi (ITU) Istanbul University Izmir Institute of Technology Karadeniz Technical University Kocaeli University Marmara Üniversitesi Mersin University (Mersin) Orta Dogu Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Üniversitesi (MSU) Mugla University (Mugla University) Mustafa Kemal University Namik Kemal University (NKU) Ondokuz Mayis Üniversitesi (OMU) Pamukkale University (Pamukkale) Sakarya University (SAÜ) Selcuk University Süleyman Demirel Üniversitesi T.C. Anadolu Üniversitesi T.C. Kadir Has University Trakya Üniversitesi Uludag Üniversitesi Gaziantep Universitesi University of Kirikkale Yeditepe University Yildiz Teknik Üniversitesi Yüzüncü Yil University Ulusal: 1 Bireysel Tam: 43 Bireysel Fahri: 9 Collective full member Turkish University Rectors' Conference Ankara l Turkey l Bahcesehir University Çag Üniversitesi Mersin Cankaya University Isik University Istanbul Bilgi University Izmir Ekonomi Üniversitesi Koc University Mehmet Akif Ersoy University Burdur Sabanci University

19 EUA Üyeliği

20 KUDEP’e katılmış olan (Türkiye)
Ankara University Atatürk University Bogaziçi Üniversitesi, Istanbul Cukurova University Kocaeli University Marmara Üniversitesi, Istanbul Middle East Technical University, Ankara Uludag University, Bursa Istanbul Technical University Selcuk University The University of Süleyman Demirel Erciyes University, Kayseri Akdeniz University Ege University Gazi University Hacettepe University Yeditepe University Abant Izzet Baysal University Anadolu University University of Yuzuncu Yil Kadir Has University

21 Teşekkürler


"Avrupa Üniversiteler Birliği Kurumsal Değerlendirme Programı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları