Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. İlhan ÖZTÜRK SAĞLIKTA AFET YÖNETİMİ 17.12.2014Hasta Güvenliği Kongresi-İstanbul 2  Doğal ya da insan yapımı afet olaylarıyla karşı karşıya kalan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. İlhan ÖZTÜRK SAĞLIKTA AFET YÖNETİMİ 17.12.2014Hasta Güvenliği Kongresi-İstanbul 2  Doğal ya da insan yapımı afet olaylarıyla karşı karşıya kalan."— Sunum transkripti:

1

2 Dr. İlhan ÖZTÜRK SAĞLIKTA AFET YÖNETİMİ

3 17.12.2014Hasta Güvenliği Kongresi-İstanbul 2  Doğal ya da insan yapımı afet olaylarıyla karşı karşıya kalan bir bölgedeki ya da toplumdaki sağlık hizmetlerinin gereksinimlere nazaran yetersiz kaldığı ve kapasitesini aştığı durumlardır. SAĞLIK AÇISINDAN AFET’İN TANIMI

4 17.12.2014Hasta Güvenliği Kongresi-İstanbul 3  Olağanüstü büyüklükte ve dış yardım gerektirecek şiddette oluşan ve ani gelişen ekolojik bir fenomendir.  Mevcut kaynakların ve rutin müdahalelerin başa çıkmak için yetersiz kaldığı, ciddi idari ve triaj bozukluklarına yol açan acil bir durumdur..  Hasar, ekolojik yıkım, insan yaşamının kaybı, sağlık bozukluğu ve sağlık hizmetlerinin uygun sunulamamasına yol açan ve etkilenen bölge dışından yoğun yardım gerektiren olaylardır..

5 17.12.2014Hasta Güvenliği Kongresi-İstanbul 4  İnsanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen doğal, teknolojik veya insan kökenli olayların doğurduğu sonuçlardır.

6 17.12.2014Hasta Güvenliği Kongresi-İstanbul 5  Genellikle ani ve beklenmedik bir biçimde gelişen, şiddetinin tahmin edilemediği, değişkenlik gösteren olay ya da durumlardır.

7 17.12.2014Hasta Güvenliği Kongresi-İstanbul 6 OLAYA YANITTA YETERSİZLİK!.. AFET ; ETKİYE KARŞI KONULAN TEPKİNİN YETERSİZLİĞİDİR… AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİNDEN AMAÇ ; MÜMKÜN OLDUĞUNCA ÇOK İNSAN HAYATI KURTARMAKTIR… AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİNDEN AMAÇ ; MÜMKÜN OLDUĞUNCA ÇOK İNSAN HAYATI KURTARMAKTIR…

8 17.12.2014Hasta Güvenliği Kongresi-İstanbul 7  Risk Değerlemesi, planlama ve tatbikat,  Önleme (Zarar Azaltma),  Hazırlıklı Olma,  Kurtarma ve İlkyardım,  İyileştirme,  Yeniden yapılanma safhalarından oluşmaktadır. AFET YÖNETİM SİSTEMİ Bütün Tehlikeler (RİSK YÖNETİMİ) Hazırlıklı olma  Zarar azaltma  Bütün Acil durum ya da Afet Bütün Evreler Katılımcılar Operasyon Ekibi  İyileştirme  Müdahale (AFET YÖNETİMİ) Bütün Kaynaklar

9 17.12.2014Hasta Güvenliği Kongresi-İstanbul 8 Olası büyük bir afetin etkilerinin detaylı analizi, Afet planları ve senaryolarının hazırlanması, Halka yönelik bilgilendirme/eğitim programları, Etkileri hafifletme programları, Cevap kapasitesini artırma, Normale dönme stratejilerinin uygulanması gerekir. AFETE MÜDAHALE YAKLAŞIMINDA

10 17.12.2014Hasta Güvenliği Kongresi-İstanbul 9  Planlama, yapılanma  Profesyonel Ekip  Profesyonel yönetici  E ğ itim  Lojistik; 1.Lojistik Yönetim Sistemi (yazılım, donanım) 2.Afet Yönetim Sistemi (yazılım, donanım) 3.Muhabere Sistemi (yedekli sistem/telli, telsiz, uydu vb) 4.Donanım 5.Stoklama 6.Ula ş ım  Tatbikatlar

11 Afet ve olağan dışı durumlarda; kargaşaya mahal vermeksizin, profesyonel sağlık yönetici, müdahalecileri ve ekipmanlarıyla yapılan afet müdahale sistemine “sağlık afet yönetim sistemi” denir. Afet öncesi ve sonrası çalışmaların bir bütün halinde ve multidisipliner yaklaşımla ele alınıp planlanması gereklidir. SAĞLIK AFET YÖNETİMİ

12 17.12.2014Hasta Güvenliği Kongresi-İstanbul 11 1.Tüm güç ve kaynakların krizden önce planlanarak, 2.Olağandışı durumlarda sağlık personelinin ve gücünün olay yerine en hızlı şekilde ulaşması, 3.İnsanlara en etkin acil sağlık hizmetini sağlamak, 4.Bireyin, toplumun ve ülkenin biyolojik, fizyolojik, psikolojik, ekonomik ve doğal kaynak ve zenginlik kayıplarını azaltmak, 5.Hızla iyileşmeye katkı sağlamak ve 6.Risk gruplarını korumaktır. SAĞLIK AFET YÖNETİMİNDEN AMAÇ;

13 17.12.2014Hasta Güvenliği Kongresi-İstanbul 12 ACİL OPERASYONLAR ÜNİTESİ UMKE - 112 ÇEVRE SAĞLIĞI BLŞ. HST. MÜCADELE DST. OPERASYONLAR ÜNİTESİ YAT. TED. KURUMLARI SAĞLIK OCAKLARI LAB. HİZMETLERİ BİL. ve PSİKOLOJİK DESTEK ÜNİTESİ PSİKOLOJİK DESTEK AR - GE EĞİTİMEĞİTİM LOJİSTİK DESTEK ÜNİTESİ PERSONEL LOJİSTİK TIBBİ LOJİSTİK TEKNİK LOJİSTİK KRİZ MERKEZİ SEKRETERİ BİLGİ - İŞLEM SEKRETARYASEKRETARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KRİZ MERKEZİ KOORDİNATÖRÜ KOORDİNATÖR YARDIMCISI SİVİL SAVUNMA UZMANI DANIŞMA KURULU VALİLİK KRİZ MERKEZİ

14 17.12.2014Hasta Güvenliği Kongresi-İstanbul 13  Örgütlenme ve hareket kalıpları önceden planlanıp çalışılmış, masa başı simülasyonların ötesinde muhtemel senaryolar bünyesinde tatbikatlar mutlaka yapılmış olmalıdır.  Profesyonel personel,  Güvenlik,  Ulaşım,  Telekomünikasyon,  Beslenme,  Su, ısınma ve nakliye gibi lojistik sorunlar ön plana çıkan sorunlardır.

15 17.12.2014Hasta Güvenliği Kongresi-İstanbul 14  Tıbbi ihtiyaçların karşılanması,  Halk sağlığı ve halkı bilinçlendirme,  Eğitimli profesyonel sağlık personeli görevlendirilmesi,  Hasta tahliyesi,  Yaralıların stabilizasyonu ve naklinin sağlanması,  Hijyen ve çevre sağlığı hizmetleri,  Hasta bakımı,  Gıda ve ilaçların temini ve güvenliğinin sağlanması,  Tıbbi malzeme, araç ve gereçlerin temini,

16 17.12.2014Hasta Güvenliği Kongresi-İstanbul 15  Çalışanların sağlığı ve emniyetinin sağlanması,  Olay yeri güvenliği ve olay yeri yönetimi,  Tehlikeli maddeler ile mücadele,  Sosyal ve ruhsal sorunların ele alınması,  Bulaşıcı hastalıklar ve enfeksiyonların kontrol edilmesi,  Suların güvenliğinin sağlanması,  Yaralı ve ölülerin kimliklendirilmesi ve morg görevleri,  Haşere ve kemirgenlerle mücadele.

17 17.12.2014Hasta Güvenliği Kongresi-İstanbul 16  Afetin olduğu bölgeden hastanelere kesintisiz bir tıbbi zincirin oluşturulması gereklidir.  Hafif, orta ve ağır yaralıları ayırmak, hastane ve sağlık kurumlarının hafif yaralılar tarafından hücuma uğramasını önlemek, ağır yaralıların gözden kaçırılıp bir yerde ölüme bırakılması olasılığını ortadan kaldırmak.  Tıbbi zincirin her basamağında zorunlu triyaj ve ilkyardım uygulanması yapılmalıdır.

18 17.12.2014Hasta Güvenliği Kongresi-İstanbul 17  Ayakta kalan ve hizmet verebilecek olan hastanelerin afet planları doğrultusunda, günlük organizasyonlarının dışına çıkarak, yaralı sayısıyla paralel, tamamen ayrı bir çalışma biçimi içerisine girmesi gerekir.  Bütün kurtarma, ilkyardım ve transport operasyonları komutasının tek bir yöneticide olması gereklidir (olay yeri yönetimi).

19 17.12.2014Hasta Güvenliği Kongresi-İstanbul 18  Amaç; yaralı toplama, triaj, yaralı stabilizasyonu, yaralı nakil merkezinin kurulması ve ayaktan tedavi edilebilecek aciller için uygun ortamı oluşturmaktır.  Afetin meydana geldiği bölgeye yeterince yakın olan,  Afetin yansımalarından etkilenmeyecek kadar uzak olan,  Ulaşım yollarına yakın olan,

20 17.12.2014Hasta Güvenliği Kongresi-İstanbul 19  Ayakta kalan sağlam binaların olduğu, kurulabiliyorsa çadırlar ya da yeteri kadar açık olan,  İçerisinde birbirinden ayrılmış birkaç farklı bölgenin konuşlanabildiği,  Helikopter inebilecek kadar geniş, boş ve düzlük bir alandır.

21 17.12.2014Hasta Güvenliği Kongresi-İstanbul 20 OLAYYERİOLAYYERİ Anstabil Acil Stabil Acil Acil Değil Ümitsiz / Ölü YARALI TEMİZLEME ALANI Anstabil Acil Stabil Acil Acil Değil AMBULANS HASTA YÜKLEME ALANI NAKLEDİLEN HASTANE Ümitsiz / Ölü GEÇİCİ MORG

22 17.12.2014Hasta Güvenliği Kongresi-İstanbul 21  1-Triaj Alanı:  Giriş bölgesine yakın yerleşimli olan,  Getirilen yaralıların triajı ve sınıflandırılmasının yapıldığı,  Yaralıların ve ölülerin buradan önceden belirlenmiş alanlara nakillerinin sağlandığı alandır.

23 17.12.2014Hasta Güvenliği Kongresi-İstanbul 22  2-Acil Müdahale Alanı:  Yaşam destek işlemleri (hava yolunun açılması, gerekiyorsa ventilasyon, dışa olan kanamaların kontrolü, pnömotoraks dekompresyonu, intravenöz sıvılar, analjezi vb) uygulamaların yapıldığı,  İlk işlemlerden sonra yaralıların nakil imkanlarına göre transport alanına taşındığı alandır.

24 17.12.2014Hasta Güvenliği Kongresi-İstanbul 23  3-Kısmi Acil Müdahale Alanı:  Yara bakımı, kırık immobilizasyonu ve yaralıların soğuktan korunması gibi işlemlerin yapıldığı,  Zamanı gelince, Sağlık Kriz Merkezinin yönlendirmesi ışığında transport alanına taşınma işlemlerinin yapıldığı alandır.

25 17.12.2014Hasta Güvenliği Kongresi-İstanbul 24  4-Yaralı Transport Alanı:  Yaralıların önceliklerine göre, elde olan araçlarla, sağlık kriz merkezinin vereceği bilgiler ışığında tedavi merkezlerine nakil işlemlerinin yapıldığı alandır.

26 17.12.2014Hasta Güvenliği Kongresi-İstanbul 25  5-Tedavi Merkezi:  Çok sayıda yaralının olduğu büyük afetlerde oluşturulan,  Genellikle bir hastane, bütün bölge tahrip olmuşsa çadır ya da o anda kurulmuş geçici askeri sahra hastanelerinden meydana gelen,  O anda yeni kurulan bir sağlık merkezi ise mutlaka bir havaalanı, tren istasyonu, liman ya da trafik noktasına yakın bir yerde konuşlandırılan,  Temel acil cerrahi, yoğun bakım, bazen radyoloji ve laboratuvar tetkikleri yapılabilme imkanlarına sahip olan acil müdahale merkezidir.

27 MOBİL ACİL MÜDAHALE ÜNİTELERİ

28 İÇERİĞİ: Konteyner2 Çadır1 İnsan gücü4-8 Taşıma1 römorklu kamyon Kurulum zamanı30-90 dk. KULLANIM AMACI: Transportun yetersiz kalacağı sağlık operasyonlarında Küçük ulaşım kazalarında Küçük çaplı endüstriyel kazalarda Nüfüs hareketlerinde, toplu göç durumunda Büyük olağan dışı durumlar ve afetlerde olay yerinde “Tıbbi Uç Nokta” (TUN) olarak vb.

29 İÇERİĞİ: Konteyner6-15 Çadır10-15 Taşıma4 römorklu kamyon veya helikopter veya uçak İnsan gücü30-50 Hasta kapasitesi50-100 Kurulma süresi6 İlk hasta kabulü2.5 saat KULLANIM AMACI: Orta ve büyük ulaşım kazalarında Büyük çaplı endüstriyel kazalarda Büyük çaplı nüfüs hareketlerinde, toplu göç durumunda Büyük olağan dışı durumlar ve afetlerde olay yerinin hemen gerisinde acil cerrahi gereken durumlarda “Cerrahi Merkez” olarak vb.

30 İÇERİĞİ: Konteyner20-80 Çadır20-100 İnsan gücü180 Hasta kapasitesi100-300 Kurulum süresi36-72 saat İlk hasta kabul2.5 saat KULLANIM AMACI: Büyük ulaşım kazalarında Kitleleri etkileyen endüstriyel kazalarda Savaş, büyük çaplı nüfüs hareketleri ve toplu göç durumunda Büyük olağan dışı durumlar ve afetlerde olay yerinin gerisinde kalıcı sağlık tesisleri kurulana kadar “Sahra Hastanesi” olarak vb.

31 17.12.2014Hasta Güvenliği Kongresi-İstanbul 30 AMELİYATHANE ACİL-YOĞUN BAKIM GÖRÜNTÜLEME YOĞUNBAKIM

32 17.12.2014Hasta Güvenliği Kongresi-İstanbul 31 STERİLİZASYON LABORATUAR ECZANE

33 17.12.2014Hasta Güvenliği Kongresi-İstanbul 32 JENERATÖR KONTROL ÜNİTESİ

34 17.12.2014Hasta Güvenliği Kongresi-İstanbul 33 KİRLİKİRLİ TEMİZTEMİZ ÇADIR KONTYN. KİTLE DEKONTAMİNASYON SİSTEMİ KİTLE DEKONTAMİNASYON SİSTEMİ

35 ACİL MÜDAHALE ÜNİTELERİNDE OLMASI GEREKEN BİRİMLER: 1. İdari – yönetim üniteleri, 2. Otomasyon sistemi ve haberleşme sistemleri, 3. Lojistik destek üniteleri, 4. Enerji destek ünitelerinin ve ısıtma/soğutma sistemleri, 5. Barınma üniteleri, 6. İaşe üniteleri, 7. Tuvalet ve duş üniteleri, 8. Tıbbi gazlar üniteleri, 9. Su arıtma, temiz ve kirli su tesisatı sistemleri, 10. Portable tıbbi ekipmanlar…

36 17.12.2014Hasta Güvenliği Kongresi-İstanbul 35 1. Afet Öncesi Sağlık Kayıtları 2. Hastane Öncesi Sağlık Kayıtları: Sürveyans Müdahale edilen vakalar Ölüm Bildirimleri Nakil Bildirimleri 3. Hastane Sağlık Kayıtları 4. Afet Bölgesi Sağlık Kayıtları 5. Ulusal/Uluslararası Afet Sağlık Kayıtları

37 Olağan dışı durumlara multidisipliner yaklaşım ve yapılanmanın sağlanması Eğitim İletişim ve İşbirliği (TAY, AAK, EGM, SSGM, AFOM…bilgi ve yönetim paylaşımı) Ortak Afet Yönetim ve Muhabere Sistemi (AYBİS) Ortak bütçe-milli gelir israfın önlenmesi İlgili kurum-kuruluşlarla düzenli Tatbikat YAPILMASI GEREKENLER

38 17.12.2014Hasta Güvenliği Kongresi-İstanbul 37


"Dr. İlhan ÖZTÜRK SAĞLIKTA AFET YÖNETİMİ 17.12.2014Hasta Güvenliği Kongresi-İstanbul 2  Doğal ya da insan yapımı afet olaylarıyla karşı karşıya kalan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları