Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Trichomonas vaginalis ve özgür amipler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Trichomonas vaginalis ve özgür amipler"— Sunum transkripti:

1 Trichomonas vaginalis ve özgür amipler
Dr. Erdal Polat

2 VÜCUT BOŞLUKLARI KAMÇILILARI
Çekirdek 2 Kamçı Karın yüzünde emme diskleri Giardia Çekirdek 1 Sitostom belirgin değil Kamçı Enteromonas

3 VÜCUT BOŞLUKLARI KAMÇILILARI
Sitostom belirgin Kamçı Restortamonas Kamçı Chilomastis

4 VÜCUT BOŞLUKLARI KAMÇILILARI
Sitostom belirgin Kamçı 4 Dalgalı zar var Thrichomonas

5 TRİCHOMANAS CİNSİ Sadece trofozoit formu var
Cinsel yolla bulaşan ve genitoüriner sisteme yerleşen T. Vaginalis Ağızda bulunan T. Tenax (Patojen değil) Bağırsağa yeleşen T. hominis (Patojen değil)

6 TRİCHOMANAS CİNSİ Kamçılı bir protozoondur Ön uçta dört kamçı
Gövdenin üçte ikisine kadar uzanan dalgalanan zarı var

7 Trichomonas vaginalis

8

9

10 Trichomonas vaginalis
Eukaryotlara benzemekle beraber, mitokondri yerine, hidrogenozomları olması nedeniyle enerji metabolizması yönünden anaerobik bakteri benzerler

11 Trichomonas vaginalis
Cinsel temasla bulaşır Parazitin uygun koşullarda dış ortamda birkaç saat canlı kalabilmesi nedeniyle Havuzlar Kaplıcalar İç çamaşırları Perinatal bulaşabilir

12 Trichomonas vaginalis
Parazit skuamöz hücreleri tercih ettiğinden, enfeksiyon üretra çevresinde yoğunlaşır Nadiren kadınlarda endoserviks Erkeklerde epoididim ve prostat etkilenebilir

13 Trichomonas vaginalis
Patogenezinde; Hücresel adezyon Hemoliz Ekstrasellüler proteazlar rol oynar.

14 Trichomonas vaginalis
Kadınlarda Asemptomatik taşıyıcılıktan Şiddetli akıntılı (köpüklü, sarı-yeşil, mükopürülan) şekille kadar değişir Erkeklerde olguların çoğunluğu asemptomatik olup NGH olgularının %10’undan sorumludur

15 Trichomonas vaginalis
Kesin tanı; Örneklerde etkenin görülmesi ile konur Vajinal örneklerin Erkeklerde sabah alınan ilk veya 4-5 saatlik idrar devirde çevrildikten sonra dipteki çöküntüden hazırlanan preparatların direkt incelemesinde kamçıları ile hareket eden trofozoitlerin görülmesi ile konur

16 Trichomonas vaginalis
Kültür CPLM McCoy hücre kültürü

17 Trichomonas vaginalis
İmmunolojik DNA teknikleri. Tedavi: eşlerin birlikte tedavi edilmelidir Metronidazole Tinidazole Ornidazole Nimorazole

18 Sularda Özgür Yaşayan Naeglaria fowleri Acanthamoeba
İnsan beynine yerleştiğinde meningo ensefalit hastalığını oluşturur

19 Naegleria fowleri Trofozoit (Distile su ve non-nutrient besiyerinde ºC’de kamçılı) Kist 7-10µ 17-20µ büyüklüğünde Endoplazma Ektoplazma Nükleus

20 Naegleria fowleri Toprakta Irmak Göl Sıcak kaplıca havuz sularında
45 ºC üzerindeki sıcak sularda gelişir

21

22 Naegleria fowleri Primer meningoensefalit

23 Naegleria fowleri trofozoit

24 Naegleria fowleri trofozoit (BOS) Trikrom boyaması

25 Acanthomoeba (Hartmanella)
Trofozoit; 14-40 µ Kontraktil vakuol Akantopod ve pseudopodları ile hareketli

26 Acanthomoeba (Hartmanella)
Kist 12-16 µ Çift çeperli Tek nükleuslu 25-35 ºC’de gelişir

27 Acanthomoeba kisti

28 Acanthomoeba Toprakta Tozda Suda Hayvan dışkılarında bulunur

29 Acanthomoeba Çocuk parkı kum havuzlarının % 85 Çeşme sularının % 37
Toprak ve tozda %90 Yüzme havuzlarının %54 bulunur

30 Acanthomoeba kist 4 ºC’de 8 aydan fazla canlı kalır
Meningoensefalit olguları çoğunlukla Temmuz Ağustos aylarında 0-5 yaş 14 yaş civarı genç erişkinlerde olmak üzere bir çok ülkede görülür

31 Acanthomoeba Gebelik Alkolizm nedeni ile immün sistemi baskılanalarda
AIDS Karaciğer hastalarında Diabetlilerde Deri ülserlilerde

32 Acanthomoeba Böbrek transplantasyonu olgularında Radyoterapi
Kemoterapi İmmunsupresif hastalarda akut enfeksiyonlar oluştururlar

33 Acanthomoeba Granulamatöz amibik ensefalit Subakut veya Kronik Keratit
Kontak lens kullananların % 83’ünde Acanthamoeba keratitine neden olur

34 Tanı Yöntemleri Mikroskobi Taze BOS 250 devirde santrifüj edilir
May-grünwall-Giemza Heidenhain’in Demirli Hematoxylin HE ile boyanır ve amipler görülür (N. fowleri)

35 Tanı Yöntemleri Taze BOS, 250 devirde santrifüj edilir
Işık. faz-kontrast mikroskopta trofozoitler araştırılır Giemza-Wright ile boyanır ve amip şekli ile tanı konur (Acanthamoeba)

36 Kültürü E. coli süspansiyonlu non-nütrient agar plaklarında C’de saatte trofozoitler ürer (N. fowleri) Deri, nodül ve ülserlerinde biyopsi ile tanıya gidilir (N. fowleri) Acanthamoeba keratitis olgularında ise tanı sağaltımla konur.

37 Tedavi Amfoterisin B Mikanozole Rifampin Korunma Suların klorlanması
Yüzme havuzlarının temizlenmesi ve klorlanması Kontak lenslerin temizliği


"Trichomonas vaginalis ve özgür amipler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları