Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞLEMCİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞLEMCİ."— Sunum transkripti:

1 İŞLEMCİ

2 İŞLEMCİ Kısaca CPU ( Central Process Unit ) Merkezi İşlem Birimi’dir.
İşlemci için bilgisayarın beynidir. Adından anlaşıldığı gibi bilgisayardaki işlemleri gerçekleştiren ve gerekli yerlere gönderen elemandır. Konuyu basitçe anlatmak gerekirse bilgisayar üzerinden yaptığımız her şey işlemciye muhakkak uğrar. Yani klavyedeki bir tuşa basmamız, fareyi hareket ettirmemiz birebir olarak işlemcide gerçekleşir.

3 NASIL ÇALIŞIR ? Mikroişlemciler, açma kapama anahtarı gibi çalışan milyonlarca transistörden oluşmaktadır. Bu anahtarların programlanma durumuna göre elektrik sinyalleri bunların üzerinden akar. Bu sinyaller, bilgisayarın yaptığı tüm işleri toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi temel matematiksel işlemlere indirir. İşlemci de bu işlemleri en basit sayma sistemi olan ikilik düzen yani sadece 0 ve 1 sayılarını kullanarak yapar. Bu sayı grupları üzerinde işlem yapmak için işlemci içerisinde bir takım komut listesinden ibaret bir program mevcuttur. Bu komutlar işlemciye iki sayının çıkarılması, toplanması yönünde emir verebildiği gibi klavyeden girilen tercihlere göre bir takım komut satırını atlayıp (şartlı dallanma - conditional branch) diğer komut satırlarını icra etmeye devam edebilir. Yani klavyeden bir soru karşısında gireceğimiz “E” (evet) veya “H” (hayır) ifadelerine göre program belirli komut satırlarını icra eder veya etmez. Temel olarak, mikroişlemcinin yaptığı iş, bitler üzerinde işlem yapmak üzere komutları çalıştırmaktır.

4 İŞLEMCİNİN TARİHÇESİ İşlemci yada diğer ismiyle CPU (central processing unit - merkezi işlem birimi) aslında bir yonga (chip) üzerine yerleştirilmiş bir hesap makinesinden başka bir şey değildir. İlk işlemci Intel üretildiğinde çok güçlü değildi. Yapabildiği tek şey toplama ve çıkarmaydı ve bir kerede sadece 4 bit işlem yapabiliyordu. Fakat her şeyin bir chip üzerine sığdırılmış olması o zamanlar için gerçekten bir başarıydı. 4004'ün üretiminden önce mühendisler bilgisayarları çok sayıda chip ve parçaların birleşiminden yapabiliyorlardı ilk taşınabilir elektronik hesap makinesine hayat verdi. Ev bilgisayarları için kullanılan ilk işlemci Intel 8080'di.

5 Mikron, yonga üzerindeki en küçük kablonun genişliğidir
Mikron, yonga üzerindeki en küçük kablonun genişliğidir. Karşılaştırmak için insan saçının 100 mikron kalınlığında olduğunu söyleyebiliriz. Yonga üzerindeki kablo kalınlığı azaldıkça transistör sayısının arttığını görebiliriz. Saat Hızı, yonganın ayarlanabildiği en yüksek saat hızıdır. Bir sonraki bölümde ayrıntılı olarak incelenecektir. Veri Genişliği, işlemcinin ALU (arithmetic/logic unit - aritmetik/mantık birimi) biriminin genişliğidir. 8 bitlik bir ALU 2 adet 8 bitlik sayı üzerinde topla, çıkarma, çarpma, bölme yapabilirken, 32 bitlik bir ALU 32 bitlik 2 sayı üzerinde aynı işlemleri yapabilir. 8 bitlik bir ALU 32bitlik 2 sayı üzerinde 4 seferde işlem yaparken, 32 bitlik bir ALU aynı işlemi 1 kerede yapabilir. Genellikle dış veri yolu genişliği ALU veri genişliğiyle aynı olur. Fakat 8088 işlemciler 16 bit ALU' ya sahipken 8 bit veri yolları vardı. Modern Pentiumlar ise 32bit ALU' ya 64 bit veri yoluyla hizmet sunarlar. MIPS, "millions of instructions per second" yani saniyede yapılan işlem miktarıdır ve işlemcinin performansı hakkında genel bir bilgi verebilir. Günümüzde işlemcilerde kullanılan farklı teknikler bu MIPS değerinin önemi azaltsa da, genel anlamda işlemci performansıyla ilgili bilgi verebilir.

6

7 İŞLEMCİ BİRİMLERİ

8 Çekirdek(Core) Komut çalıştırma işlemlerini yapan bölümdür. Çalıştırma birimi (execution unit)olarak da bilinir. Her işlemci çekirdeği, ayrı bir merkezi işlem birimidir. Örneğin çift çekirdekli işlemci, tek çipli bir işlemci gibi görünür ancak içerisinde iki işlem birimi vardır. Ek merkezi işlem birimleri, birden çok işi aynı anda yapabilirler. 

9 ALU(ARİTMETİK LOJİK UNİT)
Kısaca AMB’dir. Aritmetik ve mantık işlemlerini gerçekleştiren bir dijital devredir. AMB en basit işlemi gerçekleştiren mikro denetleyiciden, en karmaşık mikroişlemciye sahip bir bilgisayara kadar tüm işlemcilerin yapı taşı dır. Modern bilgisayarların içinde bulunan mikroişlemcilerin ve ekran kartlarının içinde çok karışık ve güçlü AMB’ler bulunmaktadır. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme, kıyaslama, artırma, eksiltme, tümleme, sağa kaydırma, sola kaydırma, sağa döndürme, sola döndürme. Ayrıca yapılan mantıksal işlemler yapılmaktadır: Mantıksal toplama, mantıksal çarpma, özel veya işlemi, değil işlemi.

10 ÖN BELLEK (CACHE) Günümüz bilgisayarlarında hızı belirleyen en önemli etkenlerden biri de ön bellek kullanımıdır. Ön belleğin kullanım amacı, işlenecek olan bilginin, önce ön belleğe getirilerek bilgilerin işlenmeye hazırlanmasıdır. Genellikle Mikro işlemcilerde kullanılan ve mikro işlemcinin hızını belirleyen ön bellek en önemli etkenlerden birisidir. Normalde işlenecek bilgilerin hepsi bilgisayarın ana belleğinde (RAM) bulunur. İşlemci, verileri işlemek için yol sistemleri ile ana belleğe gidecek ve oradan işleyeceği bilgiyi alacak ve işleyecektir. Ne ana belleğin ne de yolların hızı işlemcinin hızına yetişemediğinden, işlemcinin her veri işleme gereksiniminde ana belleğe gitmesi zaman kaybına yol açacaktır ve işlemci yeteri kadar verimli kullanılmayacaktır. işte bu yavaşlığı önlemek için önbellekler kullanılır. Önbellek işlemcinin yakınındadır ve işlemci ile aynı hızda veya işlemcinin yarı hızında çalışır. İşlemci işleyeceği veriyi ilk önce ön bellekte arar. Eğer ön bellekte bulamazsa ana belleğe gider. işlenecek bilgiler ise işlemciye gelmeden önce ön belleğe gelir. Bilgisayarlarda iki seviye ön bellek bulunmaktadır. L1 ve L2. Tüm işlemcilerde Cache Memory (Ön Bellek) mutlaka bulunur ve bu ön belleğin hızına göre işlemcinin hızı belirlenir.

11 Kontrol BİRİMİ Bilgisayarın en önemli birimi olan bu bölümün ana görevi bilgi işlemektedir. Dolasıyla da merkezi işlem birimi (central processing unit –CPU) olarak adlandırılır. CPU bellekten komutları alır, çözümler, zamanlama ve denetim işaretlerini üretir, bellek ve I/O(giriş-çıkış) bölümlerinden veya bölümlerine veri transfer eder veri üzerinde aritmetik ve mantık işlemleri yapar ve dıştan gelen işaretleri (kesme gibi) tanır ve gereğini yapar.

12 İLETİM YOLLARI İletim yolları, mikroişlemcilerden başlayarak, bilgisayar devre bağlantılarını sağlayan iletkenlerdir. Bunlardan bir kısmı tek iletkenlerden oluştuğu halde, çoğunluk kısmı,taraklı kablo veya baskı devre şeklinde ki yan yana dizilmiş izoleli çoklu iletkenlerden oluşmuştur. Bu çoklu iletkenlere, görüntüsünden dolayı yol(bus) adı verilmiştir. iletim yolları şu üç guruba ayrılır: Veri Yolları (Data Bus). Adres Yolları (Adress Bus). Kontrol Yolları ( Control Bus).

13 A)VERİ YOLLARI Veri yolları ,gerek bilgisayarın giriş birimlerinden gelen ön bilgi ve komutların, gerekse de bilgisayar içerisinde işlem görmekte olan ve işlem görmüş olan bilgilerin ve komutların iletildiği iletim yoludur. Bu nedenle , veri yollarından iki yönlü çalışma için yaralanılır. Veri yolları birbirine paralel, izole edilmiş, çoklu iletkenlerden oluşur. İletken sayısı, kullanılan mikroişlemcinin ve mikrobilgisayarın tasarımına bağlıdır. İletken ayısı 4, 8, 16, 64 olabilmektedir. Mikroişlemcilerde, yukarıda da belirtildiği gibi genelde 7’li ASCII kodu kullanılmak dadır ve bunun için 8 iletkenli iletim yolu uygun bulunmaktadır. Eğer aynı anda çok karakter bitlerinin iletimi sağlanabilirse o oranda da bilgisayar çalışma hızı artmış olacaktır. Bu nedenledir ki 8’in katları şeklindeki 16, 32, 64 bitlik veri yolları ve çalışma sistemleri geliştirilmiştir. Her mikroişlemciyi dıştaki devrelere bağlayan veri yolları, mikroişlemci içerisinde de devam etmektedir

14 B) ADRES YOLLARI Adres yolları mikroişlemci ile bellek ve giriş - çıkış kapıları arasındaki iletişimin, hangi bellek gözü veya giriş – çıkış kapısı ile yapılacağının belirlenmesini sağlayan bağlantı yollarıdır. Adres yolu iletken sayısı, mikroişlemcinin, adresleyebileceği bellek gözü veya giriş – çıkış kapısı sayısını belirler. Bu bir adresleyebilme kapasitesi olayıdır. Adresleyebilme kapasitesi özellikle bellek kapasitesini belirler. Zira giriş - çıkış kapısı adresleme adedi ihtiyacı belleğe göre çok daha azdır. Adres yolu tek yönlü çalışır. Ancak son gelişmelerin ürünü olan mikroişlemcilerde iki yönlü de yararlanılmaya başlanmıştır. Adres yolu ileteceği adres numarasını program sayıcıdan almaktadır.

15 C) KONTROL YOLLARI Kontrol yolları, mikroişlemcinin kontrol devresinden çıkarak, gerek mikroişlemci içerisindeki devrelere, gerekse de bilgisayar içerisindeki devrelere bir ağ gibi yapılır. Ayrıca da bilgisayar çevre birimlerinin işleme başlama diğer bir deyimle el sıkışma (hand shake) işlemi ve bitiminin sağlanması için kullanılırlar. Kontrol yolları insanın sinir sistemine benzetilebilir. Bütün bu sistemin çalışması, kontrol yollarından iletilen saat darbeleri ile yöneltilir dolayısıyla, bunlardan da iç ve dış olarak bir ayrıma gerek kalmamaktadır. Bir toplama, çıkarma veya kayma işleminin doğru yapılabilmesi için giriş sinyalleri sırasının doğru olması gerekir. Bu doğruluğu kontrol devresi sağlamaktadır. Keza bellek işlem görecek değerlerin alınması ve sonuç bilgilerinin belleğe depolanması da kontrol sistemi aracılığı ile gerçekleşmektedir. Burada bir hususu belirtmek gerekiyor. Mikroişlemci iç devresindeki kontrol işlemi doğrudan gerçekleşmektedir. Yani kontrol yolu ile adres yolunun eş zamanlı çalışması gibi bir durum yoktur. Bu durum zaman kazancı sağlamakta mikroişlemci kaydedicilerinin geçici olarak ve ana işlemler için yüklenmelerine uygun gelmektedir.

16 Giriş/Çıkış tamponları (buffers):
Mikroişlemcinin dış dünyaya adres, veri ve kontrol sinyallerini iletirken dış dünya ile iletişimin sağlandığı bir çeşit kapı görevi görür.

17 İŞLEMCİ HIZI Saniyedeki tek devirin ölçüsü Hertz’dir. İşlemcilerde hız, işlemcinin birim zamanda yapabildiği işlem sayısı olarak tanımlanmaktadır. Bir saniyede yapılan milyon adet işlem Mhz (Megahertz) olarak tanımlanır ve temel hız ölçüsüdür. Ancak günümüz işlemcileri saniyede milyar işlem – Ghz (Gigahertz –cigahertz) hız seviyesine ulaşmışlardır. Sistem hızı, tüm sistemin birlikte uyum içerisinde çalışması için gerekli olan ritmi verir. Saatin her “tik”inde, tüm bilgisayar aygıtlarında veri ve komutlar akar.Sistemi oluşturan bileşenler, sistem hızının katı veya çarpanı ile orantılı çalışır. Örneğin, bir ses kartı sistem hızının 1/3’ü ya da 1/4’üne denk gelen 33 Mhz’deveri alışverişinde bulunur.Modern bir işlemci, sistem hızının çarpanları kadar hızlı çalışır. Örneğin, 100 Mhz sistem hızına sahip bir sistemde 1.8 Ghz hızında çalışan bir işlemci,18 çarpanını kullanıyor demektir.

18 İŞLEMCİ HIZI NEYE GÖRE BELİRLENİR ?
İşlemci Hızı: Çarpan * Saat Hızı (Sistem Veri yolu Hızı) Örnek::Elimiz de Saat Hızı=133 Mhz , Çarpan=18 bir işlemcinin hızı nedir?? Formül:İşlemci Hızı:Çarpan * Saat Hızı :İşlemci Hızı:18 * 133 :İşlemci Hızı:2394 Mhz hızında bir işlemci olur.. Bu da yaklaşık 2.4 Ghz bir işlemciye isabet eder ..

19

20

21

22

23

24 Intel® Core™ i3 Intel® Grafik Ortam Hızlandırıcısı HD içeren Intel® Core™ i3 işlemci ailesi, benzeri görülmemiş bir bilgisayar deneyimi için devrim niteliğinde yepyeni bir mimari sunar. Intel'in yeni işlemci ailesinin ilk seviyesi olan Intel® Core™ i3 işlemci, hızlı, gecikmesiz yanıt veren bir bilgisayar deneyimi için mükemmel bir başlangıç noktasıdır. Bu işlemci, sorunsuz, kaliteli HD video izleme olanağı ve gelişmiş 3D özellikleri sunan gelişmiş bir video altyapısı olan Intel Grafik Ortam Hızlandırıcısı HD içerir ve bu sayede gündelik bilgisayar işlemleri için ideal bir grafik çözümü elde etmenizi sağlar. Ev ve ofis için iyi bir seçim olan Intel Core i3 işlemci ayrıca, içerdiği Intel® Hyper–Threading Teknolojisi¹ sayesinde işlemcinizdeki çekirdeklerin aynı anda iki farklı iş üzerinde çalışmasına olanak vererek akıllı çoklu görevler için ihtiyaç duyduğunuz performansı sunar. Çizim vb. programları çalıştırmakta ağır kalabilir 2 çekirdeklidir.

25 Intel® Core™ i5 Oyun oynama ve fotoğraf düzenleme gibi görevleri hızlandıran akıllı performansı ile Intel® Core™ i5 işlemci hızınıza ayak uydurur. Intel Core i5 işlemci, işlemci gücünü otomatik olarak en çok ihtiyaç duyulan yere iletir. Intel Core i5 işlemci ile, HD video oluştururken, dijital müzik bestelerken, fotoğraf düzenlerken veya en son bilgisayar oyunlarını oynarken kolayca aynı anda birçok işlem yapabilir ve her zamankinden daha üretken olabilirsiniz. işlemci Numarası 32 nm olanlar 2 çekirdekli İşlemci Numarası 45 nm olanlar 4 çekirdekli  DDR MHz bellek başlar.

26 Intel® Core™ i7 En fazla ihtiyaç duyulduğunda işlemci gücünü uygulayan hızlı ve akıllı çoklu çekirdek teknolojisi ile, yeni Intel® Core™ i7 işlemcileri bilgisayar performansına inanılmaz değerler katar. Gezegendeki en iyi masaüstü işlemci ailesidir. Aynı anda birden çok görevi daha hızlı çalıştıracak ve inanılmaz hızda dijital medya oluşturacaksınız. Ayrıca, iş yükünüzü karşılamada, performansı en üst düzeye çıkaran Intel® Turbo Boost Technology ve Intel Hyper-Threading Technology (Intel HT teknolojisi) kombinasyonu sayesinde yaptığınız her şey için maksimum performansı tecrübe edeceksiniz.

27 İ3 İşlemci Özellikleri İ5 İşlemci Özellikleri İ7 İşlemci Özellikleri Hızı İşlemci Hızı 2.20 GHz İşlemci Hızı  2.66 GHz İşlemci Hızı GHz Ön Bellek Boyutu 3 MB Önbellek  8 MB Önbellek 12 MB Önbellek Çekirdek Sayısı 2 4 8 Fiyatı TL Arası TL Arası TL Arası

28 Intel işlemciler ile AMD işlemciler arasındaki farklarıbelirtmeden önce, bütün yazılarımızda da belirttiğim gibi; öncelikle bilgisayarımızı hangi amaçla kullanacağımızı belirlememiz gerekir. Buna kesin olarak karar verdikten sonra işlemci seçimimizi Intel mi yoksa AMD'mi seçeceğimize karar verebiliriz. Intel ile AMD işlemcilerin farkları konusuna da bir göz atabilirsiniz. Günümüzde Intel marka işlemciler AMD işlemcilere göre biraz daha ön plandadır. Son 10 yıl içerisinde evine bilgisayar alanların bilgisayarlarında %75 civarı Intel işlemci bulunmaktadır. Bunun nedeni; Intel firmasının reklam politikası ve hazır sistem bilgisayar satan firmalarla olan anlaşmasıdır. Yani buradan yola çıkarsak, en iyi işlemci Intel'dir anlamı KESİNLİKLE çıkmamalıdır ve artı olarak kaliteli ve geleceğe dönük bir Intel marka işlemci almak istediğimizde fiyatı çok yüksek seviyelerdedir. Yani yeni model bir Intel marka işlemci çok gereksiz ve çok pahalıdır. Artı olarak Intel işlemciler her yeni modelde soket değiştirmektedir. Yani işlemcimizi değiştirmek istediğimizde mecburen anakartı da değiştirmek zorunda kalırız. AMD marka işlemcilerin ise fiyat bakımından tam anlamıyla "ev kullanıcılarına" hitap eden bir yapısı vardır. Reklamı ve piyasası Intel'den biraz daha geride olmasına rağmen, performans olarak Intel ile aralarında çok düşük farklar vardır ve bu farkları günlük kullanımımızda anlamamız mümkün bile değildir. Şöyleki; model olarak birbine denk Intel ve AMD işlemcileri (Intel i5 serisi vs AMD Phenom II x4 serisi veya Intel i7 serisi vs AMD Phenom II x6 serisi) arasında çok düşük performans farkları vardır ve bu farkları hangi oyun oynanırsa oynansın, hangi program kullanırsa kullanılsın, yani kısacası ne yapılırsa yapılsın anlayamayız bile. Artı olarak AMD, her yeni model işlemcide soket değiştirmez, geriye dönük uyumlu olma politikası vardır. Yani AMD marka işlemcimizi değiştirmek istediğimizde üstüne bir de anakartı değiştirmemiz gerekmeyecektir. Performans olarak birbirine çok benzemelerine rağmen Intel marka bir işlemci popülerliği nedeniyle AMD marka bir işlemciden çok daha pahalıdır. Bu nedenle hemen hemen aynı performansı veren iki işlemci arasından AMD olanını seçmek çok daha mantıklı ve ucuzdur.

29 1-AMD işlemciler Ram i direkt kullanıyor bu sayede Ram i tam kullanıyor.Bu nedenle oyunlarda daha iyi.İntel işlemciler Ram i Kuzey köprüsü güzerinden kullanıyor. 2-AMD işlemciler cache ayrı ayrı kullanıyor bu ona dez avantaj sağlıyor.İntel işlemciler paylaşımlı cache kullanıyor. Örnek verelim ; 1 AMD 1 İntel çift çekirdekli işlemcimiz olsun AMD nin cachleri ayrı olduğu için bir işlemde 1 çekirdeğin cache inin birazını kullanıyor.Diğer bir işlemde de diğer çekirkediğin cache inin birazını kullanıyor.Boşta kalan cacheler çok az olduğu için diğer işlemlerde sorun yaşayabiliyor. İntel ise paylaşımlı olduğundan yani ortak cache kullandığından bir işlemden sonra artan cache bir yerde olduğundan toplam cache i daha fazla oluyor bu da rahat çalışmasını sağlıyor. 3-Veri hızı AMD de hala çok düşük. Sonuç olarak AMD Ram i tam kullandığı için bariz bir hız farkı oluşturuyor.Ancak Aynı anda çok fazla işlem yapılmaya kalkıldığında sorun yaşanabiliyor.İntel ise Aynı anda çok fazla işlem yapacaklar için uygundur.Ayrıca AMD hala 45 nm ye geçemediği için büyük sorunlar yaşıyor.45 nm ye geçmeye kalktığında isinma sorunu ile karşılaşıyor.

30 İŞLEMCİ DİLİ(ASSEMBLY)
Bilgisayar programlarının yazılmasında kullanılan alt seviyeli bir dildir. Assembly dili programlarının yazılımında insan dostu sembollerin “mnemonics” kullanılması, daha fazla hataya yatkın ve zaman alıcı ilk bilgisayarlarda kullanılmış olan bir hedef bilgisayarının sayısal makine kodunda doğrudan programlama çalışmasının yerine geçmiştir. Bir assembly dil programıçevirici “Assembler” olarak adlandırılan faydalı bir program tarafından hedef bilgisayarın makine koduna çevrilir. (Bir çevirici bir derleyiciden farklıdır, bu genellikle “mnemonic” ifadelerden makine komutlarına teke tek çeviriler yapar.

31 AVANTAJLARI  İşlemcinizin gücünü en iyi şekilde ortaya koyabilecek tek programlama dilidir. - Cok az yer kapladığı için bilgisayar virüslerin yazımında kullanılırlar. - Çok hızlı çalıştıkları için işletim sistemlerinde kernel ve donanım sürücülerinin programlanmasında, hız gerektiren kritik uygulamalarda kullanılmaktadır. - Yapısı itibariyle üç boyutlu ekran kartlarında ilgili çizim ve efektlerin işlenmesi amacıyla hem oyunlar hem de programlar içinde ekran kartına hitap eden makina dili kodları kullanılmaktadır. - Herhangi bir amaç doğrultusunda (genelde programların daha hızlı çalışması için optimize edilirken), herhangi bir programlama dili altında, o dilin kodları arasında kullanılabilir. Yani diğer dillerle beraber de kullanabilirsiniz. Sizin uzman olduğunuz dil belki Visual Basic dir. Ama işin içinden çıkamadınız, assembly bilen bir arkadaşınız sizin için birkaç kod ekledi ve tamam. - İyi öğrenildiğinde diğer dillerde karşılaşılan büyük problemlerin assembly ile basit çözümleri olduğu görülür. Yani başka programlama dillerde çalışan insanların bu iş imkansız dediği yerde assembly devreye girer. Bu üstünlük daima var olacaktır...

32 - Yazdığınız programın kaynak kodlarını tüm dünya ile paylaşsanız dahi kodlar o kadar karmaşıktır ki insanlar assembly bilse dahi ne işe yaradığını çözmeleri çok uzun zamanlarını alır. (Açıklayıcı bilgiler koymadı iseniz) Assembly bilmeyen bir insanın kaynak kodu anlaması imkansızdır. - Her program derlendiğinde makina diline dönüşür. Bunlar assembly kodlarına dönüştürülebilirler. (Buna disassembly olayı denir, bunu yapan programlar ise disassembler'lar dır.) Bu sayede assembly bilen bir insan zor da olsa diger programların çalışma şekillerini inceleyebilir ve üzerlerinde oynama yapabilir. Bu özellik de başka hiçbir dilde yoktur. Daha ileri gidip programların şifre isteyen bölümleri değişik yöntemlerle kırılabilir. Serial Generator türü programlar bu şekilde yapılabilmektedir. - Zaman geçtikce ve insanlar üreten yerine tüketen bilgisayar kullanıcıları haline geldikçe bu dili bilmenin ayrıcalığı artmaktadır.

33 DEZAVANTAJLARI - Dilin öğrenilmesi uzun zaman ve emek ister. - Yazılan programlar diğer diller göre daha çok satırdan oluşur. - Yazdığınız programın hangi satırlarının ne iş yaptığını bir süre sonra anlamayabilirsiniz. Çünkü anlaşılması zor ve karmaşık bir dildir. Bu nedenle kodların sonuna açıklama bölümleri eklemek iyi bir çözüm olacaktır. - İşlemciye birebir bağımlıdır. Yani sonraki sayfalarda anlatılacak olan kodlar Intel ve uyumlu (AMD, Cyrix, Via) işlemcilerde geçerlidir. Örneğin Motorola işlemcileri kullanan Macintosh bilgisayarlarda hem komut setinin hem de işlemci mimarisindeki büyük farklılıklardan dolayı geçersizdir. Fakat onlarda da bir makina dili tabii ki bir assembly dili bulunmaktadır. Fakat komutlar daha farklıdır. Bizim ilgi alanımız intel 386 (i386) üstü ve bunlarla uyumlu işlemcilerdir.

34 ASSEMBLY KODLARI

35 ASSEMBLY DİLİ Assembly dili alt düzey bir programlama dilidir. Konuyla alakalı herhangi birşeyi anlamak için bilgisayar mimarisi hakkında bilgi edinmek gerekir. Basit bir bilgisayar modeli aşağıda 

36 Sistem Veriyolu(System Bus)  bilgisayarın çeşitli parçalarını birbirine bağlar.
CPU bilgisayarın kalbidir.Hesaplamaların çoğu CPU’nun içerisinde gerçekleşir. RAM programların bilgisayarda yürütülmek için yüklendiği yerdir.

37 CPU’nun içi: 8086 CPU’nun 8 tane registeri vardır. AX: biriktirici(accumulator) registerdir.(AH/AL olarak bölünmüştür) BX: temel(base) registerdir.(BH/BL olarak bölünmüştür) CX: sayaç(counter) registerdir.(CH/CL olarak bölünmüştür) DX: veri(data) registeridir.(DH/DL olarak bölünmüştür) SI: kaynak(source) indeks registeri DI: gidilecek(destination) indeks registeri BP: temel(base) işaretçisi SP: yığıt(stack) işaretçisi

38 TURBO BOOST Önceki nesil Intel Core işlemcilerinde tanıştığımız Turbo Boost teknolojisi işlemcinizin belirli koşullar altında standart hızından daha yüksek hızlara otomatik olarak çıkabilmesini sağlayan bir Intel teknolojisiydi. İkinci nesil Core işlemcilerinde Turbo Boost daha gelişmiş bir hal alarak Turbo Boost 2.0 oldu. 3.3 GHz hızında çalışan dört çekirdekli bir işlemciniz olduğunu ve bu işlemciyle çalıştırdığınız, işlemcinin tüm çekirdekleri yerine sadece bir ya da iki tanesine yüklenen bir uygulamanız olduğunu hayal edin. Geri kalan çekirdekler yük altında olmadığı için işlemci izin verilenden çok daha az güç tüketiyor olacaktır. Turbo Boost işte burada devreye girer; işlemci hızı otomatik (ve çeşitli koşullara bağlı) olarak 3.3 yerine, sözgelimi 3.7 GHz hızına kadar yükselebilir. Böylece tüm çekirdeklere yüklenmeyen uygulamanızda performans artışı elde edersiniz. Güncel oyunların pek çoğu sadece bir ya da iki çekirdek kullanır; üç ve daha fazla çekirdek kullanan oyun sayısı pek fazla değildir. Dolayısıyla oyunlar Turbo Boost’tan yararlanan uygulamalara iyi birer örnektir.

39 Turbo Boost 2.0 ise çeşitli faktörleri dikkate alarak daha net bir performans artışı sağlar. Bu faktörler arasında çekirdek sayısı, tahmini güç tüketimi, çekilen tahmini akım miktarı ve işlemci sıcaklığı bulunur. İkinci nesil Core işlemcileri tüm bu faktörleri dikkate alarak kendilerini otomatik olarak hızlandırırlar. Ayrıca Turbo Boost 2.0 ile işlemci kısa sürelerle de olsa özelliklerinde belirtilen en yüksek güç düzeylerinden daha yukarıda çalışabilir. Bunu depar atmaya benzetebilirsiniz; normalde sürekli olarak koşamayacağınız bir hıza kısa süre için de olsa çıkmak gibi. Turbo Boost aynı zamanda grafik işlemcisinin de hızını ayarlayabilen ikinci nesil Core işlemcisi özellikleriyle uyum içinde çalışır.

40 Hyper-Threading Hyper-Threading Intelin tek çekirdekli işlemcilerini çift çekirdek gibi gösteren teknolojisidir.İşlemci fiziksel olarak tek çekirdektir fakat biosla çift çekirdek gibi gösterilir.Buda işlemcinin kapasitesini daha iyi kullanmasını sağlayarak %5 performans artışı sağlar.  Çift çekirdek işlemci ile farkı ise çift çekirdek işlemciler fiziksel olarak çift çekirdeklidir fakat HT özelliği olan işlemciler fiziksel olarak tek çekirdeklidir sadece biosla çift işlemci gibi gösterilir. 

41 Bir mikroişlemcide temelde kullanılan üç yol vardır
Bir mikroişlemcide temelde kullanılan üç yol vardır. Veri, adres, denetim yolu Veri yolu: İşlemci, bellek ve çevre birimleri arasında veri iletişimini sağlayan yollardır. Adres yolu: İşlemcinin program komutlarına ve veri saklama alanlarına erişimi sağlayan bellek adreslerini, ROM ve RAM belleklerine göndermek için kullanılır.

42 Denetim yolu: Bu yol Ram belleğine veri yazıldığı veya ondan veri okunduğuna dair bilgi
vermek gibi, denetim amaçları için kullanılır. Bu yol aynı zamanda kesmelerin kullanımına olanak tanıyan bağlantıları da içerir. Tipik bir mikroişlemci komutunun yürütülmesi her üç yolunda kullanımını gerektirebilir. Böylelikle kullanılan ek devreler artarak maliyet yükselir ve tasarım çok karmaşık hal alır. İşlemci ilk olarak komuta, komut adresini adres yoluna koyarak erişir. İkili kodlardan oluşan bu adres, buna karşılık gelen bellek konumu tarafından tanınır ve bu konum istenen komutu veri yolundan işlemciye gönderir. Örneğin eğer bu komut, verinin işlemciden gönderilmesini ve bir RAM konumunda saklanmasını gerektiriyorsa işlemci, adres yolunu istenen konumu belirtmek, veri yoluna veriyi iletmek ve denetim yoluna da RAM a yazıyor olduğunu belirtmek için kullanılır.

43 Çok Çekirdekli İşlemci
Çok çekirdekli işlemcilerde, çekirdek diye bahsedilen aslında fiziksel manada işlemcinin kendisidir. Zar(die) içinde çok yakın bir zamana kadar sadece bir tane işlemci çekirdeği bulunuyordu. Ancak, mesela çift çekirdekli işlemcileri ele aldığımızda, bir zar içerisinde iki tane işlemci çekirdeği bulunduğunu görürüz. Çok çekirdekli işlemciler denildiği zaman mutlaka değinilmesi gereken çeşitli kavramlar vardır: Process(İşlem):Çalışır durumdaki program parçacığıdır. Thread(Alt işlem):Process,threadlara görevleri paylaştırır. İple Bağlama(Threading): Aynı anda birden fazla iş parçacığını işleme sokabilmektir. Çoklu İşleme(Multi Processing): Threading ve çekirdekler ile yapılan çoklu işlemlerin tümüdür. Çoklu Görevlendirme(Multi Tasking): Birden fazla programın aynı anda çalıştırılmasını sağlar.

44 AMD işlemcilerde MHz değerleri aynı ve hatta daha yüksek iken INTEL işlemcilerde bu hızlar biraz daha düşük olmakla birlikte işlemcilerin hızlarının artması artık tıkanmıştır. daha yüksek hızlar özellikle INTEL cephesinde LGA modellerle aşırı ısınma sorunlarına neden olmuş ve AMD'nin öncülüğünü yaptığı çift çekirdekli işlemciler yeni teknolojiyi oluşturmuştur. artık hızlar fazla artmayacak ve bugün 2 çekirdek olan işlemciler gelecekte çekirdekli olarak şekillenebilecektir. işlemcide çekirdek sayısının artması PC'deki diğer donanımın uyumluluğu paralelinde aynı anda daha fazla işlem yapılmasını sağlamaktadır. yani 2000 MHz hıza sahip çift çekirdekli bir işlemci, 2000 MHz hıza sahip tek çekirdekli bir işlemcinin 2 katı işlem yapabilme performansına sahip olabilecektir. dolayısıyla aynı hızda daha fazla ve karmaşık işlemlerin çözümlenmesi amaçlanmıştır. bunu yaparken de işlemcilerin en az ısınması ve performansının düşmemesi hedeflenmiştir.

45 İşlemci hızının önemi nedir
İşlemci hızının önemi nedir? İşlemcinin hızlı olması multimedya, video ve oyunlarda önemlidir. Örneğin, Günlük yaşantısının çoğunluğunu internette geçiren birisi fazla işlemci gücü duymayacak ve işlemci hızının belkide gün içerisinde % 15 civarında kullanacak fakat satın alırken en iyisini almak isteniyor. Günlük kullanımda iyi işlemcinin parasına karşılığı tam anlamıyla verilmemiş oluyor. Ofis ortamında kullanılacak bilgisayarlarda da işlemci hızının bana göre bir önemi yok temel ofis uygulamaları ile uğraşılacaksa.  İntel ve Amd işlemciler arasındaki fark nedir? İki markanın farklı ürünleri ve farklı avantajları var. Örneğin intel overclock konusunda büyük bir sükse sahibi. Overclock bilmeyen arkadaşlarımız için işlemcinin var olan hızından daha yüksek bir hıza kavuşturmaktır. Örneğin 3 Ghz bir işlemcinin 4,5 Ghz bir hıza kavuşması söz konusu olabiliyor anakart üzerinde yapabileceğiniz bazı ayarlar sayesinde. İntelde bu oran ortalama % 50 % 60 seviyesinde denebilir. Amd de ise % 20 % 30 seviyesinde. Amd fiyat ve performansı dengelemek için kullanıcıların karşısına çıkıyor. Tipik ev ve ofis kullanıcıları için intel mi veya amd işlemciyimi tercih etmeliyim sorusuna yanıt aramadan her iki işlemciyide tercih edebilirsiniz. 


"İŞLEMCİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları