Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bakara Sûresi: 151 Kur’ân Buluşmaları: 59 ÜMİT ŞİMŞEK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bakara Sûresi: 151 Kur’ân Buluşmaları: 59 ÜMİT ŞİMŞEK."— Sunum transkripti:

1 Bakara Sûresi: 151 Kur’ân Buluşmaları: 59 ÜMİT ŞİMŞEK

2 Bakara: 151 كَمَٓا اَرْسَلْنَا ف۪يكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ اٰيَاتِنَا وَيُزَكّ۪يكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَۜ Nitekim size kendi içinizden bir elçi gönderdik ki size âyetlerimizi okur, sizi arındırır, size kitabı ve hikmeti öğretir, daha başka bilmediğiniz şeyleri de öğretir.

3 Bakara: 151 | «nimet» «Size olan nimetimi tamamlayayım Nitekim size bir elçi gönderdik.» İçlerinden, kendilerine Onun âyetlerini okuyan, onları arındıran ve onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamberi göndermekle, Allah mü’minlere gerçekten pek büyük bir lütufta bulunmuştur. Yoksa onlar daha önce apaçık bir şaşkınlık içindeydi. Âl-i İmrân, 3:164

4 Bakara: 151 | «nimet» İbrahim aleyhisselâm’ın duası: Nimetin tamamı:
“Rabbimiz, neslimizden bir elçi gönder de onlara Senin âyetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin, onları arındırsın. Şüphesiz Sen Azîzsin, Hakîmsin.” Bakara 2129 Nimetin tamamı: Bugün sizin dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım, sizin için din olarak İslâmı seçtim. Mâide, 5:3

5 Bakara: 151 | «nimet» Nimet: Ceddinizin duasını kabul ettik
Size elçi gönderdik Sizden bir elçi gönderdik Size âyetlerimizi okur Sizi arındırır Size Kitabı öğretir Size Hikmeti öğretir Size bilmediklerinizi öğretir

6 Bakara: 151 | peygamber nimeti
«Size bir elçi gönderdik» O Kur’ân, gerçekten çok şerefli bir elçinin getirdiği sözdür. Hâkka, 69:40; Tekvîr, 81:19 «Rabbinin nimetini yâd et.» Duhâ, 93:11 Muhammed Hamidullah, Mevlid Kandilinin kutlanmasını buna bağlar ve sorar: «Hangi nimet ondan daha büyük olabilir?»

7 Bakara: 151 | peygamber nimeti
Şunu da bilin ki, aranızda Allah’ın Resulü vardır. Eğer işlerin birçoğunda o size uysaydı sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde süsledi; inkârı, günahı ve isyanı da size çirkin gösterdi. İşte doğru yolda olanlar bunlardır. Bu Allah tarafından bir lütuf ve nimettir. Allah ise Alîmdir, Hakîmdir. Hucurât, 49:7-8

8 Bakara: 151 | peygamber nimeti
Annd olsun, onlardan önce Biz Firavun kavmini de imtihan etmiştik de onlara çok şerefli bir elçi gelmişti. Duhân, 44:17 Ey Kitap Ehli! Peygamberlerin arasının kesildiği bir fetret döneminde size hakkı açıklayan elçimiz geldi — tâ ki “Bize ne müjdeleyen, ne de uyaran birisi gelmedi” demeyesiniz. İşte size müjdeleyen de, uyaran da gelmiştir. Allah’ın ise herşeye gücü yeter. Mâide, 5:19

9 Bakara: 151 | sizden biri «Kendinizden bir elçi»
Aşinalık Şeref vesilesi De ki: Eğer Allah dileseydi ne ben size onu okurdum, ne Allah size onu bildirirdi. Bundan önce ben sizin aranızda bir ömür geçirdim. Hiç akıl etmiyor musunuz? Yunus, 10:16

10 Bakara: 151 | sizden biri De ki: Size tek bir öğüt veriyorum. Birer ikişer gelin, sonra düşünün. Arkadaşınızda delilikten eser yoktur. O ancak size şiddetli bir azaptan önce gelmiş bir uyarıcıdır. Sebe’, 34:46 Yoksa onlar peygamberlerini hiç tanımıyorlar da onun için mi inkâr ediyorlar? Mü’minûn, 23:69 And olsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber geldi ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. O size çok düşkün, mü’minlere çok şefkatli, çok merhametlidir. Tevbe, 9:128

11 Bakara: 151 | peygamberin görevleri
«Size âyetlerimizi okur» Âlemlerin Rabbi katından size gönderilen, en büyük şeref ve iftihar vesileniz olan Kur’ân’ı okur Aslında Biz onlara şereflerini getirdik; onlar ise şereflerinden yüz çeviriyorlar. Mü’minûn, 23:71 And olsun, size bir kitap indirdik ki, şan ve şerefiniz ondadır. Hâlâ akıl edemiyor musunuz? Enbiyâ, 21:10

12 Bakara: 151 | tezkiye = arındırma
«Sizi arındırır» Maddî ve manevî kirlerden, şirken, günahtan, cehaletten… İtikadda temizlik / amelde temizlik Ey iman edenler, Şeytanın adımlarını izlemeyin. Kim Şeytanın adımlarını izlerse, hiç kuşkusuz o fuhşiyata ve kötülüğe teşvik etmektedir. Eğer üzerinizde Allah’ın lütuf ve rahmeti olmasaydı, ebediyen hiçbiriniz temize çıkamazdınız. Fakat Allah dilediğini temize çıkarır. Çünkü Allah herşeyi işiten, herşeyi bilendir. Nur, 24:21

13 Bakara: 151 | tezkiye = arındırma
Allah size güçlük çıkarmak istemiyor; lâkin şükredesiniz diye sizi temizlemek ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor. Mâide, 5:6 Yasaklanmış olduğu bildirilenler dışındaki hayvanların etleri size helâl kılınmıştır. Putların pisliğinden ve yalan sözden de kaçının. Hac, 22:30

14 Bakara: 151 | tezkiye = arındırma
Allah kime hidayet vermeyi dilerse, onun gönlünü İslâma açar. Kimi saptırmayı dilerse, sanki gökyüzünde yükseliyormuşçasına onun göğsünü sıkar ve tıkar. İman etmeyenlerin üzerine pisliği Allah işte böyle çökertir. En’âm, 6:125 De ki: Bana vahyedilenler arasında, yiyecek olan kimse için haram edilmiş birşey görmüyorum — ancak leş, akıtılmış kan, domuz eti — çünkü o pisliktir — bir de Allah’a itaatten çıkarak Allah’tan başkasının adına kesilmiş hayvan müstesna. . . En’â, 6:145

15 Bakara: 151 | tezkiye = arındırma
İndirilen sûre, kalplerinde hastalık bulunanların da pisliğine pislik katar; sonunda onlar kâfir olarak ölürler. Tevbe, 9:125 Hiç kimse Allah’ın izni olmadan iman etmez. Aklını kullanmayanlara ise, O, pisliği [inkâr ve isyan pisliğini] musallat eder. Yunus, 10:100

16 Bakara: 151 | tezkiye = arındırma
Evlerinizde ağırbaşlılıkla oturun, eski Cahiliyet döneminin açılışı gibi açılıp saçılmayın, namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, Allah’a ve Resulüne itaat edin. Ey Ehl-i Beyt, Allah sizden her türlü pisliği gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Ahzâb, 33:33 Namaz ve zekât: en önemli temizlik vasıtası Zekât: arıtma, temizleme

17 Bakara: 151 | tezkiye = arındırma
Onları temizleyip arındırmak için mallarından bir miktar sadaka al ve onlar için dua et. Senin duan onlar için bir tesellîdir. Allah ise herşeyi işitir, herşeyi bilir. Tevbe, 9:103 Sana vahyolunan kitabı oku; namazı dosdoğru kıl. Hiç şüphe yok ki namaz fuhşiyattan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak ise en büyük iştir. Ve Allah bütün işlediklerinizi bilir. Ankebut, 29:45

18 Bakara: 151 | tezkiye = arındırma
Ne dersiniz? Birinizin kapısı önünde bir nehir bulunsa, o da hergün beş defa bu nehirde yıkansa, kendisinde kirden eser kalır mı? «Kirinden hiçbir eser kalmaz» dediler. Beş vakit namaz da işte bunun gibidir; Allah onunla günahları siler. Buharî, Mevâkît: 6; Müslim, Mesacid: 283; Tirmizî, Emsâl: 5; Nesâî, Salât: 7; İbni Mâce, İkamet: 193 [Temizlik için bk. 49. Bölüm (Bakara: 125; namaz ve zekât için bk. 5. Bölüm (Bakara: 3]

19 Bakara: 151 | tezkiye = arındırma
Kur’ân ile kâinat kitabının ortak özelliği: TEMİZLİK Her yer temiz, her şey temizdir Her yer ve her şey sürekli temizlenir Pislik hiçbir yerde sürekli kalmaz Hayvanlar bir yandan kendilerini temizlerler / bir yandan da çevre temizliğine hizmet ederler Zerrelerden, kılcal damarlardan, hücrelerden yerin ve göğün yüzüne ve derinliklerine kadar her yerde «temizlenme ve temizleme» kanunu yürürlüktedir

20 Bakara: 151 | tezkiye = arındırma
Batı medeniyetinin «temizlik»ten anladığı şey: İnsanların temizlenip güzelleşmek için para ödeyerek kullandıkları kozmetik maddelerde yer alan maddelerden birkaç örnek: Atık yemek yağları, biber gazı, kemik iliği, kokmuş balık pulu, böcek kanı, boğa menisi, sünnet derisi, balina kusmuğu, balina dışkısı, üre, plasenta… Ayrıntılar: Erdemli Hayat sitesinde: «Midesi sağlam olmayanlar bu yazıyı okumasın!»

21 Bakara: 151 | Kitap ve Hikmet
«Size Kitabı ve Hikmeti öğretir» Kitap bir «öğretmen» ile birlikte gönderildi Onları apaçık deliller ve kitaplarla gönderdik. Sana da, kendilerine indirilmiş olanı insanlara açıklaman için Kur’ân’ı indirdik — tâ ki iyice düşünsünler. Nahl, 16:44 Biz sana kitabı onların anlaşmazlığa düştükleri şeyi kendilerine açıklaman için ve iman eden bir topluluğa hidayet ve rahmet olarak indirdik. Nahl, 16:64

22 Bakara: 151 | Kitap ve Hikmet
Hikmet = Sünnet Hakîm: Esmâ-i Hüsnâ’dan / Kur’ân’ın sıfatı / Sünnetin sıfatı Resulullah’ın (s.a.v.) Sünneti baştan sona hikmetten ibaret «Şunu iyi bilin ki, bana Kur’ân ile beraber onun bir misli daha verilmiştir.» Ebû Davud, Sünnet: 5 [Kitap ve Hikmet için bkz. 50. bölüm (Bakara: 129)]

23 Bakara: 151 | Peygamberin öğrettikleri
«Size bilmediklerinizi öğretir» Ümeyye b. Abdullah b. Halid sordu: «Vakit namazları ile korku namazını Kur’an’da buluyoruz, ama sefer namazını bulamıyoruz?» Abdullah ibni Ömer cevap verdi: «Yeğenim! Biz hiçbir şey bilmez iken, Aziz ve Celil olan Allah, bize Muhammed sallâllahu aleyhi ve sellem’i gönderdi. Biz Muhammed sallâllahu aleyhi ve sellem’i ne yapar gördüysek ancak onu yaparız.» Nesâî, Taksîru’s-salât:1; İbni Mâce, İkametu’s-salât: 73

24 Bakara: 151 | Peygamberin öğrettikleri
O Allah ki, kitap ehli olmayanlar içinde, onlara âyetlerini okuyan, onları arındıran ve onlara Kitabı ve Hikmeti öğreten bir peygamber göndermiştir. Yoksa onlar daha önce apaçık bir şaşkınlıkta idiler. Allah o peygamberi, henüz bunlara katılmamış olan daha başkalarına da göndermiştir. O Azîzdir, Hakîmdir. Bu Allah’ın lütfudur ki dilediğine nasip eder. Gerçekten de Allah pek büyük lütuf sahibidir. Cum’a, 62:2-4

25 Bakara: 151 | Peygamberin öğrettikleri
Abdurrahman b. Yezîd (İbni Mes’ud’un talebesi), ihramlı birisine elbisesini çıkarmasını söylediğinde şu cevabı aldı: «Bana elbisemi çıkarmamı emreden bir âyet getir!» O da şu âyeti okudu: «Peygamber size ne verdiyse alın; neyi yasakladıysa ondan da kaçının.» Haşir, 59:7

26 Bakara: 151 | Peygamberin öğrettikleri
İslâm dini, Resulullah’ın (s.a.v.) getirdiği kitap ile onun söz ve davranışlarının tamamından çıkar Kur’ân’ın nasıl yaşanacağını bize o öğretir Dinî hükümlerde olduğu gibi, ahlâkın bütün dallarında ve hayatın bütün alanlarında da onun söz ve fiilleri tartışmasız ve tereddütsüz örnek alınacak ve takip edilecek ilkeleri gösterir

27 Bakara: 151 | Peygamberin öğrettikleri
Sahabenin özelliği: Resulullah’ın her hareketini sünnet olarak görürler Onun hayatının hiçbir ayrıntısını kaçırmamaya çalışırlar Her hallerinde sünneti uygulamaya azamî gayret sarf ederler Bu durum, Resulullah’ı hak din ile gönderenin, Sahabeyi de onun öğrettiklerini sağlam bir şekilde öğrenmek, öğretmek, hayata yansıtmak ve gelecek nesillere intikal ettirmek üzere görevlendirdiğini gösteriyor

28 Bakara: 151 | Peygamberin öğrettikleri
Resulullah’ın (s.a.v.) öğrettikleri: cahil ve vahşî bir kavimden, onların kökleşmiş kötü âdetlerini kaldırdı, en güzel âdetleri ve huyları onlarda yerleştirdi, ilimde, irfanda, ahlâkta, fazilette bütün dünyaya ve bütün çağlara örnek hale getirdi, bir kitap ile bir medeniyet kurdu, bütün bunları bir çeyrek asırdan daha az bir zaman içinde yaptı

29 İnternet adresleri utesav.org.tr facebook.com/yazarumitsimsek


"Bakara Sûresi: 151 Kur’ân Buluşmaları: 59 ÜMİT ŞİMŞEK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları